E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 151 din 14 octombrie 1999

privind stingerea unor obligatii bugetare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 501 din 18 octombrie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Obligatiile datorate si neachitate catre bugetul de stat pana la data de 30 septembrie 1999 de catre Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. se sting in mod corespunzator cu sumele datorate acestora de catre institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.
    Art. 2
    Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat vor stabili, potrivit conturilor din contabilitate, pe propria raspundere, obligatiile de plata neachitate pana la data de 30 septembrie 1999, rezultate din livrarea de energie electrica, gaze naturale si produse petroliere, precum si din efectuarea transportului feroviar public de calatori, dupa caz, catre Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., dupa caz.
    Art. 3
    Situatia obligatiilor, intocmita potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, pentru fiecare societate si companie nationala mentionata la art. 1, se prezinta trezoreriei statului la care institutia publica finantata integral de la bugetul de stat are deschise conturile, pentru verificare si certificare privind exactitatea si realitatea obligatiilor respective.
    Art. 4
    Organele fiscale teritoriale in a caror raza societatea si companiile nationale mentionate la art. 1 isi au sediul, precum si sucursalele acestora stabilesc obligatiile de plata catre bugetul de stat, care vor fi stinse cu sumele datorate de catre institutiile publice, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Pe baza documentelor justificative aprobate de organele fiscale prevazute la art. 4 Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., precum si unitatile subordonate acestora vor stinge in contabilitatea proprie sumele de incasat de la institutiile publice cu obligatiile de plata catre bugetul de stat.
    Art. 6
    Institutiile publice vor majora finantarea bugetara cu sumele datorate si neachitate furnizorilor de energie electrica, gaze naturale si produse petroliere, precum si pentru efectuarea transportului feroviar public de calatori, prevazuti la art. 1. Cheltuielile efective aferente subdiviziunilor clasificatiei bugetare la care s-a inregistrat consumul de energie electrica, gaze naturale, produse petroliere si transport feroviar public de calatori, dupa caz, vor putea depasi nivelul creditelor bugetare aprobate pe anul 1999 la subdiviziunile respective.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      p. Ministrul industriei si comertului,
                      Nicolae Staiculescu,
                      secretar de stat

                      p. Ministrul transporturilor,
                      Adrian Marinescu,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

    Institutia ....................................
    Adresa ........................................
    Codul fiscal ..................................

                              DOCUMENT
de stingere a obligatiilor de plata, in baza Ordonantei Guvernului nr. ......
                       catre*1) .............................
 __________________________________________________________________________
|Nr. |                       Explicatii                          |  Suma   |
|crt.|                                                           |  (lei)  |
|____|___________________________________________________________|_________|
|1.  | Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind       |         |
|    | livrarea de*2) ............................, neachitate   |         |
|    | la data de 30 septembrie 1999                             | ....... |
|    |                                                           |         |
|    |              Raspundem de datele comunicate               |         |
|    |                                                           |         |
|    |  Ordonator de credite,                  Contabil-sef,     |         |
|    |                                                           |         |
|    |                 Trezoreria statului                       |         |
|    |               vizat pentru exactitate                     |         |
|    |                                                           |         |
|2.  | Organul fiscal teritorial ..............................  |         |
|2.1.| Confirmam datoriile catre bugetul de stat la data de 30   |         |
|    | septembrie 1999 ale sucursalelor*1) ...................., |         |
|    | in suma totala de:                                        | ....... |
|    |                                                           |         |
|    | din care*3):                                              | ....... |
|    | a) ...................................................... | ....... |
|    | b) ...................................................... | ....... |
|    | c) ...................................................... | ....... |
|    | d) ...................................................... | ....... |
|    | e) ...................................................... | ....... |
|    |                                                           |         |
|2.2.| Obligatii catre bugetul de stat care se sting cu suma     |         |
|    | datorata de institutia .................................. | ....... |
|2.3.| Obligatii catre bugetul de stat ramase neacoperite        |         |
|    | (2.1. - 1)                                                | ....... |
|2.4.| Suma de plata de catre institutiile publice, din care se  |         |
|    | sting obligatiile catre bugetul de stat la nivelul central|         |
|    | al*1) ................................................... |         |
|    | .................. (1 - 2.1)                              | ....... |
|    |                                                           |         |
|    |      Director,                                            |         |
|    |                                    Sef serviciu,          |         |
|    |                                                           |         |
|3.  | Directia generala a finantelor publice si controlului     |         |
|    | financiar de stat a*4) .................................. | ....... |
|3.1.| Confirmam obligatiile catre bugetul de stat ale*1) ......,|         |
|    | in suma totala de:                                        | ....... |
|    |                                                           |         |
|    | din care*5):                                              | ....... |
|    | a) ...................................................... | ....... |
|    | b) ...................................................... | ....... |
|    | c) ...................................................... | ....... |
|    | d) ...................................................... | ....... |
|    | e) ...................................................... | ....... |
|3.2.| Obligatii catre bugetul de stat care se sting cu suma     |         |
|    | datorata de institutia .................................. |         |
|    | ............ (3.1. - 2.4.)                                |         |
|    |                                                           |         |
|    |      Director general,                                    |         |
|    |                                   Sef serviciu,           |         |
|____|___________________________________________________________|_________|

    *1) Se inscrie, dupa caz: Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    *2) Se inscriu, dupa caz: energie electrica, gaze naturale, produse petroliere, servicii de transport feroviar public de calatori.
    *3) Se inscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorarile de intarziere datorate bugetului de stat de catre sucursalele companiei si ale societatilor nationale respective.
    *4) Se inscrie Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., respectiv a judetului Sibiu pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A.
    *5) Se inscriu impozitele, taxele, alte venituri bugetare, inclusiv majorarile de intarziere datorate de companie si de societatile nationale respective la nivel central.

    Explicatii privind intocmirea documentului de stingere a obligatiilor de plata

    1. Documentul se intocmeste in 5 exemplare de fiecare institutie publica finantata de la bugetul de stat pentru fiecare companie sau societate nationala fata de care are obligatii de plata si se prezinta la trezoreria statului pentru a obtine viza de exactitate (se prezinta balanta de verificare pe luna septembrie 1999 impreuna cu fisele furnizorilor respectivi), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    2. Cele 5 exemplare vizate se transmit de catre trezoreria statului organelor fiscale teritoriale, unde sucursalele companiei si societatilor nationale sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe, care procedeaza potrivit pct. 2 din formular, dupa care formularele sunt repartizate astfel:
    - exemplarul nr. 1 se restituie institutiei publice, document pe baza caruia aceasta va stinge in contabilitatea proprie obligatia de plata catre compania sau societatea nationala respectiva (se debiteaza contul "Furnizori" prin creditul contului "Finantarea bugetara - anul curent" cont analitic: Finantarea in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. ..............);
    - exemplarul nr. 2 se transmite sucursalei locale a Companiei Nationale de Electricitate - S.A., Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. sau a Societatii Nationale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., dupa caz, fata de care institutia publica are obligatii de plata. Pe baza acestui document sucursalele inregistreaza stingerea obligatiilor catre buget pe seama sumelor de incasat de la institutiile publice (pct. 2.2).
    In cazul in care suma de incasat de la institutiile publice este peste nivelul datoriilor catre bugetul de stat, diferenta urmand sa fie utilizata la nivel central (pct. 2.4), sucursala evidentiaza stingerea sumei de incasat de la institutiile publice prin debitul contului "Decontari cu organul superior";
    - exemplarul nr. 3 ramane ca document justificativ la organul fiscal teritorial, pe baza caruia se inregistreaza in evidenta pe platitori stingerea obligatiilor catre bugetul de stat;
    - exemplarele nr. 4 si 5 se transmit cu borderou Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, pentru Compania Nationala de Electricitate - S.A., Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. si, respectiv, a judetului Sibiu pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., care vor proceda conform pct. 3 din document.
    3. Exemplarul nr. 4 se transmite companiei sau societatii nationale, dupa caz, care va inregistra in contabilitate stingerea obligatiilor catre bugetul de stat prin contul "Decontari cu unitatile din subordine".
    Exemplarul nr. 5 ramane la Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti sau a judetului Sibiu, dupa caz, pe baza caruia se inregistreaza in evidenta pe platitori stingerea obligatiilor catre bugetul de stat.
    4. Ministerul Finantelor este autorizat sa emita precizari pentru solutionarea problemelor aparute in cursul derularii operatiunilor de punere in aplicare a ordonantei.SmartCity5

COMENTARII la OUG 151/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 151 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu