Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 392 din 28 septembrie 2004

privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 921 din 11 octombrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial, prevazute la art. 7 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate.
    Art. 2
    (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini cu merite deosebite in domeniile privind cresterea economica: industrie, energie, resurse minerale, productia de aparare, comert cu bunuri si servicii.
    (2) Medalia Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini cu rezultate meritorii in domeniile: industrie, energie, resurse minerale, productia de aparare, comert cu bunuri si servicii.
    (3) Unitatile care functioneaza in subordinea si in coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din tara sau din strainatate, pot fi decorate in mod exceptional cu Ordinul Meritul Industrial si Comercial.
    Art. 3
    (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial se prezinta sub doua forme cu valoare ierarhica egala: insemnul si rozeta.
    (2) Insemnul Ordinului Meritul Industrial si Comercial este o cruce cu brate egale si despicate la varfuri, confectionata din argint, emailata negru, avand in centru, pe avers, o cruce similara, mai mica, din argint lustruit, pe care sunt aplicate un caduceu inaripat, o jumatate de roata dintata si o semicununa din frunze de stejar si laur.
    Art. 4
    (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se prezinta sub o singura forma: insemnul.
    (2) Insemnul Medaliei Meritul Industrial si Comercial este o piesa circulara, confectionata din tombac, pe care sunt redate, pe avers, un caduceu inaripat, o jumatate de roata dintata si o semicununa din frunze de stejar si laur.
    Art. 5
    Regulamentele privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial si Comercial si a Medaliei Meritul Industrial si Comercial, pentru fiecare grad sau clasa, precum si modelul desenat sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 6
    (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial se confera de Presedintele Romaniei prin decret, in baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de catre ministrii de resort si de conducatorii institutiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate.
    (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial si a Medaliei Meritul Industrial si Comercial sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, in conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.
    (3) Presedintele Romaniei poate sa confere Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial si din proprie initiativa, in proportie de 1% din numarul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii, cu exceptia gradului de Mare Ofiter, in conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.
    Art. 7
    (1) Repartitia numarului maxim de decoratii privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial, care se acorda anual, se realizeaza de catre Cancelaria Ordinelor, in limitele locurilor vacante.
    (2) Pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi se pot conferi maximum 15% din numarul decoratiilor prevazute pentru fiecare grad si clasa.
    Art. 8
    (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri.
    (2) Unitatile care functioneaza in subordinea si in coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat de profil, din tara sau din strainatate, nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    (3) Cetatenii straini carora li s-a conferit Ordinul Meritul Industrial si Comercial nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    Art. 9
    Ordinul Meritul Industrial si Comercial cuprinde 4 grade. Ierarhia in ordine descrescatoare, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II.3 din Legea nr. 29/2000, este urmatoarea:
    a) Mare Ofiter;
    b) Comandor;
    c) Ofiter;
    d) Cavaler.
    Art. 10
    Medalia Meritul Industrial si Comercial cuprinde 3 clase. Ierarhia in ordine descrescatoare, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI.3 din Legea nr. 29/2000, este urmatoarea:
    a) clasa I;
    b) clasa a II-a;
    c) clasa a III-a.
    Art. 11
    (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitata la 4.000 de membri pentru clasa I.
    (2) Medalia Meritul Industrial si Comercial clasa I, conferita cetatenilor straini, nu intra in numarul prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    (1) Atestarea Ordinului Meritul Industrial si Comercial si a Medaliei Meritul Industrial si Comercial se face printr-un brevet, in conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.
    (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Industrial si Comercial sunt validate, pentru gradele de Cavaler si Ofiter, prin parafa Presedintelui Romaniei, iar pentru gradele de Comandor si Mare Ofiter, prin semnatura autografa a Presedintelui Romaniei. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort si de cancelarul ordinelor, in conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.
    (3) Brevetele pentru Medalia Meritul Industrial si Comercial sunt validate, pentru clasele a III-a si a II-a, prin parafa ministrului de resort si semnatura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnatura ministrului de resort si semnatura cancelarului ordinelor, in conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 13
    Membrii Ordinului Meritul Industrial si Comercial, indiferent de gradul pe care il au, sunt numiti Cavaleri ai Ordinului Meritul Industrial si Comercial.
    Art. 14
    (1) Ziua Ordinului Meritul Industrial si Comercial se sarbatoreste la data de 22 noiembrie, data primei instituiri a decoratiei, in anul 1912.
    (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial si Comercial, ministerele de resort organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, intrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Industrial si Comercial.
    Art. 15
    Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Industrial si Comercial in gradul de Comandor si Mare Ofiter, in cazul in care decernarea ordinului nu a fost facuta direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite in audienta la Presedintele Romaniei pentru a-i multumi personal. In functie de programul Presedintelui Romaniei, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personala sau in grup a celor decorati.
    Art. 16
    (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poate pierde in conditiile prevazute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.
    (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decat cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Industrial si Comercial la o pedeapsa privativa de libertate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, se constituie un consiliu de onoare, in conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 17
    (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial si Comercial este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiter si Comandor si 2 membri din gradul de Mare Ofiter. Presedinte al consiliului de onoare este, de regula, cel mai in varsta membru din gradul de Mare Ofiter.
    (2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial si Comercial, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.
    (3) Pot fi realesi pentru o noua perioada de 5 ani 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel putin unul din gradele inferioare.
    (4) Ministerul de resort va pune la dispozitie spatii adecvate desfasurarii activitatii consiliului de onoare.
    Art. 18
    (1) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial si Comercial pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora.
    (2) Ca urmare a semnalarii se convoaca consiliul de onoare si persoana in cauza, in termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
    (3) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial si Comercial pot semnala si direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate ca aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a semnalarii, Cancelaria Ordinelor convoaca consiliul de onoare si persoana in cauza, in termen de maximum 45 de zile de la semnalare.
    (4) In cazul in care persoana supusa judecatii nu se prezinta la termenul fixat, consiliul de onoare o convoaca la alt termen, iar in cazul neprezentarii si a doua oara, cazul va fi judecat in lipsa.
    (5) Consiliul de onoare delibereaza si decide dupa cercetarea cazului, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la prima intrunire pentru cazul respectiv. Daca faptele aduse la cunostinta sunt intemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei.
    (6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele Romaniei, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000.
    Art. 19
    Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial si Comercial judeca si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Industrial si Comercial. In acest caz, in consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza in speta si 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.
    Art. 20
    Sumele necesare confectionarii insemnelor, rozetelor, brevetelor, etuiurilor si cutiilor decoratiilor Ordinului Meritul Industrial si Comercial si Medaliei Meritul Industrial si Comercial sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administratiei Prezidentiale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial si Comercial

    Art. 1
    Ordinul Meritul Industrial si Comercial se acorda pe viata.
    Art. 2
    (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri, impartiti pe grade astfel:
    a) Cavaler       - 2.600;
    b) Ofiter        - 1.300;
    c) Comandor      - 800;
    d) Mare Ofiter   - 300.
    (2) Depasirea numarului membrilor fiecarui grad constituie o incalcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numarul limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie.
    Art. 3
    (1) Insemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se prezinta sub forma unei cruci cu brate egale, late de 12 mm si despicate la varfuri, avand diametrul de 45 mm, confectionata din argint cu titlul de 800 la mie, emailata negru.
    (2) Pe avers, central, este o cruce cu brate egale, late de 4 mm si despicate la varfuri, avand diametrul aparent de 32 mm, confectionata din argint lustruit; pe cruce este aplicat un caduceu inaripat, confectionat din argint patinat, inconjurat de o roata dintata, in jumatatea superioara, si de o semicununa formata din frunze de stejar si de laur, in jumatatea inferioara, confectionate din metalul gradului, legate in partea de jos cu o funda.
    (3) Pe revers este scris cu litere si cifre inalte de 3 mm, pe bratul orizontal, MERITUL INDUSTRIAL SI COMERCIAL, iar pe bratul vertical, in partea superioara, anul 1912, iar in partea inferioara, anul 2000, reprezentand date istorice privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial.
    (4) Insemnul este surmontat de o sfera prin care se petrece un inel cu diametrul de 20 mm.
    (5) Marginea insemnului, caduceul inaripat, roata dintata si semicununa de pe avers, inscriptia de pe revers si inelul pastreaza culoarea naturala a argintului.
    (6) Panglica, lata de 40 mm si avand inaltimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, avand pe centru o banda galbena lata de 12 mm.
    (7) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliata sub forma unei funde, realizata prin plierea unei panglici din rips moarat, lunga de 120 mm si lata de 40 mm.
    (8) Rozeta se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lata de 16 mm si inalta de 6 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40% . Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 4
    Insemnul gradului de Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial are caracteristicile generale ale insemnului gradului de Cavaler, cu urmatoarele particularitati:
    a) marginea insemnului, caduceul inaripat, roata dintata si semicununa de pe avers, inscriptia de pe revers si inelul sunt aurite;
    b) panglica primeste central o rozeta cu diametrul de 20 mm;
    c) rozeta se prezinta sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm si grosimea de 6 mm, avand dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere;
    d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplica pe centrul fundei.
    Art. 5
    (1) Insemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se prezinta sub forma unei cruci cu bratele egale, cu diametrul aparent de 55 mm, si este confectionata din argint cu titlul de 925 la mie, emailata negru; bratele crucii sunt late de 16 mm si sunt despicate la varfuri.
    (2) Celelalte elemente ale insemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiter, cu urmatoarele particularitati:
    a) pe avers, crucea interioara, din argint lustruit, cu bratele late de 5 mm, are diametrul aparent de 39 mm;
    b) literele si cifrele inscriptiei de pe revers sunt inalte de 4 mm;
    c) inelul de prindere al panglicii este plat si are inaltimea aparenta de 25 mm si latimea de 4 mm;
    d) panglica este lata de 45 mm si are lungimea reglabila, pentru a fi adaptata la circumferinta gatului; latimea benzii galbene este de 14 mm;
    e) rozeta gradului de Comandor este formata din suprapunerea rozetei gradului de Ofiter cu cea a gradului de Cavaler.
    Art. 6
    (1) Insemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial este compus din insemnul propriu-zis si placa gradului.
    (2) Insemnul propriu-zis si panglica gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial sunt identice cu insemnul si panglica gradului de Comandor.
    (3) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial este o cruce de forma crucii Sfantului Andrei, cu 8 raze puternic reliefate pe fiecare brat, si este confectionata din argint cu titlul de 925 la mie; bratele au inaltimea de 75 mm si latimea de 20 mm. Pe placa, central, este aplicat insemnul avers al gradului de Ofiter. Pe revers, intr-un medalion central, sunt inscriptionate numele firmei producatoare, titlul argintului si numarul curent al decoratiei corespunzatoare gradului. Pe spate are un sistem de prindere.
    (4) Rozeta gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se prezinta sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lata de 16 mm si inalta de 6 mm, peste care se aplica rozeta gradului de Ofiter. Pe spate are un sistem de prindere.
    Art. 7
    (1) Cutia in care se pastreaza decoratia este imbracata, la exterior, in piele naturala neagra pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si in piele ecologica, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler, are coltare si inchizatori metalice; interiorul este captusit cu plus si cu matase alba, are inscriptionat numele firmei producatoare si, in coltul drept, jos, este scris numarul de ordine al decoratiei din gradul respectiv.
    (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema Romaniei, denumirea si gradul ordinului.
    (3) Etuiul in care se pastreaza brevetul este imbracat in piele ecologica neagra pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si cu inlocuitor de piele de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler.
    Art. 8
    (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si in alte situatii stabilite prin regulamente specifice.
    (2) Gradele de Cavaler si Ofiter ale Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (3) Gradul de Comandor sau insemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poarta la gat, cu panglica prinsa sub cravata, insemnul fiind vizibil la 50 mm in partea stanga, sub nodul cravatei.
    (4) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (5) Se poarta intotdeauna numai gradul cel mai inalt al Ordinului Meritul Industrial si Comercial care a fost conferit.
    (6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai inalt. Rozeta se poarta la butoniera de la reverul stang al hainei sau al taiorului.
    Art. 9
    (1) Conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial se face in mod obligatoriu incepand cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului.
    (2) Conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poate face numai dupa obtinerea, timp de 5 ani, a unor merite deosebite in activitatea specifica.
    (3) Decorarea anterioara cu Medalia Meritul Industrial si Comercial este un factor pozitiv, de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Industrial si Comercial, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.
    (4) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane este necesara efectuarea unui stagiu in gradul imediat inferior, astfel:
    a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 3 ani;
    b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 4 ani;
    c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani.
    (5) Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.
    (6) Conferirea directa a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.
    Art. 10
    Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani, prevazut la art. 9 alin. (2), si vechimea minima in grad, prevazuta la art. 9 alin. (4), pot fi reduse cu maximum o treime.
    Art. 11
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea si in coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din tara sau din strainatate, pot fi decorate in mod exceptional cu Ordinul Meritul Industrial si Comercial.
    (2) Pentru societatile comerciale de profil, cu rezultate deosebite si care nu functioneaza in subordonarea, coordonarea sau autoritatea unui minister, propunerile de recompensare se fac de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei prin ministerul de resort.
    Art. 12
    (1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.
    (2) Insemnul gradului inferior ramane in posesia celui decorat.
    Art. 13
    (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda atat cetatenilor romani sau straini, cat si unitatilor economice cu personalitate juridica, romane sau straine, si care au merite deosebite in domeniile lor de activitate.
    (2) Prin merite deosebite, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) contributii semnificative la elaborarea strategiilor, programelor si politicilor care au dovedit, prin aplicarea lor, ca s-au obtinut cresteri economice cuantificabile in plan national si/sau regional pe ansamblul activitatilor industriale sau sectoriale;
    b) contributii semnificative la elaborarea si aplicarea concreta a politicilor, strategiilor si programelor de dezvoltare a cercetarii stiintifice fundamentale si a cercetarii stiintifice aplicative industriale;
    c) realizarea unor investitii recunoscute pe plan national si international, cu aplicatii industriale;
    d) contributii semnificative la crearea si utilizarea in Romania si/sau la transferul si utilizarea in Romania a unor tehnologii ce asigura obtinerea de bunuri si/sau servicii cu performante deosebite, cresterea numarului de locuri de munca si ridicarea productivitatii muncii, diminuarea noxelor si a emisiilor de dioxid de carbon;
    e) contributii semnificative privind conceperea si aplicarea programelor de conservare si de crestere a eficientei utilizarii energiei;
    f) contributii semnificative privind dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin utilizarea energiilor neconventionale si cresterea gradului de recuperare;
    g) contributii semnificative la armonizarea legislativa, accelerarea procesului de integrare europeana, aplicarea si utilizarea acquisului comunitar european;
    h) dezvoltarea productiei si exportului de produse cu grad ridicat de complexitate, utilizarea materialelor superioare si neconventionale, cu valoare adaugata mare;
    i) dezvoltarea industriei IT si conexe.
    Art. 14
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 13, reglementarile specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, in care se vor detalia conditiile in care se poate conferi Ordinul Meritul Industrial si Comercial.

    ANEXA 2

                                REGULAMENT
privind descrierea si modul de acordare a Medaliei Meritul Industrial si Comercial

    Art. 1
    Medalia Meritul Industrial si Comercial se acorda pe viata.
    Art. 2
    (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si limitat la 4.000 de membri pentru clasa I.
    (2) Depasirea numarului de medalii pentru clasa I constituie o incalcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numarul limita sunt nule de drept, iar insemnele se restituie.
    Art. 3
    (1) Insemnul Medaliei Meritul Industrial si Comercial se prezinta sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 35 mm, care are bordura usor inaltata, lata de 1 mm, si este confectionat din tombac.
    (2) Pe avers, in centru, este redat un caduceu inaripat, inconjurat de o roata dintata, in jumatatea superioara, si de o semicununa din frunze de stejar si laur, in jumatatea inferioara, realizate in relief.
    (3) Pe revers este scris: 1912/MERITUL/INDUSTRIAL/SI/COMERCIAL/2000, cu litere si cifre inalte de 3 mm, reprezentand date istorice privind Medalia Meritul Industrial si Comercial.
    (4) Insemnul este surmontat de o sfera cu diametrul de 5 mm, perpendiculara pe medalie, prin care se prinde un inel cu diametrul de 18 mm, prin care se petrece panglica.
    (5) Panglica, lata de 35 mm si avand inaltimea aparenta de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, avand la o distanta de 3 mm de margini cate o dunga neagra lata de 1 mm, iar pe centru o banda galbena, lata de 9 mm.
    (6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliata sub forma unei funde, realizata prin plierea unei panglici din rips moarat, lunga de 100 mm si lata de 40 mm.
    Art. 4
    Deosebirea dintre clase este urmatoarea:
    a) clasa a III-a este brunata;
    b) clasa a II-a este argintata;
    c) clasa I este placata cu aur.
    Art. 5
    (1) Cutia in care se pastreaza medalia este din carton imbracat in pergamoid negru si este captusita cu matase alba.
    (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu, denumirea si clasa medaliei.
    Art. 6
    (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Industrial si Comercial si in alte situatii stabilite prin regulamente specifice.
    (2) Medalia Meritul Industrial si Comercial, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului.
    (3) Se poarta intotdeauna numai insemnul clasei celei mai inalte a Medaliei Meritul Industrial si Comercial care a fost conferita.
    Art. 7
    (1) Conferirea Medaliei Meritul Industrial si Comercial se face in mod obligatoriu incepand cu clasa a III-a.
    (2) Conferirea Medaliei Meritul Industrial si Comercial se poate face numai dupa obtinerea, timp de 4 ani, a unor rezultate meritorii in activitatea specifica.
    Art. 8
    (1) Pentru a se conferi o clasa superioara aceleiasi persoane este necesara efectuarea unui stagiu in clasa imediat inferioara, astfel:
    a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;
    b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.
    (2) Propunerile de conferire trebuie sa tina seama de criteriile stabilite in prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.
    (3) Conferirea directa a claselor superioare la prima promotie se poate face ca urmare a unei insumari de merite deosebite, care sa fi putut conduce la acordarea de clase succesive.
    Art. 9
    Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani, prevazut la art. 7 alin. (2), si vechimea minima in clasa, prevazuta la art. 8 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.
    Art. 10
    (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare.
    (2) Insemnul clasei inferioare ramane in posesia celui decorat.
    Art. 11
    (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda cetatenilor romani sau straini cu rezultate meritorii in domeniile: industrial, comercial, energetic si al exploatarii resurselor minerale.
    (2) Prin rezultate meritorii, in sensul prezentului regulament, se intelege:
    a) dezvoltarea productiei si a activitatilor comerciale prin cresterea si dezvoltarea unor intreprinderi mici si mijlocii, eficiente, cu efecte benefice asupra economiei locale sau zonale;
    b) crearea si dezvoltarea de societati competitive pentru prestarea de servicii si asigurarea unor standarde superioare de confort si civilizatie;
    c) realizarea unor privatizari de succes a unor regii autonome sau societati comerciale in domeniile: industrial, comercial si al exploatarii resurselor minerale.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 11, reglementarile specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, in care se vor detalia conditiile in care se poate conferi Medalia Meritul Industrial si Comercial.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

          Modelul desenat al Ordinului Meritul Industrial si Comercial

    Figura 1 - Gradul de Cavaler, avers si revers, Panglica gradului de Cavaler, fata si spate si Rozeta gradului de Cavaler - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 11.

    Figura 2 - Gradul de Ofiter, avers si revers, Panglica gradului de Ofiter, fata si spate si Rozeta gradului de Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 11.

    Figura 3 - Gradul de Comandor, avers si revers si Rozeta gradului de Comandor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 11.

    Figura 4 - Gradul de Mare Ofiter - Insemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofiter, Placa gradului de Mare Ofiter si Rozeta gradului de Mare Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 12.

                       Modele de panglica si funda

    Figura 5 - Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 13.

    Figura 6 - Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofiter - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 13.

    Figura 7 - Panglica gradului de Comandor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 13.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

          Modelul desenat al Medaliei Meritul Industrial si Comercial

    Figura 8 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Industrial si Comercial, clasa a III-a, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 14.

    Figura 9 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Industrial si Comercial, clasa a II-a, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 14.

    Figura 10 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Industrial si Comercial, clasa I, avers si revers - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 14.

    Figura 11 - Modelul desenat al Medaliei Meritul Industrial si Comercial, Panglica, fata si spate - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 14.

    Figura 12   Funda pentru persoanele de sex feminin   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004, la pagina 14.SmartCity5

COMENTARII la Legea 392/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 392 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu