Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 517 din 28 noiembrie 2003

privind conferirea decoratiilor de razboi

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 878 din 10 decembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Decoratiile de razboi prevazute la art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile ulterioare, precum si in legile si regulamentele specifice fiecarei decoratii se pot conferi militarilor sau unitatilor militare pentru eroism si pentru fapte de arme sau de comandament si efectuari de servicii pe campul de lupta.
    (2) Decoratiile de razboi se pot conferi militarilor romani si unitatilor militare romane, in cazul:
    a) antrenarii Romaniei intr-un razboi declarat cu alte state;
    b) unei agresiuni armate indreptate impotriva Romaniei;
    c) participarii la actiuni de lupta comune cu militari ai altor state, sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale la care Romania este parte.
    Art. 2
    (1) Decoratiile de razboi pot fi conferite si unor militari straini si unitati militare straine, astfel:
    a) militarilor si unitatilor militare ale statelor aliate Romaniei, in caz de razboi sau de conflict armat;
    b) comandantilor, fortelor armate, puse sub jurisdictia unor organisme internationale, in cazul carora actioneaza si unitati sau subunitati romanesti;
    c) militarilor si unitatilor militare straine care, prin actiunile lor, au salvat viata unor militari romani sau au ajutat semnificativ unitatile romanesti in indeplinirea misiunilor ce le reveneau in cadrul unor forte multinationale.
    (2) In mod exceptional, Presedintele Romaniei poate conferi decoratii de razboi unor comandanti militari ai altor state, care s-au distins in mod deosebit in razboi sau in conflicte armate la care statul roman nu a participat direct cu trupe, dar pe care le-a sprijinit logistic si/sau numai politic.
    Art. 3
    (1) Decoratiile de razboi se confera ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, in functie de gradul militar avut, precum si de categoria de fapte de arme sau de comandament si efectuari de servicii pe timpul actiunilor de lupta.
    (2) In mod exceptional, persoane civile neincadrate in nici o forma militara organizata, care au adus servicii deosebite pe timpul luptelor unor militari sau unitati militare aflate in lupta, pot fi decorate cu ordine si medalii de razboi.
    (3) Decoratiile de razboi se confera unitatilor militare in functie de categoria de fapte de arme savarsite pe timpul actiunilor de lupta.
    Art. 4
    Categoriile de fapte de arme si servicii, precum si decoratiile de razboi in diverse grade sau clase, care pot fi conferite, sunt prevazute in Regulamentul privind conferirea decoratiilor de razboi din anexa care face parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
                    privind conferirea decoratiilor de razboi

    Art. 1
    (1) Decoratiile de razboi pot fi conferite ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, pentru urmatoarele categorii de fapte:
    a) categoria I: fapte de arme sau de comandament cu totul exceptionale;
    b) categoria a II-a: fapte de arme sau de comandament deosebite; efectuari de servicii exceptionale pe campul de lupta;
    c) categoria a III-a: fapte de arme sau de comandament meritorii; efectuari de servicii deosebite pe campul de lupta.
    (2) Prin fapte de arme sau de comandament cu totul exceptionale, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) fapte de bravura si de eroism savarsite de catre militari sub focul inamicului;
    b) acte de initiativa in actiuni ofensive sau de rezistenta inversunata pe pozitie, care au influentat semnificativ desfasurarea actiunilor de lupta;
    c) fapte ale comandantilor unitatilor aflate in lupta sau ale ofiterilor de stat major care s-au distins prin initiativa, curaj si hotarare si care, prin actiunile lor de comandament, au influentat decisiv actiunile de lupta pe ansamblul frontului.
    (3) Prin fapte de arme sau de comandament deosebite, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) acte de initiativa in actiuni ofensive sau de rezistenta pe pozitie, care au avut un rol important in desfasurarea actiunilor de lupta;
    b) fapte ale comandantilor unitatilor aflate pe campul de lupta sau ale ofiterilor de stat major care s-au remarcat prin initiativa, curaj si hotarare si care, prin actiunile lor de comandament, au adus o imbunatatire a situatiei pe campul de lupta.
    (4) Prin efectuarea de servicii exceptionale pe campul de lupta, in sensul prezentului regulament, se intelege organizarea si conducerea actiunilor diferitelor servicii logistice aflate in spatele frontului, a caror contributie a fost esentiala in desfasurarea actiunilor de lupta.
    (5) Prin fapte de arme sau de comandament meritorii, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) conducerea cu iscusinta a actiunilor de lupta de catre comandantii de subunitati si unitati sau de ofiterii de stat major, care au avut ca rezultat indeplinirea misiunilor de lupta cu pierderi minime de personal si tehnica de lupta;
    b) fapte de initiativa si succes savarsite de militari in cadrul unor misiuni de lupta de mica amploare;
    c) actiuni de succes in operatiuni desfasurate in cadrul unor misiuni sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale.
    (6) Prin efectuarea de servicii deosebite pe campul de lupta, in sensul prezentului regulament, se intelege asigurarea unor servicii logistice in spatele frontului, prin a caror contributie s-a realizat succesul actiunilor de lupta.
    Art. 2
    (1) Decoratiile de razboi pot fi conferite unitatilor militare pentru urmatoarele categorii de fapte:
    a) categoria I: fapte de arme cu totul exceptionale savarsite pe campul de lupta;
    b) categoria a II-a: fapte de arme deosebite savarsite pe campul de lupta;
    c) categoria a III-a: fapte de arme meritorii savarsite pe campul de lupta.
    (2) Prin fapte de arme cu totul exceptionale savarsite pe campul de lupta, in sensul prezentului regulament, se intelege actiuni de lupta purtate cu eroism si deosebita vitejie de catre unitatile militare, prin care au fost obtinute victorii cu implicatii de ordin operativ sau tactic si care au influentat semnificativ desfasurarea actiunilor militare pe ansamblu.
    (3) Prin fapte de arme deosebite savarsite pe campul de lupta, in sensul prezentului regulament, se intelege actiuni de lupta purtate cu vitejie si destoinicie de catre unitatile militare, in urma carora au fost obtinute succese importante; actiuni de amploare si cu cota ridicata de risc, desfasurate de unitatile militare romanesti in cadrul unor misiuni sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale.
    (4) Prin fapte de arme meritorii savarsite pe campul de lupta, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) actiuni de lupta curente, duse cu succes de catre unitatile militare;
    b) indeplinirea cu succes a misiunilor incredintate in cadrul unor operatiuni postconflict sau in actiuni de implementare si mentinere a pacii, desfasurate sub mandatul unor organisme ori coalitii internationale la care Romania este parte, care au implicat si unele actiuni de lupta de mica amploare.
    Art. 3
    Decoratiile de razboi pot fi conferite ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, astfel:
    I. Categoria I de fapte prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a):
    A. Ofiterilor:
    a) Ordinul Mihai Viteazul in toate clasele;
    b) Ordinul Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce;
    c) Ordinul Serviciul Credincios in grad de Mare Cruce;
    d) Ordinul Steaua Romaniei in grad de Mare Ofiter;
    e) Ordinul Pentru Merit in grad de Mare Cruce;
    B. Maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati: Medalia Virtutea Militara de razboi in toate clasele.
    II. Categoria a II-a de fapte prevazute la art. 1 alin. (1) lit. b):
    A. Ofiterilor:
    a) Ordinul Steaua Romaniei in grad de Cavaler, Ofiter si Comandor;
    b) Ordinul Serviciul Credincios in toate gradele, cu exceptia gradului de Mare Cruce;
    c) Ordinul Pentru Merit in toate gradele, cu exceptia gradului de Mare Cruce;
    B. Subofiterilor, maistrilor militari si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati:
    a) Crucea Serviciul Credincios in toate clasele;
    b) Medalia Serviciul Credincios in toate clasele;
    c) Medalia Pentru Merit in toate clasele.
    III. Categoria a III-a de fapte prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c):
    A. Ofiterilor:
    a) Ordinul Virtutea Militara in toate gradele;
    b) Ordinul Virtutea Aeronautica in toate gradele;
    c) Ordinul Virtutea Maritima in toate gradele;
    d) Ordinul Meritul Sanitar in toate gradele;
    B. Subofiterilor, maistrilor militari si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati:
    a) Medalia Barbatie si Credinta in toate clasele;
    b) Medalia Virtutea Aeronautica in toate clasele;
    c) Medalia Virtutea Maritima in toate clasele;
    d) Medalia Meritul Sanitar in toate clasele.
    Art. 4
    Decoratiile de razboi pot fi conferite unitatilor militare astfel:
    I. Categoria I de fapte prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a):
    a) Ordinul Mihai Viteazul in toate clasele;
    b) Ordinul Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce;
    c) Ordinul Serviciul Credincios in grad de Mare Cruce;
    d) Ordinul Steaua Romaniei in grad de Mare Ofiter;
    e) Ordinul Pentru Merit in grad de Mare Cruce.
    II. Categoria a II-a de fapte prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b):
    a) Ordinul Steaua Romaniei in grad de Cavaler, Ofiter si Comandor;
    b) Ordinul Serviciul Credincios in toate gradele, cu exceptia gradului de Mare Cruce;
    c) Ordinul Pentru Merit in toate gradele, cu exceptia gradului de Mare Cruce.
    III. Categoria a III-a de fapte prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c):
    a) Ordinul Virtutea Militara in toate gradele;
    b) Ordinul Virtutea Aeronautica in toate gradele;
    c) Ordinul Virtutea Maritima in toate gradele.
    Art. 5
    Descrierea decoratiilor de razboi este cea prevazuta in legile si regulamentele specifice fiecarei decoratii.
    Art. 6
    Decoratiile de razboi care se pot acorda pentru fiecare grad sau clasa se pot conferi in numar nelimitat.
    Art. 7
    In cazul savarsirii unor fapte de arme cu totul iesite din comun, ce se incadreaza in categoriile I - III, se pot acorda de la inceput decoratii superioare ierarhic, cu exceptia claselor a II-a si I ale Ordinului Mihai Viteazul.
    Art. 8
    In caz de razboi sau de agresiune armata, comandantii ierarhici pot propune sau pot acorda decoratiile de razboi prevazute la art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile ulterioare, astfel:
    I. Comandantii de batalioane independente si similarii lor pot propune sau pot acorda:
    A. Pentru fapte din categoria a II-a:
    a) ofiterilor din subordine in gradele de sublocotenent si locotenent, Ordinul Pentru Merit in grad de Cavaler, cu aprobarea esalonului imediat superior;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, Medalia Pentru Merit clasa a III-a;
    B. Pentru fapte din categoria a III-a:
    a) ofiterilor din subordine in gradele de sublocotenent si locotenent, ordinele Virtutea Militara, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima in grad de Cavaler; medicilor militari in gradele de sublocotenent si locotenent, Ordinul Meritul Sanitar in grad de Cavaler;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, medaliile Barbatie si Credinta, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima, clasa a III-a; subofiterilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a.
    II. Comandantii de brigazi si similarii lor pot propune sau pot acorda:
    A. Pentru fapte din categoria a II-a:
    a) ofiterilor in gradele de capitan si maior, Ordinul Serviciul Credincios in grad de Cavaler si Ordinul Pentru Merit in grad de Ofiter, cu aprobarea esalonului imediat superior;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a si Medalia Pentru Merit clasa a II-a;
    B. Pentru fapte din categoria a III-a:
    a) ofiterilor in gradele de capitan si maior, ordinele Virtutea Militara, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima in grad de Ofiter; medicilor militari in gradele de capitan si maior, Ordinul Meritul Sanitar in grad de Ofiter;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, medaliile Barbatie si Credinta, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima, clasa a II-a; subofiterilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa a II-a.
    III. Comandantii de divizii si similarii lor pot propune sau pot acorda:
    A. Pentru fapte din categoria a II-a:
    a) ofiterilor in gradele de maior si locotenent-colonel, Ordinul Serviciul Credincios in grad de Ofiter, Ordinul Pentru Merit in grad de Ofiter si Comandor, cu aprobarea esalonului imediat superior;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a, Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a si I si Medalia Pentru Merit clasa I;
    B. Pentru fapte din categoria a III-a:
    a) ofiterilor in gradele de maior si locotenent-colonel, ordinele Virtutea Militara, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima in grad de Comandor; medicilor militari in gradele de maior si locotenent-colonel, Ordinul Meritul Sanitar in grad de Comandor;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, medaliile Barbatie si Credinta, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima, clasa I; subofiterilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa I.
    IV. Comandantii de corp de armata pot propune sau pot acorda:
    A. Pentru fapte din categoria I: maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, Medalia Virtutea Militara de razboi clasa a II-a.
    B. Pentru fapte din categoria a II-a:
    a) ofiterilor in grad de colonel, comandanti de unitati, si ofiterilor in grad de general, Ordinul Serviciul Credincios in grad de Comandor, cu aprobarea esalonului imediat superior;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a.
    C. Pentru fapte din categoria a III-a:
    a) ofiterilor in grad de colonel, comandanti de unitati si mari unitati, si ofiterilor cu grad de general, Ordinul Virtutea Militara, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima in grad de Mare Ofiter; medicilor militari cu grad de general, Ordinul Meritul Sanitar in grad de Mare Ofiter;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, medaliile Barbatie si Credinta, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima, in toate clasele; subofiterilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar in toate clasele.
    V. Seful Marelui Cartier General poate propune sau poate acorda:
    A. Pentru fapte din categoria I:
    a) ofiterilor in grad de general, Ordinul Pentru Merit in grad de Mare Cruce si Ordinul Steaua Romaniei in grad de Mare Ofiter, cu aprobarea ministrului apararii nationale;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, Medalia Virtutea Militara de razboi clasa I;
    B. Pentru fapte din categoria a II-a:
    a) ofiterilor in grad de general, Ordinul Serviciul Credincios in grad de Mare Ofiter;
    b) maistrilor militari, subofiterilor si militarilor in termen, militarilor angajati pe baza de contract sau rezervisti mobilizati, Crucea Serviciul Credincios clasa I.
    C. Pentru fapte din categoria a III-a: ofiterilor in grad de general, ordinele Virtutea Militara, respectiv Virtutea Aeronautica sau Virtutea Maritima in grad de Mare Ofiter; medicilor militari cu grad de general, Ordinul Meritul Sanitar in grad de Mare Ofiter.
    VI. Ministrul apararii nationale poate propune sau poate acorda urmatoarele decoratii de razboi:
    A. Pentru fapte din categoria I: ofiterilor in grad de general, ordinul militar de razboi Mihai Viteazul clasele a III-a si a II-a si Ordinul Serviciul Credincios in grad de Mare Cruce, cu aprobarea Presedintelui Romaniei;
    B. Pentru fapte din categoria a II-a: ofiterilor in grad de general, Ordinul Steaua Romaniei in grad de Cavaler, Ofiter si Comandor, cu aprobarea Presedintelui Romaniei.
    Art. 9
    (1) In caz de razboi sau de agresiune armata, Presedintele Romaniei poate conferi, la propunerea ministrului apararii nationale sau din proprie initiativa, decoratii de razboi in toate gradele si clasele.
    (2) Ordinul militar de razboi Mihai Viteazul clasa I si Ordinul Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce se acorda numai de catre Presedintele Romaniei.
    Art. 10
    In caz de razboi sau de agresiune armata, unitatile militare care s-au distins pe campul de lupta pot fi decorate, in functie de categoria de merite, astfel:
    a) categoria I si a II-a de fapte: de Presedintele Romaniei, pe baza propunerilor facute de ministrul apararii nationale;
    b) categoria a III-a de fapte: de ministrul apararii nationale, pe baza propunerilor facute de catre Seful Marelui Cartier General.
    Art. 11
    (1) Toate decorarile si propunerile pentru decorare se fac pe baza de ordin de zi care va cuprinde motivele acordarii si se avizeaza de catre esaloanele imediat superioare.
    (2) In termen de 3 zile de la data propunerii pentru decorare, fiecare esalon va inainta pe cale ierarhica tabelele nominale cu propunerile pentru decorare. Marele Cartier General va inainta, saptamanal sau ori de cate ori este cazul, ministrului apararii nationale, tabele centralizatoare cu propuneri pentru decorare, in vederea intocmirii formalitatilor definitive de decorare. Totodata Marele Cartier General va emite pentru cei decorati certificate provizorii de decorare.
    (3) Ministrul apararii nationale remite tabelele, sub semnatura sa, Cancelariei Ordinelor care le va supune aprobarii Presedintelui Romaniei. Brevetele decoratiilor vor avea, pe langa semnatura sau parafa Presedintelui Romaniei si a cancelarului ordinelor, semnatura sau parafa ministrului apararii nationale. Regimul semnaturilor pe brevetele decoratiilor de razboi este similar cu al celor de pace, prevazute in regulamentele fiecarei decoratii.
    Art. 12
    Ofiterii raniti pe campul de lupta primesc de drept Ordinul Serviciul Credincios de razboi, dupa cum urmeaza:
    a) sublocotenentii si locotenentii, in grad de Cavaler;
    b) capitanii, in grad de Ofiter;
    c) maiorii si locotenent-coloneii, in grad de Comandor;
    d) coloneii, in grad de Mare Ofiter;
    e) generalii, in grad de Mare Cruce.
    Art. 13
    Maistrii militari, subofiterii si militarii in termen, militarii angajati pe baza de contract sau rezervistii mobilizati, raniti in timpul luptelor, primesc de drept Medalia Serviciul Credincios, dupa cum urmeaza:
    a) militarii in termen, militarii angajati pe baza de contract sau rezervistii mobilizati, clasa a III-a;
    b) subofiterii, clasa a II-a;
    c) maistrii militari, clasa I.
    Art. 14
    Asimilarile gradelor de ofiter pentru marina militara si aviatia militara sunt cele prevazute la art. 2 alin. 2 lit. C si alin. 2^1 lit. B din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    (1) In cazul in care ranile provoaca invaliditate de gradul I, decoratiile acordate vor fi cu o clasa, respectiv cu un grad, mai mare decat cele prevazute la art. 12 si 13.
    (2) In cazul in care decorarile se fac post-mortem, ofiterii primesc Ordinul Steaua Romaniei, iar maistrii militari, subofiterii si militarii in termen, militarii angajati pe baza de contract sau rezervistii mobilizati, Crucea Serviciul Credincios, in gradele si clasele prevazute la art. 12 si 13.
    Art. 16
    (1) In cazul in care cei raniti au fost deja decorati cu un ordin, cruce sau medalie echivalenta ierarhic cu cea acordata conform art. 12 si 13, se va conferi pentru invaliditate, indiferent de grad, o distinctie cu un grad/clasa imediat superioara.
    (2) In cazul in care cei decorati post-mortem au Ordinul Steaua Romaniei sau Crucea Serviciul Credincios in gradul/clasa stabilita conform art. 12 si 13, se va conferi gradul/clasa imediat superioara, cu exceptia maistrilor militari care vor fi decorati cu Medalia Virtutea Militara de razboi.
    Art. 17
    (1) In cazul participarii subunitatilor sau unitatilor militare romane la actiuni de lupta comune cu militarii altor state sub mandatul unor organisme ori coalitii internationale la care Romania este parte, comandantul subunitatii sau unitatii militare romanesti poate propune pentru decorare cu decoratii militare romanesti militarii romani si straini, in limita esalonului pe care il reprezinta, conform reglementarilor art. 8.
    (2) Comandantul subunitatii sau unitatii militare romanesti poate raporta fapte de arme si merite ale unor unitati militare straine sau ale unor ofiteri, maistri militari, subofiteri si militari straini, care, prin actiunile lor, au avut un rol deosebit in desfasurarea cu succes a misiunilor primite sau au sprijinit direct militarii romani si a caror decorare, de catre statul roman, ar fi recomandata.
    Art. 18
    In cazul participarii la actiuni de lupta comune cu militarii altor state sub mandatul unor organisme sau coalitii internationale la care Romania este parte, metodologia acordarii decoratiilor de razboi pentru militarii romani si straini sau unitatile militare romane si straine este cea prevazuta la art. 4, 77 si 78 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 19
    Decoratiile romanesti de razboi se poarta conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 20
    Decoratii acordate pentru fapte de arme de catre alte state aliate cu Romania sau de organizatii internationale, sub al caror mandat trupe romane au participat la actiuni militare multinationale, vor fi purtate conform prevederilor art. 38 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 21
    Cavalerii ordinelor nationale de razboi vor fi invitati la toate reuniunile anuale ale ordinelor respective, prin grija Cancelariei Ordinelor.
    Art. 22
    (1) Ministerul Apararii Nationale poate emite insigne si plachete onorifice care sa ateste participarea personalului militar si civil, roman si strain, la actiuni militare multinationale desfasurate sub mandatul unor organizatii internationale.
    (2) Descrierea formelor, dimensiunile, modelele, precum si conditiile in care pot fi acordate acestea vor fi reglementate prin ordin al ministrului apararii nationale.
    (3) Insignele si plachetele onorifice nu fac parte din sistemul national de decoratii. Ele se poarta dupa toate celelalte distinctii primite de respectivul militar, cu exceptia semnului onorific In Serviciul Armatei prevazut la art. 10 pct. 3 si 4 din Legea nr. 29/2000, cu modificarile ulterioare.
    Art. 23
    Cancelaria Ordinelor va tine o evidenta separata pentru toate decoratiile de razboi.
    Art. 24
    Ordinele si medaliile de razboi conferite nu se pot retrage decat pentru cazuri de tradare pe timp de razboi.
    Art. 25
    (1) La adoptarea prezentului regulament Cancelaria Ordinelor va comanda un stoc minim necesar din fiecare ordin, cruce si medalie de razboi. Sumele necesare pentru confectionarea decoratiilor, brevetelor, rozetelor, baretelor si cutiilor decoratiilor de razboi vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administratiei Prezidentiale.
    (2) In situatii speciale, cand se impune confectionarea decoratiilor de razboi in mod curent, sumele necesare confectionarii lor vor fi puse la dispozitie Cancelariei Ordinelor din rezerva bugetului de stat aflata la dispozitia Guvernului in anul respectiv sau, in caz de razboi, din bugetul Ministerului Apararii Nationale.SmartCity5

COMENTARII la Legea 517/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 517 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu