E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 84 din 28 august 2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2007 privind unele masuri referitoare la alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 31 august 2007Prevederile actelor normative ce reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European trebuie să asigure realizarea unui control eficient pentru identificarea şi sancţionarea persoanelor care votează multiplu.

Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect şi necesitatea unei bune gestionări a acţiunii de imprimare a buletinelor de vot la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European,

ţinând cont de faptul că la data de 1 iulie 2007 a expirat termenul prevăzut la art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, cu modificările ulterioare, în acest moment fiind inaplicabile dispoziţiile referitoare la exercitarea controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, ceea ce impune stabilirea în regim de urgenţă a măsurilor necesare de reglementare,

în vederea clarificării unor aspecte legate de depunerea listelor de alegători care susţin candidatura partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau candidaţii independenţi pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007,

în considerarea faptului că aceste elemente de fapt şi de drept vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată în perspectiva organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din luna noiembrie 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  După alineatul (3) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Alegătorii care sunt înscrişi în lista electorală suplimentară îşi vor exercita dreptul de vot după completarea unei declaraţii pe propria răspundere, dată sub sancţiunea legii penale, conform căreia nu si-au exercitat dreptul de vot şi nu şi-l vor mai exercita la o altă secţie de votare în respectiva zi a alegerilor."

2. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către Biroul Electoral Central, prin grija Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care răspunde ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţă. Un exemplar al primului tiraj al buletinului de vot se prezintă Biroului Electoral Central, care îl validează, încheind în acest sens un proces-verbal."

3.  Alineatul (9) al articolului 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Procesul-verbal împreună cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate vor alcătui un dosar care, sigilat şi ştampilat, va fi înaintat biroului electoral judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore. Impreună cu acest dosar va fi înaintat şi un dosar sigilat şi ştampilat cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară. In cazul secţiilor de votare din străinătate, procesele-verbale de constatare a rezultatului alegerilor şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiilor de votare vor putea fi transmise şi pe fax, membrii Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti urmând a primi confirmarea telefonică asupra corectitudinii datelor înscrise în aceste documente de la preşedintele secţiei de votare respective. Dosarul cuprinzând lista electorală suplimentară şi declaraţiile pe propria răspundere date la secţiile de votare din străinătate vor fi transmise prin poştă direct către Autoritatea Electorală Permanentă."

4. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 212 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Procesul-verbal împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând un dosar încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, împreună cu toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară, primite de la secţiile de votare, se înaintează cu pază militară la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secţiilor de votare.

(4) Procesele-verbale întocmite conform alin. (1) de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară, primite de la secţiile de votare din sector, se vor înainta Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor alin. (3).

(5) Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti va centraliza şi va întocmi propriul proces-verbal, conform prevederilor alin. (1), şi îl va înainta Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al biroului electoral de sector, însoţit de toate dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile date pe propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscrişi pe lista electorală suplimentară, primite de la secţiile de votare din municipiul Bucureşti, în conformitate cu prevederile alin. (3)."

5.  După alineatul (5) al articolului 212 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Biroul Electoral Central va înainta dosarele cuprinzând listele electorale suplimentare şi declaraţiile pe propria răspundere Autorităţii Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării eventualei existenţe a unor voturi multiple, în termen de 6 luni de la ziua de referinţă. In situaţia în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existenţa unor persoane care si-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 103 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

6. După alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi cele anulate, ştampilele de la secţia de votare, copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale speciale, folosite în secţia de votare, se depun spre arhivare la judecătoria la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află secţia de votare. Copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale speciale vor fi păstrate, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în arhiva judecătoriilor, separat de celelalte documente şi materiale electorale, precum şi de documentele acestor instanţe, pentru a putea fi consultate în vederea depistării unor eventuale voturi multiple."

Art. II. - Alineatul (6) al articolului IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Până la data de 31 decembrie 2007, atribuţiile de control referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile de control, evidenţă şi sancţiuni referitoare la finanţarea campaniilor electorale, ce revin Autorităţii Electorale Permanente în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, se exercită de Curtea de Conturi."

Art. III. - După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care nu au depus listele de alegători prevăzute la alin. (1) la Biroul Electoral Central până la data de 14 martie 2007 vor putea să le depună odată cu listele de candidaţi, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (1)."

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ


SmartCity5

COMENTARII la OUG 84/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 84 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 84/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu