Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 904/20240 din 15 martie 2002

pentru decontarea cartelelor magnetice de calatorie gratuita cu metroul, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 904 din 15 martie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 20.240 din 24 iulie 2002
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 30 iulie 2002

    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul finantelor publice,
    in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (8) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 482/1999 privind infiintarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.,
    ca urmare a aplicarii prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    emit prezentele instructiuni.

    Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica pentru veteranii, invalizii si vaduvele de razboi care beneficiaza de gratuitate de transport in comun in mediul urban la calatoriile cu metroul, denumiti in continuare beneficiari ai Legii nr. 44/1994.
    Art. 2
    (1) Calatoriile se efectueaza pe baza abonamentelor anuale - cartele magnetice de calatorie gratuita eliberate de Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare "Metrorex" - S.A.
    (2) Pentru municipiul Bucuresti Metrorex - S.A. elibereaza cartelele magnetice in numarul solicitat, pe baza comenzilor emise de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, de Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmasilor de Veterani, de Asociatia Invalizilor si Vaduvelor de Razboi si de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi - Ministerul de Interne.
    (3) Pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 care au domiciliul in afara municipiului Bucuresti eliberarea cartelelor magnetice se va face de catre casierii din urmatoarele statii de metrou: Gara de Nord 1, Eroii Revolutiei, Republica, Pacii, Piata Unirii 1 - casa speciala Donatori de sange.
    (4) Pentru obtinerea cartelelor magnetice beneficiarii Legii nr. 44/1994 care au domiciliul in afara municipiului Bucuresti vor prezenta urmatoarele acte doveditoare: buletin de identitate sau carte de identitate (original si copie), legitimatia de veteran (original si copie). Copiile vor ramane la casieria statiei.
    (5) Cartelele vor avea inscrise numele si prenumele titularului de drept, numarul legitimatiei de veteran si localitatea de domiciliu.
    (6) Cartelele magnetice de calatorie gratuita cu metroul au valabilitate de la data emiterii pana la sfarsitul anului calendaristic.
    Art. 3
    Evidenta beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se asigura:
    1. pentru municipiul Bucuresti, de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, de Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmasilor de Veterani, de Asociatia Invalizilor si Vaduvelor de Razboi, si de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi - Ministerul de Interne, care au obligatia ca, dupa distribuirea abonamentelor anuale - cartele magnetice de calatorie gratuita, sa prezinte la Metrorex - S.A. tabelele nominale justificative;
    2. pentru celelalte localitati, de personalul Metrorex - S.A., pe baza tabelelor nominale si a copiilor de pe documentele de identificare la data eliberarii cartelelor magnetice.
    Art. 4
    (1) Cartelele magnetice de calatorie gratuita cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 sunt valabile numai insotite de actele de identificare.
    (2) La controlul legitimatiilor de calatorie la accesul in metrou sau in tren utilizatorul trebuie sa prezinte atat cartela de calatorie, cat si un act de identificare care sa dovedeasca calitatea de beneficiar al Legii nr. 44/1994.
    Art. 5
    Tiparirea cartelelor magnetice pentru calatoria gratuita a beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se efectueaza de Metrorex - S.A.
    Art. 6
    Contravaloarea gratuitatilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 la transportul cu metroul se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform legii bugetului de stat.
    Art. 7
    Calculul contravalorii aferente gratuitatilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 se va face de Metrorex - S.A. lunar, pe baza centralizatoarelor intocmite cuprinzand numarul de calatori transportati pentru tipul de gratuitate si a valorii aprobate de Oficiul Concurentei pentru calatoria simpla.
    Art. 8
    (1) Centralizatorul de decont, insotit de centralizatorul cuprinzand numarul de calatori transportati si copia de pe aprobarea valorii calatoriei, este inaintat la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare.
    (2) Transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) in vederea decontarii contravalorii calatoriilor gratuite acordate beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se face lunar, in primele 3 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna incheiata.
    Art. 9
    Modelul abonamentului pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 este prezentat in anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 este prezentat in anexa nr. 2, modelul situatiei centralizatoare lunare cuprinzand numarul de calatori transportati este prezentat in anexa nr. 3, modelul formularului centralizator de decont este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele instructiuni.
    Art. 11
    Metrorex - S.A. raspunde de realitatea, oportunitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 12
    Prezentele instructiuni vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                               Tudor Florescu,
                              secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                             MODELUL
    abonamentului pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994
  ______________________________________   ________________________________
 |  | |        LEGITIMATIE              | |   SERIA            PANA LA:    |
 |  | |        DE CALATORIE             | | VETERAN                        |
 |  | |                                 | | LEGITIMATIE DE CALATORIE       |
 |  | | - Aceasta legitimatie este      | | ============================== |
 |  | | valabila numai insotita de      | |                                |
 |  | | actul de identitate.            | |                                |
 |  | |                                 | |                                |
 |  | | - In cazul pierderii, furtului, | |                                |
 |  | | instrainarii sau deteriorarii   | |                                |
 |  | | (nu se cunoaste codul sau       | |                                |
 |  | | valabilitatea) legitimatia se   | |                                |
 |  | | anuleaza si nu se mai           | |                                |
 |  | | elibereaza alta noua, METROREX  | |                                |
 |  | | fiind absolvita de orice        | |                                |
 |  | | raspundere.                     | |                                |
 |  | |             ______              | |                                |
 |  | |             \    /              | |                                |
 |  | |              \  /               | |                                |
 |  | |               \/                | |                                |
 |__|_|_________________________________| |________________________________|

    ANEXA 2

    Emitent ...............

                                 MODELUL
tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 cu valabilitate ...............
 ______________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Numarul legitimatiei | Numarul cartelei | Semnatura |
|crt.| prenumele |      de veteran      |    eliberate     |           |
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|  0 |      1    |          2           |        3         |     4     |
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|

                  Presedinte/(sef serviciu comercial),
               .........................................

    ANEXA 3

    M.L.P.T.L. - S.C. METROREX - S.A.

                                 MODELUL
situatiei centralizatoare cuprinzand numarul de calatori transportati, beneficiari ai Legii nr. 44/1994 in luna ............
 _______________________________________________________
| Nr.  |          Statia          | Numarul de calatori |
| crt. |                          |    transportati     |
|______|__________________________|_____________________|
|   0  |            1             |          2          |
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|      |  TOTAL GENERAL:          |                     |
|______|__________________________|_____________________|

                           Director general,
                        ......................

                                                       Director economic,
                                                      ....................
                                                      Sef oficiu de calcul,
                                                     .......................

    ANEXA 4

    M.L.P.T.L. - S.C. METROREX - S.A.

                                 MODELUL
formularului centralizator de decont cuprinzand beneficiarii Legii nr. 44/1994 in luna .................
 ___________________________________________________________________
| Nr.  |   Numarul total de    | Valoarea unitara | Valoarea totala |
| crt. | calatori transportati |   a calatoriei   |     - lei -     |
|      |                       |     - lei -      |                 |
|______|_______________________|__________________|_________________|
|   0  |          1            |         2        |    3 = 1 x 2    |
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|

                             Director general,
                           ....................

                                                       Director economic,
                                                      ...................
                                                      Sef oficiu de calcul,
                                                     .......................
                                                          Vizat C.F.P.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 904/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 904 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu