Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 988 din 2 august 2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Nasaud si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 695 din 15 august 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bistriţa Bârgăului, sat Bistriţa Bârgăului" se abrogă poziţia nr. 51 de la secţiunea I „Bunuri imobile" şi se introduce un nou paragraf intitulat „Drumuri forestiere", cu poziţiile nr. 127 şi 128, conform anexei nr. 1.

2.   La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leşu", se abrogă poziţiile nr. 5, 6 şi 65 din secţiunea I „Bunuri imobile" şi se introduce un nou paragraf intitulat „Drumuri forestiere", cu poziţiile nr. 111 şi 112, conform anexei nr. 2.

3.   La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Maieru", se abrogă poziţia nr. 60 din secţiunea I „Bunuri imobile" şi se introduce un nou paragraf intitulat „Drumuri forestiere", cu poziţia nr. 189, conform anexei nr. 3.

4.   La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura Ilvei", secţiunea I „Bunuri imobile" se completează cu poziţia nr. 109 „Teren cu vegetaţie forestieră", conform anexei nr. 4.

5.   La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebra", secţiunea I „Bunuri imobile", poziţia nr. 9, coloana a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins: „L = 600 ml; I = 4 m" şi se introduce un nou paragraf intitulat „Drumuri forestiere", cu poziţia nr. 1, conform anexei nr. 5.

6.   Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romuli" se completează cu un nou paragraf intitulat „Drumuri forestiere", cu poziţia nr. 48, conform anexei nr. 6.

Art. II. - La anexa nr. 3 „Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Bistriţa-Năsăud" la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 şi 388 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 8 se modifică conform anexei nr. 7.

Art. III. - Anexele nr. 1 -7*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1 -7 sunt reproduse în facsimil

ANEXA nr. 1

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bistriţa Bârgăului

Drumuri forestiere

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar în RON

Situaţia juridică actuală

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

127

1.3.7.4.

Drum Auto

Forestier

"Pietroasa"

L=5,8 km, l = 5 m,

Suprafaţa terenului în amenajamentul silvic = 2 ha 9000 mp Indicativul drumului în amenajamentul silvic U.P. VI, UA 213 D întocmit de Direcţia Silvica Bistriţa, invelitoare de pietriş

1959

Domeniul public al comunei Bistriţa

Bârgăului, HCL. Nr. 17/2006 CF. nr.501 Bistriţa Bârgăului, nr.top.2801,

128

1.3.7.4.

Drum Auto

Forestier

"Huieşu"

L= 5,6 ; l = 5 m,

Suprafaţa terenului în amenajamentul silvic = 2 ha 8000 mp. Indicativul drumului în amenajamentul silvic U.P. VI ,U.A. 211 D întocmit de Direcţia Silvică Bistriţa, învelitoare de pietriş

1959

Domeniul public al comunei Bistriţa

Bârgăului, HCL. Nr. 17/2006. CF. nr.501 Bistriţa Bârgăului, nr.top.2549/2

ANEXA nr.2

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leşu

Drumuri forestiere

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar înRON

Situaţia juridică actuală

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

111

1.3.7.4.

Drum Auto Forestier "Valea Măgurii"

L= 3,5 km; l =3 m

Suprafaţa terenului în amenajamentul silvic = 1 ha 7000 mp Indicativul drumului în amenajamentul silvic

U.P. III, U.A. 165 D întocmit de Direcţia Silvică Bistriţa

1975

33437,00

Domeniul public al

comunei Leşu,

HCL.

Nr. 13/2006

CF. nr.500

Leşu

nr. top. 3025

112

1.3.7.4.

Drum Auto

Forestier

"Lescior"

L= 4,5 km;

Suprafaţa terenului în

amenajamentul silvic = 9000 mp; Indicativul drumului în

amenajamentul silvic U.P. III, U.A. 161 D identificat de Direcţia Silvica Bistriţa

1982

25947,00

Domeniul public al

comunei Leşu,

HCL.

Nr. 13/2006

CF. nr. 500

Leşu

nr.top.251.

ANEXA nr.3

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Maieru

Drumuri forestiere

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz, ai dării în folosinţă

Valoarea

de

inventar

Situatia juridică actuală

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

189

1.3.7.4

Drum Auto Forestier "Valea Caselor" -Maieru

L= 3,7 Km; l = 5 m

Suprafaţa = 2 ha 1000 mp Indicativul drumului in amenajamentul silvic U.P. III, 148 D întocmit de Direcţia Silvică Bistriţa

1982

45368

Domeniul public al comunei, HCL nr.21/2006

CF. nr. 1433

Nr. Top 1367/3,1406, 1415,1458

Maieru

ANEXA nr.4

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura Ilvei

Teren cu vegetaţie forestiera

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar RON

Situatia juridică actuală

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

109

Teren cu

vegetaţie

forestieră

pentru

construire

Drum Auto

Forestier

"Zinu

Bancu"

L= 2,79 km; l =6 m

Suprafaţa terenului în amenajamentul silvic = 7672 mp; Indicativul drumului în

amenajamentul silvic U.P. VIII, U.A. 64-65, întocmit de Direcţia Silvică Bistriţa

2002

Domeniul public al comunei Măgura Ilvei, HCL.

Nr.21/2006

CF. nr.68

Coşna

nr.top.1391

ANEXA nr.5

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebra

Drumuri forestiere

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de

inventar RON

Situatia juridică actuală

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

1.3.7.4

Drum Auto Forestier „Valea

Lungă"

L= 4 km, Suprafaţa terenului în

amenajamentul silvic = 2 ha 4000 mp; Indicativul drumului în amenajamentul silvic U.P. I , U.A. 369 D.stabilit de Direcţia Silvică Bistriţa

1978

36157, 667

Domeniul public al comunei Rebra ,HCL.

Nr. 10/2006

CF. nr.281   

Rebra

nr.top.322, 331,332.

ANEXA nr.6

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romuli

Drumuri forestiere

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de

inventar

Situatia juridică actuală

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

48

1.3.7.4

Drum Auto Forestier "Strâmba -Magurita si Strâmba Subpiatra"

L= 18,2 km, Suprafaţa terenului în amenajamentul silvic =10ha 9000mp; Indicativul drumului în amenajamentul silvic U.P. IV, UA 183 D.stabilit de Direcţia Silvică Bistriţa

1963

Domeniul public al comunei Romuli, HCL. Nr. 15/2006 CF. nr. 132

Romuli nr.top.1471

ANEXA 7

REŢEAUA DE DRUMURI COMUNALE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Poziţia kilometrică

Lungimea reala

Origine

Destinaţia

8

DC 2E

DJ 172 B (Rebra) -Valea Lungă -Rebra

0+000

0+600

0,6 km


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 988/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 988 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 988/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu