E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 79 2003 aproba Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 55 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 59 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 63 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 65 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 68 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 93 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 adauga dupa articolul 150 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 155 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 159 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 168 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 169 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 94 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 95 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 96 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 97 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 101 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 107 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 116 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 126 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 131 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 133 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 134 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 136 din actul Ordonanţa 61 2002
Legea 79 2003 modifica articolul 140 din actul Ordonanţa 61 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 79 din 12 martie 2003

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din 26 martie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 61 din 29 august 2002 privind colectarea creantelor bugetare, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abroga.
    2. La articolul 7, litera b) a alineatului (2) si alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia ori prin nedeclararea schimbarii sediului social.
    (3) Pentru obligatiile bugetare restante ale societatii comerciale debitoare raspund solidar administratorii, directorii si persoanele care exercita sau au exercitat administrarea si conducerea societatii si care:
    a) au determinat, cu rea-credinta, acumularea de obligatii bugetare restante pe o perioada de 12 luni intr-un interval de 2 ani consecutivi;
    b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silita."
    3. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Raspunderea asociatilor si actionarilor la societatile comerciale debitoare se stabileste potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Raspunderea prevazuta la art. 7 alin. (2) si (3) se stabileste in conformitate cu procedura prevazuta de prezenta ordonanta pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate dupa data de 1 ianuarie 2003."
    5. La articolul 10, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Exercitarea de catre platitori a cailor de atac la organele competente ale creditorilor bugetari, cu privire la stabilirea obligatiilor bugetare, nu suspenda obligatia acestora de plata. La cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, autoritatile administratiei publice, prin organul competent in solutionarea contestatiilor, vor dispune suspendarea obligatiei de plata a creantelor bugetare, pana la solutionarea contestatiei, cu constituirea unei garantii la nivelul sumei contestate."
    6. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor bugetare debitorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere. Dobanzile si penalitatile de intarziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."
    7. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cota penalitatilor de intarziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."
    8. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Pentru sumele de restituit de la buget platitorii au dreptul la dobanda dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau compensare, dupa caz. Aceasta prevedere este aplicabila si in cazul impozitului pe venit."
    9. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul in care cererea de compensare sau restituire, dupa caz, precum si documentatia anexata care sta la baza acesteia, depuse de platitor, sunt incomplete si nu indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentarii de catre acesta a documentatiei complete."
    10. La articolul 19, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru sumele de rambursat aferente operatiunilor efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementarilor legale in materie, nu se face control anticipat, platitorii au dreptul la dobanda dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire."
    11. La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Veniturile din dobanzile prevazute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."
    12. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data creditarii contului curent general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei."
    13. La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului, in termen de 48 de ore de la data debitarii contului titularului, atrage pentru banca prestatoare dobanzi si penalitati la nivelul celor prevazute la art. 14 alin. (1), art. 16 si art. 17 alin. (1), in favoarea titularului de cont".
    14. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Masurile asiguratorii dispuse atat de creditorii bugetari, cat si de instantele judecatoresti ori de alte organe competente, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati."
    15. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta bugetara, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta."
    16. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Impotriva actelor prin care se dispun si se aduc la indeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 124."
    17. La articolul 55, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) La cererea organului de executare bancile, organele de politie, institutiile care gestioneaza registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercita profesii libere, desfasurate in mod independent in conditiile legii, sunt obligate sa furnizeze de indata in scris datele si informatiile solicitate, in vederea aplicarii procedurii de executare silita, precum si pentru luarea altor masuri privind stingerea creantelor bugetare, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel, fara perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."
    18. La articolul 57, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Ministerul Finantelor Publice, la cererea celorlalti creditori bugetari, va transmite acestora datele detinute in temeiul prevederilor alin. (1)."
    19. La articolul 57, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv in scopul colectarii creantelor bugetare si cu respectarea obligatiei prevazute la art. 163."
    20. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar poate sa patrunda in acestea in prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a 2 martori majori. Dispozitiile art. 58 alin. (2) si (3) sunt aplicabile."
    21. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectiva."
    22. La articolul 65, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa prin scrisoare recomandata, cu dovada de primire, tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu. Totodata va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi."
    23. La articolul 68, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere."
    24. La articolul 93, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Inaintea valorificarii bunurilor acestea vor fi evaluate. In acest scop organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a caror selectare nu este supusa reglementarilor privind achizitiile publice si care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens."
    25. La articolul 93, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei."
    26. La articolul 93, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Atunci cand se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare."
    27. La articolul 94, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile se face prin:
    a) intelegerea partilor;
    b) vanzare directa;
    c) vanzare la licitatie;
    d) vanzare in regim de consignatie, numai in cazul bunurilor mobile;
    e) alte modalitati admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare sau societati de brokeraj, dupa caz.
    ...........................................................................
    (4) Vanzarea directa se poate face de indata dupa sechestrarea bunurilor, daca acestea sunt supuse pericolului degradarii sau alterarii, dupa caz."
    28. La articolul 95, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95
    (1) Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare, astfel incat sa se asigure o recuperare corespunzatoare a creantelor bugetare. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut si nivelul de acoperire a creantelor bugetare, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus."
    29. La articolul 96, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    (1) Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in urmatoarele cazuri:
    a) pentru bunurile prevazute la art. 94 alin. (4);
    b) inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie, daca se recupereaza integral creanta bugetara;
    c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitatie sau dupa finalizarea ei, daca bunul nu a fost vandut si o persoana ofera cel putin pretul de evaluare."
    30. La articolul 97, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, in pagina de Internet, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.
    (3) Vor fi instiintati despre data, ora si locul licitatiei si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit."
    31. La articolul 101, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    (1) Pretul de pornire al licitatiei este pretul de evaluare pentru prima licitatie, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie."
    32. La articolul 107, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La a treia licitatie creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 50% din pretul de evaluare."
    33. La articolul 116, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) In cazul in care bunurile imobile trecute in proprietatea publica a statului conform prezentei ordonante au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul persoana juridica va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate."
    34. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 126
    Contestatia se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul organului de executare si se judeca in procedura de urgenta."
    35. La articolul 131, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru obligatiile bugetare ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate conducatorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata."
    36. La articolul 133, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 133
    (1) Organul de executare este obligat ca pentru creantele bugetare datorate de comercianti societati comerciale, cooperative de consum ori cooperative mestesugaresti sau persoane fizice sa ceara instantelor judecatoresti competente inceperea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, in conditiile legii."
    37. La articolul 134, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In vederea executarii silite a bunurilor urmarite, creditorul bugetar poate solicita judecatorului-sindic luarea in posesie a acestora. Judecatorul-sindic poate dispune ca administratorul sau lichidatorul sa predea creditorului bugetar bunul in vederea valorificarii."
    38. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile generate de comunicarea somatiei prin posta sunt suportate de fiecare creditor bugetar."
    39. La articolul 140, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice alt mod a datoriei;"
    40. Denumirea titlului IX va avea urmatorul cuprins:
    "Infractiuni si contraventii"
    41. Dupa denumirea titlului IX se introduc articolele 150^1 si 150^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 150^1
    Sustragerea, substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) si art. 76 alin. (3) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 150^2
    Retinerea si nevarsarea de catre platitorii obligatiilor bugetare a sumelor reprezentand impozit pe salarii si venituri asimilate salariilor, impozit pe dividende si impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate in Romania, in cel mult 30 de zile de la scadenta, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei."
    42. La articolul 155, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele confiscate, precum si cele realizate din valorificarea bunurilor confiscate, mai putin cheltuielile impuse de aducerea la indeplinire si de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, conform legii."
    43. Articolul 159 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 159
    (1) Creditorul bugetar poate constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu si din unitatile subordonate, dupa caz, prin retinerea unei cote de 5% din sumele incasate prin executare silita potrivit prevederilor prezentei ordonante, precum si din sumele incasate in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si faliment.
    (2) Sistemul de acordare a stimulentelor pentru personalul din aparatul propriu si din unitatile subordonate creditorilor bugetari, care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1), va fi stabilit similar sistemului de salarizare pentru personalul bugetar si va fi aprobat prin ordine ale acestora."
    44. La articolul 168, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru celelalte impozite cu retinere la sursa, calculate si retinute de platitori la data platii veniturilor, termenul de plata este data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care s-a platit venitul."
    45. Articolul 169 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 169
    Sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata, datorate de institutiile publice pentru prestari de servicii constand in inchirieri si/sau concesiuni de bunuri imobile, care pana la data de 31 mai 2002 nu au fost facturate beneficiarilor si nu au fost achitate la bugetul de stat, se anuleaza, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere aferente."

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 79/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 79 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu