Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 359 din 26 ianuarie 1993

cu privire la incasarea si plata drepturilor de folosinta cuvenite principalilor realizatori cu drept de autor ai filmelor din productia nationala

ACT EMIS DE: CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 25 februarie 1993


SmartCity3


    Centrul National al Cinematografiei, in conformitate cu dispozitiile alin. 3 al art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 532 din 4 septembrie 1992, emite urmatoarele Norme metodologice cu privire la incasarea si plata drepturilor de folosinta cuvenite principalilor realizatori cu drept de autor ai filmelor din productia nationala:
    1. Autorul scenariului literar, autorul compozitiei muzicale si regizorul ca autor al unui film din productia nationala, angajati pe baza de contract individual, au dreptul de a trage foloase din exploatarea filmelor cinematografice sub forma unor plati periodice, daca la incheierea contractului nu au cedat dreptul de folosinta unitatii cu care au incheiat contractul de folosire a operei.
    2. Cedarea dreptului de folosinta se face prin achitarea unei sume globale negociate la incheierea contractului de comanda, caz in care producatorul va mentiona despre achizitionarea tuturor drepturilor de autor in contractul cu difuzorul sau distribuitorul, dupa caz, la darea in exploatare a filmului.
    In cazul in care la incheierea contractului de comanda autorul cedeaza dreptul de folosinta si consimte la incasarea periodica a unor sume, difuzorul sau distribuitorul este obligat sa efectueze plata acestor drepturi in cote procentuale din incasarile brute obtinute din difuzarea si exploatarea filmului in reteaua cinematografica, potrivit art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 532/ 1992, fara a lua in calcul valoarea Timbrului cinematografic.
    3. Remuneratia de folosinta se plateste in procentele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 532/1992 fiecarui realizator cu drept de autor angajat pe baza de contract individual, care nu a incasat drepturile de folosinta, printr-o suma globala potrivit pct. 2 alin. 1 din prezentele norme.
    Cand una si aceeasi persoana a realizat scenariul literar, compozitia muzicala si regia aceluiasi film sau numai doua dintre ele, remuneratia de folosinta se cumuleaza si se plateste in procentele rezultate prin cumul din incasarile brute.
    Notificarea asupra calculului platii remuneratiei de folosinta in cote procentuale se face de producator sau distribuitor, dupa caz, la incheierea contractului cu difuzorul (organizatorul de spectacole) pentru predarea - preluarea filmului in difuzare si exploatare in tara.
    4. In cazul spectacolelor cinematografice in care sunt programate un film romanesc de lung metraj si unul de scurt metraj, remuneratiile de folosinta cuvenite autorilor angajati pe baza de contract individual se cumuleaza, fara a putea depasi prin acest cumul 4,50% pentru regie film, 3,25% pentru scenarii literare si 2,25% pentru operele muzicale, din reteta bruta (exclusiv valoarea Timbrului cinematografic).
    In aceste cazuri, remuneratiile de folosinta se vor calcula cu urmatoarele cote:
    A. Regie de film
    a) film de lung metraj - 4,15% din reteta bruta;
    b) film de scurt metraj - 0,35% din reteta bruta.
    B. Scenariu literar
    a) film de lung metraj - 2,95% din reteta bruta;
    b) film de scurt metraj - 0,30% din reteta bruta.
    C. Muzica de film
    a) film de lung metraj - 2,05% din reteta bruta;
    b) film de scurt metraj - 0,20% din reteta bruta.
    Procentele sunt stabilite prin raportarea cuantumurilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 532/1992, astfel incat sa reprezinte o justa proportie.
    5. In cazul spectacolelor cinematografice in care filmele romanesti de scurt metraj sunt programate cu doua filme de lung metraj sau cu filme in doua serii ori cu filme panoramice, cotele procentuale prevazute la art. 2 lit. A, B, si C din Hotararea Guvernului nr. 532/1992 se aplica la jumatate din reteta bruta realizata (exclusiv valoarea Timbrului cinematografic).
    6. In situatia prezentarii de "pachete" de filme romanesti de scurt metraj intr-un singur spectacol, suma cuvenita se va calcula in functie de durata ocupata in spectacol de fiecare titlu de film (lungimea unui film de scurt metraj este intre 151-600 m.u.) si la aceasta se aplica cotele procentuale aferente filmului de scurt metraj; (pentru filmele cu o lungime de pana la 900 m.u. cotele se vor dubla; pentru cele cu o lungime de pana la 1.200 m.u. cotele se vor tripla; pentru cele cu o lungime de pana la 1.500 m.u. se vor majora de patru ori, iar pentru cele cu o lungime de pana la 1.800 m.u. se vor majora de 5 ori), astfel incat prin cumularea acestora sa nu se depaseasca 4,50% pentru regie, 3,25% pentru scenarii literare si 2,25% pentru muzica de film, din reteta bruta (exclusiv valoarea Timbrului cinematografic).
    7. In cazul spectacolelor cinematografice in care filme romanesti de scurt metraj sunt programate in mod exceptional cu un film de lung metraj din productie straina, pentru completarea spectacolului cinematografic, remuneratia de folosinta se calculeaza (exclusiv Timbrul cinematografic) numai pentru scurt metraje si se plateste autorilor angajati pe baza de contract individual.
    8. Pentru filmele ce nu intra sub incidenta prevederilor H.C.M. nr. 1081/1970 si ale Hotararii Guvernului nr. 532/1992, in sensul ca nu sunt realizate in exclusivitate pe baza de contract individual - scurt metrajele documentare si de animatie -, drepturile ce se cuvin autorilor scenariului literar si ai compozitiei muzicale se calculeaza de organizatorul spectacolului cinematografic cu plata asupra incasarilor brute realizate (exclusiv valoarea Timbrului cinematografic) si sumele se vireaza direct uniunilor din domeniul de creatie carora le apartine autorul pentru care se face plata.
    Pentru aceste filme nu se calculeaza si nu se vireaza drepturi de autor pentru regie decat atunci cand, in mod expres, producatorul sau, dupa caz, distribuitorul a mentionat acest lucru la darea in locatie a filmului si la programarea lui in reteaua cinematografica.
    9. Pentru filmele executate de catre unitatile fata de care Centrul National al Cinematografiei indeplineste atributiile ministerului de resort, la comanda unor ministere, institutii publice, agenti economici, asociatii sau fundatii cu scop nelucrativ, avand teme sau tratand probleme de interes general, ca, de pilda: siguranta circulatiei, masuri de prevenire a incendiilor, educatia sanitara, protectia muncii si altele asemenea, difuzate in reteaua cinematografica, nu se calculeaza si nu se platesc drepturi de folosinta de subunitatile din cadrul Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm".
    Realizatorii unor astfel de filme au dreptul sa ceara producatorului (celui ce a facut comanda realizarii filmului) rezolvarea drepturilor patrimoniale ce decurg din drepturile de autor.
    Difuzorul sau, dupa caz, distribuitorul ori organizatorul de spectacol cinematografic pentru filmele prevazute la alin. 1 nu are nici o obligatie baneasca fata de unitatile care au produs filmele si nici fata de colaboratorii cu drept de autor care au participat la realizarea lor, atat cu privire la remuneratii, cat si cu privire la drepturi de baza si de folosinta.
    10. Remuneratia de folosinta pentru filmele romanesti de lung si scurt metraj se calculeaza de organizatorul de spectacol cinematografic cu plata asupra incasarilor brute realizate (exclusiv valoarea Timbrului cinematografic) din momentul prezentarii in premiera a filmului in reteaua cinematografica, indiferent de numarul de spectatori ce au vizionat filmul. Suma astfel calculata se depune lunar in contul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatarii Filmelor "Romaniafilm" care, trimestrial, efectueaza plata catre cei in drept.
    Se considera data a premierei data la care are loc primul spectacol cu plata si se realizeaza incasari din exploatarea comerciala a filmului.
    11. Pentru filmele iesite in premiera anterior datei de 1 septembrie 1992 se va proceda in felul urmator:
    a) pentru filmele de lung metraj care au mai putin de 5 ani de la iesirea lor in premiera (dupa 1 septembrie 1987), dar nu au realizat inca milionul de spectatori, la care remuneratia de folosinta s-a calculat cu cotele procentuale in vigoare pana la data de 1 septembrie 1992, fara a fi platite autorilor, Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor "Romaniafilm" va achita celor in drept sumele cumulate, calculate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 532/1992;
    b) pentru filmele de lung metraj care au realizat milionul de spectatori in cadrul termenului de 5 ani, autorii lor beneficiaza de remuneratia de folosinta in situatia in care anterior datei de 1 septembrie 1992 se aflau in exploatare in reteaua cinematografica si autorilor li s-a calculat remuneratia de folosinta cu cotele procentuale in vigoare pana la aceasta data, fara a fi platita anterior, Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor "Romaniafilm" va achita celor in drept sumele cumulate, calculate si neplatite;
    c) remuneratia de folosinta nu se plateste pentru filmele care nu au fost vizionate de cel putin un milion de spectatori si au implinit termenul de 5 ani de la premiera pana la 31 august 1992. Remuneratia de folosinta, virata din reteaua cinematografica in astfel de cazuri, se face venit la Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor "Romaniafilm" potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data virarii;
    d) in toate cazurile in care filmele romanesti iesite in premiera anterior datei de 1 septembrie 1992 sunt reprogramate si exploatate in reteaua cinematografica, remuneratia de folosinta se va calcula si se va plati cu cotele prevazute de art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 532/1992, indiferent daca, potrivit cerintelor anterioare ale legii, au realizat sau nu un milion de spectatori.
    12. Dreptul de a trage foloase din exploatarea cinematografica a filmului exista pe toata durata recunoscuta de lege autorului pentru a trage astfel de foloase din opera realizata.
    Scenaristul, compozitorul muzicii si regizorul, ca principali realizatori cu drept de autor al unui film cinematografic, se bucura pe tot timpul vietii de dreptul de autor si de dreptul de a trage foloase din opera realizata.
    La moartea autorului sau vreunuia dintre coautori, drepturile patrimoniale de autor se transmit prin mostenire potrivit Codului civil, insa numai pentru termenele prevazute de lege privind dreptul de autor.
    Termenele in vigoare in prezent, in raport de gradul de rudenie al mostenitorilor, sunt cele prevazute in anexa.
    Calitatea de mostenitor se poate dovedi, in cazul sotului supravietuitor, cu certificatul de casatorie sau cu certificatul de mostenitor eliberat de autoritatea publica competenta.
    Descendentii si ceilalti mostenitori care urmeaza a trage foloase patrimoniale din opera cinematografica a defunctului trebuie sa dovedeasca aceasta calitate cu certificatul de mostenitor.
    13. Realizatorii romani care au realizat in aceasta calitate coproductii sau au efectuat prestatii de servicii de filme cinematografice realizate in studiourile apartinand Centrului National al Cinematografiei au dreptul la plata remuneratiei de folosinta in aceleasi conditii ca si pentru filmele romanesti, cand acestea sunt distribuite in reteaua cinematografica din tara, cu conditia ca acestia sa fi cedat, prin contract, folosirea operelor studioului din tara de la care au primit remuneratia de baza.
    Nu beneficiaza de acest drept regizorii care au incheiat contract direct cu producatorul extern si au incasat direct de la acesta drepturile de autor.
    Dispozitiile alin. 3 al art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 532/1992, mentionate la alin. 1 de mai sus, se aplica fata de orice coproductie sau prestatii realizate anterior datei de 1 septembrie 1992, daca filmele cinematografice realizate in aceste conditii de un regizor roman sunt reprogramate in reteaua cinematografica.
    14. Crearea unei noi versiuni a unui film pe baza acelorasi secvente dintr-o opera anterioara si cu filmarea numai a unor racorduri, indiferent de lungimea acestora, ori prin montaj din filme anterioare nu da dreptul la incasarea remuneratiei de folosinta, chiar daca anterior datei de 1 septembrie 1992 nu s-au incasat drepturi de folosinta pentru filmul ori filmele din care s-au copiat secventele sau s-a efectuat montajul.
    Filmele ce se constituie in studiu stiintific asupra unui subiect anume determinat, cum ar fi personalitati, tari, unitati economice, bogatii sau ca un tratat detaliat si multilateral si sunt realizate ca monografii, nu dau dreptul la remuneratie de folosinta.
    15. Regizorul, scenaristul si compozitorul unui film din productia nationala, difuzat in strainatate, daca nu au incasat drepturile de folosinta printr-o suma globala la incheierea contractului pentru realizarea filmului, au dreptul fiecare la remuneratie de folosinta.
    Remuneratia de folosinta se calculeaza cu cotele procentuale prevazute la art. 2 al Hotararii Guvernului nr. 532/1992 asupra contravalorii in lei a valutei obtinute de distribuitorul roman.
    Cursul de schimb ce se va lua in calcul va fi cel de la data la care s-a incasat suma de la partenerul extern.
    16. Remuneratia de folosinta se calculeaza de catre toti organizatorii de spectacole cu plata - persoane fizice sau juridice - pentru filmele din productia nationala, indiferent de locul unde are loc spectacolul cinematografic si de procedeul tehnic de proiectie folosit, asa cum se arata in art. 5 al Hotararii Guvernului nr. 532/1992.
    Sumele datorate se calculeaza prin aplicarea procentelor prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 532/1992 si pct. 4, 5 si 6 din prezentele norme asupra incasarilor brute din pretul biletului de intrare (exclusiv valoarea Timbrului cinematografic).
    Cand proiectiile de filme din productia nationala se fac in hoteluri sau pe mijloace de transport, pe nava, aeronava sau autocar, remuneratia de folosinta se calculeaza in procentele prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 532/1992 asupra tarifului  suplimentar ce se percepe beneficiarilor de servicii in astfel de cazuri.
    Sumele astfel calculate si datorate in conditiile alin. 1-3 de mai sus se depun trimestrial in contul indicat de distribuitor la incheierea contractului de dare in locatie.
    17. Distribuitorul filmelor din productia nationala, la incheierea contractului de dare in exploatare cu organizatorii de spectacole prevazuti la art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 532/1992, poate negocia achitarea remuneratiei de folosinta printr-o suma globala inclusa in costul de inchiriere a filmului. In astfel de cazuri, remuneratia de folosinta in procentele prevazute la art. 2 al Hotararii Guvernului nr. 532/1992 se calculeaza asupra sumei obtinute din inchirierea filmului si se plateste principalilor realizatori cu drept de autor.
    18. Pentru filmele din productia nationala prezentate in programele televiziunii, principalii realizatori cu drept de autor au dreptul la plata remuneratiei de folosinta, ori de cate ori opera in totalitate sau in parte le este folosita in cadrul emisiunilor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege ca permise fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii.
    De aceleasi drepturi beneficiaza realizatorii coproductiilor si ai filmelor versiunea romaneasca, cu respectarea prevederilor de la pct. 13 din prezentele norme.
    Cotele prevazute la art. 2 al Hotararii Guvernului nr. 532/1992 se vor calcula asupra sumelor rezultate din contractul anual incheiat cu televiziunea nationala, de stat sau particulara, dupa caz. In lipsa unui astfel de contract, procentele se vor aplica asupra sumei incasate pentru fiecare film din productia nationala cedat spre exploatare prin proiectia pe micul ecran sau pentru ilustrarea unor emisiuni.
    Plata drepturilor de folosinta se face periodic de catre distribuitor, in raport cu incasarile de la televiziune.
    19. Distribuitorul este obligat ca, la darea in locatie a unui film, sa pretinda prin contract, organizatorului de spectacol cinematografic cu plata, retinerea si varsarea catre cei in drept a sumelor cu titlu de drept de folosinta sau sa mentioneze, cand opera a trecut in domeniul public, ca nu se mai incaseaza si nu se mai platesc drepturi de folosinta.
    20. Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm", potrivit atributiilor prevazute de lege, are obligatia sa urmareasca si sa asigure plata drepturilor de folosinta principalilor realizatori cu drept de autor de catre toti organizatorii de spectacole cinematografice cu plata carora le-a dat in locatie pentru exploatare filme din productia nationala.

                 Presedintele Centrului National
                 al Cinematografiei,
                 Petre Salcudeanu

    ANEXA 1

                   TERMENELE IN VIGOARE
in raport cu gradul de rudenie al mostenitorilor, in care se transmit drepturile patrimoniale

    1. Sotului supravietuitor si ascendentilor de orice grad ai autorului, pe tot timpul vietii fiecaruia.
    2. Descendentilor, pe timp de 50 de ani.
    3. Celorlalti mostenitori, pe timp de 15 ani, fara ca in acest caz dreptul sa se poata transmite din nou prin mostenire. In cazul mostenitorilor minori din aceasta categorie, termenul se prelungeste pana la implinirea varstei de dobandire a capacitatii de exercitiu (in acest caz, 18 ani) sau pana la terminarea studiilor superioare, dar fara a se putea depasi data implinirii varstei de 25 de ani.
    Termenele se socotesc de la data de 1 ianuarie a anului urmator mortii autorului.
    (A se vedea art. 6 din Decretul nr. 321/1956 privind dreptul de autor.)

                                                   


SmartCity5

COMENTARII la Norma 359/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 359 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 359/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu