Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 202 din 25 mai 2004

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea in combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 488 din 31 mai 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea in combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DAN MIRCEA POPESCU

                                 ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea in combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace, denumite in continuare parti contractante,
    convinse de necesitatea protejarii vietii, proprietatii si a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor lor,
    constiente de cresterea amenintarii, reprezentata de criminalitatea organizata internationala la adresa societatii,
    ingrijorate de accentuarea consumului abuziv de stupefiante, substante psihotrope si precursori, precum si de intensificarea la nivel mondial a traficului international cu acestea,
    urmarind sa-si uneasca eforturile pentru prevenirea si combaterea actelor teroriste,
    recunoscand avantajele cooperarii internationale ca factor de maxima importanta pentru prevenirea si combaterea efectiva a criminalitatii transnationale,
    avand in vedere angajamentele internationale asumate de catre ele si referindu-se in special la Conventia unica privind stupefiantele (New York, 31 martie 1961, cu modificarile introduse prin Protocolul privind amendamentele la Conventia unica privind stupefiantele (Geneva, 25 martie 1972), Conventia asupra substantelor psihotrope (Viena, 21 februarie 1971) si Conventia Natiunilor Unite impotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope (Viena, 20 decembrie 1988), Conventia privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii (Strasbourg, 8 noiembrie 1990), Conventia Europeana pentru reprimarea terorismului (Strasbourg, 27 ianuarie 1977), la Planul global de actiune (New York, 23 februarie 1990) si la rezolutiile adoptate de cel de-al IX-lea Congres al Natiunilor Unite privind prevenirea criminalitatii si tratamentul infractorilor (Cairo, 29 aprilie - 8 mai 1995),
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    (1) In conformitate cu legislatiile lor nationale, partile contractante vor coopera si isi vor acorda ajutor reciproc pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor cu caracter international si, indeosebi, a urmatoarelor:
    a) fapte din domeniul criminalitatii organizate internationale;
    b) acte de terorism si extremism international;
    c) cultivarea, producerea, achizitionarea, detinerea, distribuirea, importul, exportul si tranzitul ilegale de stupefiante, substante psihotrope si precursori ai acestora, precum si traficul ilegal cu acestea;
    d) producerea ilegala, achizitionarea, detinerea, importul, exportul, tranzitul si traficul cu arme, munitii si explozivi, substante toxice, chimice, biologice, bacteriologice, nucleare si radioactive, bunuri si tehnologie de importanta strategica, precum si cu tehnologie militara;
    e) infractiuni indreptate impotriva vietii, sanatatii, libertatii persoanelor, a demnitatii umane si impotriva proprietatii;
    f) infractiuni care au ca obiect metale si pietre pretioase, precum si obiecte din patrimoniul istoric, cultural si artistic;
    g) falsificarea sau contrafacerea banilor, titlurilor de valoare si a altor mijloace de plata fara numerar, a timbrelor, documentelor oficiale si a altor documente importante, precum si distribuirea si utilizarea acestora;
    h) operatiuni financiare si bancare ilegale, legalizarea rezultatelor infractiunilor si alte infractiuni economice;
    i) trafic cu fiinte umane, exploatarea copiilor si proxenetismul;
    j) trafic ilegal cu organe si tesuturi umane;
    k) migratie ilegala, rezidenta ilegala a persoanelor si infractiuni asociate acestora;
    l) jocuri de noroc ilegale si manopere frauduloase folosite in jocurile de noroc legale;
    m) furturi de autoturisme si orice alte mijloace de a dispune ilegal de vehicule cu motor;
    n) criminalitatea informatica;
    o) infractiuni indreptate impotriva proprietatii intelectuale;
    p) coruptie;
    q) infractiuni privind mediul ambiant.
    (2) In conformitate cu legislatiile lor nationale, partile contractante vor coopera si in domeniul combaterii tulburarii ordinii publice.
    Art. 2
    (1) Partile contractante isi vor comunica reciproc, prin canale diplomatice, in termen de treizeci (30) de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului acord, autoritatile competente pentru aplicarea prezentului acord, denumite in continuare autoritati competente, si vor indica punctele de contact cu denumirile complete, adresele acestora, numerele de telefon si fax, adresele de e-mail.
    (2) Autoritatile competente ale partilor contractante se vor informa reciproc, fara intarziere, in cazul schimbarilor survenite in privinta datelor comunicate potrivit paragrafului 1 de mai sus.
    (3) Pentru scopurile prezentului acord, autoritatile competente vor coopera in mod direct, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, potrivit prerogativelor si competentelor lor.
    (4) In scopul aplicarii prezentului acord, autoritatile competente pot incheia protocoale si programe de cooperare.
    Art. 3
    (1) In baza prezentului acord se va constitui o comisie mixta, alcatuita din reprezentanti ai tuturor autoritatilor competente desemnate de partile contractante, in conformitate cu prevederile art. 2.
    (2) Comisia mixta va coordona si va evalua periodic stadiul actual si perspectivele cooperarii bilaterale in baza prezentului acord, precum si stadiul implementarii de catre autoritatile competente desemnate de partile contractante a prevederilor prezentului acord.
    (3) Comisia mixta isi va desfasura activitatea si rundele de consultari, dupa caz, alternativ, pe teritoriile statelor partilor contractante.
    Art. 4
    Autoritatile competente ale ambelor parti contractante vor coopera, in conformitate cu prezentul acord, in domeniile definite la art. 1, in concordanta cu legislatia nationala, in special prin:
    a) schimbul reciproc de informatii privind persoanele suspectate de a fi implicate in comiterea infractiunilor, organizarea bandelor criminale, atitudinea infractorilor individuali si a bandelor criminale, datele in legatura cu momentul, locul si metodele de comitere a infractiunilor, premiselor care fac obiectul infractiunii, rutele si locurile de tainuire, originea si destinatia lucrurilor a caror posesie este ilegala, imprejurari specifice, informatii privind legile incalcate si masurile luate pentru prevenirea si evitarea unor astfel de infractiuni;
    b) schimbul de informatii cu privire la actele de terorism planuite, in special a celor indreptate impotriva intereselor partilor contractante, precum si cu privire la grupurile teroriste ai caror membri planuiesc, comit sau au comis astfel de infractiuni;
    c) cooperarea in cautarea persoanelor suspectate de a fi comis infractiuni sau a persoanelor care se sustrag responsabilitatii penale sau executarii pedepselor;
    d) cooperarea in cautarea persoanelor, inclusiv cooperarea in implementarea masurilor menite sa duca la identificarea persoanelor sau a ramasitelor unor persoane neidentificate;
    e) cooperarea in vederea realizarii masurilor care decurg din programe de protectie a martorilor, inclusiv schimbul de informatii si de experienta in acest domeniu;
    f) cooperarea in domeniul cautarii lucrurilor furate si a altor obiecte implicate in activitati penale, inclusiv a vehiculelor cu motor;
    g) luarea altor masuri necesare, la cererea autoritatii competente a celeilalte parti contractante;
    h) coordonarea actiunilor de cooperare care implica punerea la dispozitie de personal, asistenta tehnica si organizatorica pentru descoperirea si cercetarea infractiunilor, inclusiv prin constituirea unor grupuri de lucru comune;
    i) organizarea unor reuniuni de lucru, oricand acest lucru este necesar pentru pregatirea si coordonarea masurilor conjugate;
    j) schimbul de informatii privind rezultatele cercetarilor criminalistice si criminologice, practicile utilizate pentru descoperirea si cercetarea infractiunilor, structurile organizatorice ale unitatilor lor competente, sistemele si principiile aplicate pentru pregatirea profesionala si promovarea specialistilor, privind metodele de lucru si echipamentul folosit;
    k) punerea reciproca la dispozitie a informatiilor privind obiectele utilizate pentru comiterea infractiunilor sau produsele care rezulta din fapte cu caracter penal, precum si furnizarea de mostre ale unor asemenea obiecte, la cererea autoritatii competente a celeilalte parti contractante;
    l) schimbul de informatii privind organizarea si modul de aplicare a managementului frontierei;
    m) organizarea schimburilor reciproce de specialisti, in scopul imbunatatirii pregatirii de specialitate a acestora si a cunoasterii reciproce a mijloacelor si metodelor de combatere a criminalitatii, tehnicilor de descoperire a traficului si contrabandei vamale cu marfuri si bunuri ce ar putea avea incidenta cu domeniul crimei organizate transnationale, precum si a tehnicilor operationale specifice organelor competente in aplicarea si respectarea prevederilor legale in materie;
    n) schimbul reciproc de informatii si experienta privind activitatile de prevenire in domeniul utilizarii legale de droguri, substante psihotrope, precursori, arme, munitii, produsele cu regim special sau dubla utilizare si susceptibile a face obiectul activitatilor retelelor de crima organizata transnationale;
    o) schimbul reciproc de texte ale legislatiei si altor reglementari relevante, de studii, analize si literatura de specialitate;
    p) schimbul de experienta privind controlul utilizarii legale a stupefiantelor, substantelor psihotrope si a precursorilor acestora, avand in vedere, in special, posibilele abuzuri.
    Art. 5
    (1) Cooperarea prevazuta la art. 4 se va desfasura fie in baza programelor care urmeaza sa fie convenite de catre autoritatile competente ale partilor contractante, pentru perioade de timp determinate potrivit art. 2 alin. (4), fie la cererea autoritatii competente.
    (2) Autoritatile competente ale partilor contractante pot actiona din proprie initiativa, daca se considera ca o astfel de actiune corespunde scopurilor prezentului acord si, in acelasi timp, este in interesul autoritatii competente a celeilalte parti contractante care insa trebuie sa fie informata in timp oportun despre o asemenea initiativa.
    Art. 6
    (1) Solicitarea prevazuta la art. 5 va fi transmisa autoritatii competente a partii contractante solicitate, prin intermediul punctelor de contact notificate oficial. Cererea va fi transmisa in scris, prin fax, sistemul de comunicatii al INTERPOL sau in orice alt mod convenit de autoritatile competente ale partilor contractante.
    (2) In situatiile de urgenta o asemenea solicitare poate fi, de asemenea, transmisa verbal, cu conditia confirmarii ulterioare, in scris, fara intarziere.
    (3) Autoritatile competente ale partii contractante solicitate vor indeplini, fara intarziere, o astfel de cerere, la care se face referire la alin. (1). Pot fi solicitate informatii suplimentare, daca se considera ca acestea sunt necesare pentru indeplinirea cererii.
    Art. 7
    (1) Fiecare autoritate competenta poate refuza, in intregime sau partial, rezolvarea cererilor de asistenta ori de informatii sau poate invoca indeplinirea anumitor conditii, daca considera ca prin indeplinirea acesteia ar putea ameninta suveranitatea, securitatea sau orice alt interes important al partii contractante solicitate ori daca indeplinirea respectivei cereri contravine legislatiei sale nationale ori angajamentelor decurgand din acordurile internationale.
    (2) Autoritatile competente ale partilor contractante se vor informa reciproc, in scris, in caz de refuz al unei solicitari sau al rezolvarii partiale a acesteia, indicand motivele.
    Art. 8
    Pentru aplicarea prezentului acord se va folosi limba engleza, daca nu se convine altfel, pentru anumite cazuri concrete.
    Art. 9
    Pentru a asigura protectia datelor personale, denumite in continuare, in acest articol, date, care sunt schimbate reciproc in cadrul cooperarii in baza prezentului acord, partile contractante se angajeaza sa respecte, in conformitate cu legislatia nationala respectiva, urmatoarele reguli:
    a) partea contractanta care le primeste poate utiliza datele numai pentru scopul si in conditiile stabilite de partea contractanta care le furnizeaza;
    b) la cererea partii contractante care furnizeaza datele, partea contractanta care le primeste va da informatii cu privire la modul de utilizare a datelor respective si la rezultatele obtinute;
    c) datele nu pot fi transmise altor autoritati decat cu acordul scris al partii contractante care le furnizeaza;
    d) partea contractanta care furnizeaza datele va fi responsabila de corectitudinea acestora si va stabili daca transmiterea acestora este necesara si corespunzatoare intr-un caz particular. Daca, ulterior, se constata ca au fost transmise date incorecte sau care nu ar fi trebuit transmise, partea contractanta care le-a primit trebuie notificata imediat. Partea contractanta care a primit datele va corecta greselile sau, in cazul in care datele nu ar fi trebuit transmise, le va distruge;
    e) in momentul transmiterii datelor, partea contractanta care le furnizeaza va notifica partea contractanta primitoare cu privire la termenul pentru distrugerea lor in conformitate cu legislatia sa nationala. Indiferent de acest termen, datele privind persoana respectiva trebuie distruse cat de curand posibil, dupa ce nu mai sunt necesare. Partea contractanta care le-a furnizat trebuie sa fie informata despre distrugerea datelor transmise si despre motivele distrugerii. In cazul incetarii valabilitatii prezentului acord, toate datele primite in baza lui trebuie sa fie distruse cel mai tarziu pana la data la care inceteaza valabilitatea sa;
    f) ambele parti contractante au obligatia de a proteja efectiv datele impotriva accesului neautorizat si a modificarii sau publicarii lor, precum si de a inregistra transmiterea, primirea sau distrugerea acestora.
    Art. 10
    (1) Documentatia, informatiile si echipamentul sau mostrele, in baza prezentului acord, nu pot fi transferate unei terte parti decat cu acordul prealabil, dat in scris, al autoritatii competente a partii contractante care le furnizeaza.
    (2) Partile contractante vor garanta protectia tuturor datelor, informatiilor, materialelor si echipamentului, schimbate reciproc in vederea aplicarii prezentului acord, inclusiv a cererilor primite, in conformitate cu legislatia nationala a partii contractante care le-a furnizat, precum si cu prevederile Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind protectia reciproca a informatiilor, a materialelor si a documentelor secrete de stat (Bratislava, 3 septembrie 1999). Nivelul de secretizare stabilit de partea contractanta furnizoare nu poate fi modificat.
    Art. 11
    Fiecare parte contractanta poate, in conformitate cu legislatia nationala si de comun acord, sa numeasca o persoana de specialitate care sa actioneze in calitate de ofiter de legatura pe teritoriul celeilalte parti contractante si care va mentine contacte, va facilita comunicarea si alte forme de cooperare tehnica cu autoritatile competente ale acestei parti contractante.
    Art. 12
    (1) Daca nu se convine in alt fel de catre autoritatile competente:
    a) costurile in legatura cu schimbul de informatii si de texte de lege, reglementari, analize si literatura de specialitate relevante, prevazute la art. 4, vor fi suportate de partea contractanta care le furnizeaza;
    b) costurile in legatura cu activitatile de cooperare prevazute la art. 4 lit. c), d), f), g) si h) vor fi suportate de partea contractanta care furnizeaza asistenta pentru cealalta parte contractanta in cadrul cooperarii, cu exceptia costurilor privind transportul international, acestea urmand sa fie suportate de partea contractanta care solicita asistenta;
    c) costurile in legatura cu activitatile de cooperare prevazute la art. 4 lit. e) vor fi suportate de partea contractanta care solicita asistenta. Partile contractante se angajeaza sa respecte echilibrul mutual si reciprocitatea unei asemenea cooperari.
    (2) Orice alte costuri in legatura cu activitatile de cooperare prevazute la art. 3 vor fi suportate de partile contractante pe baza de reciprocitate.
    (3) Detaliile privind plata cheltuielilor aferente implementarii prezentului acord vor fi convenite prin protocoalele incheiate conform art. 2 alin. (4).
    Art. 13
    Prezentul acord nu afecteaza drepturile si obligatiile partilor contractante care decurg din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale la care sunt parte.
    Art. 14
    (1) Prezentul acord este incheiat pentru o perioada nedeterminata si va intra in vigoare in termen de treizeci (30) de zile de la data primirii ultimei notificari prin care partile contractante isi vor notifica reciproc, prin canale diplomatice, indeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea in vigoare a acestuia.
    (2) Partile contractante pot conveni asupra unor posibile amendamente si completari ale prezentului acord, care vor intra in vigoare conform procedurii mentionate la alin. (1) al prezentului articol.
    (3) Prezentul acord poate fi denuntat in orice moment de oricare dintre partile contractante, printr-o notificare scrisa transmisa celeilalte parti contractante prin canale diplomatice. Denuntarea produce efecte dupa sase (6) luni de la data primirii unei astfel de notificari.
    (4) Orice litigiu cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi reglementat prin consultari intre autoritatile competente ale partilor contractante. In caz de esec, litigiul va fi reglementat prin canale diplomatice.
    (5) La data intrarii in vigoare a prezentului acord, Intelegerea de colaborare dintre Ministerul de Interne din Republica Slovaca si Ministerul de Interne din Romania, semnata la Bratislava la 20 septembrie 1993, isi inceteaza valabilitatea.
    Semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, slovaca si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul unor diferente de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                                 Ioan Rus

                     Pentru Guvernul Republicii Slovacia,
                              Vladimir PalkoSmartCity5

COMENTARII la Legea 202/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 202 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu