E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 971 din 23 decembrie 1998

pentru infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 31 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in subordinea directa a primului-ministru, ca structura specializata de elaborare, coordonare si realizare unitara a politicii Guvernului Romaniei in domeniul relatiilor cu romanii care se afla in afara granitelor.
    (2) Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare este condus de un secretar de stat, ale carui atributii se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
    (3) In exercitarea atributiilor care ii revin secretarul de stat emite dispozitii.
    (4) Secretarul de stat reprezinta Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare in raporturile cu ministerele, cu alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice, romane sau straine.
    Art. 2
    (1) Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare are urmatoarele atributii principale:
    1. asigura consilierea si acorda asistenta, in domeniul relatiilor cu romanii de peste hotare, primului-ministru, demnitarilor si altor functionari publici guvernamentali;
    2. monitorizeaza modul in care au loc conservarea si afirmarea identitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase a romanilor de peste hotare, in conformitate cu standardele si cu practica internationala existente in materie, pentru protejarea drepturilor fundamentale ale persoanei umane;
    3. se ocupa de reluarea si intarirea legaturilor romanilor cu patria lor de origine, Romania, prin asigurarea unui cadru adecvat, in conformitate cu legea romana si straina, pentru refacerea spatiului cultural, spiritual si etnic romanesc;
    4. elaboreaza strategii guvernamentale, programe si strategii sectoriale, destinate comunitatii romanilor de peste hotare;
    5. coopereaza cu compartimentele specializate din Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, din celelalte ministere si institutii publice, pentru desfasurarea programelor si armonizarea eforturilor de sprijinire a comunitatii romanesti de peste hotare;
    6. participa la manifestarile organizate de si pentru comunitatile romanesti de peste hotare;
    7. initiaza sau, dupa caz, avizeaza proiectele de acte normative care au incidenta asupra relatiilor cu romanii de peste hotare;
    8. elaboreaza si aplica, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, cu Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni si cu alte institutii publice avand atributii in domeniu, strategia pentru sprijinirea si dezvoltarea invatamantului in limba romana pentru persoanele de origine etnica romana in statele ai caror cetateni sunt, in conformitate cu tratatele si cu conventiile internationale existente;
    9. supravegheaza sau, dupa caz, asigura gestionarea fondurilor speciale aflate la dispozitia primului-ministru si a Guvernului Romaniei, destinate sprijinirii comunitatilor romanesti de peste hotare;
    10. indeplineste atributiile ce revin Guvernului Romaniei in relatiile cu persoanele juridice de drept privat, fara scop lucrativ, care desfasoara activitati ce au legatura cu comunitatile romanesti din afara frontierelor Romaniei;
    11. sprijina actiunile de recuperare, restaurare, conservare si punere in valoare a patrimoniului cultural-national romanesc din afara actualelor granite, actiuni initiate impreuna cu Ministerul Culturii si cu alte organisme specializate;
    12. contribuie financiar, impreuna cu Secretariatul de Stat pentru Culte, la construirea sau la restaurarea unor monumente si lacasuri de cult, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrari;
    13. actioneaza, in conditiile legii si in cooperare cu Ministerul Culturii, pentru protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si a obiceiurilor locale romanesti in zonele locuite de romani din cuprinsul altor state;
    14. colaboreaza cu Ministerul Educatiei Nationale, cu universitatile si cu organizatiile studentesti in problemele referitoare la studentii, doctoranzii si cadrele didactice de origine etnica romana de peste hotare, care beneficiaza de sprijin in cadrul sistemului national de invatamant din tara;
    15. stabileste si acorda din fondurile proprii un numar de burse de studii in beneficiul comunitatilor romanesti de peste hotare;
    16. realizeaza si acorda consultanta si sprijin financiar pentru elaborarea de studii romanesti, cercetari si monografii in zonele locuite de romani din cuprinsul altor state;
    17. editeaza sau sprijina editarea unor publicatii pentru si despre comunitatile romanesti de pretutindeni;
    18. in limita fondurilor proprii, planifica, stabileste catalogul, achizitioneaza numarul si volumul de publicatii, inclusiv titlurile de carte romaneasca semnificative pentru cultura nationala, si asigura distribuirea acestora catre comunitatile romanesti de pretutindeni;
    19. sprijina initiativele unor personalitati ale vietii publice din tara sau din strainatate, ale organizatiilor si comunitatilor romanesti de peste hotare, asigurand contactul direct cu acestea, in conformitate cu strategia adoptata de Guvernul Romaniei in domeniul acestor relatii;
    20. initiaza si organizeaza colocvii, dezbateri, simpozioane, precum si actiuni cu mass-media pe teme privind relatiile cu romanii de peste hotare;
    21. propune autoritatilor publice abilitate proiecte de colaborare transfrontaliera in cadrul euroregiunilor existente;
    22. intretine, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, legaturi cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare ale Romaniei din statele unde se afla comunitati romanesti;
    23. stabileste contacte cu ambasadele, atasatii de presa si cu ziaristii straini acreditati in Romania, in scopul informarii acestora asupra problemelor comunitatilor romanesti din statele respective;
    24. sprijina cooperarea economica intre agenti economici din Romania si din zonele locuite de romani din cuprinsul altor state, acordand consultanta, prin intermediul institutiilor competente, pentru investitorii de nationalitate romana, cetateni ai altor state;
    25. initiaza, organizeaza sau sprijina actiunile considerate necesare si oportune pentru realizarea obiectivelor prevazute de Guvernul Romaniei pentru comunitatile romanilor din afara hotarelor, cu respectarea legislatiei statelor unde exista comunitati ale etnicilor romani.
    (2) Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare indeplineste orice alte atributii in domeniu, stabilite prin decizii ale primului-ministru.
    Art. 3
    (1) In scopul colaborarii interdepartamentale eficiente si al corelarii programelor de actiuni, se constituie Comitetul interministerial pentru sprijinirea comunitatii romanesti de peste hotare, denumit in continuare Comitetul interministerial.
    (2) Comitetul interministerial este format din cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al fiecarui minister. Componenta nominala a Comitetului interministerial se stabileste prin decizie a primului-ministru.
    (3) Presedintele Comitetului interministerial este primul-ministru.
    (4) La reuniunile Comitetului interministerial pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai Senatului, ai Camerei Deputatilor, ai Presedintiei, ai autoritatilor administratiei publice centrale si locale si ai altor institutii publice.
    (5) Comitetul interministerial se intruneste semestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
    (6) Comitetul interministerial prezinta Guvernului, periodic, dar cel putin o data pe an, rapoarte cu privire la stadiul realizarii programelor de actiuni specifice.
    (7) Organizarea reuniunilor si secretariatul lucrarilor Comitetului interministerial sunt asigurate de catre Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare.
    Art. 4
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia de a informa, in scris si in termen optim, Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare despre actele sau actiunile pe care le initiaza, cu incidenta asupra relatiilor cu romanii de peste hotare.
    Art. 5
    In realizarea atributiilor sale Departamentul pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare raspunde pentru:
    a) toate prestatiile care privesc respectarea drepturilor fundamentale ale etnicilor romani, cetateni straini si apatrizi, in raporturile cu autoritatile romane;
    b) modul in care, in relatiile cu autoritatile publice din statele in care domiciliaza, sunt respectate drepturile persoanelor de origine romana.
    Art. 6
    (1) Structura organizatorica a Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 12, exclusiv demnitarul, din care 6 posturi sunt preluate de la Departamentul Informatiilor Publice si 6 posturi sunt preluate, prin redistribuire, din numarul total de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    (3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din structura organizatorica a Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat de secretarul de stat.
    (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.
    Art. 7
    Resursele financiare necesare activitatii Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare sunt cuprinse in bugetul Secretariatului General al Guvernului si sunt folosite pentru realizarea actiunilor in beneficiul romanilor de peste hotare, conform strategiei adoptate in domeniu de Guvernul Romaniei.
    Art. 8
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 26 august 1994, cu modificarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 42/1998 privind reorganizarea Departamentului Informatiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 9 februarie 1998 se modifica in mod corespunzator.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Departamentul Informatiilor Publice
                       Rasvan Popescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Peste Hotare
     ___________________________
    | Functii de conducere -  1 |
    | Functii de executie  - 11 |
    | Total                - 12 |
    |___________________________|

                  __________________
                 | SECRETAR DE STAT |
                 |__________________|
                          |
                          |    __________________________
                          |___| Cabinet secretar de stat |
                          |   |__________________________|
                      ____|_____
                     | Director |
                     |__________|
                           |
             ______________|______________
    ________|_______           ___________|___________
   |                |         | Sector Comunicare     |
   | Sector Romanii |         | si relatii cu romanii |
   | din vecinatate |         | de peste hotare       |
   |________________|         |_______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 971/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 971 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu