Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 272 din 7 noiembrie 2008

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 767 din 14 noiembrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări şi completări:

1. După articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 91-93, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Zilele de sâmbătă şi duminică, zilele de sărbători legale sau zilele declarate nelucrătoare potrivit legii, în care personalul din sistemul sanitar-veterinar îşi desfăşoară activitatea în posturile de inspecţie la frontieră, în vederea asigurării continuităţii activităţii sanitar-veterinare, se plătesc cu un spor de până la 100% din salariul de bază, care se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

(2) Munca prestată şi plătită în condiţiile alin. (1) nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Art. 92. - In raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 93. - Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru îndeplinirea unor atribuţii suplimentare funcţiei de bază."

2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale."

3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008, cu excepţia prevederilor art. 91 şi 92, care se aplică de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."

4. La anexa nr. 3b, punctul A se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 3b

A. ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

minim

maxim

de la 1.04.2008

de la 1.10.2008

1.

Stenodactilograf IA*)

M

569

776

601

819

2.

Stenodactilograf I

M

559

658

590

694

3.

Stenodactilograf II

M

547

603

577

636

4.

Stenodactilograf debutant

M

540

0

570

0

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)

M

559

730

590

770

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M;G

547

644

577

679

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M;G

540

587

570

619

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M;G

540

0

570

0

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M;G

547

619

577

653

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M;G

540

564

570

595

11.

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M;G

540

0

570

0

12.

Administrator I

M

559

784

590

827

13.

Administrator II

M

547

713

577

753

14.

Administrator III

M

540

644

570

679

15.

Şef depozit I

M

547

707

577

746

16.

Şef depozit II

M

540

644

570

679

17.

Casier, magaziner; I

M

547

690

577

728

18.

Casier, magaziner; II

M;G

540

619

570

653

19.

Casier, magaziner; debutant

M;G

540

0

570

0

20.

Funcţionar, arhivar; I

M

559

675

590

712

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

minim

maxim

de la 1.04.2008

de la 1.10.2008

21.

Funcţionar, arhivar; II

M

547

619

577

653

22.

Funcţionar, arhivar; III

M

540

564

570

595

23.

Funcţionar, arhivar; debutant

M

540

0

570

0

24.

Şef formaţie pază, pompieri

540

619

570

653

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

540

559

570

590

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

540

547

570

577

27.

Maistru I

547

762

577

804

28.

Maistru II

540

707

570

746

29.

Şofer***)

568

902

651

951

30.

Muncitor calificat I

590

745

623

786

31.

Muncitor calificat II

579

707

611

746

32.

Muncitor calificat III

569

658

601

694

33.

Muncitor calificat IV

559

619

590

653

34.

Muncitor calificat V

547

570

577

602

35.

Muncitor calificat VI

540

559

570

590

36.

Muncitor necalificat

540

547

570

577

*) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 14 alin. (1) lit. a) şi art. 15 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 272/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 272 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu