E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 aproba Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 9 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 adauga dupa articolul 17 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 20 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 28 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 31 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 modifica articolul 33 din actul Ordonanţa 86 2001
Articolul 1 din actul Legea 284 2002 adauga dupa articolul 35 din actul Ordonanţa 86 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 284 din 15 mai 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 374 din  3 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 86 din 30 august 2001 privind serviciile de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA
privind serviciile regulate de transport public local de calatori"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, reglementare, control, monitorizare si gestionare a bunurilor publice aferente si a serviciului regulat de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transport in comun, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (2) Nu fac obiectul prezentei ordonante serviciile de transport cu taximetre si serviciile de transport de marfuri."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Serviciul regulat de transport public local de persoane, denumit in continuare transport public local de calatori, are la baza urmatoarele principii:
    a) respectarea drepturilor si intereselor legitime ale calatorilor;
    b) asigurarea deplasarii in conditii de siguranta si de confort;
    c) protectia mediului;
    d) tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti utilizatorii;
    e) servicii de calitate, in conditiile unor tarife accesibile pentru calatori;
    f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor banesti;
    g) dezvoltarea durabila."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Face parte din categoria transportului public local de calatori transportul de persoane care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este efectuat pe raza teritorial-administrativa a unui oras sau a unei comune, denumite in continuare localitati;
    b) se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite, iar calatorii sunt imbarcati sau debarcati in puncte de oprire fixe;
    c) se percepe un tarif de transport, incasat de operatorul de transport.
    (2) Se considera transport public local de calatori si transportul regulat special urban de persoane, daca intruneste conditiile prevazute la alin. (1), prin care se asigura transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, cum ar fi al elevilor si studentilor la institutiile de invatamant si retur, al personalului care face naveta, precum si transportul care se desfasoara pe anumite rute, cum ar fi transportul intre locul de munca si domiciliul aflate in aceeasi localitate."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Prin mijloacele de transport rutier in comun se intelege vehiculele destinate in mod special transportului public local de calatori. Acestea pot fi:
    a) autobuze urbane, autovehicule destinate si echipate pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora, destinate pentru transportul de pasageri, asezati pe scaune sau in picioare, avand cel putin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto;
    b) tramvaie;
    c) troleibuze;
    d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin constructie transportului a 10 - 17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune si in picioare."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Pentru asigurarea dezvoltarii durabile in domeniul transportului public local de calatori consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare, modernizare si functionare pe termen mediu si lung a acestor transporturi, tinand seama de planurile de urbanism si de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatii."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Transportul public local de calatori se organizeaza pentru a satisface cu prioritate nevoile populatiei, precum si ale institutiilor publice si ale agentilor economici de pe raza administrativ-teritoriala a localitatii."
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Sunt abilitate sa organizeze, sa reglementeze, sa monitorizeze si sa controleze executarea transportului public local de calatori consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a intreprinde masurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea transportului public local de calatori in zona de autoritate.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor organiza, vor monitoriza si vor controla activitatea operatorilor de transport public local de calatori.
    (4) Consiliile judetene vor asigura serviciile de specialitate necesare coordonarii activitatii consiliilor locale privind dezvoltarea transportului public local de calatori, transportului judetean de calatori si infrastructurii aferente."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Statul sprijina, prin masuri legislative si economice, dezvoltarea cantitativa si calitativa a transportului public local de calatori, precum si a infrastructurii aferente acestuia.
    (2) Principalele obiective urmarite de autoritatile administratiei publice centrale si locale in domeniul transportului public local de calatori sunt:
    a) imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei transportului public local de calatori;
    b) cresterea calitatii vietii cetatenilor prin sustinerea dezvoltarii economice a localitatilor si prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne;
    c) acordarea de facilitati unor categorii de persoane;
    d) asigurarea capacitatii suficiente de transport pe rute aglomerate."
    10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Acoperirea financiara a costului calatoriilor efectuate de persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de gratuitate se asigura din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor institutii stabilite prin lege.
    (2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile gratuite si la abonamentele pentru transportul public local de calatori, aprobate de consiliile judetene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale judetelor, dupa caz.
    (3) Conditiile concrete in care va fi subventionat sau suportat costul calatoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a transportului public local de calatori, in conformitate cu prevederile legale in vigoare."
    11. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Organizarea si functionarea transportului public local de calatori"
    12. La capitolul II, titlul sectiunii 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Organizarea transportului public local de calatori"
    13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale si operatorii de transport public local de calatori se bazeaza pe relatii contractuale, stabilite in conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv."
    14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Pentru realizarea transportului public local de calatori consiliile locale pot utiliza unul sau mai multi operatori de transport, autorizati in conditiile legii, carora le incredinteaza prin licitatie contractul de concesiune a transportului respectiv.
    (2) Concesiunea transportului public local de calatori se face in conditiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune si prin regulamentul-cadru de concesiune a transportului public local de calatori. Contractul-cadru si regulamentul-cadru de concesiune a transportului public local de calatori, precum si normele specifice privind desfasurarea acestuia vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    (3) Pe durata concesionarii, in conformitate cu competentele si cu atributiile ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a transportului public local de calatori, precum si dreptul de a urmari, a controla si a supraveghea indeplinirea obligatiei efectuarii transportului public local de calatori privind:
    a) respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de calatori;
    b) derularea ritmica a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite si a orarelor zilnice si saptamanale;
    c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente transportului public local de calatori;
    d) modul de formare si de stabilire a tarifelor pentru transportul public local de calatori."
    15. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Finantarea si realizarea investitiilor aferente transportului public local de calatori se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice si a principiilor autonomiei financiare a operatorilor de transport public local de calatori privind suportarea de catre utilizatori si recuperarea integrala, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare. Se va tine seama de interesul general, de tarifele practicate si de conditiile de transport oferite beneficiarilor.
    (2) Pentru finantarea investitiilor necesare in vederea dezvoltarii si modernizarii infrastructurii transportului public local de calatori, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot contracta credite interne si/sau externe ori pot concesiona infrastructura aferenta transportului public local de calatori, in conditiile legii, pe o perioada limitata, in functie de specificul activitatii.
    (3) Bunurile pe care concedentii infrastructurii aferente sau ai mijloacelor de transport le realizeaza din fonduri proprii raman in proprietatea acestora pe toata durata contractului de concesiune, precum si dupa expirarea acestuia, daca nu s-a convenit altfel.
    (4) In sensul prezentei ordonante, prin infrastructura aferenta transportului public local de calatori se intelege:
    a) baza materiala pentru intretinere, reparare si parcare a mijloacelor de transport detinute;
    b) calea de rulare a tramvaielor;
    c) liniile de contact electrice pentru tramvaie si troleibuze;
    d) statiile de transformare aferente liniilor de contact electrice."
    16. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "Operatorii de transport public local de calatori"
    17. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Operatorii de transport public local de calatori sunt societatile comerciale sau regiile autonome detinatoare de licente de transport si de licente de executie pentru autovehicule, eliberate de filiala judeteana a Autoritatii Rutiere Romane si autorizate de comisia de autorizare, constituita conform prevederilor art. 22, care presteaza servicii publice in conditiile stabilite de autoritatile administratiei publice locale, in temeiul legii si al prevederilor prezentei ordonante.
    (2) Operatorii de transport public local de calatori beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate, ca si operatorii de transport public judetean sau interjudetean."
    18. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Operatorii de transport public local de calatori cu capital public pot fi privatizati, in conditiile legii, numai pe baza hotararii consiliului local sau judetean sub a carui autoritate isi desfasoara activitatea.
    (2) Privatizarea, respectiv vanzarea bunurilor apartinand infrastructurii aferente transportului public local de calatori din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, se face numai in cadrul procedurii de concesionare a transportului public local de calatori, prin licitatie publica."
    19. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Operatorii de transport public local de calatori, care executa transport public local, sunt de interes local si isi desfasoara activitatea pe raza administrativ-teritoriala a localitatii.
    (2) Operatorii de transport public local de calatori isi pot desfasura activitatea si in cadrul altor localitati, prin filiale inregistrate si autorizate conform prevederilor legale in vigoare.
    (3) In cazul prestarii mai multor tipuri de servicii de transport public local sau judetean operatorul de transport respectiv va tine o evidenta separata a activitatilor desfasurate, cu contabilitate distincta pentru fiecare tip de serviciu si localitate de operare, dupa caz, astfel incat activitatile sale, conform licentelor de transport obtinute, sa poata fi evaluate, monitorizate si controlate."
    20. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Operatorii de transport public local de calatori isi exercita obligatiile potrivit termenelor si conditiilor prevazute in contractul de concesiune a transportului public local de calatori si in acord cu normele specifice transportului public, elaborate de autoritatea competenta, completate de reglementarile specifice aprobate de consiliul local respectiv."
    21. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In cazul in care autoritatea administratiei publice locale a desemnat doi sau mai multi operatori de transport, se va incheia cate un contract de concesiune cu fiecare dintre acestia, pentru trasee diferite sau pentru acelasi traseu, daca traseul respectiv nu poate fi deservit de un singur operator.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), in contractele de concesiune a transportului public local de calatori se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimatiilor de calatorie emise de fiecare dintre operatorii de transport public local, pe toate mijloacele de transport in comun.
    (3) In astfel de cazuri intre primarul localitatii si operatorii de transport public local se va incheia un contract de distributie a incasarilor provenite din vanzarea legitimatiilor de calatorie, in care se va stabili modul concret in care se vor calcula veniturile cuvenite fiecarui operator de transport."
    22. Dupa articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    (1) Legitimatiile de calatorie vor fi tiparite sub autoritatea consiliilor locale si vor fi inregistrate si gestionate ca documente cu regim special.
    (2) Prin legitimatii de calatorie se intelege: bilete, abonamente si autorizatii de calatorie gratuita."
    23. La capitolul III, titlul sectiunii 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Drepturile si obligatiile calatorilor si operatorilor de transport public local de calatori"
    24. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Garantarea dreptului de a beneficia de transport public local de calatori, pentru toti utilizatorii, persoane fizice, va fi prevazuta in regulamentul serviciului, care va fi aprobat de consiliul local.
    (2) Calatorii au dreptul de acces la informatiile publice cu privire la transportul public local de calatori, atat operatorul de transport, cat si autoritatile administratiei publice locale avand obligatia de a comunica informatiile cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public.
    (3) Hotararile consiliilor locale cu privire la transportul public local de calatori vor fi aduse la cunostinta publica. Calatorii persoane fizice au dreptul sa conteste hotararile, in conditiile legii, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.
    (4) Calatorii au obligatia sa achite costul legitimatiilor valabile pentru calatoriile pe care le efectueaza, conform tarifelor mentionate lizibil pe acestea."
    25. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Drepturile operatorilor de transport public local de calatori sunt prevazute in legislatia in vigoare, precum si in regulamentele privind efectuarea transportului public local de calatori, conform prevederilor contractelor de concesiune.
    (2) La incheierea contractelor de concesiune se va tine seama de urmatoarele principii:
    a) incasarea tarifelor aferente transportului public local de calatori prestat;
    b) actualizarea tarifelor cu indicele preturilor de consum;
    c) modificarea tarifului, in situatiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual, se realizeaza numai in cazul in care serviciul nu este subventionat;
    d) intreruperea executarii transportului public local de calatori, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre autoritatea administratiei publice locale, conform legislatiei si normelor in vigoare."
    26. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Operatorii de transport public local de calatori au fata de calatori urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune;
    b) sa serveasca toti calatorii, fara discriminare, pe traseele cuprinse in contractul de concesiune;
    c) sa respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanta stabiliti de consiliile locale;
    d) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare, in vederea verificarii, evaluarii, functionarii si dezvoltarii transportului public local de calatori, in conformitate cu clauzele contractului de concesiune si cu prevederile legale in vigoare;
    e) sa reduca costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de normele legale in vigoare pentru achizitiile de lucrari, bunuri si servicii.
    (2) Operatorii de transport public local de calatori raspund de indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1). In cazul neindeplinirii obligatiilor, pot fi sanctionati contraventional sau poate fi reziliat, in conditiile legii, contractul de concesiune."
    27. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "Autorizarea operatorilor de transport public local de calatori"
    28. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) Operatorii de transport, detinatori ai licentelor eliberate de filiala judeteana a Autoritatii Rutiere Romane care opereaza in domeniul transportului public local de calatori, trebuie sa indeplineasca criteriile stabilite prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (2) Operatorii de transport public local de calatori, existenti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor fi autorizati in termen de un an de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
    (3) Sunt supuse autorizarii atat compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cat si operatorii de transport public local de calatori.
    (4) Autorizarea operatorilor de transport care intentioneaza sa devina operatori de transport public local de calatori va fi o conditie obligatorie de participare la licitatiile pentru obtinerea contractelor de concesiune.
    (5) Autorizarea este valabila maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care s-a facut autorizarea. La expirarea autorizatiei operatorul va fi supus, la cerere, unei noi autorizari."
    29. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Autorizarea se face de o comisie de autorizare, organizata la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, compusa din:
    a) un reprezentant al prefectului;
    b) un reprezentant al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    c) cate un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului de Interne si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Componenta nominala a comisiei de autorizare va fi stabilita prin ordin al prefectului.
    (3) Regulamentul de functionare a comisiei de autorizare, precum si criteriile pentru eliberarea autorizatiei vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."
    30. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Autoritatile administratiei publice locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au competenta exclusiva cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea transportului public local de calatori.
    (2) Consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari cu privire la:
    a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii rutiere, precum si a programelor de infiintare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de calatori, in conditiile legii;
    b) coordonarea proiectarii si a executarii lucrarilor de investitii in infrastructura intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului;
    c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea si extinderea dotarilor publice aferente transportului public local de calatori, aflate in proprietatea sau in administrarea autoritatilor respective;
    d) asocierea intercomunala, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de calatori;
    e) concesionarea transportului public local de calatori, precum si concesionarea infrastructurii aferente acestuia, apartinand patrimoniului public;
    f) acordarea de facilitati operatorilor de transport pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori;
    g) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta transportului public local de calatori, apartinand patrimoniului unitatilor administrativ-teritoriale. Contractarea de lucrari noi, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari se face prin licitatie publica, organizata potrivit legii;
    h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de functionare a operatorilor de transport care desfasoara activitati de transport public local de calatori, pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administratiei Publice;
    i) stabilirea, aprobarea si modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    j) stabilirea subventiei care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de calatori si sumele efectiv incasate ca urmare a vanzarii biletelor si a abonamentelor;
    k) asigurarea resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de calatori, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale."
    31. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, precum si contractele de concesiune a infrastructurii aferente vor cuprinde, dupa caz, clauze privitoare la:
    a) cantitatea si calitatea serviciului prestat si la indicatorii de performanta;
    b) trasee;
    c) orarul de functionare, pe zile si ore, si ritmicitatea serviciului;
    d) tarifele practicate si modul de incasare a subventiei, daca este cazul;
    e) modul de indexare a tarifelor;
    f) raspunderea contractuala;
    g) politica de mentinere si recalificare a fortei de munca, precum si protectia acesteia, pe durata valabilitatii contractului respectiv;
    h) forta majora;
    i) durata contractului;
    j) rezilierea contractului;
    k) conditiile in care programele de circulatie pot fi modificate.
    (2) Durata contractului de concesiune a transportului public local de calatori se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale si nu poate fi mai mica de 5 ani.
    (3) Operatorul de transport, titularul contractului de concesiune expirat, are drept de preemtiune daca participa la o noua licitatie privind concesionarea transportului public local de calatori.
    (4) Pierderea valabilitatii licentei de transport sau a autorizatiei operatorului de transport are drept consecinta anularea contractului de concesiune."
    32. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele drepturi:
    a) sa invite pentru audieri operatorul de transport public local de calatori, in vederea semnalarii unor deficiente aparute in executarea contractului de concesiune;
    b) sa aprobe ajustarile de tarif propuse de catre operatorul de transport public local de calatori;
    c) sa sanctioneze operatorul de transport public local de calatori, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat prin contractul de concesiune.
    (2) In cazul unor abateri deosebite autoritatile administratiei publice locale pot rezilia contractul de concesiune a transportului public local de calatori si vor solicita comisiei de autorizare retragerea autorizatiei operatorului cu care au contract de concesiune a transportului public local de calatori."
    33. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce le revin autoritatile administratiei publice locale vor urmari:
    a) desfasurarea transportului public local de calatori pe criterii de competitivitate si concurentialitate;
    b) promovarea reabilitarii infrastructurii aferente transportului public local de calatori;
    c) monitorizarea si controlul periodic al activitatilor de prestare a transportului public local de calatori si luarea de masuri, in cazul in care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat;
    d) analiza anuala a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de concesiune;
    e) adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de concesiune a transportului public local de calatori, precum si a contractelor de concesiune a infrastructurii aferente acestuia;
    f) informarea si consultarea periodica a calatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul transportului public local de calatori."
    34. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele obligatii:
    a) asigurarea unui tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti operatorii de transport public local de calatori din cadrul comunitatii respective si a unui mediu de afaceri concurential transparent, prin normele locale adoptate in exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanta;
    b) pastrarea confidentialitatii informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de calatori;
    c) achitarea subventiilor convenite prin contractul de concesiune."
    35. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Mijloacele de transport, precum si alte bunuri care formeaza patrimoniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si care sunt utilizate pentru efectuarea transportului public local de calatori si care constituie infrastructura aferenta acestuia pot fi concesionate sau inchiriate, pe perioada concesionarii transportului public local de calatori, operatorului cu care s-a incheiat contractul. Operatorul va achita o redeventa sau chirie, dupa caz, care va fi stabilita prin licitatie o data cu acordarea concesiunii sau inchirierii."
    36. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, potrivit Codului penal, si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
    a) prestarea uneia dintre activitatile reglementate de prezenta ordonanta fara existenta autorizarii legale si/sau fara contract de concesiune, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    b) incredintarea unui contract de concesiune fara licitatie publica ori unui operator de transport neautorizat, cu amenda de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.
    (2) Consiliile locale si judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, printr-o hotarare adoptata in conditiile legii, faptele care constituie contraventii in domeniul transportului public local de calatori, altele decat cele prevazute la alin. (1) sau in alte reglementari in vigoare."
    37. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante autoritatile administratiei publice locale din localitatile in care se impune functionarea transportului public local de calatori, precum si cele din localitatile in care acesta functioneaza, in conformitate cu reglementarile anterioare, vor initia procedurile de concesionare a acestor servicii operatorilor de transport.
    (2) In vederea incheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1) au obligatia de a elabora si de a comunica operatorilor de transport existenti, care efectueaza transportul public local de calatori, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, caietele de sarcini intocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administratiei Publice.
    (3) In termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitatie, in conformitate cu regulamentul de licitatie si cu caietele de sarcini.
    (4) In cazul reorganizarii operatorilor de transport care au contracte de concesiune, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitatie, in scopul desemnarii unui nou operator de transport public local de calatori."
    38. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    In cazul extinderii transportului public local de calatori pe noi trasee, dupa incheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite prin licitatie publica, operatorul de transport existent beneficiind de dreptul de preemtiune."
    39. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, incheiate intre operatorii de transport si autoritatile administratiei publice locale, isi produc efectele pana la momentul incheierii noilor contracte de concesiune a transportului public local de calatori, in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante."
    40. Dupa articolul 35 se introduce articolul 36 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Reglementarile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, aprobata si modificata prin Legea nr. 19/2002."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ALEXANDRU ATHANASIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 284/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 284 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu