E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 971 din 23 decembrie 1998

pentru infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in subordinea directa a primului-ministru, ca structura specializata de elaborare, coordonare si realizare unitara a politicii Guvernului Romaniei in domeniul relatiilor cu romanii care se afla in afara granitelor.
    (2) Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare este condus de un secretar de stat, ale carui atributii se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
    (3) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite dispozitii.
    (4) Secretarul de stat reprezinta Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice, romane sau straine.
    Art. 2
    (1) Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare are urmatoarele atributii principale:
    1. asigura consilierea si acorda asistenta, in domeniul relatiilor cu romanii de peste hotare, primului-ministru, demnitarilor si altor functionari publici guvernamentali;
    2. monitorizeaza modul in care au loc conservarea si afirmarea identitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase a romanilor de peste hotare, in conformitate cu standardele si cu practica internationala existente in materie, pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanei umane;
    3. se ocupa de reluarea si intarirea legaturilor romanilor cu patria lor de origine, Romania, prin asigurarea unui cadru adecvat, in conformitate cu legea romana si straina, pentru refacerea spatiului cultural, spiritual si etnic romanesc;
    4. elaboreaza strategii guvernamentale, programe si strategii sectoriale, destinate comunitatii romanilor de peste hotare;
    5. coopereaza cu compartimentele specializate din Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, din celelalte ministere si institutii publice, pentru desfasurarea programelor si armonizarea eforturilor de sprijinire a comunitatii romanesti de peste hotare;
    6. participa la manifestarile organizate de si pentru comunitatile romanesti de peste hotare;
    7. initiaza sau, dupa caz, avizeaza proiectele de acte normative care au incidenta asupra relatiilor cu romanii de peste hotare;
    8. elaboreaza si aplica, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, cu Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni si cu alte institutii publice avand atributii in domeniu, strategia pentru sprijinirea si dezvoltarea invatamantului in limba romana pentru persoanele de origine etnica romana in statele ai caror cetateni sunt, in conformitate cu tratatele si cu conventiile internationale existente;
    9. supravegheaza sau, dupa caz, asigura gestionarea fondurilor speciale aflate la dispozitia primului-ministru si a Guvernului Romaniei, destinate sprijinirii comunitatilor romanesti de peste hotare;
    10. indeplineste atributiile ce revin Guvernului Romaniei in relatiile cu persoanele juridice de drept privat, fara scop lucrativ, care desfasoara activitati ce au legatura cu comunitatile romanesti din afara frontierelor Romaniei;
    11. sprijina actiunile de recuperare, restaurare, conservare si punere in valoare a patrimoniului cultural-national romanesc din afara actualelor granite, actiuni initiate impreuna cu Ministerul Culturii si cu alte organisme specializate;
    12. contribuie financiar, impreuna cu Secretariatul de Stat pentru Culte, la construirea sau la restaurarea unor monumente si lacasuri de cult, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrari;
    13. actioneaza, in conditiile legii si in cooperare cu Ministerul Culturii, pentru protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si a obiceiurilor locale romanesti in zonele locuite de romani din cuprinsul altor state;
    14. colaboreaza cu Ministerul Educatiei Nationale, cu universitatile si cu organizatiile studentesti in problemele referitoare la studentii, doctoranzii si cadrele didactice de origine etnica romana de peste hotare, care beneficiaza de sprijin in cadrul sistemului national de invatamant din tara;
    15. stabileste si acorda din fondurile proprii un numar de burse de studii in beneficiul comunitatilor romanesti de peste hotare;
    16. realizeaza si acorda consultanta si sprijin financiar pentru elaborarea de studii romanesti, cercetari si monografii in zonele locuite de romani din cuprinsul altor state;
    17. editeaza sau sprijina editarea unor publicatii pentru si despre comunitatile romanesti de pretutindeni;
    18. in limita fondurilor proprii, planifica, stabileste catalogul, achizitioneaza numarul si volumul de publicatii, inclusiv titlurile de carte romaneasca semnificative pentru cultura nationala, si asigura distribuirea acestora catre comunitatile romanesti de pretutindeni;
    19. sprijina initiativele unor personalitati ale vietii publice din tara sau din strainatate, ale organizatiilor si comunitatilor romanesti de peste hotare, asigurand contactul direct cu acestea, in conformitate cu strategia adoptata de Guvernul Romaniei in domeniul acestor relatii;
    20. initiaza si organizeaza colocvii, dezbateri, simpozioane, precum si actiuni cu mass-media pe teme privind relatiile cu romanii de peste hotare;
    21. propune autoritatilor publice abilitate proiecte de colaborare transfrontaliera in cadrul euroregiunilor existente;
    22. intretine, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, legaturi cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare ale Romaniei din statele unde se afla comunitati romanesti;
    23. stabileste contacte cu ambasadele, atasatii de presa si cu ziaristii straini acreditati in Romania, in scopul informarii acestora asupra problemelor comunitatilor romanesti din statele respective;
    24. sprijina cooperarea economica intre agenti economici din Romania si din zonele locuite de romani din cuprinsul altor state, acordand consultanta, prin intermediul institutiilor competente, pentru investitorii de nationalitate romana, cetateni ai altor state;
    25. initiaza, organizeaza sau sprijina actiunile considerate necesare si oportune pentru realizarea obiectivelor prevazute de Guvernul Romaniei pentru comunitatile romanilor din afara hotarelor, cu respectarea legislatiei statelor unde exista comunitati ale etnicilor romani.
    (2) Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare indeplineste orice alte atributii in domeniu, stabilite prin decizii ale primului-ministru.
    Art. 3
    (1) In scopul colaborarii interdepartamentale eficiente si al corelarii programelor de actiuni, se constituie Comitetul interministerial pentru sprijinirea comunitatii romanesti de peste hotare, denumit in continuare Comitetul interministerial.
    (2) Comitetul interministerial este format din cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al fiecarui minister. Componenta nominala a Comitetului interministerial se stabileste prin decizie a primului-ministru.
    (3) Presedintele Comitetului interministerial este primul-ministru.
    (4) La reuniunile Comitetului interministerial pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Senatului, ai Camerei Deputatilor, ai Presedintiei, ai autoritatilor administratiei publice centrale si locale si ai altor institutii publice.
    (5) Comitetul interministerial se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
    (6) Comitetul interministerial prezinta Guvernului, periodic, dar cel putin o data pe an, rapoarte cu privire la stadiul realizarii programelor de actiuni specifice.
    (7) Organizarea reuniunilor si secretariatul lucrarilor Comitetului interministerial sunt asigurate de catre Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare.
    Art. 4
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia de a informa, in scris si in termen optim, Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare despre actele sau actiunile pe care le initiaza, cu incidenta asupra relatiilor cu romanii de peste hotare.
    Art. 5
    In realizarea atributiilor sale Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare raspunde pentru:
    a) toate prestatiile care privesc respectarea drepturilor fundamentale ale etnicilor romani, cetateni straini si apatrizi, in raporturile cu autoritatile romane;
    b) modul in care, in relatiile cu autoritatile publice din statele in care domiciliaza, sunt respectate drepturile persoanelor de origine romana.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 12, exclusiv demnitarul, din care 6 posturi sunt preluate de la Departamentul Informatiilor Publice si 6 posturi sunt preluate, prin redistribuire, din numarul total de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din structura organizatorica a Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat de secretarul de stat.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.
    Art. 7
    Resursele financiare necesare activitatii Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare sunt cuprinse in bugetul Secretariatului General al Guvernului si sunt folosite pentru realizarea actiunilor in beneficiul romanilor de peste hotare, conform strategiei adoptate in domeniu de Guvernul Romaniei.
    Art. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 42/1998 privind reorganizarea Departamentului Informatiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 9 februarie 1998 se modifica in mod corespunzator.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Departamentul Informatiilor Publice
                       Rasvan Popescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare
     ___________________________
    | Functii de conducere -  1 |
    | Functii de executie  - 11 |
    | Total                - 12 |
    |___________________________|

                  __________________
                 | SECRETAR DE STAT |
                 |__________________|
                          |
                          |    __________________________
                          |___| Cabinet secretar de stat |
                          |   |__________________________|
                      ____|_____
                     | Director |
                     |__________|
                           |
             ______________|______________
    ________|_______           ___________|___________
   |                |         | Sector Comunicare     |
   | Sector Romanii |         | si relatii cu romanii |
   | din vecinatate |         | de peste hotare       |
   |________________|         |_______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 971/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 971 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu