E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 265 din 22 decembrie 2010

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 872 din 28 decembrie 2010Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Române, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1. - Politia de Frontiera Româna face parte din Ministerul Administratiei si Internelor si este institutia specializata a statului care exercita atributiile ce îi revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitatii transfrontaliere savârsite în zona de competenta, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si strainilor, asigurarea intereselor statului român pe canalul Sulina situat în afara zonei de frontiera, în zona contigua si în zona economica exclusiva, respectarea ordinii si linistii publice în zona de competenta, în conditiile legii."

2. La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins:

,,a) zona de competenta:

1. suprafata din teritoriul national constituita din zona de frontiera, suprafata si imobilele porturilor si aeroporturilor deschise traficului international, canalul Sulina situat în afara zonei de frontiera, apele maritime interioare si marea teritoriala, precum si zona contigua si zona economica exclusiva ale României, în care Politia de Frontiera Româna îsi îndeplineste atributiile prevazute de lege;

2. întreaga suprafata a teritoriului national, numai pentru îndeplinirea atributiilor privind prevenirea si combaterea migratiei ilegale;".

3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. - Politia de Frontiera Româna se organizeaza la nivelul judetelor care, potrivit organizarii administrative a teritoriului României, au ca limita frontiera de stat si/sau litoralul Marii Negre. In judetele din interiorul tarii, în care functioneaza aeroporturi sau porturi deschise traficului international de persoane si marfuri, Politia de Frontiera Româna se organizeaza la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat."

4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6. - Politia de Frontiera Româna are urmatoarea structura organizatorica:

a) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

b) inspectorate judetene ale politiei de frontiera, la frontiera externa, astfel cum este definita la art. 1 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) servicii teritoriale ale politiei de frontiera, corespondente cu fiecare stat vecin, la frontiera interna, astfel cum este definita la art. 1 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sectoare ale politiei de frontiera;

e) puncte ale politiei de frontiera;

f) institutii de învatamânt pentru pregatirea si specializarea personalului;

g) centre, birouri si puncte de contact; h) alte unitati."

5. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Politia de Frontiera Româna organizeaza inspectorate judetene, servicii teritoriale, sectoare si alte unitati ale politiei de frontiera; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizeaza si functioneaza puncte ale politiei de frontiera.

(2) In judetele care au ca limita frontiera externa se organizeaza si functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, inspectorate judetene ale politiei de frontiera. La frontiera interna se organizeaza servicii teritoriale ale politiei de frontiera, corespondente cu fiecare stat vecin.

(3) In cadrul inspectoratelor judetene se organizeaza si functioneaza, la nivel teritorial, sectoare ale politiei de frontiera.

(4) La frontiera pe apa si la tarmul Marii Negre, în cadrul sectoarelor politiei de frontiera se organizeaza si functioneaza componenta navala a Politiei de Frontiera Române.

(5) Inspectoratele judetene ale politiei de frontiera si sectoarele politiei de frontiera sunt conduse de un sef, ajutat de adjuncti.

(6) Sefii inspectoratelor judetene ale politiei de frontiera sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, cu avizul consultativ al prefectului.

(7) Adjunctii sefilor inspectoratelor judetene ale politiei de frontiera sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, la propunerea sefilor inspectoratelor judetene ale politiei de frontiera, în conditiile legii.

(8) Sefii sectoarelor politiei de frontiera, adjunctii acestora, precum si sefii punctelor politiei de frontiera rutiere, feroviare si portuare sunt numiti si eliberati din functie de sefii inspectoratelor judetene ale politiei de frontiera, în conditiile legii.

(9) Sefii serviciilor teritoriale sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în conditiile legii.

(10) Sefii punctelor politiei de frontiera aeroportuare, sefii centrelor, birourilor, punctelor de contact si directorii institutiilor de învatamânt pentru pregatirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în conditiile legii.

(11) Adjunctii directorilor institutiilor de învatamânt pentru pregatirea si specializarea personalului sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, la propunerea directorilor institutiilor de învatamânt pentru pregatirea si specializarea personalului."

6. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Inspectoratele judetene ale politiei de frontiera au la nivel teritorial ca structuri de executie sectoare care au competenta teritoriala limitata.

(2) Locul de dispunere si zona de competenta teritoriala ale sectorului se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

(3) Sectorul se organizeaza pe compartimente, ture si echipaje, conform specificului activitatilor, potrivit dispozitiei inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera."

7. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 21. - (1) In zona de competenta, la frontiera externa, Politia de Frontiera Româna are urmatoarele atributii generale:

a) executa supravegherea si controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne si combate migratia ilegala si criminalitatea transfrontaliera în zona de competenta, precum si orice alta încalcare a regimului juridic al frontierei de stat;

b) apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea publica si privata, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si comunitatii;

c) realizeaza controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea în si la iesirea din zonele libere, în punctele de mic trafic si treceri simplificate sau în alte locuri, dupa caz, potrivit legii;

d) asigura derularea fluenta, corecta si civilizata a traficului de calatori si marfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreuna cu celelalte autoritati care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;

e) asigura controlul trecerii peste frontiera de stat, în conditiile legii, a armelor, munitiilor, armelor de panoplie si de autoaparare, munitiilor aferente acestora, substantelor explozive si a dispozitivelor încarcate cu substante toxice ori radioactive;

f) supravegheaza, prin observare directa permanenta, spatiul aerian adiacent frontierei de stat si marii teritoriale;

g) asigura aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor cu privire la frontiera de stat si la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizatii internationale sau regionale;

h) asigura supravegherea si controlul semnelor de frontiera;

i) organizeaza si realizeaza cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunitati de state, conform întelegerilor bi­sau multilaterale la care România este parte;

j) organizeaza actiuni pentru descoperirea si identificarea persoanelor care au încalcat sau despre care se detin date ca intentioneaza sa încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum si alte prevederi legale stabilite în competenta;

k) culege, stocheaza, prelucreaza, valorifica si face schimb de date si informatii, în conditiile stabilite de lege pentru Politia Româna, în scopul exercitarii atributiilor legale, cu autoritatile publice interesate, pe baza de protocol, si cu organisme similare din alte state, pe baza întelegerilor la care România este parte;

l) constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale, potrivit legii;

m) coordoneaza activitatile personalului celorlalte institutii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îsi desfasoara activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legatura cu trecerea frontierei de stat, si urmareste respectarea legii de catre întregul personal din punctul de trecere;

n) asigura mentinerea ordinii si linistii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autoritati ale statului participa la astfel de actiuni în localitatile din zona de frontiera;

o) participa, împreuna cu alte formatiuni ale Ministerului Administratiei si Internelor, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apararii Nationale, cu unitati de protectie civila si cu alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

p) participa, împreuna cu autoritatile teritoriale pentru protectia mediului si cu organele de frontiera ale statelor vecine, dupa caz, la luarea masurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor, precum si, în caz de accidente care afecteaza factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;

r) efectueaza, prin laboratoarele si specialistii proprii acreditati la nivelul Politiei de Frontiera Române, constatari tehnico-stiintifice dispuse conform normelor legale în vigoare;

s) organizeaza si coordoneaza, prin Punctul National de Contact Frontexdin cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, activitati sub egida Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumita în continuare Agentia Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE)nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene;

t) participa cu politisti de frontiera si cu echipamente tehnice puse la dispozitia Agentiei Frontex în operatiunile/proiectele comune organizate de catre Agentia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene;

u) desfasoara activitati pentru constatarea faptelor penale si, prin organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontiera Române, efectueaza cercetari în legatura cu acestea, conform legii;

v) exercita orice alte atributii stabilite prin lege.

(2) In zona de competenta pe apa, la frontiera externa, Politia de Frontiera Româna are urmatoarele atributii specifice:

a) supravegheaza si asigura respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competenta;

b) previne si combate pirateria, actiunile teroriste si faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdictia statului român;

c) executa, direct sau împreuna cu autoritatea vamala, controlul navelor si al ambarcatiunilor despre care se detin date si informatii ca desfasoara activitati ilegale în zona de competenta ori sunt surprinse desfasurând asemenea activitati;

d) executa controlul navelor si al ambarcatiunilor, împreuna cu unitatile teritoriale pentru protectia mediului, în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluari accidentale;

e) participa la supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservarii fondului cinegetic si piscicol natural, prin prevenirea si combaterea vânatului si pescuitului ilegal, precum si a exploatarii ilegale a altor resurse biologice si nebiologice din apele aflate în zona de competenta;

f) cauta navele aflate în pericol în apele din zona de competenta si în marea libera si participa la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfasoara actiuni de salvare a navelor si a încarcaturii lor, conform dreptului maritim international;

g) executa supravegherea si participa la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea si siguranta navigatiei în apele din zona de competenta si în porturi, în colaborare cu organele zonale ale capitaniilor de port;

h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unitatilor de nave ale Ministerului Apararii Nationale, accesul navelor straine în anumite zone, sectoare sau raioane ale marii teritoriale si cailor navigabile fluviale aflate sub jurisdictia statului român, prin suspendarea temporara a dreptului de trecere inofensiva, conform legii;

i) asigura protectia si participa la apararea obiectivelor de importanta deosebita aflate în apele din zona de competenta, în colaborare cu unitatile de nave ale Ministerului Apararii Nationale, cu alte forte, în conformitate cu planurile aprobate din timp.

(3) In zona de competenta la frontiera interna, Politia de Frontiera Româna are urmatoarele atributii:

a) asigura cooperarea transfrontaliera si schimbul de date si informatii cu structurile similare din statele vecine, conform acordurilor de frontiera, si deruleaza actiuni ce au ca scop asigurarea respectarii acordurilor/tratatelor de frontiera;

b) coordoneaza misiunile derulate pe linia supravegherii si controlului frontierelor, la un nivel specializat, în cazul în care România decide reintroducerea controalelor la frontierele interne, conform normelor prevazute în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul frontierelor Schengen);

c) coordoneaza si asigura aplicarea prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine pe linia marcarii liniei de frontiera, protectiei, întretinerii si reconstituirii culoarului si semnelor de frontiera;

d) centralizeaza, la nivel teritorial, datele statistice privind migratia ilegala si coordoneaza, cu celelalte structuri în domeniu, activitatile desfasurate pe aceasta linie;

e) asigura, potrivit cadrului legal privind cooperarea politieneasca internationala, efectuarea schimbului operativ de date si informatii în domeniul transfrontalier prin centrele, birourile si punctele comune de contact constituite în baza tratatelor internationale;

f) participa cu politisti de frontiera în cadrul operatiunilor/ proiectelor comune organizate de catre Agentia Frontex."

8. Articolul 22 se abroga.

9. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Ministrul administratiei si internelor, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, desemneaza politisti de frontiera care au calitatea de organe de cercetare penala ale politiei judiciare, în conditiile legii."

10. La articolul 24, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 24. - (1) In punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontiera de la frontiera externa, pe canalul Sulina si bratul Tulcea, în apele maritime interioare, marea teritoriala, în zona contigua si în zona economica exclusiva, organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontiera Române efectueaza urmarirea penala pentru orice infractiune de frontiera, care nu este data în mod obligatoriu, prin lege, în competenta altor organe de urmarire penala.

(3) Atunci când anumite acte de urmarire penala în cazul infractiunilor de frontiera trebuie sa fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmarirea, prin exceptie de la prevederile alin. (1), organele de cercetare penala ale politiei judiciare din cadrul Politiei de Frontiera Române pot sa efectueze ele însele aceste acte pe întregul teritoriu national."

Art. II. - La articolul 4, alineatul (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. III. - Prevederile prezentei legi intra în vigoare la data eliminarii controalelor la frontierele interne, stabilita prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, cu exceptia prevederilor art. I pct. 2 cu referire la art. 2 lit. a) pct. 2, ale art. I pct. 5 cu referire la art. 12 alin. (8), (10) si (11), ale art. I pct. 7 cu referire la art. 21 alin. (1) lit. s) si t) si ale art. I pct. 9 cu referire la art. 23 alin. (1).

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA


SmartCity5

COMENTARII la Legea 265/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 265 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 265/2010
Legea 314 2013
Legea 280 2011
privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
Decretul 1230 2010
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Române si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu