E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 303 din 28 iunie 2004    * Republicata

privind statutul judecatorilor si procurorilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 826 din 13 septembrie 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. XII al titlului XVII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 303/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004 si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.168 din 9 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 11 aprilie 2005.

    TITLUL I
    Dispozitii generale

    CAP. 1
    Notiuni si principii

    Art. 1
    Magistratura este activitatea judiciara desfasurata de judecatori in scopul infaptuirii justitiei si de procurori in scopul apararii intereselor generale ale societatii, a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor.
    Art. 2
    (1) Judecatorii numiti de Presedintele Romaniei sunt inamovibili, in conditiile prezentei legi.
    (2) Judecatorii inamovibili pot fi mutati prin transfer, delegare, detasare sau promovare, numai cu acordul lor, si pot fi suspendati sau eliberati din functie in conditiile prevazute de prezenta lege.
    (3) Judecatorii sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.
    (4) Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorilor.
    Art. 3
    (1) Procurorii numiti de Presedintele Romaniei se bucura de stabilitate si sunt independenti, in conditiile legii.
    (2) Procurorii care se bucura de stabilitate pot fi mutati prin transfer, detasare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegati, suspendati sau eliberati din functie in conditiile prevazute de prezenta lege.
    Art. 4
    (1) Judecatorii si procurorii sunt obligati ca, prin intreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor si sa participe la formarea profesionala continua.
    (2) Judecatorii nu pot refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta.

    CAP. 2
    Incompatibilitati si interdictii

    Art. 5
    (1) Functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent si asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, in conditiile legii.
    (2) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legata de actul de justitie in cazuri care presupun existenta unui conflict intre interesele lor si interesul public de infaptuire a justitiei sau de aparare a intereselor generale ale societatii, cu exceptia cazurilor in care conflictul de interese a fost adus la cunostinta, in scris, colegiului de conducere al instantei sau conducatorului parchetului si s-a considerat ca existenta conflictului de interese nu afecteaza indeplinirea impartiala a atributiilor de serviciu.
    (3) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati sa dea, anual, o declaratie pe propria raspundere in care sa mentioneze daca sotul, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv exercita o functie sau desfasoara o activitate juridica ori activitati de investigare sau cercetare penala, precum si locul de munca al acestora. Declaratiile se inregistreaza si se depun la dosarul profesional.
    Art. 6
    (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica.
    (2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica declaratiile prevazute la alin. (1). Rezultatele verificarilor se ataseaza la dosarul profesional.
    (3) Dispozitiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica se aplica in mod corespunzator.
    Art. 7
    (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.
    (3) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2).
    (4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror.
    Art. 8
    (1) Judecatorilor si procurorilor le este interzis:
    a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    b) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
    c) sa aiba calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
    d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecatorii si procurorii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea in masa.
    Art. 9
    (1) Judecatorii si procurorii nu pot sa faca parte din partide sau formatiuni politice si nici sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic.
    (2) Judecatorii si procurorii sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice.
    Art. 10
    (1) Judecatorii si procurorii nu isi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate in curs de desfasurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
    (2) Judecatorii si procurorii nu pot sa dea consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase, chiar daca procesele respective sunt pe rolul altor instante sau parchete decat acelea in cadrul carora isi exercita functia si nu pot indeplini orice alta activitate care, potrivit legii, se realizeaza de avocat.
    (3) Judecatorilor si procurorilor le este permis sa pledeze, in conditiile prevazute de lege, numai in cauzele lor personale, ale ascendentilor si descendentilor, ale sotilor, precum si ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar si in asemenea situatii insa judecatorilor si procurorilor nu le este ingaduit sa se foloseasca de calitatea pe care o au pentru a influenta solutia instantei de judecata sau a parchetului si trebuie sa evite a se crea aparenta ca ar putea influenta in orice fel solutia.
    Art. 11
    (1) Judecatorii si procurorii pot participa la elaborarea de publicatii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrari literare ori stiintifice si pot participa la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.
    (2) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale.
    (3) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai societatilor stiintifice sau academice, precum si ai oricaror persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

    TITLUL II
    Cariera judecatorilor si procurorilor

    CAP. 1
    Admiterea in magistratura si formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor

    Art. 12
    Admiterea in magistratura a judecatorilor si procurorilor se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputatii.
    Art. 13
    Admiterea in magistratura si formarea profesionala initiala in vederea ocuparii functiei de judecator si procuror se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii.
    Art. 14
    (1) Admiterea la Institutul National al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii, exclusiv pe baza de concurs.
    (2) La concursul pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii se poate inscrie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
    b) este licentiata in drept;
    c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
    d) cunoaste limba romana;
    e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii.
    Art. 15
    (1) Concursul de admitere se organizeaza anual la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere si numarul de locuri scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    (2) Datele prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta si printr-un comunicat care se publica in trei cotidiene centrale.
    (3) Pentru inscrierea la concursul prevazut la alin. (1), candidatul plateste o taxa al carei cuantum se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste in fiecare an numarul de cursanti, in functie de posturile de judecatori si procurori vacante, precum si de cele care vor fi infiintate.
    (5) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) se realizeaza de comisia de admitere.
    (6) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    (7) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 3 zile de la afisare la comisia de solutionare a contestatiilor. Aceasta le va solutiona in termen de 3 zile. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila, dispozitiile alin. (6) fiind aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 16
    (1) Cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie.
    (2) Formarea profesionala initiala in cadrul Institutului National al Magistraturii consta in pregatirea teoretica si practica a auditorilor de justitie pentru a deveni judecatori sau procurori.
    (3) Durata cursurilor de formare profesionala a auditorilor de justitie este de 2 ani. Dupa primul an de cursuri, auditorii de justitie opteaza, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror.
    (4) In perioada cursurilor, auditorii de justitie efectueaza stagii de practica in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, asista la sedintele de judecata si la activitatea de urmarire penala, pentru a cunoaste in mod direct activitatile pe care le desfasoara judecatorii, procurorii si personalul auxiliar de specialitate.
    (5) Programul de formare profesionala a auditorilor de justitie se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    Art. 17
    (1) Auditorii de justitie beneficiaza de o bursa avand caracterul unei indemnizatii lunare corespunzatoare functiei de judecator stagiar si procuror stagiar, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
    (2) Bursa auditorilor de justitie prevazuta la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza indemnizatiei brute prevazute de lege pentru judecatorii si procurorii stagiari, la care se vor calcula retinerile pentru obtinerea indemnizatiei nete, urmand a se vira obligatia angajatorului si a asiguratilor la asigurarile sociale de stat, precum si obligatia angajatorului si a asiguratilor privind contributia la asigurarile sociale de sanatate. Auditorii de justitie beneficiaza de indemnizatie si in perioada vacantelor.
    (3) Indemnizatiile auditorilor de justitie se platesc din fondul prevazut in bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Auditorii de justitie beneficiaza de drepturile prevazute de art. 79 alin. (4) si (5), care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Perioada in care o persoana a avut calitatea de auditor de justitie, daca a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, constituie vechime in functia de judecator sau procuror.
    (6) Prevederile alin. (1) - (3) si (5) se aplica si auditorilor de justitie proveniti din alte tari, pe baza intelegerilor incheiate cu ministerele de justitie din tarile respective.
    Art. 18
    (1) Abaterile disciplinare ale auditorilor de justitie de la indatoririle ce le revin potrivit legii sau Regulamentului Institutului National al Magistraturii se sanctioneaza disciplinar.
    (2) Constituie abateri disciplinare:
    a) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor ce le revin;
    b) atitudinile ireverentioase fata de colegi, personalul de instruire si de conducere al Institutului National al Magistraturii, precum si fata de persoanele cu care intra in contact in perioada efectuarii stagiului;
    c) absentele nemotivate de la cursuri, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna.
    (3) Sanctiunile disciplinare aplicabile auditorilor de justitie sunt:
    a) avertismentul;
    b) diminuarea bursei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
    c) diminuarea bursei proportional cu numarul absentelor nemotivate, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;
    d) exmatricularea din Institutul National al Magistraturii.
    (4) Avertismentul se aplica, in scris, de directorul Institutului National al Magistraturii si poate fi contestat la consiliul stiintific al institutului.
    (5) Sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. b), c) si d) se aplica de Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.
    (6) Hotararile consiliului stiintific prevazute la alin. (5) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal competenta.
    (7) In cazul exmatricularii din Institutul National al Magistraturii, cel sanctionat este obligat sa restituie indemnizatia si cheltuielile de scolarizare.
    (8) Procedura de constatare a abaterilor si de aplicare a sanctiunilor disciplinare se stabileste prin Regulamentul Institutului National al Magistraturii.
    Art. 19
    (1) Dupa incheierea cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie sustin un examen de absolvire, constand in probe teoretice si practice, prin care se verifica insusirea cunostintelor necesare exercitarii functiei de judecator sau de procuror.
    (2) Auditorii de justitie care au promovat examenul prevazut la alin. (1) vor fi numiti, potrivit legii, de regula, in functiile pentru care au optat dupa primul an de cursuri in cadrul Institutului National al Magistraturii.
    (3) Auditorii de justitie care nu promoveaza examenul de absolvire se pot prezenta inca o data pentru sustinerea acestuia la urmatoarea sesiune organizata de Institutul National al Magistraturii. In cazul in care auditorul de justitie nu se prezinta, in mod nejustificat, la examen sau nu promoveaza examenul in a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecator sau procuror si este obligat sa restituie bursa si cheltuielile de scolarizare.
    Art. 20
    (1) Absolventii Institutului National al Magistraturii sunt obligati sa indeplineasca timp de 6 ani functia de judecator sau de procuror.
    (2) In cazul in care un absolvent al Institutului National al Magistraturii este eliberat din functie inainte de expirarea perioadei de 6 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1).

    CAP. 2
    Judecatorii stagiari si procurorii stagiari

    Art. 21
    (1) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti in functie de catre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obtinuta prin insumarea celor trei medii de la sfarsitul fiecarui an de studiu si de la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.
    (2) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari pot fi numiti in functie numai la judecatorii sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea.
    (3) Judecatorii stagiari se bucura de stabilitate.
    Art. 22
    (1) Durata stagiului este de 1 an.
    (2) In perioada stagiului, judecatorii si procurorii sunt obligati sa continue formarea profesionala, sub coordonarea unui judecator sau procuror anume desemnat de presedintele judecatoriei sau, dupa caz, de prim-procurorul parchetului de pe langa aceasta instanta.
    (3) Conducerea instantelor si a parchetelor este obligata sa asigure toate conditiile pentru buna desfasurare a stagiului.
    Art. 23
    (1) Judecatorii stagiari judeca:
    a) cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila, cererile privind popririle, incuviintarea executarii silite, investirea cu formula executorie si luarea unor masuri asiguratorii;
    b) litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in cazul in care valoarea obiectului litigiului nu depaseste 100 milioane lei (10 mii lei RON);
    c) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor contraventionale;
    d) somatia de plata;
    e) reabilitarea;
    f) constatarea interventiei amnistiei ori gratierii;
    g) infractiunile prevazute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala.
    (2) Procurorii stagiari au dreptul sa puna concluzii in instanta, sa efectueze si sa semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucura de stabilitate.
    (3) Solutiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care ii coordoneaza.
    Art. 24
    (1) Judecatorul sau procurorul care raspunde de coordonarea judecatorilor stagiari sau, dupa caz, a procurorilor stagiari intocmeste trimestrial un referat de evaluare individuala privind insusirea cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror.
    (2) In vederea prezentarii la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuala cuprinde avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta.
    Art. 25
    (1) Dupa incheierea perioadei de stagiu, judecatorii si procurorii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate. In cazul in care judecatorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat sa se prezinte la sesiunea urmatoare.
    (2) Lipsa nejustificata de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de judecator stagiar sau de procuror stagiar. In aceasta situatie, judecatorul sau procurorul stagiar este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate pentru formarea sa profesionala.
    (3) Persoana care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen daca de la incheierea stagiului pana la data fixata pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Dupa trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa efectueze din nou stagiul, potrivit legii.
    Art. 26
    (1) Examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari se organizeaza anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.
    (2) Data, locul si modul de desfasurare a examenului de capacitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii si se comunica instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate.
    (3) Cererile de inscriere la examenul de capacitate, insotite de referatele de evaluare si de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.
    Art. 27
    (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecatorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    Art. 28
    (1) Examenul de capacitate consta in verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.
    (2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza ale dreptului, organizarea judiciara si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor. La sustinerea probelor orale participa cel putin 3 membri ai comisiilor prevazute la art. 27.
    (3) Probele cu caracter practic constau in solutionarea de spete si intocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecatori si procurori, in functie de specificul activitatii acestora.
    Art. 29
    (1) Rezultatele examenului de capacitate se inscriu in tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    (2) Contestatiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul National al Magistraturii, in termen de 72 de ore de la afisarea rezultatelor, de catre candidati, curtile de apel sau parchetele de pe langa acestea. Contestatiile se solutioneaza in termen de 3 zile. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila, dispozitiile alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator.
    (3) Notarea la probele orale este definitiva.
    (4) Dupa intocmirea tabelului de clasificare a candidatilor, Consiliul Superior al Magistraturii valideaza examenul de capacitate, in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.
    (5) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, examenul de capacitate in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege sau de regulament privind organizarea examenului sau ca exista dovada savarsirii unor fraude.
    Art. 30
    (1) Dupa validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante se publica de indata, separat pentru judecatori si procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Candidatii declarati admisi la examenul de capacitate au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (3) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere a postului in termenul prevazut la alin. (2) i se propune, din oficiu, un post de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.
    (4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, in urmatoarea ordine, candidatul care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare in magistratura.
    (5) Repartizarea pe posturi se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instantelor si al parchetelor, se comunica persoanelor interesate si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (6) In circumscriptiile instantelor si parchetelor unde o minoritate nationala are o pondere de cel putin 50% din numarul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidatii cunoscatori ai limbii acelei minoritati.

    CAP. 3
    Numirea judecatorilor si procurorilor

    Art. 31
    (1) Judecatorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Propunerile de numire se fac in cel mult 30 de zile de la data validarii examenului de capacitate.
    (3) Presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1). Refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) In situatia in care Consiliul Superior al Magistraturii sustine propunerea initiala, are obligatia sa motiveze optiunea si sa o comunice de indata Presedintelui Romaniei.
    (5) In perioada dintre data validarii examenului de capacitate si data intrarii in vigoare a actului de numire de catre Presedintele Romaniei, judecatorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul corespunzator functiei imediat superioare celei de judecator sau procuror stagiar.
    Art. 32
    Poate fi numita judecator sau procuror militar persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru intrarea in magistratura, dupa dobandirea calitatii de ofiter activ in cadrul Ministerului Apararii Nationale.
    Art. 33
    (1) Pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 14 alin. (2), persoanele care au indeplinit functia de judecator, procuror si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, precum si magistratii-asistenti la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile.
    (2) Concursul prevazut la alin. (1) se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa acestea.
    (3) In termen de cel mult 30 de zile de la data validarii concursului prevazut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de judecator sau, dupa caz, de procuror a candidatilor admisi.
    (4) Dispozitiile art. 30 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fara concurs, in functia de judecator sau procuror.
    (6) Persoanele prevazute la alin. (5) pot fi numite la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (7) Persoanele care au indeplinit functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si avocatii cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani pot fi numite, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea.
    (8) Persoanele care indeplinesc conditia de la alin. (5) si (7) prin cumularea vechimii in functia de judecator, procuror sau in profesia de avocat pot fi numite judecator sau procuror, fara concurs, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (9) In vederea numirii in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) vor sustine un interviu in fata sectiei corespunzatoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (10) Pentru a fi numite in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute de art. 14 alin. (2).
    (11) Presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1). Refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii.
    (12) In situatia in care Consiliul Superior al Magistraturii sustine propunerea initiala, are obligatia sa motiveze optiunea si sa o comunice de indata Presedintelui Romaniei.
    (13) Dupa numirea in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (1), (5), (7) si (8) sunt obligate sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii care va cuprinde in mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
    (14) Persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) vor sustine, la finalizarea cursului prevazut la alin. (13), un examen pentru verificarea cunostintelor. Nepromovarea examenului atrage eliberarea din functie, cu obligatia restituirii indemnizatiilor primite in perioada in care au urmat cursurile.
    (15) Judecatorii Curtii Constitutionale care, la data numirii, aveau functia de judecator sau de procuror au dreptul, la incetarea mandatului, sa revina la postul detinut anterior.
    Art. 34
    (1) Inainte de a incepe sa-si exercite functia, judecatorii si procurorii depun urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a judecatorilor si procurorilor si este facultativa.
    (2) Refuzul depunerii juramantului atrage, de drept, nulitatea numirii in functie.
    (3) Juramantul se depune in sedinta solemna, in fata judecatorilor instantei sau, dupa caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecatorul sau procurorul, dupa citirea actului de numire.
    (4) Depunerea juramantului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de conducatorul instantei sau, dupa caz, al parchetului si de 2 dintre judecatorii sau procurorii prezenti, precum si de cel care a depus juramantul.
    (5) Depunerea juramantului nu este necesara in cazul transferului sau al promovarii judecatorului ori procurorului in alta functie.

    CAP. 4
    Formarea profesionala continua si evaluarea periodica a judecatorilor si procurorilor

    Art. 35
    (1) Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor constituie garantia independentei si impartialitatii in exercitarea functiei.
    (2) Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care Romania este parte, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, in abordarea multidisciplinara a institutiilor cu caracter de noutate, precum si in cunoasterea si aprofundarea unor limbi straine si operarea pe calculator.
    Art. 36
    Responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor revine Institutului National al Magistraturii, conducatorilor instantelor sau parchetelor la care acestia isi desfasoara activitatea, precum si fiecarui judecator si procuror, prin pregatire individuala.
    Art. 37
    (1) Judecatorii si procurorii participa, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
    (2) Judecatorii si procurorii au obligatia de a urma in cadrul programelor de formare profesionala continua un curs intensiv pentru invatarea sau aprofundarea unei limbi straine si un curs intensiv pentru initierea sau aprofundarea cunostintelor de operare pe calculator organizate de Institutul National al Magistraturii sau de instantele judecatoresti sau parchete, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate, precum si de alte institutii de specialitate.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii aproba anual, la propunerea Institutului National al Magistraturii, programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor.
    (4) Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor se realizeaza tinand seama de necesitatea specializarii lor.
    Art. 38
    (1) In cadrul fiecarei curti de apel si in cadrul fiecarui parchet de pe langa curtea de apel se organizeaza periodic activitati de formare profesionala continua, constand in consultari, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii. Tematica acestora se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel desemneaza judecatorii, respectiv procurorii, care raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langa curtea de apel si parchetele subordonate.
    Art. 39
    (1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta judecatorii si procurorii sunt supusi la fiecare 3 ani unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare, iar in cazul judecatorilor si procurorilor numiti in functii de conducere, si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
    (2) Prima evaluare a judecatorilor si procurorilor se face la 2 ani de la numirea in functie.
    (3) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecatori si procurori, formate din presedintele instantei sau, dupa caz, conducatorul parchetului, sectiei sau directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetului National Anticoruptie, precum si din 2 judecatori sau procurori desemnati de colegiul de conducere.
    (4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Parchetului National Anticoruptie fac parte si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, respectiv, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie care raspund direct de performantele acestor structuri.
    (5) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor sunt prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezenta lege.
    (6) Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor se aproba prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
------------
    *) Potrivit art. III al titlului XVII din Legea nr. 247/2005, la implinirea termenului prevazut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

    Art. 40
    (1) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a judecatorului sau procurorului intocmit de comisiile prevazute la art. 39 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator".
    (2) Judecatorii sau procurorii nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (3) In solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducatorului instantei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevazute la art. 39 alin. (3) sau (4) orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea judecatorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie.
    (4) Hotararile sectiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca instanta de judecata, sunt definitive si irevocabile.
    Art. 41
    (1) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul "nesatisfacator" sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
    (2) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul "satisfacator" in urma a doua evaluari consecutive sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
    (3) Cursurile prevazute la alin. (1) si (2) se incheie prin sustinerea unui examen, in conditiile prezentei legi.
    (4) Judecatorul sau procurorul care primeste in urma a doua evaluari consecutive calificativul "nesatisfacator" sau care nu a promovat examenul prevazut la alin. (3) este eliberat din functie pentru incapacitate profesionala de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 42
    (1) Evolutia carierei de judecator sau procuror se consemneaza in fisa din dosarul profesional, care se intocmeste si se pastreaza de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Datele continute in dosarul profesional sunt confidentiale, in conditiile prevazute de lege.
    (3) Judecatorii si procurorii au acces la propriul dosar profesional si pot obtine copii ale actelor existente in dosar.

    CAP. 5
    Promovarea judecatorilor si procurorilor si numirea in functiile de conducere

    SECTIUNEA 1
    Promovarea la tribunale, curti de apel si la parchete

    Art. 43
    (1) Promovarea judecatorilor si procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel national, in limita posturilor vacante existente la tribunale si curti de apel sau, dupa caz, la parchete.
    (2) Concursul pentru promovarea judecatorilor si procurorilor se organizeaza, anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (3) Comisia pentru promovarea judecatorilor este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcatuita din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (5) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor, prin curtile de apel si parchete, si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in trei cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    Art. 44
    (1) Pot participa la concursul de promovare la instantele sau parchetele imediat superioare judecatorii si procurorii care au avut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc urmatoarele conditii minime de vechime:
    a) 5 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functiile de judecator de tribunal sau tribunal specializat si procuror la parchetul de pe langa tribunal sau la parchetul de pe langa tribunalul specializat;
    b) 6 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functiile de judecator de curte de apel si procuror la parchetul de pe langa aceasta;
    c) 8 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) La calcularea vechimii prevazute la alin. (1) se ia in considerare si perioada in care judecatorul sau procurorul a fost avocat.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 45
    Judecatorii si procurorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 44 pot participa la concurs, in vederea promovarii pe loc, in limita numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 46
    (1) Concursul de promovare consta in probe scrise, cu caracter teoretic si practic.
    (2) Probele constau in:
    a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat;
    b) jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;
    c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;
    d) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului sau procurorului.
    (3) Procedura de desfasurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevazuta in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor.
    (4) Dispozitiile art. 30 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 47
    In termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotarare, promovarea judecatorilor si procurorilor declarati admisi.

    SECTIUNEA a 2-a
    Numirea in functiile de conducere din cadrul judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor corespunzatoare

    Art. 48
    (1) Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la judecatorii, tribunale, tribunale specializate si curti de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (2) Pot participa la concurs sau examen judecatorii care au calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (3) Judecatorii isi depun candidaturile insotite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
    (4) Concursul sau examenul consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si in probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistenta la stres si un test psihologic.
    (5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 judecatori de la curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, judecatorii care au urmat cursuri de management.
    (6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul National al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii si se afiseaza pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile instantelor judecatoresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului si numeste judecatorii in functiile de conducere in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale. Dispozitiile art. 30 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (8) Numirea judecatorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (9) Numirea judecatorilor in celelalte functii de conducere se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea presedintelui instantei.
    (10) Nu pot fi numiti in functii de conducere judecatorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecatorii care au un interes personal, ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
    (11) Judecatorii care participa la concurs sau examen, precum si cei propusi pentru o functie de conducere sunt obligati sa dea o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual sau in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care judecatorul a luat cunostinta despre aceasta.
    (12) Inainte de numirea in functiile de conducere, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica si comunica, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, daca judecatorul a facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau a colaborat cu acestea.
    (13) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecatoresti este publica si disponibila permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile instantelor judecatoresti.
    (14) Numirea in functii de conducere potrivit prezentului articol se face in termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante.
    Art. 49
    (1) Numirea in functiile de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si de adjuncti ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (3) Procurorii isi depun candidaturile insotite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
    (4) Dispozitiile art. 48 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
    (6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul National al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii si se afiseaza pe pagina de Internet a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Institutului National al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului si numeste procurorii in functiile de conducere in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale. Dispozitiile art. 30 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
    (8) Numirea procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (9) Numirea in celelalte functii de conducere la parchete se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (10) Pentru numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (9) este necesara recomandarea conducatorului parchetului unde urmeaza sa fie numit procurorul.
    (11) Dispozitiile art. 48 alin. (10) - (12) si (14) se aplica in mod corespunzator si in cazul numirii procurorilor in functiile de conducere.
    (12) Evidenta posturilor vacante de conducere de la parchete este publica si disponibila permanent pe paginile de Internet ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile parchetelor.
    Art. 50
    (1) Pentru numirea in functii de conducere, sunt necesare urmatoarele conditii minime de vechime:
    a) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de judecatorie, prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani in functia de judecator sau procuror;
    b) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de tribunal sau tribunal specializat, precum si presedinte de sectie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, adjunct al acestuia si procuror sef sectie al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, o vechime de 6 ani in functia de judecator sau procuror;
    c) pentru functia de presedinte, vicepresedinte, presedinte de sectie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel si adjunct al acestuia, procuror sef sectie al parchetului de pe langa curtea de apel, o vechime de 8 ani in functia de judecator sau procuror.
    (2) La calcularea vechimii prevazute la alin. (1) se ia in considerare si perioada in care judecatorul sau procurorul a fost avocat.
    (3) Pentru numirea in functii de conducere, judecatorul si procurorul trebuie sa aiba dreptul sa functioneze la instanta sau, dupa caz, parchetul la care urmeaza sa fie numit in functia de conducere.
    Art. 51
    (1) La incetarea mandatului functiei de conducere judecatorii sau procurorii pot ocupa, in conditiile prevazute de art. 48, 49 si 50, o functie de conducere la aceeasi instanta sau la acelasi parchet ori la alta instanta sau parchet ori revin la instantele sau parchetele de unde provin sau la o instanta sau parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii.
    (2) Revocarea din functia de conducere a judecatorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a presedintelui instantei, pentru urmatoarele motive:
    a) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;
    b) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;
    c) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.
    (3) La verificarea organizarii eficiente a activitatii vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele criterii: folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, raportul resurse investite - rezultate obtinute, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor in cadrul instantelor sau parchetelor.
    (4) La verificarea comportamentului si comunicarii vor fi avute in vedere, in principal, comportamentul si comunicarea cu judecatorii, procurorii, personalul auxiliar, justitiabilii, persoanele implicate in actul de justitie, alte institutii, mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public din cadrul instantei sau parchetului si transparenta actului de conducere.
    (5) La verificarea asumarii responsabilitatii vor fi avute in vedere, in principal, indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente, implementarea strategiilor nationale si secventiale in domeniul justitiei si respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, dupa caz, al repartizarii pe criterii obiective a cauzelor.
    (6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute in vedere, in principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida.
    (7) Revocarea din functia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a conducatorului parchetului, pentru motivele prevazute la alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a 3-a
    Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si numirea in functiile de conducere din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie

    Art. 52
    (1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au indeplinit functia de judecator in ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel, au obtinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 12 ani.
    (2) Dispozitiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Evidenta posturilor vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie este publica si disponibila permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (4) Judecatorii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insotite de orice inscrisuri considerate relevante, in termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care le analizeaza si le inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de un raport consultativ asupra promovarii, in termen de 10 zile de la primire.
    Art. 53
    (1) Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani.
    (2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
    (3) Numirea in functiile prevazute la alin. (1) se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.
    (4) Dispozitiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplica in mod corespunzator.
    (5) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data la care functia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie a devenit vacanta.
    (6) Revocarea din functie a presedintelui, a vicepresedintelui sau a presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de catre Presedintele Romaniei la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numarul membrilor sau la cererea adunarii generale a instantei, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 54
    (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestora sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.
    (2) Dispozitiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Presedintele Romaniei poate refuza motivat numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1), aducand la cunostinta publicului motivele refuzului.
    (4) Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.
    Art. 55
    (1) Numirea in celelalte functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Parchetului National Anticoruptie se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz.
    (2) Pentru numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) este necesara recomandarea conducatorului sectiei ori, dupa caz, al directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetului National Anticoruptie, unde urmeaza sa fie numit procurorul.
    (3) Dispozitiile art. 48 alin. (10) - (12) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Revocarea din functiile de conducere a procurorilor numiti potrivit alin. (1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori, dupa caz, a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Propunerea prevazuta la alin. (4) poate fi formulata din oficiu sau la sesizarea adunarilor generale ori a conducatorilor sectiilor ori, dupa caz, al directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetului National Anticoruptie.
    Art. 56
    La incetarea mandatului pentru functiile de conducere prevazute la art. 53, 54 si 55, judecatorii sau procurorii revin la instantele sau parchetele de unde provin sau la o instanta sau parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii.

    CAP. 6
    Delegarea, detasarea si transferul

    Art. 57
    (1) In cazul in care o judecatorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate functiona normal din cauza absentei temporare a unor judecatori, existentei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, presedintele curtii de apel, la propunerea presedintelui respectivei instante din circumscriptia acelei curti de apel, poate delega judecatori de la alte instante din circumscriptia mentionata, cu acordul scris al acestora.
    (2) Delegarea judecatorilor de la judecatorii, tribunale si tribunale specializate in circumscriptia altei curti de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel in circumscriptia careia se cere delegarea si cu avizul presedintelui curtii de apel unde acestia functioneaza.
    (3) Delegarea judecatorilor curtilor de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel.
    (4) Delegarea in functii de conducere a judecatorilor de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, pana la ocuparea functiei prin numire in conditiile prezentei legi.
    (5) Delegarea in functiile de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecatorilor de la aceasta instanta se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (6) Delegarea judecatorilor se poate face pe o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an si poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 90 de zile.
    (7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an.
    (8) Delegarea procurorilor poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 90 de zile.
    (9) Pe perioada delegarii judecatorii si procurorii beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este delegat judecatorul sau procurorul sunt inferioare, acesta isi pastreaza indemnizatia de incadrare lunara si celelalte drepturi banesti.
    Art. 58
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite, la solicitarea acestor institutii.
    (2) Durata detasarii este cuprinsa intre 6 luni si 3 ani. Detasarea se prelungeste o singura data, pentru o durata de pana la 3 ani, in conditiile prevazute la alin. (1).
    (3) In perioada detasarii, judecatorii si procurorii isi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasat judecatorul sau procurorul sunt inferioare, acesta isi pastreaza indemnizatia de incadrare lunara si celelalte drepturi banesti.
    (4) Perioada detasarii constituie vechime in functia de judecator sau procuror.
    (5) Dupa incetarea detasarii, judecatorul sau procurorul revine in functia detinuta anterior.
    Art. 59
    Detasarea nu se poate face la instante sau parchete de nivel superior celor la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa functioneze potrivit legii.
    Art. 60
    Transferul judecatorilor si procurorilor de la o instanta la alta instanta sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publica se aproba, la cererea celor in cauza, de Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 61
    (1) La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror, iar procurorii, in functia de judecator, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege.
    (2) Pentru numirea in functiile prevazute la alin. (1), candidatii vor sustine un interviu in fata sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul procurorilor care solicita numirea ca judecatori si, respectiv, a sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul judecatorilor care solicita numirea ca procuror.
    (3) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.

    CAP. 7
    Suspendarea din functie si incetarea functiei de judecator si procuror

    Art. 62
    (1) Judecatorul sau procurorul este suspendat din functie in urmatoarele cazuri:
    a) cand a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa prin ordonanta sau rechizitoriu;
    b) cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa-si exercite functia in mod corespunzator.
    (2) Suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) In perioada suspendarii din functie, judecatorului si procurorului nu i se platesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime in magistratura.
    (4) In perioada suspendarii din functie, judecatorului sau procurorului nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute la art. 5 si 8.
    Art. 63
    (1) In cazul prevazut la art. 62 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunica de indata judecatorului sau procurorului si conducerii instantei sau parchetului unde acesta functioneaza hotararea prin care s-a dispus suspendarea din functie.
    (2) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal fata de judecator sau procuror, suspendarea din functie inceteaza, iar acesta este repus in situatia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsit pe perioada suspendarii din functie si i se recunoaste vechimea in magistratura pentru aceasta perioada.
    Art. 64
    (1) In cazul prevazut la art. 62 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instantei sau a conducatorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicala de specialitate, numita in conditiile art. 14 alin. (2) lit. e).
    (2) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize, poate hotari incetarea suspendarii si repunerea in functie a judecatorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, daca boala este ireversibila, propune eliberarea din functie potrivit legii.
    (3) In perioada suspendarii, judecatorului sau procurorului i se platesc drepturile de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
    Art. 65
    (1) Judecatorii si procurorii sunt eliberati din functie in urmatoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) pensionare, potrivit legii;
    c) transfer intr-o alta functie, in conditiile legii;
    d) incapacitate profesionala;
    e) ca sanctiune disciplinara;
    f) condamnarea definitiva a judecatorului sau procurorului pentru o infractiune;
    g) incalcarea dispozitiilor art. 7;
    h) nepromovarea examenului prevazut la art. 33 alin. (14);
    i) neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) si e).
    (2) Eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Trecerea in rezerva sau in retragere a judecatorilor si procurorilor militari se face in conditiile legii, dupa eliberarea din functie de catre Presedintele Romaniei. In caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din functie se face dupa trecerea in rezerva sau, dupa caz, in retragere.
    (4) Eliberarea din functie a judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) In cazul in care judecatorul sau procurorul cere eliberarea din functie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia sa devina efectiva, daca prezenta judecatorului sau procurorului este necesara.
    (6) Judecatorul sau procurorul eliberat din functie din motive neimputabile isi pastreaza gradul profesional dobandit in ierarhia instantelor sau a parchetelor.

    CAP. 8
    Magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie

    Art. 66
    (1) Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie se bucura de stabilitate.
    (2) Magistratii-asistenti sunt numiti si promovati in functie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza de concurs.
    (3) Conditiile generale de numire a magistratilor-asistenti sunt cele prevazute pentru functia de judecator si procuror.
    (4) Dispozitiile prezentei legi privind incompatibilitatile si interdictiile, formarea profesionala continua si evaluarea periodica, drepturile si indatoririle, precum si raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor se aplica in mod corespunzator si magistratilor-asistenti.
    Art. 67
    (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistratii-asistenti sefi cu o vechime de cel putin 4 ani in aceasta functie.
    (2) Magistratii-asistenti sefi gradul III sunt promovati dintre magistratii-asistenti cu cel putin 3 ani vechime in aceasta functie. Dupa o perioada de 2 ani ca magistrati-asistenti sefi pot fi trecuti in gradul II si dupa alti 5 ani in gradul I.
    (3) Magistratii-asistenti gradul III sunt numiti fara concurs dintre judecatorii sau procurorii cu o vechime in magistratura de cel putin 4 ani. Dupa o perioada de 3 ani in aceasta functie, magistratii-asistenti pot fi trecuti in gradul II, iar dupa alti 3 ani in gradul I.
    (4) Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, precum si grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani.
    Art. 68
    (1) Prim-magistratul-asistent are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti din sectii si a functionarilor din Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
    b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale Completului de 9 judecatori, ca instanta disciplinara.
    (2) Prim-magistratul-asistent are si alte atributii stabilite prin Regulamentul privind organizarea administrativa si functionarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    Art. 69
    Magistratii-asistenti sefi au urmatoarele atributii:
    a) participa la sedintele de judecata ale sectiilor si ale Completului de 9 judecatori;
    b) repartizeaza magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata;
    c) asigura tinerea in bune conditii a evidentelor sectiilor si realizarea la timp a tuturor lucrarilor.
    Art. 70
    Magistratii-asistenti participa la sedintele de judecata ale sectiilor.
    Art. 71
    Magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie redacteaza incheierile, participa cu vot consultativ la deliberari si redacteaza hotarari, conform repartizarii facute de presedinte pentru toti membrii completului de judecata.
    Art. 72
    Magistratii-asistenti aduc la indeplinire orice alte sarcini incredintate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de vicepresedinte sau de presedintele sectiei.

    TITLUL III
    Drepturile si indatoririle judecatorilor si procurorilor

    Art. 73
    Stabilirea drepturilor judecatorilor si procurorilor se face tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea si complexitatea functiei de judecator si procuror, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru aceste functii si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora.
    Art. 74
    (1) Pentru activitatea desfasurata, judecatorii si procurorii au dreptul la o remuneratie stabilita in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, cu functia detinuta, cu vechimea in magistratura si cu alte criterii prevazute de lege.
    (2) Drepturile salariale ale judecatorilor si procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decat in cazurile prevazute de prezenta lege. Salarizarea judecatorilor si procurorilor se stabileste prin lege speciala.
    (3) Salarizarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se stabileste prin legea privind indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica.
    (4) Judecatorii si procurorii militari sunt militari activi si au toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
    (5) Salarizarea si celelalte drepturi cuvenite judecatorilor si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, in concordanta cu prevederile legislatiei privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti si cu reglementarile referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ si, respectiv, de salariat civil al acestui minister.
    (6) Acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 75
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.
    (2) Judecatorii sau procurorii care considera ca independenta si impartialitatea le sunt afectate in orice mod prin acte de imixtiune in activitatea profesionala se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune masurile necesare, conform legii.
    Art. 76
    Judecatorii si procurorii sunt liberi sa organizeze sau sa adere la organizatii profesionale locale, nationale sau internationale, in scopul apararii intereselor lor profesionale, precum si la cele prevazute de art. 11 alin. (3).
    Art. 77
    (1) Judecatorii si procurorii in functie sau pensionari au dreptul de a li se asigura masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.
    (2) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Administratiei si Internelor.
    Art. 78
    (1) Judecatorii si procurorii beneficiaza de asigurare pentru risc profesional, realizata din fondurile bugetare ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau, in cazul judecatorilor si procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apararii Nationale, pentru viata, sanatate si bunuri, daca sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea, in limita veniturilor pentru anii lucrati in aceste functii, dar nu in mai mult de 15 ani de activitate.
    (2) La eliberarea din functie, asigurarea prevazuta la alin. (1) inceteaza.
    (3) Asigurarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Judecatorii si procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevazuta la alin. (1).
    (5) Prin hotarare a Guvernului, se poate infiinta Casa de asigurari a judecatorilor si procurorilor.
    Art. 79
    (1) Judecatorii si procurorii beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.
    (2) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate platite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate in tara sau in strainatate, pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate si de doctorat, precum si la concedii fara plata, potrivit Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor.
    (3) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (4) In perioada concediului de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani, judecatorii sau procurorii au dreptul la o indemnizatie in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acorda acest concediu.
    (5) Judecatorii si procurorii in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale.
    (6) Judecatorii si procurorii au dreptul la inchirierea locuintelor de serviciu. Locuintele de serviciu aflate in proprietatea sau administrarea Ministerului Justitiei si unitatilor subordonate, precum si cele aflate in proprietatea sau in administrarea Ministerului Public nu pot fi cumparate de judecatori, procurori sau orice alti salariati ai acestor institutii.
    (7) In cazul pensionarii pentru limita de varsta, titularul contractului de inchiriere prevazut la alin. (6) si, dupa caz, sotul ori sotia acestuia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.
    Art. 80
    Judecatorii si procurorii beneficiaza anual de 6 calatorii in tara dus-intors, gratuite, la transportul pe calea ferata clasa I, auto, naval si aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 calatorii in tara dus-intors, in cazul in care deplasarea se efectueaza cu autoturismul.
    Art. 81
    (1) Judecatorii si procurorii cu vechime continua in magistratura de 20 de ani beneficiaza, la data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru alte motive neimputabile, de o indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.
    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data in decursul carierei de judecator sau procuror si se inregistreaza, potrivit legii.
    (3) Modul de calcul al vechimii continue in magistratura se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul decesului judecatorului sau procurorului aflat in activitate. In acest caz, de indemnizatie beneficiaza sotul/sotia si copiii care se afla in intretinerea acestuia la data decesului.
    Art. 82
    (1) Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura beneficiaza, la implinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii.
    (2) Judecatorii si procurorii sunt pensionati la cerere inainte de implinirea varstei prevazute de lege si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in aceste functii. La calcularea acestei vechimi se iau in considerare si perioadele in care judecatorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fara ca ponderea acestora sa poata fi mai mare de 10 ani.
    (3) Pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani in functia de judecator sau procuror, la cuantumul pensiei se adauga cate 1%, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.
    (4) De pensia de serviciu beneficiaza si judecatorii si procurorii cu o vechime in magistratura intre 20 si 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei prevazut la alin. (1) fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala.
    (5) Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) numai in functia de judecator sau procuror beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale pe care le are un judecator sau procuror in functie in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.
    (6) De prevederile alin. (5) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de judecator sau procuror din motive neimputabile.
    (7) Judecatorii si procurorii militari pot opta intre pensia de serviciu sau pensia militara de serviciu.
    (8) Judecatorii si procurorii care beneficiaza de pensie de serviciu potrivit alin. (1), (2) si (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective.
    Art. 83
    Judecatorii si procurorii de la toate instantele, precum si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) nu pot fi mentinuti in functie dupa implinirea varstei de pensionare prevazute de lege.
    Art. 84
    Sotul supravietuitor si copiii judecatorilor si procurorilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 82 beneficiaza de pensie de urmas daca indeplinesc conditiile prevazute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 85
    (1) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public al asigurarilor sociale se suporta din bugetul de stat.
    (2) Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 84 se actualizeaza anual in raport cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor in activitate.
    (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si judecatorilor sau procurorilor pensionari, precum si persoanelor care beneficiaza de pensia de urmas prevazuta la art. 84.
    Art. 86
    Constituie vechime in magistratura perioada in care judecatorul, procurorul, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a indeplinit functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecator financiar, judecator financiar inspector, procuror financiar si consilier in sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1), precum si perioada in care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.
    Art. 87
    (1) Pe durata indeplinirii functiei, personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, din Ministerul Public, din Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul National de Criminologie si din Institutul National al Magistraturii este asimilat judecatorilor si procurorilor in ceea ce priveste drepturile si indatoririle, inclusiv sustinerea examenului de admitere, evaluarea activitatii profesionale, sustinerea examenului de capacitate si de promovare, dispozitiile prezentei legi aplicandu-se in mod corespunzator, cu exceptia dreptului prevazut de art. 82 alin. (2).
    (2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum si a procedurii de cercetare si aplicare a sanctiunilor disciplinare se face prin ordin al conducatorilor autoritatilor prevazute la alin. (1).
    Art. 88
    (1) Pentru merite deosebite in activitate, judecatorii si procurorii pot fi distinsi cu Diploma Meritul judiciar.
    (2) Diploma Meritul judiciar se acorda de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecatori, si la propunerea ministrului justitiei, pentru procurori.
    Art. 89
    Modelul diplomei si modul de confectionare a acesteia se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de catre ministrul justitiei.
    Art. 90
    (1) Judecatorii si procurorii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate.
    (2) Relatiile judecatorilor si procurorilor la locul de munca si in societate se bazeaza pe respect si buna-credinta.
    Art. 91
    (1) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa rezolve lucrarile in termenele stabilite si sa solutioneze cauzele in termen rezonabil, in functie de complexitatea acestora, si sa respecte secretul profesional.
    (2) Judecatorul este obligat sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor la care a participat, inclusiv dupa incetarea exercitarii functiei.
    Art. 92
    (1) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa aiba, in timpul sedintelor de judecata, tinuta vestimentara corespunzatoare instantei la care functioneaza.
    (2) Tinuta vestimentara se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, si se asigura in mod gratuit.
    Art. 93
    Judecatorii si procurorii sunt obligati sa prezinte, in conditiile si la termenele prevazute de lege, declaratia de avere si declaratia de interese.

    TITLUL IV
    Raspunderea judecatorilor si procurorilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 94
    Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.
    Art. 95
    (1) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu incuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) In caz de infractiune flagranta, judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia.
    Art. 96
    (1) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
    (2) Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.
    (3) Cazurile in care persoana vatamata are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procese penale sunt stabilite de Codul de procedura penala.
    (4) Dreptul persoanei vatamate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare savarsite in alte procese decat cele penale nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.
    (5) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.
    (6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii.
    (8) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune in toate cazurile prevazute de prezentul articol este de un an.
    Art. 97
    (1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare.
    (2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac.

    CAP. 2
    Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor

    Art. 98
    (1) Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.
    (2) Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor militari poate fi angajata numai potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 99
    Constituie abateri disciplinare:
    a) incalcarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;
    b) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii, precum si imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;
    c) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu;
    d) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
    e) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;
    f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;
    g) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;
    h) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, daca fapta nu constituie infractiune;
    i) efectuarea cu intarziere a lucrarilor, din motive imputabile;
    j) absentele nemotivate de la serviciu, in mod repetat;
    k) atitudinea nedemna in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili;
    l) neindeplinirea obligatiei privind transferarea normei de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza;
    m) nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;
    n) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor in conditiile legii.
    Art. 100
    Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:
    a) avertismentul;
    b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
    c) mutarea disciplinara pentru o perioada de la o luna la 3 luni la o instanta sau la un parchet, situate in circumscriptia aceleiasi curti de apel ori in circumscriptia aceluiasi parchet de pe langa aceasta;
    d) excluderea din magistratura.
    Art. 101
    Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 100 se aplica de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii sale organice.

    TITLUL V
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 102
    (1) Judecatorii in functie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi continua activitatea pana la data expirarii mandatului pentru care au fost numiti.
    (2) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie carora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiti ori, dupa caz, sunt eliberati din motive neimputabile isi pastreaza gradul dobandit in ierarhie si pot ocupa o functie de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si pot reveni pe functia de magistrat detinuta anterior sau pe o alta functie de judecator ori procuror sau pot opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen.
    Art. 103
    Judecatorii si procurorii care au, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, norma de baza la institutii de invatamant superior juridic au obligatia ca, incepand cu anul universitar urmator, sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza ori sa renunte la calitatea de judecator sau procuror.
    Art. 104
    (1) Judecatorii si procurorii in functie, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 87 alin. (1) care au beneficiat de vechime in magistratura potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza aceasta vechime.
    (2) Salarizarea magistratilor-asistenti se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile ulterioare, in baza coeficientilor de multiplicare prevazuti la nr. crt. 19, 20, 18 pentru magistratii-asistenti gradul I, II, III, la nr. crt. 12, 13, 19 pentru magistratii-asistenti sefi gradul I, II, III si la nr. crt. 12 pentru prim-magistratul-asistent.
    Art. 105
    (1) Judecatorii si procurorii militari care isi continua activitatea la instantele si parchetele militare, redistribuiti pe functii inferioare, isi pastreaza drepturile salariale de care beneficiaza la data redistribuirii. Celelalte dispozitii ale prezentei legi se aplica in mod corespunzator si judecatorilor si procurorilor militari.
    (2) Transferul judecatorilor si procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii posturilor, se face la instante si parchete civile de grad egal, potrivit optiunii exprimate, in limita posturilor disponibile.
    Art. 106
    Consiliul Superior al Magistraturii aproba, prin hotarare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I:
    a) Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfasurare a concursului de admitere si a examenului de absolvire, precum si media minima de admitere si de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    b) Regulamentul Institutului National al Magistraturii;
    c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfasurare si media minima de promovare a examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari;
    d) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura;
    e) Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute;
    f) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor;
    g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor;
    h) Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor;
    i) Regulamentul privind concediile judecatorilor si procurorilor.
    Art. 107
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    a) dispozitiile art. 6, art. 12, art. 14 - 16, art. 36 - 43, art. 55, art. 58 si art. 59 - 69 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 42 - 69, art. 91 - 120^1 si art. 121 - 131^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 66 privind vechimea in magistratura necesara pentru promovarea in functia de judecator sau procuror, care se abroga pe data de 1 ianuarie 2005.
    (3) Dispozitiile art. 13 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga pe data de 1 ianuarie 2005.

    NOTA:
    Reproducem mai jos prevederile art. II - VIII din titlul XVII al Legii nr. 247/2005, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 303/2004 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale titlului XVII al Legii nr. 247/2005.
    "Art. 2
    (1) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Celelalte regulamente prevazute la art. 106 se actualizeaza si se aproba in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (3) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se va adopta hotararea Guvernului prevazuta la art. 77 alin. (3)*) din Legea nr. 303/2004.
------------
    *) Art. 77 alin. (3) a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 78 alin. (3).

    Art. 3
    La implinirea termenului prevazut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare, se abroga.
    Art. 4
    (1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind functiile de conducere de la instante si parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor va fi elaborat de Institutul National al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii si afisat pe paginile de Internet ale Institutului National al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerului Justitiei, precum si la sediile instantelor judecatoresti si parchetelor, in termen de 10 zile de la numirea comisiilor.
    (3) In 30 de zile de la publicarea regulamentului prevazut la alin. (2) se organizeaza concurs sau examen pentru numirea in functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale si parchetele de pe langa acestea, iar in termen de 60 de zile de la aceeasi data se organizeaza concurs sau examen pentru ocuparea functiilor de conducere de la judecatorii si parchetele de pe langa acestea. Dispozitiile art. 48 alin. (7) si ale art. 48^1 alin. (7)*) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Numirea in functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, precum si de la parchetele de pe langa acestea, pentru care se aplica procedura prevazuta la art. 48 alin. (9) si art. 48^1 alin. (9)*), se face in termen de 30 de zile de la numirea in functiile de conducere a judecatorilor si procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concursurile sau examenele prevazute la alin. (3).
    (5) Nerespectarea termenelor si a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor prevazute de prezentul articol constituie abatere disciplinara.
------------
    *) Art. 48^1 alin. (7) a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 49 alin. (7).
    *) Art. 48^1 alin. (9) a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 49 alin. (9).

    Art. 5
    (1) Judecatorii si procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta vor fi eliberati din functie la implinirea unui termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua masurile necesare pentru ocuparea in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevazute la alin. (1).
    Art. 6
    Judecatorii si procurorii care nu au renuntat la norma de baza la institutii de invatamant superior juridic, potrivit art. 102*) din Legea nr. 303/2004, sunt obligati sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
------------
    *) Art. 102 a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 103.

    Art. 7
    (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor si personalul auxiliar de specialitate depun declaratiile prevazute la art. 6 alin. (3)*) sau, dupa caz, art. 6^1*) si art. 6^2*) din Legea nr. 303/2004, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica declaratiile prevazute la art. 6^1*) din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica declaratiile prevazute la art. 6^2*) din Legea nr. 303/2004 in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
------------
    *) Art. 6 alin. (3) a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 5 alin. (3).
    *) Art. 6^1 a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 6.
    *) Art. 6^2 a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 7.

    Art. 8
    Dispozitiile art. 82*) din Legea nr. 303/2004 se aplica si magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale si personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor prevazut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
           
    *) Art. 82 a devenit, in forma republicata a Legii nr. 303/2004, art. 83.SmartCity5

COMENTARII la Legea 303/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 303 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 303/2004
Legea 24 2012
Legea 300 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Decizia 785 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Legea 118 2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
OUG 195 2008
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei
OUG 46 2008
pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Legea 97 2008
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu