Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 2812 din 30 decembrie 1994

privind completarea anexei la Bilantul contabil pe anul 1994 "Balanta mijloacelor fixe", privind valoarea ramasa a mijloacelor fixe pe categorii si a amortizarii totale a acestora si de stabilire a gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza detinute de agentii economici, necesar determinarii valorii amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA PENTRU STATISTICA Nr. 2812/30.12.94


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR Nr. 16.805/30.12.1994
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  9 ianuarie 1995

    In conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si ale pct. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 746/1994*),
    Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Statistica au elaborat prezentele norme.
    I. "Balanta mijloacelor fixe", anexa la Bilantul contabil pe anul 1994
    Toti agentii economici care au in patrimoniu active corporale supuse amortizarii au obligatia ca anual sa intocmeasca "Balanta mijloacelor fixe", conform modelului anexat la prezentele norme si care va constitui anexa la bilantul contabil anual.
    Balanta mijloacelor fixe trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    - mijloacele fixe supuse amortizarii aferente grupelor din Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 266/1994*);
    - valoarea de intrare a mijloacelor fixe existente la inceputul anului 1994, reprezentata de valoarea de intrare actualizata stabilita in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 26/1992 privind reevaluarea unor active si pasive ca urmare a unificarii cursurilor de schimb al leului si regimului de preturi si tarife in aceste conditii.
    Pentru anul 1995, valoarea de intrare a mijloacelor fixe se determina prin insumarea valorii ramase la sfarsitul anului 1994 cu diferentele din reevaluare inscrise in coloana 10 din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social; - amortizarea inregistrata (cumulat din coloana 2) va fi preluata din contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale", respectiv soldul creditor al acestui cont.
    Pentru anul 1995, amortizarea aferenta perioadelor precedente reprezinta soldul creditor al contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale", la care se adauga rulajul creditor al contului 803 "Alte conturi in afara bilantului", analitic 8045. "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
    - intrarile de mijloace fixe in cursul anului la valoarea lor de intrare, total, din care: prin investitii. Diferenta dintre coloana 3 si coloana 4 reprezinta valoarea mijloacelor fixe intrate ca donatii sau aport in natura la capitalul social adus de catre actionari sau asociati;
    - iesirile de mijloace fixe efectuate in cursul anului la valoarea de intrare a acestora, total, din care: scoase din functiune si casate. Diferenta dintre coloana 5 si coloana 6 reprezinta valoarea de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune si vandute;
    - existentul de mijloace fixe la sfarsitul anului, la valoarea de intrare, care se regaseste in soldul debitor al contului 212 "Mijloace fixe", total, din care: amortizate integral si folosite in continuare.
    Se precizeaza ca pentru toate mijloacele fixe care au duratele de functionare stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 266/1994, expirate si amortizate integral, evidenta lor contabila se va tine in contul 212 "Mijloace fixe", analitic "Mijloace fixe amortizate integral si folosite in continuare";
    - amortizarea inregistrata in cursul anului reprezinta rulajul creditor al contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" si rulajul debitor al contului 803 "Alte conturi in afara bilantului", analitic 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe";
    - valoarea ramasa a mijloacelor fixe, la sfarsitul anului, reprezinta diferenta dintre soldul debitor al contului 212 "Mijloace fixe" si soldul creditor al contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale", insumat cu rulajul creditor al contului 803 "Alte conturi in afara bilantului" analitic 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe".
    Se precizeaza ca valoarea ramasa, aferenta mijloacelor fixe la sfarsitul anului 1994, nu contine diferenta din reevaluare rezultata ca urmare a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si modificarea capitalului social.
    *) Ordinul ministrului finantelor nr. 746/1994 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.
    *) Hotararea Guvernului nr. 266 din 10 iunie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.
    II. Stabilirea gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza detinute de agentii economici, necesar determinarii valorii amortizarii incluse in cheltuieli de exploatare
    1. In conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, agentii economici vor include amortizarea calculata in cheltuielile de exploatare, in directa corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul acestora.
    Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se determina in functie de mijloacele fixe de baza care definesc activitatea agentilor economici, prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    2. Gradul de utilizare a mijloacelor fixe se calculeaza astfel:
             Em 1994
       U = ---------- x K x 1.000
            Em 1990
    in care:
    Em 1994 = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza in anul 1994;
    Em 1990 = indicatorul de eficienta a mijloacelor fixe de baza in anul 1990 sau in anul de infiintare a societatii comerciale;
    K = coeficientul de corectie prevazut in coloana 2, respectiv coloana 4 din anexa nr. 2.
                    Venituri din exploatare*)
     Em = ----------------------------------------
          Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe
          de baza existente la sfarsitul anului*)
    3. Agentii economici care s-au infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale in perioada 1990-1991 inclusiv vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza coeficientul K din coloana 2 de la anexa nr. 2, iar agentii economici care s-au infiintat in perioada 1992-1993 inclusiv vor folosi pentru determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza coeficientul K din coloana 4 de la anexa nr. 2.
    Pentru agentii economici infiintati in anul 1994, precum si pentru cei la care din calculul efectuat rezulta un grad de utilizare a mijloacelor fixe de baza mai mare de 100%, se va lua in considerare un nivel de utilizare de 100%.
    4. In anul 1994, determinarea amortizarii ce se include in cheltuielile de exploatare se face pe baza gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza realizat la finele anului si se va proceda la regularizarea amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare in cursul anului. Concomitent cu regularizarea amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare se va proceda si la regularizarea profitului impozabil si a impozitului pe profit.
    5. In anul 1995, determinarea amortizarii ce urmeaza sa se includa in cheltuielile de exploatare se face pe baza gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza realizat in anul 1994, iar la finele anului se va proceda la regularizarea amortizarii in functie de gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baza realizat efectiv.
    Concomitent cu regularizarea amortizarii incluse in cheltuielile de exploatare ale anului 1995 se va proceda si la regularizarea profitului impozabil si a impozitului pe profit.
    6. Pentru agentii economici infiintati in anul 1994 si care realizeaza in anul 1995 un indicator de eficienta a mijloacelor fixe de baza mai mare de 10 ori fata de indicatorul de eficienta realizat in anul 1994, se va proceda la majorarea de 5 ori a veniturilor realizate in anul 1994, dupa care se va determina noul grad de utilizare a mijloacelor fixe de baza aferent anului 1994.
    7. Diferenta de amortizare rezultata ca urmare a aplicarii gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza se va evidentia in contul de ordine si evidenta 803 "Alte conturi in afara bilantului", analitic 8045 "Amortizarea mijloacelor fixe aferenta gradului de neutilizare".
    La expirarea duratei normale de functionare a mijloacelor fixe, diferenta de amortizare rezultata ca urmare a gradului de utilizare a mijloacelor fixe de baza se va introduce in cheltuielile de exploatare in mod esalonat pe o perioada care nu va depasi 5 ani, fara a se lua in calcul la stabilirea profitului impozabil.
    8. Coeficientul de corectie K se va determina si se va publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei.
    *) Pentru anii 1990-1993 inclusiv, veniturile din exploatare vor fi cele evidentiate in creditul contului 600 "Venituri din activitatea de baza", diminuat cu valoarea impozitului pe circulatia marfurilor, evidentiat in debitul aceluiasi cont.
-----------------------
  *) Vma = V + Vmai - Vmae
                      Vi(e) x T
    Vmai sau Vmae = ------------
                           12
    in care:
    Vma = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza existente la sfarsitul anului;
    V = valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza existente la inceputul anului;
    Vmai = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza intrate in cursul anului;
    Vmae = valoarea medie anuala a mijloacelor fixe de baza iesite in cursul anului;
    Vi(e) = valoarea de intrare a mijloacelor fixe de baza intrate sau iesite in cursul anului;
    T = numarul de luni intregi din luna urmatoare celei de intrare a mijloacelor fixe de baza pana la sfarsitul anului, respectiv numarul de luni intregi din luna urmatoare celei de iesire a mijloacelor fixe de baza, pana la sfarsitul anului.
    Se precizeaza ca in Vma nu se ia in considerare valoarea mijloacelor fixe aflate in conservare.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                    Presedintele Comisiei
                    Nationale pentru Statistica,
                    Alexandru Radocea

    ANEXA
la Bilantul contabil pe anul 1994

        BALANTA MIJLOACELOR FIXE
                                                            - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
         Existent la  Intrari in Iesiri in Mijloace
         inceputul    cursul     cursul    fixe
         anului       anului     anului    existente la
        -----------   (valoare   (valoare  sfarsitul
                    de intrare) de intrare) anului
                   ----------------------- (valoare
                                           de intrare)
                                           -----------
NR. Grupa Mij- Amor-  Total din  Total din  Total din  Amorti- Amorti- Valoare
crt.mij-  loa- tiza-        care:      care: (co- care: zare   zare    ramasa
    loa-  ce    re          prin       scoa- loa- amor- inre-  cumu-   la sfir-
    ce-   fixe  inre-       in-        se    na   tiza- gis-   lata     situl
    lor   la    gis-        ves-       din   1+   te in- trata (coloa-  anului
    fixe  va-   trata       titii      func- 3-   tegral  in    na 2+   (coloa-
          loa-  (cumu-                 tiune 5)   si fo-  cursul  9)    na 7-
          rea   lat)                   si ca-     losite  anului         10)
          de                           sate       in con-
          in-                                     tinuare
          tra-
          re
------------------------------------------------------------------------------
A   B     1      1       3   4    5    6     7      8      9       10    11
------------------------------------------------------------------------------
 Grupa 1
 Total
 Grupa 2
 Total
 Grupa 3
 Total
 Grupa 4
 Total
 Grupa 5
 Total
 Grupa 6
 Total
 Grupa 7
 Total
 Grupa 8
 Total
-----------------------------------------------------------------------------
 TOTAL
 GENERAL:
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1

         SITUATIA
mijloacelor fixe de baza pe ramurile si activitatile economiei nationale
---------------------------------------------------------------------------
  Ramurile             Grupa de mijloace    Codul de clasificare al
    si                 fixe careia ii       mijloacelor fixe care intra in
 activitatile          apartin mijloacele   componenta mijloacelor fixe de
                       fixe de baza         baza
-----------------------------------------------------------------------------
                        A. Agricultura
 1. Agricultura si           a) grupa 1     1.2.
servicii auxiliare           b) grupa 2     2.2.2.; 2.2.3.; 2.2.4.; 2.2.5.;
- cultura vegetala; cresterea               2.7.1.; 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.;
animalelor; servicii auxiliare              2.7.5.; 2.7.6.; 2.7.7.; 2.7.9.;
(cu exceptia activitatilor                  2.7.13.; 2.7.19..
veterinare)                  c) grupa 3     3.21.1.; 3.21.2.; 3.21.3.;
                             d) grupa 4     4.9.1.
                             e) grupa 5     5.2.2.
                             f) grupa 6     6.1.; 6.2.
               B. Silvicultura, exploatarea forestiera si economia vanatului
 1. Silvicultura, exploatarea
 forestiera si economia
 vanatului                   a) grupa 2     2.2.2.; 2.2.4.; 2.3.2.; 2.3.3.;
                                            2.3.4.; 2.4.4.3.; 2.4.4.4.;
                                            2.4.2.1.
                             b) grupa 3     3.8.1.; 3.8.2.; 3.8.9.; 3.9.5.
                             c) grupa 5     5.2.2.; 5.3.19.; 5.3.20.
                             d) grupa 6     6.2.5.; 6.2.8.
                       C. Piscicultura si pescuitul
1. Piscicultura si pescuitul a) grupa 2     2.2.1.;
                             b) grupa 3     3.14.5.; 3.14.14.
                             c) grupa 5     5.3.4.; 5.3.10.; 5.3.12.; 5.3.13.;
                                            5.3.20.; 5.3.21.; 5.3.31.; 5.3.32.
                        D. Industria extractiva
1. Industria extractiva de
produse energetice, din care:
 1.1. Extractiva si prepararea
      carbunelui             a) grupa 2     2.1.1.; 2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.;
                                            2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.;
                                            2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
                             b) grupa 3     3.1.; 3.17.2.
                             c) grupa 5     5.1.4.; 5.1.6.
  1.2. Extractia petrolului
       si a gazelor naturale
       (exclusiv
       prospectiunile)       a) grupa 2     2.1.2.; 2.1.3.; 2.8.1.
                             b) grupa 3     3.2.2.; 3.2.5.; 3.2.6.; 3.6.1.;
                                            3.6.4.; 3.17.6.
  1.3. Extractia si prepararea
       minereurilor
       radioactive           a) grupa 2     2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
                                            2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.;
                                            2.1.13.; 2.1.16.; 2.1.18.
                             b) grupa 3     3.1.1.-3.1.12.; 3.17.1.; 3.17.2.
2. Industria extractiva de
    produse neenergetice
  2.1. Extractia si prepararea
       minereurilor
       metalifere            a) grupa 2     2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
                                            2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.;
                                            2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
                             b) grupa 3     3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.;
                                            3.1.6.; 3.1.7.; 3.1.8.; 3.1.9.;
                                            3.1.12.; 3.17.2.
  2.2. Extractia si prepararea
       minereurilor
       neferoase si rare     a) grupa 2     2.1.4.; 2.1.7.; 2.1.8.; 2.1.9.;
                                            2.1.10.; 2.1.11.; 2.1.12.; 2.1.13.;
                                            2.1.16.; 2.1.18.; 2.4.4.
                             b) grupa 3     3.1.1.-3.1.4.; 3.1.7.-3.1.10.;
                                            3.1.12.; 3.17.2.
3. Alte activitati
   extractive                a) grupa 2     2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.4.; 2.1.7.;
                                            2.1.8.; 2.1.9.; 2.1.10.; 2.1.11.;
                                            2.1.12.; 2.1.13.; 2.1.14.;
                                            2.1.16.; 2.1.18.
                             b) grupa 3     3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.4.; 3.1.7.;
                                            3.1.8.; 3.1.9.; 3.1.12.
                       E. Industria prelucratoare
1. Industria alimentara, a
bauturilor si a tutunului    a) grupa 1     1.1.1.
                             b) grupa 3     3.14.
2. Industria textila si a
produselor textile           a) grupa 1     1.1.1.
                             b) grupa 3     3.11.
3. Industria confectiilor din
textile, blanuri si piele    a) grupa 1     1.1.1.
                             b) grupa 3     3.12.; 3.13.3.; 3.13.4.
4. Industria pielariei si a
incaltamintei                a) grupa 1     1.1.1.
                             b) grupa 3     3.13.1.; 3.13.2.; 3.13.3.;
                                            3.13.4.
5. Industria de prelucrare
a lemnului                   a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.8.1.; 3.8.8.
6. Industria celulozei, a
hartiei si cartonului        a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.9.1.; 3.9.2.; 3.9.3.; 3.9.4.
7. Edituri, poligrafie si
reproducerea inregistrarilor
pe suporturi                 a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.;
                             b) grupa 3     3.15.1.; 3.26.1.
8. Industria de prelucrare
a titeiului, cocsificarea
carbunelui si tratarea
combustibililor nucleari     a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 2     2.1.14.; 2.1.15.
                             c) grupa 3     3.3.1.; 3.6.2.; 3.6.3.; 3.6.4.
9. Industria chimica si a
fibrelor sintetice si
artificiale                  a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 2     2.1.14.; 2.1.15.; 2.1.18.
                             c) grupa 3     3.6.1.; 3.6.2.; 3.6.3.; 3.6.5.;
                                            3.17.1.; 3.17.6.; 3.17.7.
10. Industria altor produse
din minerale nemetalice      a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.;
                             b) grupa 3     3.7.1.; 3.7.2.; 3.7.3.; 3.7.4.;
                                            3.7.5.; 3.7.6.; 3.7.8.; 3.10.1;
                                            3.10.2.; 3.10.3.; 3.10.4.
11. Industria metalurgica    a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.; 3.3.4.;
                                            3.3.5.; 3.3.6.; 3.3.7.; 3.5.10.;
                                            3.5.11.; 3.5.12.; 3.5.13.; 3.5.14.;
                                            3.5.15.; 3.5.16.
12. Industria constructiilor
metalice si a produselor
din metal                    a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.5.1.; 3.5.8.; 3.5.17.; 3.5.18.;
                                            3.5.27.; 3.5.28.; 3.5.29.; 3.5.32.;
                                            3.5.34.
13. Industria de masini
si echipamente               a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.5.1.-3.5.18.
14. Industria de echipamente
electrice si optice          a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.5.19.-3.5.25.; 3.5.36.
15. Industria mijloacelor
de transport                 a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.5.30.; 3.5.31.; 3.5.35.
16. Alte activitati
industriale                  a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.2.
                             b) grupa 3     3.5.1.-3.5.8.; 3.5.11.; 3.5.12.;
                                            3.5.13.; 3.5.14.; 3.5.29.; 3.5.32.;
                                            3.5.33.; 3.5.34.; 3.8.6.; 3.18.;
                                            3.19.
                        F. Energia electrica si termica, gaze si apa
1. Productia, transportul
si distributia de energie
electrica si termica, gaze
si apa calda                 a) grupa 2     2.1.5.; 2.1.6.; 2.1.14.; 2.1.15.;
                                            2.3.1.; 2.6.1.; 2.6.2.; 2.8.1.;
                                            2.8.2.; 2.8.3.; 2.8.4.; 2.9.7.
                             b) grupa 3     3.16.1.-3.16.5.; 3.17.1.
2. Captarea, tratarea
si distributia apei          a) grupa 2     2.3.9.; 2.7.1.-2.7.9.; 2.7.11.;
                                            2.7.13.; 2.7.14.; 2.7.16.;
                                            2.7.18.; 2.7.19.
                             b) grupa 3     3.17.1.
                        G. Constructii
                             a) grupa 1     1.1.1.-1.1.3.
                             b) grupa 3     3.2.1.; 3.20.1.-3.20.9.
                             c) grupa 5     5.2.2.; 5.6.1.; 5.6.2.; 5.6.4.1.;
                                            5.6.5.; 5.6.7.
                        H. Comert
                             a) grupa 1     1.4.
                             b) grupa 2     2.9.1.
                             c) grupa 3     3.23.
                             d) grupa 7     7.8.2.; 7.9.3.
                        I. Hoteluri si restaurante
                             a) grupa 1     1.4.; 1.5.
                             b) grupa 2     2.9.1.
                             c) grupa 3     3.23.; 3.24.1.
                             d) grupa 7     7.8.2.; 7.9.3.
                        J. Transport si depozitare
                             a) grupa 1     1.3.
                             b) grupa 2     2.5.1.; 2.5.3.-2.5.9.; 2.5.12.-
                                            2.5.14.
                             c) grupa 3     3.22.1.-3.22.4.
                             d) grupa 5     5.1.1.-5.1.3.; 5.1.5.; 5.1.8.;
                                            5.2.1.; 5.2.2.; 5.3.1.; 5.3.2.;
                                            5.3.3.; 5.3.4.; 5.3.8.; 5.3.10.;
                                            5.3.16.-5.3.20.; 5.3.23.; 5.3.24.;
                                            5.3.25.; 5.4.1.; 5.4.3.; 5.6.1.-
                                            5.6.8.
                        K. Posta si telecomunicatii
                             a) grupa 1     1.3.1.; 1.3.2.
                             b) grupa 2     2.4.6.
                             c) grupa 3     3.22.5.; 3.22.6.
                             d) grupa 5     5.2.2.
                        L. Prestari servicii
1. Informatica si
activitati conexe            a) grupa 1     1.4.1.-1.4.3.
                             b) grupa 4     4.9.
2. Cercetare-dezvoltare,
proiectare                   a) grupa 1     1.1.1.; 1.1.3.; 1.5.
                             b) grupa 2     2.9.1.
                             c) grupa 3     3.2.
                             d) grupa 4     4.1.-4.9.
                             e) grupa 5     5.2.2.
                             f) grupa 7     7.9.1.
3. Alte activitati de
servicii prestate in
principal agentilor
economici
 3.1. Activitati juridice,
      contabilitate,
      consulting             a) grupa 1     1.4.1.-1.4.3.
                             b) grupa 4     4.9.
                             c) grupa 7     7.9.1.
 3.2. Activitati de
      proiectare, urbanism,
      inginerie si alte
      servicii tehnice       a) grupa 1     1.4.1.-1.4.3.
                             b) grupa 4     4.9.
                             c) grupa 7     7.9.1.
 3.3. Activitati de testari
      si analize tehnice     a) grupa 1     1.4.1.-1.4.3.
                             b) grupa 4     4.1.-4.7.; 4.9.
 3.4. Publicitate            a) grupa 1     1.4.1.-1.4.3.
                             b) grupa 3     3.26.1.-3.26.3.
                             c) grupa 7     7.9.1.
 3.5. Activitati financiare,
      bancare si de
      asigurari              a) grupa 1     1.4.1.-1.4.3.
                             b) grupa 4     4.9.
                             c) grupa 7     7.8.1.1.; 7.9.2.
 3.6. Activitati de
      invatamant             a) grupa 1     1.5.
                             b) grupa 7     7.8.1.; 7.9.1.
 3.7. Activitati de sanatate a) grupa 1     1.5.
                             b) grupa 3     3.25.
 3.8. Alte activitati de
      servicii colective,
      sociale si personale
  3.8.1. Salubritate si alte
      activitati similare    a) grupa 1      1.5.
                             b) grupa 3      3.24.2.; 3.24.5.
  3.8.2. Activitati recreative,
      culturale si sportive  a) grupa 1      1.5.
                             b) grupa 2      2.9.1.
                             c) grupa 3      3.22.; 3.22.7.; 3.26.1.-3.26.4.
  3.8.3. Alte activitati de
      servicii               a) grupa 1      1.4.; 1.5.
                             b) grupa 3      3.24.1.; 3.26.6.
                             c) grupa 7      7.6.
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

         SITUATIA
coeficientului de corectie in functie de care se determina gradul de utilizare a
mijloacelor fixe de baza
-------------------------------------------------------------------------------
                                               Coefi-  Coefi-  Coefi-  Coefi-
                                               cientul cientul cientul cientul
                                               mediu   de      mediu   de
             Specificatie                      anual  corectie  anual  corectie
                                               de pret K=1/lp  de pret K=1/lp
                                               94/90 lp        94/92 lp
------------------------------------------------------------------------------
                 0                               1        2       3       4
------------------------------------------------------------------------------
                   Industria extractiva
Extractia si prepararea antracitului si
a huilei                                       89,94    0,011    5,96   0,168
Extractia si prepararea carbunelui brun
si a lignitului                                80,11    0,012    6,10   0,164
Extractia petrolului brut                      77,02    0,013    5,57   0,180
Extractia gazelor naturale                     51,97    0,019    6,29   0,159
Extractia si prepararea minereurilor feroase   83,75    0,012    7,77   0,129
Extractia si prepararea minereurilor neferoase
si rare (exclusiv a minereurilor radioactive)  33,17    0,030    4,45   0,225
Extractia pietrei pentru constructii           75,87    0,013    6,12   0,163
Extractia pietrei calcaroase, a gipsului si
a cretei                                       70,10    0,014    4,68   0,214
Extractia pietrisului si a nisipului          132,50    0,008    6,02   0,166
Extractia argilei si a caolinului              70,16    0,014    5,19   0,193
Extractia si prepararea minereurilor pentru
industria chimica                              35,92    0,028    3,91   0,256
Extractia si prepararea sarii                 155,56    0,006    7,58   0,132
Extractia si prepararea altor minereuri
nemetalifere                                   44,55    0,022    4,32   0,231
                   Industria prelucratoare alimentara si bauturi
Productia, prelucrarea si conservarea carnii
(exclusiv a carnii de pasare)                  84,91    0,012    9,90   0,101
Productia, prelucrarea si conservarea carnii
de pasare                                     103,39    0,010   10,74   0,093
Produse pe baza de carne (inclusiv din
carne de pasare)                               92,23    0,011    8,91   0,112
Prelucrarea si conservarea pestelui si a
produselor din peste                          112,87    0,009   10,61   0,094
Prepararea sucurilor din fructe si legume      49,08    0,020    8,09   0,124
Prelucrarea si conservarea fructelor si a
legumelor                                      79,42    0,013    9,10   0,110
Fabricarea uleiurilor si a grasimilor brute    93,21    0,011    8,38   0,119
Fabricarea uleiurilor si  grasimilor rafinate  94,72    0,011   12,38   0,081
Fabricarea margarinei si a produselor
comestibile similare                           64,40    0,016    7,26   0,138
Fabricarea produselor lactate si a
brinzeturilor                                 107,76    0,009   13,59   0,074
Fabricarea inghetatei                          57,89    0,017    8,19   0,122
Fabricarea produselor de morarit              101,39    0,010    7,85   0,127
Fabricarea amidonului si a produselor din
amidon                                         92,86    0,011    8,17   0,122
Fabricarea produselor pentru hrana animalelor  93,04    0,011    7,86   0,127
Produse de panificatie si patiserie            71,41    0,014   16,24   0,062
Fabricarea biscuitilor, a piscoturilor si a
altor produse similare                         68,88    0,015    6,47   0,155
Fabricarea zaharului                           70,97    0,014    7,07   0,141
Fabricarea de cacao, ciocolata si produse
zaharoase                                      64,41    0,016    6,85   0,146
Fabricarea pastelor fainoase alimentare si
a altor produse fainoase                       69,53    0,014    6,16   0,162
Prelucrarea ceaiului si a cafelei              30,95    0,032    4,86   0,206
Fabricarea condimentelor                       65,98    0,015    8,77   0,114
Fabricarea altor produse alimentare            69,51    0,014    7,67   0,130
Fabricarea bauturilor alcoolice distilate      48,96    0,020    7,68   0,130
Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie    99,03    0,010    5,93   0,169
Fabricarea vinului din struguri                72,74    0,014   10,54   0,095
Fabricarea altor bauturi nedistilate obtinute
prin fermentare                                41,27    0,024    8,43   0,119
Fabricarea berei                               84,03    0,012   13,44   0,074
Fabricarea maltului                           103,41    0,010    9,76   0,102
Productia de ape minerale                      33,02    0,030    4,98   0,201
Fabricarea bauturilor nealcoolice              55,91    0,018    8,44   0,118
Industria tutunului                            60,00    0,017   14,17   0,071
                  Textile si produse textile
Pregatirea fibrelor si filarea in fire tip
bumbac                                         55,02    0,018    6,07   0,165
Pregatirea fibrelor si filarea in fire tip
lina cardata                                   18,27    0,055    5,54   0,181
Pregatirea fibrelor si filarea in fire tip
lina pieptanata                                63,33    0,016    6,21   0,161
Pregatirea fibrelor si filarea in fire tip
in-cinepa-iuta                                 77,26    0,013   10,27   0,097
Fabricarea atei                                60,20    0,017    5,82   0,172
Tesaturi tip bumbac                            48,60    0,021    5,87   0,170
Tesaturi tip lina cardata                      57,13    0,018    7,09   0,141
Tesaturi tip lina pieptanata                   56,12    0,018    6,16   0,162
Tesaturi tip matase                            67,48    0,015    5,89   0,170
Tesaturi tip in-cinepa-iuta                    34,12    0,029    5,01   0,200
Alte tesaturi                                 107,70    0,009    7,03   0,142
Fabricarea de articole confectionate din
textile (cu exceptia imbracamintei si a
lenjeriei de corp)                             67,16    0,015    6,00   0,167
Fabricarea de covoare si mochete               38,86    0,026    4,60   0,217
Fabricarea de textile netesute si a articolelor
din acestea (exclusiv confectiile pentru
imbracaminte)                                  66,20    0,015    6,03   0,166
Fabricarea altor articole textile             115,33    0,009    7,71   0,130
Fabricarea de metraje prin tricotare
sau crosetare                                  42,34    0,024    6,03   0,166
Fabricarea de ciorapi, sosete si
ciorapi-pantalon                                        36,22    0,028    5,62 0,178
Fabricarea de pulovere, veste si articole
similare tricotate                             29,72    0,034    5,38   0,186
Fabricarea de imbracaminte tricotata
(exclusiv lenjeria de corp tricotata)          43,47    0,023    6,15   0,163
Fabricarea lenjeriei de corp tricotata         42,25    0,024    5,51   0,181
                  Confectii din textile, blanuri si piele
Fabricarea de articole de imbracaminte din
piele si inlocuitori de piele (cu exceptia
celor din blana)                               59,84    0,017    6,14   0,163
Fabricarea altor articole de imbracaminte
(exclusiv lenjeria de corp)                    29,93    0,033    5,71   0,175
Fabricarea de articole de lenjerie de corp     45,00    0,022    7,78   0,129
Fabricarea altor articole de imbracaminte
si accesorii                                   54,08    0,018    8,75   0,114
Confectionarea articolelor din blana           40,86    0,024    7,48   0,134
                   Pielarie si incaltaminte
Tabacirea si finisarea pieilor                100,90    0,010    6,87   0,146
Fabricarea articolelor de voiaj si
marochinarie, a articolelor de harnasament     46,42    0,022    5,91   0,169
Fabricarea incaltamintei din piele si
inlocuitori                                    53,85    0,019    6,72   0,149
Fabricarea incaltamintei din cauciuc si din
materiale plastice                             78,05    0,013    6,39   0,156
                   Prelucrarea lemnului
Prelucrarea bruta a lemnului si
impregnarea lemnului                           99,09    0,010    6,79   0,147
Fabricarea de produse stratificate din lemn   100,84    0,010    7,11   0,141
Fabricarea de elemente de dulgherie si
tamplarie pentru constructii                  136,53    0,007    9,19   0,109
Productia de ambalaje din lemn                 77,89    0,013    6,73   0,149
Fabricarea altor produse din lemn              93,34    0,011    5,95   0,168
Fabricarea articolelor din pluta, impletituri
din nuiele si alte materiale                   89,06    0,011    5,68   0,176
                   Celuloza, hartie si carton
Fabricarea celulozei                          162,59    0,006    7,03   0,142
Fabricarea hartiei si a cartonului             99,22    0,010    5,83   0,172
Fabricarea hartiei si a cartonului ondulat
si a ambalajelor din hartie si carton          80,38    0,012    5,41   0,185
Fabricarea produselor de uz gospodaresc sau
sanitar si a hartiei de toaleta                44,30    0,023    3,74   0,267
Fabricarea articolelor de papetarie           104,95    0,010    6,31   0,158
                   Edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe
                                        suporturi
Editarea cartilor, brosurilor si a
altor publicatii                              131,11    0,008   20,50   0,049
Editarea revistelor si a periodicelor          89,93    0,011   14,06   0,071
Editarea suporturilor pentru inregistrari
audio                                          20,55    0,049    5,44   0,184
Tiparirea ziarelor                             51,53    0,019    9,50   0,105
Alte activitati de tiparire                    58,73    0,017    9,18   0,109
                   Prelucrarea titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea
                      combustibililor nucleari
Cocsificarea carbunelui                       111,86    0,009    6,05   0,165
Prelucrarea titeiului                          84,36    0,012    4,94   0,202
                  Chimie si fibre sintetice si artificiale
Fabricarea colorantilor si a pigmentilor       70,39    0,014    4,34   0,230
Fabricarea altor produse chimice anorganice
de baza                                        92,49    0,011    5,42   0,185
Fabricarea altor produse chimice organice
de baza (cu exceptia petrochimiei)            117,87    0,008    5,95   0,168
Fabricarea ingrasamintelor si a produselor
azotoase                                       77,41    0,013    5,57   0,180
Fabricarea materialelor plastice primare       95,14    0,011    6,19   0,162
Fabricarea cauciucului sintetic                77,22    0,013    6,01   0,166
Fabricarea produselor petrochimice de baza     75,47    0,013    5,02   0,199
Fabricarea pesticidelor si a altor produse
agrochimice                                   171,94    0,006   20,05   0,050
Fabricarea vopselelor si a lacurilor          111,74    0,009    6,19   0,162
Fabricarea produselor farmaceutice de baza     27,06    0,037    2,54   0,394
Fabricarea preparatelor farmaceutice           54,91    0,018    7,32   0,137
Fabricarea sapunurilor, a detergentilor si
a produselor de intretinere                    63,87    0,016    7,60   0,132
Fabricarea parfumurilor si a produselor
cosmetice                                      51,05    0,020    6,76   0,148
Fabricarea explozibililor                      77,39    0,013    5,97   0,168
Fabricarea cleiurilor si a gelatinelor        429,49    0,002   17,99   0,056
Fabricarea preparatelor chimice de uz
fotografic                                     55,01    0,018    8,98   0,111
Fabricarea altor produse chimice               96,81    0,010    4,94   0,202
Fabricarea fibrelor si a firelor sintetice
si artificiale                                 92,05    0,011    4,97   0,201
                   Prelucrarea cauciucului si a maselor plastice
Fabricarea pneurilor si a camerelor de aer     57,30    0,017    4,16   0,240
Fabricarea altor produse din cauciuc          102,50    0,010    4,80   0,208
Fabricarea placilor, a foliilor, a tuburilor
si a profilurilor din material plastic         75,26    0,013    5,59   0,179
Fabricarea articolelor de ambalaj din
material plastic                               90,15    0,011    6,29   0,159
Fabricarea articolelor din material plastic
pentru constructii                             52,19    0,019    6,49   0,154
Fabricarea altor articole din material plastic 79,36    0,013    5,44   0,184
                  Alte produse din minerale nemetalice
Fabricarea sticlei plate                      109,45    0,009    5,61   0,178
Prelucrarea si fasonarea sticlei plate        154,43    0,006   19,34   0,052
Fabricarea articolelor din sticla             101,41    0,010    8,92   0,112
Fabricarea fibrelor din sticla                 60,84    0,016    7,08   0,141
Fabricarea de sticlarie tehnica                74,47    0,013    5,43   0,184
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
gospodaresc si ornamental                      33,78    0,030    5,79   0,173
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica    78,88    0,013    5,11   0,196
Fabricarea produselor ceramice refractare      85,30    0,012    5,56   0,180
Fabricarea placilor si a dalelor din ceramica  63,98    0,016    5,84   0,171
Fabricarea caramizilor, a tiglelor si a altor
produse pentru constructii                     58,28    0,017    6,25   0,160
Fabricarea cimentului                         149,15    0,007    7,06   0,142
Fabricarea varului                            145,26    0,007    6,63   0,151
Fabricarea elementelor din beton pentru
constructii                                    86,15    0,012    6,72   0,149
Fabricarea betonului                           51,66    0,019    6,80   0,147
Fabricarea produselor din azbociment          112,68    0,009    5,37   0,186
Taierea, fasonarea si finisarea pietrei       121,63    0,008    8,69   0,115
Fabricarea de produse abrazive                 72,73    0,014    6,34   0,158
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice                                     76,40    0,013    6,21   0,161
                   Metalurgie
Productia de metale feroase sub forme
primare si semifabricate                       91,08    0,011    5,53   0,181
Tuburi (tevi) din fonta                        83,91    0,012    4,79   0,209
Tuburi (tevi) din otel                        124,64    0,008    6,28   0,159
Tragere la rece                                76,99    0,013    5,06   0,198
Laminare la rece                               80,84    0,012    5,37   0,186
Alte profiluri obtinute la rece                57,64    0,017    4,19   0,239
Trefilare                                      95,80    0,010    5,58   0,179
Alte produse metalurgice                      138,78    0,007    7,14   0,140
Productia metalelor pretioase                  59,87    0,017    5,63   0,178
Productia aluminiului                          68,71    0,015    5,59   0,179
Prelucrarea aluminiului                       112,51    0,009    6,73   0,149
Productia plumbului, a zincului si a
cositorului                                    26,98    0,037    3,34   0,299
Productia cuprului                             42,31    0,024    4,47   0,224
Prelucrarea cuprului                           63,12    0,016    5,45   0,183
Productia altor metale neferoase              118,59    0,008    5,63   0,178
Turnarea fontei                                67,56    0,015    5,06   0,198
Turnarea otelului                             122,28    0,008    6,47   0,155
Turnarea metalelor neferoase usoare           137,61    0,007    8,98   0,111
Turnarea altor metale neferoase                54,78    0,018    4,60   0,217
                   Constructii metalice si produse din metal
Constructii metalice si parti componente       74,20    0,013    7,51   0,133
Structuri si timplarii metalice               118,44    0,008   11,26   0,089
Productia de rezervoare, cisterne si
conteinere metalice                            74,53    0,013    4,97   0,201
Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia
cazanelor pentru incalzire centrala cu
apa calda)                                   1047,40    0,001   25,65   0,039
Fabricarea produselor metalice obtinute prin
deformare plastica; metalurgia pulberilor      66,30    0,015    5,23   0,191
Fabricarea produselor de taiat                 64,69    0,015    5,46   0,183
Fabricarea sculelor de mina                    49,45    0,020    5,11   0,196
Fabricarea articolelor de feronerie            79,34    0,013    8,41   0,119
Fabricarea altor articole de fierarie de uz
gospodaresc                                    60,47    0,017    5,27   0,190
Fabricarea ambalajelor din metale usoare      105,87    0,009    7,20   0,139
Fabricarea articolelor din fire metalice       54,45    0,018    5,32   0,188
Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si
arcuri                                         64,14    0,016    5,57   0,180
Fabricarea altor articole din metal            88,76    0,011    6,30   0,159
                   Constructii
Cladiri industriale                           153,46    0,007    5,88   0,170
Cladiri agricole                              158,15    0,006    6,12   0,163
Cladiri pentru transport si telecomunicatii
cu caracter civil                             142,54    0,007    5,63   0,178
Cladiri pentru transport si telecomunicatii
cu caracter productiv                         145,84    0,007    5,60   0,179
Cladiri pentru afaceri, comert                137,54    0,007    5,49   0,182
Cladiri pentru depozitare                     148,26    0,007    5,73   0,175
Cladiri de locuit                             143,00    0,007    5,35   0,187
Cladiri pentru invatamant, stiinta, arta,
cultura                                       136,55    0,007    5,51   0,181
Cladiri pentru ocrotirea sanatatii, asistenta
sociala, cultura fizica si agrement           142,97    0,007    5,52   0,181
Cladiri administrative                        137,99    0,007    5,53   0,181
Constructii speciale industriale              141,60    0,007    5,47   0,183
Constructii speciale agricole                 152,69    0,007    5,85   0,171
Constructii hidrotehnice                      146,70    0,007    5,91   0,169
Constructii speciale pentru transport si
telecomunicatii                               161,52    0,006    6,45   0,155
Constructii pentru depozitare                 135,18    0,007    5,26   0,190
Constructii pentru transportul energiei
electrice                                     141,18    0,007    5,58   0,179
Constructii pentru alimentare cu apa
si canalizare                                 145,29    0,007    5,93   0,169
Constructii pentru transportul si distributia
produselor petroliere, a gazelor, conducte
tehnologice si pentru termoficare             150,00    0,007    5,71   0,175
Alte constructii speciale                     138,30    0,007    5,44   0,184
                   Masini si echipamente
Fabricarea de motoare si turbine (cu
exceptia motoarelor pentru avioane, vehicule
si motociclete)                               137,38    0,007    6,12   0,163
Fabricarea de pompe si compresoare             75,69    0,013    5,62   0,178
Fabricarea lagarelor, a angrenajelor si a
organelor mecanice de transmisie               87,17    0,011    6,51   0,154
Fabricarea cuptoarelor industriale si a
arzatoarelor                                   83,15    0,012    6,49   0,154
Fabricarea echipamentelor de ridicat si
manipulat                                      31,22    0,032    3,62   0,276
Fabricarea echipamentelor de ventilare si
conditionare a aerului (cu exceptia celor
pentru uz casnic)                              89,62    0,011    5,37   0,186
Fabricarea altor echipamente de utilizare
generala                                       81,72    0,012    5,81   0,172
Fabricarea tractoarelor                        78,96    0,013    5,69   0,176
Fabricarea altor masini si utilaje agricole
si forestiere                                  53,50    0,019    6,44   0,155
Fabricarea masinilor-unelte                    80,18    0,012    8,66   0,115
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie        56,70    0,018    5,76   0,174
Fabricarea utilajelor pentru mine, cariere
si constructii                                 79,22    0,013    8,25   0,121
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
produselor alimentare, a bauturilor si a
tutunului                                      47,36    0,021    6,02   0,166
Fabricarea utilajelor pentru industria
textila, imbracaminte si pielarie              37,83    0,026    4,55   0,220
Fabricarea altor masini si utilaje specifice   27,71    0,036    5,15   0,194
Fabricarea de masini si aparate electrocasnice 79,10    0,013    5,43   0,184
Fabricarea de aparate neelectrice              65,18    0,015    5,30   0,189
                   Mijloace ale tehnicii de calcul si de birou
Fabricarea calculatoarelor si a altor
echipamente electronice                         6,18    0,162    5,50   0,182
                   Masini si aparate electrice
Productia de motoare, generatoare si
transformatoare electrice                      89,68    0,011    5,12   0,195
Productia de aparate pentru distributie si
comanda electrica                              54,34    0,018    5,90   0,169
Productia de fire, cabluri electrice si
optice, izolate                                74,02    0,014    5,32   0,188
Productia de acumulatori, baterii si pile
electrice                                      58,45    0,017    5,07   0,197
Productia de lampi electrice si echipamente
de iluminat                                    62,49    0,016    6,86   0,146
Productia de componente electrice pentru
motoare si vehicule                            74,21    0,013    5,05   0,198
Productia altor componente electrice           75,45    0,013    5,32   0,188
                   Echipamente, aparate de radio, televiziune si comunicatii
Productia tuburilor electronice si a
altor componente electronice                   50,20    0,020    7,52   0,133
Productia de emitatoare de radio si
televiziune, de echipamente si aparate
telefonice si telegrafice                      24,92    0,040    9,88   0,101
Productia de receptoare de radio si
televiziune, aparate de inregistrare si
reproducere audio si video                     44,51    0,022    6,04   0,166
                   Aparatura si instrumente medicale, de precizie si optice si
                               ceasornicarie
Productia de aparatura si instrumente medicale 49,38    0,020   11,51   0,087
Productia de aparate si instrumente de
masura, verificare si control (cu exceptia
echipamentelor de masura, reglare si control
pentru procesele industriale)                  43,00    0,023    6,91   0,145
Executia de echipamente de masura, reglare
si control pentru procesele industriale        52,95    0,019    5,45   0,183
Productia de aparatura si instrumente optice
si fotografice                                 78,70    0,013   12,64   0,079
Productia de ceasuri                           36,82    0,027    5,67   0,176
                   Mijloace de transport rutier
Productia de autovehicule                      81,01    0,012    5,96   0,168
Productia de caroserii, remorci si semiremorci 53,28    0,019    4,40   0,227
Productia de piese si accesorii pentru
autovehicule si motoare de autovehicule        78,47    0,013    5,48   0,182
                   Alte mijloace de transport
Productia si repararea mijloacelor de
transport feroviar si a materialului rulant    96,36    0,010    6,81   0,147
Productia de motociclete                       34,31    0,029    4,43   0,226
Productia de biciclete                         85,47    0,012    8,34   0,120
                   Mobilier si alte activitati neclasificate
Productia de scaune (exclusiv din metal)       64,45    0,016    6,73   0,149
Productia mobilierului pentru birouri si
magazine (exclusiv din metal)                  46,56    0,021    5,81   0,172
Productia mobilierului pentru bucatarii        65,02    0,015    7,19   0,139
Productia altor tipuri de mobilier             55,58    0,018    6,94   0,144
Productia mobilierului din metal pentru
birouri si magazine                           120,93    0,008   11,50   0,087
Baterea monedelor si a medaliilor              57,73    0,017    9,11   0,110
Fabricarea bijuteriilor si a articolelor
similare din metal si pietre pretioase         47,67    0,021    5,49   0,182
Fabricarea articolelor sportive                36,08    0,028    4,40   0,227
Fabricarea jocurilor si a jucariilor           48,03    0,021    7,63   0,131
Alte produse manufacturiere                    86,93    0,012    7,28   0,137
                   Energie electrica si termica, gaze si apa
Transportul si distributia energiei electrice  80,59    0,012    5,64   0,177
Transportul si distributia aburului si a
apei calde                                     81,07    0,012    5,89   0,170
Tratarea si distributia apei                  147,70    0,007    8,23   0,122
                   Marfuri alimentare
 Marfuri alimentare                            86,01    0,012    2,53   0,395
                   Marfuri nealimentare
Marfuri nealimentare                           70,36    0,014    2,37   0,422
                   Servicii
Servicii                                       58,22    0,017    2,54   0,394
Confectionat, reparat si curatat               52,02    0,019    2,41   0,415
Confectionat si reparat imbracaminte           66,35    0,015    2,41   0,415
Confectionat si reparat incaltaminte           38,01    0,026    2,41   0,415
Confectionat si reparat mobila                 44,16    0,023    2,41   0,415
Curatatorii si spalatorii                      60,28    0,017    2,41   0,415
Apa, canal, salubritate                        84,39    0,012    2,77   0,361
Cinematografie, teatre, muzee si cheltuieli
cu invatamantul                                55,35    0,018    2,75   0,364
Reparatii auto, electrice si lucrari foto      71,28    0,014    2,63   0,380
Ingrijire medicala                             51,05    0,020    2,51   0,398
Igiena si cosmetica                            69,31    0,014    2,88   0,347
Transport urban                                75,86    0,013    2,71   0,369
Transport interurban                           84,38    0,012    2,13   0,469
Transport C.F.R.                               31,58    0,032    2,00   0,500
Transport rutier                               39,11    0,026    2,25   0,444
Transport aerian                               64,52    0,015    2,18   0,459
Transport fluvial                              38,42    0,026    1,61   0,621
Posta si telecomunicatii                       30,91    0,032    2,30   0,435
Restaurante, cafenele, cantine                 94,08    0,011    2,84   0,352
Alte servicii cu caracter industrial*)         48,24    0,021    2,43   0,412
---------------------------------
    *) Alte servicii cu caracter industrial:
  - Daracit lina;
  - Argasit, tabacit, vopsit piei de oaie;
  - Incadrat tablou;
  - Aplicat petic pentru vulcanizare;
  - Confectionarea unei chei tip yale;
  - Legat volum;
  - Vopsit haina din piele;
  - Confectionat jerbe din flori naturale;
  - Umplut sifoane;
  - Confectionat sipca pentru zugraveli;
  - Vopsit fire lina;
  - Confectionat usa, fereastra;
  - Executat acoperis din tabla;
  - Executat zidarie si tencuieli;
  - Inlocuit jgheab;
  - Executat placaje, pardoseli;
  - Zugravit, tencuieli interioare;
  - Cumparari de locuinte.
Alte servicii*)                                83,76    0,012    2,41   0,415
Plata cazarii in unitati hoteliere            148,02    0,007    2,46   0,407
                   Prestari de servicii
1. Informatica si activitati conexe            59,41    0,017    8,93   0,112
2. Cercetare - dezvoltare, proiectare          59,41    0,017    8,93   0,112
3.1. Activitati juridice, contabilitate,
     consulting                                59,41    0,017    8,93   0,112
3.2. Activitati de proiectare, urbanism,
inginerie si alte servicii tehnice             59,41    0,017    8,93   0,112
3.3. Activitati de testari si analize tehnice  59,41    0,017    8,93   0,112
3.4. Publicitate                               59,41    0,017    8,93   0,112
3.5. Activitati financiare, bancare si de
asigurari                                      59,41    0,017    8,93   0,112
3.6. Activitati de invatamant                  33,32    0,030    7,17   0,139
3.7. Activitati de sanatate                    61,08    0,016    8,82   0,113
3.8.1. Salubritate si altele                   46,48    0,022    7,66   0,131
3.8.2. Activitati recreative culturale
si sportive                                    43,93    0,023    8,02   0,125
3.8.3. Alte activitati de servicii             88,76    0,012    2,41   0,415
                  Agricultura
Productia vegetala                             77,1     0,013    6,6    0,152
Productia animala                              56,3     0,018    6,5    0,154
Servicii agricole                              47,06    0,021    8,55   0,117
Silvicultura                                   98,96    0,010    6,62   0,151
Piscicultura si pescuitul                     123,4     0,008   10,07   0,099
------------------------------------------------------------------------------
    *) Alte servicii:
  - Servicii casnice (spalat geamuri, rufe; scuturat covoare; frecat podele);
  - Plata pentru ingrijire copil;
  - Cursuri de instruire soferi;
  - Cazare scolara;
  - Anunt la mica publicitate;
  - Inchiriat casete video;
  - Incarcat brichete;
  - Dactilografiat, xeroxat acte;
    Taxa pentru servicii de parcare autoturisme.

                                       


SmartCity5

COMENTARII la Norma 2812/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2812 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu