Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 126 din  9 iulie 1997

pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 14 iulie 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 mai 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE SENATUI
                         PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

             p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    ANDREI IOAN CHILIMAN


                     CONVENTIA EUROPEANA
cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor*)

    *) Traducere.
                    - Bruxelles, 3 iunie 1976 -
                           PREAMBUL

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei conventii,
    avand in vedere numarul considerabil de accidente de circulatie si gravitatea consecintelor acestora,
    considerand combaterea infractiunilor rutiere prin mijloace adecvate ca fiind de cea mai mare importanta pentru securitatea circulatiei,
    considerand ca, in afara altor masuri cu caracter preventiv sau represiv, interzicerea exercitarii dreptului de a conduce constituie, in acest scop, un mijloc eficient,
    considerand ca sporirea circulatiei internationale justifica intensificarea eforturilor in vederea armonizarii legislatiilor nationale si pentru a asigura ca deciziile de interzicere a dreptului de a conduce sa produca efecte in afara statului in care au fost pronuntate,
    avand in vedere ca aceasta cooperare a fost deja preconizata in Rezolutia (71) 28 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei referitoare la interzicerea exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor,
    reafirmand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai stransa intre membrii sai,
    au convenit urmatoarele:

    TITLUL I
    Definitii
    Art. 1
    Potrivit prezentei conventii:
    a) expresia interzicerea dreptului de a conduce, denumita, in continuare, prescurtat, interdictia, desemneaza orice masura definitiva care are ca scop restrangerea dreptului de a conduce a conducatorului care a comis o infractiune rutiera. Aceasta masura poate consta atat intr-o pedeapsa principala sau accesorie, cat si intr-o masura de siguranta si poate fi luata atat de o autoritate judiciara, cat si de o autoritate administrativa;
    b) expresia infractiune rutiera desemneaza orice infractiune prevazuta in lista intitulata Fond comun de infractiuni rutiere, anexata la prezenta conventie.

    TITLUL II
    Efectele interdictiei
    Art. 2
    Partea contractanta care a pronuntat interdictia va informa despre aceasta, fara intarziere, partea contractanta care a eliberat permisul de conducere, ca si pe aceea pe teritoriul careia autorul infractiunii locuieste in mod obisnuit.
    Art. 3
    Partea contractanta care a fost informata despre o asemenea decizie poate pronunta, in conformitate cu legislatia sa, interdictia pe care ar fi pronuntat-o si ea, daca faptele si imprejurarile care au motivat interventia celeilalte parti contractante ar fi avut loc pe propriul sau teritoriu.
    Art. 4
    Daca i se va cere, partea contractanta careia i-a fost facuta notificarea va trebui sa faca cunoscut modul in care a dat curs solicitarii.
    Art. 5
    Prezenta conventie nu limiteaza dreptul partilor contractante de a aplica masurile prevazute de legislatia lor.

    TITLUL III
    Procedura
    Art. 6
    1. Partile contractante vor face cunoscut, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, autoritatile abilitate sa transmita si sa primeasca notificarile prevazute la art. 2, ca si orice alta comunicare care ar putea rezulta din aplicarea prezentei conventii.
    2. Aceste notificari trebuie sa fie insotite de o copie certificata de pe decizia prin care s-a pronuntat interdictia, impreuna cu o expunere a faptelor.
    3. Daca partea contractanta careia i-a fost facuta notificarea apreciaza ca informatiile furnizate sunt insuficiente pentru a-i permite aplicarea prezentei conventii, ea va solicita completarea informatiilor necesare si, eventual, o copie conforma de pe dosarul de procedura.
    Art. 7
    Partile contractante extind aplicarea reglementarilor lor de asistenta internationala in materie penala la masurile necesare punerii in aplicare a prezentei conventii.
    Art. 8
    1. Sub rezerva dispozitiilor paragrafului 2 al prezentului articol, nu se va cere traducerea notificarilor si a pieselor, anexa la acestea.
    2. Orice stat va putea, cu ocazia semnarii sau depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa-si rezerve dreptul de a solicita ca notificarile si piesele-anexa sa-i fie adresate si insotite fie de o traducere in propria sa limba, fie de o traducere intr-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau intr-una dintre limbile pe care le va indica. Celelalte parti contractante vor putea aplica regula reciprocitatii.
    Art. 9
    Documentele transmise in aplicarea prezentei conventii vor fi scutite de toate formalitatile de legalizare.
    Art. 10
    Partile contractante renunta, pe baza de reciprocitate, sa solicite rambursarea cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentei conventii.

    TITLUL IV
    Dispozitii finale
    Art. 11
    1. Prezenta conventie este deschisa pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificata, acceptata sau aprobata. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
    2. Conventia va intra in vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    3. In ceea ce priveste statele semnatare care o vor ratifica, accepta sau aproba ulterior, conventia va intra in vigoare la 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    Art. 12
    1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei sa adere la prezenta conventie.
    2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a instrumentului de aderare, care va produce efecte la 3 luni de la data depunerii sale.
    Art. 13
    1. Oricare stat va putea, cu ocazia semnarii sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa indice teritoriul sau teritoriile carora li se va aplica prezenta conventie.
    2. Oricare stat va putea, cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau la orice alta data ulterioara, sa extinda aplicarea prezentei conventii, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, asupra oricarui alt teritoriu indicat in declaratie si pentru care el poarta raspunderea relatiilor internationale.
    3. Orice declaratie facuta in virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasa, in privinta oricarui teritoriu indicat in aceasta declaratie, printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 14
    1. Daca doua sau mai multe parti contractante isi intemeiaza relatiile lor in acest domeniu pe baza unei legislatii uniforme sau a unui regim special de reciprocitate care le impune obligatii mai extinse, ele vor avea dreptul de a-si reglementa raporturile reciproce in acest domeniu, exclusiv in baza acestor sisteme.
    2. Partile contractante care vor exclude din raporturile lor reciproce aplicarea prezentei conventii, in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, vor adresa, in acest scop, o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
    Art. 15
    1. Orice parte contractanta va putea, in ceea ce o priveste, sa denunte prezenta conventie printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.
    2. Denuntarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.
    Art. 16
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei si oricarui stat ce a aderat la prezenta conventie:
    a) fiecare semnare;
    b) depunerea fiecarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
    c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii, conform art. 11;
    d) orice declaratie primita in aplicarea dispozitiilor paragrafului 1 al art. 6;
    e) orice declaratie primita in aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 al art. 8;
    f) orice declaratie si notificare primite in aplicarea dispozitiilor art. 13;
    g) orice notificare primita in aplicarea dispozitiilor paragrafului 2 al art. 14;
    h) orice notificare primita in aplicarea dispozitiilor art. 15 si data la care denuntarea va produce efecte.
    Art. 17
    Prezenta conventie, declaratiile si notificarile pe care le autorizeaza nu se vor aplica decat infractiunilor rutiere comise, dupa intrarea sa in vigoare, intre partile contractante interesate.
    Drept pentru care, subsemnatii, autorizati in mod cuvenit in acest scop, au semnat prezenta conventie.
    Intocmita la Bruxelles la 3 iunie 1976, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificata de pe conventie fiecarei parti semnatare si aderente.

    ANEXA 1

               FONDUL COMUN AL INFRACTIUNILOR RUTIERE

    1. Uciderea involuntara sau vatamarile involuntare cauzate in domeniul circulatiei rutiere.
    2. Parasirea locului accidentului, adica incalcarea obligatiilor ce revin conducatorilor auto ca urmare a unui accident de circulatie.
    3. Conducerea unui vehicul de catre o persoana:
    a) in stare de ebrietate sau sub influenta alcoolului;
    b) sub influenta stupefiantelor sau a produselor avand efecte analoage;
    c) inapta ca urmare a unei oboseli excesive.
    4. Conducerea unui vehicul cu motor fara asigurare in privinta responsabilitatii civile pentru pagube cauzate tertilor, ca urmare a folosirii acestui vehicul.
    5. Refuzul de a se supune ordinului unui agent al autoritatii privind circulatia rutiera.
    6. Nerespectarea regulilor privind:
    a) viteza vehiculelor;
    b) pozitia vehiculelor in miscare si sensul deplasarii lor, intalnirea cu vehicule din sens opus, depasirea, schimbarea de directie si trecerea pasajelor de nivel;
    c) prioritatea de trecere;
    d) prioritatea de trafic pentru anumite vehicule, cum ar fi cele ale pompierilor, ambulantele, vehiculele de politie;
    e) nerespectarea semnalelor si a marcajelor rutiere, in special a semnului "Stop";
    f) stationarea si oprirea vehiculelor;
    g) accesul vehiculelor sau al anumitor categorii de vehicule pe unele cai rutiere, in special datorita greutatii sau dimensiunilor lor;
    h) echipamentul de securitate al vehiculelor si al incarcaturii lor;
    i) semnalizarea vehiculelor si a incarcaturii lor;
    j) sistemul de lumina al vehiculelor si folosirea farurilor;
    k) incarcatura si capacitatea vehiculelor;
    l) inmatricularea vehiculelor, placile de inmatriculare si semnul distinctiv al tarii de inmatriculare.
    7. Conducerea fara permis de circulatie valabil.SmartCity5

COMENTARII la Legea 126/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 126 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu