Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din 21 iunie 1968

privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii Romane de Comert Exterior

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 80 din 22 iunie 1968


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Se infiinteaza, pe data de 1 iulie 1968, Banca Romana de Comert Exterior, institutie  centrala de stat, prin  reorganizarea ca banca specializata a Departamentului operatiilor externe din cadrul Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania.
    Banca Romana de Comert  Exterior realizeaza, in cadrul atributiilor sale, politica partidului si statului in domeniul platilor, creditarii si controlului bancar valutar, privind operatiile cu strainatatea.

    CAP. 2

    Art. 2
    Banca Romana de Comert Exterior are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si efectueaza incasarile si platile  privind operatiile de comert exterior, prestarile de servicii si orice alte operatii cu strainatatea, inclusiv operatiile de schimb valutar;
    b) cumpara si vinde, in tara si in strainatate, valute straine, efecte de comert emise in valuta straina si in lei, precum si titluri de valoare straine, potrivit dispozitiilor legale;
    c) poate autoriza alte organizatii socialiste sa efectueze, potrivit normelor legale, operatii de schimb valutar si incasari in valuta straina pentru prestari de servicii, pentru vanzari de marfuri si alte operatii asemanatoare;
    d) primeste si acorda credite, din si in strainatate, in care scop incheie conventiile corespunzatoare;
    e) acorda credite in valuta straina intreprinderilor si  organizatiilor romane cu activitate economica in relatiile cu strainatatea;
    f) organizeaza si efectueaza creditarea in lei a activitatii economice in relatiile cu strainatatea;
    g) administreaza disponibilitatile in mijloace de plata straine; autorizeaza importul, exportul si transmiterea de titluri de valoare;
    h) incheie aranjamente bancare in aplicarea acordurilor de plati, conventiilor de credit si a altor aranjamente financiare incheiate de Republica Socialista Romania cu statele straine; incheie cu banci si institutii financiare straine aranjamente de corespondent;
    i) emite efecte  de comert in favoarea unor beneficiari din strainatate si accepta efecte de comert emise asupra sa; avalizeaza si gireaza efecte de comert in valuta straina emise de terti; primeste si emite garantii pentru angajamentele de plata in strainatate proprii sau ale tertilor sau in favoarea acestora;
    j) pastreaza mijloacele banesti ale intreprinderilor  si organizatiilor de comert exterior si ale altor organizatii, pentru activitatea lor privind operatiile cu strainatatea, care au conturile la Banca Romana de Comert Exterior, si exercita controlul bancar asupra realizarii veniturilor de stat si utilizarii fondului de salarii, potrivit dispozitiilor legale;
    k) emite, in aplicarea dispozitiilor legale, cu acordul Bancii Nationale cand acesta este necesar potrivit legii, instructiuni  cu caracter obligatoriu privind efectuarea operatiilor de creditare, decontari, de casa si a altor operatii bancare;
    l) prezinta Consiliului de Ministri proiecte de acte normative privind domeniul sau de activitate  si avizeaza proiecte de acte normative pe care le primeste in acest scop;
    m) poate participa la organizatiile internationale cu caracter financiar si bancar; poate organiza actiuni de  cooperare pe linie  financiar-bancara si participa la finantarea operatiilor de cooperare economica sub diferite forme; colaboreaza cu institutii de specialitate din tara si strainatate in probleme bancare specifice activitatii sale si editeaza publicatii in acest domeniu;
    n) indeplineste orice alte atributii date prin dispozitii legale.
    Art. 3
    Banca Romana de Comert Exterior exercita, cu privire la operatiile cu strainatatea, controlul bancar asupra indeplinirii sarcinilor de plan, folosirii mijloacelor  materiale si banesti, precum si asupra respectarii disciplinei operatiilor  bancare de  catre organizatiile socialiste; exercita controlul valutar privind operatiile care se desfasoara prin intermediul sau.

    CAP. 3

    Art. 4
    Banca Romana de Comert Exterior este condusa de Consiliul de administratie al bancii, format din presedinte, vicepresedinti si membrii.
    Consiliul de administratie este organ deliberativ si se intruneste periodic pentru dezbaterea si adoptarea de hotarari in principalele probleme din domeniul de activitate al bancii.
    Consiliul de administratie lucreaza in prezenta la cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari cu jumatate plus unu din numarul total al membrilor ce il compun.
    Atributiile Consiliului de administratie si ale presedintelui se stabilesc prin statutul bancii.
    Membrii consiliului raspund in fata Consiliului de administratie si a presedintelui pentru indeplinirea insarcinarilor ce le sunt date.
    Consiliul  de administratie al bancii in intregul sau si fiecare membru in parte raspund  in fata Consiliului de Ministri pentru intreaga activitate a bancii.
    Pentru  aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie si pentru exercitarea atributiilor acestuia in intervalul dintre sedinte se constituie Biroul executiv al bancii, format din 3-5 membri, in  componenta caruia intra presedintele, vicepresedintii si conducatorii unor directii desemnati de catre Consiliul de administratie dintre membrii sai.
    Biroul executiv supune ratificarii Consiliului de administratie hotararile luate, ramanand raspunzator fata de acesta, in intregul sau si fiecare membru in parte.
    Presedintele ajutat de vicepresedinti exercita conducerea operativa a activitatii bancii.
    Presedintele indrumeaza si coordoneaza intreaga activitate a Consiliului de administratie si a Biroului executiv.
    Presedintele Consiliului de administratie se numeste prin decret al Consiliului de Stat.
    Stabilirea numarului vicepresedintilor si numirea acestora se fac de catre Consiliul de Ministri.
    Normele de functionare a Consiliului de administratie si a Biroului executiv, precum si  atributiile vicepresedintilor, se stabilesc de Consiliul de administratie.
    Stabilirea numarului membrilor Consiliului de administratie si  numirea acestora se fac de Consiliul de Ministri. Membrii Consiliului de administratie se numesc dintre conducatorii unor compartimente importante din structura organizatorica a Bancii Romane de Comert Exterior, Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, Ministerului Finantelor, Ministerului Comertului Exterior si a altor ministere economice cu activitate importanta in comertul exterior, la propunerea presedintelui Consiliului de administratie al Bancii Romane de Comert Exterior, de acord cu conducerile  ministerelor  si organelor centrale interesate.
    Art. 5
    Structura organizatorica a Bancii Romane de Comert  Exterior este  formata din directii, oficii, servicii si alte compartimente organizatorice, care se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Banca Romana de Comert Exterior poate infiinta in tara sucursale si filiale, iar cu aprobarea Consiliului de Ministri poate infiinta in strainatate sucursale sau reprezentante.

    CAP. 4

    Art. 6
    Banca Romana de Comert Exterior este persoana juridica titulara de plan, functionand  pe principiul  gestiunii  economice  proprii si  are sediul in Bucuresti.
    Banca Romana de Comert Exterior si unitatile sale folosesc sigiliul cu stema statului.
    Banca Romana de Comert Exterior isi desfasoara activitatea potrivit statutului sau aprobat prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Fondurile proprii ale bancii sunt cele prevazute in statutul sau.
    Art. 7
    Directorii sucursalelor, filialelor si reprezentantelor din strainatate reprezinta banca in fata organelor de stat, precum si in raporturile  cu persoanele juridice sau fizice, in legatura cu activitatea unitatilor pe  care le conduc.
    Art. 8
    Actele de imprumut, indiferent de denumirea lor, si  extrasele de  cont de imprumut privind creantele neachitate la termen sau creantele pe care banca este indreptatita sa le recupereze inainte de termen de la organizatiile socialiste din Republica Socialista Romania au putere de titlu executoriu, fara indeplinirea altor formalitati.
    Realizarea creantelor bancii se face pe seama mijloacelor banesti din conturile beneficiarilor de credite.
    In caz de lipsa de disponibil, urmarirea realizarii creantelor se poate face, pe baza hotararii Consiliului de administratie al bancii, asupra marfurilor si a altor valori materiale ce apartin organizatiilor socialiste  din Republica Socialista Romania, cu exceptia bunurilor care, potrivit dispozitiilor legale, nu pot fi urmarite.
    Actele de imprumut de orice fel incheiate cu persoane fizice din Republica Socialista Romania, in caz de neplata la una din scadente, au putere de titlu executoriu pentru intreaga creanta ramasa de plata, fara indeplinirea altor formalitati.
    Art. 9
    Pentru eventualele  erori in eliberarea de mijloace banesti sau in inregistrari in conturile clientilor, banca raspunde numai pana la limita sumei eronat eliberate sau inregistrate, precum si de plata penalitatilor la bugetul de stat, in cazurile prevazute de dispozitiile legale, daca nu se dovedeste ca erorile respective s-au produs din culpa clientilor.
    Raspunderea bancii inceteaza la expirarea termenului stabilit pentru titularii de cont de a aduce la cunostinta unitatilor bancii neinregistrarea sau inregistrarea eronata a operatiilor in conturi.
    Pretentiile fata de banca sunt supuse prescriptiei prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 10
    Fondul statutar al Bancii Romane de Comert Exterior este in suma de 300.000.000 lei si se constituie in excedentele bugetare ale anilor precedenti, pe data infiintarii bancii.SmartCity5

COMENTARII la Legea 16/1968

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 1968
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu