Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.36 din 28.06.2016

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 30 iunie 2016SmartCity1

Luând în considerare faptul că după aderarea României la Uniunea Europeană Ministerul Sănătăţii a dobândit noi responsabilităţi în domeniul inspecţiei sanitare, având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a aplica actele adoptate, ţinând cont că Regulamentul CE nr. 765/2008, Regulamentul CE nr. 882/2004, precum şi Standardul european SR EN ISO 17020:2005 prevăd că sarcinile structurilor de control să fie îndeplinite în mod independent, imparţial şi transparent, asigurând calitatea şi coerenţa controalelor oficiale la toate nivelurile,în considerarea faptului că regulamentele sunt acte juridice definite în art. 288 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu aplicabilitate generală, obligatorii în toate elementele sale şi aplicabile direct în toate ţările Uniunii Europene, reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al structurilor de control de a realiza în mod imparţial sarcinile, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,având în vedere că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii sanitari din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat se confruntă cu o serie de presiuni şi riscuri de natură a le influenţa aplicarea măsurilor corespunzătoare profesiei în judeţul de reşedinţă,în considerarea faptului că în urma acţiunilor de control încrucişat dispus de Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat, inspectorii sanitari care derulează acţiuni de control în afara judeţului de reşedinţă au aplicat măsuri proporţionale cu gravitatea deficienţelor depistate, în concordanţă cu situaţiile reale, ţinând cont că aceste evenimente pot conduce la apariţia unor situaţii de natură a afecta buna desfăşurare a activităţii inspectorilor, cu consecinţe negative în rezultatul acţiunilor de control şi implicit în asigurarea protecţiei populaţiei prin îmbunătăţirea activităţilor, serviciilor şi produselor cu impact asupra stării de sănătate, ţinând cont că nerezolvarea acestor probleme, în regim de urgenţă, poate genera disfuncţionalităţi în cadrul acţiunilor de control dispuse de Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat,luând în considerare evenimentele semnalate de mass-media privind problematica biocidelor utilizate în unităţile sanitare, evenimentele privind îmbolnăvirea copiilor cu sindrom hemolitic uremic, focarele de toxiinfecţie alimentară şi suspiciunile de toxiinfecţie alimentare, raportate prin sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, având în vedere raportarea unui număr tot mai mare de cazuri de boli diareice acute apărute în diverse colectivităţi de copii, dar şi neconformităţile frecvente constatate la nivelul unităţilor sanitare, unităţilor de învăţământ, operatorilor economici din domeniul produselor cu impact asupra sănătăţii populaţiei, precum distribuţia şi monitorizarea apei potabile, şi al alimentaţiei colective, ţinând cont că aceste situaţii sunt consecinţa lipsei unui control constant, eficient şi obiectiv ca urmare a coordonării deficitare a acestei activităţi la nivel local, ceea ce afectează interesul public general,în considerarea faptului că reglementările contradictorii privind activitatea de inspecţie sanitară de stat, care menţin confuzia asupra responsabilităţilor inspectorilor sanitari de stat şi a subordonării acestora, îngrădesc operativitatea acestora, motiv pentru care în vederea asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei se impune eficientizarea de urgenţă a activităţii de inspecţie sanitară de stat, reţinându-se participarea activă în cadrul sistemelor rapide de alertă în domeniile produselor alimentare şi nonalimentare pentru produse biocide şi cosmetice, transplant, transfuzie sanguină, întrucât este imperios necesară reglementarea coordonării de la nivel central a întregii activităţi de inspecţie sanitară de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică teritorială, deoarece, potrivit legislaţiei naţionale şi comunitare, Inspecţia Sanitară de Stat a Ministerului Sănătăţii are responsabilitatea de raportare a rezultatelor activităţii de monitorizare şi control al factorilor de risc cu impact asupra sănătăţii populaţiei, către Comisia Europeană, pe domeniile pentru care este autoritate competentă, luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a activităţii Inspecţiei Sanitare de Stat, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, apreciem că toate acestea constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată. Din cauza amplorii fenomenului şi a consecinţelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative care continuă să se producă asupra interesului public general care vizează încrederea societăţii în justiţie.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261 , cu următorul cuprins: Articolul 261 Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii organizează şi coordonează metodologic, precum şi din punctul de vedere al activităţii specifice structurile care desfăşoară activitatea de inspecţie sanitară de stat, structuri fără personalitate juridică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 2. La articolul 27, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În situaţii de risc pentru sănătatea publică, personalul împuternicit poate dispune măsura interzicerii punerii în consum a produselor, retragerii produselor, suspendarea activităţilor, închiderea unităţilor, retragerea, anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare, a avizului sanitar, a notificărilor pentru activităţi şi produse şi orice alte măsuri pe care situaţia le impune, conform legii. ........ ................ ................ ................ ........ ...............(6) Concluziile activităţilor de control, abaterile de la normele legale, recomandările şi termenele de remediere a deficienţelor, precum şi alte măsuri legale aplicate se consemnează în procese-verbale, rapoarte şi decizii, ale căror modele sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Vlad Vasile Voiculescu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana DraguSmartCity5

COMENTARII la OUG 36/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 36 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 36/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu