E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 24 din 11 aprilie 2007

privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 247 din 12 aprilie 2007Avand în vedere Hotărarea Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului,

în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii aparatului de lucru al Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea.

Art. 2. - Se înfiinţează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care îşi încetează activitatea.

Art. 3. - Se înfiinţează Ministerul Transporturilor prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.

Art. 4. - (1) Se înfiinţează Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care îşi încetează activitatea.

(2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îşi realizează atribuţiile în domeniul tineretului prin Autoritatea Naţională pentru Tineret, care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.

Art. 5. - (1) Se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care îşi încetează activitatea.

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îşi realizează atribuţiile în domeniul egalităţii de şanse prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi {ANES), care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.

Art. 6. - (1) Se înfiinţează Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism, care îşi încetează activitatea, prin preluarea activităţii în domeniul comerţului de la Ministerul Economiei şi Comerţului, prin preluarea activităţii privind mediul de afaceri din cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi prin preluarea activităţii în domeniul turismului de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.

(2) Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat.

Art. 7. - Se înfiinţează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care îşi încetează activitatea.

Art. 8. - (1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin reorganizarea Ministerului Integrării Europene şi prin preluarea activităţii în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care îşi încetează activitatea.

(2) Institutul European din Romania, instituţie publică sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridică, trece din coordonarea fostului Minister al Integrării Europene în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. Finanţarea Institutului European din Romania se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene.

Art. 9. - Se înfiinţează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin reorganizarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, care îşi încetează activitatea.

Art. 10. - (1) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar, aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic şi aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii îşi încetează activitatea.

(2)  In cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înfiinţează Departamentul de Control al Guvernului prin preluarea atribuţiilor şi personalului Autorităţii de Control a Guvernului, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, structură care se desfiinţează.

(3)   Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală şi Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - UMP-PAL, înfiinţată prin Hotărarea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, trec din structura aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar în structura Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 11. - Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se reorganizează, care se comasează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

Art. 12. - (1) In termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)   Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea ori în coordonarea cărora s-au aflat entităţile preluate pană la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3)   Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor reorganizate, comasate ori ale căror structuri sau activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate.

(4)   Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua toate drepturile şi obligaţiile instituţiei reorganizate sau, după caz, comasate, ale structurii ori activităţii din domeniile preluate, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, şi ale Hotărarii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.

Art. 13. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2007, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2)   Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară pană la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 12.

(3)   Pană la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului potrivit Hotărarii Parlamentului nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)   Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de modificarea structurii şi componenţei Guvernului potrivit Hotărarii Parlamentului nr. 19/2007 şi, respectiv, de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate sau rezultate în urma reorganizării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5)  Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 14. - Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului finanţate prin bugetul altor instituţii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului le revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.

Art. 15. - In cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:

a)    „Ministerul Finanţelor Publice" cu „Ministerul Economiei şi Finanţelor";

b)  „Ministerul Economiei şi Comerţului" cu:

-   „Ministerul Economiei şi Finanţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;

-  „Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului;

c)   „Ministerul Administraţiei şi Internelor" cu „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative";

d)  „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" cu:

-  „Ministerul Transporturilor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul transporturilor;

-  „Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;

- „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, în domeniul construcţiilor şi în domeniul locuinţelor;

e)   „Ministerul Educaţiei şi Cercetării" cu „Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului";

f)  „Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" cu „Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse";

g)  „Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale";

h) „Ministerul Integrării Europene" cu „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor";

i) „Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" cu „Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile";

j) „Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie" şi „Autoritatea Naţională pentru Turism" cu „Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale";

k) „ministru delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" cu „secretar general al Guvernului".

Art. 16. - Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător.

Art. 17. - Prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a Romaniei pentru integrarea în Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 18. - (1) Secretariatul General al Guvernului funcţionează în subordinea primului-ministru şi este condus de un secretar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin hotărare a Guvernului.

(2)   Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru.

(3)   In cadrul Secretariatului General al Guvernului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice dispoziţii contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 24/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 24 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu