E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 166 din 29 octombrie 1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 29 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile si completarile ulterioare*), se modifica si se completeaza astfel:
------------
    *) Dupa aprobarea ei prin lege Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 a mai fost modificata prin:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 18 decembrie 1998;
    - Legea nr. 148/1999 de aprobare si modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 29 iulie 1999;
    - Ordonanta Guvernului nr. 74/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 417 din 30 august 1999;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 30 septembrie 1999.

    1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Pentru tigarete, indiferent de provenienta si de calitatea acestora, se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica, stabilita in echivalent euro pe 1.000 de tigarete, la care se adauga o cota procentuala aplicata asupra preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate.
    (2) Cuantumul accizei specifice si cel al accizei procentuale sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Preturile maxime de vanzare cu amanuntul vor fi stabilite de catre fiecare agent economic producator intern sau importator si vor fi notificate Ministerului Finantelor.
    (4) Inregistrarea de catre Ministerul Finantelor a preturilor astfel stabilite se va face pe baza declaratiei scrise a fiecarui agent economic in cauza, modelul-tip al acesteia fiind prezentat in anexa nr. 18 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (5) Declaratia se va intocmi de catre agentul economic in cauza, in doua exemplare, din care un exemplar se depune la Ministerul Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte, iar al doilea exemplar, cu numarul de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor, va ramane la agentul economic.
    (6) Declaratia va cuprinde, in mod expres, data de la care se vor practica preturile maxime si se va depune la Ministerul Finantelor cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi.
    (7) Cu minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii lor in vigoare, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, cu numarul de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor, va fi publicata de catre agentul economic producator sau importator in doua cotidiene de mare tiraj.
    (8) Ori de cate ori se intentioneaza modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, agentii economici producatori interni sau importatori au obligatia sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie si cu respectarea termenelor prevazute mai sus.
    (9) Dupa primirea declaratiilor privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul Ministerul Finantelor va transmite copii de pe acestea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Garzii financiare centrale si Directiei Generale a Vamilor.
    (10) Preturile maxime de vanzare cu amanuntul in vigoare sunt obligatorii pentru toti agentii economici autorizati sa comercializeze tigarete si nu pot fi depasite.
    (11) Toti agentii economici autorizati sa comercializeze tigarete sunt obligati sa afiseze permanent, in locuri vizibile, lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul in vigoare pentru toate sortimentele pe care le comercializeaza.
    (12) Comercializarea sortimentelor de tigarete ce nu se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate si date publicitatii de catre agentii economici producatori sau importatori este interzisa."
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Baza de impozitare pentru stabilirea componentei procentuale a accizelor la tigarete, atat pentru produsele din productia interna, cat si pentru produsele din import, o constituie pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat."
    3. Articolul 11^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Toate livrarile de produse din tutun efectuate atat de catre agentii economici producatori interni si importatori, cat si de ceilalti agenti economici care comercializeaza astfel de produse vor fi efectuate pe baza de factura fiscala. Transferurile de produse din tutun intre gestiuni se vor efectua pe baza de avize de expeditie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    (2) Modelul facturii fiscale utilizate de catre agentii economici producatori interni si importatori de tigarete este prezentat in anexa nr. 19 la prezenta ordonanta de urgenta. Agentii economici producatori interni si importatori de tigarete pot utiliza sisteme informatice financiar-contabile proprii pentru emiterea formularelor speciale, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor pentru formularele cu regim special, fara a mai utiliza formularele pretiparite de Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>. Agentii economici in cauza vor solicita direct Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> o plaja de serii si numere specifice acestor facturi.
    (3) Agentii economici care comercializeaza tigarete, altii decat agentii economici producatori interni si importatori, vor utiliza la facturare formularele speciale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    (4) Agentii economici care comercializeaza produse din tutun, altele decat tigaretele, vor utiliza, de asemenea, la facturare formularele speciale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    (5) Pe fiecare factura fiscala se va inscrie calitatea agentilor economici, atat a furnizorului, cat si a cumparatorului de produse din tutun, respectiv de producator intern, importator, comerciant angro sau en detail.
    (6) Fiecare transport de produse din tutun va fi insotit efectiv, in mod obligatoriu, de factura fiscala. Lipsa acesteia presupune ca marfa are provenienta ilicita. Prin insotire efectiva se intelege, in acceptia prezentei ordonante de urgenta, existenta documentului de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat in mijlocul de transport.
    (7) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentului de insotire a marfii.
    (8) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta agentii economici producatori interni si importatori, precum si ceilalti agenti economici care comercializeaza produse din tutun vor inventaria formularele cu regim special aflate in stoc si le vor preda Regiei Autonome <<Imprimeria Nationala>> in vederea distrugerii, fara returnarea costurilor legate de producerea lor. De asemenea, vor fi distruse toate formularele cu regim special comandate sau aflate in executie la Regia Autonoma <<Imprimeria Nationala>>, fara returnarea costurilor legate de producerea lor."
    4. La articolul 34, dupa alineatul (31) se introduc alineatele (31^1) si (31^2) cu urmatorul cuprins:
    "(31^1) Folosirea in facturi a unui alt pret de vanzare cu amanuntul decat cel declarat si in vigoare la data facturarii se sanctioneaza cu amenda egala cu valoarea la pret cu amanuntul a facturii respective.
    (31^2) Comercializarea de sortimente de tigarete care nu se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate si date publicitatii sau la preturi mai mari decat cele declarate - in vigoare la acea data - se sanctioneaza cu anularea autorizatiei de comercializare a agentului economic care a savarsit fapta."
    5. Pozitia nr. 5 din anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)" va avea urmatorul cuprins:
___________________________________________________________
 Nr.   Denumirea produsului                       Acciza
 crt.  sau a grupei de produse     U.M.        (echivalent
                                                euro/U.M.)
___________________________________________________________
  "5.  Tigarete                1.000 tigarete   2+25%*)"
___________________________________________________________

    6. Anexele nr. 18 si 19, care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, completeaza anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte.
    Art. 2
    (1) Produsele din tutun confiscate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se predau cu titlu gratuit producatorilor interni de tigarete, astfel:
    a) sortimentele care se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producatori interni se predau acestora cu titlu definitiv;
    b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producatori interni se predau in custodie, de catre organele care au procedat la confiscare, marilor agenti economici producatori interni: British American Tobacco, Philip Morris, R.J. Reynolds si Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A. Fiecare agent economic producator intern are obligatia sa preia in custodie, potrivit ordinii mentionate, cantitatile de produse din tutun confiscate pe parcursul unui trimestru. Aceste cantitati vor ramane in custodie pana in momentul distrugerii lor, distrugere ce se va efectua in baza aprobarii date de Ministerul Finantelor, la cererea agentului economic. Din comisia de distrugere vor face parte un reprezentant al politiei si un reprezentant al Ministerului Finantelor. Cheltuielile aferente distrugerii se vor suporta de catre fiecare agent economic care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate in parte.
    (2) Refuzul agentilor economici producatori interni de a prelua cantitatile de produse din tutun confiscate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 100 milioane lei.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 5 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      p. Ministrul finantelor,
                      Mihai Aristotel Ungureanu,
                      secretar de stat

    ANEXA 18

    Producatorul/importatorul.......................
    Numarul de inmatriculare in registrul comertului/anul .......
    Codul fiscal....................................
    Sediul .........................................
    Judetul ........................................
    Contul..........................................
    Banca...........................................
    Autorizatia de comercializare nr. ..... din ....

                              DECLARATIE
privind preturile maxime de vanzare cu amanuntul pe sortimente de tigarete

    Incepand cu data de ............... preturile maxime de vanzare cu amanuntul practicate pe sortimente vor fi urmatoarele:
____________________________________________________________________
Nr.     Denumirea    Numarul tigaretelor/         Pretul maxim
crt.  sortimentului       pachet            de vanzare cu amanuntul
                                                  (lei/pachet)
____________________________________________________________________
 0         1                 2                         3
________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Director general,                  Director economic,
     ....................               .....................

    ANEXA 19
                                          Seria ...... nr. ..... I.N.

Furnizorul .....................    FACTURA      Cumparatorul ...............
Numarul de inmatriculare in         FISCALA      Codul fiscal ...............
registrul comertului/anul ......                 Sediul .....................
Codul fiscal....................                 Judetul ....................
Sediul .........................                 Contul .....................
Judetul......................... Numarul         Banca ......................
Contul.......................... facturii .....  Autorizatia de
Banca .......................... Data .........  comercializare nr. .........
Autorizatia de comercializare    Numarul         din ................
nr. ...... din .......           avizului de
                                 insotire a
                                 marfii .......
 _______________________________
|  Curs de schimb in vigoare    |
| 1 euro = ............... lei  |
|  Cota T.V.A. ........ %       |
|_______________________________|
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea |    |          |Pretul cu|Valoarea |Pretul |Valoarea|Valoarea|
|crt.|produsului|U.M.|Cantitatea|amanuntul|la pret  |  de   |la pret | T.V.A. |
|    |          |    |          |declarat |   cu    |livrare|   de   | (lei)  |
|    |          |    |          |(lei/    |amanuntul|unitar |livrare |        |
|    |          |    |          |pachet)  |  (lei)  |fara   |  (lei) |        |
|    |          |    |          |         |         |T.V.A. |        |        |
|    |          |    |          |         |         | (lei) |        |        |
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
| 0  |     1    | 2  |     3    |    4    |    5    |   6   |    7   |    8   |
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|_________|_________|_______|________|________|
|____|__________|____|__________|                           |________|________|
|    |          |    |          | TOTAL VALOARE FACTURATA:  |Total de plata = |
|    |          |    |          |                           |col. 7 + col. 8  |
|____|__________|____|__________|___________________________|_________________|
|    |Cantitatea|    |          | Total valoare la  |       |  Acciza totala  |
|    |totala    |    |          | pret cu amanuntul |       |(acciza specifica|
|    |facturata |    |          |                   |       | + acciza ad     |
|    |= numar   |    |          |                   |       |   valorem)      |
|    |unitati   |    |          |                   |       |                 |
|    |specifice |    |          |                   |       |                 |
|    |(o unitate|    |          |                   |       |                 |
|    |specifica |    |          |                   |       |                 |
|    |= 1.000   |    |          |                   |       |                 |
|    |tigarete) |    |          |                   |       |                 |
|____|__________|____|__________|___________________|_______|_________________|
|    | Acciza   |    |          | Acciza ad valorem |       |                 |
|    |specifica |    |          |                   |       |                 |
|    |(numar    |    |          |                   |       |                 |
|    |unitati   |    |          |                   |       |                 |
|    |specifice |    |          |                   |       |                 |
|    |x ....... |    |          |                   |       |                 |
|    |euro x    |    |          |                   |       |                 |
|    |curs lei/ |    |          |                   |       |                 |
|    |euro)     |    |          |                   |       |                 |
|____|__________|____|__________|___________________|_______|_________________|
|Semnatura   | Date privind expeditia:                         |Semnatura     |
|si stampila | Numele delegatului                              |si stampila   |
|furnizorului| ............................................... |cumparatorului|
|            | Buletinul/cartea de identitate seria .......... |              |
|            | .......... nr. ..............................., |              |
|            | eliberat/eliberata ............................ |              |
|            | Mijlocul de transport ............. nr. ....... |              |
|            | Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  |              |
|            | data de ......................................, |              |
|            | ora .......................                     |              |
|            | Semnaturile:                                    |              |
|____________|_________________________________________________|______________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 166/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 166 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu