Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 46 din  7 iulie 1993

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Luxemburg si Bruxelles la 10 mai 1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 14 iulie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 65 milioane ECU, semnat la Luxemburg si Bruxelles la 10 mai 1993.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
            prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    ADRIAN NASTASE

                   ACORD DE IMPRUMUT*)

    *) Traducere

    Prezentul acord este incheiat intre:
    Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor, avand sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentat de domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finantelor, denumita in continuare Imprumutatul ca prima parte,
    Banca Europeana de Investitii, avand sediul principal in b-dul Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de domnul Hans Duborg, vicepresedinte, denumita in continuare Banca ca a doua parte, si
    Administratia Nationala a Drumurilor - R.A., avand sediul in b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti, Romania, reprezentata de domnul Liviu Paunescu, ministru consilier la Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene, denumita in continuare A.N.D. ca a treia parte,

    Avand in vedere ca:
    1. Consiliul Comunitatilor Europene a stabilit un plan de actiune privind asistenta acordata de Comunitatea Europeana Romaniei in sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice si economice.
    2. Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii a luat nota de aceasta hotarare si a autorizat in 18 aprilie 1991 acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania.
    3. Un acord-cadru privind aceasta cooperare financiara a fost semnat de Banca si Romania la 31 iulie 1991 si prevederile sale se aplica acestui acord de imprumut.
    4. Imprumutatul propune sa initieze un proiect (in cele ce urmeaza numit proiectul), care se va realiza de catre Ministerul Transporturilor prin A.N.D., cuprinzand reabilitarea si ranforsarea imbracamintilor rutiere pentru cca 1050 km segmente cheie ale soselelor de tranzit din intreaga tara, asa cum sunt expuse mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in anexa A la prezentul acord (in cele ce urmeaza numita descrierea tehnica).
    5. Costul total estimat al proiectului este de 335 milioane ECU (trei sute treizeci si cinci milioane ECU), inclusiv rezerve si dobanda in timpul constructiei.
    6. Costul proiectului se va finanta astfel:
                                                     Echivalent
                                                    milioane ECU
                                                    -------------
    - fondurile proprii ale Imprumutatului
      si alte imprumuturi (Banca Internationala
      pentru Reconstructie si Dezvoltare,
      in cele ce urmeaza B.I.R.D., si Banca
      Europeana pentru Reconstructie si
      Dezvoltare, in cele ce urmeaza
      numita B.E.R.D.)                                  270
    - pentru a completa finantarea, Imprumutatul
      a solicitat Bancii imprumuturi in valoare
      echivalenta cu ECU                                 65
                                                       -----
      TOTAL                                              335

    7. Imprumutatul s-a angajat, in conformitate cu legislatia sa nationala, ca, pe durata imprumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesara pentru plata dobanzii, a comisionului si a altor sarcini si pentru rambursarea capitalului.
    8. Imprumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate platile de capital, dobanda si alte sume datorate in cadrul prezentului acord si sa plateasca toate aceste sume bruto, fara deducerea impozitului la sursa.
    9. Banca, apreciind ca finantarea proiectului corespunde obiectului sau de activitate si avand in vedere cele expuse mai sus, a hotarat sa dea curs solicitarii Imprumutatului pentru un imprumut in suma echivalenta cu 65 milioane ECU pentru finantarea proiectului.
    10. Referirile din acord la articole, preambul, anexe si liste sunt referiri la respectivele articole, preambul, anexe si liste din prezentul acord.
    Se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Trageri
    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul acord, Banca acorda Imprumutatului, iar Imprumutatul accepta un credit (in cele ce urmeaza numit credit), in valoare echivalenta cu 65.000.000 ECU (saizeci si cinci milioane ECU), in unicul scop de a cofinanta proiectul asa cum este indicat in anexa A.
    ECU este definit in anexa C la prezentul acord si va fi tratat pentru toate scopurile acestui acord ca fiind o moneda.
    1.02. Proceduri de tragere
    A. Creditul va fi tras in cel mult 20 transe (in cele ce urmeaza numite transe), care vor fi fiecare in valoare cel putin echivalenta cu 2 milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu vor depasi echivalentul a 10 milioane ECU.
    B. Tragerea fiecarei transe va fi conditionata de primirea de catre Banca a unei cereri scrise (cererea) de la Imprumutat prin A.N.D., in care sa se specifice:
    a) suma transei;
    b) valuta sau valutele in care Imprumutatul prefera sa traga transa si care sa fie una din valutele la care se refera art. 1.03;
    c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, daca este cazul;
    d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate plati transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii.
    Nu se poate efectua nici o cerere mai tarziu de 15 iulie 1997. Sub rezerva prevederilor art. 1.02.C, fiecare cerere este irevocabila.
    C. Intre 10 si 15 zile inainte de data platii, Banca, daca cererea este in conformitate cu prevederile art. 1.02.A si sub rezerva art. 1.03. si 1.07, va remite Imprumutatului prin A.N.D. o nota (denumita in continuare aviz de tragere), care:
    (i) va confirma suma si componenta valutara a transei specificate in cerere;
    (ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu prevederile art. 3.01.A;
    (iii) va preciza data tragerii transei.
    In cazul in care rata dobanzii, specificata in avizul de tragere, depaseste rata respectiva indicata anterior de Banca, sau in cazul in care componenta valutara sau suma transei nu sunt in conformitate cu cererea, Imprumutatul, prin A.N.D., poate, in curs de 3 zile lucratoare luxemburgheze dupa primirea avizului de tragere, sa anuleze cererea prin notificare catre Banca, iar prin aceasta cererea si avizul de tragere nu vor mai avea efect.
    D. Tragerea va fi facuta in acel cont bancar pe numele A.N.D./ Imprumutatului, pe care Imprumutatul, prin A.N.D., il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, cu conditia ca pentru fiecare valuta sa fie notificat nu mai mult de un cont.
    1.03. Valuta tragerii
    Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va plati fiecare transa in valuta sau valutele pentru care Imprumutatul, prin A.N.D., si-a exprimat preferinta.
    Moneda tragerii poate fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Bancii sau orice alta moneda frecvent negociata pe principalele piete valutare.
    Pentru calcularea sumelor ce urmeaza a fi trase in alte valute decat ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piata valutara din Bruxelles, iar in lipsa acestuia, de pe orice alta piata aleasa de Banca, la o data cu nu mai mult de 10 zile inainte de tragere, dupa cum va hotari Banca.
    1.04. Conditii pentru tragere
    A. Tragerea primei transe conform art. 1.02. va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca, a urmatoarelor conditii, respectiv ca inainte de data cererii:
    a) consilierul juridic al Imprumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legala a prezentului acord de catre Imprumutat si privind documentele relevante in conditii acceptabile Bancii;
    b) consilierul juridic al A.N.D. sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legala a prezentului acord de catre A.N.D. si privind documentele relevante in termeni acceptabili Bancii;
    c) Imprumutatul sa fi confirmat, prin A.N.D., ca toate aprobarile necesare pentru constructii (inclusiv in aspectele privitoare la mediu, daca este cazul) au fost primite;
    d) Banca sa fi primit autorizarea scrisa de la Imprumutat, prin A.N.D., prin care A.N.D. este imputernicita sa solicite si sa primeasca trageri asa cum este prevazut in acest articol;
    e) A.N.D. sa fi stabilit un colectiv de implementare a proiectului, cu personal corespunzator, iar un consultant international independent, asa cum este mentionat in art. 6.08., sa fi fost angajat in conditii acceptabile Bancii.
    Daca o cerere pentru tragerea primei transe este facuta inainte de primirea de catre Banca a unor dovezi satisfacatoare pentru ea ca aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data cand conditiile vor fi fost indeplinite.
    B. Fiecare tragere va fi conditionata de primirea de catre Banca a unor documente justificative satisfacatoare, in sensul ca A.N.D. este obligata sa efectueze cheltuieli legate de loturile ce se vor finanta partial (65%) de catre Banca, asa cum se indica in anexa A, si de supervizarea lucrarilor, ce se vor finanta integral de catre Banca.
    Toate tragerile ce urmeaza dupa prima vor fi in continuare conditionate de primirea de catre Banca a unor documente justificative satisfacatoare, in sensul ca platile, echivalente cu 100% din valoarea facturilor (fara impozite si taxe de import), legate de cererea de tragere precedenta, au fost corect utilizate pentru proiect.
    Mai mult, toate tragerile vor fi conditionate de convingerea permanenta a Bancii ca A.N.D. are la dispozitie, in continuare, suficiente alte fonduri, astfel incat sa fie asigurata incheierea la timp si implementarea proiectului, conform descrierii tehnice din anexa A.
    C. Orice tragere conform acestui paragraf, care finanteaza cheltuieli in avans, va fi conditionata de primirea, in curs de 90 de zile, a unor documente satisfacatoare pentru Banca, in sensul ca toate sumele au fost corect cheltuite pentru proiect.
    D. Pentru calcularea echivalentului in ECU al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb aplicabil in a 30-a zi inainte de data cererii.
    Daca vreo parte a evidentelor furnizate de Imprumutat prin A.N.D. nu este satisfacatoare Bancii, Banca poate elibera proportional mai putin decat suma solicitata.
    1.05. Comision de amanare
    Daca tragerea vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului, prin A.N.D. (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati comision de amanare pentru partea de transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data initial specificata a tragerii transei pana la data efectiva a tragerii sau, daca transa nu este trasa in intregime, pana la data anularii acelei transe. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8 zile inainte de data initiala a tragerii transei. Acest comision se va acumula de la zi la zi si va fi platibil la fiecare dintre datele specificate in art. 5.03.
    1.06. Anularea creditului
    Daca costul proiectului va fi mai mic decat cifra estimata in preambul, Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa anuleze portiunea din credit corespunzatoare diferentei.
    Imprumutatul poate oricand, prin instiintarea Bancii, sa anuleze integral sau partial orice suma netrasa din credit.
    Daca Imprumutatul anuleaza vreo transa pentru care cererea efectuata de Imprumutat, prin A.N.D., nu a fost revocata conform prevederilor art. 1.02.C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulata, la jumatatea ratei dobanzii aplicate de Banca la data anularii asupra imprumuturilor acordate de ea in aceleasi proportii intre valute si cu o perioada de rambursare de 17 ani. Acest comision va fi platibil suplimentar oricarui alt comision platibil conform art. 1.05.
    1.07. Revocarea si suspendarea creditului
    Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa revoce partea netrasa a creditului, in orice moment si cu efect imediat:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in art. 10.01. A sau B; sau
    b) daca vor surveni situatii exceptionale care vor afecta negativ accesul Bancii la pietele de capital nationale sau internationale importante.
    Alternativ, daca Banca este de parere ca o situatie descrisa in cazul a) sau b) a survenit si are caracter temporar, ea poate suspenda, instiintand Imprumutatul, partea netrasa a creditului. In acest caz, suspendarea va continua pana cand, urmare emiterii unei cereri suplimentare, Banca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
    Totusi, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a facut obiectul unui aviz de tragere.
    In plus, daca Banca are motive sa creada ca exista un obstacol in accesul Imprumutatului la finantarea de catre B.I.R.D. sau B.E.R.D., poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa suspende partea netrasa din credit. In acest caz, suspendarea va continua pana cand Imprumutatul furnizeaza dovezi satisfacatoare Bancii ca obstacolul a fost inlaturat sau ca fonduri adecvate proiectului sunt disponibile din alte surse, in termeni si conditii acceptabile Bancii.
    Creditul va fi considerat revocat daca Banca solicita rambursarea conform art. 10.
    Daca creditul este revocat pentru alte motive decat cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75% calculata de la data cererii respective pana la data revocarii.
    Un astfel de comision va fi platibil suplimentar oricarui comision platibil conform art. 1.05.
    1.08. Valuta comisioanelor
    Comisioanele datorate de Imprumutat Bancii conform art. 1 vor fi calculate si platibile in ECU.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumutul) va cuprinde totalul sumelor in monedele platite de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia fiecarei trageri.
    2.02. Valuta de rambursare
    Fiecare rambursare conform art. 4 sau, dupa caz, art. 10 va fi efectuata in monedele platite si in proportiile acestora in soldul imprumutului.
    2.03. Moneda pentru dobanda si alte obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii platibile conform art. 3, 4 si 10 vor fi calculate si vor fi platibile proportional in fiecare valuta in care imprumutul este rambursabil.
    Orice alte plati vor fi facute in moneda specificata de Banca, avand in vedere moneda in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa tragerea fiecarei transe, Banca va transmite Imprumutatului o declaratie rezumativa privind suma, compozitia valutara, data tragerii, graficul de rambursare si rata sau ratele dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    A. Soldul inregistrat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata sau ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in valuta sau valutele respective si acordate de Banca imprumutatilor sai in aceiasi termeni de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca pentru transa in cauza.
    B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in art. 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor art. 10 si prin exceptie de la prevederile art. 3.01., dobanda se va acumula pentru oricare suma cu scadenta depasita, de la data prevazuta pentru plata pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua, virgula cinci procente) si (ii) rata corespunzatoare specificata conform art. 3.01.; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre (i) 2,5% (doua, virgula cinci procente) si (ii) rata dobanzii perceputa de Banca la data scadentei pentru imprumuturi acordate in aceeasi valuta pe termen de 17 ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi valuta ca si suma restanta asupra careia se aplica.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursarea normala
    Imprumutatul va rambursa imprumutul conform graficului de amortizare prezentat in anexa B.
    4.02. Rambursarea anticipata voluntara
    (1) Pe baza notificarii scrise transmise Bancii cu 2 luni inainte, Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, orice transa, pe oricare din datele mentionate in art. 5.03.
    (2) In cazul rambursarii anticipate a unei transe, Imprumutatul va plati Bancii o suma suplimentara egala cu 85% din totalul tuturor sumelor calculate astfel:
    a) pentru fiecare perioada de 6 luni la sfarsitul careia este fixata data platii dobanzii, dupa data rambursarii anticipate, Banca va calcula suma dobanzii, daca exista, care, in absenta rambursarii anticipate, ar fi fost platibila la suma rambursata anticipat, in fiecare valuta cuprinsa in acea transa, aplicand rata prin care (x) rata dobanzii aplicabile unei asemenea valute conform art. 3.01. depaseste (y) rata dobanzii pe care, cu 3 luni inainte de data rambursarii anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un imprumut acordat in aceeasi valuta cu cea a rambursarii anticipate, avand date semestriale pentru plata dobanzii si avand o durata medie egala fie cu durata medie ramasa a transei sau, daca aceasta durata este mai mica decat oricare alta pentru care Banca ar aplica o astfel de cotatie in acea valuta, la cea mai scurta durata medie pentru care Banca ar aplica o asemenea cotatie.
    b) Fiecare suma astfel calculata va fi ajustata la data rambursarii anticipate pe baza unei rate de scont egale cu rata corespunzatoare de reinvestire.
    c) Suma specificata de Imprumutat in notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu orice suma datorata conform art. 4.02.(2), va fi platibila Bancii la data specificata in notificare. Notificarea va fi irevocabila. Transele rambursate anticipat nu pot fi reimprumutate.
    4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
    A. Daca Imprumutatul ramburseaza anticipat in mod voluntar, integral, sau partial, orice alt imprumut contractat initial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului neachitat in acel moment, in proportia in care suma rambursata anticipat acopera suma totala a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii corespunzatoare conform art. 8.02 d) i). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut.
    Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel putin tot atat de mare ca termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    B. Daca costul total al proiectului se va situa semnificativ sub cifrele din preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a imprumutului, proportional cu diferenta.
    C. In cazul oricarei rambursari anticipate datorate conform acestui articol 4.03., Imprumutatul poate alege transa sau transele care urmeaza sa fie rambursate anticipat.
    4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate monedele transei in cauza, proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii anticipate conform art. 4.02., cand Imprumutatul poate sa ramburseze intreaga suma ramasa in una sau mai multe valute in cadrul transei, la alegere.
    In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare transa de rambursare ramasa neachitata.
    Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de Imprumutat conform prevederilor acestui acord va fi platita in contul notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica contul cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor conform art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
    Orice suma datorata sub forma de dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat conform prevederilor prezentului acord si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 de zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord sunt platibile Bancii la 5 mai si 5 noiembrie in fiecare an.
    Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii emise de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care a fost primita de Banca.
    Art. 6
    Aranjamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului si a altor fonduri
    Imprumutatul va folosi sumele imprumutului si alte fonduri mentionate in planul de finantare, descris in preambul, exclusiv pentru executarea proiectului.
    6.02. Realizarea proiectului
    A.N.D. se angajeaza sa realizeze proiectul in concordanta cu, si sa-l finalizeze pana la data specificata in descrierea tehnica asa cum va fi modificata periodic, cu aprobarea Bancii.
    6.03. Costul majorat al proiectului
    Daca costul proiectului depaseste cifra estimata prezentata in pct. 5 din preambul, Imprumutatul va obtine finantare pentru a acoperi depasirea fara a apela la Banca, astfel incat sa permita A.N.D. sa finalizeze proiectul in concordanta cu descrierea tehnica. Planurile Imprumutatului de finantare a depasirii costurilor vor fi comunicate Bancii fara intarziere.
    6.04. Procedura de licitatie
    A.N.D. va cumpara echipament, va asigura servicii si alte lucrari pentru proiect, in mod adecvat si satisfacator pentru Banca, pe cat posibil, prin licitatie internationala deschisa cel putin firmelor apartinand tuturor tarilor membre ale Comunitatii Europene si Romaniei.
    6.05. Asigurare
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, A.N.D. va asigura in mod adecvat toate lucrarile si proprietatile ce fac parte din proiect, in concordanta cu practica normala pentru lucrari similare de interes public pe teritoriul Romaniei.
    6.06. Intretinerea
    Atat timp cat imprumutul este nerambursat, A.N.D. se va asigura ca toate proprietatile ce fac parte din proiect vor fi intretinute, reparate si innoite dupa cum este necesar pentru a fi pastrate in buna stare de functionare.
    6.07. Alocarea fondurilor
    Imprumutatul va asigura punerea la dispozitie a fondurilor bugetare pentru finantarea componentei costurilor locale ale proiectului, pentru a permite finalizarea lui la timp.
    6.08. Taxe pentru utilizatorii drumurilor
    Imprumutatul:
    a) nu mai tarziu de 30 noiembrie 1993 va discuta cu Banca constatarile si proiectul de recomandari al studiului in curs privind taxele pentru utilizatorii drumurilor;
    b) va remite Bancii o copie a studiului privind taxele pentru utilizatori, ca si a studiului privind gestiunea realizarii imbracamintilor asfaltice in legatura cu proiectul;
    c) va aplica, dupa aceea, conform unui grafic acceptabil Bancii, modificari in sistemul taxelor pentru utilizatorii drumurilor, luand in considerare observatiile A.N.D., Bancii si cofinantatorilor (B.I.R.D. si B.E.R.D.) si va asigura ca sistemul revizuit al taxelor pentru utilizatorii drumurilor sa fie efectiv pus in aplicare si intrat in vigoare.
    6.09. Operatiuni la frontiera
    A.N.D.:
    a) pana la 30 noiembrie 1993 va incepe un studiu privind masuri de rationalizare a operatiunilor la frontiera, pentru a imbunatati fluxurile de trafic si eficienta controalelor la punctele de trecere a frontierei incluse in proiect;
    b) pana la 30 iunie 1994 va discuta cu Banca constatarile si proiectul de recomandari incluse in studiu si, urmare analizei cu Banca, va aplica, in conformitate cu un grafic acceptabil Bancii, masuri de rationalizare la punctele de trecere a frontierei, tinand cont de observatiile Bancii.
    6.10. Consultanta
    A.N.D. va utiliza consultanti internationali ale caror calificari, experienta si termeni de referinta vor fi acceptabile Bancii, pentru supervizare si lucrari de reabilitare drumuri ce se vor finanta de catre Banca. Consultantii trebuie sa asigure calitatea adecvata a lucrarilor de reabilitare propuse si finalizarea lor la timp.
    Art. 7
    Garantie
    7.01. Garantie suplimentara
    Daca Imprumutatul va acorda unui tert vreo garantie pentru indeplinirea vreuneia dintre obligatiile privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Imprumutatul va informa Banca despre aceasta si, daca Banca va solicita, ii va furniza o garantie echivalenta pentru indeplinirea obligatiilor sale in cadrul prezentului acord sau ii va acorda o preferinta ori prioritate echivalenta. Imprumutatul confirma ca in prezent nu exista nici o asemenea garantie, preferinta sau prioritate.
    Art. 8
    Informatii si vizite
    8.01. Informatii privind proiectul
    Imprumutatul si A.N.D.:
    a) vor transmite Bancii: (i) pana la 31 martie 1994 si ulterior pe 31 martie in fiecare an pana la incheierea proiectului, un raport privind implementarea proiectului; (ii) 6 luni dupa incheierea proiectului, un raport privind incheierea proiectului si (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informatie privind finantarea, aplicarea si operatiunile proiectului, dupa cum Banca va solicita in mod rezonabil;
    b) vor supune aprobarii Bancii, fara intarziere, orice modificare de natura materiala in planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli ale proiectului in legatura cu situatiile facute cunoscute Bancii inainte de semnarea acestui acord;
    c) se vor asigura ca evidentele A.N.D. cuprind toate operatiunile legate de finantarea si executarea proiectului; si
    d) vor informa in general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Imprumutatului sau A.N.D. care pot prejudicia substantial sau afecta conditiile executarii sau operatiunilor proiectului.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul si A.N.D.
    Imprumutatul:
    a) nu mai tarziu de 31 octombrie in fiecare an, si incepand cu anul fiscal 1993, va furniza prin A.N.D. Bancii si cofinantatorilor, pentru analiza si observatii, programul sau de cheltuieli propus pentru constructia, intretinerea si reabilitarea drumurilor pentru anul urmator si alocatia bugetara propusa pentru acel program, asigurandu-se ca vor continua sa fie acordate prioritate si fonduri suficiente proiectului, ca si intretinerii periodice si curente a retelei drumurilor nationale;
    b) va informa Banca cat mai curand posibil cu privire la reforma preconizata si privatizarea partiala a sectorului drumurilor;
    c) va informa Banca despre propunerile cu privire la infiintarea unui fond al drumurilor; si
    d) va informa imediat Banca:
    (i) despre orice decizie luata de el din orice motiv, sau despre orice fapt care il obliga, sau despre orice solicitare facuta lui de a rambursa anticipat vreun imprumut initial acordat pe termen mai mare de 5 ani;
    (ii) despre orice intentie de a acorda vreo garantie, la care se refera art. 7.01., unei terte parti; sau
    (iii) in general, despre orice fapt sau eveniment care poate impiedica indeplinirea vreunei obligatii a Imprumutatului conform prezentului acord.
    8.03. Vizite
    Imprumutatul si A.N.D. vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Comunitatilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalatii si lucrari ce fac parte din proiect, si sa faca acele verificari pe care le pot dori, si le vor acorda sau se vor asigura ca li se acorda tot sprijinul necesar pentru acest scop.
    Art. 9
    Sarcini si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si comisioane de inregistrare, ce vor aparea in cursul semnarii si aplicarii acestui acord, sau a oricarui document relativ la acesta, si in crearea oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform prezentului acord, bruto, fara deducerea vreunei impuneri nationale sau locale de orice fel, cu conditia ca, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca orice asemenea deduceri, sa majoreze plata catre Banca astfel incat dupa deducere valoarea neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte sarcini
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb, ocazionate de semnarea sau aplicarea prezentului acord sau a documentelor relative la acesta, si de crearea vreunei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata in cazul neindeplinirii unei obligatii
    10.01 Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii facute in acest sens de Banca:
    A. imediat:
    a) daca vreo informatie sau document remise Bancii de sau in contul Imprumutatului, in legatura cu negocierea acestui acord sau in timpul cat el este in vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte in orice aspect important;
    b) daca Imprumutatul omite la data scadentei sa plateasca vreo parte din imprumut, dobanda la acesta sau sa efectueze alta plata catre Banca, dupa cum se prevede in prezentul acord;
    c) daca, urmare unei neindepliniri a obligatiilor, Imprumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un imprumut care i s-a acordat pentru un termen initial mai mare de 5 ani;
    d) daca survine un eveniment sau o situatie care este posibil sa puna in pericol serviciul imprumutului sau sa afecteze negativ vreo garantie acordata pentru acesta;
    e) daca vreo obligatie asumata de imprumutat, asa cum se prevede la pct. 7 si 8 din preambul, inceteaza de a fi indeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricarui imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
    f) daca vreun imprumutat din Romania nu-si indeplineste vreo obligatie financiara cu privire la orice imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene; sau
    g) daca imprumuturile B.I.R.D. sau B.E.R.D. vor deveni datorate si platibile inainte de data scadentei convenite a acestora;
    B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate intr-o notificare remisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema sa fi fost rezolvata spre satisfactia Bancii:
    a) daca Imprumutatul nu se conformeaza vreunei obligatii din cadrul acestui acord, alta decat cele mentionate in art. 10.01 A. b); sau
    b) daca vreun fapt material prevazut in preambul se modifica substantial si daca modificarea prejudiciaza interesele Bancii ca imprumutator al Imprumutatului sau afecteaza negativ implementarea sau operatiunile proiectului.
    10.02. Alte drepturi legale
    Art. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bancii de a cere rambursarea in avans a imprumutului.
    10.03. Daune
    Atunci cand cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01, Imprumutatul va plati Bancii la valoarea fiecarei rate, asa cum este prezentat in anexa B, o suma calculata la o rata anuala de 0,25% de la data cererii la data initiala respectiva a ratei datorate, asa cum se prevede in anexa B.
    10.04. Nerenuntare
    Nici o omisiune sau intarziere a Bancii in exercitarea unui drept al sau conform acestui articol 10 nu va fi considerata ca o renuntare la acel drept.
    10.05. Destinatia sumelor primite
    Sumele primite urmare a unei cereri conform art. 10 vor fi destinate in primul rand platii daunelor, comisioanelor si dobanzii in aceasta ordine si, in al doilea rand, reducerii ratelor restante in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate intre transe la discretia Bancii.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia aplicabile
    11.01. Legea aplicabila
    Prezentul acord, constituirea si validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
    Locul incheierii acestui acord este sediul Bancii.
    11.02. Jurisdictia aplicabila
    Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curtii de Justitiei a Comunitatilor Europene.
    Partile la acest acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdictia acestei Curti. O decizie a Curtii data conform acestui articol 11.02. va fi definitiva si obligatorie asupra partilor, fara restrictie sau rezerva.
    11.03. Evidenta sumelor datorate
    In orice actiune juridica aparuta in executarea prezentului acord, certificarea de catre Banca a oricaror valori datorate Bancii in cadrul prezentului acord va fi dovada prima facie a acelei valori.
    Art. 12
    Clauze finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari transmise in legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat si A.N.D. in legatura cu litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul si A.N.D. aleg domiciliul:

 Pentru Banca:      100, b-dul Konrad Adenauer
                    L-2950 Luxembourg-Kirchberg

 Pentru Imprumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060
                    Bucuresti, Romania
                    2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene
                    37 a, Rue Washington
                    B-1050 Bruxelles

 Pentru A.N.D.:     1. b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113
                    Bucuresti, Romania
                    2. Misiunea Romaniei pe langa Comunitatile Europene
                    37a, Rue Washington B-1050 Bruxelles

    Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte, sa-si schimbe adresa mentionata mai sus, cu conditia cu adresa de la pct. 2 de mai sus poate fi schimbata numai la alta adresa in cadrul Comunitatii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari, pentru care sunt mentionate in prezentul acord perioade fixe sau care fixeaza ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare inregistrata, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de catre destinatar. Data inregistrarii sau, dupa cum poate fi cazul, data declarata a primirii documentului transmis, va fi definitiva pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul si anexe
    Preambulul si urmatoarele anexe fac parte din acest acord:
    - Anexa A    Descrierea tehnica
    - Anexa B    Tabelul de amortizare
    - Anexa C    Definitia ECU
    Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
    Imputernicirea A.N.D.
    Ca urmare, partile prezente au convenit sa se semneze acest acord in patru originale in limba engleza.
    Acordul de imprumut a fost parafat, in numele Imprumutatului, de domnul Mihai Bogza, in numele Bancii de domnul Manfredi Tonci Ottieri si in numele A.N.D., de domnul Liviu Paunescu.

         Semnat pentru si in numele Romaniei,
              Ministru de stat,
              ministrul finantelor,
              Florin Georgescu

          Semnat pentru si in numele
        Bancii Europene de Investitii,
              Vicepresedinte,
              Hans Duborg

        Semnat pentru si in numele
     Administratiei Nationale a Drumurilor,
     Ministru consilier la Misiunea Romaniei
        pe langa Comunitatile Europene,
                 Liviu Paunescu

    Azi 10 mai 1993, la Luxemburg si Bruxelles.

    ANEXA A
    Proiect: Reabilitarea drumurilor in Romania

                       DESCRIEREA TEHNICA
    1. Componenta si costul proiectului
    Proiectul consta in reabilitarea a 1053 km drumuri nationale cu doua benzi, cu latimea partii carosabile de 7 m si a structurii (partea carosabila si acostamentele) de 9 m, cu exceptia unor portiuni indicate in mod expres. El cuprinde achizitionare de terenuri, studii, constructii, supervizare si angajarea lucrarilor pentru urmatoarele sectoare:
----------------------------------------------------------------------------
    Sectorul de drum        Lungime  Costuri totale  Perioada  Observatii
                             (km)     in mii US $ *)    de
                                                     constructie
----------------------------------------------------------------------------
Finantate de B.E.I.
----------------------------------------------------------------------------
Sebes-Deva                    59       13.215       01.94-06.95
----------------------------------------------------------------------------
Deva-Lipova                  100       39.186       07.93-12.95
----------------------------------------------------------------------------
Lipova-Nadlac                100       40.233       07.93-12.95  inclusiv
                                                                 punctul de
                                                                 trecere a
                                                                 frontierei
----------------------------------------------------------------------------
Arad-Timisoara-Moravita      101       21.809       01.94-12.95
----------------------------------------------------------------------------
Rezerve de pret (4% pe an)             10.268       01.94-09.95
----------------------------------------------------------------------------
Supervizarea lucrarilor (4%)            4.988
----------------------------------------------------------------------------
               Subtotal:     360      129.699
----------------------------------------------------------------------------
Finantate de B.E.R.D.
----------------------------------------------------------------------------
Pitesti-Calimanesti           61       29.524       07.93-12.95   3 benzi
                                                                  cca 13 km
----------------------------------------------------------------------------
Calimanesti-Vestem            79       17.600       07.93-06.96
----------------------------------------------------------------------------
Vestem-Sibiu-Cluj-Napoca     157       32.725       01.94-12.96
----------------------------------------------------------------------------
Cluj-Napoca-Bors             152       30.442       01.94-12.96   inclusiv
                                                                   punctul
                                                                 de trecere
                                                                      a
                                                                 frontierei
---------------------------------------------------------------------------
Rezerve de pret (4% pe an)              7.280
----------------------------------------------------------------------------
Supervizare lucrari (3%)                3.339
----------------------------------------------------------------------------
               Subtotal:      449     120.910
----------------------------------------------------------------------------
Finantate de B.I.R.D.
----------------------------------------------------------------------------
Bucuresti-Urziceni             40      14.861        07.93-06.95   4 benzi
                                                                   cca 32 km
----------------------------------------------------------------------------
Urziceni-Giurgeni             113      15.927        01.94-06.96
----------------------------------------------------------------------------
Constanta-Eforie-Negru Voda    40      13.089        07.93-12.94
----------------------------------------------------------------------------
Timis-Comarnic                  8       4.971        01.94-12.94   3 benzi
                                                                   cca 4 km
----------------------------------------------------------------------------
Comarnic-Brasov                44      10.680        01.95-12.95
----------------------------------------------------------------------------
Patru posturi de trecere
a frontierei                            3.000
----------------------------------------------------------------------------
Rezerve de pret (4% pe an)              5.690
----------------------------------------------------------------------------
Supervizare lucrari (3%)                2.029
----------------------------------------------------------------------------
                Subtotal:     245      70.247
----------------------------------------------------------------------------
Alte componente finantate
de B.I.R.D. si B.E.R.D.
si neincluse in
Descrierea tehnica                     84.144
----------------------------------------------------------------------------
                Total       1.054     405.000
----------------------------------------------------------------------------
    *) Cursul de schimb: 1 ECU = 1,21 US $

    2. Perioada de implementare
    Perioada estimata de constructie a drumurilor este cuprinsa intre iulie 1993 si decembrie 1996. Prin urmare, componentele proiectului referitoare la drumuri ar trebui sa fie finalizate pana la 30 iunie 1997.

    ANEXA B
                  TABEL DE AMORTIZARE
Proiectul "Reabilitarea drumurilor in Romania"
---------------------------------------------------------
 Data platii datorate a ratei        Valorile ce vor fi
                                    rambursate, exprimate
                                      ca procent din
                                    imprumut asa cum este
                                    definit in art. 2.01.
----------------------------------------------------------
    1. 5 noiembrie       1998                  4,16%
    2. 5 mai             1999                  4,16%
    3. 5 noiembrie       1999                  4,16%
    4. 5 mai             2000                  4,16%
    5. 5 noiembrie       2000                  4,16%
    6. 5 mai             2001                  4,16%
    7. 5 noiembrie       2001                  4,16%
    8. 5 mai             2002                  4,16%
    9. 5 noiembrie       2002                  4,16%
   10. 5 mai             2003                  4,16%
   11. 5 noiembrie       2003                  4,16%
   12. 5 mai             2004                  4,16%
   13. 5 noiembrie       2004                  4,16%
   14. 5 mai             2005                  4,16%
   15. 5 noiembrie       2005                  4,16%
   16. 5 mai             2006                  4,16%
   17. 5 noiembrie       2006                  4,16%
   18. 5 mai             2007                  4,16%
   19. 5 noiembrie       2007                  4,16%
   20. 5 mai             2008                  4,16%
   21. 5 noiembrie       2008                  4,16%
   22. 5 mai             2009                  4,16%
   23. 5 noiembrie       2009                  4,16%
   24. 5 mai             2010                  4,32%
----------------------------------------------------------

    ANEXA C
                   Definitia ECU
    Conform Regulamentului Consiliului Comunitatilor Europene nr. 3180/78 din 18 decembrie 1978, publicat in Monitorul Oficial al Comunitatilor Europene din 30 decembrie 1978 (nr. L 379), asa cum a fost modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 2626/84 din 15 septembrie 1984, publicat in Monitorul Oficial al Comunitatilor Europene din 16 septembrie 1984 (nr. L 247) si prin Regulamentul Consiliului nr. 1971/89 din 19 iunie 1989, publicat in Monitorul Oficial al Comunitatilor Europene din 4 iulie 1989 (nr. L 189), si in mod special conform primului sau articol si in concordanta cu anuntul publicat de Comunitatile Europene in Monitorul Oficial din 21 septembrie 1989 (nr. C 241), ECU este definit ca suma a urmatoarelor valori ale valutelor statelor membre ale Comunitatii Economice Europene:
    - marca germana: 0,6242
    - francul francez:              1,332
    - lira sterlina:                0,08784
    - lira italiana:              151,8
    - guldenul olandez:             0,2198
    - francul belgian:              3,301
    - francul luxemburghez:         0,130
    - peseta spaniola:              6,885
    - coroana daneza:               0,1976
    - lira irlandeza:               0,008552
    - drahma greceasca:             1,440
    - escudo portughez:             1,393
    Orice schimbare in compozitia ECU, hotarata conform art. 2 din Regulamentul nr. 3180/78, se va aplica automat prezentei definitii.
    Daca Banca va considera ca ECU a incetat sa fie utilizat in sistemul monetar european (asa cum s-a stabilit prin Rezolutia Consiliului European din 5 decembrie 1978) si pentru stabilirea tranzactiilor dintre autoritatile monetare centrale ale statelor membre ale Comunitatilor Europene si institutiile create prin sau in virtutea tratatelor de infiintare a Comunitatilor Europene, va instiinta despre aceasta pe Imprumutat. Cat despre data instiintarii, ECU va fi inlocuit prin sumele valutelor din care a fost compus conform celei mai recente definitii a ECU stabilite de Consiliul Comunitatilor Europene inainte de data acelei instiintari.
    Valoarea ECU in orice valuta va corespunde celei determinate de Comisia Comunitatilor Europene pe baza cotatiilor zilnice ale ratelor de schimb de pe piata. In lipsa unei astfel de determinari, valoarea ECU in orice valuta se va fixa aplicind rata incrucisata (cross rate) dintre acea valuta si orice valuta afisata in tabelele zilnice publicate de Comisia Comunitatilor Europene. Daca nici una din cele doua metode precedente nu este aplicabila, valoarea ECU in orice valuta va fi egala cu suma echivalentelor in acea moneda a valorilor valutelor prezentate in primul paragraf de mai sus.
    Ratele de schimb dintre ECU si valutele nationale cel mai larg comercializate pe pietele valutare internationale sunt puse la dispozitie zilnic si sunt publicate periodic in Monitorul Oficial al Comunitatilor Europene.SmartCity5

COMENTARII la Legea 46/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 46 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu