E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 494 2004 aproba Ordonanţa 83 2004
Legea 494 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 83 2004
Legea 494 2004 completeaza articolul 3 din actul Ordonanţa 83 2004
Legea 494 2004 in legatura cu Legea 571 2003
Legea 494 2004 completeaza articolul 11 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 adauga dupa articolul 12 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 19 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 completeaza articolul 21 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 completeaza articolul 22 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 38 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 58 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 86 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 116 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 123 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 155 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 160 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 175 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 180 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 183 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 185 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 207 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 208 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 219 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 completeaza articolul 221 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 237 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 abrogă articolul 238 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 abrogă articolul 243 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 244 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 abrogă articolul 245 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 249 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 250 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 256 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 283 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 284 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 287 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 288 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 adauga dupa articolul 296 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 298 din actul Legea 571 2003
Legea 494 2004 modifica articolul 23 din actul Legea 571 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 494 din 12 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1092 din 24 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din 27 august 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc punctele 3^1 si 3^2 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) si (1^2) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin. Lista contribuabililor declarati inactivi va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi adusa la cunostinta publica, in conformitate cu cerintele prevazute prin ordin.>>
    3^2. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 12^1
    Se interzice cesionarea ori instrainarea sub orice forma a actiunilor, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital ori a partilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fara a fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale competente, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal, cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea operatiunii de cesionare sau instrainare.>>"
    2. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "6^1. La articolul 19, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) In cazul contribuabililor care produc bunuri mobile si imobile, executa lucrari sau presteaza servicii, valorificate pe baza unui contract cu plata in rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului sa fie luate in calcul la determinarea profitului impozabil, pe masura ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzatoare acestor venituri sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului. Optiunea se exercita in momentul livrarii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii serviciilor si este irevocabila.>>"
    3. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce punctul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    "12^1. La articolul 21 alineatul (4), dupa litera p) se introduce litera r) cu urmatorul cuprins:
    <<r) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.>>"
    4. La articolul I, dupa punctul 13 se introduce punctul 13^1 cu urmatorul cuprins:
    "13^1. La articolul 22 alineatul (1), dupa litera j) se introduce litera k) cu urmatorul cuprins:
    <<k) provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute.>>"
    5. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce punctul 14^1 cu urmatorul cuprins:
    "14^1. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 23
    (1) Cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.>>"
    6. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea integrala a acestora."
    7. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce punctul 30^1 cu urmatorul cuprins:
    "30^1. La articolul 38, alineatele (1) si (11) vor avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 38
    (1) In cazul persoanelor juridice care au obtinut, inainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor in zona defavorizata, scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi se aplica in continuare pe perioada existentei zonei defavorizate.
    ...........................................................................
    (11) Compania Nationala "Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni" - S.A. beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe profit pana la data de 31 decembrie 2006.>>"
    8. La articolul I, dupa punctul 48 se introduce punctul 48^1 cu urmatorul cuprins:
    "48^1. La articolul 58 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    <<a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea baremului lunar prevazut la art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii si a cheltuielilor profesionale, aferente unei luni, si urmatoarele:
    - deducerile personale acordate pentru luna respectiva;
    - cotizatia sindicala platita in luna respectiva.>>"
    9. La articolul I, dupa punctul 64 se introduce punctul 64^1 cu urmatorul cuprins:
    "64^1. La articolul 86 alineatul (1), litera g) va avea urmatorul cuprins:
    <<g) cotizatia de sindicat platita potrivit legislatiei in materie pentru alte cazuri decat cele prevazute la art. 58 si 61.>>"
    10. La articolul I punctul 68, alineatul (5) al articolului 116 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti."
    11. La articolul I punctul 73, alineatul (1) al articolului 123 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 123
    (1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat."
    12. La articolul I punctul 78 articolul 155, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 155
    (1) Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, are obligatia sa emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, catre fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si contribuabilii inactivi, ale caror certificate de inregistrare fiscala au fost suspendate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate catre alta persoana, in orice documente emise. In situatia in care contribuabilii inactivi mentionati emit facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, beneficiarii nu au dreptul sa isi exercite dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in documentele respective. Prin norme se stabilesc situatiile in care factura fiscala poate fi emisa si de alta persoana decat cea care efectueaza livrarea de bunuri. Persoanele impozabile cu regim mixt nu au obligatia sa emita facturi fiscale pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata; in functie de specificul activitatii, acestea pot emite alte documente prevazute de lege pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. In situatia in care persoanele impozabile cu regim mixt utilizeaza factura fiscala pentru evidentierea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, acestea au obligatia sa inscrie in dreptul operatiunii mentiunea <<scutit fara drept de deducere>> sau <<neimpozabil>>."
    13. La articolul I punctul 82 articolul 160^1, alineatele (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Bunurile pentru care se aplica masurile simplificate sunt:
    a) deseurile si resturile de metale feroase si neferoase, precum si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
    b) terenurile de orice fel;
    c) cladirile de orice fel sau parti de cladire. Este considerata cladire orice constructie legata nemijlocit de sol;
    d) materialul lemnos. Prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se vor nominaliza bunurile care se incadreaza in categoria materialului lemnos;
    e) animalele vii.
    ...........................................................................
    (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii, cat si beneficiarii. In situatia in care furnizorul nu a mentionat <<taxare inversa>> in facturile fiscale emise pentru bunurile care se incadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, respectiv sa nu faca plata taxei pe valoarea adaugata catre furnizor, sa inscrie din proprie initiativa mentiunea <<taxare inversa>> in factura fiscala si sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3)."
    14. La articolul I, dupa punctul 85 se introduce punctul 85^1 cu urmatorul cuprins:
    "85^1. La articolul 175 alineatul (1), litera i) va avea urmatorul cuprins:
    <<i) produsele cu codurile: NC 2902 11 00; 2902 19 80; 2902 20 00; 2902 30 00; 2902 41 00; 2902 42 00; 2902 43 00 si 2902 44 00;>>".
    15. La articolul I punctul 90 articolul 180, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor. Locul trebuie sa fie strict delimitat - acces propriu, imprejmuire -, iar activitatea ce se desfasoara in acest loc sa fie independenta de alte activitati desfasurate de societatea care solicita autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie sa beneficieze de contorizarea individuala a utilitatilor necesare desfasurarii activitatii. Locurile destinate productiei de alcool etilic, de distilate si de bauturi alcoolice trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare legale pentru determinarea cantitatii si concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie prima, trebuie sa fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a cailor de acces in antrepozitul fiscal. Locurile destinate productiei de uleiuri minerale trebuie sa fie dotate cu mijloace de masurare a debitului volumic sau masic."
    16. La articolul I punctul 92 articolul 183, litera i^2) va avea urmatorul cuprins:
    "i^2) pentru productia de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate sa depuna la autoritatea fiscala competenta certificatul ISO 9001, in conditiile stabilite prin norme."
    17. La articolul I, dupa punctul 93 se introduce punctul 93^1 cu urmatorul cuprins:
    "93^1. La art. 185, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Autoritatea fiscala competenta anuleaza autorizatia pentru un antrepozit fiscal, atunci cand i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal, precum si in cazul in care s-a pronuntat o hotarare definitiva si irevocabila pentru savarsirea unor infractiuni la regimul produselor accizabile.>>"
    18. La articolul I punctul 94 articolul 185, alineatul (3^1) va avea urmatorul cuprins:
    "(3^1) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscala competenta suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal astfel:
    a) pe o perioada de 1 - 6 luni, in cazul in care s-a constatat savarsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;
    b) pana la solutionarea definitiva a cauzei penale in cazul in care a fost facuta o sesizare penala referitoare la faptele incriminate ca infractiuni la regimul produselor accizabile."
    19. La articolul I, dupa punctul 94 se introduc punctele 94^1 si 94^2, cu urmatorul cuprins:
    "94^1. La articolul 185, alineatele (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    <<(4) Daca autoritatea fiscala competenta hotaraste suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal, aceasta va trimite catre antrepozitarul detinator al autorizatiei o notificare cu privire la aceasta decizie.
    (5) Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei in vigoare.>>
    94^2. La articolul 185, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
    <<(5^1) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal isi produce efecte de la data comunicarii.
    (5^2) In situatia in care antrepozitarul autorizat contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal, efectul deciziei se suspenda.>>"
    20. La articolul I punctul 95 articolul 185, dupa alineatul (7) se introduce alineatul (7^1) cu urmatorul cuprins:
    "(7^1) In cazul revocarii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii."
    21. La articolul I punctul 95 articolul 185, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii autorizatiei, pot valorifica produsele inregistrate in stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritatii fiscale competente, in conditiile prevazute de norme."
    22. La articolul I, dupa punctul 101 se introduce punctul 101^1 cu urmatorul cuprins:
    "101^1. La articolul 207, literele k) si n) vor avea urmatorul cuprins:
    <<k) aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu inregistrare cu codul NC 8525 40, cu exceptia aparatelor fotografice numerice digitale cu codul NC 8525 40 11;
    ...........................................................................
    n) arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00;>>".
    23. La articolul I, dupa punctul 102 se introduce punctul 102^1 cu urmatorul cuprins:
    "102^1. La articolul 208 alineatul (4) punctul 7, denumirea produsului sau a grupei de produse va avea urmatorul cuprins:
    <<7. Aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu inregistrare.>>"
    24. La articolul I, dupa punctul 102^1 se introduce punctul 102^2 cu urmatorul cuprins:
    "102^2. La articolul 219, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor si a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, conform prevederilor din norme, si sa depuna anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plata la bugetul de stat, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare.>>"
    25. La articolul I, dupa punctul 104 se introduce punctul 104^1 cu urmatorul cuprins:
    "104^1. La articolul 221, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si pot fi antrepozite fiscale de depozitare spatiile detinute de terminalul petrolier maritim, precum si depozitele detinute de antrepozitarul autorizat pentru productie, in afara antrepozitului fiscal de productie, atat timp cat proprietarul uleiurilor minerale ramane acest antrepozitar autorizat.>>"
    26. La articolul I, dupa punctul 105 se introduce punctul 105^1 cu urmatorul cuprins:
    "105^1. La articolul 221, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    <<(5) Prin derogare de la prevederile art. 192 si 193, pana la data de 1 ianuarie 2007, eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice se realizeaza numai daca producatorul va prezenta dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje.>>"
    27. La articolul I, dupa punctul 105^1 se introduce punctul 105^2 cu urmatorul cuprins:
    "105^2. Alineatul (3) al articolului 237 si articolul 238 se abroga."
    28. La articolul I, punctul 108 va avea urmatorul cuprins:
    "108. Articolul 243 se abroga."
    29. La articolul I, dupa punctul 108 se introduce punctul 108^1 cu urmatorul cuprins:
    "108^1. Articolul 244 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 244
    Intarzierea la plata a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei antrepozitarului si inchiderea activitatii acestuia pana la plata sumelor restante.>>"
    30. La articolul I, dupa punctul 109 se introduce punctul 109^1 cu urmatorul cuprins:
    "109^1. Articolul 245 se abroga."
    31. La articolul I, dupa punctul 109^1 se introduce punctul 109^2 cu urmatorul cuprins:
    "109^2. La articolul 249, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe cladiri reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.>>"
    32. La articolul I, dupa punctul 110 se introduce punctul 110^1 cu urmatorul cuprins:
    "110^1. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
    <<2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum si de folosinta acestora;>>".
    33. La articolul I, dupa punctul 111 se introduce punctul 111^1 cu urmatorul cuprins:
    "111^1. La articolul 256, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.>>"
    34. La articolul I, dupa punctul 115 se introduce punctul 115^1 cu urmatorul cuprins:
    "115^1. Articolul 283 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 283
    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.
    (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.
    (3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate.>>"
    35. La articolul I, dupa punctul 116 se introduc punctele 116^1 si 116^2, cu urmatorul cuprins:
    "116^1. La articolul 284, dupa alineatul (7) se introduce alineatul (7^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).>>
    116^2. La articolul 284, alineatul (11) va avea urmatorul cuprins:
    <<(11) Nu se datoreaza taxa asupra succesiunii, prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, cu modificarile ulterioare, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta in termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Aceasta taxa nu se datoreaza nici in cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, daca incheierea procedurii succesorale a fost facuta pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.>>"
    36. La articolul I punctul 119, articolul 287 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 287
    Peste nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot modifica anual impozitele si taxele locale, fara discriminare intre categoriile de contribuabili, in termenul prevazut de art. 288 alin. (1), in functie de conditiile specifice zonei, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b) - d)."
    37. La articolul I, dupa punctul 119 se introduce punctul 119^1 cu urmatorul cuprins:
    "119^1. Articolul 288 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 288
    (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292.
    (2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective.>>"
    38. La articolul I, dupa punctul 120 se introduc punctele 120^1 si 120^2, cu urmatorul cuprins:
    "120^1. Dupa articolul 296 se introduce titlul IX^1 cu urmatoarea denumire:
    <<Infractiuni>>
    120^2. La titlul IX^1 se introduce articolul 296^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 296^1
    (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
    a) cesionarea sau instrainarea sub orice forma a actiunilor, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital ori a partilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fara a fi adusa la cunostinta autoritatii fiscale competente, in vederea efectuarii controlului financiar-fiscal, cu cel putin 60 de zile inainte de realizarea operatiunii de cesionare sau instrainare;
    b) producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala competenta;
    c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse, potrivit titlului VII;
    d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteza si a alcoolului tehnic ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice de orice fel;
    e) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati potrivit titlului VII;
    f) livrarea de uleiuri minerale de catre antrepozitarii autorizati pentru productie fara prezentarea de catre cumparator, persoana juridica, a documentului de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturate;
    g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85 grade C, altfel decat direct catre utilizatorii finali care folosesc aceste produse in scop industrial;
    h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcarii ori detinerea in antrepozitul fiscal a produselor marcate in acest fel;
    i) impiedicarea sub orice forma a organului de control de a efectua verificari inopinate in antrepozitele fiscale;
    j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale catre alti clienti decat antrepozitele fiscale de productie, autorizate sa le colecteze si sa le prelucreze, ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare;
    k) achizitionarea de catre antrepozitele fiscale de productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alti furnizori decat unitatile care le obtin din exploatare ori fara viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicata pe documentul de livrare.
    (2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc astfel:
    a) cu inchisoare de la 1 an la 3 ani, cele prevazute la lit. c), d), e), g) si i);
    b) cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevazute la lit. b), f) si h);
    c) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani, cele prevazute la lit. a), j) si k).
    (3) Dupa constatarea faptelor prevazute la alin. (1) lit. c) - i) si k) organul de control competent dispune oprirea activitatii, sigilarea instalatiei si inainteaza actul de control autoritatii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.>>"
    39. La articolul I punctul 121 articolul 298 alineatul (1), punctul 43^1 se abroga.
    40. La articolul III se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Ca exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili impozitele si taxele locale pentru anul 2005 intre limitele si in conditiile prezentei ordonante, coroborate cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 494/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 494 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu