Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 952 din 13 octombrie 2000

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informatii in Institutul National de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 522 din 24 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informatii in Institutul National de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 12 aprilie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul hotararii va avea urmatorul cuprins:
    "Hotarare privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Institutul National de Informatii se reorganizeaza in Academia Nationala de Informatii, institutie militara de invatamant superior cu sediul in Bucuresti, aflata in subordinea Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Academia Nationala de Informatii asigura formarea, specializarea si perfectionarea cadrelor militare de informatii, active si de rezerva, pentru nevoile Serviciului Roman de Informatii si pentru alte institutii de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale.
    (3) Pregatirea si perfectionarea in cadrul Academiei Nationale de Informatii a cadrelor apartinand altor institutii de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale se fac pe baza unor protocoale incheiate cu Serviciul Roman de Informatii.
    (4) Cu aprobarea si in conditiile stabilite de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in cadrul Academiei Nationale de Informatii pot fi pregatiti si studenti straini, pe baza unor protocoale incheiate in acest scop intre Serviciul Roman de Informatii si organele similare de informatii ale statelor de care acestia apartin."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    In cadrul Academiei Nationale de Informatii functioneaza:
    a) Facultatea de Psihosociologie - cu specializarea psihosociologie - informatii;
    b) Facultatea de Stiinte ale Comunicarii - cu specializarea comunicare sociala - informatii;
    c) Sectia de studii aprofundate, invatamant postuniversitar si doctorat;
    d) Departamentul pentru Siguranta Nationala si Integrare Euroatlantica;
    e) Editura Academiei Nationale de Informatii;
    f) Centrul de Perfectionare a Cadrelor si de Pregatire a Ofiterilor de Rezerva;
    g) Centrul de Instruire si Perfectionare a Cadrelor Tehnico-Operative.
    (2) Centrele de perfectionare sunt unitati militare distincte a caror activitate de invatamant este coordonata de Academia Nationala de Informatii, potrivit competentelor stabilite in acest scop prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii si prin Carta Universitara."
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) In conformitate cu normele legale in vigoare si in functie de nevoile Serviciului Roman de Informatii, in conditiile legii, se pot infiinta si alte facultati, colegii universitare, specializari sau alte structuri institutionale.
    (2) Profilurile de pregatire ale facultatilor si colegiilor, precum si specializarile, prevazute in alin. (1), se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Structura organizatorica, statul de organizare si tabela de inzestrare la pace si la razboi, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Academiei Nationale de Informatii se intocmesc pe baza legilor in vigoare si in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si se aproba de directorul Serviciului Roman de Informatii."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Durata studiilor la cursurile de zi ale facultatilor din cadrul Academiei Nationale de Informatii este de 4 ani, fara posibilitatea repetarii anilor de studii.
    (2) Durata cursurilor la celelalte forme de pregatire din cadrul Academiei Nationale de Informatii se stabileste, in conformitate cu prevederile legale, prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Admiterea in facultatile Academiei Nationale de Informatii se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la admiterea in invatamantul superior de stat, prin concurs ce include si probe de testare a aptitudinilor specifice ofiterului de informatii.
    (2) Criteriile de selectionare a candidatilor si cifrele anuale de scolarizare pentru Academia Nationala de Informatii se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii."
    8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Planurile de invatamant ale facultatilor se elaboreaza de acestea, se avizeaza de Senatul Academiei Nationale de Informatii si de Ministerul Educatiei Nationale, pentru a fi in concordanta cu standardele nationale, si se aproba de directorul Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Planurile de invatamant ale centrelor de perfectionare se elaboreaza de catre acestea, se avizeaza de Senatul Academiei Nationale de Informatii si se aproba de directorul Serviciului Roman de Informatii.
    (3) Programele analitice ale cursurilor ce se organizeaza in centrele de perfectionare se avizeaza de Senatul Academiei Nationale de Informatii si se aproba de membrii Biroului Executiv al Consiliului Director al Serviciului Roman de Informatii, potrivit competentelor acestora.
    (4) Programele analitice ale facultatilor, departamentelor si sectiilor se aproba de Senatul Academiei Nationale de Informatii."
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Personalul didactic al Academiei Nationale de Informatii se compune din personalul didactic militar si civil care ocupa functii didactice in conformitate cu Statutul personalului didactic, precum si din corpul instructorilor militari.
    (2) Numirea, promovarea si eliberarea din functie a personalului didactic al Academiei Nationale de Informatii se fac de catre directorul Serviciului Roman de Informatii, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru invatamantul superior si a reglementarilor interne specifice Serviciului Roman de Informatii."
    10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Normele didactice sunt stabilite de Senatul Academiei Nationale de Informatii, in conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic, adaptate la conditiile invatamantului militar."
    11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Academia Nationala de Informatii poate folosi, in functie de cerinte, si cadre didactice din alte institutii de invatamant superior, specialisti din domeniul activitatii informativ-operative, al cercetarii stiintifice sau din aparatul de stat, care indeplinesc conditiile legale, in calitate de cadre didactice asociate sau de profesori asociati invitati."
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Studentilor Academiei Nationale de Informatii li se acorda grade militare si solde corespunzatoare anului de studiu."
    13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Absolventii Academiei Nationale de Informatii care au promovat examenul de licenta primesc diploma de licenta in profilul si specializarea urmate, precum si brevet de ofiter in conditiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Absolventii Academiei Nationale de Informatii care nu au promovat examenul de licenta primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de lunga durata si copie de pe foaia matricola.
    (3) Absolventii Academiei Nationale de Informatii vor primi grade militare in raport cu rezultatele obtinute, in conditiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Roman de Informatii."
    14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Absolventilor cursurilor postuniversitare ale Academiei Nationale de Informatii li se acorda, potrivit legii, diplome sau certificate de absolvire, in functie de caracterul si nivelul acestora."
    15. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Repartizarea absolventilor facultatilor din cadrul Academiei Nationale de Informatii se face in functie de nevoile Serviciului Roman de Informatii.
    (2) Absolventii apartinand altor institutii de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, cu care Serviciul Roman de Informatii a incheiat protocoale pentru pregatirea si perfectionarea cadrelor in Academia Nationala de Informatii, vor fi repartizati acestor institutii."
    16. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Candidatii admisi la facultati si la Sectia de studii aprofundate, invatamant postuniversitar si doctorat ale Academiei Nationale de Informatii sunt considerati incorporati, respectiv detasati, pe perioada studiilor sau convocarilor de pregatire."
    17. Dupa articolul 16 se introduce articolul 16^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 16^1
    (1) Candidatii declarati admisi la facultatile Academiei Nationale de Informatii vor incheia contracte de scolarizare cu Serviciul Roman de Informatii.
    (2) Prin contractul de scolarizare acestia se obliga ca dupa absolvire sa lucreze minimum 10 ani in cadrul Serviciului Roman de Informatii, in functie de nevoile institutiei.
    (3) In cazurile de exmatriculare, incetare a scolarizarii la cererea studentului, trecere in rezerva pentru: savarsirea de infractiuni, abateri disciplinare grave sau repetate ori incalcari ale onoarei si demnitatii militare, statuate in coduri interne de conduita, alte fapte incompatibile cu Statutul cadrelor militare si cu regulamentele militare, precum si in situatia nerespectarii angajamentului de a lucra minimum 10 ani in cadrul Serviciului Roman de Informatii, studentul sau absolventul este obligat sa restituie cheltuielile de scolarizare si intretinere.
    (4) La stabilirea sumelor ce urmeaza sa fie restituite se va tine seama de timpul servit, in calitate de cadru militar in activitate, in structurile Serviciului Roman de Informatii.
    (5) Prin cheltuieli de scolarizare si intretinere se intelege cheltuielile efectuate cu hranirea, echiparea, cazarea si alte drepturi asigurate studentilor pe timpul scolarizarii, suportate din bugetul Serviciului Roman de Informatii."
    18. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Studentii sau absolventii care din motive neimputabile lor nu isi mai pot onora contractul de scolarizare nu sunt obligati sa restituie cheltuielile de scolarizare.
    (2) Studentilor Academiei Nationale de Informatii care au absolvit anul I de studii li se recunoaste stagiul militar satisfacut."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 206/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 12 aprilie 1995, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Directorul
                       Serviciului Roman de Informatii,
                       Costin Georgescu

                       p. Ministrul educatiei nationale,
                       Adrian Miroiu,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 952/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 952 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu