Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 572 din 14 decembrie 2004

privind Ordinul Meritul Diplomatic si Medalia Meritul Diplomatic

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1264 din 29 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordinul Meritul Diplomatic si Medalia Meritul Diplomatic, prevazute la art. 7 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate.
    Art. 2
    (1) Ordinul Meritul Diplomatic este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini, care au activat ori activeaza in Ministerul Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice si consulare din tara si din strainatate, cu merite deosebite in promovarea politicii externe romanesti si in consolidarea relatiilor dintre Romania si alte state sau organisme internationale.
    (2) Medalia Meritul Diplomatic este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini, cu rezultate meritorii, care au activat sau activeaza in Ministerul Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice si consulare din tara si din strainatate.
    Art. 3
    (1) Ordinul Meritul Diplomatic se prezinta sub doua forme cu valoare ierarhica egala: insemnul si rozeta.
    (2) Insemnul Ordinului Meritul Diplomatic este o cruce cu brate egale, confectionata din argint, emailata negru, avand intre brate cate o ramura de laur cu frunzele reliefate.
    Art. 4
    (1) Medalia Meritul Diplomatic se prezinta sub o singura forma: insemnul.
    (2) Insemnul Medaliei Meritul Diplomatic este o piesa de forma patrata, cu colturile rotunjite si striatiuni sub forma de raze, confectionata din tombac, pe care este stantat insemnul ordinului, neemailat.
    Art. 5
    Regulamentele privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Diplomatic si a Medaliei Meritul Diplomatic, pentru fiecare grad sau clasa, precum si modelele desenate sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 6
    (1) Ordinul Meritul Diplomatic si Medalia Meritul Diplomatic se confera de catre Presedintele Romaniei prin decret, in baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de catre ministrul de resort pentru persoanele din domeniul sau de activitate.
    (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Diplomatic si a Medaliei Meritul Diplomatic sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.
    (3) Presedintele Romaniei poate sa confere Ordinul Meritul Diplomatic si Medalia Meritul Diplomatic si din proprie initiativa, in proportie de 1% din numarul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii, cu exceptia gradului de Mare Ofiter, in conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.
    Art. 7
    (1) Repartitia numarului maxim de decoratii privind Ordinul Meritul Diplomatic si Medalia Meritul Diplomatic, care se acorda anual, se realizeaza de catre Cancelaria Ordinelor, in limitele locurilor vacante.
    (2) Pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi se pot conferi maximum 15% din numarul decoratiilor prevazute pentru fiecare grad si clasa.
    Art. 8
    (1) Ordinul Meritul Diplomatic este limitat la maximum 500 de membri.
    (2) Cetatenii straini carora li s-a conferit Ordinul Meritul Diplomatic nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    Art. 9
    Ordinul Meritul Diplomatic cuprinde 4 grade. Ierarhia in ordine descrescatoare, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II poz. 7 din Legea nr. 29/2000, este urmatoarea:
    a) Mare Ofiter;
    b) Comandor;
    c) Ofiter;
    d) Cavaler.
    Art. 10
    Medalia Meritul Diplomatic cuprinde 3 clase. Ierarhia in ordine descrescatoare, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI poz. 7 din Legea nr. 29/2000, este urmatoarea:
    a) clasa I;
    b) clasa a II-a;
    c) clasa a III-a.
    Art. 11
    (1) Medalia Meritul Diplomatic se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitata la un numar de 400 de membri pentru clasa I.
    (2) Medalia Meritul Diplomatic clasa I, conferita cetatenilor straini, nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    (1) Atestarea Ordinului Meritul Diplomatic si a Medaliei Meritul Diplomatic se face printr-un brevet, in conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.
    (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Diplomatic sunt validate, pentru gradele de Cavaler si Ofiter, prin parafa Presedintelui Romaniei, iar pentru gradele de Comandor si Mare Ofiter, prin semnatura autografa a Presedintelui Romaniei. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort si de cancelarul ordinelor, in conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.
    (3) Brevetele pentru Medalia Meritul Diplomatic sunt validate, pentru clasa a III-a si a II-a, prin parafa ministrului de resort si semnatura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnatura autografa a ministrului de resort si a cancelarului ordinelor, in conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 13
    Membrii Ordinului Meritul Diplomatic, indiferent de gradul pe care il au, sunt numiti Cavaleri ai Ordinului Meritul Diplomatic.
    Art. 14
    (1) Ziua Ordinului Meritul Diplomatic se sarbatoreste anual, in luna septembrie, cu ocazia Zilei Diplomatiei Romane.
    (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Diplomatic, ministerul de resort organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, intrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Diplomatic.
    Art. 15
    Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Diplomatic gradele de Comandor si Mare Ofiter, in cazul in care decernarea ordinului nu a fost facuta direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite in audienta la Presedintele Romaniei, pentru a-i multumi personal. In functie de programul Presedintelui Romaniei, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta, personala sau in grup, a celor decorati.
    Art. 16
    (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Diplomatic se poate pierde in conditiile prevazute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.
    (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului Meritul Diplomatic, altele decat cele ce au dus la condamnarea membrilor ordinului la o pedeapsa privativa de libertate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, se constituie un consiliu de onoare, in conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 17
    (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Diplomatic este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiter si Comandor si 2 membri din gradul de Mare Ofiter. Presedinte al Consiliului de onoare este, de regula, cel mai in varsta membru din gradul de Mare Ofiter.
    (2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Diplomatic, pe termen de 5 ani, de catre cavalerii acestui ordin.
    (3) Pot fi realesi, pentru o noua perioada de 5 ani, 3 dintre membrii Consiliului de onoare, dintre care cel putin unul din gradele inferioare.
    (4) Ministerul de resort va pune la dispozitie spatii adecvate desfasurarii activitatii Consiliului de onoare.
    Art. 18
    (1) Cavalerii Ordinului Meritul Diplomatic pot semnala Consiliului de onoare fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora.
    (2) Ca urmare a semnalarii, se convoaca Consiliul de onoare si persoana in cauza, in termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
    (3) Cavalerii Ordinului Meritul Diplomatic pot semnala si direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a semnalarii, Cancelaria Ordinelor convoaca Consiliul de onoare si persoana in cauza, in termen de maximum 45 de zile de la semnalare.
    (4) In cazul in care persoana supusa judecatii nu se prezinta la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoaca la alt termen, iar in cazul neprezentarii si a doua oara, cazul va fi judecat in lipsa.
    (5) Consiliul de onoare delibereaza si decide, dupa cercetarea cazului, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la prima intrunire pentru cazul respectiv. Daca faptele aduse la cunostinta sunt intemeiate, Consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei.
    (6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele Romaniei, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 19
    Consiliul de onoare al ordinului Meritul Diplomatic judeca si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Diplomatic. In acest caz, in Consiliul de onoare sunt cooptati, pentru cauza in speta, si doi titulari ai Medaliei Meritul Diplomatic, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.
    Art. 20
    Sumele necesare confectionarii insemnelor, rozetelor, etuiurilor, brevetelor si cutiilor decoratiilor Ordinului Meritul Diplomatic si ale Medaliei Meritul Diplomatic se asigura anual de la bugetul de stat prin bugetul Administratiei Prezidentiale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Diplomatic

    Art. 1
    Ordinul Meritul Diplomatic se acorda pe viata.
    Art. 2
    (1) Ordinul Meritul Diplomatic este limitat la maximum 500 de membri impartiti pe grade, astfel:
    a) Cavaler       - 250;
    b) Ofiter        - 120;
    c) Comandor      - 80;
    d) Mare Ofiter   - 50.
    (2) Depasirea numarului membrilor fiecarui grad constituie o incalcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numarul-limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie.
    Art. 3
    (1) Insemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Diplomatic se prezinta sub forma unei cruci cu brate egale de tip pisan - cu bratele arcuite si varfurile in unghi arcuit -, avand diametrul de 44 mm, confectionata din argint cu titlul de 925 la mie, emailata negru, cu bordura emailata verde.
    (2) Pe avers, central, este un medalion cu diametrul de 20 mm, emailat negru, cu bordura emailata verde, pe care este aplicata stema Romaniei, stantata in argint; intre bratele crucii, lipite de acestea, este cate o ramura de laur, cu frunze reliefate, din argint, cu fructe emailate negru.
    (3) Pe revers, central, este un medalion cu diametrul de 20 mm, emailat negru, pe care este inscriptionat, cu litere si cifre inalte de 2 mm, "SEMPER FIDELIS PATRIAE", iar in centru este scris "2004", data ce reprezinta anul instituirii.
    (4) Insemnul este surmontat de o semicununa din frunze de laur, cu latimea exterioara de 30 mm si inaltimea exterioara de 20 mm, avand capetele semicununii unite printr-o bara.
    (5) Panglica, lata de 40 mm si avand inaltimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat galben-pai, avand, la 4 mm de margini, privind de la exterior spre interior, dungi de culoare albastru, galben inchis si rosu, lipite intre ele si late fiecare de cate 1 mm; in centru este o banda din fir auriu, lata de 5 mm.
    (6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliata sub forma unei funde, realizata prin plierea unei panglici din rips moarat, lunga de 120 mm si lata de 40 mm.
    (7) Rozeta se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lata de 16 mm si inalta de 6 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40% . Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 4
    Insemnul gradului de Ofiter al Ordinului Meritul Diplomatic are caracteristicile generale ale insemnului gradului de Cavaler, cu urmatoarele particularitati:
    a) insemnul este aurit;
    b) panglica primeste central o rozeta cu diametrul de 25 mm;
    c) rozeta se prezinta sub forma unui tambur din rips, cu diametrul de 10 mm si cu grosimea de 6 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere;
    d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplica pe centrul fundei.
    Art. 5
    (1) Insemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Diplomatic se prezinta sub forma unei cruci cu brate egale, cu diametrul de 55 mm si confectionata din argint cu titlul de 925 la mie, aurit.
    (2) Celelalte elemente ale insemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiter, cu urmatoarele particularitati:
    a) medalionul din centrul decoratiei are diametrul de 24 mm;
    b) literele si cifrele de pe revers sunt inalte de 4 mm;
    c) insemnul este surmontat de o cununa deschisa din frunze de laur, cu latimea exterioara de 37 mm si inaltimea de 28 mm, avand capetele unite printr-o bara scurta, de care este prins un inel aplatizat, inalt de 30 mm si lat de 4 mm, prin care se petrece panglica;
    d) panglica este lata de 45 mm si are lungimea reglabila pentru a fi adaptata la circumferinta gatului; latimea benzii aurii este de 7 mm;
    e) rozeta gradului de Comandor este formata din suprapunerea rozetei gradului de Ofiter peste cea a gradului de Cavaler.
    Art. 6
    (1) Insemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Diplomatic este compus din insemnul propriu-zis si placa gradului.
    (2) Insemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofiter este identic cu insemnul gradului de Comandor.
    (3) Placa gradului este o stea cu 12 raze puternic reliefate, din argint cu titlul de 925 la mie, avand diametrul de 70 mm si 4 raze centrale mai mari, sub forma de cruce, aurite, fatetate, inalte de 75 mm, cu latimea la baza, langa medalion, de 10 mm si spre varf, la nivelul restului placii, de 20 mm; in centrul acestei cruci este redata crucea pisana a ordinului in grad de Comandor. Central este aplicat un medalion emailat negru, cu diametrul de 24 mm, avand aplicata stema Romaniei, din argint aurit, inconjurat de un inel emailat verde, lat de 4 mm, pe care este scris "SEMPER FIDELIS PATRIAE 2004". Ramurile de laur, cu frunze aurite si fructe negre, sunt plasate intre bratele principale ale stelei. Pe revers, intr-un medalion central, sunt poansonate numele firmei producatoare, titlul argintului si numarul curent al decoratiei corespunzatoare gradului. Pe spate are un sistem de prindere.
    (4) Rozeta gradului se compune dintr-o panglica dreptunghiulara din rips argintiu, lata de 16 mm si inalta de 6 mm, peste care se aplica rozeta gradului de Ofiter. Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 7
    (1) Cutia in care se pastreaza decoratia este imbracata la exterior in piele naturala de culoare neagra, pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor, si in piele ecologica, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler; are coltare si inchizatori metalice; interiorul este captusit cu plus verde si matase alba, are inscriptionat numele firmei producatoare, iar in coltul din dreapta jos este scris numarul de ordine al decoratiei din gradul respectiv.
    (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema Romaniei, denumirea si gradul ordinului.
    (3) Etuiul in care se pastreaza brevetul este imbracat in piele ecologica, pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor, si in inlocuitor de piele, pentru gradele de Ofiter si Cavaler, toate de culoare neagra.
    Art. 8
    (1) Ordinul Meritul Diplomatic se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si la diferite actiuni protocolare.
    (2) Gradele de Cavaler si Ofiter ale Ordinului Meritul Diplomatic se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (3) Gradul de Comandor al Ordinului Meritul Diplomatic se poarta la gat, cu panglica prinsa sub cravata, insemnul fiind vizibil la 50 mm in partea stanga, sub nodul cravatei.
    (4) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Diplomatic se poarta pe partea stanga a pieptului;
    (5) Se poarta intotdeauna numai gradul cel mai inalt al Ordinului Meritul Diplomatic care a fost conferit.
    (6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai inalt. Rozeta se poarta la butoniera de la reverul stang al hainei sau taiorului.
    Art. 9
    (1) Conferirea Ordinului Meritul Diplomatic se face obligatoriu, incepand cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului.
    (2) Conferirea Ordinului Meritul Diplomatic se poate face numai dupa obtinerea timp de 5 ani a unor merite deosebite in activitatea specifica.
    (3) Decorarea anterioara cu Medalia Meritul Diplomatic este un factor pozitiv de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Diplomatic, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.
    (4) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane este necesara efectuarea unui stagiu in gradul imediat inferior, astfel:
    a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 3 ani;
    b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 4 ani;
    c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani.
    (5) Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.
    (6) Conferirea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.
    Art. 10
    Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani, prevazut la art. 9 alin. (2), si vechimea minima in grad, prevazuta la art. 9 alin. (4), pot fi reduse cu maximum o treime.
    Art. 11
    (1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.
    (2) Insemnul gradului inferior ramane in posesia celui decorat.
    Art. 12
    (1) Ordinul Meritul Diplomatic este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini care au activat ori activeaza in Ministerul Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice si consulare din tara si din strainatate, cu merite deosebite in promovarea politicii externe romanesti si in consolidarea relatiilor dintre Romania si alte state sau organisme internationale.
    (2) Prin merite deosebite, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) obtinerea unor rezultate semnificative in stabilirea, mentinerea si dezvoltarea unor relatii externe bune cu terte puteri sau cu organisme si organizatii internationale;
    b) realizarea unor acorduri bilaterale, economice, culturale, stiintifice si de alta natura, favorabile Romaniei;
    c) contributii remarcabile la pregatirea si organizarea unor vizite oficiale sau de stat, atat ale sefilor de stat, cat si la nivel de prim-ministri, fie ale oficialilor romani in tara in care sunt acreditati, fie ale oficialilor straini in Romania;
    d) organizarea unor actiuni care sa duca la o mai buna cunoastere a Romaniei, la cresterea interesului publicului pentru istoria si civilizatia romaneasca, la stabilirea unor bune relatii cu personalitati straine care au putere de influentare a opiniei publice din tarile respective;
    e) stabilirea unor relatii cordiale cu membrii diasporei romanesti, sustinerea interesului fata de tara natala si sprijinirea acestora, in limitele legalitatii, pe langa autoritatile locale, in vederea pastrarii si exprimarii identitatii lor etnice, culturale si religioase, precum si a intereselor lor economice;
    f) mentinerea unor relatii speciale cu personalitati straine care au legaturi economice, culturale, stiintifice sau de orice alta natura cu institutii similare sau cu personalitati din Romania;
    g) realizarea unui management eficient al misiunii sau al departamentului pe care il coordoneaza;
    h) promovarea, pe langa autoritatile romane, a unor personalitati straine, politice sau cultural-stiintifice importante, care au ajutat la crearea unei imagini pozitive a Romaniei si isi manifesta simpatia pentru tara noastra;
    i) initierea unor actiuni politice internationale care sa contribuie la stingerea unor focare de conflict sau la mentinerea pacii;
    j) coordonarea, cu maxima competenta, a unor organizatii sau organisme internationale ori regionale.
    Art. 13
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe va elabora, in baza art. 12, reglementarile specifice domeniului sau de activitate, in care se vor detalia conditiile in care se poate conferi Ordinul Meritul Diplomatic.

    ANEXA 2

                              REGULAMENT
privind descrierea si modul de acordare a Medaliei Meritul Diplomatic

    Art. 1
    Medalia Meritul Diplomatic se acorda pe viata.
    Art. 2
    (1) Medalia Meritul Diplomatic se acorda nelimitat ca numar pentru clasele a III-a si a II-a si limitat la 400 de membri pentru clasa I.
    (2) Depasirea numarului pentru clasa I constituie o incalcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numarul-limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie.
    Art. 3
    (1) Insemnul Medaliei Meritul Diplomatic se prezinta sub forma unei piese patrate, realizata din tombac, cu laturile de 32 mm, avand colturile rotunjite, cu striatiuni in relief sub forma de raze, pe care este stantat in relief insemnul ordinului, neemailat, avand dimensiunea de 36 mm.
    (2) Pe avers, central, este un medalion pe care este aplicata stema Romaniei, argintata, pentru toate clasele.
    (3) Pe revers, in centrul piesei, cu striatiuni sub forma de raze, este un medalion cu diametrul de 20 mm, pe care este scris, circular, "MERITUL DIPLOMATIC" si central "2004", anul instituirii.
    (4) Insemnul Medaliei Meritul Diplomatic este surmontat de o sfera prin care trece un inel cu diametrul de 15 mm.
    (5) Panglica, lata de 35 mm si avand inaltimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat galben-pai, avand, la 4 mm de margini, privind de la exterior spre interior, dungi de culoare albastru, galben-inchis, rosu, lipite intre ele si late fiecare de cate 1 mm.
    (6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliata sub forma unei funde, realizata prin plierea unei panglici din rips moarat, lunga de 100 mm si lata de 40 mm.
    Art. 4
    Deosebirea intre clase este urmatoarea:
    a) clasa a III-a este aramita;
    b) clasa a II-a este argintata;
    c) clasa I este placata cu aur.
    Art. 5
    (1) Cutia in care se pastreaza Medalia Meritul Diplomatic este din carton imbracat in pergamoid negru si este captusita cu matase verde si alba.
    (2) Pe capacul exterior sunt imprimate, argintiu, denumirea si clasa medaliei.
    Art. 6
    (1) Medalia Meritul Diplomatic se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Diplomatic, la manifestarile specifice.
    (2) Medalia Meritul Diplomatic, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (3) Se poarta intotdeauna numai insemnul clasei celei mai inalte a Medaliei Meritul Diplomatic care a fost conferita.
    Art. 7
    (1) Conferirea Medaliei Meritul Diplomatic se face obligatoriu incepand cu clasa a III-a, cu exceptia primei promotii a medaliei.
    (2) Conferirea Medaliei Meritul Diplomatic se poate face numai dupa obtinerea timp de 4 ani a unor rezultate meritorii in activitatea specifica.
    Art. 8
    (1) Pentru a se conferi o clasa superioara aceleiasi persoane este necesara efectuarea unui stagiu in clasa imediat inferioara, astfel:
    a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;
    b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.
    (2) Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.
    (3) Conferirea directa a claselor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite care sa fi putut conduce la acordarea de clase succesive.
    Art. 9
    Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani, prevazut la art. 7 alin. (2), si vechimea minima in clasa, prevazuta la art. 8 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.
    Art. 10
    Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare.
    Art. 11
    (1) Medalia Meritul Diplomatic este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini, cu rezultate meritorii, care au activat ori activeaza in Ministerul Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice si consulare din tara si din strainatate.
    (2) Prin rezultate meritorii, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) indeplinirea cu maxima competenta si profesionalism a indatoririlor care le revin;
    b) asistarea si ajutarea cu eficacitate a personalului diplomatic sau consular in realizarea unor actiuni specifice;
    c) asigurarea unor conditii optime de desfasurare a activitatilor specifice atat in cadrul centralei Ministerului Afacerilor Externe, cat si la misiunile Romaniei din strainatate.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor Externe va elabora, in baza art. 11, reglementarile specifice domeniului sau de activitate, in care se vor detalia conditiile in care se poate conferi Medalia Meritul Diplomatic.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

              Modelul desenat al Ordinului Meritul Diplomatic

    Figura 1 - Gradul de Cavaler, avers si revers, Panglica Cavaler, fata si spate si Rozeta Cavaler - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 2 - Gradul de Ofiter, avers si revers, Panglica Ofiter, fata si spate si Rozeta Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 3 - Gradul de Comandor, avers si revers si Rozeta Comandor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 7.

    Figura 4 - Gradul de Mare Ofiter - Insemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofiter, Placa gradului de Mare Ofiter si Rozeta gradului de Mare Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 8.

                       Modele de panglica si funda

    Figura 5 - Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 9.

    Figura 6 - Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 9.

    Figura 7 - Panglica gradului de Comandor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 9.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                 Modelul desenat al Medaliei Meritul Diplomatic

    Figura 8 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Diplomatic, clasa a III-a, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 10.

    Figura 9 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Diplomatic, clasa a II-a, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 10.

    Figura 10 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Diplomatic, clasa I, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 10.

    Figura 11 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Diplomatic, Panglica, fata si spate - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 10.

    Figura 12   Funda pentru persoanele de sex feminin   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004, la pagina 10.SmartCity5

COMENTARII la Legea 572/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 572 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu