Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 572 din 23 octombrie 2002

pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 820 din 13 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Protocolul aditional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, ratificat prin Decretul nr. 958 din 6 decembrie 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                          OVIDIU CAMELIU PETRESCU

                            PROTOCOL ADITIONAL
la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia, in calitate de parti contractante la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, in vigoare, denumit in continuare Acord,
    avand in vedere dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre tarile lor,
    dorind sa stimuleze cooperarea dintre Romania si Republica Turcia,
    considerand necesara actualizarea cadrului juridic bilateral in domeniul transporturilor aeriene civile,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    1. In titlu, in preambul si oriunde este facuta o astfel de referire in textul Acordului si al anexelor sale, denumirea "Republica Socialista Romania" se va inlocui cu denumirea "Romania".
    2. In textul Acordului si al anexelor sale, oriunde este facuta o astfel de referire, sintagma "teritoriul partii contractante" se va inlocui cu sintagma "teritoriul statului partii contractante".
    3. In textul Acordului si al anexelor sale, oriunde este facuta o astfel de referire, sintagma "cetatenii partii contractante" se va inlocui cu sintagma "cetatenii statului partii contractante".
    4. In textul Acordului si al anexelor sale, oriunde este facuta o astfel de referire, sintagma "legile si reglementarile partii contractante" se va inlocui cu sintagma "legile si reglementarile nationale ale partii contractante".
    Art. 2
    1. Textul paragrafului (a) al articolului 1 din Acord va fi inlocuit cu urmatorul text:
    "(a) termenul <<teritoriu>> are intelesul specificat in art. 2 din Conventia privind aviatia civila internationala, deschisa spre semnare la 7 decembrie 1944;".
    2. Textul paragrafului (b) al articolului 1 din Acord va fi inlocuit cu urmatorul text:
    "(b) <<autoritati aeronautice>> inseamna, in cazul Romaniei, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si in cazul Republicii Turcia, Ministerul Transporturilor si Comunicatiilor sau, in ambele cazuri, un organism autorizat sa indeplineasca functiile exercitate in prezent de autoritatile mentionate;"
    3. In textul articolului 1 din Acord va fi adaugat paragraful (j), cu urmatorul cuprins:
    "(j) Termenul <<tarif>> inseamna preturile care urmeaza sa fie aplicate pentru transportul pasagerilor, bagajelor sau al marfii (excluzand posta), inclusiv orice beneficii suplimentare semnificative, care urmeaza sa fie furnizate sau puse la dispozitie in legatura cu acest transport, precum si comisionul care urmeaza sa fie platit pentru vanzarea biletelor pentru transportul pasagerilor sau pentru tranzactiile corespunzatoare transportului de marfa. De asemenea, acesta include conditiile care determina aplicabilitatea pretului pentru transport sau plata comisionului."
    Art. 3
    - Textul Acordului va fi completat cu textul articolului 5 bis cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5 bis
    1. Fiecare parte contractanta poate sa solicite in orice moment consultari privind standardele de siguranta in orice domeniu referitor la echipaje, aeronave sau la operarea lor, adoptate de cealalta parte contractanta. Aceste consultari vor avea loc in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii acestei solicitari.
    2. Daca, urmare acestor consultari, o parte contractanta constata ca cealalta parte contractanta nu mentine si nu administreaza in mod efectiv standardele privind siguranta aviatiei, in orice astfel de domeniu, care sa fie cel putin la nivelul standardelor minime stabilite in acel moment in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago, prima parte contractanta va notifica celeilalte parti contractante acele constatari, precum si masurile considerate necesare pentru a se conforma cu acele standarde minime, iar cealalta parte contractanta va intreprinde actiunile corective corespunzatoare. Nereusita celeilalte parti contractante de a intreprinde actiunile corespunzatoare in termen de 15 (cincisprezece) zile sau intr-o perioada mai lunga reciproc convenita constituie temeiul legal pentru aplicarea prevederilor art. 5 din prezentul acord (revocarea, suspendarea sau modificarea autorizatiilor de operare).
    3. Fara a se aduce prejudicii obligatiilor mentionate la art. 33 din Conventia de la Chicago, este stabilit ca orice aeronava operata de compania sau de companiile aeriene ale unei parti contractante pentru servicii pe rutele spre sau dinspre teritoriul statului celeilalte parti contractante poate, cat timp se afla pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, sa devina subiectul unei examinari efectuate de reprezentantii autorizati ai celeilalte parti contractante atat la bord, cat si imprejurul acesteia, pentru a verifica atat valabilitatea documentelor aeronavei, cat si ale echipajului acesteia, precum si starea vizibila a aeronavei si a echipamentului sau (denumita in acest articol inspectie pe rampa), cu conditia ca aceste controale sa nu produca intarzieri nejustificate.
    4. Daca o inspectie pe rampa sau o serie de asemenea inspectii conduce la:
    (a) suspiciuni serioase privind faptul ca aeronava sau operarea acesteia nu corespunde cu standardele minime stabilite in acel moment in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago; sau
    (b) suspiciuni serioase privind lipsa de mentinere si administrare efectiva a standardelor de siguranta stabilite in acel moment in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago.
    Partea contractanta care efectueaza inspectia, in sensul art. 33 din Conventia de la Chicago, va putea sa aprecieze ca cerintele in temeiul carora au fost eliberate sau validate certificatele ori licentele aeronavei sau ale echipajului acesteia ori ca cerintele in temeiul carora este operata aeronava nu sunt egale sau mai mari decat standardele minime stabilite in conformitate cu prevederile Conventiei de la Chicago.
    5. In cazul in care este necesara o inspectie pe rampa a unei aeronave operate de compania sau companiile aeriene ale unei parti contractante, in conformitate cu prevederile paragrafului 3 de mai sus, iar aceasta este refuzata de reprezentantul acelei sau acelor companii aeriene, cealalta parte contractanta va putea aprecia ca exista suspiciuni serioase, de tipul celor la care s-a facut referire in paragraful 4 de mai sus, si sa traga concluziile mentionate in respectivul paragraf.
    6. Fiecare parte contractanta isi rezerva dreptul de a suspenda sau de a modifica imediat autorizatia de operare a unei companii sau a unor companii aeriene ale celeilalte parti contractante, in cazul in care prima parte contractanta apreciaza, in urma unei inspectii pe rampa, a unei serii de inspectii, a unui refuz al accesului pentru inspectie, al consultarilor sau in alt mod, ca sunt necesare actiuni imediate pentru operarea in siguranta a unei linii aeriene.
    7. Orice actiune intreprinsa de o parte contractanta in conformitate cu paragraful 2 sau 6 de mai sus va fi suspendata daca baza pentru intreprinderea actiunii respective inceteaza sa existe."
    Art. 4
    - Textul articolului 9 din Acord va fi inlocuit cu urmatorul text:
    "Art. 9
    1.1. Tarifele care urmeaza sa fie aplicate de compania sau de companiile aeriene desemnate ale unei parti contractante, pentru serviciile aeriene care intra sub incidenta prezentului acord, vor fi stabilite la niveluri rezonabile, tinandu-se cont de toti factorii relevanti, inclusiv de interesele utilizatorilor, costurile operarii, caracteristicile serviciului, ratele comisioanelor, profitul rezonabil, tarifele altor companii aeriene si alte considerente comerciale de pe piata.
    1.2. Partile contractante convin sa acorde o atentie deosebita tarifelor fata de care se pot ridica obiectii, prin faptul ca apar ca fiind discriminatorii in mod nejustificat, excesiv de ridicate sau restrictive, din cauza abuzului de o pozitie dominanta, scazute in mod artificial prin subventii sau sprijin directe ori indirecte sau <<jecmanitoare>>.
    2. Tarifele vor fi convenite, daca este posibil, de companiile aeriene desemnate, interesate, ale ambelor parti contractante in urma discutiilor cu respectivele lor autoritati aeronautice si, daca este cazul, in urma consultarii altor companii aeriene. Astfel de intelegeri vor fi incheiate, daca este posibil, prin aplicarea mecanismului corespunzator de coordonare a tarifelor internationale. In cazul in care nu se ajunge la nici o intelegere multilaterala sau bilaterala, fiecare companie aeriana desemnata va putea aplica propriile tarife.
    3.1. Fiecare parte contractanta poate solicita notificarea sau depunerea tarifelor propuse de compania ori companiile aeriene desemnate ale ambelor parti contractante, pentru transportul spre sau dinspre teritoriul statului sau si pentru transportul in tranzit pe teritoriul statului sau, in punctele de escala stabilite pe teritoriul statului sau.
    3.2. O astfel de notificare sau depunere poate fi solicitata cu maximum 30 (treizeci) de zile inainte de data propusa pentru introducere. In situatii particulare aceasta perioada maxima poate fi redusa.
    4.1. Nici o parte contractanta nu va intreprinde actiuni unilaterale pentru a impiedica introducerea tarifului propus sau continuarea aplicarii unui tarif efectiv al unei companii aeriene desemnate a oricarei parti contractante, pentru transportul intre teritoriile statelor partilor contractante.
    4.2. Nici o parte contractanta nu va intreprinde actiuni unilaterale pentru a impiedica introducerea tarifului propus sau continuarea aplicarii unui tarif efectiv al unei companii aeriene desemnate a unei parti contractante, pentru transportul intre teritoriul statului celeilalte parti contractante si cel al unui stat tert.
    4.3. Pentru transportul intre teritoriile statelor partilor contractante fiecare parte contractanta va permite companiei sau companiilor aeriene ale celeilalte parti contractante sa stabileasca tarife similare cu cele autorizate in acel moment pentru a fi aplicate de catre o companie aeriana a oricarei parti contractante sau a unui stat tert, pentru servicii comparabile, intre aceleasi puncte.
    4.4. Pentru transportul intre teritoriul statului unei parti contractante si teritoriul unui stat tert acea parte contractanta va permite companiei sau companiilor aeriene ale celeilalte parti contractante sa stabileasca tarife similare cu cele autorizate in acel moment pentru a fi aplicate de catre o companie aeriana a oricarei parti contractante ori de cea a unui stat tert, pentru servicii comparabile, intre aceleasi puncte.
    4.5. Daca oricare parte contractanta apreciaza ca un tarif intra sub incidenta paragrafului 1.2 de mai sus, acea parte contractanta va notifica celeilalte parti contractante nemultumirea sa (in cel mai scurt timp posibil si cel putin) in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data notificarii sau depunerii tarifului si va putea aplica procedurile privind consultarile, prevazute in paragraful 5 de mai jos. Totusi tarifele vor fi considerate ca fiind aprobate, cu exceptia cazului in care partile contractante au convenit in scris sa nu aprobe tarifele care formeaza obiectul acestor proceduri.
    5. Fiecare parte contractanta poate sa ceara consultari cu privire la orice tarif aplicat de compania aeriana a oricarei parti contractante, pentru serviciile care intra sub incidenta prezentului acord, inclusiv in cazul in care tariful respectiv a format obiectul unei note de nemultumire. Consultarile vor avea loc in maximum 30 (treizeci) de zile de la primirea acelei solicitari. Partile contractante vor coopera in vederea furnizarii informatiilor necesare pentru solutionarea rezonabila a acestor probleme. In cazul in care partile contractante ajung la o intelegere cu privire la un tarif care a format obiectul unei note de nemultumire, acestea se vor stradui sa aplice respectiva intelegere, insa in cazul in care nu se ajunge la o intelegere, tariful respectiv va intra sau va ramane in vigoare.
    6. Un tarif stabilit in conformitate cu prevederile acestei clauze va ramane in vigoare, in afara cazului in care acesta este retras de compania sau companiile aeriene implicate, inainte de expirarea acestuia, daca exista un termen de expirare, sau inainte de aprobarea noilor tarife. Termenul initial de expirare poate fi prelungit, in afara cazului in care partile contractante convin incetarea aplicarii acestuia. Daca un tarif a fost aprobat in absenta unui termen de expirare si daca nu a fost depus sau aprobat un nou tarif, acel tarif va ramane in vigoare pana la retragerea sa de catre compania sau companiile aeriene implicate sau pana cand partile contractante convin incetarea aplicarii acestuia."
    Art. 5
    - Textul articolului 10 din Acord va fi inlocuit cu urmatorul text:
    "Art. 10
    1. Fiecare parte contractanta acorda companiilor aeriene desemnate ale celeilalte parti contractante, pe baza de reciprocitate, dreptul de a infiinta si de a mentine pe teritoriul statului sau agentii, precum si personal comercial, tehnic, operational si administrativ, propriu sau local, pentru necesitatile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Infiintarea acestor agentii, precum si angajarea personalului mai sus mentionat vor avea loc in conformitate cu legile si cu alte reglementari nationale ale partii contractante care acorda aceste drepturi.
    2. Companiile aeriene desemnate ale fiecarei parti contractante vor avea dreptul sa emita propriile documente de transport pentru serviciile lor aeriene internationale, sa faca reclama si sa promoveze vanzarea acestor documente pe teritoriul statului celeilalte parti contractante. Vanzarile se pot efectua in mod direct, prin propriile agentii, ori prin agenti de vanzari si/sau de turism, in conformitate cu legile si cu alte reglementari nationale in vigoare ale celeilalte parti contractante.
    3. Vanzarea documentelor de transport pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, la care s-a facut referire in paragraful 2, poate fi efectuata in moneda locala sau in orice valuta liber convertibila."
    Art. 6
    - In textul Acordului se va include articolul 10 bis cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10 bis
    1. Fiecare parte contractanta acorda companiilor aeriene desemnate ale celeilalte parti contractante dreptul de transfer liber si imediat al excedentului dintre incasari si cheltuieli obtinut de catre acestea pe teritoriul statului sau in legatura cu transportul pasagerilor, bagajelor, marfurilor si postei.
    Un astfel de transfer va fi efectuat in moneda liber convertibila, la cursul de schimb al pietei valutare interbancare al zilei in care se face transferul.
    2. In cazul in care intre partile contractante exista un acord special de plati, transferul va fi efectuat in conformitate cu prevederile acelui acord."
    Art. 7
    - Textul articolului 12 din Acord paragraful 1, ultima fraza va fi inlocuita cu urmatorul text:
    "Orice modificari astfel convenite vor intra in vigoare la data ultimei notificari prin care partile contractante si-au comunicat pe cai diplomatice indeplinirea procedurilor cerute de legislatia lor nationala pentru intrarea lor in vigoare."
    Art. 8
    - Textul Acordului va fi completat cu articolul 13 bis cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13 bis
    1. In conformitate cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit dreptului international, partile contractante reafirma ca obligatia lor reciproca de a proteja securitatea aviatiei civile impotriva actelor de interventie ilicita face parte integranta din prezentul acord. Fara a limita aplicabilitatea generala a drepturilor si obligatiilor ce le revin potrivit dreptului international, partile contractante vor actiona in special in conformitate cu prevederile Conventiei referitoare la infractiuni si la anumite alte acte savarsite la bordul aeronavelor, incheiata la Tokyo la 14 septembrie 1963, ale Conventiei pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, semnata la Haga la 16 decembrie 1970, ale Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii aviatiei civile, incheiata la Montreal la 23 septembrie 1971, si in conformitate cu prevederile oricarei alte conventii privind securitatea aeronautica, la care partile contractante vor deveni parti.
    2. Partile contractante isi vor acorda reciproc, la cerere, intreaga asistenta necesara in vederea prevenirii actelor de capturare ilicita a aeronavelor civile si a altor acte ilicite indreptate impotriva securitatii acestor aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor si instalatiilor de navigatie aeriana, precum si in vederea prevenirii oricarei alte amenintari a securitatii aeronautice civile.
    3. In relatiile lor reciproce partile contractante vor actiona in conformitate cu prevederile privind securitatea aeronautica, stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si desemnate ca anexe la Conventia privind aviatia civila internationala, in masura in care aceste prevederi se aplica partilor contractante; acestea din urma vor solicita operatorilor de aeronave inmatriculate in statele lor sau operatorilor de aeronave care isi au sediul principal ori resedinta permanenta pe teritoriile statelor lor, precum si operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriile statelor lor sa actioneze in conformitate cu aceste prevederi privind securitatea aeronautica.
    4. Fiecare parte contractanta este de acord ca acestor operatori de aeronave li se poate solicita sa respecte prevederile privind securitatea aeronautica, mentionate la paragraful 3 din prezentul articol, solicitate de cealalta parte contractanta la intrarea in, iesirea din sau in timp ce se afla pe teritoriul statului celeilalte parti contractante. Fiecare parte contractanta se va asigura ca pe teritoriul statului sau se aplica in mod efectiv masuri adecvate de protectie a aeronavelor si de control al pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana si de cala, al marfurilor si proviziilor de bord, inainte si in timpul imbarcarii sau incarcarii. De asemenea, fiecare parte contractanta va analiza in spirit favorabil orice solicitare privind luarea unor masuri speciale rezonabile de securitate, care ii este adresata de catre cealalta parte contractanta, pentru a face fata unei amenintari deosebite.
    5. Atunci cand se produce un incident sau exista amenintarea savarsirii unui act de capturare ilicita a aeronavelor civile ori se savarsesc alte acte ilicite indreptate impotriva securitatii acestor aeronave, a pasagerilor si echipajelor lor, a aeroporturilor sau a instalatiilor de navigatie aeriana, partile contractante se vor sprijini reciproc prin facilitarea comunicatiilor si prin alte masuri corespunzatoare, in scopul de a pune capat rapid si in conditii de securitate acestui incident sau acestei amenintari.
    6. Fiecare parte contractanta va lua masurile pe care le considera aplicabile in scopul de a se asigura ca o aeronava supusa unui act de capturare ilicita sau unui alt act de interventie ilicita, care a aterizat pe teritoriul statului sau, este retinuta la sol, in afara de cazul in care decolarea aeronavei este impusa de obligatia primordiala de a proteja vietile omenesti. Aceste masuri vor fi luate, daca este posibil, pe baza de consultari reciproce.
    7. In cazul in care o parte contractanta se confrunta cu probleme in legatura cu prevederile privind securitatea aeronautica ale prezentului articol, autoritatile aeronautice ale oricarei parti contractante pot sa ceara consultari imediate cu autoritatea aeronautica a celeilalte parti contractante."
    Art. 9
    - Din textul anexei I la Acord se vor elimina urmatoarele texte: articolul 1 paragrafele 1 si 3, articolul 4 si articolul 5.
    - Articolul 1 din anexa I la Acord va contine un singur paragraf, respectiv paragraful 2.
    - Articolul 6 din anexa I la Acord va deveni articolul 4 din aceasta.
    Art. 10
    - Textul anexei II la Acord se va inlocui cu urmatorul text:
    "ANEXA 2
    1. Compania sau companiile aeriene desemnate de Guvernul Romaniei vor avea dreptul sa opereze servicii aeriene pe urmatoarele rute, in conformitate cu prevederile art. 2 si 8 din prezentul acord:
    - din puncte in Romania - la Istanbul si/sau Ankara si retur;
    - din puncte in Romania - la Istanbul si/sau Ankara si mai departe si retur.
    2. Compania sau companiile aeriene desemnate de Guvernul Republicii Turcia vor avea dreptul sa opereze servicii aeriene pe urmatoarele rute, in conformitate cu prevederile art. 2 si 8 din prezentul acord:
    - din puncte in Republica Turcia - la Bucuresti si/sau un al doilea punct in Romania, care va fi specificat ulterior, si retur;
    - din puncte in Republica Turcia - la Bucuresti si/sau un al doilea punct in Romania, care va fi specificat ulterior, si mai departe si retur.
    3. Avand in vedere reteaua actuala de cai aeriene de pe teritoriile statelor partilor contractante si necesitatile in perspectiva manifestate de partile contractante cu privire la infiintarea de servicii aeriene intre si dincolo de teritoriile respective ale statelor lor:
    (a) Compania sau companiile aeriene desemnate de Romania vor fi autorizate, pe durata operarii serviciilor convenite, sa urmeze urmatoarele rute aeriene de pe teritoriul Republicii Turcia:
    (i) Radovetz FIR - A.4 - Tekirdag - G.12 si/sau G.1A - G.1 - Istanbul - A.16 - Afyon - A.16 - Antalya - A.16D si retur;
    (ii) Radovetz FIR - A.4 - Tekirdag - G.12 si/sau G.1A - G.1 - Istanbul - A.16 - Afyon - B.15 - Mut - B.15A si retur;
    (iii) G.1A - G.1 - Istanbul - Yalova - G.8 - Ankara - G.8 - Gemerek - G.8 - Elazig - G.8N - Van - G.8 NA si retur.
    Ruta mentionata la paragraful (iii) va fi utilizata in scopuri de survol, fara aterizare pe teritoriul turc, cu exceptia unor eventuale si urgente aterizari tehnice la Istanbul sau la Ankara.
    (b) Compania sau companiile aeriene desemnate de Republica Turcia vor fi autorizate, pe durata operarii serviciilor convenite, sa urmeze urmatoarele rute de pe teritoriul Romaniei:
    (i) Ruse - AWY3/AWY4 si/sau Constanta FIR - AWY2 - Urziceni/Bucuresti - AWY7 - Curtea de Arges - AWY7 - Deva - AWY7 - Arad - FIR si/sau AWY8 - Sibiu - AWY8 - Oradea - FIR si retur;
    (ii) Ruse - AWY3 - Targu Jiu - AWY5 - Arad - FIR si retur.
    Orice modificare adusa retelei de linii aeriene internationale de pe teritoriul statului oricarei parti contractante, care poate afecta rutele stabilite in subparagrafele (a) si (b) ale prezentului paragraf, va fi notificata in timp util autoritatilor aeronautice ale celeilalte parti contractante."
    Prezentul protocol aditional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, va intra in vigoare la data la care partile contractante si-au notificat reciproc, pe cai diplomatice, indeplinirea procedurilor de aprobare sau de ratificare cerute de legislatiile lor nationale pentru intrarea in vigoare a acordurilor internationale.
    In conformitate cu prevederile art. 12 din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, in vigoare, modificarile la care s-a facut referire in art. 10 din prezentul protocol aditional au intrat in vigoare la 29 aprilie 1998, data la care acestea au fost astfel convenite intre autoritatile aeronautice ale partilor contractante.
    Prezentul protocol aditional are aceeasi valabilitate ca si Acordul, iar valabilitatea acestuia va inceta o data cu incetarea valabilitatii Acordului.
    Prezentul protocol aditional a fost semnat la Ankara la 19 februarie 2002, in doua exemplare originale in limbile romana, turca si engleza, toate textele fiind egal autentice. Totusi, in caz de divergenta in interpretarea prevederilor prezentului protocol aditional, textul in limba engleza va prevala.

                        Pentru Guvernul Romaniei,
                               Sorin Marius

                     Pentru Guvernul Republicii Turcia,
                             Bota Selsuk CoscunSmartCity5

COMENTARII la Legea 572/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 572 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu