Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 904/20240 din 15 martie 2002

pentru decontarea cartelelor magnetice de calatorie gratuita cu metroul, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 904 din 15 martie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 20.240 din 24 iulie 2002
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 30 iulie 2002

    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul finantelor publice,
    in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (8) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 482/1999 privind infiintarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.,
    ca urmare a aplicarii prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    emit prezentele instructiuni.

    Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica pentru veteranii, invalizii si vaduvele de razboi care beneficiaza de gratuitate de transport in comun in mediul urban la calatoriile cu metroul, denumiti in continuare beneficiari ai Legii nr. 44/1994.
    Art. 2
    (1) Calatoriile se efectueaza pe baza abonamentelor anuale - cartele magnetice de calatorie gratuita eliberate de Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare "Metrorex" - S.A.
    (2) Pentru municipiul Bucuresti Metrorex - S.A. elibereaza cartelele magnetice in numarul solicitat, pe baza comenzilor emise de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, de Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmasilor de Veterani, de Asociatia Invalizilor si Vaduvelor de Razboi si de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi - Ministerul de Interne.
    (3) Pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 care au domiciliul in afara municipiului Bucuresti eliberarea cartelelor magnetice se va face de catre casierii din urmatoarele statii de metrou: Gara de Nord 1, Eroii Revolutiei, Republica, Pacii, Piata Unirii 1 - casa speciala Donatori de sange.
    (4) Pentru obtinerea cartelelor magnetice beneficiarii Legii nr. 44/1994 care au domiciliul in afara municipiului Bucuresti vor prezenta urmatoarele acte doveditoare: buletin de identitate sau carte de identitate (original si copie), legitimatia de veteran (original si copie). Copiile vor ramane la casieria statiei.
    (5) Cartelele vor avea inscrise numele si prenumele titularului de drept, numarul legitimatiei de veteran si localitatea de domiciliu.
    (6) Cartelele magnetice de calatorie gratuita cu metroul au valabilitate de la data emiterii pana la sfarsitul anului calendaristic.
    Art. 3
    Evidenta beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se asigura:
    1. pentru municipiul Bucuresti, de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, de Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmasilor de Veterani, de Asociatia Invalizilor si Vaduvelor de Razboi, si de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi - Ministerul de Interne, care au obligatia ca, dupa distribuirea abonamentelor anuale - cartele magnetice de calatorie gratuita, sa prezinte la Metrorex - S.A. tabelele nominale justificative;
    2. pentru celelalte localitati, de personalul Metrorex - S.A., pe baza tabelelor nominale si a copiilor de pe documentele de identificare la data eliberarii cartelelor magnetice.
    Art. 4
    (1) Cartelele magnetice de calatorie gratuita cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 sunt valabile numai insotite de actele de identificare.
    (2) La controlul legitimatiilor de calatorie la accesul in metrou sau in tren utilizatorul trebuie sa prezinte atat cartela de calatorie, cat si un act de identificare care sa dovedeasca calitatea de beneficiar al Legii nr. 44/1994.
    Art. 5
    Tiparirea cartelelor magnetice pentru calatoria gratuita a beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se efectueaza de Metrorex - S.A.
    Art. 6
    Contravaloarea gratuitatilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 la transportul cu metroul se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform legii bugetului de stat.
    Art. 7
    Calculul contravalorii aferente gratuitatilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 se va face de Metrorex - S.A. lunar, pe baza centralizatoarelor intocmite cuprinzand numarul de calatori transportati pentru tipul de gratuitate si a valorii aprobate de Oficiul Concurentei pentru calatoria simpla.
    Art. 8
    (1) Centralizatorul de decont, insotit de centralizatorul cuprinzand numarul de calatori transportati si copia de pe aprobarea valorii calatoriei, este inaintat la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare.
    (2) Transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) in vederea decontarii contravalorii calatoriilor gratuite acordate beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se face lunar, in primele 3 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna incheiata.
    Art. 9
    Modelul abonamentului pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 este prezentat in anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 este prezentat in anexa nr. 2, modelul situatiei centralizatoare lunare cuprinzand numarul de calatori transportati este prezentat in anexa nr. 3, modelul formularului centralizator de decont este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele instructiuni.
    Art. 11
    Metrorex - S.A. raspunde de realitatea, oportunitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 12
    Prezentele instructiuni vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                               Tudor Florescu,
                              secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                             MODELUL
    abonamentului pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994
  ______________________________________   ________________________________
 |  | |        LEGITIMATIE              | |   SERIA            PANA LA:    |
 |  | |        DE CALATORIE             | | VETERAN                        |
 |  | |                                 | | LEGITIMATIE DE CALATORIE       |
 |  | | - Aceasta legitimatie este      | | ============================== |
 |  | | valabila numai insotita de      | |                                |
 |  | | actul de identitate.            | |                                |
 |  | |                                 | |                                |
 |  | | - In cazul pierderii, furtului, | |                                |
 |  | | instrainarii sau deteriorarii   | |                                |
 |  | | (nu se cunoaste codul sau       | |                                |
 |  | | valabilitatea) legitimatia se   | |                                |
 |  | | anuleaza si nu se mai           | |                                |
 |  | | elibereaza alta noua, METROREX  | |                                |
 |  | | fiind absolvita de orice        | |                                |
 |  | | raspundere.                     | |                                |
 |  | |             ______              | |                                |
 |  | |             \    /              | |                                |
 |  | |              \  /               | |                                |
 |  | |               \/                | |                                |
 |__|_|_________________________________| |________________________________|

    ANEXA 2

    Emitent ...............

                                 MODELUL
tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 cu valabilitate ...............
 ______________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Numarul legitimatiei | Numarul cartelei | Semnatura |
|crt.| prenumele |      de veteran      |    eliberate     |           |
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|  0 |      1    |          2           |        3         |     4     |
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|

                  Presedinte/(sef serviciu comercial),
               .........................................

    ANEXA 3

    M.L.P.T.L. - S.C. METROREX - S.A.

                                 MODELUL
situatiei centralizatoare cuprinzand numarul de calatori transportati, beneficiari ai Legii nr. 44/1994 in luna ............
 _______________________________________________________
| Nr.  |          Statia          | Numarul de calatori |
| crt. |                          |    transportati     |
|______|__________________________|_____________________|
|   0  |            1             |          2          |
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|      |  TOTAL GENERAL:          |                     |
|______|__________________________|_____________________|

                           Director general,
                        ......................

                                                       Director economic,
                                                      ....................
                                                      Sef oficiu de calcul,
                                                     .......................

    ANEXA 4

    M.L.P.T.L. - S.C. METROREX - S.A.

                                 MODELUL
formularului centralizator de decont cuprinzand beneficiarii Legii nr. 44/1994 in luna .................
 ___________________________________________________________________
| Nr.  |   Numarul total de    | Valoarea unitara | Valoarea totala |
| crt. | calatori transportati |   a calatoriei   |     - lei -     |
|      |                       |     - lei -      |                 |
|______|_______________________|__________________|_________________|
|   0  |          1            |         2        |    3 = 1 x 2    |
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|

                             Director general,
                           ....................

                                                       Director economic,
                                                      ...................
                                                      Sef oficiu de calcul,
                                                     .......................
                                                          Vizat C.F.P.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 20240/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 20240 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu