Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 122 din 22 decembrie 1992

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 22 decembrie 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 1992, adoptat prin Legea nr. 36/1992 si rectificat prin Legea nr. 62/1992, se modifica dupa cum urmeaza:
                                         - miliarde lei -
                                         -----------------
    - venituri                                +27,9
    - cheltuieli                             +173,6
    - deficit                                -145,7
    Detalierea modificarilor introduse in veniturile si cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 - pe surse de venituri si pe actiuni - se prezinta in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Corespunzator modificarilor prevazute la art. 1 in structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 36/1992 privind bugetul de stat pe anul 1992 si rectificate prin Legea nr. 62/1992, se aproba urmatoarele influente:
                                         - miliarde lei -
                                         -----------------
       VENITURI - TOTAL                       +27,9
    1. Venituri curente                       +27,9
       a) venituri fiscale                    +27,9
          din care:
        a.1. impozite directe                  +6,4
             din acestea:
        - impozitul pe salarii                 +6,4
        a.2. impozite indirecte               +21,5
             din acestea:
        - taxe vamale                         +21,5
    Art. 3
    La cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 36/1992 si rectificate prin Legea nr. 62/1992, se aproba urmatoarele modificari:
                                                      - miliarde lei -
                                                      -----------------
       CHELTUIELI - TOTAL                                  +173,6
         din care:
    1. Cheltuieli curente                                  +171,6
       1.1. Cheltuieli de personal                          +21,0
       1.2. Cheltuieli materiale                            +14,1
       1.3. Subventii si transferuri                       +136,5
            din acestea:
        1.3.1. Subventii pentru institutii publice           +1,5
        1.3.2. Subventii pentru regii autonome si
               societati comerciale                          +4,8
        1.3.3. Subventii pentru acoperirea
               diferentelor de pret si tarif                +66,2
        1.3.4. Transferuri                                  +64,0
    2. Fond de rezerva bugetara la dispozitia
       Guvernului                                            +2,0
    Art. 4
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale ce se finanteaza de la bugetul de stat se majoreaza cu suma de 30,2 miliarde lei, din care 16,9 miliarde lei pentru personal, 5,3 miliarde lei pentru materiale si 7,9 miliarde lei pentru subventii si transferuri.
    Pe actiuni, majorarea cheltuielilor social-culturale se repartizeaza astfel:
                                                      - miliarde lei -
                                                      -----------------
    - invatamint                                           +16,8
    - sanatate                                              +5,5
    - cultura si arta                                       +0,6
    - asistenta sociala                                     +0,4
    - alocatii si alte ajutoare pentru copii                +0,9
    - pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si
      alte persoane                                         +5,4
    - alte cheltuieli social-culturale                      +0,6
    Art. 5
    Cheltuielile pentru apararea tarii se majoreaza cu 5,6 miliarde lei, iar cele pentru ordinea publica cu 2,3 miliarde lei.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru autoritatile publice cresc cu 3,4 miliarde lei, din care pentru:
                                                        - miliarde lei -
                                                        -----------------
    - Senat                                                  +0,03
    - Camera Deputatilor                                     +0,01
    - Presedintia Romaniei                                   +0,07
    - Autoritatea judecatoreasca                             +0,17
    - Autoritatea executiva                                  +3,10
    Art. 7
    Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majoreaza cu 74,5 miliarde lei, din care 0,6 miliarde lei pentru personal, 2,2 miliarde lei pentru materiale, 71,8 miliarde lei pentru subventii si transferuri.
    Pe actiuni economice, aceasta majorare a cheltuielilor bugetului de stat se repartizeaza astfel:
                                                          - miliarde lei -
                                                          ----------------
    - industria extractiva, energetica, chimica si
      alte subramuri ale industriei                            +32,7
    - agricultura, silvicultura, ape, mediu inconjurator       +37,7
    - transporturi si comunicatii                               +2,8
    - cercetare stiintifica                                     +0,4
    - prospectiuni si lucrari geologice de cercetare
      pentru descoperiri de zacaminte noi                       +0,8
    - alte actiuni economice                                    +0,1
    Art. 8
    Incepind cu data de 1 septembrie 1992 se elimina subventionarea de la bugetul de stat a carnii si preparatelor din carne, zaharului, uleiului comestibil si vatei medicinale, iar cu data de 1 august 1992 abonamentele pentru transportul interurban de calatori.
    Primele cuprinse in preturile de contractare si achizitie la lapte de vaca, animale si pasari vii pentru taiere, ce se preiau la fondul de consum dupa 1 august 1992, se subventioneaza de la bugetul de stat.
    Diferentele de pret determinate de reducerea subventiilor de la buget la proteze si produse ortopedice vor fi suportate din fondurile de asigurari sociale, asistenta sociala sau din alte fonduri, dupa caz, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 9
    Cheltuielile rectificate ale bugetului de stat pe anul 1992 sint prezentate, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, in anexa nr. 2.
    Art. 10
    Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale se majoreaza cu 51,5 miliarde lei si se repartizeaza pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, potrivit anexei nr. 3.
    Art. 11
    Veniturile si cheltuielile fondului special pentru sanatate se majoreaza cu 1,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4.
    Art. 12
    Veniturile si cheltuielile fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1992 se majoreaza cu suma de 4,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5.
    Art. 13
    Se constituie fondul de risc si accident pe anul 1992, pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, ale carui venituri si cheltuieli se stabilesc potrivit anexei nr. 6.
    Art. 14
    In anul 1992 se constituie fondul pentru asigurarile sociale ale agricultorilor, ale carui venituri proprii se stabilesc in suma de 3,4 miliarde lei, iar cheltuielile insumeaza 7,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 7.
    Pentru echilibrarea bugetului fondului pentru asigurarile sociale ale agricultorilor pe anul 1992 se aproba subventii de la bugetul de stat in suma de 3,6 miliarde lei.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 7*) fac parte integranta din prezenta lege.
------------
    *) Anexele nr. 2 - 7 se vor publica intr-un numar viitor.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna din 15 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ADRIAN NASTASE

                           PRESEDINTELE SENATUI
                         prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                       BUGETUL DE STAT PE ANUL 1992

                               - SINTEZA -

                                                                  - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                         Program                    Program
                                         aprobat                    rectificat
                                         pe anul      Influente     pe anul
                                         1992                       1992
-------------------------------------------------------------------------------
                                            1             2              3
-------------------------------------------------------------------------------
I. VENITURI - TOTAL                    1.230.518.000  27.865.000  1.258.383.000
 A. Venituri curente                   1.219.036.000  27.865.000  1.246.901.000
  1. Venituri fiscale                  1.167.281.000  27.865.000  1.195.146.000
   1.1. Impozite directe                 626.934.000   6.400.000    633.334.000
   Impozitul pe profit                   241.500.000      -         241.500.000
   Impozitul pe salarii                  376.251.000   6.400.000    382.651.000
   Alte impozite directe                   9.183.000      -           9.183.000
Impozitul pe veniturile realizate de
persoanele fizice si juridice
nerezidente                                   36.000      -              36.000
Taxe asupra mijloacelor de transport
detinute de agentii economici              1.500.000      -           1.500.000
Impozitul pe sumele din vinzarea
activelor                                  2.000.000      -           2.000.000
Impozitul pe dividende la societatile
comerciale                                 5.050.000      -           5.050.000
Venituri din profitul realizat
conform art. 6 din Legea nr. 12/1991
(republicata)                                500.000      -             500.000
Alte incasari din impozite directe            97.000      -              97.000

      1.2. Impozite indirecte            540.347.000  21.465.000    561.812.000
Impozitul pe circulatia marfurilor si
accizele                                 480.000.000      -         480.000.000
Taxe vamale                               57.015.000  21.465.000     78.480.000
Taxe vamale de la persoanele juridice     53.715.000  19.865.000     73.580.000
Taxe vamale si alte venituri incasate
de la persoane fizice prin unitatile
vamale                                     3.300.000   1.600.000      4.900.000

       Alte impozite indirecte             3.332.000       -          3.332.000
Taxe de timbru de la persoane juridice     1.150.000       -          1.150.000
Majorari si penalizari de intirziere
pentru venituri nevarsate la termen        2.050.000       -          2.050.000
Alte incasari din impozite indirecte         132.000       -            132.000

       2. Venituri nefiscale              51.755.000       -         51.755.000
Venituri din dividende la capitalul
social al statului la societati
comerciale                                31.000.000       -         31.000.000
Varsaminte din profitul net al
regiilor autonome                          3.400.000       -          3.400.000
Varsaminte de la institutiile publice      5.292.000       -          5.292.000
Taxe de spitalizare, analize,
consultatii, tratamente, inregistrarea
medicamentelor si proteze                    100.000       -            100.000
Veniturile sanatoriilor
balneoclimaterice                             17.000       -             17.000
Taxe de metrologie                            45.000       -             45.000
Taxe pentru brevete de inventii si
inregistrarea marcilor de fabrica             37.000       -             37.000
Venituri din activitatea de navigatie
si alte prestari de servicii in porturi
si taxe pentru folosirea drumurilor
si aeroporturilor civile                     810.000       -            810.000
Taxe consulare                             2.500.000       -          2.500.000
Venituri din sumele ce se incaseaza de
catre institutii drept regie de camin
si cantina                                    50.000       -             50.000
Taxe pentru analize efectuate de
laboratoare, altele decit cele
sanitare, de pe linga institutii              20.000       -             20.000
Taxe pentru examinarea conducatorilor
de autovehicule, eliberarea permiselor
de conducere si alte venituri privind
circulatia pe drumurile publice              350.000       -            350.000
Venituri din incasarea contravalorii
lucrarilor de combatere a daunatorilor
si bolilor in sectorul vegetal               150.000       -            150.000
Veniturile unitatilor de reproductie si
selectie a animalelor                         10.000       -             10.000
Veniturile circumscriptiilor,
laboratoarelor si dispensarelor
veterinare                                    40.000       -             40.000
Varsaminte din veniturile institutiilor
publice si activitatilor autofinantate        30.000       -             30.000
Taxe si alte venituri din protectia
mediului                                     533.000       -            533.000
Alte venituri de la institutiile
publice                                      600.000       -            600.000

            Diverse venituri              12.063.000       -         12.063.000
Venituri din aplicarea prescriptiei
extinctive                                   310.000       -            310.000
Venituri din recuperarea cheltuielilor
de judecata si despagubiri                    95.000       -             95.000
Venituri din amenzile aplicate,
potrivit dispozitiilor legale                900.000       -            900.000
Incasari din cota retinuta, conform
Legii nr. 23/1973                            125.000       -            125.000
Restituiri de fonduri din finantarea
bugetara a anilor precedenti               1.200.000       -          1.200.000
Incasarea ratelor scadente la
creditele externe acordate de la
buget                                        100.000       -            100.000
Incasarea dobinzilor aferente
creditelor externe acordate de la
buget                                          8.000       -              8.000
Varsaminte de la unitatile economice
comerciale din sectorul public,
reprezentind plusuri de marfuri si
produse, constatate cu ocazia
inventarierilor ramase definitive            350.000       -            350.000
Veniturile din penalizari incasate
conform Hotaririi Guvernului
nr. 90/1991                                1.130.000       -          1.130.000
Incasarea dobinzilor aferente ratelor
lunare din vinzarea locuintelor
construite din fondurile statului          1.500.000       -          1.500.000
Incasari din alte surse                    6.345.000       -          6.345.000

     B. Venituri din capital              11.482.000       -         11.482.000
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale statului                              11.482.000       -         11.482.000
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale institutiilor publice                    512.000       -            512.000
Venituri din valorificarea stocurilor
de la rezerva de stat                        470.000       -            470.000
Venituri din vinzarea locuintelor
construite din fondurile statului         10.500.000       -         10.500.000

II. CHELTUIELI - TOTAL                 1.319.517.148 173.581.455  1.493.098.603
 Cheltuieli curente                    1.173.594.928 171.581.455  1.345.176.383
  Cheltuieli de personal                 379.340.266  21.021.391    400.361.657
  Cheltuieli materiale si servicii       230.688.613  14.070.993    244.759.606
  Subventii si transferuri               557.066.049 136.489.071    693.555.120
   Subventii pentru institutiile
   publice                                12.802.422   1.516.155     14.318.577
   Subventii pentru regii autonome
   si societati comerciale de stat        85.335.158   4.854.200     90.189.358
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         255.578.555  66.182.832    321.761.387
   Transferuri                           203.349.914  63.935.884    267.285.798
  Dobinzi aferente datoriei publice
  interne                                  6.500.000       -          6.500.000
 Cheltuieli de capital                   144.675.968       -        144.675.968

  Partea I - Cheltuieli
             social-culturale            437.335.110  30.154.239    467.489.349
Cheltuieli curente                       427.827.410  30.075.239    457.902.649
 Cheltuieli de personal                  233.861.012  16.899.064    250.760.076
  Cheltuieli materiale si servicii        90.582.140   5.315.168     95.897.308
  Subventii si transferuri               103.384.258   7.861.007    111.245.265
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 7.902.422     854.240      8.756.662
   Transferuri                            95.481.836   7.006.767    102.488.603
 Cheltuieli de capital                     9.507.700      79.000      9.586.700
Invatamint                               185.376.491  16.776.376    202.152.867
 Cheltuieli curente                      182.063.745  16.672.376    198.736.121
  Cheltuieli de personal                 137.531.911  13.836.145    151.368.056
  Cheltuieli materiale si servicii        34.067.089   2.067.669     36.134.758
  Subventii si transferuri                10.464.745     768.562     11.233.307
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   727.210      31.755        758.965
   Transferuri                             9.737.535     736.807     10.474.342
 Cheltuieli de capital                     3.312.746     104.000      3.416.746
Sanatate                                 144.830.857   5.520.800    150.351.657
 Cheltuieli curente                      141.057.410   5.520.800    146.578.210
  Cheltuieli de personal                  92.808.273   2.967.090     95.775.363
  Cheltuieli materiale si servicii        48.249.137   2.553.710     50.802.847
 Cheltuieli de capital                     3.773.447       -          3.773.447
Cultura si arta                            7.530.368     605.940      8.136.308
 Cheltuieli curente                        6.698.215     630.940      7.329.155
  Cheltuieli de personal                     827.782      22.541        850.323
  Cheltuieli materiale si servicii         2.519.643     247.623      2.767.266
  Subventii si transferuri                 3.350.790     360.776      3.711.566
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 2.986.452     344.867      3.331.319
   Transferuri                               364.338      15.909        380.247
 Cheltuieli de capital                       832.153     -25.000        807.153
Asistenta sociala                          9.981.190     414.096     10.395.286
 Cheltuieli curente                        8.701.836     414.096      9.115.932
  Cheltuieli de personal                   2.693.046      73.288      2.766.334
  Cheltuieli materiale si servicii         5.416.471     431.766      5.848.237
  Subventii si transferuri                   592.319     -90.958        501.361
   Subventii pentru institutiile
   publice                                   592.319     -90.958        501.361
 Cheltuieli de capital                     1.279.354       -          1.279.354
Alocatii si alte ajutoare pentru
copii                                     57.714.736     853.800     58.568.536
 Cheltuieli curente                       57.714.736     853.800     58.568.536
  Subventii si transferuri                57.714.736     853.800     58.568.536
   Transferuri                            57.714.736     853.800     58.568.536
Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari
si alte persoane                          27.665.227   5.400.251     33.065.478
 Cheltuieli curente                       27.665.227   5.400.251     33.065.478
  Subventii si transferuri                27.665.227   5.400.251     33.065.478
   Transferuri                            27.665.227   5.400.251     33.065.478
Alte cheltuieli social-culturale           4.236.241     582.976      4.819.217
 Cheltuieli curente                        3.926.241     582.976      4.509.217
  Cheltuieli materiale si servicii           329.800      14.400        344.200
  Subventii si transferuri                 3.596.441     568.576      4.165.017
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 3.596.441     568.576      4.165.017
 Cheltuieli de capital                       310.000       -            310.000

   Partea a III-a - Gospodarie comunala
                    si locuinte            4.035.000       -          4.035.000
 Cheltuieli pentru gospodarie comunala
 si locuinte                               4.035.000       -          4.035.000
 Cheltuieli curente                        2.795.000       -          2.795.000
  Subventii si transferuri                 2.795.000       -          2.795.000
   Transferuri                             2.795.000       -          2.795.000
 Cheltuieli de capital                     1.240.000       -          1.240.000

    Partea a IV-a - Apararea
                    nationala            172.670.658   5.643.512    178.314.170
Aparare                                  172.670.658   5.643.512    178.314.170
 Cheltuieli curente                      117.473.991   5.643.512    123.117.503
  Cheltuieli de personal                  50.836.570   1.413.576     52.250.146
  Cheltuieli materiale si servicii        66.637.421   4.229.936     70.867.357
 Cheltuieli de capital                    55.196.667       -         55.196.667

    Partea a V-a - Ordinea publica        48.412.387   2.249.513     50.661.900
Ordinea publica                           48.412.387   2.249.513     50.661.900
 Cheltuieli curente                       46.275.687   2.249.513     48.525.200
  Cheltuieli de personal                  26.950.265     728.698     27.678.963
  Cheltuieli materiale si servicii        14.425.422     858.900     15.284.322
  Subventii si transferuri                 4.900.000     661.915      5.561.915
   Subventii pentru institutiile
   publice                                 4.900.000     661.915      5.561.915
 Cheltuieli de capital                     2.136.700       -          2.136.700

    Partea a VI-a - Autoritatile
                    publice               48.946.665   3.388.336     52.335.001
 Cheltuieli curente                       42.455.393   3.363.336     45.818.729
  Cheltuieli de personal                  28.903.249   1.175.650     30.078.899
  Cheltuieli materiale si servicii        11.254.262   1.187.686     12.441.948
  Subventii si transferuri                 2.297.882   1.000.000      3.297.882
   Transferuri                             2.297.882   1.000.000      3.297.882
 Cheltuieli de capital                     6.491.272      25.000      6.516.272
Cheltuieli pentru Presedintia Romaniei       749.946      70.082        820.028
 Cheltuieli curente                          616.613      20.082        636.695
  Cheltuieli de personal                     156.722       -            156.722
  Cheltuieli materiale si servicii           459.891      20.082        479.973
 Cheltuieli de capital                       133.333      50.000        183.333
Cheltuieli pentru organele autoritatii
legislative                                4.682.795      43.437      4.726.232
 Cheltuieli curente                        2.307.091      70.437      2.377.528
  Cheltuieli de personal                   1.929.937      53.968      1.983.905
  Cheltuieli materiale si servicii           377.154      16.469        393.623
 Cheltuieli de capital                     2.375.704     -27.000      2.348.704
Cheltuieli pentru organele autoritatii
judecatoresti                              5.956.650     167.590      6.124.240
 Cheltuieli curente                        5.719.624     167.590      5.887.214
  Cheltuieli de personal                   4.386.263     104.367      4.490.630
  Cheltuieli materiale si servicii         1.333.361      63.223      1.396.584
 Cheltuieli de capital                       237.026       -            237.026
Cheltuieli pentru organele autoritatii
executive                                 37.557.274   3.107.227     40.664.501
 Cheltuieli curente                       33.812.065   3.105.227     36.917.292
  Cheltuieli de personal                  22.430.327   1.017.315     23.447.642
  Cheltuieli materiale si servicii         9.083.856   1.087.912     10.171.768
  Subventii si transferuri                 2.297.882   1.000.000      3.297.882
   Transferuri                             2.297.882   1.000.000      3.297.882
 Cheltuieli de capital                     3.745.209       2.000      3.747.209

   Partea a VII-a - Actiuni economice    496.111.160  74.480.412    570.591.572
 Cheltuieli curente                      427.918.577  74.584.412    502.502.989
  Cheltuieli de personal                  29.899.944     560.586     30.460.530
  Cheltuieli materiale si servicii        43.322.320   2.230.094     45.552.414
  Subventii si transferuri               354.696.313  71.793.732    426.490.045
   Subventii pentru regii autonome si
   societati comerciale de stat           85.335.158   4.854.200     90.189.358
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         255.555.555  66.182.832    321.738.387
   Transferuri                            13.805.600     756.700     14.562.300
 Cheltuieli de capital                    68.192.583    -104.000     68.088.583
Cercetare stiintifica                      9.772.456     386.142     10.158.598
 Cheltuieli curente                        9.642.456     386.142     10.028.598
  Cheltuieli de personal                   2.236.675      62.756      2.299.431
  Cheltuieli materiale si servicii         7.405.781     323.386      7.729.167
 Cheltuieli de capital                       130.000       -            130.000
Prospectiuni si lucrari geologice de
cercetare pentru descoperiri de
zacaminte noi                              9.680.617     838.987     10.519.604
 Cheltuieli curente                        9.680.617     838.987     10.519.604
  Cheltuieli materiale si servicii         9.680.617     838.987     10.519.604
Industria extractiva, energetica,
metalurgica, chimica si alte
subramuri ale industriei                 226.629.130  32.706.619    259.335.749
 Cheltuieli curente                      186.489.130  32.706.619    219.195.749
  Subventii si transferuri               186.489.130  32.706.619    219.195.749
   Subventii pentru regii autonome
   si societati comerciale de stat        71.917.978   4.683.600     76.601.578
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         108.565.552  27.307.619    136.873.171
   Transferuri                             6.005.600     715.400      6.721.000
 Cheltuieli de capital                    40.140.000       -         40.140.000
Agricultura, silvicultura, ape,
mediu inconjurator                       169.991.015  37.650.408    207.641.423
 Cheltuieli curente                      157.973.015  37.754.408    195.727.423
  Cheltuieli de personal                  17.751.373     454.330     18.205.703
  Cheltuieli materiale si servicii        10.025.926     363.565     10.389.491
  Subventii si transferuri               130.195.716  36.936.513    167.132.229
   Subventii pentru regii autonome
   si societati comerciale de stat           328.700      14.600        343.300
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif         129.267.016  36.895.713    166.162.729
   Transferuri                               600.000      26.200        626.200
 Cheltuieli de capital                    12.018.000    -104.000     11.914.000
Transporturi si comunicatii               56.585.685   2.783.280     59.368.965
 Cheltuieli curente                       47.802.285   2.783.280     50.585.565
  Cheltuieli de personal                   7.967.117       2.680      7.969.797
  Cheltuieli materiale si servicii        14.523.701     630.000     15.153.701
  Subventii si transferuri                25.311.467   2.150.600     27.462.067
   Subventii pentru regii autonome
   si societati comerciale de stat        13.088.480     156.000     13.244.480
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif          12.222.987   1.979.500     14.202.487
   Transferuri                                -           15.100         15.100
 Cheltuieli de capital                     8.783.400       -          8.783.400
Alte actiuni economice                    23.452.257     114.976     23.567.233
 Cheltuieli curente                       16.331.074     114.976     16.446.050
  Cheltuieli de personal                   1.944.779      40.820      1.985.599
  Cheltuieli materiale si servicii         1.686.295      74.156      1.760.451
  Subventii si transferuri                12.700.000       -         12.700.000
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif           5.500.000       -          5.500.000
   Transferuri                             7.200.000       -          7.200.000
 Cheltuieli de capital                     7.121.183       -          7.121.183

    Partea a VIII-a - Alte actiuni        16.095.684     510.943     16.606.627
Alte actiuni                              15.545.684     510.943     16.056.627
 Cheltuieli curente                       13.634.638     510.943     14.145.581
  Cheltuieli de personal                   8.889.226     243.817      9.133.043
  Cheltuieli materiale si servicii         4.467.048     249.209      4.716.257
  Subventii si transferuri                   278.364      17.917        296.281
   Subventii pentru acoperirea
   diferentelor de pret si tarif              23.000       -             23.000
   Transferuri                               255.364      17.917        273.281
 Cheltuieli de capital                     1.911.046       -          1.911.046
Cheltuieli din fondul de interventie         550.000       -            550.000
 Cheltuieli curente                          550.000       -            550.000
  Subventii si transferuri                   550.000       -            550.000
   Transferuri                               550.000       -            550.000

    Partea a IX-a - Transferuri           88.164.232  55.154.500    143.318.732
Transferuri din bugetul de stat           88.164.232  55.154.500    143.318.732

    Partea a X-a - Datoria publica         6.500.000       -          6.500.000
Dobinzi aferente datoriei publice          6.500.000       -          6.500.000
 Cheltuieli curente                        6.500.000       -          6.500.000
   Dobinzi aferente datoriei publice
   interne                                 6.500.000       -          6.500.000

      Partea a XI-a - Rezerve              1.246.252   2.000.000      3.246.252
Fondul de interventie la dispozitia
Guvernului                                   450.000       -            450.000
Fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului                        796.252   2.000.000      2.796.252

III. DEFICIT (I   II)                     88.999.148  145.716.455   234.715.603
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Legea 122/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 122 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu