E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 70 din 30 iunie 2010

privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 451 din 2 iulie 2010Având în vedere că România a continuat să fie marcată de recesiune în ultimele luni datorită atât cererii interne reduse, cât şi unei reveniri lente a partenerilor comerciali ai României, ceea ce a avut ca efect diminuarea drastică a veniturilor la bugetul de stat,

ţinând cont că în aceste condiţii veniturile la bugetul de stat nu mai pot asigura finanţarea cheltuielilor bugetare potrivit actualei structuri organizatorice a administraţiei publice centrale,

luând în considerare că neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor legale necesare reducerii cheltuielilor bugetare poate conduce la intrarea României în incapacitate de plată,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

CAPITOLUL II

Măsuri de reorganizare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Art. 2. - Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit anexelor nr. 1 şi 2.

Art. 3. - (1) Structurile înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă/ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Structurile înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 4. - (1) Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile structurilor sau, după caz, ale entităţilor rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Desfiinţarea, realizată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a structurilor prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea noii entităţi rezultate din reorganizare.

(3) Actele normative prevăzute la alin. (1)şi (2) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului instituţiilor publice reorganizate, precum şi, după caz, a entităţilor din subordinea acestora.

(4) In situaţia în care, prin reorganizare, structura din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se desfiinţează şi activităţile sunt preluate de o autoritate sau o instituţie publică existentă, actul normativ privind organizarea şi funcţionarea acesteia din urmă se modifică şi/sau se completează în mod corespunzător.

Art. 5. - Personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, în limita posturilor aprobate acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii care preia activitatea.

Art. 6. - (1) Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 7. - In tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, orice referire la Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 8. - (1) Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului se desfiinţează, iar activitatea desfăşurată de această direcţie este preluată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(2) Birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă se organizează la nivel de compartiment sub denumirea de Reprezentanţă a Agenţiei Domeniilor Statului, structură fără personalitate juridică.

(3) Activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, exclusiv în aplicarea titlului XI „Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Art. 9. - (1) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Veniturile proprii existente în conturile Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează la bugetul de stat, iar subvenţiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.

Art. 10. - (1) Agenţia Naţională a Zonei Montane se desfiinţează.

(2) Patrimoniul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 11. - (1) Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi preluării activităţii de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de ia data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12. - (1) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară şi Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se desfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune şi preluării activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar, care se înfiinţează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Patrimoniul Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară şi patrimoniul Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se preiau de Laboratorul Central Fitosanitar pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 13. - In tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum şi la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.

Art. 14. - Oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu".

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 15. - (1) Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2010.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.

Art. 16. - (1) Până la introducerea modificărilor prevăzute la art. 15, finanţarea personalului şi a autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate.

(2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate.

Art. 17. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru structurile din subordinea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Incadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. 1 se face în termenele şi cu procedura stabilită de lege aplicării fiecărei categorii de personal.

Art. 18. - Prevederile art. 8 se aplică începând cu 1 ianuarie 2011.

Art. 19. - (1) In termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă:

a) art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare;

c) Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 189/2008;

e) alin. (2) şi (3) ale art. 5 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

ANEXA Nr. 1

LISTA

unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţate prin legi, ordonanţe de urgenţă/ordonanţe ale Guvernului, supuse reorganizării

Nr. crt.

Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare

Actul normativ de înfiinţare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/Entitatea

rezultată/sursa de

finanţare/ministerul sau

autoritatea coordonatoare

1

2

3

4

5

1.

Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a

precipitaţiilor/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă

desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie

Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2.

Agenţia Naţională de Consultanţă

Agricolă/finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare

desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie

Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

3.

Agenţia Domeniilor Statului/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

Activitatea privind renta viageră se preia de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începând cu 1 ianuarie 2011.

4.

Agenţia Naţională a Zonei Montane/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, cu modificările ulterioare

desfiinţare

5.

Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti/ finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, aprobată prin Legea nr. 189/2008

desfiinţare prin absorbţie

Activitatea se preia de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.

1

2

3

4

5

6.

Laboratorul Central pentru Carantină

Fitosanitară/finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare

desfiinţare prin fuziune

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.

7.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale/finanţat integral din bugetul de stat

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare

desfiinţare prin fuziune şi preluarea activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.

8.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/finanţată integral din bugetul de stat

Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

Preia activitatea privind renta viageră de la Agenţia Domeniilor Statului începând cu 1 ianuarie 2011.

ANEXA Nr. 2

LISTA

unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţate prin hotărâri ale Guvernului, supuse reorganizării

Nr. crt.

Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare

Actul normativ de înfiinţare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/ Entitatea

rezultată/ sursa de

finanţare/ ministerul sau

autoritatea coordonatoare

1

2

3

4

5

1.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/finanţat integral din bugetul de stat - aparat central

Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Preia activitatea de la Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor.

- Preia activitatea de la Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă.

- Preia activitatea de dezvoltare rurală de la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

2.

Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate/finanţate integral din bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole, cu modificările şi completările ulterioare

- Preiau activitatea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti.

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia activitatea de dezvoltare rurală.

1

2

3

4

5

3.

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor/finanţat integral din bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

schimbarea formei de finanţare

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor/finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat


SmartCity5

COMENTARII la OUG 70/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 70 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu