Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.975 din 04.11.2014

privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 06 noiembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor imobile, Administraţia Naţională „Apele Române“ îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Mihail Fâcă, secretar de stat Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar Adresa Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei)
1 63969 parţial 8.03.11 foraje 19 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul Harghita; -; -; Nr: -; DA Mureş 450
2 63970 parţial 8.03.11 foraje 82 buc. 13 buc. Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; DA Mureş 396.358
3 63973 parţial 8.03.11 foraje 6 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; DA Mureş 352
4 63971 parţial 8.03.11 foraje 18 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; DA Mureş 276
5 63972 parţial 8.03.11 foraje 63 buc. 7 buc. Ţara: România; judeţul: Alba; -; -; Nr: -; DA Mureş 266.292
6 63975 parţial 8.03.11 foraje 82 buc. 6 buc. Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -; DA Mureş 50.190
7 63959 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Buzău nr. foraje = 168, resursa teoretică de apă = 190.000 mii mc 6 buc. Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.412
8 63965 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Prahova nr. foraje = 104 foraje de observaţie + 40 puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204.227 mii mc 3 buc. Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.664
9 63963 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Ialomiţa nr. foraje = 113 resursa teoretică de apă = 147.000 mii mc (cu Dunăre) 3 buc. Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; - ; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 218.033
10 63961 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Dâmboviţa nr. foraje = 18, resursa teoretică de apă = 75.000 mii mc,7 foraje Ilfov 3 buc. Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.061
11 63958 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Brăila nr. foraje = 82, resursa teoretică de apă = 310.000 mii mc 1 buc. Ţara: România; judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 855
Nr. crt. Nr. M.F. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar Adresa Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei)
12 63960 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Călăraşi nr. foraje = 72, resursa teoretică de apă = 260.000 mii mc 4 buc. Ţara: România; judeţul: Călăraşi; - ; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.749
13 63980 parţial 8.03.11 foraje DA Siret 42 foraje 4 buc. Ţara: România; judeţul: Suceava; - ; -; Nr: -; DA Siret 54.386
14 108472 parţial 8.03.11 foraje de studii 49 foraje 1 buc. Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; - ; Nr: -; DAS 385
15 108476 parţial 8.03.11 foraje de studii 112 foraje 8 buc. Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; Nr: -; DAS 190.239
16 63989 parţial 8.03.11 foraje DA Prut 43 foraje de studiu 4 buc. Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; DA Prut 173
17 63991 parţial 8.03.11 foraje DA Prut 60 foraje de studiu 1 buc. Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; - ; Nr: -; DA Prut 349.103
18 63988 parţial 8.03.11 foraje DA Prut 28 foraje de studiu 3 buc. Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; - ; Nr: -; DA Prut 456.884
19 63949 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în BH Someş nr. foraje = 101 1 buc. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; Nr: -; DA Someş 398
20 63977 parţial 8.03.11 foraje DA Jiu 266 buc. 66 buc. Ţara: România; judeţul: Dolj; -; - ; Nr: -; DA Jiu 117.356
21 63979 parţial 8.03.11 foraje DA Jiu 27 buc. 1 buc. Ţara: România; judeţul: Gorj; -; - ; Nr: -; DA Jiu 174
22 63978 parţial 8.03.11 foraje DA Jiu 70 buc. 17 buc. Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; Nr: -; DA Jiu 4.856
23 63957 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Olt nr. foraje = 44, supr. totală = 63,36 mp 7 buc., supr. = 10,08 mp Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; DA Olt 19.256
24 116171 parţial 8.03.11 foraje de studii 60 foraje, supr. = 60 mp 7 buc., supr. = 7 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; - ; -; Nr: -; DAO 12.532
25 116174 parţial 8.03.11 foraje de studii 21 foraje, supr. = 21 mp 7 buc., supr. = 7 mp Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; Nr: -; DAO 10.084
26 116179 parţial 8.03.11 foraje de studii 42 foraje, supr. = 42 mp 13 buc., supr. = 13 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; DAO 29.720
27 116180 parţial 8.03.11 foraje de studii 21 foraje, supr. = 21 mp 5 buc., supr. = 5 mp Ţara: România; judeţul Covasna; -; -; Nr: -; DAO 14.260
Nr. crt. Nr. M.F. Cod cls. Denumirea bunurilor imobile Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar Adresa Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei)
28 116182 parţial 8.03.11 foraje de studii 13 foraje, supr. = 13 mp 2 buc., supr. = 2 mp Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; Nr: -; DAO 5.864
29 63982 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 176 foraje 7 buc. Ţara: România; judeţul: Bihor; -; - ; Nr: -; DA Crişuri 320.753
30 63981 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 107 foraje 4 buc. Ţara: România; judeţul: Arad; -; - ; Nr: -; DA Crişuri 90.700
31 63984 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 2 foraje 1 buc. Ţara: România; judeţul: Sălaj; - ;-; Nr: -; DA Crişuri 2.500
32 63985 parţial 8.03.11 foraje DA Crişuri 32 foraje 1 buc. Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; Nr: -; DA Crişuri 92.469
33 63952 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Argeş nr. foraje = 64 18 buc. Ţara: România; judeţul: Argeş; -; - ; Nr: -; DA Argeş-Vedea 73.435
34 63953 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Giurgiu nr. foraje = 95 43 buc. Ţara: România; judeţul: Giurgiu; - ; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 91.532
35 63954 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Teleorman nr. foraje = 134 85 buc. Ţara: România; judeţul: Teleorman; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 298.064
36 63955 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Dâmboviţa nr. foraje = 60 20 buc. Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 26.710
37 63956 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Ilfov nr. foraje = 27 9 buc. Ţara: România; judeţul: Ilfov; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 9.321
38 63962 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare nr. foraje = 24 10 buc. Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea 16.480
39 113186 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare 10 foraje 3 buc. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 6; -; Nr: -; 4.613
40 113179 parţial 8.03.11 Foraje de studii 75 foraje 2 foraje Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr: -; DAB 105
41 63951 parţial 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare nr. foraje = 518 buc., resursa teoretică = 0,83 miliarde mc/an 17 foraje Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat 2.205


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 975/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 975 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu