Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 13 din  8 februarie 1991

Lege privind contractul colectiv de munca

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din  9 februarie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Contractul colectiv de munca este conventia dintre patroni si salariati, prin care se stabilesc, in limitele prevazute de lege, clauze privind conditiile de munca, salarizarea si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
    Art. 2
    Partile din contractul colectiv de munca sint egale si libere in negocierea clauzelor acestuia.
    Art. 3
    Procesul-verbal de conciliere, precum si, dupa caz, hotarirea prin care s-a solutionat un conflict colectiv de munca fac parte integranta din contractul colectiv de munca.
    Art. 4
    Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii lor sau daca s-au afiliat sau nu la o organizatie sindicala din unitate.
    Art. 5
    Contractul individual de munca nu poate sa prevada clauze contrare contractului colectiv de munca.

    CAP. 2
    Incheierea contractului colectiv de munca

    Art. 6
    Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, grupurilor de unitati, ramurilor de activitate, precum si la nivel national, in conditiile prevazute in prezenta lege.
    Art. 7
    (1) La nivelul unitatii, contractul colectiv de munca se incheie intre patron si salariati.
    (2) La incheierea contractelor colective de munca salariatii sint reprezentati de catre sindicate. In unitatile in care nu sint organizate sindicate sau in care, desi sint organizate, nu toti salariatii sint membri de sindicat sau ai aceluiasi sindicat, reprezentantii salariatilor sint alesi de acestia prin vot secret, pe liste.
    Art. 8
    (1) La nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national, contractele colective de munca se incheie de catre reprezentantii patronilor si ai salariatilor.
    (2) La incheierea contractelor prevazute la alin. 1, salariatii sint reprezentati de catre organizatiile sindicale de tip federatie, in cazurile in care contractele se incheie la nivel de grupuri de unitati sau ramuri, ori de catre organizatiile sindicale de tip confederatie, in cazurile in care contractele colective de munca se incheie la nivel national.
    (3) Reprezentantii patronilor vor fi numiti de catre Camera de comert si industrie.
    Art. 9
    (1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de un an, sau pe durata unei lucrari determinate.
    (2) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul colectiv de munca, partile pot hotari prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile in care a fost incheiat sau in alte conditii ce vor fi convenite.
    Art. 10
    (1) Contractul colectiv de munca cuprinde clauze prin care se stabilesc drepturile si obligatiile reciproce ale partilor in promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de munca ori declansarea grevelor.
    (2) In contractul colectiv de munca se pot include si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor.
    Art. 11
    In contractul colectiv de munca, sub sanctiunea nulitatii absolute, nu pot fi incluse clauze care sa conduca la acordarea unor drepturi salariatilor sub nivelul minim prevazut de legislatia muncii in vigoare sau care sa fie contrare ordinii de drept.
    Art. 12
    (1) Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre participantii la negocieri, se inregistreaza si se depune in termen de 5 zile la directia de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national se inregistreaza, se depun si se pastreaza la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (3) Contractul colectiv de munca devine aplicabil de la data inregistrarii lui.

    CAP. 3
    Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

    Art. 13
    (1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
    (2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea celor care se fac vinovati de aceasta.
    Art. 14
    (1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cite ori partile convin in acest sens.
    (2) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica in scris, in termen de 5 zile, organului la care acesta se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii comunicarii.
    Art. 15
    Executarea contractului colectiv de munca sau a unor clauze ale acestuia se suspenda pe durata grevei, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii neparticipanti la greva.
    Art. 16
    (1) Contractul colectiv de munca poate inceta sau aplicarea sa poate fi suspendata daca partile hotarasc acest lucru.
    (2) Contractul colectiv de munca inceteaza:
    a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia;
    b) la data dizolvarii sau constatarii falimentului unitatii.
    (3) Incetarea contractului colectiv de munca va fi notificata in termen de 5 zile organului la care acesta a fost inregistrat si se pastreaza.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Litigiile in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca sint litigii de munca ce se solutioneaza de catre judecatorie.
    Art. 18
    Cererile referitoare la contractele colective de munca, formulate in fata institutiilor, organizatiilor sau instantelor judecatoresti, sint scutite de taxa de timbru.
    Art. 19
    In sensul prezentei legi, prin patroni se inteleg regiile autonome, societatile comerciale si celelalte persoane juridice sau persoanele fizice care folosesc forta de munca salariata.
    Art. 20
    (1) Contracte colective de munca pot fi incheiate si in institutii bugetare sau in departamentele care coordoneaza astfel de institutii, daca prin lege se prevede ca unele drepturi ale salariatilor din aceste unitati se stabilesc prin negocieri colective.
    (2) In astfel de situatii, organele de conducere ale institutiilor bugetare sau, dupa caz, ale departamentelor reprezinta pe patroni la incheierea contractelor colective de munca.
    Art. 21
    Prevederile art. 76-80 din Codul muncii, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 februarie 1991.

                  PRESEDINTELE SENATUI
              academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 4 februarie 1991.

              PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                        MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind contractul colectiv de munca si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRESEDINTELE ROMANIEI
                        ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 13/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 13 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 13/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu