Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.30 din 18.04.2018

privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 20 aprilie 2018SmartCity1

Luând în considerare ţintele minime de realizat în domeniul absorbţiei fondurilor europene şi pentru evitarea unei dezangajări ulterioare a acestora, la nivelul Programului operaţional regional, precum şi la nivelul celorlalte programe operaţionale care se implementează în perioada de programare 2014-2020,se impune întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, pentru sporirea ritmului de implementare a programelor operaţionale, prin identificarea unor soluţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte nefinalizate, şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.În considerarea faptului că absenţa prezentei reglementări duce la imposibilitatea implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, pentru partenerii publici externi neînregistraţi fiscal în România, acest aspect determinând imposibilitatea implementării proiectelor cu finanţare europeană, ceea ce duce la neîndeplinirea ţintelor de absorbţie în materia fondurilor europene,având în vedere faptul că veniturile proprii realizate de spitale sunt insuficiente pentru asigurarea cofinanţării necesare implementării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, precum şi faptul că legislaţia în vigoare nu permite Ministerului Sănătăţii alocarea sumelor necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectelor în discuţie,ţinând cont de faptul că neadoptarea prezentei măsuri conduce la imposibilitatea implementării proiectelor derulate de unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi, pe cale de consecinţă, la rezilierea contractelor încheiate şi, implicit, la pierderea fondurilor europene nerambursabile aferente acestor proiecte,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I(1) În perioada de programare 2014-2020 sunt eligibile din fonduri europene structurale şi de investiţii cheltuielile aferente proiectelor nefinalizate finanţate de la bugetul de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugete locale, din împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale sau bănci de dezvoltare/cooperare internaţională.(2) În cazul proiectelor prevăzute la alin. (1), sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit, la o poziţie distinctă, în bugetul din care a fost asigurată sursa de finanţare a cheltuielilor, conform regulilor de implementare ale programelor operaţionale. Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (3), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p)proiect nefinalizat - proiect care poate conţine mai multe elemente fizice sau componente sau articole sau activităţi şi care la data depunerii cererii de finanţare nu are finalizat integral cel puţin unul dintre acestea. 2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: Articolul 151 (1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii care au primit prefinanţare conform art. 15 alin. (1) pot justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, depuse conform termenelor prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât şi cofinanţării de la bugetul de stat.(2) Ȋn cazul în care autoritatea de management autorizează cheltuieli eligibile cuprinse în cererile de rambursare prevăzute la alin. (1), aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz.(3) Autoritatea de management are obligaţia de a reîntregi contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile din care a fost acordată prefinanţarea prin virarea sumei corespunzătoare cotei de cofinanţare dedusă potrivit alin. (2), din contul aferent cofinanţării asigurate de la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 9 lit. a) în contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile corespunzător. 3. La articolul 21, după alineatul (8) se introduc două noi alineate , alineatele (^1) şi (82 ), cu următorul cuprins: (81 ) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, format din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, finanţate din fonduri europene, pentru partenerii publici externi care nu au obligaţia să se înregistreze fiscal în România potrivit legislaţiei fiscale din România, iar legislaţia incidentă acestora în ţara de origine le interzice să se înregistreze fiscal într-o altă ţară, autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în contul de disponibilităţi deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială, în vederea primirii de la autoritatea de management a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate la nivelul proiectului de partenerii publici externi neînregistraţi fiscal în România. (82 ) Liderul de parteneriat are obligaţia de a vira, în valută, partenerilor publici externi neînregistraţi fiscal în România sumele primite în lei de la autoritatea de management, precum şi cofinanţarea stabilită prin acordurile de parteneriat, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite de la autoritatea de management. Diferenţele de curs valutar rezultate în urma efectuării de către liderul de parteneriat a plăţii în valută către partenerii publici externi neînregistraţi fiscal în România a sumelor primite în lei de la autoritatea de management se suportă de partenerii publici externi neînregistraţi fiscal în România. Articolul III După alineatul (2) al articolului 193 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21 ), cu următorul cuprins: (21 ) Spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, beneficiare ale unor proiecte finanţate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020, pot primi, în completare, sume de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru finanţarea cofinanţării care trebuie asigurată de către beneficiari potrivit contractelor de finanţare sau acordurilor de parteneriat, după caz. PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul fondurilor europene,Rovana PlumbViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul StănescuMinistrul sănătăţii,Sorina PinteaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovicip. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar se statMinistrul delegat pentru afaceri europene,Victor NegrescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 30/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 30 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 30/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu