Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 936 din 1 septembrie 2010

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotarârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din 10 septembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Borşa", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 82 se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 83-91, prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chinteni", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 79 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 80-82, prevăzute în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dăbâca", secţiunea I „Bunuri imobile":

- la poziţia nr. 9, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Construcţii pentru învăţământ"; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Construcţie cu destinaţia de centru pentru asistenţă elevi de tip «after-school», situată în localitatea Dăbâca la nr. 17, cu 4 încăperi în suprafaţă de 183,46 mp, având regim de înălţime parter, construită din cărămidă pe fundaţie din beton şi acoperiş din ţiglă, cu următoarele vecinătăţi: la nord - Perşa Ileana, la vest - cămin cultural, la sud - drumul judeţean DJ 161 şi la est - Perşa Ileana"; coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1968"; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „153387,00" si coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Dăbâca, conform Legii învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului Local nr. 13/1999".

4. Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izvoru Crişului" se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile", la poziţia nr. 32, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Teren aferent clădirii dispensarului veterinar situat în localitatea Izvoru Crişului la nr. 93, în suprafaţă de 460 mp, identificat cu nr. tarla I 35, nr. parcelă 93 şi nr. topo. 391/4, având următoarele vecinătăţi: la N - drum în proprietatea comunei Izvoru Crişului, la S - teren proprietate privată a comunei Izvoru Crişului, la V-Antal Albert şi la E - proprietatea comunei Izvoru Crişului"; coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1961"; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „193,18" şi coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Izvoru Crişului, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului Local nr. 18/1999";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 67 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 68, prevăzută în anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vad", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 35 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 36, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. II. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA Nr. 1

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Borşa

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

83

1.6.2.

Spaţiu desfăşurare

activităţi

„after-school"

Clădire cu destinaţie pentru învăţământ şi cultură, situată în intravilanul localităţii Borşa la numărul 537, în suprafaţă de 198 mp, tarlaua numărul 24, parcela numărul 622, având vecinătăţi: la nord - Cotârlă Vasile, la est - şcoala Borşa, la sud - şcoala Borşa, la vest - drum

1904

50.340

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 39/2009

84

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Ciumăfaia, în locul numit „Pe deal", în suprafaţă de 2.000 mp, tarlaua numărul 8, parcela numărul 33, având vecinătăţi: la nord - Morar Maria, la est- drum, la sud - Morar Maria, la vest - Morar Maria

2009

400

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 39/2009

85

Teren

Teren situat în extravilanul localităţii Ciumăfaia, în locul numit „Clejie", în suprafaţă de 500 mp, tarlaua numărul 5, parcela numărul 1, având vecinătăţi: la nord - Valea Borşa, la est- Clejia Reformată, la sud - Clejia Reformată, la vest - Clejia Reformată

2009

100

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 39/2009

86

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Buzaia" (de la Mircea Ţiganu - pod Buzaia - la pod Giula), situat în extravilanul localităţii Borşa, în lungime de 2.000 m, compus din drumurile de exploatatie: De2170, De2173, De 1417şi De 1412

1965

17.300

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

87

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Hagău - Borşa Cătun" (de la Lena Pista - Composesorat Făurişte-Nergheş- pod Cearaboc - la şcoala Tonei), situat în extravilanul localităţii Borşa, în lungime de 5.760 m, compus din drumurile de exploatatie: De 2095, De 2557/1, De 2532/1 şi De 2641/1

1962

49.600

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

88

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Sub Holomburi- Toader" (de la Şcoala Borşa Cătun-Toader- la ramificaţia pod Râtul Taurilor), situat în extravilanul localităţii Borşa, în lungime de 2.540 m, compus din drumurile de exploatatie: De 2468, De 2469 şi De „Râtul Taurilor"

1964

21.900

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

89

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Horgoş-Baltă", situat în extravilanul localităţii Borşa, în lungime de 522 m, compus din drumurile de exploatatie: De 2416/1 şi De 2065

1960

4.500

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

90

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „Borşa-Ciumăfaia", situat în extravilanul localităţii Borşa, în lungime de 2.400 m, compus din drumurile de exploatatie: De 441, De 236, De 212 şi De 221

1961

20.700

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

91

1.3.7.1.

Drum de câmp

Drum de câmp nepietruit „La ţăranu", situat în extravilanul localităţii Borşa, în lungime de 1.300 m, compus din drumul de exploatatie De 1583

1963

11.200

Domeniul public al comunei Borşa, conform Hotărârii consiliului local nr. 42/2009

ANEXA Nr. 2

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chinteni

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

80

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Feiurdeni, în suprafaţă de 567 mp, identificat în tarlaua 14, parcela 566, cu următoarele vecinătăţi:

la N - Florea Ana,  la S - Pop Ioan, la V -drum şi la E -vale

2009

5.410

Domeniul public al comunei Chinteni, conform Hotărârii consiliului local nr. 69/2009

81

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Feiurdeni, în suprafaţă de 100 mp, identificat în tarlaua 89, parcela 90, cu următoarele vecinătăţi:

la N - Cîmpean T, la S - Turdean G., la V - drum şi la E - păşune

2009

960

Domeniul public al comunei Chinteni, conform Hotărârii consiliului local nr. 69/2009

82

1.3.7.1.

Drum vicinal

Drum vicinal, din pământ, face legătura între localităţile Chinteni si Măcicasu, în lungime de 3,610 km

1950

41.900

Domeniul public al comunei Chinteni, conform Hotărârii consiliului local nr. 69/2009

ANEXA Nr. 3

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izvoru Crişului

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

68

Teren

Teren situat în intravilanul localităţii Izvoru Crişului, la nr. 93, cu destinaţia de amplasament pentru „Centrul de zi pentru copii", în suprafaţă de 1.060 mp, identificat cu nr. tarla 135, nr. parcelă 93/1 şi nr. topo. 381/3, cu următoarele vecinătăţi: la N - drum proprietatea comunei Izvoru Crişului, la S - teren proprietatea comunei Izvoru Crişului, la V - dispensar veterinar proprietatea comunei Izvoru Crişului şi la E -Antal Levente

1961

445,16

Domeniul public al comunei Izvoru Crişului, conform Hotărârii consiliului local nr. 49/2009

ANEXA Nr. 4

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vad

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

-lei-

Situaţia juridică actuală

36

1.6.2.

Construcţie - centru de asistenţă copii

Clădire - centru de asistenţă pentru copii, situată în localitatea Bogata de Jos la nr. 119A, în suprafaţă de 250 mp, compusă din 3 încăperi, construită pe fundaţie din piatră, cu zidărie din cărămidă şi acoperiş din tablă, cu regim de înălţime parter

1962

Domeniul public al comunei Vad, conform Hotărârii consiliului local nr. 30/2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 936/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 936 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu