Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 933 din 20 august 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 639 din 5 septembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 29 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Barza":

a) se abrogă poziţia nr. 23;

b) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teiş-Barza-Braneţ, L = 5,56 km, l = 6 m, km 1+127-6+687; drum din beton";

- la poziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004";

- la poziţia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2241001,14";

- la poziţia nr. 1, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Protocol 2975/1998 în conf. cu O.G./43/1997 şi Lg. 8/1996; Program SAPARD";

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canton - Şcoala Veche, L = 930 m, l = 6 m";

- poziţia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.602";

- la poziţia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1";

- la poziţia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „uliţa castanilor";

- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canton-Cimitir, L = 609 m, l = 6 m";

- la poziţia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6942,6";

- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Uliţa tineretului";

- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 644 -Pod Bârlui, L= 1010 m, l = 6 m";

- la poziţia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11514";

- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala Veche -As. Agric, L = 217 m, l = 6 m";

- la poziţia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.473,8";

- la poziţia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4";

- la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „sediu primărie comuna Barza";

- la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „construcţie cărămidă, acoperită cu tablă, St = 898,65 mp, Sc = 329 mp, Sd = 671,23 mp, Su = 570,65 mp, vecinătăţi: E - Drum comunal, V - Gugilă Smarandache, S - Drum comunal, N - Gugilă Smarandache";

- la poziţia nr. 22, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008";

- la poziţia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „740751,09".

c) se completează cu poziţiile nr. 26-81, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2.  Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oboga" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

3.  Anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Spineni" se completează cu poziţiile nr. 57-71, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4.  Anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Strejeşti" se completează cu poziţiile nr. 98-99, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. II. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Barza

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

26

1.3.7.1.

ULIŢA GENGEA

Cămin Cultural - Gengea

L=1600m

l=6m

1960

18240

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

27

1.3.7.1.

ULIŢA ZAMFIREŞTI

DC 155 -Gengea

L=200 m

l=6m

1960

2280

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

28

1.3.7.1.

ULIŢA LILIACULUI

DC 155 -Gengea

L=335 m

l=6m

1960

3819

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

29

1.3.7.1.

ULIŢA MOŞTENESCU

DC 155 -Truică

L=732 m

l=6m

1960

8344,8

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

30

1.3.7.1.

ULIŢA SIBIULUI

BESLIU  TRAIAN  -  DC - SIMA-CRAU L=511 m

l=5m

1960

4854,5

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

31

1.3.7.2.

PODEŢ  TUBULAR   PESTE BÂRLUI- SARU

D=1200 mm

L=5m

1=1 m

1960

3600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

32

1.3.7.2.

PODEŢ  TUBULAR   PESTE BÂRLUI-OPREŞTI

D=1000 mm

L=5m

1=1 m

1960

3200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

33

1.3.7.2.

PODEŢ  TUBULAR   PESTE BÂRLUI -ZOOTEHNIE

D=1000 mm

L=5m

l=1 m

1960

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

34

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - GHIŢĂ MARIA

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

35

1.8.1.

FÂNTÂNĂ     PUBLICĂ     - DINCĂ ION

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

36

1.8.1.

FÂNTÂNĂ     PUBLICĂ     - CIMPOIERU

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

37

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ   - GUGILĂ FLOREA

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

38

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ   - DIACONU MARIN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

39

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ   - CRAU

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

40

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ   - POPESCU I.

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

41

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ   - NACIU G

TUBD= 1100 mm

Sc= 16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

42

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - VOICU MARIN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

43

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - BARONESCU IULIAN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

44

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - MANEA ION

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

45

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - STROE VICTOR

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

46

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - ROTARU GHEORGHE

TUBD = 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

47

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ- GHIŢĂ MARIN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

48

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - CĂMIN CULTURAL

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

49

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - BISERICĂ

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

50

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON CU CAMERE DE CAPTARE

D=600 mm

L=10m

situat la km 6+671,3 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

15000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

51

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON

D=600 mm

L=11 m

situat la km 6+416,5 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

16500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

52

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON

D=600 mm

L=9m

situat la km 6+212,15 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

53

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR TRANSVERSAL

D=600 mm

L=9m

situat la km 5+376,8 pe DC 155 Teis-Barza- Branet

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

54

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR LONGITUDINAL DREPT

D=600 mm

L=5m

situat la km 4+988,74 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

7500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

55

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON CU CAMERE DE CAPTARE

D=600 mm

L=8m

situat la km 4+963,74 pe

DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

12000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

56

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=6m

situat la km 3+550,4 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

9000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

57

1.3.17.2.

PODEŢ TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=7m

situat la km 2+699,78 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

10500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

58

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=7m

situat la km 2+686,78 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

8500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

59

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=6m

situat la km 2+305,78 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

7200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

60

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=8m

situat la km 2+121,23 pe DC 155 Teis-Barza- Braneţ

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

61

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=8m

situat la km 1+615 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

62

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=8m

situaţia km 1+520,5 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

63

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=9m

situat la km 3+987,26 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

64

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=8m

situat la km 3+895,4 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

65

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=8m

situat la km 4+575,25 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

11200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

66

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=5m

situat la km 5+235,3 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

7000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

67

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=9m

situat la km 5+489,8 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

12600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

68

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=7m

situat la km 5+509,8 pe DC 155 Teiş-Bârza- Braneţ

2004

9800

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

69

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=7m

situat la km 5+556,3 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

9800

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

70

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=8m

situat la km 5+852,6 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

11200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

71

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=6m

situat la km 5+912 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

840

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

72

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=11 m

situaţia km 5+912,6 pe DC 155 Teis-Barza- Braneţ

2004

15400

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

73

1.3.17.2.

PODEŢTUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=7m

situaţia km 6+416,5 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

9800

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

74

1.3.17.2.

PODEŢ DALAT

B=10 m

L=1 m

situat la km 2+280,78 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

15000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

75

1.3.17.2.

PODEŢ DALAT

B=9 m

L=1 m

situat la km 3+709,9 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

76

1.3.17.2.

PODEŢ DALAT

B=9 m

L=1 m

situat la km 4+500,4 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

77

1.3.17.2.

PODEŢ DALAT TRANSVERSAL

B=9 m

L=2m

situat la km 5+768,5 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

78

1.3.17.2.

PODEŢ DALAT TRANSVERSAL

B=9 m

L=1 m

situat la km 6+493,6 pe DC 155 Teiş-Barza- Braneţ

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

79

1.3.7.1.

DRUM EXPLOATARE De 153BRANEŢ

DJ644-HALTA BRANEŢ

1960

14250

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

80

TEREN CC 156

Situat pe De 153 St=9700 mp Vecinătăţi:

N-Ps 155

S-Ps 155

E-De 153

V-Ps 157

1975

18430

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

81

TEREN ZONA CREŢU

St= 5000 mp

N-De 372

S-Matei Ştefan

E-pârâul Gengea

V-T33

2006

9500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oboga

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

1

1.3.7.

D.C.2

D.C. 2 - din beton începe de la DJ 643 până la hotar Pietriş

St= 22 925 mp

L=3275 m

l=7m

1995

9244660

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

2

1.3.7.1.

D.C.2A

L=3660 ml

2005

10331437

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

3

1.3.7.1.

ULIŢA STROILEŞTI

DJ.643 - Poiana Şutu L.

St=4690 mp

L=670 ml

l=7m

1968

24893

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

4

1.3.7.1.

ULIŢA L. MARE

Sosea-Poiana Sutu St=2520 mp

L=420 ml

l=6m

1968

15605

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

5

1.3.7.1

ULIŢA L. MICA

Sosea-Poiana Sutu St=3120 mp

L=520 ml

l=6m

1968

19320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

6

1.3.7.1

ULIŢA RUSALA

Rusala

St=1488 mp

L=248 ml

l=6m

1968

9214

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

7

1.3.7.1.

ULIŢA BĂRBULESCU

Plopi-Poiana Barbulescu

St=600 mp

L=100ml

l=6 ml

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

8

1.3.7.1

ULIŢA TURCITU- BISERICĂ

Turcitu C-tin-Biserică

St=1920mp

L=320 ml

l=6 ml

1968

11889

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

9

1.3.7.1

ULIŢA POIANA BISERICĂ

Scoală-Biserica

St=2520 mp

L=420 ml

l=6 ml

1968

15605

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

10

1.3.7.1.

ULIŢA SECŢIE

Trică llie-Secţie MPC St=1320mp

L=220 ml

l=6 ml

1968

8174

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

11

1.3.7.1.

ULIŢA BĂLAN

Şosea-Bălan

St=780 mp

L=130m

l=6m

1968

4830

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

12

1.3.7.1.

ULIŢA BISERICĂ

Tucmeanu-Biserică St=6000 mp

L=100ml

l=6 ml

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

13

1.3.7.1.

ULIŢA STROILEŞTI-PLOPIŞ

Stroilesti-Plopis

St=2220 mp

L=370 ml

l=6m

1968

13747

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

14

1.3.7.1.

ULIŢA PLOPIŞ

Plopis-Plopis pod St=2520 mp

L=420 ml

l=6m

1968

15605

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

15

1.3.7.1.

ULIŢA FÂNTÂNA L. MICA

Ghiocel A.-Lunca Mică

St=3120 mp

L=520 ml

l=6m

1968

19320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

16

1.3.7.1.

ULIŢA BISERICA-OBOGA DE MIJLOC

Biserica

St-1080 mp

L-180 ml

l-6m

1968

6688

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

17

1.3.7.1.

ULIŢA CIMITIR OBOGA DE SUS

Mihaiescu-Cimitir St=3600 mp

L=600 ml

l=6m

1968

22292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

18

1.3.7.1.

ULIŢA TUCMEANU

Biserica-Zăvoi

St-1020 mp

L-170 ml

l-6m

1968

6316

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

19

1.3.7.1.

ULIŢA BISERICA CIMITIR OBOGA DE MIJLOC

Biserica

St-900 mp

L-150 ml

l-6m

1968

5573

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

20

1.3.7.1.

ULIŢA COASTA VARNAVA

Varnava

St-840 mp

L-140 ml

l-6m

1968

5202

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

21

1.3.7.1.

ULIŢA MILITARU

Militaru

St-3600 mp

L-600 ml

l-6m

1968

22292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

22

1.3.7.1.

ULIŢA MILITARU POD

Militaru-Pod Zăvoi St-1440 mp

L-240 ml

l-6m

1968

8917

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

23

1.3.7.1.

ULIŢA CIMITIR OBOGA DE JOS

Şosea-Cimitir

St-600 mp

L-100 ml

l-6m

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

24

1.3.7.1.

ULIŢA ZAMFIR

Pod Zamfir

St-1080 mp

L-180 ml

l-6ml

1968

6688

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

25

1.3.7.1.

ULIŢA CIMITIR FISCUCI

Fiscuci

St-840 mp

L-140 ml

l-6 ml

1968

5202

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

26

1.3.7.1.

ULIŢA CIUNGULESCU

Ciungulescu-Georgescu

St-5760 mp

L-960 ml

l-6 ml

1968

35668

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

27

1.3.7.1.

ULIŢA GHIOCEL-LUNCA MICA

Ghiocel-Lunca Mică St=600 mp

L=100ml

l=6m

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

28

1.3.7.1.

ULIŢA NUCARIE

Cimitir-Nucarie

St-1800 mp

L-300 ml

l-6m

1968

11146

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

29

1.3.7.1.

ULIŢA PRELUNGIRE RUSALA

Rusala

St-1080 mp

L-180 ml

l-6m

1968

6688

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

30

1.3.7.1

ULIŢA VARN AVA

Coasta Rusala

St-2340 mp

L-390 ml

l-6m

1968

14490

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

31

1.3.7.1

ULIŢA COASTA BĂLAN

Bălan

St-600 mp

L-100 ml

l-6m

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

32

1.3.7.1

ULIŢA CIMITIR OBOGA DE MIJLOC

Cimitir

St-600 mp

L-100 ml

l-6m

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

33

1.3.7.1.

ULIŢA ŢEPENIŞ

Ticu - Ţepeniş

St=3600 mp

L=600 ml

l=6 ml

1968

22292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

34

1.3.7.1.

ULIŢA CERAT

Năstase N.-Ilie Stambeanu

St=1021 mp

L=170ml

l=6m

1968

6316

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

35

1.3.7.1.

ULIŢA PUIA

Niculescu A.-hotar Trifoi

St=400 mp

L=100ml

l=4ml

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

36

1.3.17.2

POD BETON -CRIVINA SITUAT DRUM EXPLOATARE SAT - SOLA

Situat:drum exp. sat - Şcoală Crivina

H=1,20m

l=4m

1996

202750

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

37

1.3.17.2

POD BETON - SALCIE DE SAT-SOLA-L. MICĂ

Situat:

DE Sat - Lunca Mică

D=60 cm

l=4m

1996

202750

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

38

1.3.17.1

POD DIN BETON ULIŢA TEPENIS - STROILEŞTI

Situat: uliţa

Ţepeniş  - Stroilesti

H=10m

l=4m

1996

5800

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

39

1.3.17.2

POD BETON L. MICĂ

Situat: intrare pe L. Mică

H=1,50m

1=5,20 m

1996

4292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

40

1.3.17.2

POD BETON L. MARE

Intrare în L. Mare

H=1,50m

1=6,20 m

1996

4292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

41

1.3.17.2

POD BETON CIMITIR

Intrare drum cimitir D=60 cm

1=6 m

1996

4292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

42

1.6.2

STADION SAT OBOGA

St=9520 mp

L=136 mp

l=70m

Vecinătăţi:

E=Cismaru Marin

V=DJ 643

S=DE

N=Ţiganu Marin

1983

14279

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

43

1.8.3.

CIŞMEA     CHIROIU      SAT OBOGA

St=10 mp

L=5m

l=2m

Vecinătăţi:

E=Ocol Silvic

V=D.E.

S=D.E.

N=Păsune

1983

322

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

44

1.6.6.

CIMITIR OBOGA DE JOS

St=1600 mp

Vecinătăţi:

E=Râul Oltet

V=D.C.

S=D.C.

N=D.C.

1945

51474

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

45

1.6.3.1

ÎMPREJMUIRE        CIMITIR OBOGA DE JOS

Gard metal

2006

4100

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

46

1.6.6

CIMITIR OBOGA DE MIJLOC

St=2671 mp

Vecinătăţi:

E=Cretu Eugenia

V=DE

S=Trică E.

N=D.E.

1872

85930

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

47

1.6.6

CIMITIR OBOGA DE SUS

St=3290 mp

Vecinătăţi:

E=Tenchi Ştefan V=Dincă Elena

S=D.E.

N=Ilina F.

Neîmprejmuit

1877

105844

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

48

1.6.2.

ŞCOALA OBOGA DE JOS

Sc=184 mp

St=1890 mp

Vecinătăţi:

E=Vasile A.

V=DJ 643

S=D.C.

N=Stana Amelia

Anexe: Magazie lemn

Sc=1334mp

Construit - lemn,  acoperiş tablă

W.C. Şcoala

Sc= 13,34 mp

Construit - blană, acoperiş tablă

1970

100500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

49

1.6.3.2.

ÎMPREJMUIRE ŞCOALĂ

Gard 2 laturi - ciment

L=34 ml

l=35m

1980

10.000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

50

1.6.3.1.

ÎMPREJMUIRE ŞCOALĂ

Gard 2 laturi - lemn

L=34 ml

l=35m

1980

1500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

51

1.6.2

SCOALĂ OBOGA DE MIJLOC

Construcţie: cărămidă Acoperiş: tablă Sc=576mp

Sd=1152mp

St=8500 mp

Vecinătăţi:

E=DJ 643

V=Babarelu FI.

S=Nica Ilie

N=D.C2

1986

1420000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

52

1.6.2.

GRĂDINIŢA    OBOGA    DE MIJLOC

Construcţie: cărămidă

Acoperiş: tablă

Sc=376 mp

Magazie din  BCA,  acoperiş tablă

Sc=42 mp

W.C.din BCA, acoperiş plăci azbociment

S=30 mp

1962

29372

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

53

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE       SCOALĂ OBOGA DE MIJLOC'

Gard de fier

L=81,5ml

1=12 m

L=87 ml

1=12 m

1985

11000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

54

1.6.2.

CĂMIN CULTURAL OBOGA DE    MIJLOC    SITUAT    ÎN CURTEA ŞCOLII

Construcţie: cărămidă Acoperiş: tablă Sc=284mp

1968

100500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

55

1.6.2

BLOC 3 APARTAMENTE SAT OBOGA DE MIJLOC

Sc=179 mp

Sd=358 mp

Construcţie: cărămidă

Acoperiş: ţiglă

1989

514455

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

56

1.2.8.

HELESTEU     OBOGA    DE MIJLOC

Sup.luciu=15000 mp I-8m

Vecinătăţi:

E=Păsune C.L.

V=DE

S=DE

N=DE

1986

241265

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

57

1.6.2

ŞCOALA OBOGA DE JOS

St= 0,1190 ha

1970

38285

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

58

1.6.6

POIANA FÂNTÂNĂ ŞCOALĂ

St=281 mp

1962

11000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

59

1.6.6

POIANA BĂRBULESCU

St=510 mp

1962

16407

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

60

1.8.1

FÂNTÂNA POACA

St=4 mp

1956

6400

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

61

1.8.1

FÂNTÂNA CHIROIU

St=6 mp

1957

7000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

62

1.8.1

FÂNTÂNA CACETE

St=6 mp

1960

11000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

63

1.6.6

TEREN BLOC

St=1200 mp

1985

38606

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

64

1.6.6

NEPRODUCTIV         HOTAR HELESTEU

St=1 600 mp

1999

25737

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

65

1.6.6

TEREN VIS-A-VIS STADION

St=1100 mp

1991

35388

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

66

1.8.1

FÂNTÂNA CIRSTEA

St=6 mp

1978

8000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

67

1.8.1

FÂNTÂNA TUDOREL

St=4 mp

1981

6000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

68

1.6.6

POIANA  VIRNAVA  OBOGA DE MIJLOC    (CHIRCUSI NICOLAE)

St=0,3240 ha

1991

52118

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

69

1.6.6

POIANA PLUS FÂNTÂNA DE LA ŞUTU

St=1467 mp

1958

1860

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

70

1.6.6

POIANA    DE    LA    PODUL CRIVINA

St=5900 mp

1991

94905

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

71

1.6.6.

POIANA    PLUS    FÂNTÂNA COADA

St=400 mp

1945

7500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

72

1.6.6

POIANA    PLUS    FÂNTÂNA GHIOCEL

St=150 mp

1976

6500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

73

1.6.6

POIANA    PLUS    FÂNTÂNA VLAD

St=376 mp

1947

7000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

74

1.6.6

POIANA PLUS   FÂNTÂNA VÂLCEAUA CU TURCI

St=500 mp

1984

5500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

75

1.8.1

FÂNTÂNA DE LA URIAŞU

St=6 mp

1958

6200

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

76

1.8.1

FÂNTÂNA DE LA ROŞU

St=4 mp

1970

7300

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

77

1.6.6

GROAPA GUNOI RUSALA

St=500 mp

1962

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

78

1.3.17.2

PODUL PLOPIŞ

St=35 mp

2003

61400

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

79

1.3.17.2

PODUL ZAMFIR

St=15 mp

2005

202750

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

80

1.7.1.2

PUNCTUL DE APRINDERE OBOGA DE JOS

Conform STAS

2005

320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

81

1.7.1.2

PUNCTUL DE APRINDERE OBOGA DE MIJLOC

Conform STAS

2005

320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

82

1.7.1.2

PUNCTUL DE APRINDERE OBOGA DE SUS

Conform STAS

2005

320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

83

1.3.7.1

D.E.901

D.E 901.SPRE LUPU ST-300 mp

L-750 m

l-4m

1968

16673

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

84

1.3.7.1.

D.E.878

POACA

ST-1400 mp

L-350 m

l-4m

1968

7781

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

85

1.3.7.1.

D.E. 888

SPATELE GRĂDINILOR

ST-3400 mp

L-850 m

l-4m

1968

18896

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

86

1.3.7.1.

D.E 925

PUIA

ST-600 mp

L- 150m

l-4m

1968

3345

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

87

1.3.7.1.

D.E 925 B

BADEA

ST-6000 mp

L- 1500m

l-4m

1968

33347

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

88

1.3.7.1.

D.E. 925

TRIFOI

ST-4640 mp

L-1160 m

l-4m

1968

25788

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

89

1.3.7.1.

D.E 801

OGORUL NOU

ST-1800 mp

L-450 m

l-4m

1968

10004

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

90

1.3.7.1.

D.E 1068

RUSALA

ST- 4272 mp

L- 890 m

l-4m

1968

19786

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

91

1.3.7.1.

D.E 950

LA FÂNTÂNA STADION

ST-360 mp

L-90 m

l-4m

1968

2001

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

92

1.3.7.1.

D.E 1068

CHIRCUS

ST-13600 mp

L- 3400 m

l-4m

1968

75585

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

93

1.3.7.1.

D.E 1090

ÎN SPATE ATELIER TUCMEANU

ST-1000 mp

L-250 m

l-4m

1968

5558

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

94

1.3.7.1.

D.E 1782

HOTAR BALDOVINESTI ST-2200 mp

L-550 m

l-4m

1968

12227

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

95

1.3.7.1.

D.E 358

PĂDURE SPRE VII ST-10 000 mp

L- 2500 m

l-4m

1968

55578

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

96

1.3.7.1.

D.E 827

LA PAR

ST-1240 mp

L-310 ml

l-4 ml

1968

6892

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului publicai comunei Spineni

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

57

1.3.7.1.

Drum sătesc Cuza-Vodă Vale

Pietruit

L= 1,5 km

l=4m

Ds6

1968

34.000

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

58

1.3.7.1

Drum sătesc Cuza-Vodă Deal

Pietruit

L=2km

l=4m

Ds7

1968

47.000

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

59

1.3.7.1

Drum sătesc Davideşti Deal

Pietruit

L=2,5 km

l=5m

Ds8

1968

58.008

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

60

1.3.7.1

Drum comunal DC 195

Pietruit

Km 0+00-9+300

L=9,3 km

PC=6+2 m

1968

1.010.940

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

61

1.3.7.1

Uliţa Irimeştilor Optăsani

Pietruit

L=4km

l=4m

DC 46

1968

121.028

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

62

1.3.7.1

Uliţa Puiculeşti

Pământ

L= 1,00 km

l=4m

Ds9

1968

6.043

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

63

1.3.7.1

Uliţa Troiţa -Profa

Pământ

L= 800 m

l=4m

Ds 10

1968

4.200

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

64

1.3.7.1

Cătun Izvăsesti Profa

Pietruită

L= 500 m

l=4m

Ds 11

1968

13.045

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

65

1.3.7.1

Uliţa Buşea Profa

Pietruită

L= 500 m

l=5m

Ds 12

1968

13.045

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

66

1.3.17.2

POD DIN BETON ARMAT PE DC 195

Km 0+850

L=58m

Pc=4 m

2005

1.285.399,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

67

1.3.17.2

PODEŢ TUBULAR-600 m PE DC 195

Km 1+300

1976

640,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

68

1.3.17.2

PODEŢ DALAT pe DC 195

Km 2+400

L=2m

H=1 m

1976

1.537,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

69

1.3.17.2

PODEŢ TUBULAR- 600 MM PE DC 195

Km 3+500

1976

640,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

70

1.3.17.2

PODEŢ DALAT pe DC 195

Km 8+300

L=2m

H=1 m

1976

896,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

71

1.3.17.2

PODEŢ DALAT PE DC 195

Km 0+500

L=2m

H=1 m

1976

1537,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

ANEXA Nr. 4

COMPLETARE

la Inventarul bunurilor domeniului public al comunei Strejeşti

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

98

1.6.6.

TEREN ARABIL

S= 5000 mp

Tarlaua 56, punctul Cernişoru

Parcela 31

Vecini:

N.DCL 20

S. HL471

E. HL471

V. teren primărie

1991

2000

Domeniul public al comunei Strejeşti, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

99

1.6.6.

TEREN - PĂŞUNE

S = 5000 mp

Tarlaua 106, punctul Colibaşi

Parcela 499

Vecini:

N. Ps1114

S. Cn 1126/1

E. De 1115

V Ps1114

1991

2000

Domeniul public al comunei Strejeşti, potrivit H.C.L. nr. 24/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 933/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 933 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu