E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 11 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 11 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 12 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 13 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 14 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 15 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 15 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 16 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 17 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 18 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 19 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 20 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 21 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 aproba OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 6 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 7 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 8 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 9 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 22 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 6 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 23 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 23 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 24 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 25 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 26 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 27 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 27 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 28 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 7 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 29 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 29 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 30 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 31 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 32 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 33 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 adauga dupa articolul 33 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 34 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 35 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 9 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 36 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 modifica articolul 37 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 abrogă articolul 38 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Legea 133 2002 abrogă articolul 10 din actul OUG 75 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 133 din 19 martie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 230 din  5 aprilie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75 din 1 iunie 1999 privind activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul juridic pentru organizarea activitatii de audit financiar si reglementarea exercitarii independente a profesiei de auditor financiar de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera."
    3. Titlul capitolului II - Auditul si auditorul financiar - se abroga.
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Auditorii financiari, persoane fizice si juridice, desfasoara activitati de audit financiar, audit intern, precum si activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala, de asigurare a managementului financiar-contabil, de pregatire profesionala de specialitate in domeniu.
    (3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot desfasura si alte activitati profesionale in domeniul economico-financiar, cu respectarea modului de reglementare a activitatilor specifice respective si a principiului independentei."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Auditorii financiari, in exercitarea mandatului lor, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.
    (2) Conceptele de independenta, obiectivitate si integritate profesionala vor fi definite in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei."
    6. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Infiintarea, organizarea si atributiile Camerei Auditorilor Financiari din Romania".
    7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Se infiinteaza Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma, ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ.
    (2) Camera, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
    (3) Camera are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza urmatoarele documente:
    a1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, in vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:
    - organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;
    - atributiile si raspunderile Camerei;
    - regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar;
    - cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
    - abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura de disciplina;
    a2) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
    a3) standardele de audit;
    a4) programa analitica a examenului-concurs de aptitudini profesionale;
    a5) Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;
    a6) Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;
    a7) Normele privind procedurile minimale de audit.
    Reglementarile prevazute la lit. a2) - a7) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei;
    b) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii;
    c) organizeaza si urmareste programul de pregatire continua a auditorilor financiari;
    d) controleaza calitatea activitatii de audit financiar;
    e) promoveaza actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
    f) elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei;
    g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
    h) asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din Romania;
    i) emite reguli si proceduri in limitele si competentele stabilite in regulamentul de organizare si functionare, prin care sa se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta."
    8. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Camera are sediul in municipiul Bucuresti, Bd Libertatii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acorda in folosinta gratuita pe 10 ani spatiul necesar desfasurarii activitatii la adresa mentionata mai sus.
    (2) Camera poate infiinta reprezentante in tara si in strainatate.
    (3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta, Consiliul si Biroul permanent al Consiliului Camerei.
    (4) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare, putand indeplini cel mult doua mandate. Consiliul alege, pentru aceeasi perioada, Biroul permanent, precum si persoanele care indeplinesc functiile de conducere prevazute de regulamentul de organizare si functionare."
    9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Camera are urmatoarele categorii de membri:
    a) auditori financiari persoane active;
    b) auditori financiari stagiari;
    c) auditori financiari persoane nonactive.
    (2) Camera va tine evidenta membrilor sai prin intermediul Registrului auditorilor financiari, pe categoriile de membri prevazute la alin. (1) lit. a) si c)."
    10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Sunt auditori financiari persoane active ai Camerei persoanele care dobandesc calitatea de auditor financiar in conditiile art. 9 sau 10.
    (2) Sunt auditori financiari stagiari persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au experienta in domeniul financiar-contabil, considerata de Camera ca fiind edificatoare, sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
    b) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
    c) au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.
    (3) Camera desemneaza anual auditorii financiari care vor indruma desfasurarea programului de pregatire practica a auditorilor financiari stagiari, in vederea dobandirii de catre acestia a calitatii de auditor financiar.
    (4) Sunt auditori financiari persoane nonactive membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.
    (5) Refuzul Camerei de a inscrie ca membri persoanele care considera ca intrunesc cerintele prezentei ordonante de urgenta poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ."
    11. Dupa articolul 8 se introduce capitolul III^1 cu urmatorul titlu: "Reguli de atribuire a calitatii de auditor financiar".
    12. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    A. Persoanele fizice:
    a) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 8 alin. (2);
    b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar; stagiul poate incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) si b);
    c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevazut la art. 10.
    B. Persoanele juridice:
    a) persoanele care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau la art. 10;
    b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori de societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A sau la art. 10;
    c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A ori la art. 10."
    13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Camera poate atribui calitatea si acorda dreptul de exercitare a calitatii de auditor financiar, prin exceptie de la prevederile art. 9, persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    A. Persoanele fizice trebuie:
    a) sa posede o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat;
    b) sa fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar;
    c) sa satisfaca cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
    d) sa faca dovada ca poseda cunostintele cerute de statul roman pentru desfasurarea activitatii de audit financiar.
    B. Persoanele juridice care au dobandit calitatea de auditor financiar intr-un stat strain sau care fac parte dintr-un grup de societati in care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar in statul respectiv."
    14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.
    (2) Examenele pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.
    (3) Examenul consta in sustinerea de probe scrise la urmatoarele discipline:
    a) a1) audit financiar;
    a2) contabilitate generala: reglementari nationale, europene si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationala; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului si pierderii;
    a3) analiza si evaluarea critica a situatiilor financiare;
    a4) reguli de consolidare a conturilor;
    a5) contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala; relatia dintre contabilitate si management;
    a6) audit intern;
    a7) standardele privind intocmirea situatiilor financiare si a bilanturilor consolidate si metodele de evaluare a elementelor bilantiere si de determinare a profitului si pierderii;
    a8) normele legale si profesionale privind auditul financiar al situatiilor financiare si al celorlalte documente contabile si persoanele care efectueaza audit financiar;
    b) alte discipline corelate cu auditul financiar:
    b1) drept comercial;
    b2) drept fiscal;
    b3) drept civil;
    b4) dreptul muncii si protectiei sociale;
    b5) sisteme informationale si sisteme informatice;
    b6) economia intreprinderii, economie generala si financiara;
    b7) matematica si statistica;
    b8) principii de baza privind managementul financiar al intreprinderii."
    15. Dupa articolul 11 se introduce capitolul III^2 cu urmatorul titlu: "Exercitarea mandatului de auditor financiar".
    16. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Auditorul financiar poate exercita mandatul numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este membru persoana activa a Camerei;
    b) indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei."
    17. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) O persoana nu poate exercita mandatul de auditor financiar al unei entitati daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin incompatibilitate sau conflict de interese se intelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta in exercitarea mandatului de auditor financiar."
    18. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Daca pe durata mandatului nu se mai indeplinesc conditiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligatia sa renunte imediat la mandatul sau si sa notifice clientului incetarea acestuia, precum si motivul renuntarii."
    19. Titlul capitolului IV - Reguli de atribuire a calitatii de auditor financiar - se abroga.
    20. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In cazul in care Camera ia cunostinta de situatia in care un auditor financiar, in timpul exercitarii mandatului, nu a indeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit emise de Camera, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situatiile financiare ale entitatii respective si va lua masuri disciplinare impotriva auditorului financiar respectiv.
    (2) In situatia in care autoritatea de stat prevazuta la alin. (1) solicita efectuarea unui al doilea audit, entitatea va lua masurile necesare pentru a se conforma in cel mai scurt timp, dar inlauntrul unui termen ce nu va depasi 6 luni de la data primirii de catre entitate a comunicarii scrise."
    21. Dupa articolul 15 se introduce capitolul III^3 cu urmatorul titlu: "Independenta si integritate profesionala".
    22. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Mandatul de auditor financiar poate fi acceptat numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei."
    23. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Persoanele carora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.
    (2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesionala nu este afectata daca auditorul financiar indeplineste mandatul la doua sau mai multe entitati in acelasi timp, in conditiile in care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale codului mentionat la alin. (1)."
    24. Dupa articolul 17 se introduce capitolul III^4 cu urmatorul titlu: "Auditul intern".
    25. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2001 entitatile ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale in vigoare."
    26. Titlul capitolului V - Exercitarea mandatului de auditor financiar - se abroga.
    27. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia."
    28. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Auditul intern are drept obiective:
    a) verificarea conformitatii activitatilor din entitatea auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
    b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii;
    c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitate:
    d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel."
    29. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar."
    30. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Auditorii financiari efectueaza, cu ocazia planificarii si executarii mandatului de audit financiar, evaluarea functiei de audit intern atat sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cat si a performantelor acestuia, pentru a determina masura in care se pot baza pe rezultatele auditului intern in desfasurarea activitatii lor de audit financiar."
    31. Titlul capitolului VI - Independenta, integritate profesionala, incompatibilitate si conflict de interese - se abroga.
    32. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Camera elaboreaza norme de audit intern aliniate la standardele internationale in domeniu."
    33. Dupa articolul 23 se introduce capitolul III^5 cu urmatorul titlu: "Rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat".
    34. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Activitatea Camerei se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice."
    35. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Autoritatea de stat va urmari permanent ca reglementarile emise de Camera si deciziile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementarilor legale."
    36. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    In cazul in care autoritatea de stat constata ca nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevazute de lege, aceasta va lua masurile legale ce se impun."
    37. Dupa articolul 26 se introduce capitolul III^6 cu urmatorul titlu: "Registrul auditorilor financiari".
    38. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi inscrisi in Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat anual cu modificarile intervenite.
    (2) In Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin urmatoarele informatii:
    a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si numarul carnetului de auditor financiar;
    b) pentru persoanele juridice: denumirea societatii, adresa sediului social, numarul de telefon si numarul autorizatiei de functionare.
    (3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor mentiona in plus urmatoarele:
    a) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale persoanelor fizice care efectueaza auditul financiar in numele si in contul societatilor de audit financiar;
    b) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor;
    c) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale membrilor consiliului de administratie."
    39. Dupa articolul 27 se introduce capitolul III^7 cu urmatorul titlu: "Sanctiuni".
    40. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala."
    41. Titlul capitolului VII - Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor ca autoritate publica - se abroga.
    42. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Auditorii financiari persoane juridice raspund, potrivit legii, in calitatea lor de membri ai Camerei, daca unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor, va interveni in exercitarea mandatului de auditor astfel incat sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfasoara aceasta activitate in numele persoanei juridice.
    (2) Prevederile prezentului capitol se aplica si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfasoara activitatea de auditor financiar in numele unor auditori financiari persoane juridice.
    (3) In masura in care nu sunt infractiuni, faptele prevazute la alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10 si 25 milioane lei. Constatarea contraventiei se face de persoane anume imputernicite de Consiliul Camerei."
    43. Dupa articolul 29 se introduce capitolul III^8 cu urmatorul titlu: "Dispozitii tranzitorii".
    44. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste un comitet provizoriu format din 9 membri.
    (2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se intinde pana la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu indeplineste atributiile Camerei prevazute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare si functionare a Camerei prevazut la art. 5 alin. (3) se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Comitetul provizoriu va functiona pana la primele alegeri ale conducerii Camerei.
    (4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizeaza in termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevazute de acesta."
    45. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    (1) La constituire Camera va fi alcatuita din persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor dobandi calitatea de membru provizoriu:
    a) detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;
    b) sunt cenzori la societati comerciale in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la banci, societati de asigurare si reasigurare, in baza unor legi speciale, daca au exercitat aceasta calitate o perioada de 3 ani din ultimii 5 ani;
    c) se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate in Camera si persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activitati profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase in domeniu."
    46. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    In vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de catre membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza si va asigura desfasurarea corespunzatoare a acestuia."
    47. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    In corelare cu Programul national de pregatire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor si procedurilor nationale armonizate cu cele europene si internationale in domeniu, precum si cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil romanesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioada de cel mult 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea temporara a calitatii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor si a cerintelor stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei."
    48. Dupa articolul 33 se introduce capitolul III^9 cu urmatorul titlu: "Dispozitii finale".
    49. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Categoriile de entitati ale caror situatii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice in acord cu Programul de implementare a reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu standardele internationale de contabilitate.
    (2) La entitatile care aplica reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu standardele internationale de contabilitate auditul financiar se efectueaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Entitatile care nu au obligatia, potrivit legii, sa aplice reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu standardele internationale de contabilitate pot opta pentru auditarea situatiilor financiare in conditiile prezentei ordonante de urgenta."
    50. Titlul capitolului VIII - Publicitate - se abroga.
    51. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Ministerul Finantelor Publice va elabora, cu consultarea prealabila a Camerei, si va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgenta, in functie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE."
    52. Titlul capitolului IX - Sanctiuni - se abroga.
    53. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Auditarea societatilor cotate pe pietele secundare de valori mobiliare se efectueaza numai de auditori financiari."
    54. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile ulterioare."
    55. Articolul 38 se abroga.
    56. Capitolul X - Dispozitii tranzitorii si finale - se abroga.
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 133/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 133 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu