Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din 21 iunie 1968

privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii Romane de Comert Exterior

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 80 din 22 iunie 1968


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Se infiinteaza, pe data de 1 iulie 1968, Banca Romana de Comert Exterior, institutie  centrala de stat, prin  reorganizarea ca banca specializata a Departamentului operatiilor externe din cadrul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania.
    Banca Romana de Comert  Exterior realizeaza, in cadrul atributiilor sale, politica partidului si statului in domeniul platilor, creditarii si controlului bancar valutar, privind operatiile cu strainatatea.

    CAP. 2

    Art. 2
    Banca Romana de Comert Exterior are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si efectueaza incasarile si platile  privind operatiile de comert exterior, prestarile de servicii si orice alte operatii cu strainatatea, inclusiv operatiile de schimb valutar;
    b) cumpara si vinde, in tara si in strainatate, valute straine, efecte de comert emise in valuta straina si in lei, precum si titluri de valoare straine, potrivit dispozitiilor legale;
    c) poate autoriza alte organizatii socialiste sa efectueze, potrivit normelor legale, operatii de schimb valutar si incasari in valuta straina pentru prestari de servicii, pentru vanzari de marfuri si alte operatii asemanatoare;
    d) primeste si acorda credite, din si in strainatate, in care scop incheie conventiile corespunzatoare;
    e) acorda credite in valuta straina intreprinderilor si  organizatiilor romane cu activitate economica in relatiile cu strainatatea;
    f) organizeaza si efectueaza creditarea in lei a activitatii economice in relatiile cu strainatatea;
    g) administreaza disponibilitatile in mijloace de plata straine; autorizeaza importul, exportul si transmiterea de titluri de valoare;
    h) incheie aranjamente bancare in aplicarea acordurilor de plati, conventiilor de credit si a altor aranjamente financiare incheiate de Republica Socialista Romania cu statele straine; incheie cu banci si institutii financiare straine aranjamente de corespondent;
    i) emite efecte  de comert in favoarea unor beneficiari din strainatate si accepta efecte de comert emise asupra sa; avalizeaza si gireaza efecte de comert in valuta straina emise de terti; primeste si emite garantii pentru angajamentele de plata in strainatate proprii sau ale tertilor sau in favoarea acestora;
    j) pastreaza mijloacele banesti ale intreprinderilor  si organizatiilor de comert exterior si ale altor organizatii, pentru activitatea lor privind operatiile cu strainatatea, care au conturile la Banca Romana de Comert Exterior, si exercita controlul bancar asupra realizarii veniturilor de stat si utilizarii fondului de salarii, potrivit dispozitiilor legale;
    k) emite, in aplicarea dispozitiilor legale, cu acordul Bancii Nationale cand acesta este necesar potrivit legii, instructiuni  cu caracter obligatoriu privind efectuarea operatiilor de creditare, decontari, de casa si a altor operatii bancare;
    l) prezinta Consiliului de Ministri proiecte de acte normative privind domeniul sau de activitate  si avizeaza proiecte de acte normative pe care le primeste in acest scop;
    m) poate participa la organizatiile internationale cu caracter financiar si bancar; poate organiza actiuni de  cooperare pe linie  financiar-bancara si participa la finantarea operatiilor de cooperare economica sub diferite forme; colaboreaza cu institutii de specialitate din tara si strainatate in probleme bancare specifice activitatii sale si editeaza publicatii in acest domeniu;
    n) indeplineste orice alte atributii date prin dispozitii legale.
    Art. 3
    Banca Romana de Comert Exterior exercita, cu privire la operatiile cu strainatatea, controlul bancar asupra indeplinirii sarcinilor de plan, folosirii mijloacelor  materiale si banesti, precum si asupra respectarii disciplinei operatiilor  bancare de  catre organizatiile socialiste; exercita controlul valutar privind operatiile care se desfasoara prin intermediul sau.

    CAP. 3

    Art. 4
    Banca Romana de Comert Exterior este condusa de Consiliul de administratie al bancii, format din presedinte, vicepresedinti si membrii.
    Consiliul de administratie este organ deliberativ si se intruneste periodic pentru dezbaterea si adoptarea de hotarari in principalele probleme din domeniul de activitate al bancii.
    Consiliul de administratie lucreaza in prezenta la cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari cu jumatate plus unu din numarul total al membrilor ce il compun.
    Atributiile Consiliului de administratie si ale presedintelui se stabilesc prin statutul bancii.
    Membrii consiliului raspund in fata Consiliului de administratie si a presedintelui pentru indeplinirea insarcinarilor ce le sunt date.
    Consiliul  de administratie al bancii in intregul sau si fiecare membru in parte raspund  in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga activitate a bancii.
    Pentru  aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie si pentru exercitarea atributiilor acestuia in intervalul dintre sedinte se constituie Biroul executiv al bancii, format din 3-5 membri, in  componenta caruia intra presedintele, vicepresedintii si conducatorii unor directii desemnati de catre Consiliul de administratie dintre membrii sai.
    Biroul executiv supune ratificarii Consiliului de administratie hotararile luate, ramanand raspunzator fata de acesta, in intregul sau si fiecare membru in parte.
    Presedintele ajutat de vicepresedinti exercita conducerea operativa a activitatii bancii.
    Presedintele indrumeaza si coordoneaza intreaga activitate a Consiliului de administratie si a Biroului executiv.
    Presedintele Consiliului de administratie se numeste prin decret al Consiliului de Stat.
    Stabilirea numarului vicepresedintilor si numirea acestora se fac de catre Consiliul de Ministri.
    Normele de functionare a Consiliului de administratie si a Biroului executiv, precum si  atributiile vicepresedintilor, se stabilesc de Consiliul de administratie.
    Stabilirea numarului membrilor Consiliului de administratie si  numirea acestora se fac de Consiliul de Ministri. Membrii Consiliului de administratie se numesc dintre conducatorii unor compartimente importante din structura organizatorica a Bancii Romane de Comert Exterior, Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, Ministerului Finantelor, Ministerului Comertului Exterior si a altor ministere economice cu activitate importanta in comertul exterior, la propunerea presedintelui Consiliului de administratie al Bancii Romane de Comert Exterior, de acord cu conducerile  ministerelor  si organelor centrale interesate.
    Art. 5
    Structura organizatorica a Bancii Romane de Comert  Exterior este  formata din directii, oficii, servicii si alte compartimente organizatorice, care se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Banca Romana de Comert Exterior poate infiinta in tara sucursale si filiale, iar cu aprobarea Consiliului de Ministri poate infiinta in strainatate sucursale sau reprezentante.

    CAP. 4

    Art. 6
    Banca Romana de Comert Exterior este persoana juridica titulara de plan, functionand  pe principiul  gestiunii  economice  proprii si  are sediul in Bucuresti.
    Banca Romana de Comert Exterior si unitatile sale folosesc sigiliul cu stema statului.
    Banca Romana de Comert Exterior isi desfasoara activitatea potrivit statutului sau aprobat prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Fondurile proprii ale bancii sunt cele prevazute in statutul sau.
    Art. 7
    Directorii sucursalelor, filialelor si reprezentantelor din strainatate reprezinta banca in fata organelor de stat, precum si in raporturile  cu persoanele juridice sau fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe  care le conduc.
    Art. 8
    Actele de imprumut, indiferent de denumirea lor, si  extrasele de  cont de imprumut privind creantele neachitate la termen sau creantele pe care banca este indreptatita sa le recupereze inainte de termen de la organizatiile socialiste din Republica Socialista Romania au putere de titlu executoriu, fara indeplinirea altor formalitati.
    Realizarea creantelor bancii se face pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite.
    In caz de lipsa de disponibil, urmarirea realizarii creantelor se poate face, pe baza hotararii Consiliului de administratie al bancii, asupra marfurilor si a altor valori materiale ce apartin organizatiilor socialiste  din Republica Socialista Romania, cu exceptia bunurilor care, potrivit dispozitiilor legale, nu pot fi urmarite.
    Actele de imprumut de orice fel incheiate cu persoane fizice din Republica Socialista Romania, in caz de neplata la una din scadente, au putere de titlu executoriu pentru intreaga creanta ramasa de plata, fara indeplinirea altor formalitati.
    Art. 9
    Pentru eventualele  erori in eliberarea de mijloace banesti sau in inregistrari in conturile clientilor, banca raspunde numai pana la limita sumei eronat eliberate sau inregistrate, precum si de plata penalitatilor la bugetul de stat, in cazurile prevazute de dispozitiile legale, daca nu se dovedeste ca erorile respective s-au produs din culpa clientilor.
    Raspunderea bancii inceteaza la expirarea termenului stabilit pentru titularii de cont de a aduce la cunostinta unitatilor bancii neinregistrarea sau inregistrarea eronata a operatiilor in conturi.
    Pretentiile fata de banca sunt supuse prescriptiei prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 10
    Fondul statutar al Bancii Romane de Comert Exterior este in suma de 300.000.000 lei si se constituie in excedentele bugetare ale anilor precedenti, pe data infiintarii bancii.SmartCity5

COMENTARII la Legea 16/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu