Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

MEMORANDUM Nr

MEMORANDUM   Nr. 0 din 10 noiembrie 2010

privind cooperarea în domeniul protectiei mediului între Ministerul Mediului si Padurilor din Romania si Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Araba Siriana

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 172 din 10 martie 2011Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Arabă Siriană şi Ministerul Mediului şi Pădurilor din România, denumite în continuare părţi,

recunoscând că multe probleme de mediu sunt de natură transfrontalieră, iar cooperarea între autorităţile naţionale de mediu constituie un avantaj reciproc la nivel naţional, regional şi global,

fiind conştiente că implementarea principiilor Agendei 21 reprezintă o modalitate de a atinge obiectivele dezvoltării durabile,

luând în considerare necesitatea şi importanţa protecţiei mediului pentru generaţiile prezente şi viitoare,

considerând că dezvoltarea şi susţinerea cooperării juridice, instituţionale şi tehnice în materie de mediu vor consolida relaţiile dintre cele două părţi,

luând în considerare că, datorită asemănării problemelor de mediu din cele două ţări, cele mai eficiente soluţii ar putea fi identificate prin cooperare bilaterală,

în vederea întăririi cooperării în cadrul convenţiilor internaţionale relevante la care părţile sau statele lor sunt părţi şi în conformitate cu rezultatele Summitului Mondial pentru Dezvoltare Durabilă (Johannesburg, 2002),

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru a reduce poluarea mediului şi pentru a acţiona în vederea asigurării dezvoltării durabile şi a managementului resurselor naturale, pe baza egalităţii, reciprocităţii, respectului reciproc pentru legile ţărilor lor şi beneficiului reciproc, părţile vor dezvolta şi vor promova cooperarea bilaterală în domeniul conservării şi protecţiei mediului prin schimbul de experţi, informaţii şi studii, inclusiv prin transfer de know-how şi tehnologie.

ARTICOLUL 2

Pentru atingerea obiectivelor acestui memorandum de înţelegere, părţile vor căuta să coopereze reciproc prin utilizarea oportunităţilor de finanţare disponibile prin intermediul instituţiilor financiare internaţionale, pentru a stabili proiecte-pilot în domeniul mediului în beneficiul ambelor ţări. Ele vor încerca să identifice şi să obţină resursele financiare pentru implementarea proiectelor comune în deplina cooperare ale ambelor state şi ale instituţiilor financiare implicate.

Cele două părţi convin să ducă la îndeplinire prevederile acestui memorandum de înţelegere în limitele resurselor financiare care vor fi făcute disponibile.

ARTICOLUL 3

Părţile, acţionând în limitele competenţei lor şi în conformitate cu legislaţiile statelor lor naţionale, vor comunica acest memorandum de înţelegere factorilor interesaţi din ţările lor pentru a iniţia programe şi/sau proiecte comune în domeniul protecţiei mediului şi conservării resurselor naturale, în concordanţă cu art. 4 şi 5 ale acestui memorandum de înţelegere, şi vor identifica domeniile care ar putea deveni obiectul unei cooperări speciale şi cum ar trebui să fie realizată aceasta.

ARTICOLUL 4

Principalele domenii ale cooperării vor fi următoarele:

- legislaţia şi politicile de mediu;

- susţinerea programelor de cercetare cu privire la activităţile şi tehnologiile ecologice;

- managementul deşeurilor solide, inclusiv al deşeurilor periculoase;

- poluarea industrială;

- tehnologia de tratare a apei uzate;

- poluarea marină şi managementul resurselor costiere;

- utilizarea raţională a resurselor naturale, în special a resurselor de apă;

- combaterea deşertificării, a schimbărilor climatice şi protecţia biodiversităţii;

- managementul ariilor protejate;

- iniţiativele de creştere a conştientizării publice cu privire la protecţia mediului, prin includerea obiectivelor de mediu în programele educaţionale;

- energiile regenerabile şi eficienţa energetică.

Părţile pot conveni cu privire la orice alt domeniu referitor la conservarea mediului.

ARTICOLUL 5

Părţile vor coopera în domeniul protecţiei mediului menţionate la art. 4, prin următoarele forme:

• organizarea unor vizite de studiu, seminare, simpozioane, expoziţii în domeniile specifice menţionate în acest memorandum de înţelegere;

cursuri şi schimburi de specialişti în domeniile specifice menţionate în acest memorandum de înţelegere;

schimburi de informaţii şi de date ştiinţifice şi tehnice în domeniile specifice menţionate în acest memorandum de înţelegere;

cercetări tehnico-ştiinţifice comune şi elaborarea de proiecte comune;

orice alte forme de cooperare în domeniul protecţiei mediului convenite de către cele două părţi.

ARTICOLUL 6

1. Pentru asigurarea unei colaborări eficiente în cadrul acestui memorandum de înţelegere, părţile vor înfiinţa un comitet mixt care va avea următoarele atribuţii:

a) elaborarea unui program de lucru pe o perioadă de 2 ani, care să detalieze acţiunile de colaborare în cadrul memorandumului de înţelegere;

b) evaluarea stadiului cooperării şi monitorizarea aplicării programului de lucru;

c) întrunirea, o dată la 2 ani, alternativ, în România şi în Republica Arabă Siriană.

2. Părţile se vor notifica reciproc, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestui memorandum de înţelegere, asupra numelor coordonatorilor şi reprezentanţilor lor în Comitetul mixt.

ARTICOLUL 7

1. Cheltuielile prilejuite de întâlnirile convenite în cadrul prezentului memorandum de înţelegere (transport, cazare, diurnă) vor fi suportate de partea trimiţătoare, dacă nu a fost stabilit altfel.

2. Prevederile de la paragraful 1 al prezentului articol pot fi modificate prin acordul comun al celor două părţi.

ARTICOLUL 8

1. Prezentul memorandum de înţelegere nu va fi interpretat astfel încât să prejudicieze drepturile şi obligaţiile care rezultă din alte acorduri în vigoare, încheiate de fiecare dintre părţi sau de către statele care le aparţin, în conformitate cu dreptul internaţional.

2. Orice divergenţă care poate apărea din interpretarea sau implementarea prezentului memorandum de înţelegere va fi soluţionată prin negocieri şi consultări între părţi.

ARTICOLUL 9

1. Memorandumul de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise, prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale naţionale prevăzute pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2. Memorandumul de înţelegere se încheie pe o perioadă de 5 ani, după care valabilitatea sa va fi extinsă în mod automat pe perioade similare, cu excepţia cazului în care oricare dintre părţi îşi notifică, în scris, intenţia privind încetarea valabilităţii memorandumului de înţelegere, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

3. Prezentul memorandum de înţelegere poate fi completat sau modificat prin acordul părţilor. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită în primul paragraf al acestui articol.

4. Incetarea perioadei de valabilitate a memorandumului de înţelegere nu va afecta proiectele sau programele în curs de realizare, iniţiate în cadrul acestui memorandum de înţelegere, sau care nu au fost finalizate înaintea încetării acestei perioade, dacă nu a fost stabilit altfel de către părţi.

Semnatarii, autorizaţi de către guvernele lor, au semnat prezentul memorandum de înţelegere.

Semnat la Bucureşti, la data de 10 noiembrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, textele fiind în mod egal autentice, în caz de divergenţă în interpretare versiunea în limba engleză va prevala.

Pentru Ministerul Mediului şi Pădurilor

din România,

Laszlo Borbely,

ministru

Pentru Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu

din Republica Arabă Siriană,

Kaoukab Daya,

ministru


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum 0/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum 0 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu