Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 10.10.2011

privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 14 octombrie 2011SmartCity1

Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului, cu amendamentele ulterioare, şi ale Deciziei 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară produsă de tulpini înalt patogene şi circulaţia păsărilor de companie care îşi însoţesc proprietarii în Comunitate, cu amendamentele ulterioare. Articolul 2 Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, cu amendamentele ulterioare. Articolul 3 În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a)animale de companie - animale aparţinând următoarelor specii: câini, pisici, dihori domestici, nevertebrate - cu excepţia albinelor şi crustaceelor, peşti tropicali ornamentali, amfibieni, reptile, toate speciile de păsări - cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul Directivei 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează comerţul intracomunitar şi importurile din ţări terţe de păsări de curte şi de ouă pentru incubaţie şi al Directivei 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerinţelor de sănătate animală care reglementează schimburile şi importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun, în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE, cu amendamentele ulterioare, mamifere - rozătoare şi iepuri domestici, care sunt însoţite în timpul circulaţiei de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului şi care nu sunt destinate vânzării ori transferului de proprietate; b)circulaţie - intrarea ori reintrarea unui animal de companie pe teritoriul României dinspre o ţară terţă; c)circulaţie necomercială - circulaţia animalelor de companie în număr de cel mult 5 exemplare, însoţite în timpul circulaţiei de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului şi care nu sunt destinate vânzării ori transferului de proprietate; d)puncte de intrare a călătorilor - puncte de trecere a frontierei de stat a României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale, care sunt desemnate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Articolul 4 Punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 5 Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul României responsabilă cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale este reprezentată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Capitolul IICondiţii sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale 1. Câini, pisici şi dihori domestici Articolul 6(1) Animalele de companie care provin dintr-o ţară terţă menţionată în lista din anexa II partea B secţiunea 2 şi partea C a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, în momentul prezentării la un punct de intrare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie identificate printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, în conformitate cu cerinţele tehnice pentru identificarea câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici stabilite în anexa nr. 2. Dacă transponderul nu este conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalul de companie în numele proprietarului trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar. Transponderul trebuie să prevadă existenţa unor elemente de identificare a numelui şi adresei proprietarului animalului; b)să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, emis de un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar este emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, autoritatea competentă trebuie să vizeze certificatul. (2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să ateste atât că animalul respectiv a fost vaccinat antirabic în conformitate cu cerinţele tehnice pentru vaccinarea antirabică prevăzute în anexa nr. 4, cât şi că acel animal a făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli, după caz. Articolul 7(1) Animalele de companie care provin dintr-o ţară terţă care nu este menţionată în anexa II a Regulamentului (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, în momentul prezentării la un punct de intrare, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie identificate printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2. Dacă transponderul nu este conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalul de companie în numele proprietarului trebuie să furnizeze mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar. Transponderul trebuie să prevadă existenţa unor elemente de identificare a numelui şi adresei proprietarului animalului; b)să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, emis de un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine. În cazul în care certificatul sanitar-veterinar este emis de un medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, autoritatea competentă trebuie să vizeze certificatul; c)să fi fost supuse unui test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali. (2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale prevăzut la alin. (1) lit. b) trebuie să ateste atât că animalul respectiv a fost vaccinat antirabic în conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 4, cât şi că acel animal a făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli, după caz. Articolul 8(1) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale prevăzut la art. 6 şi 7 trebuie imprimat pe o singură foaie de hârtie, atât în limba română, cât şi în limba engleză, medicul veterinar oficial/medicul veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine completându-l, cu majuscule, fie în limba română, fie în limba engleză.(2) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale trebuie să fie însoţit de documente justificative sau de copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, în care figurează datele privind identificarea animalului respectiv, vaccinările acestuia şi, după caz, rezultatul testului serologic.(3) În termen de cel mult 10 zile de la data emiterii certificatului sanitar-veterinar de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, animalul de companie respectiv trebuie să fie prezentat la un punct de intrare a călătorilor pe teritoriul României pentru a fi supus controlului sanitar-veterinar. (4) Certificatul sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale este valabil pentru circulaţia necomercială în interiorul Uniunii Europene pentru o perioadă de 4 luni de la data emiterii sau până la data de expirare a vaccinării antirabice, în funcţie de care dintre aceste date este prima. Articolul 9(1) Testul serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali se realizează pe un eşantion prelevat de un medic veterinar autorizat la cel puţin 30 de zile de la vaccinarea antirabică şi cu 3 luni înainte de momentul circulaţiei.(2) Perioada de 3 luni prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul reintrării în Uniunea Europeană a unui animal de companie al cărui paşaport eliberat conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE din 26 noiembrie 2003 de stabilire a paşaportului tip pentru circulaţia intracomunitară a câinilor, pisicilor şi a dihorilor domestici certifică realizarea testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali, cu rezultat favorabil, înainte ca animalul să fi părăsit teritoriul Uniunii Europene.(3) Nu este necesară repetarea testului serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali la un animal de companie care a fost revaccinat antirabic la intervalele prevăzute în anexa nr. 4.(4) Nivelul titrului de anticorpi antirabici postvaccinali trebuie să fie de cel puţin 0,5 UI/ml.(5) Testul serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali trebuie realizat numai întrun laborator aprobat de către Comisia Europeană pentru verificarea eficienţei vaccinării antirabice. Informaţii actualizate în mod regulat privind datele de contact ale laboratoarelor aprobate din statele membre ale Uniunii Europene şi din ţările terţe sunt disponibile pe site-ul Direcţiei generale sănătate şi consumatori - DG SANCO din cadrul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm Articolul 10(1) În cazul reintrării pe teritoriul României a animalelor de companie care revin dintr-o ţară terţă, acestea trebuie însoţite de un paşaport conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE, care să certifice respectarea dispoziţiilor cap. II pct. 1, în funcţie de ţara terţă de provenienţă.(2) Pe lângă paşaportul prevăzut la alin. (1), câinii şi pisicile trebuie să posede un carnet de sănătate în care sunt completate datele de identificare ale proprietarului şi animalului şi care trebuie să ateste că o vaccinare antirabică validă a fost administrată animalului respectiv, în conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 4. De asemenea, în carnetul de sănătate trebuie înregistrate data şi tipul vaccinului utilizat, semnătura şi ştampila medicului veterinar care a executat vaccinarea.2. Câini, pisici şi dihori domestici în vârstă de mai puţin de 3 luni Articolul 11(1) Câinii, pisicile şi dihorii domestici în vârstă de mai puţin de 3 luni, nevaccinaţi antirabic, destinaţi introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, trebuie să provină dintr-o ţară terţă prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare, şi să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie identificaţi printr-un dispozitiv electronic de identificare - transponder, conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, cu excepţia animalelor însoţite de mamă de care sunt încă dependente, în număr de cel mult 4 exemplare; b)să fie însoţiţi de un certificat sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în care la pct. IV să fie menţionată data ultimei vaccinări antirabice a mamei; c)să fie însoţiţi de o declaraţie semnată de crescător, în care se menţionează faptul că animalele s-au născut în spaţiile deţinute de acesta, că au fost crescute în aceste spaţii de la naştere până la momentul circulaţiei şi că nu au intrat în contact cu animale sălbatice susceptibile a fi expuse unei infectări. (2) În situaţia în care, după introducerea pe teritoriul României, animalele de companie sunt destinate circulaţiei ulterioare către un alt stat membru al Uniunii Europene, acestea trebuie însoţite de un paşaport conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE care să certifice că au fost vaccinate antirabic în conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 4 şi că au făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli, după caz.3. Păsări de companie Articolul 12(1) Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor de pe teritoriul României autorizează introducerea păsărilor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale doar în cazul în care transportul este compus din cel mult 5 păsări şi atunci când:a)păsările provin dintr-o ţară membră a Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE) care se află în sfera de competenţă a unei comisii regionale prevăzute în anexa I partea A din Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare; sau b)păsările provin dintr-o ţară membră a OIE care se află în sfera de competenţă a unei comisii regionale prevăzute în anexa I partea B din Decizia Comisiei 2007/25/CE, cu amendamentele ulterioare. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) se aplică dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:a)înainte de export păsările să fi fost izolate pe parcursul a 30 de zile în locul de plecare, într-o ţară terţă inclusă în lista din partea 1 a anexei I sau din partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar-veterinară, cu amendamentele ulterioare; sau b)pe parcursul ultimelor 6 luni şi cel târziu cu 60 de zile înainte de a fi expediate din ţara terţă, păsările să fi fost vaccinate şi, cel puţin o dată, revaccinate împotriva influenţei aviare, folosindu-se un vaccin H5 aprobat pentru specia în cauză, în conformitate cu instrucţiunile producătorului; sau c)păsările să fi fost izolate pe parcursul a cel puţin 10 zile înainte de export şi să fi fost supuse unui test de depistare a antigenelor sau a genomului virusului gripei aviare H5N1, astfel cum se prevede în capitolul privind gripa aviară din Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre, actualizat periodic de OIE, efectuat pe un eşantion prelevat cel mai devreme în a treia zi de izolare. Articolul 13Pasărea/Păsările de companie trebuie însoţită/însoţite de un certificat sanitar-veterinar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, emis de un medic veterinar oficial sau inspector oficial din ţara terţă de origine. Articolul 14Certificatul sanitar-veterinar pentru păsări de companie menţionat la art. 13 este însoţit de o declaraţie a proprietarului păsării/păsărilor de companie sau a persoanei fizice răspunzătoare de această/aceste pasăre/păsări în numele proprietarului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Articolul 15Pasărea/Păsările de companie trebuie să îndeplinească condiţiile descrise la pct. 4 lit. a) din declaraţia prevăzută la art. 14, iar proprietarul păsării/păsărilor de companie sau persoana fizică răspunzătoare de această/aceste pasăre/păsări în numele proprietarului trebuie să declare că: pasărea/păsările a/au fost izolată/izolate în spaţiul respectiv timp de cel puţin 30 de zile imediat anterioare datei expedierii fără a intra în contact cu altă/alte pasăre/păsări. Articolul 16Autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor nu permite intrarea pe teritoriul României a păsării/păsărilor de companie pentru care proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de această/aceste pasăre/păsări în numele proprietarului a ales opţiunea prevăzută la pct. 4 lit. c) din declaraţie şi informează proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de păsări în numele proprietarului cu privire la faptul că aceasta/acestea trebuie introdusă/introduse prin alt stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia există un centru de carantină aprobat conform prevederilor Regulamentului nr. 318/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină, cu amendamentele ulterioare, unde păsările vor fi ţinute în carantină timp de 30 de zile. 4. Alte animale de companie Articolul 17(1) Animalele de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici şi păsările de companie, provenite din ţări terţe şi destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să provină dintr-o ţară terţă, membră a OIE; b)să fie identificate printr-un mijloc de identificare, după caz; c)să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar. (2) Certificatul sanitar-veterinar prevăzut la alin. (1) lit. c) trebuie emis de un medic veterinar oficial autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, cu 24 de ore înainte de circulaţia animalelor de companie, este valabil 10 zile de la data emiterii şi trebuie să ateste că animalele respective au fost supuse unei examinări clinice şi că nu au prezentat niciun semn de boală, animalele fiind clinic sănătoase. Capitolul IIIProcedura de control sanitar-veterinar la punctele de intrare a călătorilor al animalelor de companie provenite din ţări terţe, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale 1. Câini, pisici şi dihori domestici Articolul 18(1) Fiecare animal de companie provenit dintr-o ţară terţă, destinat introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, este supus la punctele de intrare a călătorilor unui control documentar şi unui control de identitate, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Confederaţia Elveţiană, Republica Croaţia, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino şi Statul Vatican.(2) Controlul documentar şi controlul de identitate sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1. Articolul 19Controlul documentar constă în verificarea: a)certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale, care trebuie să corespundă modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi trebuie să ateste faptul că o vaccinare antirabică validă a fost administrată animalului respectiv, conform cerinţelor tehnice prevăzute în anexa nr. 4, şi, după caz, dacă animalul respectiv a făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli; b)buletinului de analiză care să ateste că faptul că un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în conformitate cu prevederile art. 9, în cazul în care animalul de companie provine dintr-o ţară terţă care nu este menţionată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare; c)documentelor justificative sau a copiilor acestora certificate pentru conformitate cu originalul de către un medic veterinar oficial/medic veterinar autorizat de autoritatea competentă din ţara terţă de origine, în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului, vaccinările acestuia şi, după caz, rezultatul testului serologic; d)oricăror altor documente însoţitoare ale animalului respectiv care să permită autorităţii competente din punctele de intrare a călătorilor din România stabilirea cu exactitate a ţării de expediere a animalului de companie. Articolul 20Controlul de identitate constă în verificarea vizuală a corespondenţei dintre datele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi animalul de companie, precum şi în verificarea corespondenţei dintre datele înregistrate în dispozitivul electronic de identificare - transponder şi cele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare. Articolul 21În situaţia în care transponderul nu este conform cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2, proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalul de companie în numele proprietarului are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii competente din punctele de intrare a călătorilor mijloacele necesare pentru citirea transponderului la momentul controlului sanitar-veterinar. Articolul 22(1) În cazul reintrării pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Confederaţia Elveţiană, Republica Croaţia, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino şi Statul Vatican, acestea trebuie să fie însoţite de un paşaport emis conform prevederilor Deciziei Comisiei 2003/803/CE, care să certifice respectarea dispoziţiilor cap. II pct. 1, în funcţie de ţara terţă de provenienţă a animalelor de companie.(2) Pe lângă paşaportul prevăzut la alin. (1), câinii şi pisicile trebuie să posede un carnet de sănătate în care sunt completate datele de identificare ale proprietarului şi animalului şi trebuie să ateste că o vaccinare antirabică validă a fost administrată animalului respectiv, în conformitate cu cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 4. De asemenea, în carnetul de sănătate trebuie înregistrate data şi tipul vaccinului utilizat, semnătura şi ştampila medicului veterinar care a executat vaccinarea. Articolul 23Dacă în urma controalelor documentar şi de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie respectă prevederile cap. II pct. 1 sau, după caz, 2, aceasta autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României. Articolul 24(1) În cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie nu respectă prevederile cap. II pct. 1 sau, după caz, 2, aceasta nu autorizează introducerea animalelor respective pe teritoriul României şi decide:a)să returneze animalele de companie în ţara de origine; sau b)să izoleze animalele de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea să îndeplinească cerinţele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului; sau c)în ultimă instanţă, să eutanasieze animalele de companie fără compensaţie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantină. (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilă imediat, animalele de companie care nu respectă prevederile cap. II pct. 1 sau, după caz, 2 sunt adăpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de acestea în numele proprietarului, hrana necesară şi asistenţa sanitar-veterinară, după caz. Articolul 25După efectuarea controlului sanitar-veterinar al unui animal de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligaţii: a)reţine originalul certificatului sanitar-veterinar pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale şi înmânează proprietarului o copie conformă cu originalul a acestui certificat; b)reţine o copie a buletinului de analiză care atestă că un test serologic pentru determinarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali a fost efectuat pentru animalul respectiv, în cazul în care animalul de companie provine dintr-o ţară terţă ce nu este menţionată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003, cu amendamentele ulterioare; c)reţine o copie a documentelor justificative în care sunt înregistrate datele privind identificarea animalului şi vaccinările acestuia, o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalul respectiv în numele proprietarului, precum şi copii ale celorlalte documente însoţitoare ale animalului în care se specifică ţara terţă de expediere; d)reţine o copie a paşaportului animalului de companie, în situaţia prevăzută la art. 22; e)efectuează înregistrări pentru fiecare animal de companie supus controlului sanitar-veterinar; f)în situaţia în care nu autorizează intrarea animalului de companie pe teritoriul României întocmeşte o motivaţie de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de acest animal în numele proprietarului. Articolul 26În cazul returnării animalului de companie în ţara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalul, menţionând pe fiecare pagină a acestuia sintagma „RESPINS“, de culoare roşie, aplicată cu ştampila din dotare, şi informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România. 2. Păsări de companie Articolul 27(1) Păsările de companie provenite din ţări terţe, cu excepţia celor provenite din Principatul Andorra, Republica Croaţia, insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Principatul Liechtenstein, Principatul Monaco, Norvegia, Republica San Marino, Confederaţia Elveţiană şi Statul Vatican, destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, sunt supuse la punctele de intrare a călătorilor din România unui control documentar şi unui control de identitate.(2) Controlul documentar şi controlul de identitate sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1. Articolul 28Controlul documentar constă în verificarea: a)certificatului sanitar-veterinar pentru păsări de companie care trebuie să corespundă cu modelul prevăzut în anexa nr. 5; b)declaraţiei proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările de companie în numele proprietarului, care trebuie să corespundă cu modelul prevăzut în anexa nr. 6; c)altor documente însoţitoare ale păsării/păsărilor de companie care să permită autorităţii competente din punctele de intrare a călătorilor din România stabilirea cu exactitate a ţării de expediere a păsării/păsărilor. Articolul 29Controlul de identitate constă în verificarea vizuală: a)a corespondenţei dintre numerele individuale ale păsărilor de companie înregistrate în sistemul de identificare, de exemplu: clemă, inel, microcip, transponder, etichetă, şi numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare; şi b)a numărului containerului sau a cuştii în care sunt transportate păsările de companie şi a numărului sigiliului care trebuie să corespundă cu numerele înregistrate în certificatul sanitar-veterinar şi în celelalte documente însoţitoare. Articolul 30Dacă în urma controlului documentar şi controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie respectă prevederile cap. II pct. 3, aceasta autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României. Articolul 31(1) În cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că pasărea/păsările de companie nu respectă prevederile cap. II pct. 3, aceasta nu autorizează introducerea păsării/păsărilor respective pe teritoriul României şi decide:a)să returneze pasărea/păsările de companie în ţara de origine; sau b)să izoleze pasărea/păsările de companie sub control oficial atât timp cât este necesar ca aceasta/acestea să îndeplinească cerinţele de sănătate, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului; sau c)în ultimă instanţă, să eutanasieze pasărea/păsările de companie, fără compensaţie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acesteia/acestora în carantină. (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilă imediat pasărea/păsările de companie care nu respectă prevederile cap. II pct. 3 este/sunt adăpostită/adăpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările respective în numele proprietarului, hrana necesară şi asistenţa sanitar-veterinară, după caz. Articolul 32După efectuarea controlului sanitar-veterinar al păsării/păsărilor de companie, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligaţii: a)reţine originalul certificatului sanitar-veterinar pentru păsările de companie şi înmânează proprietarului o copie conformă cu originalul a acestui certificat; b)reţine originalul declaraţiei proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări, în numele proprietarului, şi înmânează acestuia/acesteia o copie conformă cu originalul a declaraţiei; c)reţine o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de pasărea/păsările de companie în numele proprietarului; d)reţine copii ale celorlalte documente însoţitoare ale păsării/păsărilor de companie în care se specifică ţara de expediere; e)efectuează înregistrări pentru fiecare transport controlat cu păsări de companie în scopul circulaţiei necomerciale; f)în situaţia în care nu autorizează intrarea păsării/păsărilor de companie pe teritoriul României întocmeşte o motivaţie de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei fizice răspunzătoare de pasăre/păsări în numele proprietarului. Articolul 33În cazul returnării păsării/păsărilor de companie în ţara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte pasărea/păsările, aplicând pe fiecare pagină a acestuia menţiunea „RESPINS“, de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România. 3. Alte animale de companie Articolul 34(1) Animalele de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici şi păsările, provenite din ţări terţe şi destinate introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei necomerciale, sunt supuse unui control documentar şi unui control de identitate la punctele de intrare a călătorilor din România.(2) Controlul documentar şi controlul de identitate sunt efectuate de către autoritatea competentă la punctele de intrare a călătorilor prevăzute la anexa nr. 1. Articolul 35(1) Controlul documentar constă în verificarea certificatului sanitar-veterinar care însoţeşte animalele de companie.(2) Certificatul sanitar-veterinar prevăzut la alin. (1) este emis de un medic veterinar oficial sau inspector oficial din ţara terţă de origine, cu 24 de ore înainte de circulaţia animalelor de companie, este valabil 10 zile de la data emiterii şi trebuie să ateste că animalele respective au fost supuse unei examinări clinice şi că nu au prezentat niciun semn de boală, animalele fiind clinic sănătoase. Articolul 36Controlul de identitate constă în verificarea vizuală a corespondenţei dintre: a)datele înscrise în sistemul de identificare şi cele înscrise în certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalele de companie; şi b)datele înscrise în certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalele de companie şi numărul containerului sau al cuştii în care sunt transportate acestea. Articolul 37(1) În cazul în care în urma controlului documentar sau a controlului de identitate autoritatea competentă din punctul de intrare a călătorilor din România constată că animalele de companie nu respectă prevederile cap. II pct. 4, aceasta nu autorizează introducerea animalelor de companie pe teritoriul României şi decide:a)să returneze animalele în ţara de origine; sau b)să izoleze animalele sub control oficial atât timp cât este necesar ca acestea să îndeplinească cerinţele de sănătate pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului; sau c)în ultimă instanţă, să eutanasieze animalele, fără compensaţie financiară, în cazul în care nu se poate lua în calcul returnarea sau izolarea acestora în carantină. (2) În situaţia în care returnarea în ţara de origine nu este posibilă imediat animalele de companie care nu respectă prevederile cap. II pct. 4 sunt adăpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor sub control oficial şi li se va asigura, pe cheltuiala proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele respective în numele proprietarului, hrana necesară şi asistenţa sanitar-veterinară, după caz. Articolul 38După efectuarea controlului sanitar-veterinar al animalelor de companie, altele decât câinii, pisicile, dihorii domestici şi păsările, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România are următoarele obligaţii: a)reţine originalul certificatului sanitar-veterinar şi înmânează proprietarului o copie conformă cu originalul a acestui certificat; b)reţine o copie a documentului de identificare a proprietarului sau a persoanei fizice răspunzătoare de animalele de companie în numele proprietarului; c)reţine copii ale celorlalte documente însoţitoare ale animalelor de companie în care se specifică ţara terţă de expediere; d)efectuează înregistrări pentru fiecare transport controlat cu animale de companie în scopul circulaţiei necomerciale; e)în situaţia în care nu autorizează intrarea animalelor de companie pe teritoriul României întocmeşte o motivaţie de respingere pe care o înaintează proprietarului sau persoanei responsabile de animalele de companie în numele proprietarului. Articolul 39În cazul returnării animalelor de companie în ţara de origine, autoritatea competentă din punctele de intrare a călătorilor din România anulează certificatul sanitar-veterinar care însoţeşte animalele, aplicând pe fiecare pagină a acestuia menţiunea „RESPINS“, de culoare roşie, cu ştampila din dotare, şi informează celelalte puncte de intrare a călătorilor din România. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 40Proprietarul sau persoana fizică răspunzătoare de animalele de companie în numele proprietarului are obligaţia achitării tarifului prevăzut la anexa nr. 7 pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România. Articolul 41(1) Cheltuielile pentru acordarea asistenţei sanitar-veterinare şi, după caz, cele privind eutanasierea animalelor sunt suportate de proprietarul animalelor de companie sau de persoana fizică responsabilă de aceste animale în numele proprietarului.(2) Cheltuielile pentru returnarea animalelor de companie în ţara de origine sunt suportate de proprietar sau de persoana responsabilă în numele proprietarului. Articolul 42Câinii, pisicile şi dihorii domestici care poartă un tatuaj clar, lizibil se consideră identificate dacă sunt acompaniate de o dovadă că tatuajul a fost făcut înainte de data de 3 iulie 2011. Articolul 43(1) Circulaţia animalelor de companie provenite din ţări terţe destinate introducerii pe teritoriul României este considerată circulaţie comercială, iar animalele trebuie supuse cerinţelor şi verificărilor prevăzute de Directiva Consiliului 92/65/CEE, dacă:a)transportul este format din mai mult de 5 animale de companie; b)animalele nu sunt însoţite de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului în timpul circulaţiei; c)animalele sunt destinate vânzării sau transferului de proprietate. (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează de către autoritatea competentă din postul de inspecţie la frontieră în care au fost prezentate animalele de companie, aprobat pentru controlul acestor specii de animale, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577 din 2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 44În cazul animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale, introduse printr-un punct de intrare a călătorilor din România şi care au ca destinaţie finală unul dintre statele Finlanda, Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, proprietarii sau persoanele responsabile de animalele de companie în numele proprietarului au obligaţia de a se informa cu privire la legislaţia naţională specifică a statelor respective. Articolul 45Animalele de companie expediate pe cale aeriană trebuie transportate în containere, cuşti sau boxe adecvate speciilor în cauză, care respectă regulamentele Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional (IATA) privind animalele vii, ultima versiune. Articolul 46Animalele de companie, reţinute şi adăpostite în spaţiile special destinate din cadrul punctului de intrare a călătorilor din România, care nu au fost revendicate de proprietar sau de persoana fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului în termen de 30 de zile de la data reţinerii acestora, sunt considerate abandonate. Articolul 47Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. ANEXA Nr. 1la norma sanitară veterinară PUNCTELE DE INTRARE a călătorilor de pe teritoriul României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru al acestora
Nr. crt. Punctul de intrare Adresa Tipul Aprobare Programul de lucru
1. Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“ Bucureşti Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“ Bucureşti, şos. Bucureşti - Ploieşti, km 16,5, localitatea Otopeni, judeţul Ilfov Aerian Animale de companie - toate speciile Permanent
2. Halmeu Localitatea Halmeu, str. Titulescu nr. 1, cod poştal 447145, judeţul Satu Mare Rutier Animale de companie - toate speciile Permanent
3. Moraviţa Comuna Moraviţa, vama Moraviţa, cod poştal 307280, judeţul Timiş Rutier Animale de companie - toate speciile Permanent
4. Albiţa Comuna Drânceni, satul Albiţa, cod poştal 737221, judeţul Vaslui Rutier Animale de companie - toate speciile Permanent

ANEXA Nr. 2la norma sanitară veterinară CERINŢE TEHNICE pentru identificarea câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici În sensul art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 7 alin. (1) lit. a) din norma sanitară veterinară, sistemul standard de identificare electronică este reprezentat de un dispozitiv de identificare prin radiofrecvenţă pasiv programabil o singură dată (transponder) care: a)respectă standardul ISO 11784 şi utilizează tehnologia HDX sau FDX-B; b)poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785. ANEXA Nr. 3la norma sanitară veterinară

CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR pentru câinii, pisicile şi dihorii domestici introduşi în Uniunea Europeană în scopul circulaţiei necomerciale VETERINARY CERTFICATE for domestic dogs, cats and ferrets entering the European Union for non-commercial movements
Ţara de expediere a animalului/Country of dispatch of the animal: ........ ................ ................ ................ ................ ................ Număr de ordine al certificatului/Serial Number of the Certificate:
I. Proprietarul/persoana responsabilă, însoţitorul animalului/Owner/responsible person accompanying the animal
Prenume/First name: Nume/Surname:
Adresă/Address:
Cod poştal/Postcode: Oraş/City:
Ţară/Country: Telefon/Telephone:
II. Descrierea animalului/Description of the animal
Specia/Species: Rasa/Breed: Sex/Sex:
Data naşterii/Date of birth: Blană (culoare şi tip)/Coat (colour and type):
III. Identificarea animalului/Identification of the animal
Numărul microcipului/Microchip number:
Amplasarea microcipului/Location of microchip: Data implantării microcipului/Date of microchipping:
Numărul tatuajului/Tattoo number: Data tatuajului/Date of tattooing:
IV. Vaccinare antirabică/Vaccination against rabies
Producătorul şi denumirea vaccinului/Manufacturer and name of vaccine:
Numărul lotului/Batch number: Data vaccinării/Vaccination date: Valabil până la/Valid until:
V. Test serologic antirabic (după caz)/Rabies serological test (when required)
Am examinat rezultatele oficiale ale unei probe serologice efectuate într-un laborator autorizat de Uniunea Europeană pornind de la o mostră prelevată de la animal la data de (zz/ll/aaaa) ........ ..............., atestând o titrare a anticorpilor care neutralizează virusul rabic egal sau mai mare decât 0,5 UI/ml. I have seen an official record of the result of a serological test for the animal, carried out on a sample taken on (dd/mm/yyyy) ........ ..............., and tested in an EU-approved laboratory, which states that the rabies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0,5 IU/ml.
Medic veterinar oficial sau medic veterinar autorizat de autoritatea competentă* (în acest ultim caz, autoritatea competentă trebuie să vizeze certificatul) Official veterinarian or veterinarian authorised by the competent authority* (in the latter case, the competent authority must endorse the certificate)
Prenume/First name: Nume/Surname:
Adresă/Address: Semnătură, dată şi ştampilă/Signature, date and stamp:
Cod poştal/Postcode:
Oraş/City:
Ţară/Country:
Telefon/Telephone:
* A se tăia menţiunea inutilă/Delete as applicable
Viza autorităţii competente (nu este necesară atunci când certificatul este semnat de un medic veterinar oficial)/Endorsement by the competent authority (Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian)
Dată şi ştampilă/Date and stamp:
VI. Tratament contra căpuşelor (după caz)/Tick treatment (when required)
Producătorul şi denumirea produsului/Manufacturer and name of product:
Data şi ora tratamentului (zz/ll/aaaa + 24 de ore)/Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):
Numele medicului veterinar/Name of veterinarian:
Adresă/Address: Semnătură, dată şi ştampilă/Signature, date and stamp:
Cod poştal/Postcode:
Oraş/City:
Ţară/Country:
Telefon/Telephone:
VII. Tratament contra echinococcus (după caz)/Echinococcus treatment (when required)
Producătorul şi denumirea produsului/Manufacturer and name of product:
Data şi ora tratamentului (zz/ll/aaaa + 24 de ore)/ Date and time of treatment (dd/mm/yyyy + 24-hour clock):
Numele medicului veterinar/Name of veterinarian:
Adresă/Address: Semnătură, dată şi ştampilă/Signature, date and stamp:
Cod poştal/Postcode:
Oraş/City:
Ţară/Country:
Telefon/Telephone:
Note explicative/Notes for guidance 1. Identificarea animalului trebuie să fi fost verificată înainte de înscrierea oricărei menţiuni în certificat. Identification of the animal must have been verified before any entries are made on the certificate. 2. Vaccinul antirabic utilizat trebuie să fie un vaccin inactivat care îndeplineşte standardele OIE. The rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OlE standards. 3. Certificatul este valabil timp de 4 luni după semnarea de către medicul veterinar oficial sau vizarea de către autoritatea competentă ori până la data de expirare a vaccinării indicate în partea IV, în funcţie de care dintre aceste date este prima. The certificate is valid for 4 months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or until the date of epiry of the vaccination shown in Part IV, which ever is earlier. 4. Animalele provenind din ţări terţe sau pregătite în ţări terţe care nu sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 nu pot fi introduse în Irlanda, Malta, Suedia sau în Regatul Unit, nici direct, nici via o altă ţară enumerată în anexa II, decât dacă îndeplinesc normele naţionale în vigoare. Animals from, or prepared in, third countries not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003 may not enter Ireland, Malta, Sweden or the United Kingdom, either directly or via another country listed in Annex II unless brought into conformity with national rules. 5. Prezentul certificat este însoţit de documente justificative sau de o copie certificată a acestor documente, în care figurează datele privind identificarea animalului, vaccinările acestuia şi rezultatul testului serologic. This certificate must be accompanied by supporting documentation, or a certified copy thereof including the identification details of the animal concerned, vaccination details and the result of the serological test.
Condiţii aplicabile [Regulamentul (CE) nr. 998/2003]/Conditions applying (Regulation (EC) No 998/2003) (a) Introducere într-un stat membru altul decât Irlanda, Malta, Suedia şi Regatul Unit Entry in a Member State other than Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom 1. Provenind dintr-o ţară terţă prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003/From a third country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003: Părţile I, II, III şi IV (şi VII pentru Finlanda) trebuie completate./Parts I, II, III and IV must be completed (and VII for Finland). În caz de circulaţie ulterioară către Finlanda, partea VII trebuie completată în conformitate cu normele naţionale şi poate fi completată într-o ţară prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003. Aceeaşi situaţie este în caz de circulaţie ulterioară către Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit pentru părţile V, VI şi VII. In case of a subsequent movement to Finland, Part VII and to Ireland, Malta, Sweden or United Kingdom, Parts V, VI and VII must be completed in compliance with national rules, and may be completed in a country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003. 2. Provenind dintr-o ţară terţă care nu este prevăzută la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003/From a third country not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003: Părţile I, II, III, IV şi V (şi VII pentru Finlanda) trebuie completate. Mostra prevăzută în partea V trebuie să fi fost prelevată cu mai mult de trei luni înainte de introducerea animalului. În ceea ce priveşte circulaţia ulterioară către Irlanda, Malta, Suedia sau Regatul Unit, a se vedea nota 4. În caz de circulaţie ulterioară către Finlanda, partea VII trebuie completată [a se vedea litera (a) alineatul (1) de mai sus]. Parts I, II, III, IV and V must be completed (and VII for Finland). The sample referred to in part V must have been taken more than 3 months before the entry. For subsequent movement to Ireland, Malta, Sweden or United Kingdom - see note 4. In case of a subsequent movement to Finland, Part VII must be completed (see (a)(1) above). (b) Introducerea în Irlanda, Malta, Suedia şi în Regatul Unit Entry in Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom 1. Provenind dintr-o ţară terţă prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003/From a third country listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003: Părţile I, II, III, IV, V, VI şi VII trebuie completate (părţile III, V, VI şi VII în conformitate cu normele naţionale). Parts I, II, III, IV, V, VI and VII must be completed (parts Ill, V, VI and VII complying with national rules). 2. Provenind dintr-o ţară terţă care nu este prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003: certificatul nu este valabil - a se vedea nota 4. From a third country not listed in Annex II of Regulation (EC) No 998/2003: The certificate is not valid - see note 4.

ANEXA Nr. 4la norma sanitară veterinară CERINŢE TEHNICE pentru vaccinarea antirabică O vaccinare antirabică este considerată valabilă dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 1. Vaccinul antirabic trebuie: a)să fie un vaccin altul decât un vaccin viu modificat şi să intre în una dintre categoriile:

(i) un vaccin inactivat de cel puţin o unitate antigenică per doză (standard OMS); sau
(ii) un vaccin recombinant care să exprime glicoproteina imunizantă a virusului rabiei într-un vector viral viu;

b)dacă este administrat într-un stat membru, să i se fi acordat o autorizaţie de comercializare în conformitate cu:

(i) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare; sau
(ii) Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente;

c)dacă este administrat într-o ţară terţă, să îndeplinească cel puţin cerinţele stabilite în partea C din capitolul 2.1.13 din Manualul de teste de diagnosticare şi vaccinuri pentru animalele terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, ediţia 2008.2. O vaccinare antirabică este considerată valabilă doar în cazul în care îndeplineşte următoarele condiţii: a)vaccinul a fost administrat la o dată indicată în:

(i) secţiunea IV din paşaport; sau
(ii) secţiunea adecvată din certificatul de sănătate animală însoţitor;

b)data menţionată la lit. a) nu trebuie să fie anterioară datei implantării microcipului sau tatuării indicate în:

(i) secţiunea III pct. 2 sau secţiunea III pct. 5 din paşaport; sau
(ii) secţiunea corespunzătoare din certificatul de sănătate animală însoţitor;

c)trebuie să fi trecut cel puţin 21 de zile de la încheierea protocolului de vaccinare solicitat de către producător pentru prima vaccinare, în conformitate cu specificaţiile tehnice din autorizaţia de comercializare menţionată la pct. 1 lit. b) pentru vaccinul antirabic în statul membru sau ţara terţă în care este administrat vaccinul; d)perioada de valabilitate a vaccinului, astfel cum este prescrisă în specificaţiile tehnice ale autorizaţiei de comercializare pentru vaccinul antirabic în statul membru sau în ţara terţă în care vaccinul este administrat, trebuie să fie menţionată de către un veterinar autorizat în:

(i) secţiunea IV din paşaport; sau
(ii) secţiunea adecvată din certificatul de sănătate animală însoţitor;

e)o revaccinare (rapel) trebuie considerată a fi o primă vaccinare dacă nu a fost efectuată în perioada de valabilitate menţionată la lit. d) a unei vaccinări anterioare. ANEXA Nr. 5la norma sanitară veterinară CERTIFICAT SANITAR-VETERINAR pentru păsări de companie ANEXA Nr. 6la norma sanitară veterinară DECLARAŢIE Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ .............., CNP ........ ................ ..............., posesor al BI/CI/paşaportului seria .......... nr. ........ ........ .............., proprietar/persoană fizică răspunzătoare de pasăre (păsări) în numele proprietarului, declar că: 1. pasărea/păsările însoţeşte/însoţesc subsemnatul şi nu este/sunt destinată/destinate vânzării sau transferului către alt proprietar; 2. pasărea/păsările va/vor rămâne în responsabilitatea subsemnatului pe parcursul circulaţiei sale/lor necomerciale; 3. pe parcursul perioadei dintre momentul inspecţiei veterinare prealabile circulaţiei şi momentul plecării efective pasărea/păsările este/sunt izolată/izolate pentru a se evita orice contact cu altă/alte pasăre/păsări; şi 4. a)* fie pasărea/păsările a/au fost izolată/izolate în spaţiul respectiv timp de cel puţin 30 de zile imediat anterioare datei expedierii fără a intra în contact cu altă/alte pasăre/păsări; b)* fie pasărea/păsările a/au fost supusă/supuse unei perioade de izolare de 10 zile înainte de circulaţie; c)* fie am luat măsuri pentru punerea în carantină a păsării/păsărilor pe parcursul unei perioade de 30 de zile de la introducere în spaţiul de carantină din ........ ........ .............., astfel cum se indică în certificatul corespunzător. ........ ................ .......... (data şi locul) ........ ................ .......... (semnătura) * Se păstrează menţiunea corespunzătoare. ANEXA Nr. 7la norma sanitară veterinară TARIFE pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România

Nr. crt. Specia de animale Tariful/exemplar/zi - lei -
1. Câini - greutatea mai mică de 1 kg 23 lei
2. Câini - greutatea cuprinsă între 1 kg şi 10 kg 27 lei
3. Câini - greutatea cuprinsă între 11 kg şi 25 kg 29 lei
4. Câini - greutatea cuprinsă între 26 kg şi 44 kg 32 lei
5. Câini - greutatea mai mare de 45 kg 44 lei
6. Pisici 23 leiSmartCity5

COMENTARII la Norma -/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu