Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 278 din 15 mai 2002

privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 10 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia dintre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si Protocolul-anexa, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                        BOGDAN NICULESCU-DUVAZ

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

                              CONVENTIE
intre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

    Romania si Republica Lituania,
    dorind sa promoveze si sa stranga relatiile economice prin incheierea unei conventii pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital,
    au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Persoane vizate
    Prezenta conventie se aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
    Art. 2
    Impozite vizate
    1. Prezenta conventie se aplica impozitelor pe venit si pe capital stabilite in numele unui stat contractant sau al autoritatilor sale locale ori al unitatilor sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul in care sunt percepute.
    2. Sunt considerate impozite pe venit si pe capital toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe castigurile provenite din instrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.
    3. Impozitele existente asupra carora se aplica prezenta conventie sunt in special:
    a) in cazul Romaniei:
    (i) impozitul pe venitul realizat de persoane fizice;
    (ii) impozitul pe profit;
    (iii) impozitul pe salarii si alte remuneratii similare;
    (iv) impozitul pe venitul agricol;
    (v) impozitul pe dividende;
    (vi) impozitul pe cladiri;
    (vii) impozitul pe teren
    (denumite in continuare impozit roman);
    b) in cazul Lituaniei:
    (i) impozitul pe profitul realizat de persoane juridice;
    (ii) impozitul pe venitul realizat de persoane fizice;
    (iii) impozitul pe profitul intreprinderilor care folosesc capital proprietate de stat;
    (iv) impozitul pe proprietati imobiliare;
    (v) impozitul pe teren
    (denumite in continuare impozit lituanian).
    4. Prezenta conventie se va aplica, de asemenea, oricaror impozite identice sau in esenta similare care sunt stabilite dupa data semnarii acestei conventii in plus sau in locul impozitelor existente. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricaror modificari importante aduse in legislatiile lor fiscale respective.
    Art. 3
    Definitii generale
    1. In sensul prezentei conventii, in masura in care contextul nu cere o interpretare diferita:
    a) expresiile un stat contractant si celalalt stat contractant inseamna Romania sau Lituania, dupa cum cere contextul;
    b) termenul Romania inseamna teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva asupra carora Romania isi exercita, in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictia;
    c) termenul Lituania inseamna Republica Lituania si, cand este folosit in sens geografic, inseamna teritoriul Republicii Lituania si orice alta zona adiacenta marii teritoriale a Republicii Lituania asupra careia, potrivit legislatiei Republicii Lituania si in concordanta cu legislatia internationala, pot fi exercitate drepturile Lituaniei cu privire la fundul marii si subsolul acesteia si la resursele lor naturale;
    d) termenul persoana include o persoana fizica, o societate si orice alta asociere de persoane;
    e) termenul societate inseamna orice persoana juridica sau orice entitate care este considerata ca o persoana juridica in scopul impozitarii;
    f) expresiile intreprindere a unui stat contractant si intreprindere a celuilalt stat contractant inseamna, dupa caz, o intreprindere exploatata de un rezident al unui stat contractant si o intreprindere exploatata de un rezident al celuilalt stat contractant;
    g) expresia transport international inseamna orice transport efectuat cu o nava sau o aeronava exploatata de o intreprindere a unui stat contractant, cu exceptia cazului in care o asemenea nava sau aeronava este exploatata numai intre locuri situate in celalalt stat contractant;
    h) expresia autoritate competenta inseamna:
    (i) in cazul Romaniei, ministrul finantelor publice sau reprezentantul sau autorizat;
    (ii) in cazul Lituaniei, ministrul finantelor sau reprezentantul sau autorizat;
    i) termenul national inseamna:
    (i) in cazul Romaniei, orice persoana fizica avand cetatenia Romaniei si orice persoana juridica, asociere de persoane sau orice alta entitate care are statutul in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
    (ii) in cazul Lituaniei, orice persoana fizica avand nationalitatea Lituaniei si orice persoana juridica, asociere de persoane, asociatie sau orice alta entitate care are statutul in conformitate cu legislatia in vigoare in Lituania.
    2. In ceea ce priveste aplicarea prezentei conventii in orice moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit in conventie va avea, daca contextul nu cere o interpretare diferita, intelesul pe care il are in cadrul legislatiei acestui stat cu privire la impozitele la care prezenta conventie se aplica, orice inteles pe care il are in cadrul legislatiei fiscale a acestui stat, prevaland intelesului pe care termenul il are in alte legi ale acestui stat.
    Art. 4
    Rezident
    1. In sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant inseamna orice persoana care, potrivit legislatiei acestui stat, este supusa impunerii in acest stat datorita domiciliului, rezidentei, locului de conducere, locului inregistrarii sau oricarui alt criteriu de natura similara si include, de asemenea, acest stat si orice autoritate locala sau unitate administrativ-teritoriala a acestuia. Aceasta expresie totusi nu include o persoana care este supusa impozitarii in acest stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse sau capital, situate in acest stat.
    2. Cand, in conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, statutul sau se determina dupa cum urmeaza:
    a) aceasta va fi considerata rezidenta numai a statului in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in ambele state, va fi considerata rezidenta numai a statului cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);
    b) daca statul in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau daca ea nu dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in nici unul dintre state, ea va fi considerata rezidenta numai a statului in care locuieste in mod obisnuit;
    c) daca aceasta persoana locuieste in mod obisnuit in ambele state sau nu locuieste in nici unul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta numai a statului al carui national este;
    d) daca aceasta persoana este national al ambelor state sau nu este national al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
    3. Cand, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decat o persoana fizica, este rezidenta a ambelor state contractante, autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve problema de comun acord si vor determina modul de aplicare a prezentei conventii in cazul acestor persoane.
    Art. 5
    Sediu permanent
    1. In sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent inseamna un loc fix de afaceri prin care intreprinderea isi desfasoara in intregime sau in parte activitatea.
    2. Expresia sediu permanent include indeosebi:
    a) un loc de conducere;
    b) o sucursala;
    c) un birou;
    d) o fabrica;
    e) un atelier; si
    f) o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.
    3. Un santier de constructii, un proiect de constructie, de montaj sau de instalare ori activitatile de supraveghere ori consultanta legate de acesta constituie sediu permanent numai cand asemenea santier, proiect sau activitati dureaza mai mult de 6 luni.
    4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent se considera ca nu include:
    a) folosirea de instalatii numai in scopul depozitarii, expunerii sau livrarii de produse ori de marfuri apartinand intreprinderii;
    b) mentinerea unui stoc de produse sau de marfuri apartinand intreprinderii numai in scopul depozitarii, expunerii ori livrarii;
    c) mentinerea unui stoc de produse sau de marfuri apartinand intreprinderii numai in scopul prelucrarii de catre o alta intreprindere;
    d) mentinerea unui loc fix de afaceri numai in scopul cumpararii de produse sau de marfuri ori al colectarii de informatii pentru intreprindere;
    e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai in scopul desfasurarii pentru intreprindere a oricarei alte activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar;
    f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare de activitati mentionate in subparagrafele a) - e), cu conditia ca intreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezulta din aceasta combinare sa aiba un caracter pregatitor sau auxiliar.
    5. O intreprindere a unui stat contractant nu va fi considerata ca are un sediu permanent in celalalt stat contractant numai pentru ca aceasta vinde produse sau marfuri apartinand intreprinderii, care au fost expuse in cadrul unui targ temporar sau al unei expozitii, la inchiderea targului ori a expozitiei mentionate.
    6. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, atunci cand o persoana - alta decat un agent cu statut independent caruia i se aplica prevederile paragrafului 7 - actioneaza in numele unei intreprinderi si are si exercita in mod obisnuit intr-un stat contractant imputernicirea de a incheia contracte in numele intreprinderii, aceasta intreprindere se considera ca are un sediu permanent in acel stat in privinta oricaror activitati pe care persoana le exercita pentru intreprindere, in afara de cazul in care activitatile acestei persoane sunt limitate la cele mentionate in paragrafele 4 si 5, care, daca ar fi exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu ar face din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelor paragrafe.
    7. O intreprindere nu se considera ca are un sediu permanent intr-un stat contractant numai prin faptul ca aceasta isi exercita activitatea de afaceri in acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca aceasta persoana sa actioneze in cadrul activitatii ei obisnuite.
    8. Faptul ca o societate care este rezidenta a unui stat contractant controleaza sau este controlata de o societate care este rezidenta a celuilalt stat contractant ori care isi exercita activitatea de afaceri in celalalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau in alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societati un sediu permanent al celeilalte.
    Art. 6
    Venituri din proprietati imobiliare
    1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietati imobiliare (inclusiv veniturile din agricultura sau din exploatari forestiere) situate in celalalt stat contractant pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Expresia proprietati imobiliare are intelesul care este atribuit de legislatia statului contractant in care proprietatile in cauza sunt situate. Prevederile prezentei conventii referitoare la proprietatile imobiliare se aplica, de asemenea, accesoriilor proprietatii imobiliare, inventarului viu si echipamentului utilizat in agricultura si exploatari forestiere, drepturilor asupra carora se aplica prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciara, uzufructului proprietatilor imobiliare si drepturilor la rente variabile sau fixe pentru exploatarea ori concesionarea exploatarii zacamintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale. Navele si aeronavele nu sunt considerate proprietati imobiliare.
    3. Prevederile paragrafului 1 se aplica veniturilor obtinute din exploatarea directa, din inchirierea sau din folosirea in orice alta forma a proprietatii imobiliare.
    4. Cand detinerea unor actiuni sau a altor parti sociale la o societate da dreptul detinatorului acestor actiuni sau parti sociale sa beneficieze de proprietatea imobiliara detinuta de societate, veniturile din folosirea directa, inchirierea sau folosirea in orice alta forma a unor asemenea drepturi pot fi impuse in statul contractant in care este situata proprietatea.
    5. Prevederile paragrafelor 1, 3 si 4 se aplica, de asemenea, veniturilor provenind din proprietati imobiliare ale unei intreprinderi si veniturilor din proprietati imobiliare utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.
    Art. 7
    Profiturile intreprinderii
    1. Profiturile unei intreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai in acel stat, in afara de cazul in care intreprinderea exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Daca intreprinderea exercita activitate de afaceri in acest mod, profiturile intreprinderii pot fi impuse in celalalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.
    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cand o intreprindere a unui stat contractant exercita activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, se atribuie in fiecare stat contractant acelui sediu permanent profiturile pe care le-ar fi putut realiza daca ar fi constituit o intreprindere distincta si separata, exercitand activitati identice sau similare in conditii identice ori similare si tratand cu toata independenta cu intreprinderea al carei sediu permanent este.
    3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmarite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul ca s-au efectuat in statul in care se afla situat sediul permanent sau in alta parte. Aceste prevederi sunt aplicabile sub rezerva restrictiilor prevazute de legislatia interna a statului contractant in care sediul permanent este situat.
    4. In masura in care intr-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent sa fie determinat prin repartizarea profitului total al intreprinderii in diversele sale parti componente, nici o prevedere a paragrafului 2 nu impiedica acest stat contractant sa determine profitul impozabil in conformitate cu repartitia uzuala; metoda de repartizare adoptata trebuie totusi sa fie aceea prin care rezultatul obtinut sa fie in concordanta cu principiile enuntate in prezentul articol.
    5. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul ca acest sediu permanent cumpara produse sau marfuri pentru intreprindere.
    6. In vederea aplicarii prevederilor paragrafelor precedente profitul care se atribuie unui sediu permanent se determina in fiecare an prin aceeasi metoda, in afara de cazul in care exista motive temeinice si suficiente de a se proceda altfel.
    7. Cand profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat in alte articole din prezenta conventie, prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.
    Art. 8
    Transporturi navale si aeriene
    1. Profiturile obtinute de o intreprindere a unui stat contractant din exploatarea navelor sau a aeronavelor in trafic international sunt impozabile numai in acest stat contractant.
    2. Prevederile paragrafului 1 se aplica, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare in comun sau la o agentie internationala de transporturi.
    Art. 9
    Intreprinderi asociate
    1. Cand:
    a) o intreprindere a unui stat contractant participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a celuilalt stat contractant; sau
    b) aceleasi persoane participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei intreprinderi a unui stat contractant si al unei intreprinderi a celuilalt stat contractant
    si, in fiecare dintre cazuri, cele doua intreprinderi sunt legate in relatiile lor financiare sau comerciale prin conditii acceptate ori impuse, care difera de cele care ar fi fost stabilite intre intreprinderi independente, atunci profiturile, care fara aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre intreprinderi, dar nu au putut fi obtinute in fapt datorita acestor conditii, pot fi incluse in profiturile acelei intreprinderi si impuse in consecinta.
    2. Cand un stat contractant include in profiturile unei intreprinderi apartinand acelui stat - si impune in consecinta - profiturile asupra carora o intreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusa impozitarii in celalalt stat contractant si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit intreprinderii primului stat mentionat daca conditiile stabilite intre cele doua intreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite intre intreprinderi independente, atunci celalalt stat contractant va proceda la modificarea corespunzatoare a sumei impozitului stabilit asupra acestor profituri. La efectuarea acestei modificari se tine seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si, daca este necesar, autoritatile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.
    Art. 10
    Dividende
    1. Dividendele platite de o societate care este rezidenta a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Totusi aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant in care este rezidenta societatea platitoare de dividende si potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10% din suma bruta a dividendelor. Prezentul paragraf nu afecteaza impunerea societatii in ceea ce priveste profiturile din care se platesc dividendele.
    3. Termenul dividende folosit in acest articol inseamna veniturile provenite din actiuni sau alte drepturi, care nu sunt titluri de creanta, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte drepturi (inclusiv parti sociale) care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni de catre legislatia statului in care este rezidenta societatea distribuitoare a dividendelor.
    4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant in care societatea platitoare de dividende este rezidenta, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfasoara in celalalt stat contractant profesii independente printr-o baza fixa situata acolo si detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 15, dupa caz.
    5. Cand o societate rezidenta a unui stat contractant realizeaza profituri sau venituri din celalalt stat contractant, celalalt stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor platite de acea societate, cu exceptia cazului in care asemenea dividende sunt platite unui rezident al celuilalt stat contractant sau cand detinerea drepturilor generatoare de dividende in legatura cu care dividendele sunt platite este efectiv legata de un sediu permanent sau o baza fixa situata in celalalt stat, nici sa supuna profiturile nedistribuite ale societatii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite, chiar daca dividendele platite sau profiturile nedistribuite reprezinta in intregime ori in parte profituri sau venituri provenind din celalalt stat contractant.
    Art. 11
    Dobanzi
    1. Dobanzile provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Totusi aceste dobanzi pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin, potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al dobanzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10% din suma bruta a dobanzilor.
    3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobanzile provenind dintr-un stat contractant, obtinute si detinute efectiv de guvernul celuilalt stat contractant, inclusiv de o autoritate locala sau o unitate administrativ-teritoriala a acestuia, de banca centrala ori de orice institutie financiara in intregime detinuta de acel guvern, sau dobanzile realizate la imprumuturile garantate de acel guvern sunt scutite de impozit in primul stat mentionat.
    4. Termenul dobanzi, astfel cum este folosit in prezentul articol, inseamna veniturile din titluri de creanta de orice natura, insotite sau nu de garantii ipotecare, si in special veniturile din efecte publice si veniturile din titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni. Penalitatile pentru plata cu intarziere nu sunt considerate dobanzi in sensul prezentului articol.
    5. Prevederile paragrafelor 1, 2 si 3 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al dobanzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin dobanzile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza in celalalt stat contractant profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanta in legatura cu care sunt platite dobanzile este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 15, dupa caz.
    6. Dobanzile se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este un rezident al acestui stat. Totusi, cand persoana platitoare a dobanzilor, fie ca este sau nu este rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa in legatura cu care a fost contractata creanta generatoare de dobanzi si aceste dobanzi se suporta de acest sediu permanent sau baza fixa, aceste dobanzi se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    7. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma dobanzilor, tinand seama de creanta pentru care sunt platite, depaseste suma care s-ar fi convenit intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinandu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.
    Art. 12
    Comisioane
    1. Comisioanele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Totusi aceste comisioane pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin, potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al comisioanelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 2% din suma bruta a comisioanelor.
    3. Termenul comisioane folosit in prezentul articol inseamna platile facute unui broker, agent comisionar general sau oricarei alte persoane asimilate unui broker ori agent comisionar general de catre legislatia fiscala a statului contractant din care provin asemenea plati.
    4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al comisioanelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara o activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin comisioanele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar activitatile pentru care se platesc comisioanele sunt efectiv legate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 15, dupa caz.
    5. Comisioanele se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este un rezident al acestui stat contractant. Totusi, cand platitorul comisioanelor, fie ca este sau nu este rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care sunt legate activitatile care genereaza obligatia de plata si comisioanele se suporta de sediul permanent sau baza fixa, atunci aceste comisioane se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    6. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma comisioanelor, tinand seama de activitatile pentru care sunt platite, depaseste suma care s-ar fi convenit intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor este impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinandu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.
    Art. 13
    Redevente
    1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Totusi aceste redevente pot fi, de asemenea, impuse in statul contractant din care provin, potrivit legislatiei acestui stat, dar daca beneficiarul efectiv al redeventelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depasi 10% din suma bruta a redeventelor.
    3. Termenul redevente folosit in prezentul articol inseamna plati de orice fel primite pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice (inclusiv asupra filmelor de cinematograf si filmelor sau benzilor folosite pentru emisiunile de radio ori de televiziune, transmisiilor destinate publicului, prin satelit, cablu, fibre optice sau tehnologie similara), orice patent, marca de comert, desen ori model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice echipament industrial, comercial sau stiintific ori pentru informatii referitoare la experienta in domeniul industrial, comercial sau stiintific.
    4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica daca beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant din care provin redeventele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau presteaza in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se platesc redeventele este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 15, dupa caz.
    5. Redeventele se considera ca provin dintr-un stat contractant cand platitorul este un rezident al acestui stat contractant. Totusi, cand platitorul redeventelor, fie ca este sau nu este rezident al unui stat contractant, are intr-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legata obligatia de a plati redeventele si acestea sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste redevente se considera ca provin din statul contractant in care este situat sediul permanent sau baza fixa.
    6. Cand, datorita relatiilor speciale existente intre platitor si beneficiarul efectiv sau intre ambii si o alta persoana, suma redeventelor, avand in vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt platite, depaseste suma care ar fi fost convenita intre platitor si beneficiarul efectiv in lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma mentionata. In acest caz partea excedentara a platilor va ramane impozabila potrivit legislatiei fiecarui stat contractant, tinandu-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.
    Art. 14
    Castiguri de capital
    1. Castigurile sau veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din instrainarea proprietatilor imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, situate in celalalt stat contractant, sau actiunile la o societate ale carei active constau in principal in asemenea proprietati pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Castigurile provenind din instrainarea proprietatii mobiliare facand parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau a proprietatii mobiliare tinand de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv castigurile provenind din instrainarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu intreaga intreprindere) sau a acelei baze fixe, pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    3. Castigurile realizate de o intreprindere a unui stat contractant din instrainarea navelor sau a aeronavelor exploatate in trafic international de acea intreprindere ori a proprietatilor mobiliare tinand de exploatarea acestor nave sau aeronave sunt impozabile numai in acel stat contractant.
    4. Castigurile obtinute din instrainarea oricaror proprietati, altele decat cele la care se face referire in paragrafele 1, 2 si 3, sunt impozabile numai in statul contractant in care este rezident cel care instraineaza.
    Art. 15
    Profesii independente
    1. Veniturile realizate de o persoana fizica care este rezidenta a unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activitati cu caracter independent sunt impozabile numai in acest stat contractant. Dar acest venit poate fi impus, de asemenea, in celalalt stat contractant:
    a) daca are o baza fixa la dispozitia sa in celalalt stat contractant in scopul exercitarii activitatilor sale, dar numai acea parte din venit care este atribuibila acelei baze fixe;
    b) daca sta in celalalt stat contractant o perioada sau perioade ce depasesc in total 183 de zile in orice interval de 12 luni incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat; in acest caz numai acea parte din venit care este obtinuta din activitatile sale desfasurate in celalalt stat contractant.
    2. Expresia profesii independente cuprinde in special activitatile independente de ordin stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independenta a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil.
    Art. 16
    Profesii dependente
    1. Sub rezerva prevederilor art. 17, 19, 20 si 22, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata sunt impozabile numai in acel stat contractant, in afara de cazul in care activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este astfel exercitata, remuneratiile primite pentru aceasta activitate pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant sunt impozabile numai in primul stat mentionat, daca:
    a) beneficiarul este prezent in celalalt stat contractant pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 de zile in orice interval de 12 luni incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat; si
    b) remuneratiile sunt platite de o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza si care nu este rezidenta a celuilalt stat contractant; si
    c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza o are in celalalt stat contractant.
    3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneratiile primite pentru o activitate salariata exercitata la bordul unei nave sau aeronave exploatate in trafic international de o intreprindere a unui stat contractant pot fi impuse in acel stat contractant.
    Art. 17
    Remuneratiile membrilor consiliului de administratie
    Remuneratiile si alte plati similare primite de un rezident al unui stat contractant in calitatea sa de membru al consiliului de administratie sau al oricarui alt organ similar al unei societati care este rezidenta a celuilalt stat contractant pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    Art. 18
    Artisti si sportivi
    1. Independent de prevederile art. 15 si 16, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant in calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori ca interpret muzical sau ca sportiv, din activitatile sale personale desfasurate in aceasta calitate in celalalt stat contractant, pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    2. Cand veniturile in legatura cu activitatile personale desfasurate de un artist de spectacol sau de un sportiv in aceasta calitate nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 15 si 16, pot fi impuse in statul contractant in care sunt exercitate activitatile artistului de spectacol sau ale sportivului.
    3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplica veniturilor obtinute din activitatile exercitate intr-un stat contractant de un artist sau de un sportiv, daca vizita in acel stat contractant este in intregime sau in principal suportata din fonduri publice ale unuia sau ale ambelor state contractante ori ale autoritatilor lor locale sau ale unitatilor lor administrativ-teritoriale. In acest caz venitul va fi impozabil numai in statul contractant in care artistul sau sportivul este rezident.
    Art. 19
    Pensii
    1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 20, pensiile, anuitatile si alte remuneratii similare platite unui rezident al unui stat contractant pentru munca salariata desfasurata in trecut sunt impozabile numai in acest stat contractant.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1, pensiile si alte plati similare facute in cadrul legislatiei referitoare la asigurarile sociale a unui stat contractant sunt impozabile numai in acest stat contractant.
    3. Termenul anuitate inseamna o suma determinata, platibila unei persoane fizice in mod periodic, la scadente fixe, in timpul vietii sau intr-o perioada specificata ori determinabila, in virtutea unui angajament, cu obligatia de a face in schimb plati pentru deplina si corespunzatoarea recompensare in bani sau in echivalent banesc.
    Art. 20
    Functii publice
    1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decat pensiile, platite de un stat contractant, o autoritate locala sau de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui stat ori autoritatii locale sau unitatii administrativ-teritoriale sunt impozabile numai in acest stat contractant.
    b) Totusi aceste salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai in celalalt stat contractant daca serviciile sunt prestate in acel stat si persoana fizica este rezidenta a acelui stat si:
    (i) este un national al acelui stat; sau
    (ii) nu a devenit rezidenta a acelui stat numai in scopul prestarii serviciilor.
    2. a) Pensiile platite de sau din fonduri create de un stat contractant ori de o autoritate locala sau de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat sau acelei autoritati ori unitati sunt impozabile numai in acel stat contractant.
    b) Totusi aceste pensii sunt impozabile numai in celalalt stat contractant daca persoana fizica este rezidenta si national al acelui stat.
    3. Prevederile art. 16, 17 si 19 se aplica salariilor si altor remuneratii similare si pensiilor platite pentru serviciile prestate in legatura cu o activitate de afaceri desfasurata de un stat contractant sau de o autoritate locala ori de o unitate administrativ-teritoriala a acestuia.
    Art. 21
    Studenti si practicanti
    Sumele pe care le primeste pentru intretinere, educare sau pregatire un student, un stagiar ori un practicant care este sau a fost rezident al celuilalt stat contractant imediat anterior venirii sale intr-un stat contractant si care este prezent in primul stat contractant mentionat numai in scopul educarii sau pregatirii sale nu sunt impozabile in acel stat, cu conditia ca astfel de sume sa provina din surse aflate in afara acelui stat.
    Art. 22
    Profesori si cercetatori
    1. O persoana fizica care viziteaza un stat contractant pentru a preda sau pentru a desfasura activitati de cercetare la o universitate, un colegiu sau la alta unitate de invatamant recunoscuta in acel stat contractant si care este sau a fost imediat inainte de aceasta vizita rezident al celuilalt stat contractant va fi scutita de impozit in primul stat contractant mentionat pentru remuneratiile obtinute pentru predare sau cercetare, pentru o perioada care nu depaseste 2 ani de la data primei sale sosiri in scopul de a preda sau de a cerceta.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplica venitului din cercetare, daca asemenea cercetare nu este intreprinsa in interes public, ci in interesul obtinerii unui castig in folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.
    Art. 23
    Alte venituri
    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate la articolele precedente ale prezentei conventii, sunt impozabile numai in acel stat contractant.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplica veniturilor, altele decat veniturile provenind din proprietatile imobiliare asa cum sunt definite in paragraful 2 al art. 6, daca primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfasoara activitate de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercita in celalalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo si dreptul sau proprietatea in legatura cu care venitul este platit este efectiv legata de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situatie se aplica prevederile art. 7 sau 15, dupa caz.
    Art. 24
    Capital
    1. Capitalul reprezentat de proprietati imobiliare la care se face referire la art. 6, detinute de un rezident al unui stat contractant si care sunt situate in celalalt stat contractant, poate fi impus in celalalt stat contractant.
    2. Capitalul reprezentat de proprietati mobiliare facand parte din activul unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant sau de proprietati mobiliare apartinand unei baze fixe pe care un rezident al unui stat contractant o are in celalalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente poate fi impus in celalalt stat contractant.
    3. Capitalul constituit din nave si aeronave exploatate de o intreprindere a unui stat contractant in trafic international si proprietatile mobiliare tinand de exploatarea unor asemenea nave si aeronave este impozabil numai in acest stat contractant.
    4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sunt impozabile numai in acest stat.
    Art. 25
    Eliminarea dublei impuneri
    1. In cazul Romaniei, dubla impunere va fi eliminata dupa cum urmeaza:
    Cand un rezident al Romaniei realizeaza venituri sau detine capital care, in conformitate cu prevederile prezentei conventii, pot fi impozitate in Lituania, Romania va acorda:
    a) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o suma egala cu impozitul pe venit platit in Lituania;
    b) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o suma egala cu impozitul pe capital platit in Lituania.
    Totusi aceasta deducere nu va depasi in nici un caz acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculata inainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila, dupa caz, venitului sau capitalului care poate fi impozitat in Lituania.
    2. In cazul Lituaniei, dubla impunere va fi eliminata dupa cum urmeaza:
    Cand un rezident al Lituaniei realizeaza venituri sau detine capital care, in conformitate cu prevederile prezentei conventii, pot fi impozitate in Romania, in afara de cazul in care este prevazut un tratament mai favorabil in legislatia sa interna, Lituania va acorda:
    a) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o suma egala cu impozitul pe venit platit in Romania;
    b) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o suma egala cu impozitul pe capital platit in Romania.
    Totusi aceasta deducere nu va depasi in nici un caz acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital in Lituania, astfel cum este calculata inainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila, dupa caz, venitului sau capitalului care poate fi impozitat in Romania.
    Art. 26
    Nediscriminarea
    1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi in celalalt stat contractant nici unei impozitari sau obligatii legate de aceasta, diferita sau mai impovaratoare decat impozitarea si obligatia la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat contractant aflati in aceeasi situatie, mai ales in ceea ce priveste rezidenta. Aceasta prevedere, independent de dispozitiile art. 1, se aplica, de asemenea, persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
    2. Impunerea unui sediu permanent pe care o intreprindere a unui stat contractant il are in celalalt stat contractant nu va fi stabilita in conditii mai putin favorabile in celalalt stat contractant decat impunerea stabilita intreprinderilor celuilalt stat contractant, care desfasoara aceleasi activitati. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca obligand un stat contractant sa acorde rezidentilor celuilalt stat contractant vreo deducere personala, inlesnire si reducere in ceea ce priveste impunerea, pe considerente privind statutul civil ori responsabilitatile familiale, pe care le acorda rezidentilor sai.
    3. Cu exceptia cazului in care se aplica prevederile paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7 al art. 11, paragrafului 6 al art. 12 sau ale paragrafului 6 al art. 13, dobanzile, comisioanele, redeventele si alte plati facute de o intreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, in scopul determinarii profiturilor impozabile ale unei asemenea intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cum ar fi fost platite unui rezident al primului stat mentionat. In mod similar orice datorii ale unei intreprinderi a unui stat contractant fata de un rezident al celuilalt stat contractant vor fi deductibile, in vederea determinarii capitalului impozabil al acestei intreprinderi, in aceleasi conditii ca si cand ar fi fost contractate fata de un rezident al primului stat mentionat.
    4. Intreprinderile unui stat contractant, al caror capital este integral sau partial detinut ori controlat, in mod direct sau indirect, de unul sau de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse in primul stat mentionat nici unei impuneri sau nici unei obligatii legate de aceasta, care sa fie diferita sau mai impovaratoare decat impunerea si obligatiile legate de aceasta la care sunt sau pot fi supuse alte intreprinderi similare ale primului stat mentionat.
    5. Prevederile prezentului articol se aplica, independent de dispozitiile art. 2, impozitelor de orice fel si natura.
    Art. 27
    Procedura amiabila
    1. Cand o persoana considera ca, datorita masurilor luate de unul sau de ambele state contractante, rezulta sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conforma cu prevederile prezentei conventii, ea poate, indiferent de caile de atac prevazute de legislatia interna a acestor state, sa supuna cazul sau autoritatii competente a statului contractant al carui rezident este sau, daca situatia sa se incadreaza in prevederile paragrafului 1 al art. 26, acelui stat contractant al carui national este. Cazul trebuie prezentat in termen de 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezulta o impunere contrara prevederilor prezentei conventii.
    2. Autoritatea competenta se va stradui, daca reclamatia ii pare intemeiata si daca ea insasi nu este in masura sa ajunga la o solutionare corespunzatoare, sa rezolve cazul pe calea unei intelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, in vederea evitarii unei impozitari care nu este in conformitate cu prevederile prezentei conventii. Orice intelegere realizata va fi aplicata indiferent de perioada de prescriptie prevazuta in legislatia interna a statelor contractante.
    3. Autoritatile competente ale statelor contractante se vor stradui sa rezolve pe calea intelegerii amiabile orice dificultati sau dubii rezultate ca urmare a interpretarii ori aplicarii prezentei conventii. De asemenea, se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri in cazurile neprevazute de prezenta conventie.
    4. Autoritatile competente ale statelor contractante pot comunica direct intre ele in scopul realizarii unei intelegeri in sensul paragrafelor precedente. Cand, pentru a se ajunge la o intelegere, apare necesar un schimb oral de opinii, acesta poate avea loc prin intermediul unei comisii formate din reprezentanti ai autoritatilor competente ale statelor contractante.
    Art. 28
    Schimb de informatii
    1. Autoritatile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare aplicarii prevederilor prezentei conventii sau ale legislatiilor interne ale statelor contractante privitoare la impozitele vizate de prezenta conventie, in masura in care impozitarea la care se refera nu este contrara prevederilor prezentei conventii. Schimbul de informatii nu este limitat de prevederile art. 1. Orice informatie obtinuta de un stat contractant va fi tratata ca secret in acelasi mod ca si informatia obtinuta conform prevederilor legislatiei interne a acestui stat si va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritatilor (inclusiv instantelor judecatoresti si organelor administrative) insarcinate cu stabilirea sau incasarea, aplicarea ori urmarirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul prezentei conventii. Asemenea persoane sau autoritati vor folosi informatia numai in aceste scopuri. Acestea pot dezvalui informatia in procedurile judecatoresti sau in deciziile judiciare.
    2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunand unui stat contractant obligatia:
    a) de a lua masuri administrative contrare propriei legislatii si practicii administrative a acelui stat contractant sau a celuilalt stat contractant;
    b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute pe baza legislatiei proprii sau in cadrul practicii administrative normale a acelui stat contractant sau a celuilalt stat contractant;
    c) de a furniza informatii care ar dezvalui un secret comercial, de afaceri, industrial, profesional ori un procedeu de fabricatie sau comercial ori informatii a caror divulgare ar fi contrara ordinii publice.
    Art. 29
    Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare
    Prevederile prezentei conventii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiaza membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.
    Art. 30
    Intrarea in vigoare
    Prezenta conventie va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care statele contractante se informeaza reciproc asupra indeplinirii procedurilor legale interne necesare intrarii sale in vigoare. Prevederile prezentei conventii vor produce efecte:
    a) in cazul Romaniei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul realizat, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care prezenta conventie intra in vigoare;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite pe profit, pe venit si pe capital, pentru impozitele percepute pentru oricare an fiscal, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care prezenta conventie intra in vigoare;
    b) in cazul Lituaniei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul realizat, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care prezenta conventie intra in vigoare;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital, pentru impozitele percepute pentru oricare an fiscal, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care prezenta conventie intra in vigoare.
    Art. 31
    Denuntarea
    Prezenta conventie va ramane in vigoare pana cand va fi denuntata de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunta prezenta conventie pe cai diplomatice, prin remiterea unei note de denuntare scrise, cu cel putin 6 luni inainte de sfarsitul oricarui an calendaristic. In aceasta situatie prezenta conventie va inceta sa aiba efect:
    a) in cazul Romaniei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul realizat, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care a fost remisa nota de denuntare;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite pe profit, pe venit si pe capital, pentru impozitele percepute pentru oricare an fiscal, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care a fost remisa nota de denuntare;
    b) in cazul Lituaniei:
    (i) in ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursa la venitul realizat, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care a fost remisa nota de denuntare;
    (ii) in ceea ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital, pentru impozitele percepute pentru oricare an fiscal, in sau dupa prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat urmator anului in care a fost remisa nota de denuntare.
    Drept care, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezenta conventie.
    Semnata la Vilnius la 26 noiembrie 2001, in doua exemplare originale in limbile romana, lituaniana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare textul in limba engleza va prevala.

                    Pentru Romania,
                    Mircea Geoana,
                    ministrul afacerilor externe

                    Pentru Republica Lituania,
                    Antanas Valionis,
                    ministru de externe

                             PROTOCOL-ANEXA

    La semnarea Conventiei dintre Romania si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital (denumita in continuare conventie), semnatarii au convenit asupra urmatoarelor prevederi care fac parte integranta din conventie:
    Statele contractante au convenit ca se vor aplica prevederile urmatorului articol in legatura cu activitatile offshore:

    "1. Prevederile acestui articol se vor aplica independent de prevederile art. 4 - 22 din aceasta conventie.
    2. In sensul acestui articol termenul activitati offshore inseamna activitati desfasurate in largul coastelor intr-un stat contractant in legatura cu explorarea sau exploatarea fundului marii si subsolului si a resurselor lor naturale situate in acel stat.
    3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 4, o persoana care este rezidenta a unui stat contractant si desfasoara activitati offshore in celalalt stat contractant va fi considerata ca desfasoara activitati de afaceri in celalalt stat contractant printr-un sediu permanent sau o baza fixa situata acolo.
    4. Prevederile paragrafului 3 nu se vor aplica atunci cand activitatile offshore sunt desfasurate intr-o perioada sau perioade care nu depasesc in total 30 de zile in orice interval de 12 luni. In sensul acestui paragraf:
    a) activitatile offshore desfasurate de o persoana care este asociata cu o alta persoana vor fi considerate ca sunt desfasurate de cealalta persoana daca activitatile respective sunt in esenta similare cu cele desfasurate de prima persoana mentionata, cu exceptia cazului in care acele activitati sunt desfasurate in acelasi timp ca si propriile sale activitati;
    b) o persoana este considerata ca este asociata cu o alta persoana daca una este controlata direct sau indirect de cealalta persoana ori ambele sunt controlate direct sau indirect de o a treia persoana sau de terte persoane.
    5. Salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata legata de activitati offshore in celalalt stat contractant pot, cu conditia ca acestea sa fie desfasurate offshore in celalalt stat contractant, sa fie impuse in celalalt stat. Totusi aceste remuneratii sunt impozabile numai in primul stat mentionat daca munca salariata este desfasurata pentru o persoana care angajeaza, care nu este rezidenta a celuilalt stat contractant si pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 30 de zile in orice interval de 12 luni.
    6. Castigurile obtinute de un rezident al unui stat contractant din instrainarea:
    a) drepturilor de explorare ori exploatare; sau
    b) proprietatilor situate in celalalt stat contractant care sunt folosite in legatura cu activitatile offshore desfasurate in celalalt stat contractant; sau
    c) actiunilor a caror valoare sau cea mai mare parte a valorii lor provine direct ori indirect din asemenea drepturi sau proprietati ori din asemenea drepturi sau proprietati luate impreuna
pot fi impuse in celalalt stat contractant.
    In acest paragraf termenul drepturi de explorare sau exploatare inseamna drepturi la bunuri ce urmeaza sa fie realizate din activitati offshore desfasurate in celalalt stat contractant sau la o participare la aceste bunuri ori la beneficiul provenind din aceste bunuri."
    Drept care, subsemnatii, autorizati in buna si cuvenita forma, au semnat prezentul protocol.
    Semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001, in doua exemplare originale in limbile romana, lituaniana si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente in interpretare textul in limba engleza va prevala.

                    Pentru Romania,
                    Mircea Geoana,
                    ministrul afacerilor externe

                    Pentru Republica Lituania,
                    Antanas Valionis,
                    ministru de externeSmartCity5

COMENTARII la Legea 278/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 278 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu