Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.62 din 27.08.2019

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 03 septembrie 2019SmartCity1

Având în vedere că accesul cetăţenilor la serviciul de urgenţă 112 trebuie asigurat în cele mai bune condiţii la nivel european, la standarde ridicate de calitate,întrucât accesibilitatea informaţiilor de localizare a apelantului este considerată, la nivelul Uniunii Europene, o componentă esenţială privind funcţionarea serviciilor de urgenţă, iar metoda de localizare „cell-ID" utilizată în prezent nu este suficient de precisă în anumite situaţii,ţinând cont de necesitatea stringentă ca, pe lângă „metoda de localizare cell-ID", dispeceratele de urgenţă să poată beneficia de poziţionări cât mai aproape de realitate ale celor care solicită ajutorul prin intermediul apelurilor de urgenţă la 112, poziţionări care pot fi furnizate, în anumite cazuri, de tehnologia de localizare Google (ELS - Emergency Location Service) bazată pe funcţionalitatea AML - Advanced Mobile Location (AML/ELS),luând în considerare beneficiul public generat de implementarea unor mijloace suplimentare de localizare ale apelantului la numărul unic de urgenţă 112, prin utilizarea oportunităţilor pe care le conferă echipamentele moderne din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor,reţinând totodată faptul că în dinamica unei situaţii de urgenţă afişarea datelor preînregistrate ale abonaţilor contribuie semnificativ atât la reducerea timpului de procesare a apelului de urgenţă, cât şi la posibilitatea operatorului centrelor unice pentru apeluri de urgenţă de a corela/completa/compara informaţiile de localizare şi de identificare ale apelantului,având în vedere că măsurile de răspuns luate într-o situaţie de urgenţă de către agenţiile specializate de intervenţie trebuie să aibă la bază date de localizare şi de identificare cât mai precise ale persoanei care se află într-o situaţie de urgenţă,având în vedere necesitatea creşterii eficienţei gestionării apelurilor de urgenţă prin reducerea incidenţei apelurilor abuzive efectuate de către apelanţi care nu pot fi identificaţi deoarece utilizează servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile pentru care plata se face în avans,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, ar avea consecinţe directe asupra gestionării situaţiilor de urgenţă şi, implicit, asupra asigurării asistenţei imediate în situaţii în care sunt periclitate viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul,totodată, având în vedere că neadoptarea actului are ca efect menţinerea imposibilităţii de identificare a utilizatorilor finali de servicii de telefonie care beneficiază de aceste servicii prin intermediul cartelelor preplătite, precum şi imposibilitatea integrării unor tehnologii moderne avansate de localizare a apelantului la numărul unic de urgenţă 112,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins: (22) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce conţin informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal se realizează fără intervenţia apelantului, către numărul unic 114. 2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice mobile au obligaţia de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conţin informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal, cât şi costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informaţiei de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal. 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)agenţii specializate de intervenţie - structurile autorităţilor administraţiei publice, care au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în domeniile ambulanţei, serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum şi alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului; b)alertare falsă - utilizarea intenţionată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenţiei agenţiilor specializate de intervenţie în mod nejustificat; c)apel de urgenţă - orice apel către Serviciul de urgenţă 112, care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie; d)mesaj asociat unui apel de urgenţă - orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgenţă, privind aceeaşi situaţie de urgenţă, către Serviciul de urgenţă 112, de o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie; e)apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor; f)apel involuntar - apelarea numărului 112 din greşeală; g)centrul unic pentru apeluri de urgenţă - structura specializată de preluare şi transfer al apelurilor de urgenţă primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU; h)mesaj abuziv - transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenţie, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU, sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum şi transmiterea repetată către numărul 114, cu rea intenţie, a unor mesaje care nu respectă condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (22); i)dispeceratul de urgenţă - structura specializată de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă, aflată în serviciu permanent, operat de agenţiile specializate de intervenţie; j)dispeceratul integrat de urgenţă - structura specializată aflată în serviciu permanent care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgenţă, asigură alarmarea şi coordonarea echipajelor de intervenţie ale tuturor serviciilor specializate de intervenţie, cu caracter medical şi nemedical, din aceeaşi locaţie fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanţă sau S.M.U.R.D.; k)E 112 - serviciul de comunicaţii de urgenţă extins prin adăugarea informaţiei de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgenţă; l)ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicaţii; m)gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracţie zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat; n)informaţia de localizare primară - datele cu conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care indică elementele de reţea relevante din punctul de vedere al localizării şi care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului; o)informaţia de localizare - datele cu conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi implementate în cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informaţiei de localizare primară, indică poziţia geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o reţea de telefonie fixă; p)informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, după momentul iniţierii apelului de urgenţă, şi transmise către administratorul SNUAU de o funcţionalitate integrată nativ la nivelul acestui terminal, precum şi, acolo unde sunt disponibile, cele generate de o aplicaţie furnizată de administratorul SNUAU, ce conţin latitudinea şi longitudinea care caracterizează poziţia geografică în care se află echipamentul terminal; q)punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgenţă - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgenţă 112 i se asigură accesul la agenţiile specializate de intervenţie; r)rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o reţea publică de telefonie către numărul unic de urgenţă 112, în funcţie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgenţă corespunzător; s)Serviciul de urgenţă 112 - serviciu furnizat de SNUAU care asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor; ş)staţie de intervenţie - punct de concentrare a resurselor agenţiilor specializate de intervenţie, destinate soluţionării urgenţelor; t)SNUAU - ansamblu integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei care realizează interfaţa unică de acces al cetăţeanului la agenţiile specializate de intervenţie şi care permite răspunsul adecvat urgenţei semnalate; interfaţa publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenţă cu dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie; ţ)terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de urgenţă şi a informaţiilor privind urgenţa de către persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie şi de prelucrare automată la distanţă a informaţiei, prin intermediul unor procedee moderne de comunicaţie; u)112 - numărul unic pentru apeluri de urgenţă; v)suporţi tehnici - echipamente de comunicaţii, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.
(2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
4. La articolul 15, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, în limita capabilităţilor tehnice, către administratorul SNUAU a informaţiei de localizare obţinute pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât şi a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv; 5. La articolul 15, litera b) se abrogă . 6. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului SNUAU şi de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni, în mod gratuit, în formatul stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, bazele de date proprii care conţin numerele de telefon, datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, respectiv pct. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului la puncte mobile, indiferent de modalitatea de plată anterioară sau ulterioară furnizării serviciilor, respectiv ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului la puncte fixe.
7. La articolul 19, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (1) sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 5 ani. (22) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (21), datele cu caracter personal vor fi şterse sau, după caz, distruse. 8. La articolul 20, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) SNUAU are obligaţia de a transforma informaţiile de localizare primară în informaţii de localizare, precum şi de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal. 9. La articolul 32 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei; b)alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.
Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 54 se introduc patru noi puncte, punctele 55-58, cu următorul cuprins: 55. date de identificare a utilizatorului final al cartelei SIM - în cazul persoanei fizice cu cetăţenie română - datele cu caracter personal prevăzute în actul de identitate constând în nume, prenume, cod numeric personal, precum şi, dacă sunt menţionate în actul de identitate, adresa de domiciliu şi adresa de reşedinţă, respectiv, în cazul persoanelor fizice fără cetăţenie română - nume, prenume, seria şi numărul actului de identificare, ţara emitentă, adresa de reşedinţă, în cazul rezidenţilor, precum şi, dacă sunt menţionate în actul de identificare, codul numeric personal sau echivalentul acestuia şi data naşterii; în cazul persoanelor juridice - denumirea, sediul şi codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum şi datele cu caracter personal, prevăzute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice; 56. date de identificare a utilizatorului final al serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte fixe - în cazul persoanei fizice cu cetăţenie română - datele cu caracter personal prevăzute în actul de identitate constând în nume, prenume, cod numeric personal, precum şi, dacă sunt menţionate în actul de identitate, adresa de domiciliu şi adresa de reşedinţă, respectiv, în cazul persoanelor fizice fără cetăţenie română, nume, prenume, seria şi numărul actului de identificare, ţara emitentă, adresa de reşedinţă, în cazul rezidenţilor, precum şi codul numeric personal sau echivalentul acestuia şi data naşterii, dacă acestea sunt menţionate în actul de identificare; în cazul persoanelor juridice - denumirea, sediul şi codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum şi datele cu caracter personal, prevăzute mai sus, ale reprezentantului legal al persoanei juridice; 57. act de identitate - actul prevăzut de dispoziţiile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 58. act de identificare - actul în baza căruia este permisă intrarea, respectiv şederea pe teritoriul României a persoanelor fizice fără cetăţenie română. 2. La articolul 50, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în activitatea de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice în conformitate cu dispoziţiile prezentului capitol, precum şi implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii prelucrării se realizează cu respectarea, de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, a reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 3. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins: Articolul 511
(1) Furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM -persoană fizică sau ale reprezentantului legal al utilizatorului final al cartelei SIM - persoană juridică, colectate potrivit prezentului articol, este permisă până la împlinirea unui termen de 3 luni de la data încetării furnizării serviciului de telefonie destinate publicului la puncte mobile. La împlinirea termenului, datele se şterg sau, după caz, se distrug.
(3) Atunci când datele cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM persoană fizică sau ale reprezentantului legal al utilizatorului final al cartelei SIM persoană juridică se colectează în format electronic, aceştia transmit furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile şi o copie a actului de identitate, respectiv a actului de identificare valid în vederea verificării corectitudinii acestor date. Copia actului de identitate, respectiv a actului de identificare valid se şterge sau, după caz, se distruge de către furnizor la împlinirea unui termen de cel mult 30 de zile de la data colectării.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 31 decembrie 2019, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează, în condiţiile prevăzute la alin. (1), datele de identificare ale acestora prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, până cel târziu la data de 31 august 2020.
(5) Începând cu data de 1 septembrie 2020 este interzisă furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, prin intermediul cartelelor SIM ai căror utilizatori finali nu au pus la dispoziţia furnizorului acestor servicii, în condiţiile alin. (4), datele de identificare.
(6) Fără a aduce atingere altor dispoziţii legale aplicabile, datele colectate în temeiul prezentului articol sunt puse numai la dispoziţia administratorului Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi sunt utilizate de către acesta în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În cazul pierderii sau furtului cartelei SIM, utilizatorul final al cartelei SIM informează furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, care are obligaţia de a înceta de îndată furnizarea serviciilor prin intermediul respectivei cartele SIM.
(8) În vederea îndeplinirii obligaţiilor care revin furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile potrivit art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul modificării datelor de identificare colectate conform prezentului articol, utilizatorul final al cartelei SIM pune la dispoziţia furnizorului, în formatul stabilit de acesta din urmă, date de identificare actualizate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului care atestă modificarea survenită.
(9) În cazul în care actualizarea datelor de identificare în conformitate cu alin. (8) se realizează în format electronic, dispoziţiile alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.
4. La articolul 142, după punctul 19 se introduc două noi puncte, punctele 191 şi 192, cu următorul cuprins: 191. furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile pentru care plata se face în avans cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 511 alin. (1) şi (5); 192. nerespectarea obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 511 alin. (7);
Articolul III
(1) În vederea asigurării capacităţii de interconectare cu furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice mobile, precum şi pentru procesarea primară a informaţiilor de localizare obţinute pe baza echipamentului terminal în vederea utilizării la nivelul SNUAU, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă alocarea în bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, la titlul 71 „Active nefinanciare", a sumei de 3.392 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.
(2) Diferenţa dintre suma de 3.392 mii lei, alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, şi valoarea contractelor de achiziţie publică încheiate pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (1) se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la sfârşitul anului 2019.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2019.
Articolul IV Prevederile art. I pct. 9 privind fapta de transmitere de mesaje abuzive la numărul 114 şi fapta de alertare falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, precum şi dispoziţiile art. II pct. 4 referitoare la nerespectarea obligaţiei privind încetarea furnizării serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile în condiţiile dispoziţiilor art. 511 alin. (7) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Alexandru PetrescuMinistrul afacerilor interne, interimar,Mihai-Viorel FiforMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul sănătăţii,Sorina PinteaSmartCity5

COMENTARII la OUG 62/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 62 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu