Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.37 din 11.05.2017

privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 19 mai 2017SmartCity1

Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,întrucât pentru acest proiect de infrastructură de transport este necesară reglementarea unor măsuri în regim de urgenţă, deoarece perioada de desfăşurare a lucrărilor de execuţie este scurtă în raport cu data de începere a execuţiei lucrărilor,neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să întârzie punerea în aplicare a fazei a 2-a a proiectului de construcţie a Variantei de ocolire a municipiului Braşov, încheierea contractului de finanţare din Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi, implicit, absorbţia fondurilor europene nerambursabile, ducând la pierderi de cca 79 milioane lei şi în final la compromiterea finalizării în integralitate a acestui obiectiv în anul 2017,totodată, neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la blocarea implementării proiectului şi la aplicarea penalizărilor de întârziere şi accesoriilor aferente de către executanţii de lucrări, ca urmare a nerespectării termenelor din vina beneficiarilor,ţinând seama de faptul că o parte a sediului Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov, compusă din teren şi construcţie, a fost restituită în natură, determinând o limitare a exerciţiului dreptului de administrare, respectiv o diminuare a întinderii suprafeţelor utilizate,având în vedere încadrarea, conform expertizei tehnice întocmite, a corpurilor principale în care funcţionează Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov în clasele de risc seismic Rs I şi Rs II, fapt ce determină luarea urgentă a unor măsuri pentru aducerea structurii de rezistenţă a clădirilor la cerinţele impuse de normativele în vigoare,ţinând cont de faptul că derularea unui proiect de consolidare a corpurilor de clădire existente nu se poate realiza sub sarcină, impunându-se, pentru asigurarea continuităţii activităţilor de realizare a securităţii naţionale a României, crearea, de urgenţă, a condiţiilor necesare edificării unui nou sediu,luând în considerare faptul că o eventuală întârziere sub aspectul nefinalizării noului sediu pentru Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov poate afecta capacitatea unităţii militare de a-şi asuma şi a duce la îndeplinire obiectivele care privesc asigurarea securităţii naţionale a României, inclusiv prin prisma necesarului suplimentar de spaţii determinat de încadrările planificate în contextul construirii Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, situaţie care impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unor atingeri aduse interesului public prin raportare la responsabilităţile legale ale Serviciului Român de Informaţii,reţinându-se necesitatea stringentă a creării cadrului legal aplicabil domeniului investiţional sub aspectul realizării unui nou sediu pentru Direcţia Judeţeană de Informaţii Braşov, în condiţiile în care finanţarea investiţiei şi implementarea proiectului sunt condiţionate de intrarea de urgenţă în patrimoniul Serviciului Român de Informaţii a terenului aferent situat în municipiul Braşov,ţinând seama de faptul că este imperios necesară respectarea etapelor investiţionale aferente anului 2017 pentru execuţia obiectivului de investiţii de realizare a noului sediu al Direcţiei Judeţene de Informaţii Braşov,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă dezlipirea în trei loturi a terenului cu suprafaţa de 300.000 mp, având numărul cadastral 104285, reprezentat grafic în anexa nr. 1, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov, aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov, după cum urmează: a)imobilul compus din teren lot 1 cu numărul cadastral 145354, având suprafaţa măsurată de 279.083 mp, precum şi din construcţiile amplasate pe acesta, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov; b)imobilul-teren lot 2 cu numărul cadastral 145356, având suprafaţa măsurată de 20.000 mp, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov; c)imobilul-teren lot 3 cu numărul cadastral 145355, având suprafaţa măsurată de 917 mp, situat în municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului-teren lot 3 cu numărul cadastral 145355, aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Articolul 3Se aprobă transmiterea imobilului-teren lot 2 cu numărul cadastral 145356, aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Serviciului Român de Informaţii. Articolul 4Imobilul-teren lot 1 cu numărul cadastral 145354, precum şi construcţiile amplasate pe acesta rămân în proprietatea publică a statului şi în administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov. Articolul 5Imobilele-teren prevăzute la art. 2-4 sunt supuse în privinţa constituirii şi exercitării dreptului de administrare regulilor de drept comun. Articolul 6Predarea-preluarea imobilelor-teren transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între Universitatea „Transilvania" din Braşov şi Ministerul Transporturilor, respectiv între Universitatea „Transilvania" din Braşov şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Universitatea „Transilvania" din Braşov, Ministerul Transporturilor şi Serviciul Român de Informaţii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Transporturilor şi Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în cadrul anexelor nr. 8, 16 şi 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul educaţiei naţionale, Ariana Oana Bucur, secretar de stat Ministrul transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard-Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.ANEXA GRAFICĂcu reprezentarea imobilului-teren lot 1 şi construcţii care rămâne în administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov, imobilului-teren lot 2 propus pentru transmitere la Serviciul Român de Informaţii şi imobilului-teren lot 3 propus pentru transmitere la Ministerul Transporturilor ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului-teren fără construcţii aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Ministerului Transporturilor pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Număr M.F.P./ Cod de clasificare/ Denumirea bunului/ Anul dobândirii Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar
Nr. carte funciară şi nr. cadastral Suprafaţa terenului
Municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov Statul român, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov (CUI 4317754) Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CUI 13633330) 155.450 (parţial)/ 8.05.04/ Teren/ 2008 Cartea funciară nr. 104285, municipiul Braşov, nr. cadastral 145355, lot 3 917 mp 190.850 lei

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului-teren fără construcţii aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Număr M.F.P./ Cod de clasificare/ Denumirea bunului/ Anul dobândirii Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite Valoarea de inventar
Nr. carte funciară şi nr. cadastral Suprafaţa terenului
Municipiul Braşov, Strada Institutului nr. 10, judeţul Braşov Statul român, din administrarea Universităţii „Transilvania" din Braşov (CUI 4317754) Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii (CUI 4204305) 155.450 (parţial)/ 8.05.04 (8.19.01 după transmitere)/ Teren/ 2008 Cartea funciară nr. 104285, municipiul Braşov, nr. cadastral 145356, lot 2 20.000 mp 4.162.246 leiSmartCity5

COMENTARII la OUG 37/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 37 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu