E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 166 din 29 octombrie 1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 29 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile si completarile ulterioare*), se modifica si se completeaza astfel:
------------
    *) Dupa aprobarea ei prin lege Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 a mai fost modificata prin:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 18 decembrie 1998;
    - Legea nr. 148/1999 de aprobare si modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 29 iulie 1999;
    - Ordonanta Guvernului nr. 74/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 30 august 1999;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 septembrie 1999.

    1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Pentru tigarete, indiferent de provenienta si de calitatea acestora, se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica, stabilita in echivalent euro pe 1.000 de tigarete, la care se adauga o cota procentuala aplicata asupra preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate.
    (2) Cuantumul accizei specifice si cel al accizei procentuale sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Preturile maxime de vanzare cu amanuntul vor fi stabilite de catre fiecare agent economic producator intern sau importator si vor fi notificate Ministerului Finantelor.
    (4) Inregistrarea de catre Ministerul Finantelor a preturilor astfel stabilite se va face pe baza declaratiei scrise a fiecarui agent economic in cauza, modelul-tip al acesteia fiind prezentat in anexa nr. 18 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (5) Declaratia se va intocmi de catre agentul economic in cauza, in doua exemplare, din care un exemplar se depune la Ministerul Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte, iar al doilea exemplar, cu numarul de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor, va ramane la agentul economic.
    (6) Declaratia va cuprinde, in mod expres, data de la care se vor practica preturile maxime si se va depune la Ministerul Finantelor cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi.
    (7) Cu minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii lor in vigoare, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, cu numarul de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor, va fi publicata de catre agentul economic producator sau importator in doua cotidiene de mare tiraj.
    (8) Ori de cate ori se intentioneaza modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, agentii economici producatori interni sau importatori au obligatia sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie si cu respectarea termenelor prevazute mai sus.
    (9) Dupa primirea declaratiilor privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul Ministerul Finantelor va transmite copii de pe acestea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Garzii financiare centrale si Directiei Generale a Vamilor.
    (10) Preturile maxime de vanzare cu amanuntul in vigoare sunt obligatorii pentru toti agentii economici autorizati sa comercializeze tigarete si nu pot fi depasite.
    (11) Toti agentii economici autorizati sa comercializeze tigarete sunt obligati sa afiseze permanent, in locuri vizibile, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul in vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializeaza.
    (12) Comercializarea sortimentelor de tigarete ce nu se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate si date publicitatii de catre agentii economici producatori sau importatori este interzisa."
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Baza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la tigarete, atat pentru produsele din productia interna, cat si pentru produsele din import, o constituie pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat."
    3. Articolul 11^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Toate livrarile de produse din tutun efectuate atat de catre agentii economici producatori interni si importatori, cat si de ceilalti agenti economici care comercializeaza astfel de produse vor fi efectuate pe baza de factura fiscala. Transferurile de produse din tutun intre gestiuni se vor efectua pe baza de avize de expeditie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    (2) Modelul facturii fiscale utilizate de catre agentii economici producatori interni si importatori de tigarete este prezentat in anexa nr. 19 la prezenta ordonanta de urgenta. Agentii economici producatori interni si importatori de tigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor pentru formularele cu regim special, fara a mai utiliza formularele pretiparite de Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>. Agentii economici in cauza vor solicita direct Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> o plaja de serii si numere specifice acestor facturi.
    (3) Agentii economici care comercializeaza tigarete, altii decat agentii economici producatori interni si importatori, vor utiliza la facturare formularele speciale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    (4) Agentii economici care comercializeaza produse din tutun, altele decat tigaretele, vor utiliza, de asemenea, la facturare formularele speciale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    (5) Pe fiecare factura fiscala se va inscrie calitatea agentilor economici, atat a furnizorului, cat si a cumparatorului de produse din tutun, respectiv de producator intern, importator, comerciant angro sau en detail.
    (6) Fiecare transport de produse din tutun va fi insotit efectiv, in mod obligatoriu, de factura fiscala. Lipsa acesteia presupune ca marfa are provenienta ilicita. Prin insotire efectiva se intelege, in acceptia prezentei ordonante de urgenta, existenta documentului de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat in mijlocul de transport.
    (7) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentului de insotire a marfii.
    (8) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta agentii economici producatori interni si importatori, precum si ceilalti agenti economici care comercializeaza produse din tutun vor inventaria formularele cu regim special aflate in stoc si le vor preda Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> in vederea distrugerii, fara returnarea costurilor legate de producerea lor. De asemenea, vor fi distruse toate formularele cu regim special comandate sau aflate in executie la Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>, fara returnarea costurilor legate de producerea lor."
    4. La articolul 34, dupa alineatul (31) se introduc alineatele (31^1) si (31^2) cu urmatorul cuprins:
    "(31^1) Folosirea in facturi a unui alt pret de vanzare cu amanuntul decat cel declarat si in vigoare la data facturarii se sanctioneaza cu amenda egala cu valoarea la pret cu amanuntul a facturii respective.
    (31^2) Comercializarea de sortimente de tigarete care nu se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate si date publicitatii sau la preturi mai mari decat cele declarate - in vigoare la acea data - se sanctioneaza cu anularea autorizatiei de comercializare a agentului economic care a savarsit fapta."
    5. Pozitia nr. 5 din anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)" va avea urmatorul cuprins:
___________________________________________________________
 Nr.   Denumirea produsului                       Acciza
 crt.  sau a grupei de produse     U.M.        (echivalent
                                                euro/U.M.)
___________________________________________________________
  "5.  Tigarete                1.000 tigarete   2+25%*)"
___________________________________________________________

    6. Anexele nr. 18 si 19, care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, completeaza anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte.
    Art. 2
    (1) Produsele din tutun confiscate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se predau cu titlu gratuit producatorilor interni de tigarete, astfel:
    a) sortimentele care se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producatori interni se predau acestora cu titlu definitiv;
    b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producatori interni se predau in custodie, de catre organele care au procedat la confiscare, marilor agenti economici producatori interni: British American Tobacco, Philip Morris, R.J. Reynolds si Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. Fiecare agent economic producator intern are obligatia sa preia in custodie, potrivit ordinii mentionate, cantitatile de produse din tutun confiscate pe parcursul unui trimestru. Aceste cantitati vor ramane in custodie pana in momentul distrugerii lor, distrugere ce se va efectua in baza aprobarii date de Ministerul Finantelor, la cererea agentului economic. Din comisia de distrugere vor face parte un reprezentant al politiei si un reprezentant al Ministerului Finantelor. Cheltuielile aferente distrugerii se vor suporta de catre fiecare agent economic care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate in parte.
    (2) Refuzul agentilor economici producatori interni de a prelua cantitatile de produse din tutun confiscate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 100 milioane lei.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul finantelor,
                      Mihai Aristotel Ungureanu,
                      secretar de stat

    ANEXA 18

    Producatorul/importatorul.......................
    Numarul de inmatriculare in registrul comertului/anul .......
    Codul fiscal....................................
    Sediul .........................................
    Judetul ........................................
    Contul..........................................
    Banca...........................................
    Autorizatia de comercializare nr. ..... din ....

                              DECLARATIE
privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete

    Incepand cu data de ............... preturile maxime de vanzare cu amanuntul practicate pe sortimente vor fi urmatoarele:
____________________________________________________________________
Nr.     Denumirea    Numarul tigaretelor/         Pretul maxim
crt.  sortimentului       pachet            de vanzare cu amanuntul
                                                  (lei/pachet)
____________________________________________________________________
 0         1                 2                         3
________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Director general,                  Director economic,
     ....................               .....................

    ANEXA 19
                                          Seria ...... nr. ..... I.N.

Furnizorul .....................    FACTURA      Cumparatorul ...............
Numarul de inmatriculare in         FISCALA      Codul fiscal ...............
registrul comertului/anul ......                 Sediul .....................
Codul fiscal....................                 Judetul ....................
Sediul .........................                 Contul .....................
Judetul......................... Numarul         Banca ......................
Contul.......................... facturii .....  Autorizatia de
Banca .......................... Data .........  comercializare nr. .........
Autorizatia de comercializare    Numarul         din ................
nr. ...... din .......           avizului de
                                 insotire a
                                 marfii .......
 _______________________________
|  Curs de schimb in vigoare    |
| 1 euro = ............... lei  |
|  Cota T.V.A. ........ %       |
|_______________________________|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea |    |          |Pretul cu|Valoarea |Pretul |Valoarea|Valoarea|
|crt.|produsului|U.M.|Cantitatea|amanuntul|la pret  |  de   |la pret | T.V.A. |
|    |          |    |          |declarat |   cu    |livrare|   de   | (lei)  |
|    |          |    |          |(lei/    |amanuntul|unitar |livrare |        |
|    |          |    |          |pachet)  |  (lei)  |fara   |  (lei) |        |
|    |          |    |          |         |         |T.V.A. |        |        |
|    |          |    |          |         |         | (lei) |        |        |
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
| 0  |     1    | 2  |     3    |    4    |    5    |   6   |    7   |    8   |
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|                           |________|________|
|    |          |    |          | TOTAL VALOARE FACTURATA:  |Total de plata = |
|    |          |    |          |                           |col. 7 + col. 8  |
|____|__________|____|__________|___________________________|_________________|
|    |Cantitatea|    |          | Total valoare la  |       |  Acciza totala  |
|    |totala    |    |          | pret cu amanuntul |       |(acciza specifica|
|    |facturata |    |          |                   |       | + acciza ad     |
|    |= numar   |    |          |                   |       |   valorem)      |
|    |unitati   |    |          |                   |       |                 |
|    |specifice |    |          |                   |       |                 |
|    |(o unitate|    |          |                   |       |                 |
|    |specifica |    |          |                   |       |                 |
|    |= 1.000   |    |          |                   |       |                 |
|    |tigarete) |    |          |                   |       |                 |
|____|__________|____|__________|___________________|_______|_________________|
|    | Acciza   |    |          | Acciza ad valorem |       |                 |
|    |specifica |    |          |                   |       |                 |
|    |(numar    |    |          |                   |       |                 |
|    |unitati   |    |          |                   |       |                 |
|    |specifice |    |          |                   |       |                 |
|    |x ....... |    |          |                   |       |                 |
|    |euro x    |    |          |                   |       |                 |
|    |curs lei/ |    |          |                   |       |                 |
|    |euro)     |    |          |                   |       |                 |
|____|__________|____|__________|___________________|_______|_________________|
|Semnatura   | Date privind expeditia:                         |Semnatura     |
|si stampila | Numele delegatului                              |si stampila   |
|furnizorului| ............................................... |cumparatorului|
|            | Buletinul/cartea de identitate seria .......... |              |
|            | .......... nr. ..............................., |              |
|            | eliberat/eliberata ............................ |              |
|            | Mijlocul de transport ............. nr. ....... |              |
|            | Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  |              |
|            | data de ......................................, |              |
|            | ora .......................                     |              |
|            | Semnaturile:                                    |              |
|____________|_________________________________________________|______________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 166/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 166 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu