E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 74 din 15 iunie 2000

privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 271 din 15 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Apararii Nationale este organul de specialitate al administratiei publice centrale care conduce activitatea in domeniul apararii nationale, potrivit atributiilor prevazute de lege, pentru garantarea suveranitatii, independentei si unitatii statului, integritatii teritoriale a tarii si democratiei constitutionale.
    (2) Ministerul Apararii Nationale raspunde in fata Parlamentului, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si Guvernului de aplicarea prevederilor Constitutiei, legilor, decretelor, hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si ale Guvernului, precum si a tratatelor internationale ratificate de Romania, acordurilor si intelegerilor incheiate cu alte state, care privesc domeniile proprii de competenta.
    Art. 2
    Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin Ministerul Apararii Nationale coopereaza cu celelalte ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor, autoritati ale administratiei publice centrale si locale, autoritati administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale, precum si cu agenti economici.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 3
    (1) Ministerul Apararii Nationale este organizat in structuri centrale.
    (2) Organizarea structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Ministerul Apararii Nationale are in subordine state majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamente, directii, institutii de invatamant si de cercetare, formatiuni si alte structuri.
    (4) Relatiile de subordonare catre structurile centrale ale Ministerului Apararii Nationale se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 4
    (1) Structurile centrale ale Ministerului Apararii Nationale, subordonate ministrului apararii nationale, sunt: Departamentul politica de aparare, relatii cu Parlamentul si alte autoritati publice, Statul Major General, Departamentul inzestrare si servicii, Inspectoratul Ministerului Apararii Nationale, Secretariatul general al Ministerului Apararii Nationale, Directia generala de informatii a apararii, Directia management resurse umane, Directia juridica, Directia financiar-contabila, Directia audit intern, Directia relatii publice.
    (2) Directia instantelor militare si Sectia parchetelor militare se subordoneaza Ministerului Apararii Nationale numai in ceea ce priveste aspectele militare.
    Art. 5
    (1) Conducerea Ministerului Apararii Nationale se exercita de catre ministrul apararii nationale, care il reprezinta in relatiile cu institutii si organe ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si cu persoane fizice, precum si cu organisme echivalente ministerului din alte state si cu organisme internationale cu caracter politico-militar.
    (2) In exercitarea conducerii ministrul apararii nationale este ajutat de secretarii de stat, seful Statului Major General, subsecretarii de stat, prim-adjunctul si adjunctii sefului Statului Major General, inspectorul general al armatei, secretarul general al ministerului, precum si de catre ceilalti sefi ai structurilor centrale, pentru domeniile proprii de activitate.
    (3) Ministrul apararii nationale poate delega o parte din competenta sa secretarilor de stat, sefului Statului Major General si subsecretarilor de stat.
    (4) La nivelul ministrului apararii nationale se constituie Colegiul Ministerului Apararii Nationale, cu rol consultativ. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul apararii nationale.
    Art. 6
    Competenta Ministerului Apararii Nationale se exercita in domeniile: politica de aparare si planificare integrata a apararii, managementul resurselor pentru aparare, planificare strategica, conducere operatiuni, organizarea si mobilizarea fortelor si resurselor armatei, pregatirea fortelor, inzestrarea si serviciile armatei, infrastructura, comunicatii si informatica, informatii de aparare, protectia si siguranta militara, relatii publice, relatii militare internationale, relatii comerciale, cercetare stiintifica, invatamant militar, standardizare, codificare si interoperabilitate, acte normative specifice, asistenta juridica, medicala, sociala, religioasa, protectia mediului si a muncii, asigurarea administrativa si secretariat, controlul si evaluarea sistemului militar si alte domenii stabilite potrivit legii.
    Art. 7
    Pe timpul absentei ministrului apararii nationale conducerea Ministerului Apararii Nationale se exercita de catre un secretar de stat desemnat de acesta.

    CAP. 3
    Domenii de responsabilitate

    Art. 8
    (1) Departamentul politica de aparare, relatii cu Parlamentul si alte autoritati publice este structura centrala a Ministerului Apararii Nationale care raspunde de aplicarea politicii de aparare nationala.
    (2) Departamentul politica de aparare, relatii cu Parlamentul si alte autoritati publice este condus de secretarul de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apararii nationale.
    (3) La nivelul secretarului de stat se constituie consiliul de conducere, cu rol deliberativ. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul apararii nationale.
    Art. 9
    Departamentul politica de aparare, relatii cu Parlamentul si alte autoritati publice isi exercita competenta in urmatoarele domenii principale:
    a) integrare europeana si euroatlantica;
    b) relatii militare internationale;
    c) planificarea integrata a apararii;
    d) relatii cu Parlamentul, cu organe ale administratiei publice centrale si cu organizatii neguvernamentale.
    Art. 10
    Statul Major General este structura centrala a Ministerului Apararii Nationale care asigura conducerea armatei si raspunde de capacitatea operationala a acesteia.
    Art. 11
    (1) Statul Major General este condus de seful Statului Major General, numit pe o perioada de 4 ani de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale.
    (2) Seful Statului Major General este militarul cu rangul cel mai inalt din armata.
    (3) La nivelul sefului Statului Major General se constituie Comitetul Sefilor Statelor Majore, cu rol deliberativ. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul apararii nationale.
    Art. 12
    Statul Major General isi exercita competenta in urmatoarele domenii principale:
    a) planificare strategica;
    b) cooperare militara internationala;
    c) organizarea armatei;
    d) resurse umane, materiale si financiare;
    e) operatiuni;
    f) mobilizare;
    g) doctrina, instructie si educatie;
    h) comunicatii si informatica;
    i) logistica;
    j) informatii si protectia informatiilor militare.
    Art. 13
    (1) Departamentul inzestrare si servicii este structura centrala a Ministerului Apararii Nationale, care raspunde de managementul resurselor materiale si serviciilor.
    (2) Departamentul inzestrare si servicii este condus de secretarul de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apararii nationale.
    (3) La nivelul secretarului de stat se constituie consiliul de conducere, cu rol deliberativ. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul apararii nationale.
    Art. 14
    Departamentul inzestrare si servicii isi exercita competenta in urmatoarele domenii principale:
    a) planificare si evidenta tehnico-materiala;
    b) asigurare tehnico-materiala;
    c) contracte;
    d) resurse economice pentru aparare;
    e) cercetare tehnologii si programe de dezvoltare;
    f) cooperare tehnica externa;
    g) asistenta medicala;
    h) infrastructuri si domenii militare.
    Art. 15
    Celelalte structuri centrale subordonate nemijlocit ministrului apararii nationale, mentionate la art. 4, sunt conduse de sefi numiti prin ordin al acestuia. Domeniile de competenta se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 16
    (1) Personalul Ministerului Apararii Nationale este format din militari si civili.
    (2) Drepturile si obligatiile personalului militar sunt prevazute prin lege si alte acte normative.
    (3) Personalul civil, mai putin demnitarii, nu poate sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare sau sa participe la greva. Alte obligatii si drepturi ale personalului civil se stabilesc prin hotarari ale Guvernului si prin ordine ale ministrului apararii nationale.

    CAP. 4
    Dispozitii comune si finale

    Art. 17
    In cadrul Ministerului Apararii Nationale se pot constitui consilii, comitete sau comisii, altele decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 18
    Atributiile structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 19
    (1) In exercitarea competentelor conferite de lege ministrul apararii nationale emite ordine si instructiuni.
    (2) Secretarii de stat, inspectorul general al armatei, seful directiei generale si sefii de directii emit dispozitii si instructiuni, potrivit competentelor specifice.
    (3) Seful Statului Major General emite ordine cu caracter militar, dispozitii si instructiuni, potrivit domeniilor de competenta.
    Art. 20
    Ministerul Apararii Nationale isi organizeaza propriul sistem de formare si perfectionare a personalului militar profesionalizat, integrat in invatamantul national.
    Art. 21
    (1) Ministerul Apararii Nationale are retea sanitara proprie, camine de garnizoana, amenajari sportive si recreative, sanatorii, case de odihna, cabane de instructie, locuinte de serviciu si de interventie, organe de presa.
    (2) De asemenea, poate avea in subordine sau in coordonare regii autonome, companii nationale, societati comerciale, agentii, formatii cultural-artistice, cluburi si asociatii sportive.
    (3) In subordinea sau in coordonarea Ministerului Apararii Nationale pot functiona unitati si formatiuni stabilite prin hotarare a Guvernului, finantate integral sau partial din venituri extrabugetare.
    Art. 22
    (1) Ministerul Apararii Nationale asigura, potrivit legii, asistenta medicala si protectie sociala personalului din subordine, inclusiv pentru cei in rezerva si in retragere, familiilor si urmasilor acestora, precum si drepturile la pensie ale cadrelor militare.
    (2) Ministerul Apararii Nationale poate vinde locuintele de serviciu din administrarea sa. Categoriile de personal si criteriile de vanzare a locuintelor de serviciu se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 23
    Ministerul Apararii Nationale asigura personalul propriu si tehnica din dotare impotriva riscurilor specifice, precum si pentru cazuri de raspundere civila stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in conditiile legii.
    Art. 24
    (1) Ministerul Apararii Nationale dispune de un parc propriu de autovehicule, dimensionat conform statelor de organizare, precum si de mijloace de transmisiuni si de alte tipuri de tehnica si materiale stabilite prin normele de inzestrare.
    (2) Carburantii si lubrifiantii pentru tehnica de lupta neinmatriculata sunt exceptati de la plata sumelor datorate in contul pentru Fondul special al drumurilor publice.
    Art. 25
    (1) Ministerul Apararii Nationale administreaza patrimoniul aflat in dotare, putand sa inchirieze bunuri care fac parte din acesta sau sa le valorifice in alt mod, in functie de regimul lor juridic. Sumele incasate se vor retine ca mijloace extrabugetare pentru acoperirea unor cheltuieli materiale si de capital.
    (2) Ministerul Apararii Nationale poate angaja si executa, la cerere, prin unitatile sale, prestari de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, in domeniile si in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale. Sumele incasate din prestarile de servicii vor fi retinute integral de Ministerul Apararii Nationale ca venituri extrabugetare si se vor utiliza pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital.
    Art. 26
    Fondurile necesare pentru desfasurarea activitatilor in Ministerul Apararii Nationale se asigura astfel: de la bugetul de stat; din mijloace extrabugetare precum valorificarea bunurilor ce nu mai sunt necesare armatei, prestari de servicii, inchirieri, vanzari catre persoane fizice si juridice, fondurile primite cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale; din sponsorizari; din donatii; din alte surse legal constituite.
    Art. 27
    Personalul civil beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, in folosirea locuintelor de serviciu sau de interventie, a caselor de odihna, sanatoriilor, caminelor de garnizoana si a altor amenajari recreative si sportive.
    Art. 28
    Ministerul Apararii Nationale are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, de la agentii economici si de la oricare alte persoane juridice si persoane fizice date, informatii sau documente necesare pentru indeplinirea atributiilor sale.
    Art. 29
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ordonanta Guvernului nr. 41/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 16 august 1999, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul apararii nationale
                       Ion Tudoran Bogdan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda DobrescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 74/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 74 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu