Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.37 din 11.05.2017

privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 19 mai 2017SmartCity1

Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,întrucât pentru acest proiect de infrastructură de transport este necesară reglementarea unor măsuri în regim de urgenţă, deoarece perioada de desfăşurare a lucrărilor de execuţie este scurtă în raport cu data de începere a execuţiei lucrărilor,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să întârzie punerea în aplicare a fazei a 2-a a proiectului de construcţie a Variantei de ocolire a municipiului Braşov, încheierea contractului de finanţare din Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi, implicit, absorbţia fondurilor europene nerambursabile, ducând la pierderi de cca 79 milioane lei şi în final la compromiterea finalizării în integralitate a acestui obiectiv în anul 2017,totodată, neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectului şi la aplicarea penalizărilor de întârziere şi accesoriilor aferente de către executanţii de lucrări, ca urmare a nerespectării termenelor din vina beneficiarilor,ţinând seama de faptul că o parte a sediului Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov, compusă din teren şi construcţie, a fost restituită în natură, determinând o limitare a exerciţiului dreptului de administrare, respectiv o diminuare a întinderii suprafeţelor utilizate,având în vedere încadrarea, conform expertizei tehnice întocmite, a corpurilor principale în care funcţionează Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov în clasele de risc seismic Rs I şi Rs II, fapt ce determină luarea urgentă a unor măsuri pentru aducerea structurii de rezistenţă a clădirilor la cerinţele impuse de normativele în vigoare,ţinând cont de faptul că derularea unui proiect de consolidare a corpurilor de clădire existente nu se poate realiza sub sarcină, impunându-se, pentru asigurarea continuităţii activităţilor de realizare a securităţii naţionale a României, crearea, de urgenţă, a condiţiilor necesare edificării unui nou sediu,luând în considerare faptul că o eventuală întârziere sub aspectul nefinalizării noului sediu pentru Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov poate afecta capacitatea unităţii militare de a-şi asuma şi a duce la îndeplinire obiectivele care privesc asigurarea securităţii naţionale a României, inclusiv prin prisma necesarului suplimentar de spaţii determinat de încadrările planificate în contextul construirii Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, situaţie care impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unor atingeri aduse interesului public prin raportare la responsabilităţile legale ale Serviciului Român de Informaţii,reţinându-se necesitatea stringentă a creării cadrului legal aplicabil domeniului investiţional sub aspectul realizării unui nou sediu pentru Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov, în condiţiile în care finanţarea investiţiei şi implementarea proiectului sunt condiţionate de intrarea de urgenţă în patrimoniul Serviciului Român de Informaţii a terenului aferent situat în municipiul Braşov,ţinând seama de faptul că este imperios necesară respectarea etapelor investiţionale aferente anului 2017 pentru execuţia obiectivului de investiţii de realizare a noului sediu al Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă dezlipirea în trei loturi a terenului cu suprafaţa de 300.000 mp, având numărul cadastral 104285, reprezentat grafic în anexa nr. 1, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov, după cum urmează: a)imobilul compus din teren lot 1 cu numărul cadastral 145354, având suprafaţa măsurată de 279.083 mp, precum şi din construcţiile amplasate pe acesta, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov; b)imobilul-teren lot 2 cu numărul cadastral 145356, având suprafaţa măsurată de 20.000 mp, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov; c)imobilul-teren lot 3 cu numărul cadastral 145355, având suprafaţa măsurată de 917 mp, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului-teren lot 3 cu numărul cadastral 145355, aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Articolul 3Se aprobă transmiterea imobilului-teren lot 2 cu numărul cadastral 145356, aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Serviciului Român de Informaţii. Articolul 4Imobilul-teren lot 1 cu numărul cadastral 145354, precum şi construcţiile amplasate pe acesta rămân în proprietatea publică a statului şi în administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov. Articolul 5Imobilele-teren prevăzute la art. 2-4 sunt supuse în privinţa constituirii şi exercitării dreptului de administrare regulilor de drept comun. Articolul 6Predarea-preluarea imobilelor-teren transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între Universitatea „Transilvania" din Braşov şi Ministerul Transporturilor, respectiv între Universitatea „Transilvania" din Braşov şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Universitatea „Transilvania" din Braşov, Ministerul Transporturilor şi Serviciul Român de Informaţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Transporturilor şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în cadrul anexelor nr. 8, 16 şi 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul educaţiei naţionale, Ariana Oana Bucur, secretar de stat Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard-Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ANEXA GRAFICĂcu reprezentarea imobilului-teren lot 1 şi construcţii care rămâne în administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov, imobilului-teren lot 2 propus pentru transmitere la Serviciul Român de Informaţii şi imobilului-teren lot 3 propus pentru transmitere la Ministerul Transporturilor ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului-teren fără construcţii aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Ministerului Transporturilor pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Număr M.F.P./ Cod de clasificare/ Denumirea bunului/ Anul dobândirii Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar
Nr. carte funciară şi nr. cadastral Suprafaţa terenului
Municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov Statul român, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov (CUI 4317754) Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CUI 13633330) 155.450 (parţial)/ 8.05.04/ Teren/ 2008 Cartea funciară nr. 104285, municipiul Braşov, nr. cadastral 145355, lot 3 917 mp 190.850 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului-teren fără construcţii aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Număr M.F.P./ Cod de clasificare/ Denumirea bunului/ Anul dobândirii Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar
Nr. carte funciară şi nr. cadastral Suprafaţa terenului
Municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov Statul român, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov (CUI 4317754) Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204305) 155.450 (parţial)/ 8.05.04 (8.19.01 după transmitere)/ Teren/ 2008 Cartea funciară nr. 104285, municipiul Braşov, nr. cadastral 145356, lot 2 20.000 mp 4.162.246 leiSmartCity5

COMENTARII la OUG 37/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 37 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu