E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 151 din 14 octombrie 1999

privind stingerea unor obligatii bugetare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 501 din 18 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Obligatiile datorate si neachitate catre bugetul de stat pana la data de 30 septembrie 1999 de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. se sting in mod corespunzator cu sumele datorate acestora de catre institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.
    Art. 2
    Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat vor stabili, potrivit conturilor din contabilitate, pe propria raspundere, obligatiile de plata neachitate pana la data de 30 septembrie 1999, rezultate din livrarea de energie electrica, gaze naturale si produse petroliere, precum si din efectuarea transportului feroviar public de calatori, dupa caz, catre Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., dupa caz.
    Art. 3
    Situatia obligatiilor, intocmita potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, pentru fiecare societate si companie nationala mentionata la art. 1, se prezinta trezoreriei statului la care institutia publica finantata integral de la bugetul de stat are deschise conturile, pentru verificare si certificare privind exactitatea si realitatea obligatiilor respective.
    Art. 4
    Organele fiscale teritoriale in a caror raza societatea si companiile nationale mentionate la art. 1 isi au sediul, precum si sucursalele acestora stabilesc obligatiile de plata catre bugetul de stat, care vor fi stinse cu sumele datorate de catre institutiile publice, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Pe baza documentelor justificative aprobate de organele fiscale prevazute la art. 4 Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., precum si unitatile subordonate acestora vor stinge in contabilitatea proprie sumele de incasat de la institutiile publice cu obligatiile de plata catre bugetul de stat.
    Art. 6
    Institutiile publice vor majora finantarea bugetara cu sumele datorate si neachitate furnizorilor de energie electrica, gaze naturale si produse petroliere, precum si pentru efectuarea transportului feroviar public de calatori, prevazuti la art. 1. Cheltuielile efective aferente subdiviziunilor clasificatiei bugetare la care s-a inregistrat consumul de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere si transport feroviar public de calatori, dupa caz, vor putea depasi nivelul creditelor bugetare aprobate pe anul 1999 la subdiviziunile respective.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      p. Ministrul industriei si comertului,
                      Nicolae Staiculescu,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul transporturilor,
                      Adrian Marinescu,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

    Institutia ....................................
    Adresa ........................................
    Codul fiscal ..................................

                              DOCUMENT
de stingere a obligatiilor de plata, in baza Ordonantei Guvernului nr. ......
                       catre*1) .............................
 __________________________________________________________________________
|Nr. |                       Explicatii                          |  Suma   |
|crt.|                                                           |  (lei)  |
|____|___________________________________________________________|_________|
|1.  | Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind       |         |
|    | livrarea de*2) ............................, neachitate   |         |
|    | la data de 30 septembrie 1999                             | ....... |
|    |                                                           |         |
|    |              Raspundem de datele comunicate               |         |
|    |                                                           |         |
|    |  Ordonator de credite,                  Contabil-sef,     |         |
|    |                                                           |         |
|    |                 Trezoreria statului                       |         |
|    |               vizat pentru exactitate                     |         |
|    |                                                           |         |
|2.  | Organul fiscal teritorial ..............................  |         |
|2.1.| Confirmam datoriile catre bugetul de stat la data de 30   |         |
|    | septembrie 1999 ale sucursalelor*1) ...................., |         |
|    | in suma totala de:                                        | ....... |
|    |                                                           |         |
|    | din care*3):                                              | ....... |
|    | a) ...................................................... | ....... |
|    | b) ...................................................... | ....... |
|    | c) ...................................................... | ....... |
|    | d) ...................................................... | ....... |
|    | e) ...................................................... | ....... |
|    |                                                           |         |
|2.2.| Obligatii catre bugetul de stat care se sting cu suma     |         |
|    | datorata de institutia .................................. | ....... |
|2.3.| Obligatii catre bugetul de stat ramase neacoperite        |         |
|    | (2.1. - 1)                                                | ....... |
|2.4.| Suma de plata de catre institutiile publice, din care se  |         |
|    | sting obligatiile catre bugetul de stat la nivelul central|         |
|    | al*1) ................................................... |         |
|    | .................. (1 - 2.1)                              | ....... |
|    |                                                           |         |
|    |      Director,                                            |         |
|    |                                    Sef serviciu,          |         |
|    |                                                           |         |
|3.  | Directia generala a finantelor publice si controlului     |         |
|    | financiar de stat a*4) .................................. | ....... |
|3.1.| Confirmam obligatiile catre bugetul de stat ale*1) ......,|         |
|    | in suma totala de:                                        | ....... |
|    |                                                           |         |
|    | din care*5):                                              | ....... |
|    | a) ...................................................... | ....... |
|    | b) ...................................................... | ....... |
|    | c) ...................................................... | ....... |
|    | d) ...................................................... | ....... |
|    | e) ...................................................... | ....... |
|3.2.| Obligatii catre bugetul de stat care se sting cu suma     |         |
|    | datorata de institutia .................................. |         |
|    | ............ (3.1. - 2.4.)                                |         |
|    |                                                           |         |
|    |      Director general,                                    |         |
|    |                                   Sef serviciu,           |         |
|____|___________________________________________________________|_________|

    *1) Se inscrie, dupa caz: Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    *2) Se inscriu, dupa caz: energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, servicii de transport feroviar public de calatori.
    *3) Se inscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorarile de intarziere datorate bugetului de stat de catre sucursalele companiei si ale societatilor nationale respective.
    *4) Se inscrie Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., respectiv a judetului Sibiu pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    *5) Se inscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorarile de intarziere datorate de companie si de societatile nationale respective la nivel central.

    Explicatii privind intocmirea documentului de stingere a obligatiilor de plata

    1. Documentul se intocmeste in 5 exemplare de fiecare institutie publica finantata de la bugetul de stat pentru fiecare companie sau societate nationala fata de care are obligatii de plata si se prezinta la trezoreria statului pentru a obtine viza de exactitate (se prezinta balanta de verificare pe luna septembrie 1999 impreuna cu fisele furnizorilor respectivi), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    2. Cele 5 exemplare vizate se transmit de catre trezoreria statului organelor fiscale teritoriale, unde sucursalele companiei si societatilor nationale sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe, care procedeaza potrivit pct. 2 din formular, dupa care formularele sunt repartizate astfel:
    - exemplarul nr. 1 se restituie institutiei publice, document pe baza caruia aceasta va stinge in contabilitatea proprie obligatia de plata catre compania sau societatea nationala respectiva (se debiteaza contul "Furnizori" prin creditul contului "Finantarea bugetara - anul curent" cont analitic: Finantarea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. ..............);
    - exemplarul nr. 2 se transmite sucursalei locale a Companiei Nationale de Electricitate - S.A., Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. sau a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., dupa caz, fata de care institutia publica are obligatii de plata. Pe baza acestui document sucursalele inregistreaza stingerea obligatiilor catre buget pe seama sumelor de incasat de la institutiile publice (pct. 2.2).
    In cazul in care suma de incasat de la institutiile publice este peste nivelul datoriilor catre bugetul de stat, diferenta urmand sa fie utilizata la nivel central (pct. 2.4), sucursala evidentiaza stingerea sumei de incasat de la institutiile publice prin debitul contului "Decontari cu organul superior";
    - exemplarul nr. 3 ramane ca document justificativ la organul fiscal teritorial, pe baza caruia se inregistreaza in evidenta pe platitori stingerea obligatiilor catre bugetul de stat;
    - exemplarele nr. 4 si 5 se transmit cu borderou Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si, respectiv, a judetului Sibiu pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care vor proceda conform pct. 3 din document.
    3. Exemplarul nr. 4 se transmite companiei sau societatii nationale, dupa caz, care va inregistra in contabilitate stingerea obligatiilor catre bugetul de stat prin contul "Decontari cu unitatile din subordine".
    Exemplarul nr. 5 ramane la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti sau a judetului Sibiu, dupa caz, pe baza caruia se inregistreaza in evidenta pe platitori stingerea obligatiilor catre bugetul de stat.
    4. Ministerul Finantelor este autorizat sa emita precizari pentru solutionarea problemelor aparute in cursul derularii operatiunilor de punere in aplicare a ordonantei.SmartCity5

COMENTARII la OUG 151/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 151 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu