Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 904/20240 din 15 martie 2002

pentru decontarea cartelelor magnetice de calatorie gratuita cu metroul, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 904 din 15 martie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 20.240 din 24 iulie 2002
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 560 din 30 iulie 2002

    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul finantelor publice,
    in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (8) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 482/1999 privind infiintarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A.,
    ca urmare a aplicarii prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ale art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    emit prezentele instructiuni.

    Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica pentru veteranii, invalizii si vaduvele de razboi care beneficiaza de gratuitate de transport in comun in mediul urban la calatoriile cu metroul, denumiti in continuare beneficiari ai Legii nr. 44/1994.
    Art. 2
    (1) Calatoriile se efectueaza pe baza abonamentelor anuale - cartele magnetice de calatorie gratuita eliberate de Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., denumita in continuare "Metrorex" - S.A.
    (2) Pentru municipiul Bucuresti Metrorex - S.A. elibereaza cartelele magnetice in numarul solicitat, pe baza comenzilor emise de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, de Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmasilor de Veterani, de Asociatia Invalizilor si Vaduvelor de Razboi si de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi - Ministerul de Interne.
    (3) Pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 care au domiciliul in afara municipiului Bucuresti eliberarea cartelelor magnetice se va face de catre casierii din urmatoarele statii de metrou: Gara de Nord 1, Eroii Revolutiei, Republica, Pacii, Piata Unirii 1 - casa speciala Donatori de sange.
    (4) Pentru obtinerea cartelelor magnetice beneficiarii Legii nr. 44/1994 care au domiciliul in afara municipiului Bucuresti vor prezenta urmatoarele acte doveditoare: buletin de identitate sau carte de identitate (original si copie), legitimatia de veteran (original si copie). Copiile vor ramane la casieria statiei.
    (5) Cartelele vor avea inscrise numele si prenumele titularului de drept, numarul legitimatiei de veteran si localitatea de domiciliu.
    (6) Cartelele magnetice de calatorie gratuita cu metroul au valabilitate de la data emiterii pana la sfarsitul anului calendaristic.
    Art. 3
    Evidenta beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se asigura:
    1. pentru municipiul Bucuresti, de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi, de Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmasilor de Veterani, de Asociatia Invalizilor si Vaduvelor de Razboi, si de filialele de sector ale Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi - Ministerul de Interne, care au obligatia ca, dupa distribuirea abonamentelor anuale - cartele magnetice de calatorie gratuita, sa prezinte la Metrorex - S.A. tabelele nominale justificative;
    2. pentru celelalte localitati, de personalul Metrorex - S.A., pe baza tabelelor nominale si a copiilor de pe documentele de identificare la data eliberarii cartelelor magnetice.
    Art. 4
    (1) Cartelele magnetice de calatorie gratuita cu metroul pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 sunt valabile numai insotite de actele de identificare.
    (2) La controlul legitimatiilor de calatorie la accesul in metrou sau in tren utilizatorul trebuie sa prezinte atat cartela de calatorie, cat si un act de identificare care sa dovedeasca calitatea de beneficiar al Legii nr. 44/1994.
    Art. 5
    Tiparirea cartelelor magnetice pentru calatoria gratuita a beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se efectueaza de Metrorex - S.A.
    Art. 6
    Contravaloarea gratuitatilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 la transportul cu metroul se finanteaza din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform legii bugetului de stat.
    Art. 7
    Calculul contravalorii aferente gratuitatilor acordate pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 se va face de Metrorex - S.A. lunar, pe baza centralizatoarelor intocmite cuprinzand numarul de calatori transportati pentru tipul de gratuitate si a valorii aprobate de Oficiul Concurentei pentru calatoria simpla.
    Art. 8
    (1) Centralizatorul de decont, insotit de centralizatorul cuprinzand numarul de calatori transportati si copia de pe aprobarea valorii calatoriei, este inaintat la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare.
    (2) Transmiterea documentelor prevazute la alin. (1) in vederea decontarii contravalorii calatoriilor gratuite acordate beneficiarilor Legii nr. 44/1994 se face lunar, in primele 3 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna incheiata.
    Art. 9
    Modelul abonamentului pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 este prezentat in anexa nr. 1, modelul tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 este prezentat in anexa nr. 2, modelul situatiei centralizatoare lunare cuprinzand numarul de calatori transportati este prezentat in anexa nr. 3, modelul formularului centralizator de decont este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele instructiuni.
    Art. 11
    Metrorex - S.A. raspunde de realitatea, oportunitatea si exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    Art. 12
    Prezentele instructiuni vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                               Tudor Florescu,
                              secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                             MODELUL
    abonamentului pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994
  ______________________________________   ________________________________
 |  | |        LEGITIMATIE              | |   SERIA            PANA LA:    |
 |  | |        DE CALATORIE             | | VETERAN                        |
 |  | |                                 | | LEGITIMATIE DE CALATORIE       |
 |  | | - Aceasta legitimatie este      | | ============================== |
 |  | | valabila numai insotita de      | |                                |
 |  | | actul de identitate.            | |                                |
 |  | |                                 | |                                |
 |  | | - In cazul pierderii, furtului, | |                                |
 |  | | instrainarii sau deteriorarii   | |                                |
 |  | | (nu se cunoaste codul sau       | |                                |
 |  | | valabilitatea) legitimatia se   | |                                |
 |  | | anuleaza si nu se mai           | |                                |
 |  | | elibereaza alta noua, METROREX  | |                                |
 |  | | fiind absolvita de orice        | |                                |
 |  | | raspundere.                     | |                                |
 |  | |             ______              | |                                |
 |  | |             \    /              | |                                |
 |  | |              \  /               | |                                |
 |  | |               \/                | |                                |
 |__|_|_________________________________| |________________________________|

    ANEXA 2

    Emitent ...............

                                 MODELUL
tabelului nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 cu valabilitate ...............
 ______________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Numarul legitimatiei | Numarul cartelei | Semnatura |
|crt.| prenumele |      de veteran      |    eliberate     |           |
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|  0 |      1    |          2           |        3         |     4     |
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|
|____|___________|______________________|__________________|___________|

                  Presedinte/(sef serviciu comercial),
               .........................................

    ANEXA 3

    M.L.P.T.L. - S.C. METROREX - S.A.

                                 MODELUL
situatiei centralizatoare cuprinzand numarul de calatori transportati, beneficiari ai Legii nr. 44/1994 in luna ............
 _______________________________________________________
| Nr.  |          Statia          | Numarul de calatori |
| crt. |                          |    transportati     |
|______|__________________________|_____________________|
|   0  |            1             |          2          |
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|______|__________________________|_____________________|
|      |  TOTAL GENERAL:          |                     |
|______|__________________________|_____________________|

                           Director general,
                        ......................

                                                       Director economic,
                                                      ....................
                                                      Sef oficiu de calcul,
                                                     .......................

    ANEXA 4

    M.L.P.T.L. - S.C. METROREX - S.A.

                                 MODELUL
formularului centralizator de decont cuprinzand beneficiarii Legii nr. 44/1994 in luna .................
 ___________________________________________________________________
| Nr.  |   Numarul total de    | Valoarea unitara | Valoarea totala |
| crt. | calatori transportati |   a calatoriei   |     - lei -     |
|      |                       |     - lei -      |                 |
|______|_______________________|__________________|_________________|
|   0  |          1            |         2        |    3 = 1 x 2    |
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|
|______|_______________________|__________________|_________________|

                             Director general,
                           ....................

                                                       Director economic,
                                                      ...................
                                                      Sef oficiu de calcul,
                                                     .......................
                                                          Vizat C.F.P.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 20240/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 20240 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu