Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.51 din 17.04.2014

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 322 din 05 mai 2014SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q) , cu următorul cuprins: p)program naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenţia Naţională Antidrog; q)program de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care răspund priorităţilor naţionale în domeniu prin asigurarea complementarităţii proiectelor de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă. 2. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate , alineatele ( 11 ) - (15 ) , cu următorul cuprins : (11 ) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu alte instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, şi se aprobă de către Guvern. (12 ) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează şi se evaluează de către Agenţia Naţională Antidrog, în calitate de coordonator naţional al politicilor publice în domeniu. (13 ) Programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează de către entităţi aparţinând societăţii civile cu responsabilităţi în domeniul antidrog, monitorizate şi evaluate de către Agenţia Naţională Antidrog. (14 ) Normele tehnice şi metodologice de realizare a programelor de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (15 ) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog. 3. În tabelul nr. I, substanţa „Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone“ se radiază . 4. În tabelul nr. I, după substanţa JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il) metanonă“ se introduc următoarele substanţe: JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indoleJWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanone JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanone MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone UR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanone XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanone CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamide AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone 4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone 4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone 5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine 5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amine Ethcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanone MBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine 5. În tabelul nr. II, substanţa „Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane“ se radiază . 6. În tabelul nr. II, după substanţa „Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan“ se introduc următoarele substanţe : 4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine 5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine 7. În tabelul nr. III, substanţele „Metilbenzilpiperazină ( MBZP )“, „Etcatinonă = ( RS )-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă“ şi „N,N-dialil-5-metoxitriptamină ( 5-MEO-DALT )“ se radiază. 8. În tabelul nr. III, după substanţa „Metilendioxipirovaleronă (MDPV)“ se introduc următoarele substanţe: alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone Articolul II Anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. În tabelul I, secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub control naţional“, după poziţia nr. 32 „N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)“ se introduc 30 de noi poziţii, poziţiile nr. 33-62, cu următorul cuprins: 33. JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole 34. JWH-081 = 4-methoxynaphtlen-1-yl-(1-pentylidol-3-yl) methanone 35. JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone 36. JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone 37. JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone 38. JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone 39. JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone 40. JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone 41. AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-y]-(naphtalen-1-yl) methanone 42. MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone 43. UR-144 = (1-pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3-tetremethylcyclopropyl) methanone 44. XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone 45. CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone 46. RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone 47. RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone 48. RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone 49. RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone 50. STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxiamide 51. AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide 52. NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone 53. 4-MEC (4-methylethcatinone) = 2-ethylamino-1-(4- methylphenyl)-1-propanone 54. 4-EMC-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone 55. MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone 56. Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone 57. 5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine 58. 4-MMA (4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine 59. 4-MA (4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl) propan-2-amine 60. Alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone 61. Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one 62. MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone 2. În tabelul II, secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub control naţional“, după poziţia nr. 9 „Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat“ se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 10 , cu următorul cuprins: 10. Tapentadol Articolul III În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţinătorul cu orice titlu al substanţelor prevăzute la art. I pct. 4, 6 şi 8 şi la art. II pct. 1 are obligaţia să le predea organelor de poliţie. Articolul IV Prezenta lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 51/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 51 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu