Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.975 din 04.11.2014

privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 06 noiembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor imobile, Administraţia Naţională „Apele Române“ îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Mihail Fâcă, secretar de stat Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar Adresa Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei)
1 63969 parţial 8.03.11 foraje 19 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul Harghita; -; -; Nr: -; DA Mureş 450
2 63970 parţial 8.03.11 foraje 82 buc. 13 buc. Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; DA Mureş 396.358
3 63973 parţial 8.03.11 foraje 6 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; DA Mureş 352
4 63971 parţial 8.03.11 foraje 18 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; DA Mureş 276
5 63972 parţial 8.03.11 foraje 63 buc. 7 buc. Ţara: România; judeţul: Alba; -; -; Nr: -; DA Mureş 266.292
6 63975 parţial 8.03.11 foraje 82 buc. 6 buc. Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -; DA Mureş 50.190
7 63959 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Buzău nr. foraje = 168, resursa teoretică de apă = 190.000 mii mc 6 buc. Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.412
8 63965 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Prahova nr. foraje = 104 foraje de observaţie + 40 puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204.227 mii mc 3 buc. Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.664
9 63963 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Ialomiţa nr. foraje = 113 resursa teoretică de apă = 147.000 mii mc (cu Dunăre) 3 buc. Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; - ; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 218.033
10 63961 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Dâmboviţa nr. foraje = 18, resursa teoretică de apă = 75.000 mii mc,7 foraje Ilfov 3 buc. Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.061
11 63958 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Brăila nr. foraje = 82, resursa teoretică de apă = 310.000 mii mc 1 buc. Ţara: România; judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 855
Nr. crt. Nr. M.F. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar Adresa Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei)
12 63960 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Călăraşi nr. foraje = 72, resursa teoretică de apă = 260.000 mii mc 4 buc. Ţara: România; judeţul: Călăraşi; - ; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.749
13 63980 parţial 8.03.11 foraje DA Siret 42 foraje 4 buc. Ţara: România; judeţul: Suceava; - ; -; Nr: -; DA Siret 54.386
14 108472 parţial 8.03.11 foraje de studii 49 foraje 1 buc. Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; - ; Nr: -; DAS 385
15 108476 parţial 8.03.11 foraje de studii 112 foraje 8 buc. Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; Nr: -; DAS 190.239
16 63989 parţial 8.03.11 foraje DA Prut 43 foraje de studiu 4 buc. Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; DA Prut 173
17 63991 parţial 8.03.11 foraje DA Prut 60 foraje de studiu 1 buc. Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; - ; Nr: -; DA Prut 349.103
18 63988 parţial 8.03.11 foraje DA Prut 28 foraje de studiu 3 buc. Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; - ; Nr: -; DA Prut 456.884
19 63949 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în BH Someş nr. foraje = 101 1 buc. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; Nr: -; DA Someş 398
20 63977 parţial 8.03.11 foraje DA Jiu 266 buc. 66 buc. Ţara: România; judeţul: Dolj; -; - ; Nr: -; DA Jiu 117.356
21 63979 parţial 8.03.11 foraje DA Jiu 27 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul: Gorj; -; - ; Nr: -; DA Jiu 174
22 63978 parţial 8.03.11 foraje DA Jiu 70 buc. 17 buc. Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; Nr: -; DA Jiu 4.856
23 63957 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Olt nr. foraje = 44, supr. totală = 63,36 mp 7 buc., supr. = 10,08 mp Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; DA Olt 19.256
24 116171 parţial 8.03.11 foraje de studii 60 foraje, supr. = 60 mp 7 buc., supr. = 7 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; - ; -; Nr: -; DAO 12.532
25 116174 parţial 8.03.11 foraje de studii 21 foraje, supr. = 21 mp 7 buc., supr. = 7 mp Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; DAO 10.084
26 116179 parţial 8.03.11 foraje de studii 42 foraje, supr. = 42 mp 13 buc., supr. = 13 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; DAO 29.720
27 116180 parţial 8.03.11 foraje de studii 21 foraje, supr. = 21 mp 5 buc., supr. = 5 mp Ţara: România; judeţul Covasna; -; -; Nr: -; DAO 14.260
Nr. crt. Nr. M.F. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar Adresa Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei)
28 116182 parţial 8.03.11 foraje de studii 13 foraje, supr. = 13 mp 2 buc., supr. = 2 mp Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; DAO 5.864
29 63982 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 176 foraje 7 buc. Ţara: România; judeţul: Bihor; -; - ; Nr: -; DA Crişuri 320.753
30 63981 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 107 foraje 4 buc. Ţara: România; judeţul: Arad; -; - ; Nr: -; DA Crişuri 90.700
31 63984 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 2 foraje 1 buc. Ţara: România; judeţul: Sălaj; - ;-; Nr: -; DA Crişuri 2.500
32 63985 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 32 foraje 1 buc. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; Nr: -; DA Crişuri 92.469
33 63952 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Argeş nr. foraje = 64 18 buc. Ţara: România; judeţul: Argeş; -; - ; Nr: -; DA Argeş-Vedea 73.435
34 63953 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Giurgiu nr. foraje = 95 43 buc. Ţara: România; judeţul: Giurgiu; - ; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 91.532
35 63954 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Teleorman nr. foraje = 134 85 buc. Ţara: România; judeţul: Teleorman; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 298.064
36 63955 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Dâmboviţa nr. foraje = 60 20 buc. Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 26.710
37 63956 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Ilfov nr. foraje = 27 9 buc. Ţara: România; judeţul: Ilfov; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 9.321
38 63962 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare nr. foraje = 24 10 buc. Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 16.480
39 113186 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare 10 foraje 3 buc. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 6; -; Nr: -; 4.613
40 113179 parţial 8.03.11 Foraje de studii 75 foraje 2 foraje Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 105
41 63951 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare nr. foraje = 518 buc., resursa teoretică = 0,83 miliarde mc/an 17 foraje Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 2.205


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 975/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 975 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu