Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 13 din  8 februarie 1991

Lege privind contractul colectiv de munca

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din  9 februarie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Contractul colectiv de munca este conventia dintre patroni si salariati, prin care se stabilesc, in limitele prevazute de lege, clauze privind conditiile de munca, salarizarea si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
    Art. 2
    Partile din contractul colectiv de munca sint egale si libere in negocierea clauzelor acestuia.
    Art. 3
    Procesul-verbal de conciliere, precum si, dupa caz, hotarirea prin care s-a solutionat un conflict colectiv de munca fac parte integranta din contractul colectiv de munca.
    Art. 4
    Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii lor sau daca s-au afiliat sau nu la o organizatie sindicala din unitate.
    Art. 5
    Contractul individual de munca nu poate sa prevada clauze contrare contractului colectiv de munca.

    CAP. 2
    Incheierea contractului colectiv de munca

    Art. 6
    Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, grupurilor de unitati, ramurilor de activitate, precum si la nivel national, in conditiile prevazute in prezenta lege.
    Art. 7
    (1) La nivelul unitatii, contractul colectiv de munca se incheie intre patron si salariati.
    (2) La incheierea contractelor colective de munca salariatii sint reprezentati de catre sindicate. In unitatile in care nu sint organizate sindicate sau in care, desi sint organizate, nu toti salariatii sint membri de sindicat sau ai aceluiasi sindicat, reprezentantii salariatilor sint alesi de acestia prin vot secret, pe liste.
    Art. 8
    (1) La nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national, contractele colective de munca se incheie de catre reprezentantii patronilor si ai salariatilor.
    (2) La incheierea contractelor prevazute la alin. 1, salariatii sint reprezentati de catre organizatiile sindicale de tip federatie, in cazurile in care contractele se incheie la nivel de grupuri de unitati sau ramuri, ori de catre organizatiile sindicale de tip confederatie, in cazurile in care contractele colective de munca se incheie la nivel national.
    (3) Reprezentantii patronilor vor fi numiti de catre Camera de comert si industrie.
    Art. 9
    (1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de un an, sau pe durata unei lucrari determinate.
    (2) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul colectiv de munca, partile pot hotari prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile in care a fost incheiat sau in alte conditii ce vor fi convenite.
    Art. 10
    (1) Contractul colectiv de munca cuprinde clauze prin care se stabilesc drepturile si obligatiile reciproce ale partilor in promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de munca ori declansarea grevelor.
    (2) In contractul colectiv de munca se pot include si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor.
    Art. 11
    In contractul colectiv de munca, sub sanctiunea nulitatii absolute, nu pot fi incluse clauze care sa conduca la acordarea unor drepturi salariatilor sub nivelul minim prevazut de legislatia muncii in vigoare sau care sa fie contrare ordinii de drept.
    Art. 12
    (1) Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre participantii la negocieri, se inregistreaza si se depune in termen de 5 zile la directia de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national se inregistreaza, se depun si se pastreaza la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (3) Contractul colectiv de munca devine aplicabil de la data inregistrarii lui.

    CAP. 3
    Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

    Art. 13
    (1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
    (2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea celor care se fac vinovati de aceasta.
    Art. 14
    (1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cite ori partile convin in acest sens.
    (2) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica in scris, in termen de 5 zile, organului la care acesta se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii comunicarii.
    Art. 15
    Executarea contractului colectiv de munca sau a unor clauze ale acestuia se suspenda pe durata grevei, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii neparticipanti la greva.
    Art. 16
    (1) Contractul colectiv de munca poate inceta sau aplicarea sa poate fi suspendata daca partile hotarasc acest lucru.
    (2) Contractul colectiv de munca inceteaza:
    a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia;
    b) la data dizolvarii sau constatarii falimentului unitatii.
    (3) Incetarea contractului colectiv de munca va fi notificata in termen de 5 zile organului la care acesta a fost inregistrat si se pastreaza.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Litigiile in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca sint litigii de munca ce se solutioneaza de catre judecatorie.
    Art. 18
    Cererile referitoare la contractele colective de munca, formulate in fata institutiilor, organizatiilor sau instantelor judecatoresti, sint scutite de taxa de timbru.
    Art. 19
    In sensul prezentei legi, prin patroni se inteleg regiile autonome, societatile comerciale si celelalte persoane juridice sau persoanele fizice care folosesc forta de munca salariata.
    Art. 20
    (1) Contracte colective de munca pot fi incheiate si in institutii bugetare sau in departamentele care coordoneaza astfel de institutii, daca prin lege se prevede ca unele drepturi ale salariatilor din aceste unitati se stabilesc prin negocieri colective.
    (2) In astfel de situatii, organele de conducere ale institutiilor bugetare sau, dupa caz, ale departamentelor reprezinta pe patroni la incheierea contractelor colective de munca.
    Art. 21
    Prevederile art. 76-80 din Codul muncii, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 februarie 1991.

                  PRESEDINTELE SENATUI
              academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 4 februarie 1991.

              PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                        MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind contractul colectiv de munca si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRESEDINTELE ROMANIEI
                        ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 13/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 13 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 13/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu