Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 13 din  8 februarie 1991

Lege privind contractul colectiv de munca

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din  9 februarie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Contractul colectiv de munca este conventia dintre patroni si salariati, prin care se stabilesc, in limitele prevazute de lege, clauze privind conditiile de munca, salarizarea si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
    Art. 2
    Partile din contractul colectiv de munca sint egale si libere in negocierea clauzelor acestuia.
    Art. 3
    Procesul-verbal de conciliere, precum si, dupa caz, hotarirea prin care s-a solutionat un conflict colectiv de munca fac parte integranta din contractul colectiv de munca.
    Art. 4
    Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii lor sau daca s-au afiliat sau nu la o organizatie sindicala din unitate.
    Art. 5
    Contractul individual de munca nu poate sa prevada clauze contrare contractului colectiv de munca.

    CAP. 2
    Incheierea contractului colectiv de munca

    Art. 6
    Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, grupurilor de unitati, ramurilor de activitate, precum si la nivel national, in conditiile prevazute in prezenta lege.
    Art. 7
    (1) La nivelul unitatii, contractul colectiv de munca se incheie intre patron si salariati.
    (2) La incheierea contractelor colective de munca salariatii sint reprezentati de catre sindicate. In unitatile in care nu sint organizate sindicate sau in care, desi sint organizate, nu toti salariatii sint membri de sindicat sau ai aceluiasi sindicat, reprezentantii salariatilor sint alesi de acestia prin vot secret, pe liste.
    Art. 8
    (1) La nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national, contractele colective de munca se incheie de catre reprezentantii patronilor si ai salariatilor.
    (2) La incheierea contractelor prevazute la alin. 1, salariatii sint reprezentati de catre organizatiile sindicale de tip federatie, in cazurile in care contractele se incheie la nivel de grupuri de unitati sau ramuri, ori de catre organizatiile sindicale de tip confederatie, in cazurile in care contractele colective de munca se incheie la nivel national.
    (3) Reprezentantii patronilor vor fi numiti de catre Camera de comert si industrie.
    Art. 9
    (1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de un an, sau pe durata unei lucrari determinate.
    (2) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul colectiv de munca, partile pot hotari prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile in care a fost incheiat sau in alte conditii ce vor fi convenite.
    Art. 10
    (1) Contractul colectiv de munca cuprinde clauze prin care se stabilesc drepturile si obligatiile reciproce ale partilor in promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de munca ori declansarea grevelor.
    (2) In contractul colectiv de munca se pot include si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor.
    Art. 11
    In contractul colectiv de munca, sub sanctiunea nulitatii absolute, nu pot fi incluse clauze care sa conduca la acordarea unor drepturi salariatilor sub nivelul minim prevazut de legislatia muncii in vigoare sau care sa fie contrare ordinii de drept.
    Art. 12
    (1) Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa, se semneaza de catre participantii la negocieri, se inregistreaza si se depune in termen de 5 zile la directia de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national se inregistreaza, se depun si se pastreaza la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    (3) Contractul colectiv de munca devine aplicabil de la data inregistrarii lui.

    CAP. 3
    Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

    Art. 13
    (1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
    (2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea celor care se fac vinovati de aceasta.
    Art. 14
    (1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cite ori partile convin in acest sens.
    (2) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica in scris, in termen de 5 zile, organului la care acesta se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii comunicarii.
    Art. 15
    Executarea contractului colectiv de munca sau a unor clauze ale acestuia se suspenda pe durata grevei, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii neparticipanti la greva.
    Art. 16
    (1) Contractul colectiv de munca poate inceta sau aplicarea sa poate fi suspendata daca partile hotarasc acest lucru.
    (2) Contractul colectiv de munca inceteaza:
    a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia;
    b) la data dizolvarii sau constatarii falimentului unitatii.
    (3) Incetarea contractului colectiv de munca va fi notificata in termen de 5 zile organului la care acesta a fost inregistrat si se pastreaza.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Litigiile in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca sint litigii de munca ce se solutioneaza de catre judecatorie.
    Art. 18
    Cererile referitoare la contractele colective de munca, formulate in fata institutiilor, organizatiilor sau instantelor judecatoresti, sint scutite de taxa de timbru.
    Art. 19
    In sensul prezentei legi, prin patroni se inteleg regiile autonome, societatile comerciale si celelalte persoane juridice sau persoanele fizice care folosesc forta de munca salariata.
    Art. 20
    (1) Contracte colective de munca pot fi incheiate si in institutii bugetare sau in departamentele care coordoneaza astfel de institutii, daca prin lege se prevede ca unele drepturi ale salariatilor din aceste unitati se stabilesc prin negocieri colective.
    (2) In astfel de situatii, organele de conducere ale institutiilor bugetare sau, dupa caz, ale departamentelor reprezinta pe patroni la incheierea contractelor colective de munca.
    Art. 21
    Prevederile art. 76-80 din Codul muncii, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 februarie 1991.

                  PRESEDINTELE SENATUI
              academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 4 februarie 1991.

              PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                        MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind contractul colectiv de munca si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRESEDINTELE ROMANIEI
                        ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 13/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 13 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 13/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu