Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 127 din 17 mai 2005

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 420 din 18 mai 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un punct nou, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
    "2^1. Alineatul (1) al articolului 6^1 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6^1
    (1) Autoritatea functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in coordonarea ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.>>"
    2. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc doua puncte noi, punctele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Alineatul (1) al articolului 6^6 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 6^6
    (1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat si de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru pe o perioada de 5 ani.>>
    3^2. Dupa articolul 6^9 se introduce un articol nou, articolul 6^10, cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 6^10
    Membrii Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, care functioneaza pe langa Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, beneficiaza de o indemnizatie de participare la sedinte echivalenta cu 20% din salariul brut al directorului institutului, precum si de rambursarea cheltuielilor de deplasare si cazare.>>"
    3. La articolul I, dupa punctul 5 se introduc doua puncte noi, punctele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:
    "5^1. Dupa alineatul (2) al articolului 19 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
    <<(3) Functionarea unitatilor de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimala, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii, este permisa numai daca sunt autorizate si au asigurata asistenta tehnica de specialitate, in conditiile legislatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.>>
    (4) Asistenta tehnica de specialitate prevazuta la alin. (3) se asigura de personal angajat, in conditiile legii, pe perioada determinata, de catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, in baza tarifelor stabilite conform art. 48.>>
    5^2. Alineatul (7) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
    <<(7) Plata despagubirilor prevazute la alin. (6) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la valoarea de inlocuire la pretul pietei a animalelor taiate, ucise sau altfel afectate, dupa caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala, in conditii care se stabilesc prin hotarare a Guvernului.>>"
    4. La articolul I punctul 6, titlul capitolului X va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 10
    Cerinte sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor privind subprodusele de origine animala si nonanimala ce nu sunt destinate consumului uman, alte deseuri animale si agenti patogeni de origine animala"
    5. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:
    "8^1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 48 va avea urmatorul cuprins:
    <<a) efectuarea unor actiuni cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului;>>"
    6. La articolul I punctul 13, articolul 57^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57^1
    Proiectele in derulare prin Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate in continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cofinantate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pana la finalizarea lor."
    7. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua puncte noi, punctele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:
    "13^1. Articolul 58 se abroga.
    13^2. La punctul 1 al articolului 59, articolul 3 se abroga."
    8. La articolul I, punctul 15 se abroga.
    9. La articolul II punctul 2, articolul 5 se abroga.
    10. Articolul III se abroga.
    Art. 2
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, concesioneaza activitatile sanitare veterinare cuprinse in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului, cu modificarile ulterioare.
    (2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va prelua de la Agentia Domeniilor Statului, pe baza de protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, contractele de concesiune incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (3) In contractele de concesiune deja incheiate Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor se subroga in drepturile si obligatiile Agentiei Domeniilor Statului in ceea ce priveste activitatile sanitar-veterinare de interes national, prin incheierea de acte aditionale. Agentia Domeniilor Statului ramane concedent pentru bunurile imobile aflate in administrarea sa, in care isi desfasoara activitatea concesionarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national.
    (4) Modelul-cadru de studiu de oportunitate, caietul de sarcini, grila de selectie si instructiunile privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    (5) In anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificarile ulterioare, dupa punctul 4 se introduce un punct nou, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
    "5. Identificarea si inregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor si suinelor, pana la data de 31 decembrie 2006."
    (6) Partea care reglementeaza obiectul contractului in contractele de concesiune incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se modifica corespunzator prin act aditional incheiat cu acordul partilor. In cazul in care concesionarul refuza in scris semnarea actului aditional, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, poate initia procedura de concesionare pentru activitatea de identificare si inregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor si suinelor.
    (7) Punerea in aplicare a prevederilor prezentului articol va fi reglementata prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               DANIELA POPA

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 127/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 127 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 127/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu