E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 79 din 23 decembrie 1991

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 7 octombrie 1991

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 267 din 31 decembrie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC.
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 7 octombrie 1991.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              MARTIAN DAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

                        ACORD DE IMPRUMUT 3409 RO
(Proiectul de reabilitare a sectorului sanitar) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

    Acord, din data de 7 octombrie 1991, intre Romania (Imprumutat) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    Luind in consideratie ca Imprumutatul, convingindu-se in ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea proiectului descris in anexa nr. 2 a acestui acord, a cerut Bancii asistenta in finantarea proiectului,
si
    luind in consideratie ca Banca a fost de acord, pe baza, intre altele, a celor mai sus mentionate, sa acorde imprumutul Imprumutatului in termenii si conditiile stabilite in acest acord,
    partile mai sus mentionate, prin aceasta, au convenit, in consecinta, precum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; Definitii

    Sectiunea 1.01
    "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie" ale Bancii, din data de 1 ianuarie 1985, cu modificarile expuse mai jos (conditiile generale) constituie parte integranta a acestui acord:
    a) Ultima propozitie a sectiunii 3.02 se sterge.
    b) In sectiunea 6.02, subparagraful k) este rescris ca subparagraful (1) si un nou subparagraf k) este adaugat, avind urmatorul continut:
    "k) O situatie extraordinara va fi aparut, in conditiile careia orice trageri suplimentare din imprumut vor fi neconforme cu prevederile articolului III sectiunea 3 din acordul cu Banca".

    Sectiunea 1.02
    Daca nu cere altfel contextul, termenii definiti in conditiile generale au sensurile respective expuse acolo, iar urmatorii termeni aditionali au urmatoarele sensuri:
    a) "MOH" inseamna Ministerul Sanatatii al Imprumutatului;
    b) "MCH" inseamna Directia pentru sanatatea mamei si copilului a Ministerului Sanatatii (Directia generala a asistentei mamei, copilului si adolescentului);
    c) "IMCA" inseamna Institutul mamei, copilului si adolescentului al Imprumutatului;
    d) "dispensar" inseamna unitate de asistenta medicala primara;
    e) "PCU" inseamna Unitatea de coordonare a proiectului, stabilita in cadrul Ministerului Sanatatii, care va fi mentinuta in concordanta cu prevederile partii A a anexei nr. 5 a acestui acord;
    f) "EPSEU" inseamna Unitatea de planificare familiala si educatie sexuala, stabilita in cadrul Directiei generale a asistentei mamei, copilului si adolescentului;
    g) "PBNS" inseamna Centrul de perfectionare a personalului medical mediu din Bucuresti;
    h) "comitetul de conducere" inseamna Comitetul de coordonare al Imprumutatului pentru studiile strategice pentru reforma;
    i) "HSMI" inseamna Institutul national de servicii de sanatate si conducere al Ministerului Sanatatii;
    j) "SHSM" inseamna Scoala de sisteme sanitare si conducere, care va fi stabilita in cadrul HSMI, in cadrul partii B(3) a proiectului;
    k) "NCHPE" inseamna Centrul national pentru promovarea sanatatii si educatie sanitara, care va fi stabilit in concordanta cu partea A(6) a proiectului;
    l) "RHC" inseamna un Centru de sanatate a reproducerii umane in sistemul de asistenta sanitara al Ministerului Sanatatii;
    m) "MOI" inseamna Ministerul Industriei al Imprumutatului;
    n) "contul special" inseamna contul la care se face referire in sectiunea 2.02 b) a acestui acord, si
    o) "rata de piata interbancara" inseamna rata curenta de schimb valutar pentru valuta Imprumutatului, stabilita periodic, in concordanta cu prevederile Legii nr. 15/1990 a Imprumutatului.

    Art. 2
    Imprumutul

    Sectiunea 2.01
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si conditiile expuse sau la care se face referire in Acordul de imprumut, valute diverse care vor avea o valoare insumata echivalenta cu suma de o suta cincizeci milioane dolari (150.000.000 $), reprezentind suma tragerilor din imprumut, cu fiecare tragere evaluata de Banca tinind seama de data acestei trageri.

    Sectiunea 2.02
    a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul de imprumut, in concordanta cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuieli facute (sau care urmeaza a fi facute, daca Banca va fi de acord) legate de costul rezonabil al bunurilor si serviciilor cerute de proiectul descris in anexa nr. 2 a acestui acord si care urmeaza a fi finantate din imprumut.
    b) Imprumutatul va deschide, pentru destinatiile proiectului, si va mentine un cont special de depozit in dolari (sau alta valuta convertibila, cu acordul Bancii) la o banca, in termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, incluzind protectia adecvata impotriva daunelor, popririlor sau a sechestrului. Depunerile si platile in si din contul special vor fi facute in concordanta cu prevederile anexei nr. 6 a acestui acord.

    Sectiunea 2.03
    Data de expirare va fi 30 iunie 1996 sau alta data ulterioara acesteia, asa cum va stabili Banca. Banca va anunta cu promptitudine pe Imprumutat respectiva aminare a datei.

    Sectiunea 2.04
    Imprumutatul va plati Bancii o taxa de neutilizare la rata de trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an la capitalul Imprumutatului netras periodic.

    Sectiunea 2.05
    a) Imprumutatul va plati dobinda la capitalul imprumutului tras si nerambursat periodic, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobinda, cu costul imprumuturilor calificate determinat fata de semestrul precedent, plus o jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate in sectiunea 2.06 a acestui acord, Imprumutatul va plati dobinda cumulata la capitalul neutilizat in perioada de dobinda precedenta, calculata la rata aplicabila in timpul acelei perioade de dobinda.
    b) Indata ce va fi posibil dupa sfirsitul fiecarui semestru, Banca va comunica Imprumutatului costul imprumuturilor calificate determinat pentru acel semestru.
    c) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) "perioada de dobinda" inseamna o perioada de 6 luni, care se termina la data care precede imediat fiecare data specificata in sectiunea 2.06 a acestui acord, incepind cu perioada de dobinda in care acest acord este semnat;
    (ii) "costul imprumuturilor calificate" inseamna costul, asa cum este determinat rezonabil de Banca si exprimat ca un procent pe an, imprumuturilor neachitate ale Bancii angajate dupa 30 iunie 1982, excluzind acele imprumuturi sau parti din acestea alocate de Banca pentru a finanta: (A) investitiile Bancii si (B) imprumuturile care pot fi facute de Banca dupa 1 iulie 1989, cu dobinzi determinate altfel decit este aratat in paragraful a) al acestei sectiuni;
    (iii) "semestru" inseamna primele 6 luni sau urmatoarele 6 luni ale unui an calendaristic.
    d) La acea data, care poate fi specificata de Banca prin notificare Imprumutatului, cu un preaviz nu mai mic de 6 luni, paragrafele a), b) si c) (iii) ale acestei sectiuni vor fi redactate dupa cum urmeaza:
    "(a) Imprumutatul va plati dobinda pentru partea din imprumut trasa si nerambursata periodic la o rata, pentru fiecare trimestru, egala cu costul imprumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus o jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate in sectiunea 2.06 a acestui acord, Imprumutatul va plati dobinda cumulata pentru partea nerambursata corespunzator perioadei de dobinda precedenta, calculata la rata aplicabila in cursul acestei perioade de dobinda".
    "(b) Indata ce este posibila aplicarea in practica, dupa sfirsitul fiecarui trimestru, Banca va comunica Imprumutatului costul imprumutului calificat determinat pentru acel trimestru".
    "(c) (iii) "trimestru" inseamna o perioada de 3 luni incepind cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie intr-un an calendaristic".

    Sectiunea 2.06
    Dobinda si alte costuri vor fi platibile, semianual, pe 1 iunie si pe 1 decembrie in fiecare an.

    Sectiunea 2.07
    Imprumutatul va rambursa imprumutul in concordanta cu graficul de amortizare expus in anexa nr. 3 a acestui acord.

    Art. 3
    Executarea proiectului

    Sectiunea 3.01
    a) Imprumutatul isi declara angajamentul sau pentru obiectivele proiectului asa cum sint expuse in anexa nr. 2 a acestui acord si, in acest scop, va realiza proiectul prin Ministerul Sanatatii si Ministerul Industriei cu atentia si eficienta cuvenite, in conformitate cu practicile de sanatate publica, financiare si administrative specifice si va asigura, cu promptitudine, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse cerute pentru proiect.
    b) Fara a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului in care Imprumutatul si Banca vor conveni altfel, Imprumutatul va realiza proiectul in concordanta cu programul de aplicare expus in anexa nr. 5 a acestui acord.

    Sectiunea 3.02
    Cu exceptia cazului in care Banca convine altfel, procurarea bunurilor si a serviciilor consultantilor cerute pentru proiect si care vor fi finantate din imprumut vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 4 a acestui acord.

    Art. 4
    Clauze financiare si altele

    Sectiunea 4.01
    a) Imprumutatul va tine sau va determina tinerea de evidente si conturi adecvate care sa reflecte, in concordanta cu practicile contabile in vigoare, operatiunile, resursele si cheltuielile privitoare la proiect ale departamentelor sau agentiilor Imprumutatului responsabile pentru realizarea proiectului sau a oricarei parti din acesta.
    b) Imprumutatul:
    (i) va tine evidentele si conturile la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni, incluzindu-le pe cele pentru contul special, pentru fiecare an fiscal pentru care s-a efectuat expertiza contabila, in concordanta cu principiile adecvate de expertiza contabila aplicate consecvent de catre experti contabili independenti, acceptabil pentru Banca.
    (ii) va furniza Bancii, indata ce acesta este disponibil, dar in orice caz nu mai tirziu de 6 luni dupa sfirsitul fiecarui an, raportul acestei expertize facut de catre expertii contabili mentionati, avind aria de cuprindere si detaliile pe care Banca le va fi cerut in mod rezonabil; si
    (iii) va furniza periodic Bancii orice alta informatie privitoare la evidentele si conturile mentionate, ca si expertiza, asa cum va cere, in mod rezonabil, Banca.
    c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au facut trageri din contul de imprumut, pe baza de documente justificative de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va tine sau va determina tinerea, in concordanta cu paragraful a) al acestei sectiuni, de evidente si conturi care sa reflecte aceste cheltuieli;
    (ii) va pastra, cel putin inca un an dupa ce Banca a primit raportul de expertiza pentru anul fiscal in care a fost facuta ultima tragere din contul de imprumut, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, documente de transport, chitante si alte documente), evidentiind, aceste cheltuieli;
    (iii) va da posibilitatea reprezentantilor Bancii sa examineze aceste documente; si
    (iv) va asigura ca aceste evidente si conturi sa fie incluse in expertiza anuala la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul acestei expertize sa contina o opinie separata a expertilor contabili mentionati, care sa arate ca declaratiile de cheltuieli prezentate in timpul anului fiscal respectiv, cit si procedurile si controalele interne implicate in pregatirea lor, pot garanta corectitudinea tragerilor la care se refera.

    Sectiunea 4.02
    Imprumutatul: a) va pregati si va revizui impreuna cu Banca, pina la 30 septembrie 1992, un plan de marketing si distributie pentru contraceptive si b) va adapta taxele percepute de institutiile sanitare ale Imprumutatului pentru realizarea interventiilor de intreruperi de sarcina si va lua alte masuri adecvate, toate destinate a face ca folosirea contraceptivelor sa devina, din punct de vedere financiar, o alternativa preferata pentru planificarea familiala.

    Sectiunea 4.03
    a) Imprumutatul: (i) va garanta ca toate medicamentele procurate in cadrul partii A(4) a proiectului sa fie vindute institutiilor sanitare si farmaciilor Imprumutatului cel putin la pretul lor (CIF) transformat in valuta Imprumutatului la rata de schimb a pietei, plus o marja de distributie adecvata si (ii) va finaliza nomenclatorul national de medicamente pentru sectorul farmaceutic public pina la 1 martie 1992.
    b) Cu privire la paragraful a) al acestei sectiuni, termenul "rata de schimb a pietei" inseamna media ratei interbancare in cursul lunii calendaristice care precede data platii de catre Imprumutat pentru medicamentele procurate in cadrul partii A(4) a proiectului sau orice alta rata de schimb a pietei publicata la data acelei plati de catre Banca centrala a Imprumutatului si acceptabila pentru Banca.

    Art. 5
    Data intrarii in vigoare; Incetare

    Sectiunea 5.01
    Urmatorul caz este specificat ca fiind conditie suplimentara pentru intrarea in vigoare a Acordului de imprumut, in sensul celor mentionate la sectiunea 12.01 c) a conditiilor generale si anume ca unitatea de coordonare a proiectului a fost incadrata in concordanta cu prevederile paragrafului A (1) al anexei nr. 5 a acestui acord.

    Sectiunea 5.02
    Termenul de 90 de zile dupa data acestui acord este specificat pentru scopurile sectiunii 12.04 din "conditiile generale".

    Art. 6
    Reprezentantul Imprumutatului; Adrese

    Sectiunea 6.01
    Ministrul economiei si finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din "conditiile generale".

    Sectiunea 6.02
    Se specifica urmatoarele adrese pentru scopurile sectiunii 11.01 din "conditiile generale":

    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Economiei si Finantelor
    str. Doamnei nr. 8
    Bucuresti
    Romania
    Adresa telegrafica                     Telex
    Ministerul Economiei si Finantelor
    Bucuresti                              11239 MINFIN

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru
    Reconstructie si Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    United States of America
    Adresa telegrafica                     Telex
    INTBAFRAD                              197688 (TRT)
    Washington, D.C.                       248423 (RCA)
                                            64145 (WUI) sau
                                            82987 (FTCC)

    Pentru certificarea celor de mai sus, partile prezente, prin reprezentantii autorizati conform procedurii, au convenit ca acest acord sa fie semnat, in numele lor, in Districtul Columbia, S.U.A., in ziua si anul mentionate la inceputul acordului.

                        ROMANIA
                        prin
                        Reprezentant autorizat,
                        V. Constantinescu

                        BANCA INTERNATIONALA DE
                        RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
                        prin
                        Vicepresedinte regional
                        Europa, Orientul Mijlociu si
                        Africa de Nord,
                        H. Kohli

    ANEXA 1

                          TRAGEREA DIN IMPRUMUT

    1. Tabelul de mai jos prezinta categoriile de articole care vor fi finantate din imprumut, alocarea sumelor din imprumut pentru fiecare categorie si procentul cheltuielilor finantate pentru fiecare categorie:
-----------------------------------------------------------------------------
    Categorie                    Suma din imprumut     % din cheltuieli
                                 alocata (exprimata      care vor fi
                                 in echivalentul         finantate
                                 in dolari)
-----------------------------------------------------------------------------
 (1) Bunuri:                                           100% din cheltuielile
                                                       in valuta
     a) materiale medicale       76.000.000            100% din cheltuielile
                                                       locale (costul la
                                                       iesire din fabrica)
     b) echipament, materiale,
        piese de schimb si
        vehicule                 45.000.000
 (2) Serviciile de consultanta
     si pregatire                 9.000.000            100% din cheltuielile
                                                       in valuta
 (3) Nealocat                    20.000.000
                                ------------
     TOTAL                      150.000.000
-----------------------------------------------------------------------------

    2. Pentru destinatiile acestei anexe:
    a) termenul "cheltuieli in valuta" inseamna cheltuieli in valuta oricarei tari, alta decit cea a Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul altei tari decit cea a Imprumutatului;
si
    b) termenul "cheltuieli locale" inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului sau pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului.
    3. Fara a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu vor fi facute nici un fel de trageri legate de platile pentru cheltuielile anterioare datei acestui acord, cu exceptia tragerilor, a caror suma totala nu va putea depasi echivalentul a 10.000.000 dolari, ce pot fi efectuate in contul platilor pentru cheltuieli facute inaintea datei semnarii acordului, dar dupa 30 aprilie 1991.

    ANEXA 2

                          DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivele proiectului sint de reabilitare si de modernizare a sistemului Imprumutatului de furnizare a asistentei medicale primare si de initiere a unei restructurari majore a conducerii, organizarii si finantarii sectorului sanitar.
    Proiectul este alcatuit din urmatoarele parti, posibil a fi modificate dupa cum pot conveni periodic Imprumutatul sau Banca pentru a realiza aceste obiective:
    Partea A: Asistenta medicala primara
    (1) Reabilitarea a aproximativ 420 dispensare din zona rurala si furnizarea in acest scop de echipament clinic si stomatologic, materiale de invatamint, servicii ale specialistilor si burse.
    (2) Imbunatatirea serviciilor de asistenta pentru sanatatea reproducerii umane, prin:
    a) furnizarea catre I.O.M.C. de: (i) echipament pentru sectia de terapie intensiva (sarcini cu risc crescut si neonatal) si Centrul de depistare a cancerului si pentru pregatirea medicilor de medicina generala, moaselor si asistentelor si (ii) burse de pregatire pentru instructori si pentru specialitati noi, comunicatii publice si conducere;
    b) furnizarea de echipament audio-vizual si de asistenta tehnica si burse de pregatire pentru unitatea de planificare familiala si educatie sexuala (EPSEU);
    c) furnizarea de: (i) echipament, materiale educative si de pregatire pentru 10 centre de sanatate a reproducerii umane; (ii) echipament si lucrari minore de renovare pentru deschiderea sau modernizarea a aproximativ 230 centre de sanatate a reproducerii umane in spitale judetene si orasenesti si policlinici; (iii) asistenta tehnica in scopul dezvoltarii materialelor de instruire si pregatire specializata pentru medici si (iv) contraceptive;
    d) modernizarea capacitatii curative si de diagnostic a aproximativ 50 de unitati teritoriale (maternitati), incluzind furnizarea de echipament si pregatire.
    (3) Imbunatatirea pregatirii anterioare si la locul de munca pentru asistente si medici, prin:
    a) furnizarea, pentru Centrul de perfectionare a cadrelor medii, de asistenta tehnica, de burse de instruire, de echipament si programe pentru dezvoltarea programelor de pregatire;
    b) furnizarea de materiale audio-vizuale si didactice si echipament pentru aproximativ 41 de scoli sanitare; si
    c) furnizarea de echipament si materiale de pregatire, de burse si asistenta tehnica pentru imbunatatirea perfectionarii medicilor.
    (4) a) Furnizarea de: (i) medicamente de baza si alte materiale consumabile medicale; (ii) echipament pentru asigurarea producerii continue de vaccinuri si de produse din singe si (iii) asistenta tehnica, echipament de calcul si materiale pentru a sprijini sistemele de distributie regionale pentru materialele medicale in gestionarea stocurilor, inmagazinare, distribuire si contabilizare;
    b) pregatirea unui plan strategic pentru restructurarea si reabilitarea industriei farmaceutice interne, pe baza unui studiu cuprinzator.
    (5) Imbunatatirea serviciilor de urgenta prin furnizarea de: a) echipament de comunicatie pentru aproximativ 60 dispensare; b) ambulante si piese de schimb pentru sistemul de transport de urgenta judetean si c) asistenta tehnica in revizuirea sistemului de transport de urgenta la nivel judetean.
    (6) Imbunatatirea constiintei sanitare si participarea populatiei la asistenta medicala, prin: a) infiintarea la Institutul de igiena si sanatate publica din Bucuresti a unui centru national pentru promovarea sanatatii si educatie sanitara si furnizarea pentru acest centru de: (i) burse de perfectionare; (ii) asistenta tehnica pentru conducere, evaluare si monitorizare si (iii) echipament pentru producerea de materiale pentru promovarea sanatatii si de pregatire; b) furnizarea de burse si echipament de birou pentru unitatea de etica medicala care va fi stabilita la Ministerul Sanatatii; c) aplicarea de masuri pentru promovarea ocrotirii sanatatii la nivel judetean, incluzind: (i) programe de pregatire pentru personalul care lucreaza in laboratoarele judetene de educatie sanitara; (ii) furnizarea de echipament pentru aceste laboratoare pentru producerea de materiale de promovare a sanatatii si educatie sanitara la nivel local; d) stabilirea unui fond pentru sprijinirea initiativelor grupurilor locale si neguvernamentale pentru promovarea sanatatii; e) furnizarea de asistenta tehnica, burse, echipament si materiale pentru promovarea sanatatii mediului.
    Partea B: Restructurarea sistemului de finantare din sectorul sanitar
    (1) Pregatirea si inceperea aplicarii unei noi strategii sanitare nationale, incluzind: a) realizarea de studii de politica sanitara si dezvoltarea, pe aceasta baza, a propunerilor de reforma; b) pregatirea de catre comitetul de coordonare, asistat de experti, a unui plan de aplicare a acestor reforme, defalcat in timp, incluzind specificarea cererii de resurse pentru aceasta; c) realizarea unui program pilot de descentralizare de 2 ani, in patru judete, incluzind furnizarea pentru aceste judete de asistenta tehnica in pregatirea si aplicarea planurilor lor de actiune pentru asigurarea asistentei medicale, burse pentru conducerile unitatilor medicale, echipament si materiale si d) introducerea unor noi procedee operationale pentru descentralizarea conducerii sistemului serviciilor medicale.
    (2) Dezvoltarea unui sistem national de informatie medicala, incluzind furnizarea de asistenta tehnica, pregatire si echipament cerute pentru aceasta operatiune.
    (3) Infiintarea, in cadrul Institutului de servicii sanitare si conducere, a Scolii de sisteme sanitare si management, care va fi responsabila cu pregatirea cadrelor de conducere in domeniul sanatatii si furnizarea de burse si echipament pentru aceasta.
                                   *
                              *         *

    Proiectul va fi considerat incheiat la 31 decembrie 1995.

    ANEXA 3

                          GRAFICUL AMORTIZARII

----------------------------------------------------------------------------
                Data platii                          Plata sumei principale
                                                     (exprimata in dolari)*)
----------------------------------------------------------------------------
 La fiecare 1 iunie si 1 decembrie incepind cu
 1 iunie 1997 pina la 1 decembrie 2008                      6.250.000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta echivalentul in dolari determinat in conformitate cu datele respective de tragere. (Vezi "conditiile generale", sectiunile 3.04 si 4.03).

                     PRIMELE DE RAMBURSARE ANTICIPATA

    In conformitate cu sectiunea 3.04 b) din "conditiile generale", prima de rambursare platibila asupra oricarei rate de capital care se ramburseaza anticipat va fi procentul specificat mai jos pentru momentul rambursarii anticipate.

-----------------------------------------------------------------------------
 Momentul rambursarii anticipate                          Prima
-----------------------------------------------------------------------------
                                                 Rata dobinzii (exprimata in
                                                 procente pe an) aplicabila
                                                 imprumutului la data
                                                 rambursarii anticipate
                                                 inmultita cu:
 Nu mai mult de 3 ani inainte de scadenta                  0,18
 Mai mult de 3 ani, dar nu mai mult de 6 ani
 inainte de scadenta                                       0,35
 Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11 ani
 inainte de scadenta                                       0,65
 Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de 13 ani
 inainte de scadenta                                       0,88
 Mai mult de 13 ani inainte de scadenta                    1,00
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                     PROCURAREA SI SERVICIILE CONSULTANTILOR

    Sectiunea I: Procurarea de bunuri
    Partea A: Licitatie competitiva internationala
    1. Exceptind prevederile partii C, bunurile vor fi procurate in cadrul contractelor atribuite in concordanta cu procedurile stabilite in sectiunile I si II ale "Directivelor privind procurarea de bunuri in cadrul imprumuturilor B.I.R.D. si a creditelor I.D.A." publicate de Banca in mai 1985.
    2. Imprumutatul va stabili intelegeri satisfacatoare pentru Banca cu Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), in cadrul carora UNICEF va actiona ca agent al Imprumutatului pentru procurarea de medicamente si materiale medicale consumabile, in concordanta cu procedurile la care se face referire in paragraful 1 al acestei parti A.
    Partea B: Preferinta pentru fabricantii interni
    In procurarea bunurilor in concordanta cu procedurile descrise in partea A, punctul 1, bunurilor fabricate in Romania li se poate acorda o marja de preferinta, expusa la paragrafele 2.55 si 2.56 ale directivelor si paragrafele 1 - 4 ale apendixului nr. 2 la acestea.
    Partea C: Alte proceduri de procurare
    1. Medicamentele si echipamentul care se gasesc in depozitele UNICEF pot fi furnizate direct de UNICEF Imprumutatului in cadrul intelegerilor si in termenii si conditiile satisfacatoare pentru Banca.
    2. Componentele de echipament, medicamente, contraceptive sau materiale estimate sa coste nu mai mult decit echivalentul a 200.000 $ per contract, pina la o suma totala care sa nu depaseasca echivalentul a 15.000.000 $, pot fi procurate in cadrul unor contracte atribuite pe baza compararii preturilor date de furnizori, inscrise intr-o lista de cel putin trei furnizori din cel putin doua tari diferite eligibile in cadrul directivelor, in concordanta cu procedurile acceptabile pentru Banca.
    3. a) Programele si materialele didactice estimate sa coste in total echivalentul a nu mai mult de 2.700.000 $, b) piesele de schimb necesare, compatibile cu echipamentul existent, estimate sa coste in total echivalentul a nu mai mult de 3.000.000 $, si c) medicamentele patentate, contraceptivele si materialele estimate sa coste in total echivalentul a nu mai mult de 4.900.000 $, pot fi procurate prin contracte care vor fi incheiate cu furnizorii respectivi in termenii si conditiile acceptabile pentru Banca.
    Partea D: Revizuirea de catre Banca a deciziilor de procurare
    1. Revizuirea ofertelor de licitatie, a adjudecarilor propuse si a contractelor finale:
    a) In ceea ce priveste fiecare contract estimat sa coste echivalentul a 200.000 $ sau mai mult, se vor aplica procedurile expuse in paragrafele 2 si 4 ale apendixului nr. 1 la directive. In cazul in care platile pentru un astfel de contract vor trebui facute din contul special, aceste proceduri vor fi modificate pentru a asigura ca cele doua copii conforme ale contractului, cerute de Banca, in conformitate cu paragraful 2 d), vor fi furnizate acesteia de efectuarea primei plati din contul special cu privire la acel contract;
    b) In ceea ce priveste fiecare contract neguvernat de paragraful precedent, se vor aplica procedurile expuse in paragrafele 3 si 4 ale apendixului nr. 1 al directivelor. In cazul in care platile pentru astfel de contracte vor trebui facute din contul special, procedurile amintite vor fi modificate pentru a asigura ca cele doua copii conforme ale contractului, impreuna cu alte informatii cerute de Banca, in conformitate cu paragraful 3, vor fi furnizate acesteia ca parte a dovezii care trebuie prezentata in conformitate cu paragraful 4 al anexei nr. 6 a acestui acord.
    c) Prevederile precedentului subparagraf b) nu se aplica contractelor in contul carora Banca a autorizat trageri pe baza declaratiilor de cheltuieli.
    2. Cifra de 15% este pe aceasta cale specificata pentru destinatiile paragrafului 4 al apendixului nr. 1 al directivelor.

    Sectiunea II: Angajarea consultantilor
    Pentru a asista Imprumutatul in realizarea proiectului, Imprumutatul va angaja sau va face ca Ministerul Sanatatii sau Ministerul Industriei sa angajeze consultanti, a caror calificare, experienta, termeni si conditii de angajare vor fi satisfacatoare pentru Banca. Acesti consultanti vor fi selectati in concordanta cu principiile si procedurile satisfacatoare pentru Banca pe baza "Directivelor pentru folosirea consultantilor de catre debitorii Bancii Mondiale si de catre Banca Mondiala ca agentie executanta", publicate de Banca in august 1981.

    ANEXA 5

                         PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

    A.  Coordonarea proiectului
    Ministerul Sanatatii va coordona realizarea proiectului prin Unitatea de coordonare a proiectului (PCU) stabilita si care trebuie mentinuta in cadrul sau si, in acest scop:
    (1) va asigura ca incadrarea PCU sa includa cel putin un coordonator al proiectului, un specialist in procurare, un contabil si un secretar; si
    (2) va atribui Unitatii de coordonare a proiectului responsabilitatea pentru coordonarea procurarii de bunuri si servicii in cadrul proiectului, mentinerea contabilitatii proiectului si pregatirea reviziei acestuia, ca si legatura cu Banca, in scopul administrarii si controlului proiectului.
    B. Implementarea proiectului
    (1) Imprumutatul va determina Ministerul Sanatatii:
    a) sa asigure incadrarea adecvata a Unitatii de planificare familiala si educatie sexuala pina la 31 decembrie 1991; b) sa pregateasca, in cadrul unor termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, si sa furnizeze Bancii, pentru revizuire si observatii, pina la 1 iulie 1992, un plan de evolutie profesionala pentru asistenti si sa initieze aplicarea acestui plan pina la 1 ianuarie 1993, luind in consideratie observatiile Bancii asupra acestuia.
    (2) Imprumutatul va determina Ministerul Sanatatii sa atribuie directiei sale de resurse umane inca doi profesionisti cu calificare inalta si experienta pentru a raspunde de pregatire in cadrul partii A(3) a proiectului.
    (3) Imprumutatul va determina Ministerul Industriei: a) sa pregateasca, in cadrul unor termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, si sa revizuiasca impreuna cu Banca, pina la 31 decembrie 1992, planul strategic pentru industria farmaceutica, la care se face referire in partea A(4) b) a proiectului, incluzind o etapizare pentru implementarea acestuia; si b) bazat pe aceasta revizuire, sa inceapa aplicarea acestui plan.
    (4) Imprumutatul va determina Ministerul Sanatatii, pina la 31 decembrie 1992: a) sa organizeze si sa incadreze Centrul national de promovare a sanatatii si educatie sanitara intr-o maniera satisfacatoare pentru Banca; b) sa pregateasca, in cadrul unor termeni de referinta satisfacatori pentru Banca si sa furnizeze Bancii, pentru revizuire, un plan de aplicare a masurilor incluse in partea A(6) b), c) si d) a proiectului; si c) in consecinta, sa realizeze acest plan luind in consideratie observatiile Bancii la acesta.
    (5) Imprumutatul va determina Ministerul Sanatatii:
    a) sa completeze, in cadrul unor termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, studiile la care se face referire in partea B(1) a) a proiectului si sa pregateasca, pe baza acestora, propuneri pentru reforma in domeniul politicii sanitare la care se face referire in numita parte B(1) a) a proiectului; si b) sa revizuiasca aceste propuneri impreuna cu Banca pina la 31 decembrie 1992 si sa pregateasca, pe baza acestei revizuiri, pina la 1 iulie 1993, un program de actiune pentru punerea in aplicare a acestor propuneri, incluzind un program pe etape.
    (6) Imprumutatul va determina Ministerul Sanatatii:
    a) sa introduca, intr-o maniera satisfacatoare pentru Banca, pina la 31 decembrie 1991, procedurile operationale la care se face referire in partea B(1) d) a proiectului, pentru descentralizarea sistemului de conducere pentru serviciile sanitare; b) sa inceapa aplicarea programului pilot, la care se face referire in partea B(1) c) a proiectului, pina la 1 ianuarie 1992, si sa furnizeze Bancii rapoarte semianuale asupra evolutiei realizarii acestui program; c) sa pregateasca, in cadrul unor termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, si sa furnizeze Bancii, pentru observatii, pina la 31 decembrie 1993, un raport evaluind acest program si luind in discutie un plan pentru introducerea sa la nivel national; si d) sa inceapa, in consecinta, punerea in aplicare a acestui plan, luind in consideratie observatiile Bancii asupra acestuia.
    (7) Imprumutatul va determina Ministerul Sanatatii, pina la 1 martie 1992: a) sa asigure atestarea adecvata pentru programa si absolventii Scolii de sisteme sanitare si conducere, si b) sa pregateasca, in cadrul unor termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, si sa revizuiasca cu Banca un sistem de stimulente proiectat sa atraga persoane calificate catre cariere de conducere sanitara.
    C. Rapoarte
    Imprumutatul va determina Ministerul Sanatatii:
    a) sa pregateasca si sa furnizeze Bancii rapoarte semianuale, in forma si cu continutul satisfacatoare pentru Banca, asupra stadiului aplicarii proiectului si rapoarte anuale, evaluind pe baza indicatorilor satisfacatori pentru Banca, impactul proiectului; si b) sa intreprinda impreuna cu Banca, in iunie 1993, o revizie a proiectului la jumatatea termenului.

    ANEXA 6

                             CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile aceste anexe:
    a) termenul "categorii eligibile" inseamna categoriile (1) si (2) expuse in tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 a acestui acord;
    b) termenul "cheltuieli eligibile" inseamna cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor si serviciilor cerute pentru proiect si care vor fi finantate din imprumut, alocate periodic categoriilor eligibile in concordanta cu prevederile anexei nr. 1 a acestui acord; si
    c) termenul "alocare autorizata" inseamna o suma echivalenta cu 10.000.000 $ care va fi trasa din contul imprumutului si va fi depusa intr-un cont special, in concordanta cu paragraful 3 a) al acestei anexe.
    2. Platile din contul special vor fi facute exclusiv pentru cheltuieli eligibile, in conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit dovada, satisfacatoare pentru ea, ca a fost deschis in timp util contul special, tragerile alocatiilor autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi facute precum urmeaza:
    a) Pentru trageri din alocatiile autorizate, Imprumutatul va furniza Bancii o cerere sau cereri pentru o depunere sau depuneri care nu depasesc suma totala a alocatiilor autorizate. Pe baza acestor cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special acea suma sau acele sume cerute de Imprumutat.
    b) (i) Pentru realimentarea contului special, Imprumutatul va furniza Bancii cereri pentru depuneri in contul special la acele intervale pe care le va specifica Banca.
    (ii) Inainte de sau la data fiecarei asemenea cereri, Imprumutatul va furniza Bancii documentele si alte dovezi cerute, in conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile in legatura cu care realimentarea este ceruta. Pe baza fiecarei asemenea cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special acea suma ceruta de Imprumutat si aratata prin documente si alte dovezi, spre a fi platita din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul de imprumut in conformitate cu categoriile eligibile respective, justificate prin documente si alte dovezi.
    4. Pentru fiecare plata facuta de Imprumutat din contul special, Imprumutatul, la data la care Banca in mod rezonabil o va cere, va furniza Bancii aceste documente si alte dovezi, aratind ca acea plata a fost facuta exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara a se opune prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Bancii nu i se va pretinde sa faca depuneri suplimentare in contul special:
    a) daca, la orice data, Banca a hotarit ca toate tragerile suplimentare sa fie facute de Imprumutat direct din contul imprumutului, in concordanta cu prevederile articolului V al "conditiilor generale" si paragrafului a) al sectiunii 2.02 a acestui acord, sau
    b) odata ce suma totala netrasa din imprumut, mai putin suma oricarui angajament restant inregistrat de Banca, in concordanta cu sectiunea 5.02 a "conditiilor generale", va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocatiei autorizate.
    In consecinta, tragerea din contul de imprumut a sumei netrase ramase a imprumutului alocat va urma acele proceduri care vor fi specificate de Banca prin comunicare catre Imprumutat. Astfel de trageri suplimentare vor fi facute doar dupa si in masura in care Banca se va fi convins ca toate aceste sume, raminind depuse in contul special pina la data acestei notificari, vor fi utilizate pentru efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca Banca va fi hotarit, la orice data, ca orice plata din contul special: (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau intr-o suma neeligibila, in conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificata prin dovezile furnizate Bancii, Imprumutatul, indata dupa notificarea Bancii: A) va furniza acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate cere; sau B) va depune in contul special (sau, daca Banca va cere aceasta, va rambursa Bancii) o suma egala cu suma acelei plati sau parti din aceasta, nejustificata sau neeligibila. Daca Banca nu va conveni altfel, nu va fi facuta nici o depunere suplimentara de catre Banca in contul special pina cind Imprumutatul nu va fi furnizat aceste dovezi sau nu va fi facut acea depunere sau nu va fi rambursat, dupa caz.
    d) Daca Banca va fi hotarit, la orice data, ca orice suma ramasa in contul special nu va fi ceruta sa acopere plati suplimentare pentru cheltuieli eligibile, Imprumutatul, cu promptitudine, dupa notificarea din partea Bancii, va rambursa Bancii acea suma restanta.
    c) Imprumutatul poate, dupa notificarea din partea Bancii, sa ramburseze Bancii toate sau orice parte din fondurile depuse in contul special.
    d) Rambursarile catre Banca facute in conformitate cu paragrafele 6 a), b) si c) ale acestei anexe vor fi trecute in creditul contului imprumutului pentru tragerea care urmeaza sau pentru anulare in conformitate cu prevederile respective ale acestui acord, inclusiv in "conditiile generale".SmartCity5

COMENTARII la Legea 79/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 79 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 79/1991
Hotărârea 663 2000
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 7 octombrie 1991
Hotărârea 841 1999
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 7 octombrie 1991
Hotărârea 366 1997
privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la 7 octombrie 1991 la Washington
Hotărârea 589 1996
privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 7 octombrie 1991
Hotărârea 531 1996
privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 7 octombrie 1991
Ordonanţa 57 1994
pentru ratificarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 7 octombrie 1991
Hotărârea 523 1994
privind unitatile cuprinse in programul de reforma a sectorului sanitar pe anul 1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu