Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 55 din 16 aprilie 1997

pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucuresti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din 18 aprilie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucuresti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor*), semnat la Bucuresti la 7 august 1990.
------------
    *) Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor a fost ratificat prin Legea nr. 103/1994 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 29 noiembrie 1994.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

         p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                 ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                PRESEDINTELE SENATUI
                      PETRE ROMAN

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMANIEI
            CABINETUL MINISTRULUI

    Bucuresti, 22 mai 1996

    Excelenta Voastra,

    Am onoarea de a ma referi la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990 si intrat in vigoare la 30 decembrie 1994, si de a propune amendamente la art. 2, 8 si 10 ale acordului mentionat, dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 "Definitii" paragraful (1) litera a) se va citi:
    "drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile si orice alte drepturi asociate, cum ar fi: ipoteci, sechestre si gajuri;"
    2. Articolul 2 paragraful (1) litera d) se va citi:
    "drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv, dar nelimitandu-se la drepturi de autor, patente, marci comerciale, nume comerciale, desene industriale, secrete comerciale, procese tehnice, know-how si goodwill;"
    3. Articolul 2 paragraful (4) se va citi:
    "(4) Teritoriu desemneaza:
    a) cu privire la Romania, teritoriul Romaniei, inclusiv marea teritoriala, precum si zona economica exclusiva, asupra carora Romania exercita, in conformitate cu legislatia interna si cu dreptul international, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdictie;
    b) cu privire la Republica Coreea, teritoriul Republicii Coreea, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zona economica exclusiva si platoul sau continental, asupra carora Republica Coreea exercita suveranitate, drepturi suverane, jurisdictie si alte drepturi in conformitate cu dreptul international, inclusiv Conventia Natiunilor Unite cu privire la dreptul marii din anul 1982."
    4. Articolul 8 "Solutionarea diferendelor privind investitiile dintre o parte contractanta si un investitor al celeilalte parti contractante" se va citi:
    "(1) Orice diferend intre oricare parte contractanta si investitorul celeilalte parti contractante, inclusiv exproprierea sau nationalizarea unei investitii, va fi solutionat, pe cat posibil, de partile la diferend, pe cale amiabila.
    (2) Caile legale, prevazute de legile si reglementarile unei parti contractante pe teritoriul careia a fost efectuata investitia, sunt aplicabile pentru investitorul celeilalte parti contractante.
    (3) Daca un diferend nu poate fi solutionat in termen de 6 (sase) luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre solutionare, la:
    a) Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (C.I.R.D.I.), prevazut de Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965; sau
    b) un tribunal arbitral ad-hoc care, daca nu s-a convenit altfel intre partile la diferend, va fi constituit in baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).
    (4) Partea contractanta care este parte la diferend nu va invoca niciodata, pe durata procedurilor privind diferendele legate de investitii, ca aparare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despagubire in cadrul unui contract de asigurare acoperind integral sau partial prejudiciul ori paguba suferita."
    5. Articolul 10 "Aplicarea acordului se va citi:
    "Prezentul acord se va aplica si investitiilor efectuate pe teritoriul unei parti contractante, in conformitate cu legile si reglementarile sale, de investitori ai celeilalte parti contractante, anterior intrarii in vigoare a acestui acord. Totusi acordul nu se va aplica diferendelor care au aparut inainte de intrarea sa in vigoare."
    Toate celelalte prevederi ale acordului respectiv raman valabile.
    Daca amendamentele propuse sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Coreea, am, de asemenea, onoarea de a propune ca prezenta scrisoare impreuna cu scrisoarea Excelentei Voastre, ca raspuns in acest sens, sa constituie un acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea, care sa amendeze Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990 si intrat in vigoare la 30 decembrie 1994.
    Acest acord va intra in vigoare la data ultimei notificari a partilor contractante, referitoare la indeplinirea cerintelor interne legale pentru intrarea sa in vigoare.
    Primiti, va rog, Excelenta, asigurarea inaltei mele consideratii.

                       Teodor Viorel Melescanu,
                       ministru de stat,
                       ministrul afacerilor
                       externe al Romaniei

             Excelentei Sale Lee Ki-Choo,
ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Coreea


    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
       AL REPUBLICII COREEA

    Bucuresti, 22 mai 1996

    Excelenta Voastra,
    Am onoarea de a confirma primirea scrisorii Excelentei Voastre din 22 mai 1996, care se va citi dupa cum urmeaza:
    <<Am onoarea de a ma referi la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990 si intrat in vigoare la 30 decembrie 1994, si de a propune amendamente la art. 2, 8 si 10 ale acordului mentionat, dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 "Definitii" paragraful (1) litera a) se va citi:
    "drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile si orice alte drepturi asociate, cum ar fi: ipoteci, sechestre si gajuri;"
    2. Articolul 2 paragraful (1) litera d) se va citi:
    "drepturi de proprietate intelectuala, inclusiv, dar nelimitandu-se la drepturi de autor, patente, marci comerciale, nume comerciale, desene industriale, secrete comerciale, procese tehnice, know-how si goodwill;"
    3. Articolul 2 paragraful (4) se va citi:
    "(4) Teritoriu desemneaza:
    a) cu privire la Romania, teritoriul Romaniei, inclusiv marea teritoriala, precum si zona economica exclusiva, asupra carora Romania exercita, in conformitate cu legislatia interna si cu dreptul international, suveranitate, drepturi suverane sau jurisdictie;
    b) cu privire la Republica Coreea, teritoriul Republicii Coreea, inclusiv marea sa teritoriala, precum si zona economica exclusiva si platoul sau continental, asupra carora Republica Coreea exercita suveranitate, drepturi suverane, jurisdictie si alte drepturi in conformitate cu dreptul international, inclusiv Conventia Natiunilor Unite cu privire la dreptul marii din anul 1982."
    4. Articolul 8 "Solutionarea diferendelor privind investitiile dintre o parte contractanta si un investitor al celeilalte parti contractante" se va citi:
    "(1) Orice diferend intre oricare parte contractanta si investitorul celeilalte parti contractante, inclusiv exproprierea sau nationalizarea unei investitii, va fi solutionat, pe cat posibil, de partile la diferend, pe cale amiabila.
    (2) Caile legale prevazute de legile si reglementarile unei parti contractante pe teritoriul careia a fost efectuata investitia sunt aplicabile pentru investitorul celeilalte parti contractante.
    (3) Daca un diferend nu poate fi solutionat in termen de 6 (sase) luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre solutionare, la:
    a) Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (C.I.R.D.I.), prevazut de Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965; sau
    b) un tribunal arbitral ad-hoc care, daca nu s-a convenit altfel intre partile la diferend, va fi constituit in baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite pentru Drept Comercial International (UNCITRAL).
    (4) Partea contractanta care este parte la diferend nu va invoca niciodata, pe durata procedurilor privind diferendele legate de investitii, ca aparare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despagubire in cadrul unui contract de asigurare acoperind integral sau partial prejudiciul ori paguba suferita."
    5. Articolul 10 "Aplicarea acordului" se va citi:
    "Prezentul acord se va aplica si investitiilor efectuate pe teritoriul unei parti contractante, in conformitate cu legile si reglementarile sale, de investitori ai celeilalte parti contractante, anterior intrarii in vigoare a acestui acord. Totusi acordul nu se va aplica diferendelor care au aparut inainte de intrarea sa in vigoare."
    Toate celelalte prevederi ale acordului respectiv raman valabile.
    Daca amendamentele propuse sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Coreea, am, de asemenea, onoarea de a propune ca prezenta scrisoare impreuna cu scrisoarea Excelentei Voastre, ca raspuns in acest sens, sa constituie un acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea, care sa amendeze Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990 si intrat in vigoare la 30 decembrie 1994.
    Acest acord va intra in vigoare la data ultimei notificari a partilor contractante, referitoare la indeplinirea cerintelor interne legale pentru intrarea sa in vigoare.>>
    Am, de asemenea, onoarea de a confirma ca prevederile mai sus mentionate sunt acceptabile pentru Guvernul Republicii Coreea si ca scrisoarea Excelentei Voastre impreuna cu aceasta scrisoare, ca raspuns in acest sens, vor constitui un acord intre Guvernul Republicii Coreea si Guvernul Romaniei, care amendeaza Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea si Guvernul Romaniei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 7 august 1990 si intrat in vigoare la 30 decembrie 1994.
    Acest acord va intra in vigoare la data ultimei notificari a partilor contractante, referitoare la indeplinirea cerintelor interne legale pentru intrarea sa in vigoare.
    Primiti, va rog, Excelenta, asigurarea inaltei mele consideratii.

                           Lee Ki-Choo,
                           ministru adjunct al
                           afacerilor externe al
                           Republicii Coreea

         Excelentei Sale Teodor Viorel Melescanu,
  ministru de stat, ministrul afacerilor externe al RomanieiSmartCity5

COMENTARII la Legea 55/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 55 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu