Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.1442 din 29.10.2018

privind aprobarea Instrucţiunii nr. 1/25/2018, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 939 din 07 noiembrie 2018SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 42.432 din 10.10.2018 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, având în vedere prevederile: Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, cu modificările şi completările ulterioare;

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3.508/2015, cu modificările şi completările ulterioare (PNDR 2014-2020);

Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul I
(1) Se aprobă Instrucţiunea nr. 1/25/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
(2) Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.051/2015 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 şi 364 bis din 26 mai 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Articolul IIGhidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS 2018, ediţia a II-a, prevăzut la art. I, este utilizat de beneficiarii de sprijin pentru schemele/măsurile stabilite la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, inclusiv pentru măsura 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor" şi măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, precum şi de utilizatorii aplicaţiilor GIS-APIA în scopul orientării cu privire la modul de delimitare a parcelelor de referinţă (blocuri fizice) şi de stabilire a eligibilităţii suprafeţelor/beneficiarilor pentru schemele de plată definite la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, inclusiv pentru măsura 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor" şi măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, gestionate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Articolul IIIBeneficiarii de sprijin pentru schemele/măsurile stabilite la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, inclusiv măsura 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor" şi măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, gestionate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, trebuie să respecte regulile pentru identificarea şi delimitarea parcelelor agricole, aşa cum sunt stabilite în anexa nr. 2, în scopul identificării, declarării şi delimitării parcelelor agricole pentru care solicită plata. Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaSmartCity5

COMENTARII la Legea 1442/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 1442 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 1442/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu