Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 553 din 14 octombrie 2002

pentru ratificarea Protocolului privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 823 din 14 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Protocolul privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                         OVIDIU CAMELIU PETRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

                                PROTOCOL
privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii*)

    *) Traducere.

    Incheiat la Madrid la 4 octombrie 1991.
    Intrat in vigoare la 14 ianuarie 1998.

                               PREAMBUL

    Statele parti la prezentul protocol la Tratatul asupra Antarcticii, denumite in continuare parti,
    convinse de necesitatea de a spori protectia mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate,
    convinse de necesitatea intaririi sistemului Tratatului asupra Antarcticii, astfel incat sa se garanteze ca Antarctica va continua sa fie intotdeauna utilizata exclusiv in scopuri pasnice si nu va deveni teatru sau obiect de disputa internationala,
    avand in vedere statutul juridic si politic special al Antarcticii si responsabilitatea speciala a partilor consultative ale Tratatului asupra Antarcticii de a garanta faptul ca toate activitatile desfasurate in Antarctica sunt consecvente scopurilor si principiilor Tratatului asupra Antarcticii,
    amintindu-si de desemnarea Antarcticii ca zona speciala de conservare si de alte masuri adoptate in conformitate cu sistemul Tratatului asupra Antarcticii pentru protectia mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate,
    recunoscand in plus oportunitatile unice pe care le ofera Antarctica pentru supravegherea si cercetarea stiintifica a proceselor de importanta globala si regionala,
    reafirmand principiile conservarii prevazute in Conventia privind conservarea resurselor marine vii ale Antarcticii,
    convinse ca crearea unui regim cuprinzator de protectie a mediului antarctic, precum si a ecosistemelor dependente si asociate este in interesul intregii omeniri,
    dorind in acest scop sa aduca completari Tratatului asupra Antarcticii,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    Din necesitati legate de prezentul protocol:
    a) Tratatul asupra Antarcticii inseamna Tratatul asupra Antarcticii, incheiat la Washington la 1 decembrie 1959;
    b) zona Tratatului asupra Antarcticii inseamna zona careia i se aplica prevederile Tratatului asupra Antarcticii, in conformitate cu art. VI din acesta;
    c) intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii inseamna sedintele la care se face referire in art. IX din Tratatul asupra Antarcticii;
    d) partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii inseamna partile contractante ale Tratatului asupra Antarcticii, care au dreptul sa numeasca reprezentanti pentru a participa la sedintele la care se face referire in art. IX din acesta;
    e) sistemul Tratatului asupra Antarcticii inseamna Tratatul asupra Antarcticii, masuri aplicate in conformitate cu acesta, instrumentele internationale separate asociate in vigoare si masuri aplicate in conformitate cu aceste instrumente;
    f) tribunalul de arbitraj inseamna tribunalul de arbitraj infiintat in conformitate cu anexa la prezentul protocol, care face parte integranta din acesta;
    g) Comitetul inseamna Comitetul pentru Protectia Mediului infiintat in conformitate cu art. 11.
    Art. 2
    Obiectivul si denumirea
    Partile se angajeaza in ceea ce priveste protectia cuprinzatoare a mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate si prin prezentul protocol desemneaza Antarctica rezervatie naturala, destinata pacii si stiintei.
    Art. 3
    Principiile mediului antarctic
    1. Protectia mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate, precum si a valorii intrinseci a Antarcticii, incluzand regiunea sa salbatica si valorile sale estetice, ca si valoarea sa ca zona destinata cercetarii stiintifice, in mod special cercetarii de baza pentru intelegerea mediului global, trebuie sa constituie consideratii fundamentale in planificarea si desfasurarea activitatilor in zona Tratatului asupra Antarcticii.
    2. In acest scop:
    a) activitatile din zona Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa fie planificate si conduse in asa fel incat sa se limiteze impactul negativ asupra mediului antarctic, precum si asupra ecosistemelor dependente si asociate;
    b) activitatile din zona Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa fie planificate si conduse in asa fel incat sa se evite:
    (i) efectele negative asupra climei sau vremii; (ii) efectele negative importante asupra calitatii aerului sau apei; (iii) modificarile semnificative ale atmosferei, ale mediului terestru (inclusiv acvatic), glaciar sau marin; (iv) modificarile negative in ceea ce priveste distributia, numarul sau productivitatea speciilor ori a populatiilor din speciile faunei si florei specifice; (v) periclitarea in continuare a speciilor sau a populatiilor acestor specii aflate in pericol sau amenintate; sau (vi) degradarea ori riscul marit pentru zonele de importanta biologica, stiintifica, istorica, estetica sau pentru regiunile salbatice;
    c) activitatile din zona Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa fie planificate si conduse pe baza unor informatii suficiente care sa permita evaluarea prealabila sau aprecieri fundamentate in legatura cu posibilele lor impacturi asupra mediului antarctic si asupra ecosistemelor dependente si asociate, precum si asupra valorii Antarcticii pentru desfasurarea de cercetari stiintifice; astfel de aprecieri trebuie sa tina seama de:
    (i) sfera de activitate, incluzand zona, durata si amploarea; (ii) impacturile cumulate ale activitatii atat in sine, cat si in combinatie cu alte activitati desfasurate in zona Tratatului asupra Antarcticii; (iii) daca activitatea va afecta negativ orice alta activitate desfasurata in zona Tratatului asupra Antarcticii; (iv) daca exista la indemana tehnologii si procedee care sa asigure operatiuni sigure din punct de vedere al mediului; (v) daca exista capacitatea de a supraveghea parametrii-cheie de mediu si componentele ecosistemelor pentru a se putea identifica si asigura avertizarea prealabila asupra efectelor negative ale activitatii, precum si pentru a prevedea modificarea, in caz de nevoie, a procedurilor de operare in lumina rezultatelor supravegherii sau a cunostintelor sporite despre mediul antarctic si despre ecosistemele dependente si asociate; (vi) daca exista capacitatea de a reactiona imediat si in mod eficace la accidente, in mod special la cele cu efecte potentiale asupra mediului;
    d) trebuie sa se efectueze o supraveghere regulata si eficace pentru a permite evaluarea impacturilor activitatilor aflate in curs de desfasurare, incluzand verificarea impacturilor anticipate;
    e) trebuie sa se efectueze o supraveghere regulata si eficace pentru a facilita depistarea timpurie a unor efecte posibile neprevazute ale activitatilor desfasurate atat in interiorul, cat si in exteriorul zonei Tratatului asupra Antarcticii, privind mediul antarctic si ecosistemele dependente si asociate.
    3. Activitatile trebuie sa fie planificate si desfasurate in zona Tratatului asupra Antarcticii in asa fel incat sa se acorde prioritate cercetarii stiintifice si pastrarii valorii Antarcticii ca zona de desfasurare a unor astfel de cercetari, inclusiv cercetari esentiale pentru intelegerea mediului global.
    4. Activitatile initiate in zona Tratatului asupra Antarcticii, ca rezultat al programelor de cercetare stiintifica, al activitatilor de turism si al altor activitati guvernamentale si neguvernamentale din zona Tratatului asupra Antarcticii, pentru care este nevoie de instiintare prealabila in conformitate cu art. VII (5) din Tratatul asupra Antarcticii, inclusiv ca rezultat al activitatilor asociate de sustinere logistica, trebuie:
    a) sa se desfasoare in mod consecvent cu principiile prezentului articol; si
    b) sa fie modificate, suspendate sau anulate daca conduc sau ameninta sa conduca la impacturi asupra mediului antarctic sau asupra ecosistemelor dependente ori asociate, contrare acestor principii.
    Art. 4
    Relatia cu alte componente ale sistemului Tratatului asupra Antarcticii
    1. Prezentul protocol trebuie sa completeze Tratatul asupra Antarcticii si nu trebuie nici sa modifice, nici sa imbunatateasca acest tratat.
    2. Nici o prevedere a prezentului protocol nu trebuie sa diminueze drepturile si obligatiile partilor fata de prezentul protocol, conform altor instrumente internationale in vigoare in sistemul Tratatului asupra Antarcticii.
    Art. 5
    Compatibilitatea cu alte componente ale sistemului Tratatului asupra Antarcticii
    Partile trebuie sa se consulte si sa coopereze cu partile contractante ale altor instrumente internationale in vigoare in cadrul sistemului Tratatului asupra Antarcticii, precum si cu institutiile respective in vederea asigurarii atingerii obiectivelor si principiilor prezentului protocol si a evitarii oricarei interferente in atingerea obiectivelor si principiilor respectivelor instrumente sau a oricarei incompatibilitati intre implementarea respectivelor instrumente si a prezentului protocol.
    Art. 6
    Cooperarea
    1. Partile trebuie sa coopereze in privinta planificarii si desfasurarii activitatilor in zona Tratatului asupra Antarcticii. In acest scop fiecare parte trebuie sa incerce:
    a) sa promoveze programele de cooperare cu valoare stiintifica, tehnica si educativa, referitoare la protectia mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate;
    b) sa asigure asistenta corespunzatoare altor parti, legata de pregatirea evaluarilor privind impactul asupra mediului;
    c) sa furnizeze altor parti, la cerere, informatii relevante privind riscurile potentiale asupra mediului si sa ofere asistenta pentru a reduce la minimum efectele accidentelor care ar putea afecta mediul antarctic sau ecosistemele dependente si asociate;
    d) sa se consulte cu alte parti cu privire la alegerea amplasamentelor de statii de prospectare, precum si a altor echipamente, pentru a se evita astfel impacturile combinate cauzate de concentrarea lor excesiva intr-un loc;
    e) sa initieze expeditii comune, acolo unde este posibil, si sa utilizeze statiile in comun, precum si alte echipamente; si
    f) sa realizeze acele etape convenite la intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii.
    2. Fiecare parte incearca, in masura posibilitatilor, sa realizeze schimb de informatii care pot fi utile altor parti la planificarea si desfasurarea activitatilor lor in zona Tratatului asupra Antarcticii, in vederea protejarii mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate.
    3. Partile trebuie sa coopereze cu acele parti care isi pot exercita jurisdictia in zone invecinate zonei Tratatului asupra Antarcticii, in scopul garantarii faptului ca activitatile din zona Tratatului asupra Antarcticii nu au efecte negative asupra mediului din zonele respective.
    Art. 7
    Interzicerea activitatilor legate de resursele minerale
    Orice fel de activitati legate de resursele minerale, cu exceptia cercetarii stiintifice, trebuie sa fie interzise.
    Art. 8
    Evaluarea impactului asupra mediului
    1. Activitatile propuse, la care se face referire la paragraful 2, trebuie sa se supuna procedurilor precizate in anexa nr. I privind evaluarea prealabila a impactului activitatilor respective asupra mediului antarctic sau asupra ecosistemelor dependente ori asociate, daca activitatile respective sunt identificate ca avand:
    a) un impact mai redus decat unul minor sau tranzitoriu;
    b) un impact minor sau tranzitoriu; sau
    c) un impact mai mare decat unul minor sau tranzitoriu.
    2. Fiecare parte trebuie sa garanteze faptul ca procedurile de evaluare precizate in anexa nr. I se aplica in procesele de planificare ce conduc la decizii legate de orice gen de activitati initiate in zona Tratatului asupra Antarcticii, conform programelor de cercetare stiintifica, de turism si conform tuturor celorlalte activitati guvernamentale si neguvernamentale din zona Tratatului asupra Antarcticii, pentru care este necesar un aviz prealabil in conformitate cu art. VII (5) din acesta, inclusiv in activitati asociate de sprijin logistic.
    3. Procedurile de evaluare precizate in anexa nr. I trebuie sa se refere la orice schimbare din cadrul unei activitati, indiferent daca modificarea se datoreaza unei cresteri sau reduceri a volumului activitatii existente, unei adaugari a unei activitati, iesirii din functiune a unei instalatii sau altor motive.
    4. Acolo unde activitatile sunt planificate in comun de mai multe parti, partile implicate vor numi un reprezentant al lor pentru a coordona punerea in aplicare a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, precizate in anexa nr. I.
    Art. 9
    Anexele
    1. Anexele la prezentul protocol sunt parte integranta a acestuia.
    2. Anexele adaugate anexelor nr. I - IV la prezentul protocol pot fi adoptate si pot produce efecte in conformitate cu art. IX din Tratatul asupra Antarcticii.
    3. Amendamentele si modificarile la anexe pot fi adoptate si pot produce efecte in conformitate cu art. IX din Tratatul asupra Antarcticii, cu conditia ca fiecare anexa sa contina prevederi referitoare la intrarea rapida in vigoare a amendamentelor si modificarilor.
    4. Exceptand cazul in care o anexa contine alte prevederi referitoare la intrarea in vigoare a unui amendament sau a unei modificari la aceasta, anexele, precum si amendamentele si modificarile la acestea, care isi vor produce efectele pentru una dintre partile contractante, trebuie sa intre in vigoare pentru una dintre partile contractante ale Tratatului asupra Antarcticii, care nu constituie parte consultativa a Tratatului asupra Antarcticii sau care nu constituia parte consultativa a Tratatului asupra Antarcticii in momentul adoptarii tratatului, atunci cand se primeste de catre depozitar notificarea aprobarii din partea respectivei parti contractante.
    5. Exceptand cazul in care o anexa contine alte prevederi, anexele trebuie sa se supuna procedurilor de solutionare a diferendelor precizate la art. 18 - 20.
    Art. 10
    Intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii
    1. Inspirandu-se din cele mai bune informatii stiintifice si tehnice avute la dispozitie, intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii trebuie:
    a) sa defineasca, in conformitate cu prevederile prezentului protocol, politica generala de protectie cuprinzatoare a mediului antarctic, precum si a ecosistemelor dependente si asociate; si
    b) sa adopte masuri, conform art. IX din Tratatul asupra Antarcticii, pentru punerea in aplicare a prezentului protocol.
    2. Intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa analizeze activitatea Comitetului si sa se inspire in totalitate din informatiile si recomandarile acestuia pentru a-si duce la indeplinire sarcinile la care se face referire in paragraful 1, precum si din informatiile Comitetului Stiintific pentru Cercetari Antarctice.
    Art. 11
    Comitetul pentru Protectia Mediului
    1. Prin prezentul protocol se infiinteaza Comitetul pentru Protectia Mediului.
    2. Fiecare parte trebuie sa aiba dreptul de a fi membru al Comitetului si de a numi un reprezentant, care poate fi insotit de experti si consultanti.
    3. Statutul de observator in cadrul Comitetului trebuie sa fie deschis oricarei parti contractante a Tratatului asupra Antarcticii, care nu este parte la prezentul protocol.
    4. Comitetul trebuie sa-i invite pe presedintele Comitetului Stiintific pentru Cercetari Antarctice si pe presedintele Comitetului Stiintific pentru Conservarea Resurselor Marine Vii din Antarctica sa participe la sesiunile sale in calitate de observatori. De asemenea, Comitetul poate, cu aprobarea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii, sa invite sa participe in calitate de observatori la sesiunile sale alte organizatii stiintifice, tehnice si de mediu relevante, care pot sa-si aduca contributia la activitatea Comitetului.
    5. Comitetul trebuie sa prezinte un raport la fiecare dintre sesiunile sale la intrunirea consultativa a Tratatului asupra Antarcticii. Raportul trebuie sa cuprinda toate problemele avute in vedere la sesiune si trebuie sa reflecte punctele de vedere exprimate. Raportul trebuie sa circule la partile si la observatorii care iau parte la sesiune si, ca atare, trebuie pus la dispozitia publicului.
    6. Comitetul trebuie sa adopte regulamentul de procedura, care trebuie sa fie supus aprobarii de catre intrunirea consultativa a Tratatului asupra Antarcticii.
    Art. 12
    Functiile Comitetului
    1. Functiile Comitetului trebuie sa fie de a furniza informatii si de a formula recomandari partilor in legatura cu punerea in aplicare a prezentului protocol, inclusiv in legatura cu operarea anexelor sale, in scopul dezbaterii in cadrul intrunirilor consultative ale Tratatului asupra Antarcticii, precum si de a indeplini alte functii la care se poate face referire in cadrul intrunirilor consultative ale Tratatului asupra Antarcticii. In mod special, Comitetul trebuie sa ofere informatii legate de:
    a) eficacitatea masurilor luate in conformitate cu prezentul protocol;
    b) necesitatea de a actualiza, de a intari sau de a imbunatati in vreun fel aceste masuri;
    c) necesitatea unor masuri suplimentare, incluzand necesitatea unor noi anexe, acolo unde este cazul;
    d) aplicarea si realizarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, prezentate in art. 8 si in anexa nr. I;
    e) mijloacele de a reduce la minimum sau de a diminua impactul activitatilor in zona Tratatului asupra Antarcticii;
    f) procedurile pentru situatiile care necesita masuri urgente, inclusiv masuri de reactie in caz de urgente legate de mediu;
    g) operarea si elaborarea in continuare a sistemului de zona antarctica protejata;
    h) procedurile de inspectie, inclusiv formatele rapoartelor de inspectie si listele de verificare necesare pentru desfasurarea inspectiilor;
    i) culegerea, arhivarea, schimbul de informatii si evaluarea informatiilor legate de protectia mediului;
    j) starea mediului antarctic; si
    k) necesitatea cercetarii stiintifice, inclusiv supravegherea mediului, legata de punerea in aplicare a prezentului protocol.
    2. In indeplinirea functiilor sale Comitetul trebuie sa se consulte cu Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice, cu Comitetul Stiintific pentru Conservarea Resurselor Marine Vii din Antarctica, precum si cu alte organizatii stiintifice, tehnice, de mediu si altele relevante.
    Art. 13
    Conformitatea cu prezentul protocol
    1. Fiecare parte trebuie sa ia masuri corespunzatoare care sunt de competenta sa, incluzand adoptarea legilor si reglementarilor, masuri administrative si de intrare in vigoare, pentru a se asigura conformitatea cu prezentul protocol.
    2. Fiecare parte trebuie sa depuna eforturi corespunzatoare, in conformitate cu Carta Natiunilor Unite, pentru a avea garantia ca nimeni nu se angajeaza in vreo activitate contrara prezentului protocol.
    3. Fiecare parte trebuie sa instiinteze toate celelalte parti despre masurile pe care le ia in conformitate cu paragrafele 1 si 2.
    4. Fiecare parte trebuie sa atraga atentia tuturor celorlalte parti asupra oricarei activitati care, in opinia partii respective, afecteaza implementarea obiectivelor si principiilor prezentului protocol.
    5. Intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa atraga atentia oricarui stat care nu este parte la prezentul protocol asupra oricarui gen de activitate initiata de statul respectiv, de agentiile sale, de intermediarii acestuia, de persoane fizice sau juridice, de nave, avioane ori de alte mijloace de transport ale acestuia, care influenteaza negativ implementarea obiectivelor si principiilor prezentului protocol.
    Art. 14
    Inspectia
    1. Pentru a promova protectia mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate si pentru a se asigura conformitatea cu prezentul protocol, partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa organizeze, individual sau impreuna, inspectii efectuate de catre observatori, care sa se faca in conformitate cu art. VI din Tratatul asupra Antarcticii.
    2. Observatorii sunt:
    a) observatori desemnati de una dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii, care trebuie sa fie cetateni ai respectivei parti; si
    b) orice observatori desemnati la intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii sa efectueze inspectii conform procedurilor ce urmeaza a fi stabilite de o intrunire consultativa a Tratatului asupra Antarcticii.
    3. Partile trebuie sa coopereze pe deplin cu observatorii care efectueaza inspectiile si trebuie sa garanteze faptul ca in cursul inspectiilor observatorilor li se ofera acces la toate partile statiilor, instalatiilor, echipamentelor, navelor si avioanelor, deschise inspectiei conform art. VIII (3) din Tratatul asupra Antarcticii, precum si la toate inregistrarile pastrate de catre acestea si solicitate pentru inspectie in conformitate cu prezentul protocol.
    4. Rapoartele inspectiilor trebuie sa fie trimise partilor ale caror statii, instalatii, echipamente, nave sau avioane fac obiectul rapoartelor. Dupa ce partilor respective li s-a dat posibilitatea de a face observatii, rapoartele si observatiile la acestea trebuie sa fie puse la dispozitia tuturor partilor si a Comitetului, sa fie discutate la urmatoarea intrunire consultativa a Tratatului asupra Antarcticii, iar ulterior sa fie puse la dispozitia publicului larg.
    Art. 15
    Masuri de reactie in cazuri de urgenta
    1. Pentru a raspunde unor situatii de urgenta legate de mediu in zona Tratatului asupra Antarcticii, fiecare dintre parti convine:
    a) sa asigure masuri prompte si eficace in asemenea cazuri de urgenta care ar putea aparea in cursul desfasurarii programelor de cercetare stiintifica, in activitatile turistice si in toate celelalte activitati guvernamentale si neguvernamentale din zona Tratatului asupra Antarcticii, pentru care este necesara instiintare prealabila conform art. VIII (5) din Tratatul asupra Antarcticii, inclusiv in activitatile de sprijin logistic conexe; si
    b) sa stabileasca planuri in cazuri de accidente ca reactie la incidentele cu posibile efecte negative asupra mediului antarctic sau asupra ecosistemelor dependente si asociate.
    2. In acest scop partile trebuie:
    a) sa coopereze la formularea si punerea in aplicare a unor astfel de planuri pentru situatii neprevazute; si
    b) sa elaboreze proceduri pentru instiintarea rapida despre accidentele de mediu si pentru reactia colectiva la aceste accidente.
    3. La implementarea prezentului articol partile trebuie sa obtina informatii de la organismele internationale corespunzatoare.
    Art. 16
    Raspunderea
    Consecvente obiectivelor prezentului protocol pentru protectia cuprinzatoare a mediului antarctic si a ecosistemelor dependente si asociate, partile incearca sa elaboreze norme si proceduri legate de raspunderea pentru distrugeri ce decurg din activitatile desfasurate in zona Tratatului asupra Antarcticii si cuprinse in prezentul protocol. Normele si procedurile respective trebuie sa fie incluse in una sau in mai multe anexe ce urmeaza a fi adoptate in conformitate cu art. 9 paragraful 2.
    Art. 17
    Raportul anual al partilor
    1. Fiecare parte trebuie sa prezinte anual un raport privind masurile luate pentru punerea in aplicare a prezentului protocol. Acest gen de rapoarte trebuie sa includa instiintarile facute in conformitate cu art. 13 paragraful 3, planurile in cazuri de accidente in conformitate cu art. 15 si orice alte instiintari si informatii solicitate in conformitate cu prezentul protocol, pentru care nu exista nici o alta prevedere referitoare la circulatia si schimbul de informatii.
    2. Rapoartele intocmite in conformitate cu paragraful 1 trebuie sa circule la toate partile si la Comitet, sa fie dezbatute la urmatoarea intrunire consultativa a Tratatului asupra Antarcticii si sa fie puse la dispozitia publicului.
    Art. 18
    Solutionarea diferendelor
    Daca apare un diferend in legatura cu interpretarea sau cu aplicarea prezentului protocol, partile aflate in diferend trebuie, la solicitarea oricareia dintre ele, sa se consulte intre ele cat mai repede posibil in vederea solutionarii diferendului prin negocieri, ancheta, mediere, conciliere, arbitraj, pe cale judecatoreasca sau prin alte mijloace pasnice la care convin partile aflate in diferend.
    Art. 19
    Alegerea procedurii de solutionare a diferendului
    1. Fiecare parte, la semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezentul protocol ori in alt moment ulterior acesteia, poate opta, prin declaratie scrisa, pentru unul sau ambele mijloace prevazute mai jos de solutionare a diferendelor referitoare la interpretarea sau aplicarea art. 7, 8 si 15 si, exceptand cazul cand o anexa contine alte prevederi, a prevederilor dintr-o anexa si a celor ale art. 13, in masura in care acesta are legatura cu respectivele articole si prevederi:
    a) Curtea Internationala de Justitie;
    b) tribunalul de arbitraj.
    2. Declaratia data conform paragrafului 1 nu trebuie sa afecteze aplicarea art. 18 si a art. 20 paragraful 2.
    3. Partea care nu a dat o declaratie conform paragrafului 1 sau in legatura cu care declaratia nu mai este in vigoare trebuie sa fie considerata ca a acceptat competenta tribunalului de arbitraj.
    4. Daca partile implicate intr-un diferend au acceptat aceleasi mijloace de solutionare a diferendului, diferendul poate fi inaintat numai pentru o procedura de acest gen, daca partile nu convin altfel.
    5. Daca partile implicate intr-un diferend nu au acceptat aceleasi mijloace de solutionare a diferendului sau daca acestea au acceptat, amandoua, ambele mijloace, diferendul poate fi inaintat numai tribunalului de arbitraj, in cazul in care partile nu convin contrariul.
    6. Declaratia data conform paragrafului 1 trebuie sa ramana in vigoare pana la expirarea sa, in conformitate cu conditiile sale, sau 3 luni dupa ce s-a depus la depozitar comunicarea revocarii.
    7. O noua declaratie, comunicarea revocarii sau expirarea unei declaratii nu trebuie sa afecteze in nici un fel procedura in curs de solutionare la Curtea Internationala de Justitie sau la tribunalul de arbitraj, in cazul in care partile in diferend nu convin contrariul.
    8. Declaratiile si comunicarile la care se face referire in prezentul articol trebuie sa fie depuse la depozitar, care trebuie sa transmita partilor copii ale acestora.
    Art. 20
    Procedura de solutionare a diferendelor
    1. Daca partile aflate intr-un diferend legat de interpretarea sau aplicarea art. 7, 8 sau 15 ori, exceptand cazul cand o anexa contine alte prevederi, a prevederilor unei anexe sau ale art. 13, in masura in care acesta are legatura cu respectivele articole si prevederi, nu au convenit asupra unui mijloc de solutionare a diferendului in decursul celor 12 luni cerute pentru consultare conform art. 18, diferendul trebuie supus, la solicitarea uneia dintre partile aflate in diferend, spre solutionare conform procedurii definite la art. 19 paragrafele 4 si 5.
    2. Tribunalul de arbitraj nu trebuie sa aiba competenta de a decide sau de a dispune asupra oricarei probleme care cade sub incidenta art. IV din Tratatul asupra Antarcticii. In plus, nici o prevedere a prezentului protocol nu trebuie sa fie interpretata ca oferind competenta sau jurisdictie Curtii Internationale de Justitie ori altui tribunal, infiintat in scopul solutionarii diferendelor dintre parti, ca sa decida sau sa dispuna in orice chestiune ce intra sub incidenta art. IV din Tratatul asupra Antarcticii.
    Art. 21
    Semnarea protocolului
    Prezentul protocol va fi deschis semnarii la Madrid la data de 4 octombrie 1991 si apoi la Washington pana la data de 3 octombrie 1992 de catre orice stat care este parte contractanta la Tratatul asupra Antarcticii.
    Art. 22
    Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
    1. Prezentul protocol este supus ratificarii, acceptarii sau aprobarii de catre statele semnatare.
    2. Dupa data de 3 octombrie 1992 prezentul protocol va fi deschis spre aderare oricarui stat care este parte contractanta la Tratatul asupra Antarcticii.
    3. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare trebuie sa fie depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii, desemnat prin prezentul protocol drept depozitar.
    4. Dupa data intrarii in vigoare a prezentului protocol partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii nu trebuie sa dea curs unei notificari referitoare la dreptul partii contractante la Tratatul asupra Antarcticii de a desemna reprezentanti care sa participe la intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii, in conformitate cu art. IX (2) din Tratatul asupra Antarcticii, daca partea contractanta nu a ratificat, nu a acceptat, nu a aprobat sau nu a aderat la prezentul protocol.
    Art. 23
    Intrarea in vigoare
    1. Prezentul protocol intra in vigoare in a 30-a zi dupa data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare de catre toate statele care sunt parti consultative ale Tratatului asupra Antarcticii la data la care se adopta prezentul protocol.
    2. Pentru fiecare parte contractanta la Tratatul asupra Antarcticii care, ulterior datei intrarii in vigoare a prezentului protocol, depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezentul protocol trebuie sa intre in vigoare in a 30-a zi ulterioara depunerii instrumentului.
    Art. 24
    Rezervele fata de protocol
    Rezervele fata de prezentul protocol nu sunt permise.
    Art. 25
    Modificarea sau amendamentul
    1. Fara a aduce prejudicii prevederilor art. 9, prezentul protocol poate fi modificat sau amendat in orice moment in conformitate cu procedura stabilita la art. XII (1) (a) si (b) din Tratatul asupra Antarcticii.
    2. Daca dupa expirarea a 50 de ani de la data intrarii in vigoare a prezentului protocol una dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii solicita modificarea sau amendarea printr-o comunicare adresata depozitarului, trebuie sa se tina o conferinta cat de curand posibil pentru a analiza aplicarea prezentului protocol.
    3. O modificare sau un amendament propus la una dintre conferintele de analiza intrunite in conformitate cu paragraful 2 trebuie sa fie adoptat de majoritatea partilor, incluzand trei patrimi din numarul statelor care sunt parti consultative ale Tratatului asupra Antarcticii la data adoptarii prezentului protocol.
    4. O modificare sau un amendament adoptat in conformitate cu paragraful 3 trebuie sa intre in vigoare la data ratificarii, acceptarii, aprobarii sau aderarii a trei patrimi din numarul partilor consultative ale Tratatului asupra Antarcticii, incluzand ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea din partea tuturor statelor care sunt parti consultative ale Tratatului asupra Antarcticii la data adoptarii prezentului protocol.
    5.a) Referitor la art. 7, interzicerea activitatilor de exploatare a resurselor minerale antarctice, prevazuta in respectivul articol, se mentine daca nu este in vigoare un regim juridic obligatoriu privind activitatile legate de resursele minerale antarctice, care sa includa un mijloc convenit prin care sa se determine daca aceste activitati ar fi acceptabile, si daca da, in ce conditii ar fi posibil acest lucru. Acest regim trebuie sa protejeze in totalitate interesele tuturor statelor la care se face referire in art. IV din Tratatul asupra Antarcticii si trebuie sa aplice principiile cuprinse in tratat. De aceea, daca se propune o modificare sau un amendament la art. 7 in cadrul unei conferinte de analiza, la care se face referire in paragraful 3, acesta trebuie sa includa un regim juridic obligatoriu.
    b) Daca o modificare sau un amendament nu a intrat in vigoare in decurs de 3 ani de la data adoptarii sale, una dintre parti poate instiinta ulterior depozitarul despre retragerea acestuia din prezentul protocol, iar retragerea isi va produce efectele la 2 ani de la primirea notificarii de catre depozitar.
    Art. 26
    Notificari de catre depozitar
    Depozitarul trebuie sa notifice tuturor partilor contractante ale Tratatului asupra Antarcticii urmatoarele:
    a) semnarea prezentului protocol si depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
    b) data intrarii in vigoare a prezentului protocol si a oricarei alte anexe la acesta;
    c) data intrarii in vigoare a unui amendament sau a unei modificari aduse prezentului protocol;
    d) depunerea declaratiilor si a comunicarilor conform art. 19; si
    e) orice notificare primita in conformitate cu art. 25 paragraful 5b).
    Art. 27
    Textele autentice si inregistrarea la Natiunile Unite
    1. Prezentul protocol, incheiat in limbile engleza, franceza, rusa si spaniola, fiecare versiune fiind egal autentica, trebuie sa fie depus in arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, care trebuie sa transmita copii conforme cu originalul tuturor partilor contractante ale Tratatului asupra Antarcticii.
    2. Prezentul protocol trebuie sa fie inregistrat de catre depozitar in conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite.

    ANEXA 1
    la Protocol

                               ARBITRAJUL

    Art. 1
    1. Tribunalul de arbitraj trebuie sa fie constituit si trebuie sa functioneze in conformitate cu prevederile protocolului care include prezenta anexa.
    2. Secretarul la care se face referire in prezenta anexa este secretarul general al Curtii Permanente de Arbitraj.
    Art. 2
    1. Fiecare parte trebuie sa aiba dreptul sa desemneze pana la 3 arbitri, dintre care cel putin unul trebuie sa fie numit in decurs de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului protocol ca sa reprezinte partea respectiva. Fiecare arbitru trebuie sa aiba experienta in afaceri antarctice, sa aiba cunostinte temeinice ale legislatiei internationale si sa se bucure de cea mai buna reputatie in ceea ce priveste onestitatea, competenta si integritatea. Numele persoanelor astfel desemnate trebuie sa constituie lista arbitrilor. Fiecare parte trebuie sa mentina pe lista numele a cel putin unui arbitru.
    2. Sub rezerva paragrafului 3, un arbitru desemnat de una dintre parti trebuie sa ramana pe lista pentru o perioada de 5 ani si trebuie sa fie eligibil pentru redesemnarea de catre respectiva parte pentru perioade de inca 5 ani.
    3. Una dintre partile care si-a desemnat un arbitru poate retrage numele arbitrului respectiv de pe lista. Daca un arbitru moare sau daca una dintre parti, dintr-un anume motiv, retrage de pe lista numele unui arbitru desemnat de ea, partea care l-a desemnat pe arbitrul in chestiune trebuie sa-l instiinteze la timp pe secretar. Arbitrul al carui nume este retras de pe lista trebuie sa continue sa deserveasca orice tribunal de arbitraj la care acesta a fost numit pana la incheierea procedurii in curs la tribunalul de arbitraj.
    4. Secretarul trebuie sa garanteze ca se mentine o lista actualizata a arbitrilor desemnati in conformitate cu prezentul articol.
    Art. 3
    1. Tribunalul de arbitraj trebuie sa fie alcatuit din 3 arbitri, care trebuie sa fie numiti astfel:
    a) Partea in diferend care initiaza procedura trebuie sa numeasca un arbitru, care poate fi un cetatean al sau, inclus pe lista la care se face referire in art. 2. Aceasta numire trebuie sa fie inclusa in notificarea la care se face referire in art. 4.
    b) In decurs de 40 de zile de la primirea respectivei notificari cealalta parte implicata in diferend trebuie sa numeasca cel de-al doilea arbitru, care poate fi un cetatean al sau, de pe lista la care se face referire in art. 2.
    c) In decurs de 60 de zile de la numirea celui de-al doilea arbitru partile aflate in diferend trebuie sa numeasca de comun acord cel de-al treilea arbitru de pe lista la care se face referire in art. 2. Cel de-al treilea arbitru nu trebuie sa fie nici cetatean al uneia dintre partile implicate in diferend, nici o persoana desemnata pentru lista la care se face referire in art. 2 de catre una dintre partile aflate in diferend, nici de aceeasi nationalitate cu unul dintre primii 2 arbitri. Cel de-al treilea arbitru trebuie sa fie presedintele tribunalului de arbitraj.
    d) Daca cel de-al doilea arbitru nu a fost numit in perioada prescrisa sau daca partile aflate in diferend nu au ajuns, in intervalul de timp prescris, la un acord referitor la numirea celui de-al treilea arbitru, arbitrul sau arbitrii trebuie sa fie numiti, la cererea uneia dintre partile aflate in diferend si in decurs de 30 de zile de la primirea unei astfel de solicitari, de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie de pe lista la care se face referire in art. 2 si conform conditiilor prescrise la subparagrafele b) si c). La indeplinirea functiilor acordate acestuia sau acesteia conform prezentului subparagraf, presedintele Curtii Internationale de Justitie trebuie sa consulte partile aflate in diferend.
    e) Daca presedintele Curtii Internationale de Justitie nu poate sa-si exercite functiile acordate acestuia sau acesteia conform subparagrafului d) sau este cetatean al unei parti aflate in diferend, functiile trebuie sa fie indeplinite de catre vicepresedintele Curtii, iar daca vicepresedintele nu poate sa-si exercite functiile sau este cetatean al uneia dintre partile aflate in diferend, functiile trebuie sa fie indeplinite de catre urmatorul membru foarte important al Curtii, care este disponibil si nu este cetatean al uneia dintre partile aflate in diferend.
    2. Orice loc vacant trebuie sa fie ocupat in maniera prevazuta pentru numirea initiala.
    3. In cazul oricarui diferend care implica mai mult de doua parti, partile care au un interes comun trebuie sa numeasca un arbitru prin consens in perioada specificata la paragraful 1b).
    Art. 4
    Partea aflata in diferend care initiaza actiune in justitie trebuie sa notifice celeilalte parti sau celorlalte parti aflate in diferend, precum si secretarului. Notificarea trebuie sa includa o declaratie despre pretentii si despre temeiul pe care se bazeaza acestea. Notificarea trebuie sa fie transmisa de catre secretar tuturor partilor.
    Art. 5
    1. In cazul in care partile aflate in diferend nu convin altfel, arbitrajul trebuie sa se desfasoare la Haga, unde trebuie sa fie pastrate inregistrarile tribunalului de arbitraj. Tribunalul de arbitraj trebuie sa-si adopte propriile norme de procedura. Aceste norme de procedura trebuie sa garanteze faptul ca fiecare dintre partile aflate in diferend are posibilitatea totala de a fi audiat si de a-si prezenta cazul si totodata trebuie sa garanteze faptul ca procesul se desfasoara cu rapiditate.
    2. Tribunalul de arbitraj poate audia si decide asupra contrapretentiilor ce rezulta din diferend.
    Art. 6
    1. Tribunalul de arbitraj, acolo unde considera ca prima facie el are competenta conform protocolului, poate:
    a) la solicitarea uneia dintre partile aflate in diferend, indica masuri provizorii, deoarece el considera necesar sa se mentina drepturile respective ale partilor aflate in diferend;
    b) prescrie orice masuri provizorii, pe care le considera adecvate conform imprejurarilor, pentru a impiedica producerea unor vatamari grave ale mediului antarctic sau ale ecosistemelor dependente ori asociate.
    2. Partile aflate in diferend trebuie sa se conformeze imediat oricaror masuri provizorii prescrise conform paragrafului 1b) in asteptarea unei sentinte arbitrale conform art. 10.
    3. Fara a tine seama de perioada precizata la art. 20 din protocol, una dintre partile aflate in diferend poate solicita in orice moment, prin notificare trimisa celeilalte parti sau celorlalte parti aflate in diferend, precum si secretarului, in conformitate cu art. 4, ca tribunalul de arbitraj sa se constituie in procedura de urgenta pentru a indica sau a prescrie masurile provizorii de urgenta in conformitate cu prezentul articol. In acest caz tribunalul de arbitraj trebuie sa se constituie cat mai repede posibil in conformitate cu art. 3, exceptand faptul ca perioadele prevazute la art. 3 paragraful 1b), c) si d) trebuie sa fie reduse la 14 zile in fiecare caz. Tribunalul de arbitraj trebuie sa decida asupra cererii de masuri provizorii de urgenta in decurs de doua luni de la numirea presedintelui acestuia.
    4. In urma deciziei tribunalului de arbitraj referitoare la solicitarea de masuri provizorii de urgenta in conformitate cu paragraful 3, solutionarea diferendului trebuie sa continue conform art. 18, 19 si 20 din protocol.
    Art. 7
    Oricare dintre partile care considera ca are un interes legitim, fie general, fie individual, ce poate fi afectat in mare masura de o sentinta arbitrala a unui tribunal de arbitraj, poate interveni in proces daca tribunalul de arbitraj nu decide altfel.
    Art. 8
    Partile aflate in diferend trebuie sa faciliteze activitatea tribunalului de arbitraj si, in mod deosebit, in conformitate cu legislatia acestora si utilizand toate mijloacele aflate la dispozitia lor, ele trebuie sa ii furnizeze toate documentele si informatiile relevante si sa-i permita, atunci cand este cazul, sa cheme martori sau experti si sa primeasca probele acestora.
    Art. 9
    Daca una dintre partile aflate in diferend nu se prezinta in fata tribunalului de arbitraj sau nu reuseste sa-si apere cauza, oricare dintre celelalte parti aflate in diferend poate solicita tribunalului de arbitraj sa continue procesul si sa formuleze sentinta arbitrala.
    Art. 10
    1. Tribunalul de arbitraj trebuie, pe baza prevederilor protocolului si ale altor legi si principii aplicabile ale justitiei internationale, care nu sunt incompatibile cu aceste prevederi, sa decida in privinta acestor diferende asa cum sunt ele inaintate acestuia.
    2. Tribunalul de arbitraj poate sa decida, ex aequo et bono, in privinta unui diferend inaintat acestuia, daca partile implicate in diferend convin in acest sens.
    Art. 11
    1. Inainte de a da sentinta arbitrala tribunalul de arbitraj trebuie sa se convinga ca are competenta de a decide in privinta respectivului diferend si ca pretentiile si contrapretentiile sunt bine fundamentate de fapt si de drept.
    2. Sentinta arbitrala trebuie sa fie insotita de o expunere de motive privind decizia si trebuie sa fie comunicata secretarului, care trebuie sa o transmita tuturor partilor.
    3. Sentinta arbitrala trebuie sa fie definitiva si obligatorie pentru partile aflate in diferend si pentru orice parte care a intervenit in proces si careia partile trebuie sa i se conformeze fara intarziere. Tribunalul de arbitraj trebuie sa interpreteze sentinta arbitrala la cererea unei parti aflate in diferend sau a unei parti interveniente.
    4. Sentinta arbitrala nu trebuie sa fie obligatorie decat in cauza respectiva.
    5. Daca tribunalul de arbitraj nu decide altfel, cheltuielile legate de tribunalul de arbitraj, inclusiv cele privind remuneratia arbitrilor, trebuie sa fie suportate de partile aflate in diferend in parti egale.
    Art. 12
    Toate sentintele tribunalului de arbitraj, inclusiv cele la care se face referire la art. 5, 6 si 11, trebuie sa fie luate de majoritatea arbitrilor, care nu se pot abtine de la vot.
    Art. 13
    1. Prezenta anexa poate fi amendata sau modificata printr-o masura adoptata in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. Daca masura nu prevede altfel, amendamentul sau modificarea va fi considerata ca aprobata si isi va produce efectele dupa un an de la incheierea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii la care a fost adoptata, daca una sau mai multe dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii nu notifica depozitarului, in intervalul de timp respectiv, ca doresc o prelungire a perioadei sau ca nu pot aproba masura respectiva.
    2. Orice amendament sau modificare a prezentei anexe, care isi produce efectele in conformitate cu paragraful 1, isi va produce ulterior efectele pentru oricare dintre parti la momentul in care depozitarul primeste o notificare a aprobarii din partea partii respective.

    ANEXA 1
    la Protocolul privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii

                EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

    Art. 1
    Etapa preliminara
    1. Impactul asupra mediului al activitatilor propuse la care se face referire in art. 8 din protocol trebuie, inainte de a fi demarate, sa fie analizate in conformitate cu procedurile nationale corespunzatoare.
    2. Daca se constata ca o activitate are un impact mai putin decat minor sau tranzitoriu, activitatea respectiva poate continua.
    Art. 2
    Evaluarea initiala a mediului
    1. Daca nu s-a stabilit ca o activitate va avea un impact mai putin decat minor sau tranzitoriu sau daca nu se afla in curs de elaborare o evaluare cuprinzatoare referitoare la mediu, in conformitate cu art. 3, trebuie sa se elaboreze o evaluare initiala a mediului. Aceasta trebuie sa contina detalii suficiente pentru a evalua daca o activitate propusa poate avea un impact mai mult decat minor sau tranzitoriu si trebuie sa includa:
    a) o descriere a activitatii propuse, incluzand scopul, locul, durata si amploarea acesteia; si
    b) analiza alternativelor la activitatea propusa si orice impact pe care l-ar putea avea activitatea respectiva, inclusiv analiza impacturilor acumulate in lumina activitatilor planificate existente si cunoscute.
    2. In cazul in care evaluarea initiala a mediului indica faptul ca este posibil ca activitatea propusa sa nu aiba mai mult decat un impact minor sau tranzitoriu, activitatea respectiva poate continua, cu conditia sa se utilizeze proceduri adecvate, printre care se poate afla monitorizarea, pentru a evalua si a verifica impactul activitatii respective.
    Art. 3
    Evaluarea cuprinzatoare a mediului
    1. In cazul in care evaluarea initiala a mediului indica faptul, sau daca se determina in alt mod ca este posibil ca o activitate propusa sa aiba mai mult decat un impact minor sau tranzitoriu, trebuie sa se elaboreze o evaluare cuprinzatoare asupra mediului.
    2. O evaluare cuprinzatoare asupra mediului trebuie sa includa:
    a) o descriere a activitatii propuse, incluzand scopul, locul, durata si anvergura acesteia, precum si posibilele alternative la respectiva activitate, inclusiv alternativa necontinuarii, precum si consecintele alternativelor respective;
    b) o descriere a starii initiale de referinta a mediului cu care urmeaza sa se compare schimbarile prognozate, precum si o predictie a starii viitoare de referinta a mediului in absenta activitatii propuse;
    c) o descriere a metodelor si datelor utilizate pentru a prognoza impacturile activitatii propuse;
    d) estimarea naturii, amplorii, duratei si anvergurii posibilelor impacturi directe ale activitatii propuse;
    e) aprecierea posibilelor impacturi indirecte sau a impacturilor de ordin secundar ale activitatii respective;
    f) aprecierea impacturilor cumulate ale activitatii propuse in lumina activitatilor existente si a altor activitati planificate cunoscute;
    g) identificarea masurilor, inclusiv a programelor de monitorizare, care ar putea fi luate pentru a reduce la minimum sau a diminua impacturile activitatii propuse si pentru a depista impacturile neanticipate si care ar putea avertiza din timp asupra unor efecte negative ale activitatii respective, precum si pentru a solutiona prompt si eficace accidentele;
    h) identificarea unor impacturi inevitabile ale respectivei activitati;
    i) analiza efectelor activitatii propuse asupra desfasurarii cercetarilor stiintifice, precum si asupra altor utilizari si valori existente;
    j) identificarea lacunelor de cunoastere si a incertitudinilor intalnite la compilarea informatiilor solicitate in conformitate cu prezentul paragraf;
    k) un rezumat netehnic al informatiilor furnizate in conformitate cu prezentul paragraf; si
    l) numele si adresa persoanei sau ale organizatiei care a elaborat evaluarea cuprinzatoare asupra mediului, precum si adresa la care trebuie sa fie trimise observatiile asupra acesteia.
    3. Proiectul de evaluare cuprinzatoare a mediului trebuie sa fie pus la dispozitia publicului si trebuie sa circule la toate partile, care la randul lor trebuie sa-l faca public pentru observatii. Pentru primirea observatiilor trebuie sa se acorde o perioada de 90 de zile.
    4. Proiectul de evaluare cuprinzatoare a mediului trebuie sa fie inaintat Comitetului in perioada in care acesta circula la parti si cu cel putin 120 de zile inainte de intrunirea consultativa a Tratatului asupra Antarcticii, pentru a se determina daca este corespunzator.
    5. Nu trebuie sa se ia nici o decizie finala in legatura cu continuarea activitatii propuse in zona Tratatului asupra Antarcticii, daca nu a existat prilejul de a se lua in considerare proiectul de evaluare cuprinzatoare a mediului in cadrul intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii, la initiativa Comitetului, cu conditia ca, prin aplicarea prezentului paragraf, sa nu se amane decizia de a continua cu activitatea propusa, cu mai mult de 15 luni de la data circularii proiectului de evaluare cuprinzatoare a mediului.
    6. Evaluarea finala cuprinzatoare a mediului trebuie sa priveasca si trebuie sa includa sau sa rezume observatiile primite referitoare la proiectul de evaluare cuprinzatoare a mediului. Evaluarea finala cuprinzatoare a mediului, comunicarea despre deciziile legate de aceasta si orice evaluare a importantei impacturilor anticipate in raport cu avantajele activitatii propuse trebuie sa circule la toate partile, care trebuie sa le faca publice, cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea activitatii propuse in zona Tratatului asupra Antarcticii.
    Art. 4
    Decizii bazate pe evaluarile cuprinzatoare ale mediului
    Orice decizie privind o activitate propusa, la care se refera art. 3, care trebuie sa continue in forma propusa sau intr-o forma modificata, trebuie sa se bazeze pe evaluarea cuprinzatoare a mediului, precum si pe alte consideratii relevante.
    Art. 5
    Supravegherea
    1. Trebuie sa se aplice procedurile, inclusiv supravegherea corespunzatoare a indicatorilor-cheie de mediu, pentru a se evalua si a se verifica impactul oricarei activitati care se desfasoara in scopul finalizarii evaluarii cuprinzatoare a mediului.
    2. Procedura la care se face referire in paragraful 1, precum si in art. 2 paragraful 2 trebuie sa fie proiectata in asa fel incat sa asigure o inregistrare regulata si verificabila a impacturilor activitatii respective, intre altele pentru:
    a) a permite efectuarea de evaluari, in masura in care aceste impacturi sunt in conformitate cu prezentul protocol; si
    b) a asigura informatii utile pentru reducerea la minimum sau diminuarea impacturilor si, acolo unde este cazul, informatii referitoare la necesitatea suspendarii, anularii sau modificarii activitatii.
    Art. 6
    Circulatia informatiilor
    1. Urmatoarele informatii trebuie sa fie trimise partilor, inaintate Comitetului si facute publice:
    a) o descriere a procedurii la care se face referire in art. 1;
    b) o lista anuala a evaluarilor initiale ale mediului elaborate in conformitate cu art. 2 si a deciziilor luate ca urmare a acestora;
    c) informatii importante obtinute si orice masura luata ca urmare a acestora, de pe urma procedurii aplicate in conformitate cu art. 2 paragraful 2 si art. 5; si
    d) informatii la care se face referire in art. 3 paragraful 6.
    2. Orice evaluare initiala a mediului elaborata in conformitate cu art. 2 trebuie sa fie pusa la dispozitie la cerere.
    Art. 7
    Situatii de urgenta
    1. Prezenta anexa nu trebuie sa se aplice in cazuri de urgenta legate de securitatea vietii umane sau a navelor, a aeronavelor ori a echipamentelor si instalatiilor de mare valoare sau legate de protectia mediului, care necesita initierea unei activitati fara a finaliza procedura prezentata in prezenta anexa.
    2. Instiintarea despre activitatile initiate in cazurile de urgenta, care altfel ar necesita elaborarea unei evaluari cuprinzatoare a mediului, trebuie sa fie trimisa imediat tuturor partilor si Comitetului si trebuie sa se ofere o explicatie completa despre activitatile desfasurate in decurs de 90 de zile de la initierea acestora.
    Art. 8
    Amendamentul sau modificarea
    1. Prezenta anexa poate fi amendata sau modificata printr-o masura adoptata in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. Daca masura respectiva nu prevede altfel, amendamentul sau modificarea va fi considerata ca aprobata si isi va produce efectele dupa un an de la incheierea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii la care a fost adoptata, daca una sau mai multe dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii nu notifica depozitarului, in intervalul de timp respectiv, ca doreste o prelungire a perioadei respective sau ca nu poate aproba respectiva masura.
    2. Orice amendament sau modificare a prezentei anexe, care isi produce efectele in conformitate cu paragraful 1, isi va produce ulterior efectele pentru oricare dintre parti in momentul in care depozitarul primeste o notificare a aprobarii din partea partii respective.

    ANEXA 2
    la Protocolul privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii

                 CONSERVAREA FAUNEI SI A FLOREI ANTARCTICE

    Art. 1
    Definitii
    In scopul prezentei anexe:
    a) mamifere indigene inseamna orice vietate dintr-o specie ce apartine clasei mamifere, originara din zona Tratatului asupra Antarcticii sau care apare in aceste zone sezonier prin migratie naturala;
    b) pasare indigena inseamna orice vietate, in orice stadiu de viata (inclusiv de ou), din orice specie din clasa pasari, originara din zona Tratatului asupra Antarcticii sau care apare in zona respectiva sezonier prin migratie naturala;
    c) planta indigena inseamna orice fel de vegetatie terestra sau de apa dulce, inclusiv briofite, licheni, ciuperci si alge, in orice stadiu al vietii lor (inclusiv seminte si muguri sau lastari), originara din zona Tratatului asupra Antarcticii;
    d) nevertebrat indigen inseamna orice nevertebrat terestru sau de apa dulce, in orice stadiu de viata, originar din zona Tratatului asupra Antarcticii;
    e) autoritatea corespunzatoare inseamna orice persoana sau agentie autorizata de catre o parte sa emita permise conform prezentei anexe;
    f) permis inseamna o permisiune oficiala scrisa emisa de catre o autoritate in drept;
    g) a captura sau capturare inseamna a ucide, a rani, a prinde, a manipula sau a molesta un mamifer ori o pasare indigena sau a indeparta ori a deteriora asemenea cantitati de plante indigene, incat raspandirea sau bogatia lor locala sa fie puternic afectata;
    h) interventie daunatoare inseamna:
    (i) zborul sau aterizarea elicopterelor ori a altor nave in asa fel incat sa perturbe aglomerarile de pasari si de foci; (ii) utilizarea de vehicule sau de vase inclusiv vehicule cu perna de aer sau mici ambarcatiuni, de o asemenea maniera incat sa perturbe aglomerarile de pasari si de foci; (iii) utilizarea explozivilor sau a armelor de foc in asa fel incat sa perturbe aglomerarile de pasari si de foci; (iv) perturbarea voita a inmultirii sau naparlirii pasarilor ori a aglomerarilor de pasari sau de foci de catre persoanele care circula pe jos; (v) deteriorarea masiva a aglomerarilor de plante terestre indigene prin aterizarea aeronavelor, prin conducerea vehiculelor sau calcand peste ele ori prin alte mijloace; si (vi) orice gen de activitate care are ca rezultat modificarea in sens negativ a habitatelor oricaror specii sau populatii de mamifere, pasari, plante sau nevertebrate indigene;
    i) Conventia internationala pentru reglementarea vanarii balenelor inseamna conventia incheiata la Washington la data de 2 decembrie 1946.
    Art. 2
    Cazuri de urgenta
    1. Prezenta anexa nu trebuie sa se aplice in cazuri de urgenta legate de securitatea vietii umane sau a navelor, a aeronavelor ori a echipamentelor si instalatiilor de mare valoare sau de protectia mediului.
    2. Instiintarea despre activitatile initiate in cazuri de urgenta trebuie sa fie imediat transmisa tuturor partilor, precum si Comitetului.
    Art. 3
    Protectia faunei si florei indigene
    1. Capturarea sau interventia daunatoare trebuie sa fie interzisa, exceptand cazul cand aceasta se face pe baza unui permis.
    2. Aceste permise trebuie sa specifice activitatea autorizata, inclusiv data, locul si persoana de care urmeaza sa fie efectuata, si trebuie sa fie emise doar in urmatoarele imprejurari:
    a) pentru furnizarea de probe pentru un studiu stiintific sau o informare stiintifica;
    b) pentru furnizarea de specimene pentru muzee, ierbare, gradini zoologice si botanice sau pentru alte institutii de invatamant ori de cultura sau pentru alte utilizari; si
    c) pentru a preveni consecinte inevitabile ale activitatilor stiintifice neautorizate altfel decat conform subparagrafelor a) si b) sau pentru construirea si functionarea unor instalatii stiintifice.
    3. Emiterea unor permise de acest fel trebuie sa fie limitata, astfel incat sa existe siguranta ca:
    a) nu vor mai fi capturate alte mamifere, pasari sau plante indigene decat cele ce sunt strict necesare unor scopuri prezentate la paragraful 2;
    b) este sacrificat numai un numar redus de mamifere sau de pasari indigene si ca in nici un caz nu se vor mai sacrifica si alte mamifere sau pasari apartinand populatiilor locale, decat cele ce pot fi inlocuite in mod normal prin reproducere naturala in anotimpul urmator; si
    c) se mentin diversitatea speciilor si a habitatelor esentiale pentru existenta acestora, precum si echilibrul sistemelor ecologice existente in zona Tratatului asupra Antarcticii.
    4. Speciile de mamifere, pasari sau de plante indigene enumerate in apendicele A la prezenta anexa trebuie sa fie numite specii special protejate si acestor specii partile trebuie sa le asigure o protectie speciala.
    5. Permisiunea nu trebuie sa fie data pentru capturarea unei specii special protejate, daca capturarea:
    a) nu este in scop obligatoriu stiintific;
    b) va pune in pericol supravietuirea sau refacerea speciei respective ori a populatiei locale; si
    c) nu utilizeaza metode neletale acolo unde este nevoie.
    6. Toate capturarile de mamifere si de pasari trebuie sa se faca in asa fel incat sa implice cel mai mic grad posibil de suferinta si durere.
    Art. 4
    Introducerea de specii, paraziti si boli neindigene
    1. Nici o specie de animal sau de planta neindigena zonei Tratatului asupra Antarcticii nu trebuie sa fie introdusa pe pamantul sau in selfurile de gheata ori in apele din zona Tratatului asupra Antarcticii, exceptand cazul in care exista permisiunea de a face acest lucru.
    2. Cainii nu trebuie sa fie adusi in tinuturile antarctice sau pe selfurile de gheata, iar cainii care se gasesc in prezent in zona respectiva trebuie sa fie indepartati pana la data de 1 aprilie 1994.
    3. Permisele, conform paragrafului 1, trebuie sa fie emise pentru a permite importul numai de animale si plante enumerate in apendicele B la prezenta anexa si trebuie sa specifice numarul si, daca este necesar, varsta si sexul si totodata trebuie sa se ia masuri pentru a impiedica evadarea acestora sau contactul cu fauna si flora indigena.
    4. Inainte de expirarea permisului planta sau animalul pentru care a fost eliberat un permis, in conformitate cu paragrafele 1 si 3, trebuie sa fie indepartat din zona Tratatului asupra Antarcticii sau lichidat prin incinerare ori prin alte mijloace la fel de eficace care elimina riscurile pentru fauna sau flora indigena. Permisul trebuie sa specifice aceasta obligatie. Orice planta sau animal introdus in zona Tratatului asupra Antarcticii, neoriginar din zona respectiva, inclusiv urmasii acestuia, trebuie sa fie indepartat sau lichidat prin incinerare ori prin alte mijloace la fel de eficace, pentru a deveni steril, in cazul in care se constata ca prezinta riscuri pentru flora sau fauna indigena.
    5. Nici o prevedere a prezentului articol nu priveste importul de alimente in zona Tratatului asupra Antarcticii, cu conditia sa nu se importe animale vii in aceste scopuri, iar plantele si partile de animale si produsele de origine animala sa fie pastrate in conditii atent controlate si sa fie lichidate in conformitate cu anexa nr. III la protocol si cu apendicele C la prezenta anexa.
    6. Fiecare parte trebuie sa ia masuri, incluzandu-le si pe cele enumerate in apendicele C la prezenta anexa, pentru a impiedica introducerea de microorganisme (de exemplu: virusuri, bacterii, paraziti, ciuperci, fermenti) care nu sunt prezente in fauna si flora indigena.
    Art. 5
    Informarea
    Fiecare parte trebuie sa elaboreze si sa puna la dispozitie informatii care stabilesc activitatile interzise si sa ofere liste cu speciile care se bucura de protectie speciala si cu zonele protejate importante tuturor acelor persoane care se afla sau intentioneaza sa intre in zona Tratatului asupra Antarcticii, in vederea garantarii faptului ca aceste persoane inteleg si respecta prevederile prezentei anexe.
    Art. 6
    Schimbul de informatii
    1. Partile trebuie sa ia masuri in vederea:
    a) culegerii si schimbului de inregistrari (inclusiv inregistrari de permise), si de date statistice referitoare la numarul sau cantitatile din fiecare specie de mamifer, pasare ori planta indigena capturate anual in zona Tratatului asupra Antarcticii;
    b) obtinerii si schimbului de informatii referitoare la statutul mamiferelor, pasarilor, plantelor si nevertebratelor din zona Tratatului asupra Antarcticii si la masura in care aceste specii sau populatii au nevoie de protectie;
    c) stabilirii unei forme comune in care respectivele informatii trebuie sa fie transmise de catre parti in conformitate cu paragraful 2.
    2. Fiecare parte trebuie sa informeze celelalte parti, precum si Comitetul, inainte de incheierea lunii noiembrie a fiecarui an, despre orice masura luata conform paragrafului 1, precum si in legatura cu numarul si natura permiselor emise, conform prezentei anexe, anterior datei de 1 iulie pana la data de 30 iunie.
    Art. 7
    Relatia cu alte acorduri din afara sistemului Tratatului asupra Antarcticii
    Nici o prevedere din prezenta anexa nu trebuie sa constituie o derogare de la drepturile si indatoririle partilor in conformitate cu Conventia internationala pentru reglementarea vanarii balenelor.
    Art. 8
    Revizuirea masurilor
    Partile trebuie sa continue sa revizuiasca masurile destinate conservarii faunei si florei antarctice, tinand seama de orice recomandare din partea Comitetului.
    Art. 9
    Amendamentul sau modificarea
    1. Prezenta anexa poate fi amendata sau modificata printr-o masura adoptata in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. Daca masura nu contine alte prevederi, amendamentul sau modificarea va fi considerata ca aprobata si isi va produce efectele dupa un an de la incheierea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii la care aceasta a fost adoptata, daca una sau mai multe dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii nu notifica depozitarului, in intervalul respectiv de timp, ca doreste o prelungire a perioadei sau ca nu poate sa aprobe masura.
    2. Orice amendament sau modificare a prezentei anexe, care isi produce efectele in conformitate cu paragraful 1, isi va produce ulterior efectele pentru oricare dintre parti, in momentul in care depozitarul primeste o notificare a aprobarii acesteia de catre partea respectiva.

    Apendice
    la anexa nr. II

    APENDICELE A
    Specii supuse unui regim special de protectie
    Toate speciile din genul Arctocephalus, foca cu blana. Ommatophoca rossii, Ross Seal.

    APENDICELE B
    Importul de animale si de plante
    Urmatoarele animale si plante pot fi aduse in zona Tratatului asupra Antarcticii in conformitate cu permisele emise conform art. 4 din anexa nr. II:
    a) plante de casa; si
    b) animale si plante de laborator, inclusiv virusuri, bacterii, fermenti si ciuperci.

    APENDICELE C
    Masuri pentru prevenirea introducerii de microorganisme
    1. Pasari de curte. Nici un fel de pasari de curte vii sau de alte pasari vii nu trebuie sa fie aduse in zona Tratatului asupra Antarcticii. Inainte ca pasarile transate sa fie ambalate in vederea transportului catre zona Tratatului asupra Antarcticii, acestea trebuie sa fie verificate pentru a se evidentia prezenta unor boli, precum boala de Newcastle, tuberculoza si infectia cu fermenti. Pasarile sau parti din acestea neconsumate trebuie sa fie indepartate din zona Tratatului asupra Antarcticii sau lichidate prin incinerare ori prin alte mijloace echivalente care elimina riscurile pentru flora si fauna indigena.
    2. Trebuie sa se evite cat mai mult posibil aducerea de pamant nesteril.

    ANEXA 3
    la Protocolul privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii

            DISTRUGEREA DESEURILOR SI MANAGEMENTUL DESEURILOR

    Art. 1
    Obligatii generale
    1. Prezenta anexa trebuie sa priveasca activitatile initiate in zona Tratatului asupra Antarcticii ca urmare a programelor de cercetare stiintifica, a activitatilor turistice, precum si a altor activitati guvernamentale si neguvernamentale in zona Tratatului asupra Antarcticii, pentru care este necesara o instiintare prealabila in conformitate cu art. VII (5) din Tratatul asupra Antarcticii, inclusiv activitati asociate de sustinere logistica.
    2. Cantitatea de deseuri produse sau distruse in zona Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa fie diminuata cat se poate de mult pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului antarctic si pentru a diminua interferenta cu valorile naturale ale Antarcticii, cu cercetarea stiintifica, precum si cu alte utilizari ale Antarcticii, care sunt in conformitate cu Tratatul asupra Antarcticii.
    3. Depozitarea, distrugerea si indepartarea deseurilor din zona Tratatului asupra Antarcticii, precum si reciclarea si reducerea surselor de deseuri trebuie sa fie bine luate in considerare la planificarea si desfasurarea activitatilor in zona Tratatului asupra Antarcticii.
    4. Deseurile indepartate din zona Tratatului asupra Antarcticii trebuie, in cea mai mare masura posibila, sa fie returnate in tara care organizeaza activitatile generatoare de astfel de deseuri sau in orice alta tara in care s-au luat masuri pentru distrugerea unor asemenea deseuri, in conformitate cu acordurile internationale relevante.
    5. Terenurile si santierele abandonate destinate activitatilor antarctice, unde se depozitau in trecut si se depoziteaza in prezent deseuri, trebuie sa fie curatate de catre cel care le-a produs si de catre utilizatorul locurilor respective. Aceasta obligatie nu trebuie sa fie interpretata ca necesitand:
    a) indepartarea vreunei constructii desemnate ca sit istoric ori monument; sau
    b) indepartarea vreunei constructii sau a deseurilor in imprejurari in care indepartarea deseurilor printr-o optiune practica ar avea ca rezultat un impact mult mai negativ asupra mediului decat mentinerea constructiei si a deseurilor in locurile actuale.
    Art. 2
    Distrugerea deseurilor prin indepartarea acestora din zona Tratatului asupra Antarcticii
    1. Urmatoarele deseuri, daca sunt generate dupa intrarea in vigoare a prezentei anexe, trebuie sa fie indepartate din zona Tratatului asupra Antarcticii de catre cel ce a produs aceste deseuri:
    a) materiale radioactive; b) baterii electrice; c) combustibil, atat lichid, cat si solid; d) deseuri continand niveluri daunatoare de metale grele sau de compusi persistenti foarte toxici sau periculosi; e) policlorura de vinil (PVC), spuma poliuretanica, spuma de polistiren, cauciuc si uleiuri lubrifiante, cherestea tratata si alti produsi care contin aditivi ce ar putea produce emisii periculoase daca sunt incinerati; f) toate celelalte deseuri din plastic, exceptand recipientele de poliuretan cu densitate redusa (cum ar fi sacii de depozitare a deseurilor), cu conditia ca aceste recipiente sa fie incinerate conform art. 3 paragraful 1; g) rezervoare de combustibil; si h) alte deseuri solide, neinflamabile, cu conditia ca obligatia de indepartare a recipientelor de combustibil si a deseurilor solide, neinflamabile, mentionata la lit. g) si h), sa nu se aplice in situatiile in care indepartarea unor astfel de deseuri prin orice optiune practica ar avea ca rezultat un impact negativ mult mai mare asupra mediului decat mentinerea acestora pe locurile existente.
    2. Deseurile lichide care nu sunt cuprinse in paragraful 1, precum si apele uzate si deseurile lichide casnice trebuie sa fie indepartate cat mai mult posibil din zona Tratatului asupra Antarcticii de catre cel ce a produs asemenea deseuri.
    3. Urmatoarele deseuri trebuie sa fie indepartate din zona Tratatului asupra Antarcticii de catre cel ce a produs aceste deseuri, daca acestea nu sunt incinerate, autoclavizate sau tratate in alt fel pentru a fi sterile: a) reziduuri de carcase de animale aduse in zona; b) culturi de laborator ale microorganismelor si agenti patogeni ai plantelor; si c) produse aviare introduse in zona.
    Art. 3
    Distrugerea deseurilor prin incinerare
    1. Conform paragrafului 2 deseurile inflamabile, altele decat cele la care se face referire la art. 2 paragraful 1, care nu sunt indepartate din zona Tratatului asupra Antarcticii, trebuie sa fie arse in incineratoare care reduc cat mai mult posibil emisiile daunatoare. Trebuie sa se aiba in vedere orice standarde referitoare la emisii si directive privind echipamentele, care pot fi recomandate, intre altele, de catre Comitet si de catre Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice. Reziduurile solide rezultate de la acest gen de incinerare trebuie sa fie indepartate din zona Tratatului asupra Antarcticii.
    2. Toate operatiunile de ardere in aer liber a deseurilor trebuie sa fie incheiate cat mai repede posibil, insa nu mai tarziu de sfarsitul sezonului 1998 - 1999. In asteptarea eliminarii definitive a acestui gen de operatiuni, care presupun distrugerea deseurilor prin arderea in aer liber, trebuie sa se tina seama de directia si viteza vantului si de tipul de deseuri care trebuie sa fie arse, pentru a se limita depunerea de particule si pentru a se evita astfel de depuneri in zone importante din punct de vedere biologic, stiintific, istoric, estetic sau pentru salbaticia lor, incluzand in mod special zone carora li se acorda protectie in conformitate cu Tratatul asupra Antarcticii.
    Art. 4
    Distrugerea terestra si a altor categorii de deseuri
    1. Deseurile neindepartate sau nedistruse in conformitate cu art. 2 si 3 nu trebuie sa fie evacuate in zone fara gheata sau in sistemele de apa potabila.
    2. Apele reziduale, deseurile lichide casnice si alte deseuri lichide neindepartate din zona Tratatului asupra Antarcticii, in conformitate cu art. 2, nu trebuie sa fie eliminate, cat mai repede posibil, pe gheata marina, pe selfurile de gheata sau pe podurile de gheata sfaramata, cu conditia ca aceste deseuri care sunt generate de statii aflate in interiorul zonelor antarctice pe selfurile de gheata sau pe podurile de gheata sfaramata sa poata fi evacuate in gropi adanci in gheata, acolo unde aceasta este singura optiune practica de evacuare. Asemenea gropi nu trebuie sa fie amplasate pe trasee cunoscute de curgere a sloiurilor, care duc in final la zone fara gheata sau in zone de mare ablatiune.
    3. Deseurile produse in tabere trebuie sa fie indepartate, cat mai repede posibil, de catre cel ce le-a generat, spre statiile de asistenta sau catre mare in vederea distrugerii acestora in conformitate cu prezenta anexa.
    Art. 5
    Evacuarea deseurilor in mare
    1. Apele reziduale si deseurile lichide casnice pot fi evacuate direct in mare, tinandu-se cont de capacitatea de asimilare a mediului marin receptor si cu conditia ca:
    a) evacuarea sa aiba loc acolo unde exista conditii pentru diluarea initiala si pentru dispersia rapida; si
    b) mari cantitati din aceste deseuri (generate la o statie la care ocuparea medie saptamanala pe perioada verii australe este de aproximativ 30 de persoane sau mai mult) trebuie sa fie tratate cel putin prin macerare.
    2. Subprodusul epurarii apelor reziduale prin procedeul contractor biologic rotativ sau prin procedee similare poate fi deversat in mare cu conditia ca aceasta evacuare sa nu afecteze in mod negativ mediul local si cu conditia ca orice fel de evacuare in mare de acest fel sa se faca in conformitate cu anexa nr. IV la protocol.
    Art. 6
    Depozitarea deseurilor
    Toate deseurile ce urmeaza a fi eliminate din zona Tratatului asupra Antarcticii sau care urmeaza a fi distruse in alt mod trebuie sa fie depozitate in asa fel incat sa impiedice deversarea lor in mediul inconjurator.
    Art. 7
    Produse interzise
    Nici un fel de bifenoli policlorinati (PCB), sol nesteril, granule si aschii de polistiren sau alte forme similare de ambalaje ori de pesticide (altele decat cele necesare pentru scopuri stiintifice, medicale sau igienice) nu trebuie sa fie introduse pe terenurile sau selfurile de gheata ori in apa din zona Tratatului asupra Antarcticii.
    Art. 8
    Planificarea managementului deseurilor
    1. Fiecare parte care desfasoara activitati in zona Tratatului asupra Antarcticii trebuie sa stabileasca, referitor la aceste activitati, un sistem de clasificare a distrugerii deseurilor ca baza pentru inregistrarea deseurilor si pentru a facilita studiile menite a evalua impactul asupra mediului al activitatilor stiintifice si al sustinerii logistice asociate. In acest scop deseurile produse trebuie sa fie clasificate dupa cum urmeaza:
    a) apele reziduale si deseurile lichide casnice (grupa 1);
    b) alte deseuri lichide si produse chimice, inclusiv combustibili si lubrifianti (grupa 2);
    c) materiale solide destinate arderii (grupa 3);
    d) alte deseuri solide (grupa 4); si
    e) material radioactiv (grupa 5).
    2. Pentru a reduce in continuare impactul deseurilor asupra mediului antarctic fiecare parte trebuie sa elaboreze, sa analizeze si sa actualizeze in fiecare an planurile de management al deseurilor (inclusiv reducerea, depozitarea si distrugerea deseurilor), facand specificatii pentru fiecare amplasament fix, pentru tabere, in general, si pentru fiecare nava (altele decat micile barci care participa la operatiunile de la amplasamentele fixe sau care apartin navelor si tinand seama de planurile existente de management pentru nave):
    a) programe pentru curatarea amplasamentelor existente destinate distrugerii deseurilor si a amplasamentelor de lucru abandonate;
    b) acordurile actuale si planificate de management al deseurilor, inclusiv distrugerea finala;
    c) acordurile actuale si planificate pentru analiza efectelor deseurilor asupra mediului si ale managementului deseurilor; si
    d) alte eforturi pentru reducerea la minimum a oricaror efecte ale deseurilor asupra mediului si ale managementului deseurilor.
    3. Fiecare parte trebuie, in masura posibilitatilor, sa faca si un inventar al amplasamentelor activitatilor din trecut (cum ar fi pasaje de trecere, depozite de combustibil, baze terestre, avioane prabusite) inainte ca informatiile respective sa se piarda, astfel ca aceste amplasamente sa fie luate in considerare la planificarea viitoarelor programe stiintifice (cum ar fi: chimia zapezii, agentii de poluare ai lichenilor sau carotajul in gheata).
    Art. 9
    Circulatia si analiza planurilor de management al deseurilor
    1. Planurile de management al deseurilor elaborate in conformitate cu art. 8, rapoartele despre implementarea acestora si inventarele la care se face referire in art. 8 paragraful 3 trebuie sa fie incluse in schimbul anual de informatii in conformitate cu art. III si VII din Tratatul asupra Antarcticii si in recomandarile conexe in conformitate cu art. IX din Tratatul asupra Antarcticii.
    2. Fiecare parte trebuie sa trimita Comitetului copii ale planurilor de management al deseurilor si ale rapoartelor referitoare la punerea in aplicare si analiza acestor planuri.
    3. Comitetul poate analiza planurile de management al deseurilor si rapoartele despre acestea si poate oferi observatii, precum si sugestii pentru reducerea la minimum a impacturilor si privind unele modificari si imbunatatiri ale planurilor, care urmeaza a fi luate in considerare de catre parti.
    4. Partile pot face schimb de informatii si pot oferi consultanta referitor, intre altele, la tehnologiile disponibile generatoare de cantitati reduse de deseuri, la reconversia instalatiilor existente, la cerintele speciale legate de apele uzate si la metodele adecvate de evacuare si distrugere a deseurilor.
    Art. 10
    Practici de management al deseurilor
    Fiecare parte trebuie:
    a) sa desemneze un functionar oficial insarcinat sa elaboreze si sa monitorizeze planurile de management al deseurilor; pe teren aceasta responsabilitate trebuie sa fie data cu derogare unei persoane corespunzatoare din fiecare amplasament;
    b) sa garanteze ca membrilor expeditiilor sale li se ofera o pregatire menita sa limiteze impactul activitatilor lor asupra mediului antarctic si sa-i informeze despre cerintele prezentei anexe; si
    c) sa descurajeze utilizarea produselor din PVC si sa garanteze faptul ca expeditiile din zona Tratatului asupra Antarcticii primesc informatii legate de orice fel de produse din PVC pe care le-ar putea introduce in zona pentru ca aceste produse sa fie ulterior indepartate in conformitate cu prezenta anexa.
    Art. 11
    Analiza
    Prezenta anexa trebuie sa fie supusa unei analize regulate pentru a avea garantia ca este actualizata sa reflecte imbunatatirile aduse tehnologiei si procedeelor de distrugere a deseurilor si pentru a garanta prin aceasta protectia maxima a mediului antarctic.
    Art. 12
    Cazurile de urgenta
    1. Prezenta anexa nu trebuie sa se aplice in cazurile de urgenta legate de securitatea vietii umane sau a navelor, a avioanelor, a echipamentelor si a instalatiilor de mare valoare, precum si in cele legate de protectia mediului.
    2. Informatii despre activitatile initiate in cazurile de urgenta trebuie sa fie trimise tuturor partilor si Comitetului.
    Art. 13
    Amendamentul sau modificarea
    1. Prezenta anexa poate fi amendata sau modificata printr-o masura adoptata in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. Daca masura respectiva nu contine alte prevederi, amendamentul sau modificarea va fi considerata ca aprobata si isi va produce efectele daca una sau mai multe dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii nu notifica depozitarului, in intervalul de timp respectiv, ca doreste o prelungire a perioadei respective sau ca nu poate sa aprobe amendamentul.
    2. Orice amendament sau modificare a prezentei anexe, care isi produce efectele in conformitate cu paragraful 1, isi va produce ulterior efectele pentru oricare dintre parti in momentul in care depozitarul primeste o notificare a aprobarii amendamentului sau modificarii de catre aceasta.

    ANEXA 4
    la Protocolul privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii

                        PREVENIREA POLUARII MARINE

    Art. 1
    Definitii
    In scopul prezentei anexe:
    a) deversare inseamna orice fel de eliminare de catre o nava, provocata indiferent in ce mod, si include orice scapare, evacuare, imprastiere, scurgere, pompare, dispersie sau golire;
    b) gunoi inseamna toate tipurile de deseuri alimentare, gospodaresti si de operare, cu exceptia pestelui proaspat si a bucatilor de astfel de peste, generate din operarea in conditii normale a navei, exceptie facand acele substante care sunt cuprinse la art. 3 si 4;
    c) MARPOL 73/78 inseamna Conventia internationala pentru prevenirea poluarii de catre nave, 1973, amendata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta si prin orice alt amendament intrat ulterior in vigoare;
    d) substanta lichida toxica inseamna orice substanta lichida toxica, conform definitiei din anexa II la MARPOL 73/78;
    e) titei inseamna petrolul sub orice forma, inclusiv petrol brut, pacura, noroi, reziduuri de petrol si produse din titei rafinat (altele decat produsele petrochimice care se supun prevederilor art. 4);
    f) amestec petrolier inseamna un amestec cu orice continut de petrol;
    g) nava inseamna un vas de orice tip care opereaza in mediul marin si include nave cu aripi portante, vehicule cu perna de aer, vehicule submersibile, nave plutitoare si platforme fixe sau plutitoare.
    Art. 2
    Aplicare
    Prezenta anexa se aplica, cu privire la fiecare parte, navelor care au dreptul de a-si arbora pavilionul national si oricarei alte nave angrenate in activitati in zona antarctica sau care sprijina respectivele activitati, pe durata operarii in zona Tratatului asupra Antarcticii.
    Art. 3
    Deversarea de petrol
    1. Trebuie sa fie interzisa orice deversare in mare a petrolului sau a amestecurilor petroliere, exceptand cazurile permise conform anexei I la MARPOL 73/78. Pe perioada operarii in zona Tratatului asupra Antarcticii navele trebuie sa retina la bord reziduurile, balastul murdar, apele de spalare a rezervoarelor, precum si alte reziduuri si amestecuri petroliere care nu pot fi deversate in mare. Navele trebuie sa deverseze aceste reziduuri numai in afara zonei Tratatului asupra Antarcticii, la instalatiile de receptie sau in alte moduri permise conform anexei I la MARPOL 73/78.
    2. Prezentul articol nu se refera la:
    a) deversarea in mare a petrolului sau a amestecurilor petroliere rezultate de la avarierea unei nave sau a echipamentelor acesteia:
    (i) cu conditia sa fie luate toate masurile rezonabile dupa aparitia avariei sau dupa descoperirea scurgerii, in scopul prevenirii ori al reducerii la minimum a deversarii; si
    (ii) exceptand cazul in care proprietarul sau comandantul navei a actionat fie intentionat pentru a provoca avarii, fie in mod nesabuit si fiind constient ca actiunea sa ar putea avea ca rezultat pagube; sau
    b) deversarea in mare a substantelor ce contin petrol, care se utilizeaza in scopul combaterii incidentelor de poluare specifica, in vederea reducerii la minimum a pagubelor provocate de poluare.
    Art. 4
    Deversarea substantelor lichide toxice
    Deversarea in mare a oricaror substante lichide toxice si a oricaror chimicale sau alt fel de substante in concentratii ori in cantitati daunatoare pentru mediul marin va fi interzisa.
    Art. 5
    Evacuarea gunoaielor
    1. Evacuarea in mare a tuturor articolelor din material plastic, incluzand, dar nelimitandu-se la franghii sintetice, plase de pescuit sintetice si saci din material plastic pentru gunoaie, va fi interzisa.
    2. Evacuarea in mare a tuturor tipurilor de gunoaie, inclusiv a produselor din hartie, a carpelor, a articolelor din sticla, metal, a sticlelor, a vaselor din lut, a cenusii de ardere, a materialelor de protejare si separare a marfurilor pe nave, a materialelor de spraituire si ambalare, va fi interzisa.
    3. Evacuarea in mare a resturilor de alimente poate fi permisa atunci cand acestea au fost trecute printr-un dispozitiv de sfaramare sau de macinare, cu conditia ca aceasta evacuare sa se efectueze, exceptand cazurile permise conform anexei V la MARPOL 73/78, cat mai departe posibil de tarm si de selfurile de gheata, dar in orice caz la nu mai putin de 12 mile marine de la cel mai apropiat tarm sau self de gheata. Aceste resturi de alimente macinate sau sfaramate trebuie sa poata fi trecute printr-o sita cu ochiuri nu mai mari de 25 mm.
    4. Atunci cand o substanta sau un material cuprins in prezentul articol este combinat cu alta substanta sau material destinat deversarii ori distrugerii, ce are cerinte diferite de distrugere sau de deversare, trebuie sa se aplice cele mai stringente cerinte de distrugere sau deversare.
    5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se vor aplica:
    a) scaparii de gunoaie rezultate in urma avarierii unei nave sau a echipamentelor acesteia, cu conditia sa se fi luat toate masurile cuvenite, inainte si dupa aparitia avariei, in scopul prevenirii sau al reducerii la minimum a scaparilor; sau
    b) pierderii accidentale de plase sintetice de pescuit, cu conditia sa se fi luat toate masurile cuvenite pentru a preveni astfel de pierderi.
    6. Partile trebuie sa solicite, acolo unde este posibil, utilizarea de registre de inregistrare a gunoaielor.
    Art. 6
    Deversarea reziduurilor lichide
    1. Exceptand cazul in care ar stanjeni in mod injust operatiunile din Antarctica:
    a) fiecare parte trebuie sa elimine deversarea in mare a reziduurilor lichide netratate (apele reziduale au fost definite in anexa IV la MARPOL 73/78) pe o distanta de la tarm sau de selfurile de gheata de 12 mile marine;
    b) dincolo de aceasta distanta reziduurile lichide depozitate intr-un rezervor nu trebuie sa fie deversate instantaneu, ci cu o viteza moderata si, acolo unde este posibil, in timp ce nava se afla in mers la o viteza nu mai mica de 4 noduri. Prezentul subparagraf nu se aplica navelor autorizate sa transporte cel mult 10 persoane.
    2. Partile trebuie sa solicite, acolo unde este posibil, utilizarea de registre de evidenta a reziduurilor lichide.
    Art. 7
    Cazurile de urgenta
    1. Art. 3, 4, 5 si 6 nu trebuie sa se aplice in cazurile de urgenta legate de securitatea unei nave si a celor aflati la bordul acesteia sau de salvarea vietii pe mare.
    2. Comunicarea despre activitatile initiate in cazurile de urgenta trebuie sa fie trimisa imediat tuturor partilor, precum si Comitetului.
    Art. 8
    Influenta asupra ecosistemelor dependente si asociate
    La implementarea prevederilor prezentei anexe trebuie sa se acorde consideratia cuvenita necesitatii de a se evita efectele negative asupra ecosistemelor dependente si asociate din afara zonei Tratatului asupra Antarcticii.
    Art. 9
    Capacitatea de retinere a navelor si instalatiile de receptie
    1. Fiecare parte trebuie sa incerce sa garanteze faptul ca toate navele cu drept de arborare a pavilionului national, precum si orice alta nava angrenata in operatiuni in Antarctica sau care acorda sprijin acestor operatiuni, inainte de a patrunde in zona Tratatului asupra Antarcticii, sunt prevazute la bord cu un rezervor sau cu rezervoare cu o capacitate suficient de mare, destinate retentiei reziduurilor, balastului murdar, a apei de spalare a tancului si a altor reziduuri si amestecuri petroliere, si ca acestea au o capacitate destul de mare la bord pentru a retine gunoiul, in timpul operatiunilor din zona Tratatului asupra Antarcticii, si ca au incheiat acorduri pentru a descarca reziduurile petroliere si gunoiul la o instalatie de receptie, dupa parasirea zonei respective. De asemenea, navele trebuie sa aiba o capacitate suficient de mare la bord pentru a retine substantele lichide toxice.
    2. Fiecare parte, din porturile careia pleaca sau unde sosesc nave din zona Tratatului asupra Antarcticii, incearca sa garanteze faptul ca se asigura cat mai repede posibil instalatii pentru receptia tuturor reziduurilor, a balastului murdar, a apelor de spalare a tancului, a altor reziduuri si amestecuri petroliere, precum si a gunoiului de pe mare, fara a provoca o intarziere nejustificata si in conformitate cu cerintele navelor care le utilizeaza.
    3. Partile care opereaza navele ce se indreapta spre sau sosesc din zona Tratatului asupra Antarcticii in porturile altor parti trebuie sa se consulte cu partile respective, in vederea garantarii faptului ca infiintarea de instalatii de receptie portuara nu constituie o povara inechitabila pentru partile respective care se afla in apropierea zonei Tratatului asupra Antarcticii.
    Art. 10
    Proiectarea, construirea, inzestrarea si echiparea navelor
    La proiectarea, construirea, inzestrarea si echiparea navelor angrenate in operatiuni in Antarctica sau in sustinerea acestor activitati fiecare parte trebuie sa tina seama de obiectivele prezentei anexe.
    Art. 11
    Imunitate suverana
    1. Prezenta anexa nu se refera la vreo nava de razboi, la o nava auxiliara sau la alta nava aflata in proprietatea unui stat ori operata de acesta si utilizata pentru o perioada numai in serviciu necomercial guvernamental. Cu toate acestea, fiecare parte trebuie sa garanteze, prin adoptarea unor masuri corespunzatoare care nu prejudiciaza operatiunile sau capacitatile operationale ale unor astfel de nave aflate in proprietatea acesteia ori operate de catre aceasta, ca respectivele nave actioneaza in conformitate cu prezenta anexa, in masura in care aceasta maniera este rezonabila si practica.
    2. La aplicarea paragrafului 1 fiecare parte trebuie sa tina seama de importanta protejarii mediului antarctic.
    3. Fiecare parte trebuie sa informeze celelalte parti despre modul de punere in aplicare a acestei prevederi.
    4. Procedura de solutionare a litigiilor prezentata la art. 18 - 20 din prezentul protocol nu trebuie sa se refere la prezenta anexa.
    Art. 12
    Masurile preventive si pregatirea si reactia in cazurile de urgenta
    1. Pentru a raspunde in mod eficace urgentelor de poluare marina sau amenintarilor din aceasta cauza in zona Tratatului asupra Antarcticii, partile, in conformitate cu art. 15 din prezentul protocol, trebuie sa elaboreze planuri pentru situatii neprevazute, ca reactie la poluarea marina in zona Tratatului asupra Antarcticii, inclusiv planuri pentru situatii neprevazute legate de navele (altele decat micile barci care sunt parte a operatiunilor desfasurate in amplasamente fixe sau care apartin navelor) ce opereaza in zona Tratatului asupra Antarcticii, in mod special navele care transporta titei ca incarcatura, sau legate de scurgerile accidentale de petrol, care intra in mediul marin, provenite de la instalatiile de coasta. In acest scop partile trebuie:
    a) sa coopereze la formularea si punerea in aplicare a unor astfel de planuri; si
    b) sa tina seama de recomandarile Comitetului, ale Organizatiei Maritime Internationale si ale altor organizatii internationale.
    2. Totodata partile trebuie sa stabileasca proceduri de reactie in cooperare la cazurile urgente de poluare si trebuie sa ia masuri de reactie corespunzatoare in conformitate cu procedurile de acest fel.
    Art. 13
    Analiza
    Partile trebuie sa analizeze continuu prevederile prezentei anexe, precum si alte masuri in vederea prevenirii, reducerii si reactiei la poluarea mediului marin antarctic, inclusiv orice amendamente si noi reglementari adoptate in conformitate cu MARPOL 73/78, in scopul atingerii obiectivelor prezentei anexe.
    Art. 14
    Legatura cu MARPOL 73/78
    Referitor la acele parti care sunt si membre ale MARPOL 73/78, nici o prevedere a prezentei anexe nu trebuie sa constituie o derogare de la drepturile si obligatiile specifice ce decurg din MARPOL 73/78.
    Art. 15
    Amendamentul sau modificarea
    1. Prezenta anexa poate fi amendata sau modificata printr-o masura adoptata in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. In cazul in care masura respectiva nu prevede altfel, amendamentul sau modificarea va fi considerata ca aprobata si isi va produce efectele dupa un an de la incheierea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii la care a fost adoptata, daca una sau mai multe dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii nu notifica depozitarului, in intervalul de timp respectiv, ca doreste o prelungire a perioadei sau ca nu poate sa aprobe masura respectiva.
    2. Orice amendament sau modificare a prezentei anexe, care isi produce efectele in conformitate cu paragraful 1, isi va produce ulterior efectele pentru orice alta parte in momentul in care depozitarul primeste o notificare a aprobarii acesteia de catre respectiva parte.

    ANEXA 5
    la Protocolul privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii

                   ZONELE PROTEJATE SI MANAGEMENTUL ACESTORA

    Art. 1
    Definitii
    Din motive legate de prezenta anexa:
    a) autoritatea corespunzatoare inseamna orice persoana sau agentie autorizata de catre o parte sa emita permise conform prezentei anexe;
    b) permis inseamna o permisiune oficiala in scris emisa de catre o autoritate corespunzatoare;
    c) plan de management inseamna un plan de conducere a activitatilor si de protectie a valorii sau a valorilor deosebite din zona antarctica de protectie speciala sau din zona antarctica de administrare speciala.
    Art. 2
    Obiective
    Pentru scopurile prezentate in prezenta anexa, orice zona, inclusiv orice zona marina, poate fi desemnata ca zona antarctica de protectie speciala sau zona antarctica de administrare speciala. Activitatile din zonele respective trebuie sa fie interzise, limitate sau conduse in conformitate cu planul de management adoptat conform prevederilor prezentei anexe.
    Art. 3
    Zone antarctice de protectie speciala
    1. Orice zona, inclusiv orice zona marina, poate fi desemnata zona antarctica de protectie speciala pentru a proteja valorile remarcabile de mediu, stiintifice, istorice, estetice sau de salbaticie, orice combinatie de astfel de valori sau cercetarile stiintifice planificate ori aflate in curs de desfasurare.
    2. Partile trebuie sa urmareasca sa identifice intr-un cadru sistematic de mediu si geografic si sa includa in seria zonelor antarctice de protectie speciala:
    a) zone pastrate neatinse de interferenta omului, astfel incat sa poata fi posibile in viitor comparatiile cu locurile care au fost afectate de activitatile omului;
    b) exemple reprezentative de ecosisteme principale terestre, inclusiv ecosisteme glaciare si acvatice, precum si de ecosisteme marine;
    c) zone cu aglomerari importante sau neobisnuite de specii, inclusiv colonii majore de reproducere a pasarilor sau a mamiferelor indigene;
    d) amplasamentul-tip sau singurul habitat cunoscut al unei specii;
    e) zone de interes deosebit pentru cercetari stiintifice planificate sau pentru cele aflate in curs de desfasurare;
    f) exemple de proprietati geologice, glaciologice sau geomorfologice remarcabile;
    g) zone de valoare estetica si de o salbaticie deosebita;
    h) locuri sau monumente de valoare istorica recunoscuta; si
    i) orice alte zone care pot fi socotite ca fiind corespunzatoare sa protejeze valorile prezentate la paragraful 1.
    3. Zonele de protectie speciala si locurile de interes stiintific deosebit, desemnate ca atare de catre intrunirile consultative anterioare ale Tratatului asupra Antarcticii, sunt desemnate prin prezenta anexa ca zone antarctice de protectie speciala si trebuie sa fie redenumite si renumerotate in mod corespunzator.
    4. Patrunderea intr-o zona antarctica de protectie speciala este interzisa, exceptand cazul unei permisiuni acordate conform art. 7.
    Art. 4
    Zone antarctice de administrare speciala
    1. Orice zona, inclusiv o zona marina, unde se desfasoara activitati in prezent sau este posibil sa se desfasoare in viitor, poate fi desemnata ca zona antarctica de administrare speciala pentru a sprijini planificarea si coordonarea activitatilor, pentru a evita posibilele conflicte, pentru a imbunatati cooperarea dintre parti sau pentru a reduce la minimum impacturile asupra mediului.
    2. Zonele antarctice de administrare speciala pot include:
    a) zone in care activitatile comporta riscuri de interferenta reciproca sau impacturi cumulate asupra mediului; si
    b) locuri sau monumente de valoare istorica recunoscuta.
    3. Patrunderea intr-o zona antarctica de administrare speciala nu trebuie sa necesite permis.
    4. Fara a se tine seama de paragraful 3, o zona antarctica de administrare speciala poate cuprinde una sau mai multe zone antarctice de protectie speciala, iar intrarea in asemenea zone trebuie sa fie interzisa, exceptand cazul cand acest lucru se face cu un permis emis conform art. 7.
    Art. 5
    Planurile de management
    1. Oricare dintre parti, Comitetul, Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice sau Comisia pentru Conservarea Resurselor Marine Vii din Antarctica poate propune o zona care sa fie desemnata zona antarctica de protectie speciala sau zona antarctica de administrare speciala prin inaintarea unei propuneri de plan de management catre intrunirea consultativa a Tratatului asupra Antarcticii.
    2. Zona propusa pentru desemnare trebuie sa aiba o suprafata suficient de mare pentru a proteja valorile pentru care se solicita protectie sau administrare speciala.
    3. Planurile de management propuse trebuie sa includa:
    a) o descriere a valorii sau a valorilor pentru care se solicita protectie sau administrare speciala;
    b) o declaratie a scopurilor si a obiectivelor planului de management destinat protectiei sau administrarii valorilor respective;
    c) activitatile de administrare care urmeaza a fi initiate pentru a proteja valorile pentru care se solicita protectie sau administrare speciala;
    d) perioada pentru care se face desemnarea, daca este cazul;
    e) o descriere a zonei, incluzand:
    (i) coordonatele geografice, frontierele de demarcatie si caracteristicile naturale care definesc zona;
    (ii) accesul in zona pe uscat, pe mare sau pe calea aerului, inclusiv zonele de acces si locurile de ancoraj, rutele pedestre si de transport cu vehicule in interiorul zonei, precum si rutele aeriene si zonele de aterizare;
    (iii) amplasamentul constructiilor, inclusiv statiunile stiintifice, instalatiile de cercetare sau de refugiu, atat din interiorul zonei, cat si din apropierea sa; si
    (iv) amplasamentul in zona sau in apropierea acesteia al altor zone antarctice de protectie speciala sau zone antarctice de administrare speciala, desemnate conform prezentei anexe, sau al altor zone protejate desemnate in conformitate cu masurile adoptate conform celorlalte componente ale sistemului Tratatului asupra Antarcticii;
    f) identificarea zonelor din cadrul regiunii, in care activitatile urmeaza a fi interzise, restranse sau administrate in scopul atingerii scopurilor si obiectivelor la care se face referire la subparagraful b);
    g) hartile si fotografiile care indica clar granitele zonei in raport cu trasaturile inconjuratoare si cu trasaturile-cheie din cadrul regiunii;
    h) documentatia aferenta;
    i) in ceea ce priveste zona propusa pentru desemnarea ca zona antarctica de protectie speciala, o descriere clara a conditiilor in conformitate cu care se pot acorda permise de catre autoritatea in drept privind:
    (i) accesul sau deplasarea in interiorul zonei sau pe deasupra acesteia;
    (ii) activitatile care se desfasoara sau se pot desfasura in zona, inclusiv restrictiile de timp si de loc;
    (iii) instalarea, modificarea sau indepartarea constructiilor;
    (iv) amplasamentul taberelor;
    (v) restrictii cu privire la materialele si organismele care pot fi aduse in zona;
    (vi) capturarea sau interferenta primejdioasa cu flora si fauna indigena;
    (vii) colectarea sau indepartarea a tot ceea ce este adus in zona de catre detinatorul permisului;
    (viii) distrugerea deseurilor;
    (ix) masurile necesare pentru a garanta faptul ca scopurile si obiectivele planului de management pot continua a fi satisfacute; si
    (x) cerintele legate de rapoartele ce urmeaza a fi intocmite catre autoritatea in drept referitor la vizitele in zona;
    j) in ceea ce priveste zona propusa a fi desemnata ca zona antarctica de administrare speciala, un cod de comportament referitor la:
    (i) accesul si deplasarea in zona;
    (ii) activitatile care se desfasoara sau pot fi desfasurate in zona, inclusiv restrictiile de timp si de loc;
    (iii) instalarea, modificarea sau indepartarea constructiilor;
    (iv) amplasarea taberelor;
    (v) capturarea sau interferenta primejdioasa cu flora si fauna indigena;
    (vi) colectarea sau indepartarea a tot ceea ce este adus in zona de catre vizitator;
    (vii) distrugerea deseurilor; si
    (viii) cerintele legate de rapoartele ce urmeaza a fi intocmite catre autoritatea in drept referitor la vizitele in zona; si
    k) prevederi legate de conditiile in care partile trebuie sa urmareasca schimbul prealabil de informatii despre activitatile pe care acestea le propun sa se desfasoare.
    Art. 6
    Procedurile de desemnare
    1. Planurile de management propuse trebuie sa fie inaintate Comitetului, Comitetului Stiintific pentru Cercetari Antarctice si, acolo unde este cazul, Comisiei pentru Conservarea Resurselor Marine Vii din Antarctica. La alcatuirea informarii catre intrunirea consultativa a Tratatului asupra Antarcticii Comitetul trebuie sa ia in considerare toate observatiile furnizate de Comitetul Stiintific pentru Cercetari Antarctice si, acolo unde este cazul, de Comisia pentru Conservarea Resurselor Marine Vii din Antarctica. Ulterior planurile de management pot fi aprobate de partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii, printr-o masura adoptata la intrunirea consultativa a Tratatului asupra Antarcticii in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. Daca masura nu specifica contrariul, planul trebuie sa fie considerat ca fiind aprobat la 90 de zile dupa incheierea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii in cadrul careia a fost adoptat, daca una sau mai multe dintre partile consultative notifica depozitarului, in intervalul de timp respectiv, ca doreste o prelungire a perioadei sau ca nu poate sa aprobe masura.
    2. Avandu-se in vedere prevederile art. 4 si 5 din protocol, nici o zona marina nu trebuie sa fie desemnata zona antarctica de protectie speciala sau zona antarctica de administrare speciala fara aprobarea prealabila a Comisiei pentru Conservarea Resurselor Marine Vii din Antarctica.
    3. Desemnarea unei zone antarctice de protectie speciala sau a unei zone antarctice de administrare speciala trebuie sa se faca pentru o perioada nedefinita, daca planul de management nu prevede contrariul. O analiza a planului de management trebuie sa fie initiata cel putin la fiecare 5 ani. Planul trebuie sa fie actualizat daca acest lucru este necesar.
    4. Planul de management poate fi amendat sau revocat in conformitate cu paragraful 1.
    5. In urma aprobarii planurile de management trebuie sa fie trimise imediat de catre depozitar tuturor partilor. Depozitarul trebuie sa pastreze un registru cu toate planurile de management aprobate aflate in vigoare.
    Art. 7
    Permisele
    1. Fiecare parte trebuie sa numeasca o autoritate corespunzatoare pentru a emite permise de intrare si de angrenare in activitatile desfasurate in zona antarctica de protectie speciala, in conformitate cu cerintele planului de management referitoare la zona respectiva. Permisul trebuie sa fie insotit de capitole relevante din planul de management si trebuie sa specifice suprafata si amplasamentul zonei, activitatile autorizate si de cand, unde si de catre cine sunt autorizate activitatile, precum si orice alte conditii impuse de planul de management.
    2. In cazul unei zone antarctice de protectie speciala, desemnata ca atare de catre intrunirile consultative anterioare ale Tratatului asupra Antarcticii, care nu are un plan de management, autoritatea in drept poate emite un permis intr-un scop stiintific de necesitate maxima, care nu poate fi utilizat in alta parte si care nu va pune in pericol sistemul ecologic natural din zona respectiva.
    3. Fiecare parte trebuie sa ceara ca detinatorul permisului sa aiba asupra sa o copie a acestuia atat timp cat se afla in zona antarctica de protectie speciala avuta in vedere.
    Art. 8
    Locurile si monumentele istorice
    1. Locurile sau monumentele de valoare istorica recunoscuta, care au fost desemnate ca zone antarctice de protectie speciala sau ca zone antarctice de administrare speciala sau care sunt amplasate in astfel de zone, trebuie sa fie inscrise pe liste ca locuri si monumente istorice.
    2. Oricare dintre parti poate propune ca un loc sau un monument cu valoare istorica recunoscuta, care nu a fost desemnat ca zona antarctica de protectie speciala sau ca zona antarctica de administrare speciala sau care nu se afla amplasat intr-o zona de acest fel, sa fie inscris pe lista ca loc sau monument istoric. Propunerea pentru inscrierea pe lista poate fi aprobata de partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii printr-o masura adoptata la o intrunire consultativa a Tratatului asupra Antarcticii in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. Daca masura nu specifica contrariul, propunerea trebuie sa fie considerata ca fiind aprobata la 90 de zile dupa incheierea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii in cadrul careia a fost adoptata, daca una sau mai multe dintre partile consultative nu il instiinteaza pe depozitar, in intervalul de timp respectiv, ca doreste o prelungire a perioadei respective sau ca nu poate sa aprobe masura.
    3. Locurile si monumentele istorice existente, care nu au fost inscrise pe lista ca atare de catre intrunirile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii, trebuie sa fie incluse pe lista de locuri si monumente istorice conform prezentului articol.
    4. Locurile si monumentele istorice inscrise pe lista nu trebuie sa fie deteriorate, mutate din loc sau distruse.
    5. Lista locurilor si monumentelor istorice poate fi amendata in conformitate cu paragraful 2. Depozitarul trebuie sa pastreze lista curenta cu locurile si monumentele istorice.
    Art. 9
    Informatii si publicitate
    1. Pentru a garanta faptul ca toate persoanele care viziteaza sau isi propun sa viziteze Antarctica inteleg si respecta prevederile prezentei anexe, fiecare parte trebuie sa prezinte informatiile disponibile, in special despre:
    a) localizarea zonelor antarctice de protectie speciala si a zonelor antarctice de administrare speciala;
    b) lista zonelor si hartile zonelor respective;
    c) planurile de management, inclusiv lista cu interdictiile relevante pentru fiecare zona;
    d) locatia locurilor si a monumentelor istorice, precum si interdictiile sau restrictiile relevante.
    2. Fiecare parte trebuie sa garanteze faptul ca locatia si, daca se poate, frontierele zonelor antarctice de protectie speciala, ale zonelor antarctice de administrare speciala si ale locurilor si monumentelor istorice sunt indicate pe hartile topografice ale acestora, pe hartile hidrografice si in orice alte publicatii relevante.
    3. Partile trebuie sa coopereze pentru a garanta faptul ca, acolo unde este cazul, frontierele zonelor antarctice de protectie speciala, ale zonelor antarctice de administrare speciala, precum si ale locurilor si monumentelor istorice sunt marcate corespunzator pe harta respectiva.
    Art. 10
    Schimbul de informatii
    1. Partile trebuie sa incheie acorduri pentru:
    a) culegerea si schimbul de inregistrari, inclusiv inregistrari de permise si rapoarte asupra vizitelor, inclusiv vizitele de inspectie in zonele antarctice de protectie speciala si rapoarte ale vizitelor de inspectie in zonele antarctice de administrare speciala;
    b) obtinerea si schimbul de informatii referitoare la orice schimbare sau distrugere semnificativa a unei zone antarctice de protectie speciala, a unei zone antarctice de administrare speciala ori a unui loc sau monument istoric; si
    c) stabilirea unor forme unitare in care trebuie sa fie inaintate de catre parti inregistrarile si informatiile, in conformitate cu paragraful 2.
    2. Fiecare parte trebuie sa informeze celelalte parti, precum si Comitetul inainte de sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an despre numarul si natura permiselor emise, in conformitate cu prezenta anexa, in perioada anterioara datei de 1 iulie pana la 30 iunie.
    3. Fiecare parte care desfasoara, finanteaza sau autorizeaza cercetari sau alte activitati in zone antarctice de protectie speciala sau in zone antarctice de administrare speciala trebuie sa mentina un registru al acestor activitati, iar la schimbul anual de informatii, in conformitate cu Tratatul asupra Antarcticii, trebuie sa furnizeze descrieri in rezumat ale activitatilor desfasurate de catre persoanele aflate in jurisdictia sa in aceste zone in anul precedent.
    4. Fiecare parte trebuie sa informeze celelalte parti, precum si Comitetul, inainte de sfarsitul lunii noiembrie a fiecarui an, despre masurile pe care le-a luat pentru a pune in aplicare prezenta anexa, inclusiv despre inspectiile locurilor si despre masurile pe care le-a luat pentru a solutiona cererile insistente referitoare la activitatile care contravin prevederilor planului de management pentru o zona antarctica de protectie speciala sau o zona antarctica de administrare speciala.
    Art. 11
    Cazurile de urgenta
    1. Restrictiile formulate si autorizate prin prezenta anexa nu trebuie sa se aplice in cazurile de urgenta care implica securitatea vietii omului sau a navelor, a avioanelor ori a echipamentelor si a instalatiilor de mare valoare sau protectia mediului.
    2. Instiintarea despre activitatile initiate in cazurile de urgenta trebuie sa fie trimisa imediat tuturor partilor si Comitetului.
    Art. 12
    Amendamentul sau modificarea
    1. Prezenta anexa poate fi amendata sau modificata printr o masura adoptata in conformitate cu art. IX (1) din Tratatul asupra Antarcticii. Daca masura nu prevede altfel, amendamentul sau modificarea va fi considerata ca aprobata si isi va produce efectele dupa un an de la incheierea intrunirii consultative a Tratatului asupra Antarcticii in cadrul careia a fost adoptata, daca una sau mai multe dintre partile consultative ale Tratatului asupra Antarcticii nu notifica depozitarului, in intervalul de timp respectiv, ca doreste o prelungire a perioadei respective sau ca nu poate sa aprobe masura.
    2. Orice amendament sau modificare a prezentei anexe, care isi produce efectele in conformitate cu paragraful 1, isi va produce ulterior efectele pentru oricare dintre parti, atunci cand depozitarul primeste o notificare a aprobarii acesteia de catre respectiva parte.SmartCity5

COMENTARII la Legea 553/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 553 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu