E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 48 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 61 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 completeaza articolul 64 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 65 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 67 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 69 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 70 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 71 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 75 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 76 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 78 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 adauga dupa articolul 78 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 79 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 80 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 adauga dupa articolul 83 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 86 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 completeaza articolul 88 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 adauga dupa articolul 88 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 89 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 91 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 92 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 95 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 11 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 18 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 20 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 adauga dupa articolul 20 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 28 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 29 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 31 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 32 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 34 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 37 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 42 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 abrogă articolul 7 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 abrogă articolul 43 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 abrogă articolul 44 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 modifica articolul 45 din actul Legea 69 2000
Articolul 1 din actul Legea 472 2004 adauga dupa articolul 45 din actul Legea 69 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 472 din  4 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1062 din 16 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic."
    2. Alineatele (2), (3), (4) si (5) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar, respectiv de Federatia Sportului Universitar.
    (3) Federatia Sportului Scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintate in conditiile legii, au urmatoarele atributii:
    a) promovarea valentelor educative ale sportului;
    b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la practicarea sportului;
    c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;
    d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant;
    e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.
    (4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Federatiei Sportului Universitar se stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru Sport si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (5) Finantarea Federatiei Sportului Scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar, se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar, si respectiv Federatia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale."
    3. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Finantarea programului national <<Sportul pentru toti>> se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.
    (2) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia Sportiva Nationala <<Sportul pentru toti>> se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat.
    (3) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari, donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret."
    4. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Sportivii de performanta pot fi amatori sau profesionisti, conform prevederilor cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, in conditiile legii.
    (2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii contractuale de munca cu cluburile sportive la care sunt legitimati.
    (3) Sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, incheie, in conditiile legii, cu cluburile la care sunt legitimati un contract individual de munca pe durata determinata si care obtin licenta de sportiv profesionist.
    (4) Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale."
    5. La titlul III, titlul va avea urmatorul cuprins:
    "TITLUL III
    Structurile administratiei pentru sport"
    6. Litera f) a alineatului (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "f) administreaza patrimoniul din domeniul public si domeniul privat al statului, incredintat Agentiei Nationale pentru Sport;"
    7. Dupa litera g) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce o litera noua, litera g^1), cu urmatorul cuprins:
    "g^1) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost dobandite ca active patrimoniale destinate activitatii sportive sau vandute catre societatile comerciale."
    8. Literele i) si j) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "i) repartizeaza bugetul activitatii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:
    - activitatea proprie si cea a institutiilor din subordinea sa;
    - federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive ale acestora;
    - premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale;
    j) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea altor organizatii cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate."
    9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale in domeniul sportului:
    a) tin evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea acestora in Registrul sportiv;
    b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate in raza administrativ-teritoriala respectiva, in limita sumei prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie;
    c) colaboreaza cu consiliile locale, in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu;
    d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu, finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala;
    e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi;
    f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport;
    g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;
    h) indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate, structurile sportive din judet;
    i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat."
    10. Dupa articolul 20 se introduce capitolul III cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 3
    Comitetul Olimpic Roman

    Art. 20^1
    (1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu, elaborat in conformitate cu prevederile Chartei Olimpice si ale prezentei legi.
    (2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.
    (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.
    (4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte documente normative ale miscarii olimpice.
    (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman si alte drepturi de proprietate intelectuala olimpice decat cu acordul Comitetului Olimpic Roman.
    (6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei Olimpice Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atributii in dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.
    Art. 20^2
    (1) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Comitetul Olimpic Roman colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, asociatii si organizatii de drept public sau privat.
    (2) Comitetul Olimpic Roman sustine financiar, pe baza de contracte de finantare, activitatea centrelor nationale de pregatire a juniorilor. Federatiile sportive nationale conduc, organizeaza si coordoneaza activitatea acestor centre. Agentia Nationala pentru Sport, Ministerul Educatiei si Cercetarii, autoritatile administratiei publice centrale si locale colaboreaza si sprijina activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor.
    (3) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi:
    a) sume de la bugetul de stat;
    b) venituri proprii;
    c) alte surse.
    (4) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza a fi finantate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale.
    (5) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru indeplinirea programelor olimpice.
    (6) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta imobile, baze si instalatii sportive de interes national.
    (7) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru."
    11. Literele b) si f) ale alineatului (1) al articolului 21 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;
    ...........................................................................
    f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv;"
    12. Dupa litera f) a articolului 21 se introduce o litera noua, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) alte organizatii sportive nationale."
    13. Alineatul (1) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive."
    14. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii."
    15. Alineatul (4) al articolului 28 se abroga.
    16. Alineatul (5) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face in conditiile legii."
    17. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii, elaborate conform legii."
    18. Alineatul (1) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fara scop patrimonial sau societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor internationale pe ramura de sport."
    19. Alineatul (3) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociatii fara scop patrimonial, li se aplica regimul juridic al acestui tip de asociatii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societati sportive comerciale pe actiuni, li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile din prezenta lege."
    20. Alineatul (4) al articolului 31 se abroga.
    21. Alineatul (1) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste se constituie in conditiile legii."
    22. Alineatele (2) si (3) ale articolului 32 se abroga.
    23. Alineatul (4) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi."
    24. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale."
    25. Literele b) si h) ale alineatului (1) al articolului 37 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) organizeaza, conduc, controleaza si supravegheaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza statutelor si regulamentelor adoptate;
    ...........................................................................
    h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in concordanta cu reglementarile federatiilor internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping. Orice alte masuri ce contravin reglementarilor mai sus mentionate sunt nule de drept;"
    26. Alineatul (5) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Statutele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si se avizeaza in mod obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Agentia Nationala pentru Sport."
    27. Capitolul VII al titlului IV se abroga.
    28. Articolul 44 se abroga.
    29. Partea introductiva si literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 45 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic Roman detin exclusivitatea:
    ...........................................................................
    b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si asupra denumirii competitiei pe care o organizeaza;
    c) drepturilor de reclama, publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz."
    30. Alineatul (2) al articolului 45 se abroga.
    31. Dupa articolul 45 se introduce un articol nou, articolul 45^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 45^1
    Drepturile prevazute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o alta structura sportiva."
    32. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Revocarea recunoasterii functionarii oricarei structuri sportive este de competenta Agentiei Nationale pentru Sport si se va produce in urmatoarele cazuri:"
    33. Alineatul (2) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Carnetul de antrenor se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Sport si confera titularului drepturile si obligatiile prevazute in statutul antrenorilor, statutele si regulamentele federatiilor."
    34. Dupa alineatul (1) al articolului 64 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale si/sau campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa cel putin o data in programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o renta viagera."
    35. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Sportivii legitimati care participa in competitii incluse in calendarul intern sau international sportiv sunt obligati, dupa caz, sa posede asigurarea in caz de accidente, in ramura de sport in care sunt legitimati.
    (2) Cluburile sportive pot incheia, pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit in cadrul competitiilor sportive sau al pregatirii in vederea participarii la competitii.
    (3) Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei, obligatia platii primelor de asigurare revine federatiilor sportive nationale, cu exceptia situatiilor in care regulamentele internationale au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului Olimpic Roman pentru loturile care participa la Jocurile Olimpice sau la alte competitii organizate sub egida Comitetului International Olimpic.
    (4) Prima de asigurare care urmeaza a fi stipulata in contractul de asigurare se stabileste in limita bugetului anual propriu al structurilor sportive si al Comitetului Olimpic Roman."
    36. Alineatele (3) si (4) ale articolului 67 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:
    a) venituri proprii;
    b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administratiei publice centrale sau locale pentru finantarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;
    c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale si locale;
    d) alte surse.
    (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba dupa cum urmeaza:
    a) de adunarile generale, pentru structurile sportive de drept privat;
    b) de organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se afla, pentru structurile sportive de drept public."
    37. Alineatul (1) al articolului 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    (1) Structurile sportive fara scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz."
    38. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
    "c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigarete, tigari si bauturi alcoolice;"
    39. Dupa litera f) a alineatului (1) al articolului 70 se introduce o litera noua, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) 5% din totalul incasarilor ramase dupa deducerea taxei de licenta datorate, conform legislatiei in vigoare, de organizatorii de pronosticuri si pariuri sportive autorizati, in conditiile legii, de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pentru jocurile de pronosticuri si pariuri sportive bazate pe utilizarea de competitii de gen pentru ramura respectiva, organizate in campionatele nationale din alte tari, de federatiile si organismele sportive internationale, precum si in <<Cupa Romaniei>>, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi."
    40. Dupa litera f) a alineatului (2) al articolului 70 se introduce o litera noua, litera g), cu urmatorul cuprins:
    "g) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora."
    41. Litera f) a alineatului (1) al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:
    "f) 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, care se constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori, inclusiv a celor din cluburile scolare;"
    42. Dupa litera h) a alineatului (1) al articolului 71 se introduce o litera noua, litera (i), cu urmatorul cuprins:
    "i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora."
    43. Litera a) a alineatului (2) al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:
    "a) subventii de la bugetul de stat si bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de catre organele administratiei publice centrale si/sau locale in subordinea carora se afla, precum si de organele administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;"
    44. Dupa litera h) a alineatului (2) al articolului 71 se introduc doua litere noi, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
    j) venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive."
    45. Literele a) si f) ale articolului 75 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sume de la bugetul de stat;
    ...........................................................................
    f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinta a emblemei Comitetului Olimpic Roman si a altor drepturi de proprietate intelectuala olimpice;"
    46. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76
    Agentia Nationala pentru Sport, Ministerul Educatiei si Cercetarii, complexurile sportive nationale, Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de echipament sportiv si materiale sportive, instalatii si aparatura specifica, necesare activitatii de pregatire, reprezentare si participare a sportivilor si echipelor componente ale loturilor sportive nationale si olimpice la competitiile internationale oficiale: jocuri olimpice, campionate si cupe mondiale si europene si, respectiv, a sportivilor si echipelor cluburilor sportive care participa la competitiile internationale oficiale intercluburi."
    47. Alineatul (3) al articolului 78 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Bazele sportive din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se inscriu obligatoriu in Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport."
    48. Dupa articolul 78 se introduce un articol nou, articolul 78^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 78^1
    Autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive sunt obligate sa pastreze destinatia acestora si sa le mentina in stare de functionare."
    49. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 79
    (1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotarare a Guvernului si cu construirea prealabila a altor baze sportive similare celor desfiintate.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si societatilor comerciale care detin active patrimoniale destinate activitatii sportive ce au apartinut statului."
    50. Alineatele (5) si (6) ale articolului 80 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor acesteia toate documentele care atesta proprietatea, evidentele contabile, precum si documentele necesare, in vederea inregistrarii. Agentia Nationala pentru Sport, prin imputernicitii sai, va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.
    (6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevazute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxa de timbru si cererile de chemare in judecata privind actiuni in prestatie tabulara, radiere, anulare sau modificare a inscrierilor din cartea funciara inaintate de institutiile sau persoanele prevazute la alin. (5)."
    51. Dupa litera e) a alineatului (12) al articolului 80 se introduce o litera noua, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora."
    52. Alineatele (14) si (15) ale articolului 80 vor avea urmatorul cuprins:
    "(14) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, pot primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
    (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, poate fi transferat in domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, dupa caz, in conditiile legii."
    53. Dupa articolul 83 se introduc doua articole noi, articolele 83^1 si 83^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 83^1
    Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.
    Art. 83^2
    Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidentiate in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport au obligatia obtinerii anuale a autorizatiilor de functionare, conform prevederilor legale, si sunt scutiti de plata tuturor taxelor necesare obtinerii acestor autorizatii."
    54. Alineatele (2) si (3) ale articolului 86 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru punerea in aplicare a politicii si actiunilor cuprinse in Programul national antidoping se infiinteaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, finantata din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat.
    (3) Agentia Nationala Antidoping elaboreaza si pune in aplicare Programul national antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei, Agentiei Mondiale Antidoping si Codului mondial antidoping. Programul national antidoping se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport."
    55. Dupa alineatul (3) al articolului 86 se introduc doua alineate noi, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale Antidoping se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (5) Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea controlului doping si sanctiunile care se aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate in cazuri de dopaj sunt in conformitate cu reglementarile federatiilor sportive internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping."
    56. Dupa litera h) a articolului 88 se introduc trei litere noi, literele i), j) si k), cu urmatorul cuprins:
    "i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic catre Comitetul Olimpic Roman;
    j) neinregistrarea bazelor sportive in Registrul bazelor sportive;
    k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g)."
    57. Dupa articolul 88 se introduce un articol nou, articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 88^1
    In situatii deosebite de incalcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agentia Nationala pentru Sport poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare pentru structurile de utilitate publica."
    58. Alineatul (1) al articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 89
    (1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. a) - c);
    b) cu amenda de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 9.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. d) - f), i) si j);
    c) cu amenda de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. g) si h);
    d) cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevazute la art. 88 lit. k)."
    59. Litera a) a alineatului (1) al articolului 91 va avea urmatorul cuprins:
    "a) personalul autorizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport;"
    60. Alineatul (2) al articolului 91 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele autorizate prevazute la alin. (1) constata incalcarile legii si aplica sanctiuni in raport cu gravitatea lor, pe baza de proces-verbal. Amenzile se constituie in alte venituri la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, respectiv al directiilor de sport judetene si a municipiului Bucuresti."
    61. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 92
    (1) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    (2) Nerespectarea dispozitiilor art. 78^1 si 79 de catre autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive, prin schimbarea destinatiilor acestora, se sanctioneaza prin reintoarcerea de drept a bazelor si/sau instalatiilor sportive in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale."
    62. Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95
    Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice."
    Art. 2
    Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, cu actualizarea denumirilor, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                                MARIN DINUSmartCity5

COMENTARII la Legea 472/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 472 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu