E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 124 din 22 iunie 1998

pentru modificarea si completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 227 din 22 iunie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, ca servicii publice in realizarea obiectivelor generale de informare, educatie, divertisment, sunt obligate sa prezinte, in mod obiectiv, impartial, realitatile vietii social-politice si economice interne si internationale, sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice, sa promoveze cu competenta si exigenta valorile limbii romane, ale creatiei autentice culturale, stiintifice, nationale si universale, ale minoritatilor nationale, precum si valorile democratice, civice, morale si sportive, sa militeze pentru unitatea nationala si independenta tarii, pentru cultivarea demnitatii umane, a adevarului si justitiei."
    2. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Emisiunile care, prin continutul lor, ameninta dezvoltarea psihomorala sau fizica a copiilor si a tinerilor nu vor fi difuzate intre orele 5,00-24,00."
    3. La articolul 5, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate ca au savarsit incalcari ale legii vor putea fi prezentate astfel incat imaginile sa nu permita identificarea lor. Exploatarea vizuala a deficientelor psihosomatice ale persoanelor prezentate in emisiunile de televiziune este interzisa."
    4. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) - (1^5), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In termen de cel mult 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune vor rezerva creatiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, in calculul caruia nu vor intra emisiunile informative si sportive, jocurile, publicitatea si serviciile de teletext.
    (1^2) Din creatia europeana difuzata, cel putin 30% va fi creatie romaneasca, inclusiv creatii specifice minoritatilor nationale.
    (1^3) Din creatia romaneasca, cel putin 35% va fi creatie culturala.
    (1^4) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune vor rezerva, in conditiile alin. (1^1) - (1^3), cel putin 10% din timpul lor de emisie creatiilor realizate de producatorii independenti, din tara sau din strainatate.
    (1^5) Aplicarea prevederilor alin. (1^1) - (1^4) se va face treptat, in etape ale caror termene vor fi stabilite de Consiliul National al Audiovizualului."
    5. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se abroga.
    6. La articolul 8, alineatul (1) se abroga.
    7. La articolul 8, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Retelele si echipamentele de comunicatii, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor nationale ale serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune, sunt puse la dispozitie Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, pe intreaga perioada de difuzare, pe baza de contract."
    8. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se afla, pe toata durata contractului de munca, sub protectia prezentei legi."
    9. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Categoriile de persoane care se bucura de statutul ziaristului de radiodifuziune si, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toata durata contractului de munca, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a fiecarei societati."
    10. La articolul 11, alineatul (1) se abroga.
    11. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pe durata angajarii, personalul prevazut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte functii, cu exceptia celor didactice, decat cu acordul comitetului director al serviciului public in care lucreaza."
    12. La articolul 11, alineatul (3) devine alineatul (1) si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) In sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoana care realizeaza, produce, redacteaza, elaboreaza sau coordoneaza emisiuni ori programe sau care are o participare directa si cu continut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele doua societati vor nominaliza functiile care se incadreaza in prevederile prezentului alineat."
    13. La articolul 11, alineatele (4) si (5) se abroga.
    14. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Creatia audiovizuala urmeaza regimul general al legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    (2) Materialele create in calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborarii sau realizarii de emisiuni sau de programe, pot fi folosite in afara societatii numai cu aprobarea scrisa a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv."
    15. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Personalul de specialitate prevazut la art. 11 nu poate face parte din partide sau alte formatiuni politice si este obligat sa pastreze echidistanta politica in intreaga sa activitate profesionala, asigurand respectarea diversitatii de opinii."
    16. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Stirile si informatiile trebuie difuzate in mod fidel, iar comentarea lor trebuie facuta cu obiectivitate, fara nici o influenta din partea autoritatilor publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice."
    17. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.
    18. La articolul 14, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Stirile sau informatiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate in conditii similare difuzarii."
    19. La articolul 14, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Difuzarea unor informatii prin care se lezeaza drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ii da dreptul acesteia sa ceara redactiei de specialitate rectificarea lor, care trebuie sa aiba loc in termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate."
    20. La articolul 14, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Dreptul la replica va fi difuzat in cadrul aceleiasi emisiuni si la aceeasi ora la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, in termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei in cauza."
    21. La articolul 14, alineatul (10) va avea urmatorul cuprins:
    "(10) Nedifuzarea rectificarii si neacordarea dreptului la replica pot face obiectul sesizarii instantelor judecatoresti."
    22. La articolul 14, alineatul (12) va avea urmatorul cuprins:
    "(12) Caracterul confidential al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege."
    23. La articolul 14, alineatul (13) va avea urmatorul cuprins:
    "(13) Dezvaluirea acestor surse, motivata prin incalcarea interesului public, poate fi facuta numai in baza dispozitiei emise de o instanta judecatoreasca."
    24. La articolul 15, literele b), d), g) si n) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) difuzarea programelor prin statii de emisie si linii pentru transmiterea programelor, aflate in proprietate, sau prin inchirierea retelelor de telecomunicatii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice;"
    "d) desfasurarea activitatii de impresariat pentru propriile formatii artistice, organizarea de concerte, festivaluri si spectacole cu public, precum si concursuri cu formatii artistice proprii sau in colaborare cu alti artisti, inclusiv concursuri si jocuri de inteligenta sau de noroc, incheierea de contracte cu artisti si impresari romani sau straini, pentru emisiunile, concertele si spectacolele pe care le organizeaza, platind onorarii si efectuand incasari in conditiile legii;"
    "g) realizarea de emisiuni in sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios si patriotic, in colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat si persoane fizice;"
    "n) reprezentarea in relatiile cu organismele internationale de profil, la care Romania este parte, incheierea conventiilor si stabilirea relatiilor de colaborare cu organizatiile de radiodifuziune si de televiziune din alte tari;"
    25. La articolul 15, literele h), i), k) si r) se abroga.
    26. La articolul 16, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune elaboreaza si transmit spre difuzare programe in limba romana si in alte limbi, adresate ascultatorilor si telespectatorilor din intreaga lume, pentru a promova imaginea Romaniei si politica sa interna si externa."
    27. La articolul 16, alineatele (2) si (3) devin alineatul (2), care va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In acest scop, in cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune si al Societatii Romane de Televiziune functioneaza departamente de emisiuni pentru strainatate."
    28. La articolul 17, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au urmatoarele drepturi:"
    29. La articolul 17 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa utilizeze retelele proprii de emitatoare si relee, precum si cele puse la dispozitie prin inchiriere;"
    30. La articolul 17 alineatul (1), literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) sa transmita sau sa inregistreze, fara plata, dezbateri publice ale autoritatilor publice, mitinguri, demonstratii, manifestatii si alte evenimente sau actiuni la care accesul publicului este neingradit. Transmiterea radiofonica ori prin televiziune sau inregistrarea in vederea transmisiei, fara plata, a operelor de orice fel din salile de spectacol sau din locurile publice in care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum si a manifestarilor culturale, artistice si sportive se poate face in scop informativ numai o singura data, cu o durata de cel mult 3 minute, cu conditia respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
    d) sa inregistreze si sa foloseasca in programele lor creatiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe."
    31. La articolul 17 alineatul (1), literele b) si e) se abroga.
    32. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.
    33. Articolul 18 se abroga.
    34. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Membrii Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, sunt desemnati prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor in sedinta comuna a celor doua Camere."
    35. La articolul 20, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Listele de candidati se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere, dupa cum urmeaza:"
    36. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) grupurile parlamentare reunite din cele doua Camere inainteaza propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuratiei politice si ponderii lor in Parlament;"
    37. La articolul 20 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) personalul angajat al fiecarei societati desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru doua locuri, in cadrul unui scrutin organizat de conducerea societatii respective;"
    38. La articolul 20, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Propunerile facute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum si candidatul pentru postul de supleant si se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere in termen de 15 zile de la declansarea procedurii de numire."
    39. La articolul 20, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Birourile permanente ale celor doua Camere inainteaza liste de candidati comisiilor permanente de specialitate, in vederea audierii acestora in sedinta comuna."
    40. La articolul 20, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) In urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care il vor prezenta in sedinta Camerei Deputatilor si Senatului, insotit de cate o lista de candidati propusi pentru posturile de titulari si de cate o lista de candidati propusi pentru posturile de supleanti, dar nu mai putin de 9 pentru fiecare societate in parte, conform structurii prevazute la alin. (2). In situatia in care nu s-au facut propunerile in termenul prevazut la alin. (3), consiliul de administratie functioneaza valabil in componenta a cel putin 9 membri validati."
    41. La articolul 20, dupa alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:
    "(5^1) Listele de candidati se supun in intregime votului in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului si se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret si se exprima cu bile."
    42. La articolul 20, alineatul (6) se abroga.
    43. La articolul 20, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Presedintele Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, se numeste de catre Parlament, in sedinta comuna, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere si de vot prevazute in acest articol. In vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, in termen de 7 zile, candidatul recomandat de catre membrii titulari ai consiliilor de administratie. Audierea candidatului se face de catre comisii, in prezenta membrilor consiliului de administratie respectiv."
    44. La articolul 21, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor doua Camere pot propune, cu votul majoritatii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricarui membru al consiliului de administratie, a carui activitate este necorespunzatoare. Parlamentul decide prin votul majoritatii. Locul devenit vacant in acest mod sau din orice alt motiv se ocupa de catre supleantul titularului."
    45. La articolul 21, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) In cazul in care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevazuti la art. 20 alin. (2) vor face o propunere de inlocuire, care urmeaza a fi supusa votului, in conditiile in care s-a facut numirea initiala. Mandatul membrilor astfel numiti expira o data cu mandatul intregului consiliu de administratie."
    46. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.
    47. Dupa articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 21^1
    (1) In situatia in care procedura de numire a consiliului de administratie nu este definitivata de catre Parlament in decursul legislaturii in care a fost declansata, dupa constituirea noului Parlament aceasta se va relua.
    (2) Daca, din cauza situatiei prevazute la alin. (1), consiliul de administratie caruia ii expira mandatul nu poate fi inlocuit, acestuia i se prelungeste mandatul pana la numirea noului consiliu de administratie.
    (3) Cand situatia prevazuta la alin. (1) intervine intr-un moment in care, din diferite motive, nu exista nici consiliu de administratie, nici presedinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numeste un director interimar, cu mandat bine definit.
    (4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni."
    48. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Membrii consiliului de administratie, care au calitatea de salariati ai Societatii Romane de Radiodifuziune sau, dupa caz, ai Societatii Romane de Televiziune, isi pastreaza toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate, mai putin dreptul de a detine, in acelasi timp, si functii de conducere in societatea respectiva."
    49. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si directorul general al Societatii Romane de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat functiei de ministru."
    50. La articolul 23, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Ceilalti membri ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune, primesc, lunar, o indemnizatie reprezentand 25% din salariul brut lunar al directorului general al societatii respective. Membrii consiliului de administratie au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor de transport si de cazare, ocazionate de participarea la sedintele consiliului de administratie."
    51. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Membrii consiliului de administratie si membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administratie al unei societati comerciale care are activitate in domeniul audiovizualului si nu pot participa la societati comerciale cu care Societatea Romana de Radiodifuziune sau, dupa caz, Societatea Romana de Televiziune intretine relatii de afaceri sau are interese contrare."
    52. La articolul 26, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul neintrunirii consiliului de administratie la termenul prevazut la alineatul precedent, presedintele acestuia va informa comisiile pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa ale celor doua Camere asupra situatiei create. Dupa analizarea sesizarii, comisiile reunite pot propune plenului Parlamentului inlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administratie sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunostinta birourilor permanente ale celor doua Camere in termen de 24 de ore de la data deciziei, iar, in caz de dizolvare, Parlamentul va numi, in termen de 60 de zile, noul consiliu de administratie."
    53. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Presedintele consiliului de administratie dizolvat ramane in functia de director general pana la numirea noului consiliu de administratie sau pana la numirea unui director general interimar."
    54. La articolul 27, partea introductiva si literele b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), s), u), v) si z) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:"
    "b) aproba structura organizatorica a societatii, precum si restructurarile economice si de personal necesare pentru functionarea eficienta a societatii;
    c) aproba reglementari detaliate pentru a preciza functiile serviciului public, prevazute in aceasta lege si in reglementarile internationale;
    d) aproba proiectul bugetului si urmareste executia acestuia; repartizeaza bugetele unitatilor functionale autonome, dupa aprobare;
    e) aproba bilantul si contul de profit si pierderi, anuale, le inainteaza organelor prevazute de lege si le face publice;
    f) aproba, potrivit competentei, investitiile ce urmeaza a se realiza de catre societate;
    g) stabileste, in conditiile legii, masuri de extindere sau de restrangere a activitatii societatii, de infiintare sau de desfiintare a unor activitati functionale autonome;
    h) aproba componenta comitetelor directoare ale unitatilor din structura;
    i) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii;"
    "m) aproba propunerile de modificare a bugetului in limitele veniturilor proprii;
    n) aproba competentele structurilor organizatorice ale societatii privind angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investitii, tranzactii financiare si comerciale, inchirieri de bunuri mobile sau imobile, in conditiile legii;
    o) analizeaza rapoartele curente privind activitatea societatii si aproba masuri pentru desfasurarea activitatii viitoare;
    p) aproba conditiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor si a bunurilor, stabilite impreuna cu Ministerul de Interne;
    q) aproba propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activitati cu alte societati cu capital roman sau strain, de inchiriere a unor spatii de emisie pe canalele de radio sau de televiziune;"
    "s) aproba propunerile de vanzari si concesionari, potrivit legii;"
    "u) aproba masurile de respectare a dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    v) prezinta raportul anual catre Parlament si orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor doua Camere;"
    "z) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare."
    55. La articolul 27, dupa litera b) se introduce litera b^1) cu urmatorul cuprins:
    "b^1) aproba conditiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director;"
    56. La articolul 27, dupa litera q) se introduce litera q^1) cu urmatorul cuprins:
    "q^1) aproba propunerile de reprezentare a societatilor nationale de radiodifuziune si, respectiv, de televiziune in relatiile cu organismele internationale, precum si cele privitoare la incheierea conventiilor si la stabilirea relatiilor de colaborare cu organisme similare din alte tari;"
    57. La articolul 27, literele j), r), t) si x) se abroga.
    58. La articolul 28, partea introductiva si literele d), f) si g) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Directorul general are urmatoarele atributii si raspunderi:"
    "d) aproba angajarea si concedierea personalului societatii si numeste sefii departamentelor si conducatorii unitatilor direct subordonate, dupa concurs, in conditiile legii;"
    "f) aproba participarea si mandatul delegatiilor la reuniuni interne sau internationale, intalniri de afaceri sau studii de interes pentru societate;
    g) exercita orice alte atributii care ii revin din prevederile legale si din regulamentul de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie, si aproba orice alte masuri privind activitatea societatii."
    59. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Directorul general reprezinta Societatea Romana de Radiodifuziune sau, dupa caz, Societatea Romana de Televiziune in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale si participa, cu aprobarea si mandatul date de consiliul de administratie, la reuniunile internationale."
    60. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Directorul general poate delega atributiile sale personalului din subordine, cu exceptia atributiilor prevazute la art. 28 lit. c) si d).
    (2) Directorul general interimar are atributiile prevazute la art. 28 - 30. Numirile si angajarile efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, pana la limita mandatului acestuia."
    61. Articolul 31 se abroga.
    62. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Comitetul director al Societatii Romane de Radiodifuziune si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune este compus din directorul general si din maximum 7 membri, isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si are urmatoarele atributii:
    a) pune in executie hotararile si deciziile consiliului de administratie;
    b) elaboreaza si propune spre aprobare consiliului de administratie strategia de program;
    c) avizeaza documentele care se supun hotararii consiliului de administratie;
    d) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura si a tranzactiilor comerciale si financiare, in limita competentelor aprobate de consiliul de administratie;
    e) avizeaza proiectele de norme, normative, regulamente si instructiuni, care se supun aprobarii directorului general;
    f) avizeaza normele de munca, normativele de personal, functiile si meseriile necesare, care se aproba de catre consiliul de administratie;
    g) asigura respectarea dispozitiilor legale privind paza bunurilor;
    h) asigura respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului;
    i) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare."
    63. Articolul 33 se abroga.
    64. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune pot avea in structura lor studiouri teritoriale si alte unitati functionale autonome, fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului specific de activitate, carora li se acorda competente in domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum si delegare in probleme juridice.
    (2) Studiourilor teritoriale li se atribuie frecvente cu acoperire zonala, in conditiile legii.
    (3) Coordonarea activitatii studiourilor teritoriale in cadrul celor doua societati se va realiza de catre departamentele distincte apartinand fiecarei societati in parte.
    (4) Unitatile functionale autonome, prevazute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite si au dreptul sa realizeze venituri proprii pentru sustinerea si dezvoltarea activitatii."
    65. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Conducerile unitatilor functionale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, raspund in fata consiliului de administratie al societatii respective de indeplinirea tuturor atributiilor incredintate de acesta prin hotarari, regulamente si decizii de delegare."
    66. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Atributiile departamentelor, directiilor si ale celorlalte compartimente, precum si ale unitatilor autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administratie ale celor doua societati."
    67. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Conducerea studiourilor teritoriale si a celorlalte unitati functionale autonome este asigurata de comitete directoare proprii, numite de catre consiliul de administratie al societatii respective, in limitele competentelor care le-au fost delegate.
    (2) Daca studiourile teritoriale au si emisiuni in limbile minoritatilor nationale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanti ai realizatorilor acestor emisiuni."
    68. La articolul 38, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Salariile de baza si celelalte drepturi de personal pentru salariatii Societatii Romane de Radiodifuziune si ai Societatii Romane de Televiziune se negociaza prin contracte colective si individuale de munca, incheiate in conditiile legii."
    69. Articolul 39 se abroga.
    70. Articolul 40 se abroga.
    71. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Bunurilor prevazute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural national, li se aplica legislatia nationala din domeniu."
    72. La articolul 43, alineatul (3), care devine alineatul (1), va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    (1) Sursele financiare ale celor doua societati se constituie din alocatii de la bugetul de stat, venituri proprii si alte surse."
    73. La articolul 43, dupa alineatul (4) se introduce alineatul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administratie poate hotari utilizarea unor sume pentru dotari si retehnologizare."
    74. La articolul 45, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achizitionarea de echipamente si piese de schimb radio si televiziune, materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii specifice, precum si, integral, fondurile necesare pentru utilizarea statiilor de emisie, a radioreleelor si a circuitelor video si fonice, datorate agentilor economici din sistemul comunicatiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes national; pentru achitarea cotizatiilor cuvenite organizatiilor guvernamentale internationale."
    75. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Utilizarea fondurilor Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune este supusa controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenientei fondurilor respective."
    76. La articolul 48, alineatul (2) se abroga.
    77. Articolul 49 se abroga.
    78. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Studiourile teritoriale ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune se reorganizeaza si trec, pe baza de protocol, ca unitati fara personalitate juridica, in structura fiecarei societati, potrivit obiectului lor specific de activitate."
    79. Articolul 51 se abroga.
    80. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    (1) In cadrul activitatii de control parlamentar, prevazut la art. 31 alin. (5) din Constitutie si la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa ale Camerei Deputatilor si Senatului au dreptul sa solicite urmatoarele:
    a) un raport anual, impreuna cu contul de executie bugetara al fiecarei societati;
    b) rapoarte cu privire la probleme specifice activitatii celor doua societati;
    c) orice fel de informatii si documente privitoare la activitatea celor doua societati.
    (2) In legatura cu cele prevazute la alineatul precedent, comisiile au dreptul sa faca verificari proprii.
    (3) Raportul anual, impreuna cu contul de executie bugetara al fiecarei societati, va fi depus pana la data de 15 aprilie a anului urmator si, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa, vor fi supuse dezbaterii si aprobarii celor doua Camere reunite.
    (4) Rapoartele si informatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se vor solicita prin hotarare a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputatilor, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activitatii celor doua Societati si la incalcari ale deontologiei profesionale.
    (5) Rapoartele, informatiile si documentele vor fi depuse in termene stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile avand dreptul sa decida cu privire la solutionare.
    (6) In cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. (3) si (5), comisiile reunite pot propune plenului celor doua Camere demiterea presedintelui consiliului de administratie, care este raspunzator de intarziere.
    (7) Respingerea de catre Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administratie respectiv."
    81. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    Obligatiile financiare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune, contractate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi si rezultate: din inchirierea emitatoarelor, radioreleelor si a circuitelor video si fonice, din T.V.A., inclusiv majorarile; din taxe locale, inclusiv majorarile; pentru asigurarea pazei militare; pentru achitarea cotizatiilor datorate organismelor internationale; pentru realizarea emisiunilor pentru strainatate, se acopera de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului."
    82. La articolul 54, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Bunurile Radioteleviziunii Romane se preiau de catre Societatea Romana de Radiodifuziune si de Societatea Romana de Televiziune, pe baza de proces-verbal, in termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administratie."
    83. La anexa nr. 1 litera F, coloana 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Studioul de Radiodifuziune si Studioul de Televiziune Timisoara (spatii de emisie si productie si spatii redactionale)"
    Art. 2
    Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994, cu modificarile ulterioare si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE SENATUI
                            PETRE ROMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 124/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 124 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu