E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 42 din  8 aprilie 1999

pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 13 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 104/1998*), se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 19 se introduc alineatele 5 si 6 cu urmatorul cuprins:
    "Constituirea si reconstituirea stocului de siguranta de material viral si de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare in caz de necesitate, se aproba in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Cheltuielile aferente productiei, depozitarii, conservarii materialului viral si a vaccinului antiaftos trivalent, cele ocazionate de distrugerea acestuia dupa pierderea valorii imunizante, precum si cele de refacere a stocului se suporta din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la capitolul <<Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor>>."
    2. La articolul 24 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
    "Activitatea de dezinfectie de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat este de interes national, se efectueaza si se finanteaza din surse proprii de catre agenti economici autorizati, potrivit legii, in baza contractului de concesiune incheiat cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor."
    3. Articolul 31 se completeaza cu alineatele 4, 5 si 6 cu urmatorul cuprins:
    "Actiunile cuprinse in Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei, se finanteaza, din credite bugetare alocate prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la capitolul <<Cheltuieli materiale pentru combaterea epizootiilor>>.
    In cadrul actiunii de certificare sanitara veterinara a sanatatii animalelor si a sanatatii publice autoritatea sanitara veterinara de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitatilor, vizate anual sau la 2 ani, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport, de sanatate, certificate pentru inregistrarea produselor de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import.
    Pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor si certificatelor prevazute la alineatul precedent se stabilesc taxe cuprinse in anexa ce face parte integranta din prezenta lege, care se platesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat si se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului."
    4. Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, se completeaza cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 104/1998 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 254 din 30 decembrie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998.

    Art. 2
    Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              p. PRIM-MINISTRU,
                 VICTOR BABIUC

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul agriculturii
                        si alimentatiei,
                        Ioan Avram Muresan

                        Ministrul finantelor,
                        Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                             I. TAXELE
pentru eliberarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitatilor, a vizelor anuale sau la 2 ani ale acesteia, precum si a autorizatiei sanitare veterinare pentru mijloace de transport
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Obiectivul/Activitatea                                U.M.        Taxa
crt.                                                                 (lei/U.M.)
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Statie de incubatie de tip gospodaresc, statiune de   obiectiv      50.000
     monta naturala la animale, tabara de vara, stana,
     stupina
  2. Punct de insamantari artificiale la animale, punct    obiectiv     100.000
     farmaceutic veterinar, cabinet medical veterinar
  3. Bazine piscicole pentru material biologic, farmacie   obiectiv     200.000
     veterinara, dispensar veterinar, unitate de tehnica
     medicala veterinara, atelier de prelucrare a
     produselor lactate
  4. Bazine piscicole pentru cresterea materialului        obiectiv     250.000
     piscicol
  5. Laborator de control al furajelor, statie (punct)     obiectiv     300.000
     portuara de spalare si dezinfectie, statie (punct)
     de spalare si dezinfectie rutiera din aeroport
  6. Ferma zootehnica de elita, genoteca de animale,       obiectiv     500.000
     herghelie, depozit de material seminal, targ de
     animale, laborator sanitar veterinar, clinica
     veterinara sau spital veterinar, centru de
     colectare, racire si depozitare a laptelui, chiosc,
     toneta
  7. Expozitie de animale si gradina zoologica,            obiectiv   1.000.000
     menajerie, baze de achizitie a animalelor, pensiune
     pentru animale de companie, frizerie pentru animale
     de companie, punct sau centru de colectare a
     pestelui, punct de colectare a batracienilor,
     gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare
     etc., unitate de prelucrare a batracienilor,
     gasteropodelor, crustaceelor, fructelor de mare
     etc., chiosc pentru desfacerea pestelui si a
     produselor din peste, magazin pentru desfacerea
     animalelor de companie, hot-dog, depozit alimentar
  8. Unitate de prelucrare industriala a cadavrelor, a     obiectiv   2.000.000
     produselor de origine animala, a unor subproduse
     necomestibile de origine animala confiscate in
     conditiile legii, canisa, carmangerie, cherhana,
     unitati de producere si desfacere a specialitatilor
     de panificatie, punct alimentar mixt, S.S.D.V.
  9. Unitate de dezinfectie, dezinsectie si deratizare,    obiectiv   3.000.000
     scoala pentru dresajul cainilor, laborator pentru
     producerea unor biopreparate sau medicamente de uz
     veterinar, depozit de produse de uz veterinar,
     ceainarie, bodega, rotiserie, bufet, cofetarie,
     stand, laborator de cofetarie, catering
 10. Bistro, fast-food, birt pizzerie, fabrica pentru      obiectiv   4.000.000
     hrana animalelor
 11. Centru de taiere, atelier pentru preparate din        obiectiv   5.000.000
     carne, statie de incubatie de tip industrial, ferma
     de carantina, unitate specializata pentru productia
     unor biostimulatori, premixuri si nutreturi
     medicamentate, unitate pentru prelucrarea
     membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline,
     porcine, ovine, caprine), berarie, braserie, bar
     (de zi, de noapte, cafe-bar, pati-bar, snack-bar,
     disco-video-bar), magazin alimentar mixt,
     cantina-restaurant, macelarie, atelier pentru
     semiconserve din peste
 12. Depozit frigorific                                    obiectiv   7.000.000
 13. Hala pentru desfacerea produselor de origine          obiectiv   8.000.000
     animala, restaurant: clasic, cu specific; cu
     specific local; cu specific national; crama cu
     program artistic, specializat, pescaresc,
     vanatoresc, zahana, lacto-vegetarian, dietetic;
     pensiune, familial; cu autoservire, tip expres,
     tip expres in vagoane de cale ferata, pe nave
 14. Fabrica producatoare de medicamente, biopreparate     obiectiv  10.000.000
     si alte produse de uz veterinar, fabrica de
     nutreturi combinate, abator, antrepozit frigorific,
     fabrica pentru preparate din carne, fabrica pentru
     conserve din carne, fabrica pentru semiconserve din
     carne, fabrica pentru salamuri crude-uscate, fabrica
     pentru preparate si semipreparate culinare din carne
     si mixte, depozit pentru subproduse necomestibile
     brute ori de origine animala (piei, lana, par,
     coarne, ongloane, pene, puf), fabrica pentru
     conserve din peste, fabrica pentru semiconserve din
     peste, fabrica de produse lactate, unitate de
     colectare si prelucrare a oualor, de tip industrial,
     unitate de colectare si prelucrare a mierii de
     albine si a altor produse apicole, de tip industrial
 15. Combinat pentru carne                                 obiectiv  15.000.000
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Mijlocul de transport                                 U.M.        Taxa
crt.                                                                 (lei/U.M.)
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Slep                                                  mijloc de
                                                           transport    250.000
  2. Vagon tip G, vagon tip E si vagon frigorific sau      mijloc de
     izoterma pentru produse de origine animala,           transport     50.000
     autovehicul specializat pentru transportul
     animalelor vii
  3. Vagon-bar tip expres                                  mijloc de
                                                           transport    750.000
  4. Vagon-restaurant tip expres, nava pentru pasageri,    mijloc de
     nava pescador, platforma petroliera maritima,         transport  1.000.000
     aeronava cargo tip Boeing 707, aeronava cargo tip IL
     18, aeronava mixta, aeronava pentru transport de
     pasageri, autovehicul izoterm sau frigorific,
     specializat pentru produse alimentare perisabile, cu
     masa totala maxima sub 3,5 tone, cambuza pe nava
  5. Autovehicul izoterm sau frigorific, specializat       mijloc de
     pentru produse alimentare perisabile, cu masa totala  transport  1.500.000
     intre 3,5 si 12 tone
  6. Autovehicul izoterm sau frigorific, specializat       mijloc de
     pentru produse alimentare perisabile, cu masa totala  transport  1.800.000
     maxima de peste 12 tone
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Autorizatiile sanitare veterinare de functionare se vizeaza anual sau la 2 ani, in functie de obiectul de activitate, percepandu-se jumatate din taxa prevazuta pentru eliberarea acestora.

                                II. TAXELE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a certificatului de abilitare si a certificatului de inregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Specificatie                                          U.M.        Taxa
crt.                                                                 (lei/U.M./
                                                                     produs)
-------------------------------------------------------------------------------
 0        1                                                 2            3
-------------------------------------------------------------------------------
     Aviz sanitar veterinar de import, export, pentru:
  1. - animale mici pentru reproductie, animale mici
       pentru macelarie, animale mici pentru concurs,
       expozitii, pasari exotice                           cap              500
  2. - materii prime furajere, furaje concentrate,
       bumbac, premixuri, aditivi furajeri, fainuri
       proteice                                            tona             500
  3. - hrana pentru animale de companie si exotice
       (conserve si deshidratate)                          tona           1.000
  4. - animale mijlocii pentru macelarie, animale
       mijlocii pentru reproductie                         cap            1.500
  5. - hrana pentru animale exotice                        tona           2.000
  6. - animale mari pentru macelarie, animale mari
       pentru concurs, animale mari pentru reproductie     cap            2.500
  7. - pasari pentru carne                              100 capete        2.500
  8. - pasari pentru reproductie, porumbei pentru
       concurs, expozitii, alte manifestari             100 capete        2.500
  9. - oua pentru consum                                1.000 bucati      2.500
 10. - lapte lichid, condensat                          100 litri         2.500
 11. - slanina cruda, grasimi tehnice                      tona           4.000
 12. - pui de o zi                                      1.000 capete      5.000
 13. - oua pentru incubatie                             1.000 bucati      5.000
 14. - familii de albine                                familie           5.000
 15. - animale de companie (caini, pisici, maimute)        cap            5.000
 16. - subproduse comestibile (cap, creier, limba,
       burta, organe, membrane etc.)                       tona           5.000
 17. - untura, cochilii de melci, organe
       necomestibile, coarne, copite, unghii, ongloane,
       aditivi si emulgatori alimentari, clei de oase,
       enzime pentru industria alimentara, adezivi
       pentru industria alimentara, izolat proteic
       alimentar                                           tona           5.000
 18. - peste viu, produse lactate proaspete (iaurt,
       frisca etc.), lapte praf, unt, branzeturi,
       cascaval, inghetata, inclusiv praf de
       inghetata, frisca, ingredienti si arome pentru
       inghetata, subproduse lactate (zer, cazeina),
       cheag, gogosi de matase, condimente, lana,
       piei brute, pene                                    tona          10.000
 19. - produse apicole (ceara, polen, venin etc.)         lot/tona       15.000
 20. - animale de menajerie, melci vii, fauna acvatica      lot          15.000
 21. - oua de viermi de matase                              kg           15.000
 22. - produse din oua (praf, maioneza, melanj etc.),
       miere de albine, membrane artificiale               tona          15.000
 23. - medicamente, produse biologice, kituri de uz
       veterinar, pana la 1.000 de flacoane                 lot          15.000
 24. - peste proaspat, refrigerat, congelat, produse
       din peste, inclusiv icre, broaste, melci,
       stridii, scoici, raci, fructe de mare, vanat
       mare, vanat mic (in blana, in pene)                 tona          20.000
 25. - cazatura, coarne, conserve si concentrate pentru
       hrana animalelor, carne (toate speciile),
       conserve, semiconserve, preparate din carne,
       inclusiv supe si sosuri concentrate, piei
       semiprelucrate, subproduse de abator pentru
       industria farmaceutica                              tona          20.000
 26. - mostre, produse de uz veterinar pentru
       inregistrare                                       produs         20.000
 27. - medicamente de uz veterinar, intre
       1.000 - 5.000 de flacoane                            lot          20.000
 28. - medicamente de uz veterinar, peste 5.000 de
       flacoane                                             lot          40.000
 29. - trofee de vanatoare si blanuri                     bucata         60.000
 30. - mostre, pana la 100 kg total                       bucata        nu se
                                                                        taxeaza
 31. - ajutoare umanitare                                 bucata        nu se
                                                                        taxeaza
 32. - donatii in cadrul ajutoarelor umanitare de
       orice fel                                          bucata        nu se
                                                                        taxeaza
 33. Aviz sanitar veterinar de tranzit                    bucata        nu se
                                                                        taxeaza
 34. Acord sanitar veterinar de import                    bucata         30.000
 35. Certificat de abilitare                              bucata        250.000
 36. Certificat de inregistrare a medicamentelor,
     produselor biologice si a altor produse de uz
     veterinar de la producatori indigeni                 produs      7.500.000
 37. Certificat de inregistrare a medicamentelor,
     produselor biologice si a altor produse de uz
     veterinar de la producatori straini                  produs     15.000.000
-------------------------------------------------------------------------------

                               III. TAXELE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Specificatie                                          U.M.        Taxa
crt.                                                                 (lei/U.M.)
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Crematorii (puturi seci, in port fluvial, maritim    obiectiv       50.000
     si in aeroport), ferme, unitati de crestere,
     reproductie si selectie a animalelor, statii de
     incubatie, fabrici de nutreturi combinate si alte
     obiective zootehnice de tip gospodaresc, cantine,
     tonete, chioscuri, centre de colectare si
     prelucrare a laptelui, laboratoare sanitare
     veterinare
  2. Centre de colectare a laptelui, targuri de           obiectiv      150.000
     animale, baze de achizitii, locuri si statii de
     imbarcare, debarcare a animalelor din mediul
     rural, unitati care comercializeaza produse de uz
     veterinar, unitati de asistenta sanitara
     veterinara
     Mijloace specializate de transport pentru            mijloc de
     animale, produse de origine animala, furaje          transport     150.000
     si produse de uz veterinar
  3. Bazine pentru embrionat material piscicol, bazine    obiectiv      200.000
     pentru cresterea materialului piscicol
  4. Targuri de animale, baze de achizitie a              obiectiv      300.000
     animalelor, locuri si statii de imbarcare,
     debarcare a animalelor din mediul urban
  5. Ferme, unitati de crestere, reproductie si           proiect       500.000
     selectie a animalelor, statie de incubatie,
     fabrici de nutreturi combinate si alte obiective
     zootehnice de tip industrial
  6. Unitati si depozite alimentare, centre de
     prelucrare a pestelui, magazine comerciale,
     unitati de productie a produselor de uz              obiectiv    1.000.000
     veterinar, unitati de prelucrare industriala a
     deseurilor, confiscatelor si cadavrelor de
     animale, centre de taiere, carmangerii, unitati
     de alimentatie publica - moteluri, restaurante,
     laboratoare de cofetarie, patiserie
     Mijloace de transport specializate pentru produse    proiect     1.000.000
     de origine animala, utilaje si echipamente
     tehnologice pentru industria alimentara
  7. Abatoare, fabrici de prelucrare a laptelui, piete    obiectiv    2.000.000
     si hale
  8. Fabrici de prelucrarea carnii, depozite              obiectiv    2.500.000
     frigorifice
-------------------------------------------------------------------------------

                                 IV. TAXELE
pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare de transport de animale, produse de origine animala, furaje si alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sanatate pentru animale si pentru produsele de origine animala
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Specificatie                                       U.M.            Taxa
crt.                                                                 (lei/U.M.)
-------------------------------------------------------------------------------
 0        1                                              2                3
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Certificat sanitar veterinar de transport de
     animale:
     - mari                                             cap              10.000
     - mici                                             cap               5.000
     - pasari                                           cap                 100
     - pui de o zi                                      cap                  10
     - familii de albine                                familie          10.000
  2. Certificat sanitar veterinar de transport de oua
     de viermi de matase                                kg               10.000
  3. Certificat sanitar veterinar de transport de
     larve de pesti, fitofagi, icre embrionate si
     puiet de peste sau peste destinat repopularii      kg              100.000
  4. Certificat sanitar veterinar de transport
     de trofee:
     - ursi, cerbi                                      trofeu          500.000
     - capre negre                                      trofeu          400.000
     - mistreti, capriori, cerbi                        trofeu          350.000
     - blanuri                                          bucata          200.000
     - coarne de cerb, colti de mistret                 trofeu          100.000
  5. Certificat sanitar veterinar de transport de
     vanat impuscat:
     - urs, mistret, cerb, tap                          piesa           800.000
     - lup, vulpe, pisica salbatica, viezure,
       jder etc.                                        piesa           400.000
     - cocosi de munte                                  piesa            50.000
     - iepuri, fazani, rate, gaste salbatice,
       potarnichi etc.                                  piesa            30.000
     - prepelite, porumbei, turturele, sitari,
       grauri, sturzi etc.                              piesa            10.000
  6. Certificat sanitar veterinar de transport de
     gunoi de grajd in scopul comercializarii           tona              5.000
  7. Certificat sanitar veterinar de transport de
     cadavre, deseuri de abator                         tona            nu se
                                                                        taxeaza
  8. Certificat sanitar veterinar de transport de
     furaje, premixuri, aditivi furajeri si alte
     marfuri supuse controlului sanitar veterinar       tona              5.000
  9. Certificat sanitar veterinar de transport de
     oua pentru incubatie                               1.000 bucati      3.000
 10. Certificat sanitar veterinar de transport de
     produse de origine animala:
     - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf,
       praf de inghetata, cazeina                       tona             35.000
     - produse lactate proaspete                        tona             30.000
     - conserve si semiconserve din carne               tona             25.000
     - lapte (materie prima si pentru consum)           1.000 litri      20.000
     - produse din carne                                tona             30.000
     - carne de toate speciile                          tona             20.000
     - organe, intestine, stomacuri                     tona             15.000
     - grasimi animale, par, piei, coarne, unghii,
       alte produse din carne si subproduse de
       origine animala nenominalizate                   tona             10.000
     - oase                                             tona              5.000
 11. Certificat sanitar veterinar de transport de:
     - icre de sturion                                  tona             80.000
     - icre tarama                                      tona             50.000
     - conserve, semiconserve din peste                 tona             25.000
     - peste viu, congelat, refrigerat, sarat, afumat   tona             20.000
     - alte produse din peste nenominalizate            tona             10.000
 12. Certificat sanitar veterinar de transport pentru:
     - produse apicole (ceara de albine, laptisor de
       matca, polen etc.)                               tona            100.000
     - miere de albine                                  tona             50.000
 13. Certificat sanitar veterinar de transport de:
     - oua pentru consum                                1.000 bucati     50.000
     - produse din oua (melanj, praf de oua si altele)  tona             30.000
 14. Certificat sanitar veterinar de transport de alte
     produse de origine animala nenominalizate          tona             10.000
 15. Certificat de sanatate pentru animale
     (international)                                    bucata           15.000
 16. Certificat de sanatate pentru produse de origine
     animala (international)                            bucata           15.000
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la OUG 42/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 42 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu