E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 70 din 30 iunie 2010

privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 451 din 2 iulie 2010Având în vedere că România a continuat să fie marcată de recesiune în ultimele luni datorită atât cererii interne reduse, cât şi unei reveniri lente a partenerilor comerciali ai României, ceea ce a avut ca efect diminuarea drastică a veniturilor la bugetul de stat,

ţinând cont că în aceste condiţii veniturile la bugetul de stat nu mai pot asigura finanţarea cheltuielilor bugetare potrivit actualei structuri organizatorice a administraţiei publice centrale,

luând în considerare că neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor legale necesare reducerii cheltuielilor bugetare poate conduce la intrarea României în incapacitate de plată,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

CAPITOLUL II

Măsuri de reorganizare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Art. 2. - Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

Art. 3. - (1) Structurile înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă/ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Structurile înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 4. - (1) Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile structurilor sau, după caz, ale entităţilor rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Desfiinţarea, realizată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a structurilor prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea noii entităţi rezultate din reorganizare.

(3) Actele normative prevăzute la alin. (1)şi (2) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului instituţiilor publice reorganizate, precum şi, după caz, a entităţilor din subordinea acestora.

(4) In situaţia în care, prin reorganizare, structura din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se desfiinţează şi activităţile sunt preluate de o autoritate sau o instituţie publică existentă, actul normativ privind organizarea şi funcţionarea acesteia din urmă se modifică şi/sau se completează în mod corespunzător.

Art. 5. - Personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, în limita posturilor aprobate acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii care preia activitatea.

Art. 6. - (1) Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 7. - In tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, orice referire la Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 8. - (1) Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului se desfiinţează, iar activitatea desfăşurată de această direcţie este preluată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(2) Birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă se organizează la nivel de compartiment sub denumirea de Reprezentanţă a Agenţiei Domeniilor Statului, structură fără personalitate juridică.

(3) Activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, exclusiv în aplicarea titlului XI „Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Art. 9. - (1) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Veniturile proprii existente în conturile Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează la bugetul de stat, iar subvenţiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.

Art. 10. - (1) Agenţia Naţională a Zonei Montane se desfiinţează.

(2) Patrimoniul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 11. - (1) Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi preluării activităţii de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de ia data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12. - (1) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară şi Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se desfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune şi preluării activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar, care se înfiinţează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Patrimoniul Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară şi patrimoniul Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se preiau de Laboratorul Central Fitosanitar pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 13. - In tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum şi la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.

Art. 14. - Oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu".

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 15. - (1) Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2010.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.

Art. 16. - (1) Până la introducerea modificărilor prevăzute la art. 15, finanţarea personalului şi a autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate.

(2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate.

Art. 17. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru structurile din subordinea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Incadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. 1 se face în termenele şi cu procedura stabilită de lege aplicării fiecărei categorii de personal.

Art. 18. - Prevederile art. 8 se aplică începând cu 1 ianuarie 2011.

Art. 19. - (1) In termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă:

a) art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare;

c) Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 189/2008;

e) alin. (2) şi (3) ale art. 5 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

ANEXA Nr. 1

LISTA

unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţate prin legi, ordonanţe de urgenţă/ordonanţe ale Guvernului, supuse reorganizării

Nr. crt.

Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare

Actul normativ de înfiinţare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/Entitatea

rezultată/sursa de

finanţare/ministerul sau

autoritatea coordonatoare

1

2

3

4

5

1.

Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a

precipitaţiilor/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie

Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2.

Agenţia Naţională de Consultanţă

Agricolă/finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare

desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie

Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

3.

Agenţia Domeniilor Statului/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

Activitatea privind renta viageră se preia de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începând cu 1 ianuarie 2011.

4.

Agenţia Naţională a Zonei Montane/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, cu modificările ulterioare

desfiinţare

5.

Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti/ finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, aprobată prin Legea nr. 189/2008

desfiinţare prin absorbţie

Activitatea se preia de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.

1

2

3

4

5

6.

Laboratorul Central pentru Carantină

Fitosanitară/finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare

desfiinţare prin fuziune

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.

7.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale/finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare

desfiinţare prin fuziune şi preluarea activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.

8.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

Preia activitatea privind renta viageră de la Agenţia Domeniilor Statului începând cu 1 ianuarie 2011.

ANEXA Nr. 2

LISTA

unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţate prin hotărâri ale Guvernului, supuse reorganizării

Nr. crt.

Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare

Actul normativ de înfiinţare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/ Entitatea

rezultată/ sursa de

finanţare/ ministerul sau

autoritatea coordonatoare

1

2

3

4

5

1.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/finanţat integral din bugetul de stat - aparat central

Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Preia activitatea de la Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor.

- Preia activitatea de la Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă.

- Preia activitatea de dezvoltare rurală de la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

2.

Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate/finanţate integral din bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole, cu modificările şi completările ulterioare

- Preiau activitatea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti.

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia activitatea de dezvoltare rurală.

1

2

3

4

5

3.

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor/finanţat integral din bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

schimbarea formei de finanţare

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor/finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu