Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.930 din 27.11.2013

privind modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 749 din 03 decembrie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale: a)se introduc două noi poziţii: „Complex Palat Cotroceni: teren şi amenajări la teren“ şi „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii“ având datele de identificare, descrierea tehnică, vecinătăţile, adresa, valorile de inventar şi datele de carte funciară prevăzute în anexa nr. 1; b)se modifică denumirea bunului imobil cu nr. M.F. 35891, din „Complexul Cotroceni - Bucureşti“ în „Complex Palat Cotroceni: imobil - corpuri clădiri muzeale“, precum şi datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa, valoarea de inventar şi datele de carte funciară, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2; c)se completează denumirile bunurilor mobile cu nr. M.F. 20907, 21137, 21175 şi se modifică datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valorile de inventar pentru aceste bunuri, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 3; d)se modifică denumirea bunului mobil cu nr. M.F. 21140, precum şi datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valoarea de inventar ale acestuia, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 4; e)se modifică datele de identificare, descrierea tehnică/artistică, adresa şi valorile de inventar ale bunurilor mobile cu nr. M.F. 21138, 21139, 21141, 21142, 21143, 21144, 21145, 21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154, 21155, 21156, 21157, 21158, 21159, 21160, 21161, 21162, 21163, 21164, 21165, 21166, 21167, 21168, 21169, 21170, 21171, 21172, 21173, 21174, 21176, 21177, 21178, 21179, 21180, 21181, 21182, 21183, 21184, 21185, 21186, 21187, 21188, 21189, 21190, 21192, 21193, 21195, 21196, 21197, 21198, 21199, 21200, 21201, 21202, 21203, 21204, 21205, 21206, 21207, 21208, 21209, 21210, 21211, 99303, 99305, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 5. Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4283732 ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
* 8.29.02 COMPLEX PALAT COTROCENI: teren şi amenajări la teren Include: A. Teren intravilan Zona Cotroceni, în suprafaţă de 186.783 mp B. Amenajări la teren, compuse din albie pârâu artificial şi 2 lacuri artificiale, în suprafaţă de 2.576 mp N: Şos. Cotroceni V: Bd. Geniului S-V: Şos. Panduri S, S-E: Str. Ana Davila E: Bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu Ţara: Romania; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 938.277.814 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare CF nr. 58949 Încheiere nr. 440753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti sector 5 Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012 imobil
* 8.29.02 COMPLEX PALAT COTROCENI: imobil - corpuri clădiri administrative şi anexe, împrejmuiri, instalaţii aferente construcţiilor, drumuri, alei, reţele, terase, gradene şi alte elemente de construcţii Construcţii cu subsol parţial, parter, P+1E, P+2E sau P+3E, cu structuri din beton armat monolit, structuri zidărie din BCA şi construcţii parţiale din lemn; Sc = 11.053 mp, Sd = 32.026 mp; Corpuri de clădiri C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23 şi C24 Ţara: România; judeţul: Municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 399.419.235 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare CF nr. 58949 Încheiere nr. 440753/07.12.2010 la OCPI Bucureşti sector 5 Conversie în CF nr. 217584/07.05.2012 imobil

TOTAL: 1.337.697.049 lei * Repunere în inventarul domeniului public al statului, în forma divizată, actualizată conform înscrierii în Cartea funciară nr. 58949 din 7 decembrie 2010, transcrisă în Cartea funciară nr. 217584 din 7 mai 2012, a bunului imobil cu nr. M.F. 20349 „Complex Palat Cotroceni compus din: 5 corpuri de clădiri cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de 186.613,70 mp“, omis din anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor aloca numere de inventar M.F. noi pentru imobilele din anexa nr. 1. ANEXA Nr. 2INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4283732 ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
35891 8.24.01 COMPLEX PALAT COTROCENI: imobil - corpuri clădiri muzeale Include: A. Monument de arhitectură, ansamblu şi sit istoric şi arheologic, muzeu de interes naţional. Construcţie cu subsol parţial, parter, P+1E, P+2E sau P+3E, datată 1679-1925 şi restaurată în 1986. Structura de rezistenţă din zidărie portantă şi cadre de beton armat, cu şarpantă din lemn. Corpuri de clădiri C1 (Sc = 674 mp, Sd = 2.781 mp), C2 (Sc = 982 mp, Sd = 3.583 mp), C3 (Sc = 925 mp, 2.775 mp); B. Clădire pavilion acces vizitatori muzeu, realizată în anul 1999, cu parter, cu structura din zidărie portantă din cărămidă cu sâmburi de beton şi învelitoare în terasă; Corp clădire C10 (Sc = Sd = 123 mp) Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 162.508.360 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001 în administrare CF nr. 58949 Încheiere nr. 440753/ 07.12.2010 la OCPI Bucureşti sectorul 5 Conversie în CF nr. 217584/ 07.05.2012 imobil

TOTAL: 162.508.360 lei ANEXA Nr. 3INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4283732 ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au in administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
20907 8.30._ VAS DECORATIV Sticla Montesy, colorată în masă, dispusă în straturi suprapuse, gravată cu acid. Vasul are talpa circulară, cupă semiovoidală adâncă, iar cromatica este sienna arsă, sienna naturală, brun închis şi brun deschis. Decorul este alcătuit din elemente vegetale (frunze de viţă-de-vie sălbatică). Piesa este semnată pe peretele vasului „Montesy“, în relief. Dimensiuni: H = 23 cm, Dg = 19,5 cm, Db = 12 cm Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001 în administrare mobil
21137 8.30._ SFEŞNIC CU 4 BRAŢE Sfeşnic din bronz, cu patru braţe, cu cinci lumini, din care una centrală. Braţele, în formă de volute, sunt decorate cu motive vegetale. Ele se desprind dintr-un corp central sferic, din metal, acoperit cu o peliculă de culoare neagră, încadrat de decoraţiuni circulare din bronz. Piesa face corp comun cu un postament de formă pătrată cu lateralele traforate şi 4 picioruşe în colţuri. Dimensiuni: H = 90 cm; postament L = 24 cm; l = 24 cm. Stare de conservare: bună; 4 bucăţi. Unul dintre sfeşnice prezintă un defect de turnare la unul din braţe. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 3.200 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001 în administrare mobil
21175 8.30._ SFEŞNIC CU 2 BRAŢE Sfeşnic din argint cu două braţe (lumini), cu braţul susţinător în formă de „S“, decorat cu motive florale (trandafiri). Baza bombată este decorată cu 4 medalioane în formă de lacrimă, cu suprafaţa lisă. Suportul luminilor este de formă uşor octogonală şi este format dintr-o suprafaţă puţin adâncită din care se ridică un caliciu, care susţine suportul pentru lumânare. Suportul are forma cilindrică cu partea superioară evazată, dublată de un inel. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 19,5 cm; Lb = lb = 10,5 cm; G = 435 gr. Stare de conservare: bună. 2 bucăţi Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.200 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/ 2001 în administrare mobil

TOTAL: 5.200 lei ANEXA Nr. 4INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4283732 AMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
21140 8.30._ GARNITURĂ SALON Stil Ludovic al XV-lea, din lemn sculptat aurit, tapisată cu mătase aurie imprimată cu motive florale, compusă din: - canapea 3 locuri (1 buc.): H = 113 cm, L = 172 cm, l = 70 cm; - fotolii (2 buc): H = 106 cm, L = 67 cm, l = 65 cm; - scaune (2 buc.): H = 100 cm, L = 53 cm, l = 51 cm; Canapeaua are spătarul dreptunghiular, colţurile rotunjite, laturile lungi cu contur în acoladă, rama mulurată şi un mic fronton (motiv scoică stilizată şi motive florale). Montanţii patrulateri uşor arcuiţi, şederea trapezoidală susţinută de picioare uşor arcuite, terminate în partea inferioară în volute, acant şi buton scund. Fotoliile au spătar în formă de panou, cu rama cu un mic fronton în colţuri rotunjite, braţe drepte (cu cotiere), pe suport în consolă mulurată. Şederea este amplă, cu rama profilată, mulurată, decorată prin reluarea elementelor din traversa spătarului. Picioarele sunt uşor arcuite în forma literei „S“ şi sunt decorate cu motive florale; fotoliile au suportul textil la cotiere şi şezutul deteriorat. Scaunele au spătar în formă de scut (ecuson), cu rama profilată, cu mic fronton decorat cu scoică stilizată, ce se reia şi în rama şederii pe latura anterioară. Picioarele sunt uşor arcuite şi se termină în volute; unuia dintre scaune i s-a consolidat un picior. Stare de conservare: relativ bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 8.100 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil

TOTAL: 8.100 lei ANEXA Nr. 5INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4283732 ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21138 8.30._ GARNITURĂ HOL Stil Ludovic al XVI-lea, din lemn sculptat, stucat, aurit, tapiţată cu mătase galbenă cu dungi albastru deschis, decor cu motive florale şi vegetale, formată din: - canapea 3 locuri (1 buc): H = 103 cm, L = 136 cm, l = 68 cm; - fotolii cu braţe H = 95 cm, L = 59 cm, l = 54 cm (4 bucăţi) Canapeaua are spătarul de formă ovală, înscris în ramă din lemn sculptată, aurită; şederea este joasă, îngustă, cu patru laturi uşor curbate, iar picioarele sunt decorate în caneluri (forma piciorului fiind de trunchi de con răsturnat). Cele 4 fotolii au spătarul de forma unui medalion circular înscris în rama ovală sculptată, aurită; şederea are patru laturi, uşor în semicerc, iar picioarele sunt decorate în caneluri; tapiseria fotoliilor este marcată cu bandă de culoare gri-deschis cu fir de aur. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 6.200 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21139 8.30._ FOTOLII STIL Piesă de mobilier din lemn sculptat, stucat, aurit stil Ludovic al XVI-lea, tapisată cu mătase galbenă cu dungi bleu, galbene, gri-deschis. Spătarul prezintă un medalion circular înscris în ramă ovală, sculptată, aurită. Decorul este alcătuit din ghirlande florale şi vegetale (frunze de acantă). Şederea este joasă, cu patru laturi uşor curbate. Picioarele au formă de colonete. H = 102 cm, L = 63 cm, l = 57 cm Stare de conservare: bună. 4 bucăţi. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 4.800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21141 8.30._ TABLOU „Peisaj cu pomi şi case“ - Ştefan Popescu, ulei/pânză, dimensiuni 51 x 65 cm Compoziţia reprezintă în prim-plan pomi înfrunziţi, iar în fundal se văd case văruite în alb cu acoperişuri roşii, cer înalt cu nori albi. Cromatica: verde, brun, roşu, alb. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru: St. Popescu, nedatată. Stare de conservare: bună. Tara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 9.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21142 8.30._ TABLOU „La seceriş“ - Ştefan Popescu, ulei/pânză, dimensiuni 50 x 64 cm Lucrarea înfăţişează o scenă câmpenească, la seceriş. În prim-plan se vede un copac înfrunzit, iar lângă copac sunt trei femei care adună spice secerate. Femeile sunt îmbrăcate în bluze albe, fuste şi au batice pe cap (două cu batice albe, iar una cu batic negru). În plan secund se observă un pâlc de copaci, precum şi mai multe şire de paie. La orizont, cerul este albastru-gri. Lucrarea este semnată stânga jos, cu brun: St. Popescu. Nedatată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 9.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21143 8.30._ DULAP BIBLIOTECĂ Piesă din lemn sculptat, bogat ornamentată cu deschideri bifore, late de o parte şi de alta a unei nişe deschise în arcada cu fundal de cupru, cu suprafaţa vibrată, stil neogotic francez. Pe acest fundal se află o sculptură în relief, reprezentând un personaj alegoric (Victorie înaripată), drapată, trâmbiţând, în altorelief. Figura feminină este executată din aramă şi este încastrată pe panou. Sculptura este semnată în partea dreaptă jos: Ingalbert. În partea stângă jos este ştanţată şi poartă marca atelierului de turnare: THIEBAUT FREKES FONDEURS PARIS. Celelalte deschideri au capetele superioare în acolade şi colonete suple cu torsade şi caneluri. În registrul superior, un şir decorativ (flori de crin stilizate). Pe uşile din registrul inferior regăsim patru capete în altorelief cu reprezentări de figuri princiare din diferite epoci. Dimensiuni: H = 324 cm, L = 397 cm, l = 64 cm. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 30.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21144 8.30._ DULAP BIBLIOTECĂ Piesă din lemn sculptat bogat ornamentată cu deschideri trifore, în corp compact, stil neogotic francez. Cele trei deschideri au capetele superioare în acolade, colonete suple cu torsade şi caneluri. În registrul superior, un şir decorativ care continuă şi pe lambriuri: flori de crin stilizate alternate cu frunze de stejar stilizate. Pe uşile din registrul inferior regăsim trei capete în altorelief cu reprezentări de figuri princiare din diferite epoci. La uşile duble din registrul inferior se observă două bucăţele mici de lemn lipsă, din cantul uşii. Dimensiuni: H = 324 cm, L = 246 cm, l = 63 cm. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 15.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21145 8.30._ STATUETĂ Sculptură din alabastru „Bust de femeie“ Lucrarea reprezintă un personaj feminin antic, în semiprofil dreapta, cu părul strâns pe spate, cu diademă pe cap. Femeia este îmbrăcată în rochie fără mâneci. Postamentul este rotund, supraînălţat, din alabastru şi este aşezat pe un alt postament tot din alabastru de culoare alb-bej. Sculptura este spartă şi lipită neprofesional în zona gâtului şi a pieptului. Dimensiuni: H = 90 cm; L baza = 24 cm. Stare de conservare: mediocră. Necesită restaurare. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 2.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21146 8.30._ TABLOU „Munţi stâncoşi şi mare“ (stânci la malul mării) - D.V. Ghika, ulei/pânză, dimensiuni 92x125 cm În stânga compoziţiei este redat un peisaj cu stânci la malul mării, în lumina apusului. În partea dreaptă este redată marea, având în centrul compoziţiei o stâncă brună şi o barcă de pescari. În largul mării se află patru bărci cu pânze albe. Se observă o redare stângace a aspectelor ce ţin de mişcarea apei. Cerul este albastru cu nori de culoare alb-gri. Lucrarea este o copie după Karl Böhme. Este semnată, datată, stânga jos, cu negru: D.V. Ghika, 1903. În partea superioară se observă intervenţii necorespunzătoare de restaurare. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 3.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21147 8.30._ TABLOU „Peisaj - Car cu boi“ - A. Dumitriu, ulei/pânză, dimensiuni 67 x 130 cm În centrul tabloului este un car tras de doi boi, în care sunt patru personaje: doi bărbaţi şi două femei. În spatele lor, o căruţă şi un grup de ţărani în mişcare. În partea dreaptă a carului cu boi, alte personaje de la ţară, o vacă şi doi oameni - o femeie şi un bărbat. Lucrarea este semnată şi datată dreapta jos, cu roşu: A. Dumitriu (18)’ 95. Stare de conservare: bună. Pânza este deformată, iar rama torsionată. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 5.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21148 8.30._ VAS DECORATIV Vas decorativ din onix de formă amforoidală, având gura larg decorată cu montura din bronz turnat, traforat, cizelat, aurit. Postamentul din bronz, având forma trilobată, se sprijină pe trei picioare şi continuă superior cu suportul din bronz al vasului, decorat cu trei capete de elefanţi în manieră indiană şi un brâu traforat. Onixul este de culoare bej cu nuanţe de maro. Buza vasului ciobită. H = 72 cm (inclusiv postament), Dg = 30 cm. L baza = 28 cm. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21149 8.30._ STATUETĂ Statuetă din antimoniu patinat „Tânără cu o ramură înflorită în mâini“ - Ch. Perron Lucrarea reprezintă o tânără în picioare, cu braţele ridicate, ţinând în arcadă o ramură înflorită. Tânăra este îmbrăcată sumar cu un veşmânt înfăşurat pe trup, într-o mişcare de falduri. În partea stânga jos, flori de trandafiri. Piciorul drept dezgolit. Lucrarea este semnată pe spate, pe plintă (lateral dreapta), în adâncime: Ch. Perron. Pe soclu, pe plăcuţa metalică, inscripţia: REFRAIN DU PRINTEMPS. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 5.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ch. Perron (Medaille d’Or au Salon). Dimensiuni: H = 56 cm (cu soclu); D soclu = 19 cm, D plintă = 11 cm. Stare de conservare: bună.
21150 8.30._ VAS DECORATIV Vas din porţelan japonez policrom cu dominantă de roşu, de formă bulbară, bază circulară, gura evazată cu buza ondulată (dantelată). Decoraţia vasului este alcătuită din două medalioane cu două personaje orientale - bărbat şi femeie. Femeia ţine în mâini o casetă şi trece pe lângă un bărbat care stă în genunchi. Bărbatul ţine în mână un evantai. Pe un fond alb, cromatica este alcătuită din nuanţe de: roşu, oranj, verde-smarald, albastru-violet. Buza dantelată este pe alocuri ciobită. H = 60 cm, Dg = 25 cm, Db = 15 cm Stare de conservare: bună. Spart şi restaurat. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 3.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21151 8.30._ VAS DECORATIV Vas din porţelan japonez cu decor policrom, de formă bulbară, cu bază circulară şi gura evazată cu marginile ondulate (dantelate). Decoraţia vasului este alcătuită din două medalioane centrale mari cu scene de gen şi două medalioane mici pe gâtul subţiat. În medalioane sunt reprezentate personaje aşezate în peisaj, iar între medalioane decorul este alcătuit din păsări şi flori (crizanteme de diferite culori, flori de cireş). Cromatica: alb, roz, bordo, brun, roşu. Vasul prezintă la gură o fisură. A fost spart şi restaurat. H = 106 cm; Dg = 38 cm; Db = 21 cm Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 5.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21152 8.30._ TABLOU „Peisaj din Tirol“ - E. Brandt, ulei/pânză, dimensiuni: 56 x 67 cm Lucrarea redă un peisaj montan. Pe fundal, munţii sunt acoperiţi pe alocuri cu zăpadă. În prim-plan - un podeţ peste un râu, flancat de vegetaţie şi stânci. În capăt de perspectivă sunt doi călători. În partea stângă, în plan secund, un pâlc de brazi. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu alb: E. Brandt, nedatată. Stare de conservare: foarte bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 16.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21153 8.30._ OGLINDĂ Piesa are forma ovală, cu rama din lemn lată, bogat sculptată, stucată, aurită. Rama este decorată cu motive florale şi vegetale: frunze de viţă-de-vie, ciorchini de struguri, flori de dovleac, dispuse în ghirlandă amplă. H = 210 cm, l = 110 cm Rama lată aurită prezintă o mică distanţare în partea stângă, median. Stare de conservare: bună Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 4.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21154 8.30._ TABLOU „Peisaj“ - Charlotte Gabrielle Besnard, ulei/pânză, dimensiuni: 65 x 94 cm Lucrarea reprezintă un peisaj cu apă (râu), vegetaţie abundentă, cerul în amurg, cu nori. În prim-plan se profilează un grup de copaci înalţi, desfrunziţi, iar în partea Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 6.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
dreaptă cursul apei se prelungeşte dincolo de linia orizontului. Cromatica: verde, albastru, brun, violet, oranj. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru (semnătură aplicată): Ch. Besnard. Nedatată. Stare de conservare: bună.
21155 8.30._ TABLOU „Natură statică cu flori“ - Anonim, ulei/pânză, dimensiuni: 37,5 x 47 cm Într-un vas bulbar negru, nuanţat cu gri, este aşezat un buchet cu flori multicolore (tufănele). De jur-împrejurul vasului sunt împrăştiate câteva flori. Gama cromatică: roz, galben, roşu, alb. Pictura este nesemnată, nedatată. Lucrarea a fost restaurată (în partea dreaptă, centru, lucrarea a suferit o intervenţie). Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 2.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21156 8.30._ CEAS PENDULĂ DE ŞEMINEU Ceas pendulă stil Napoleon III, cu elemente baroce, din bronz turnat, aurit. Cadranul este circular, din email alb, cu cifre romane de culoare neagră. Ceasul este susţinut pe patru picioare cu volute, în partea superioară decorul este alcătuit din două capete de vulturi. În partea laterală şi în centru sunt busturi feminine. H = 89 cm, baza = 54 cm, grosime = 13 cm Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21157 8.30._ TABLOU Nicolae Grigorescu, ulei/pânză, dimensiuni: 56 x 74 cm Lucrarea este o copie după Jean-Baptiste Corot. În prim-plan sunt redaţi copaci cu coroanele bogate. În vegetaţia abundentă, într-un luminiş, se disting două personaje feminine, una în picioare, cealaltă aşezată; în plan secund se observă un luciu de apă. Cerul este de culoare verde-albastru. Cromatica este închisă, predomină nuanţe de brun, verde-închis, albastru. În zona semnăturii, vernis-ul a fost înlăturat şi se observă urme de intervenţii şi repictări. Lucrarea este semnată, localizată şi datată dreapta jos, cu roşu: După Corot, Grigorescu, Paris/1863. Stare de conservare: bună, pânză dublată, suprafaţa acoperită cu cracluri. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 30.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21158 8.30._ TABLOU „Natură statică cu flori“ - Adam Bălţatu, ulei/carton, dimensiuni: 44 x 49 cm Pictura redă un vas din ceramică, în care este aşezat un buchet de flori (garoafe) multicolore: roz, roşu, alb, grena. Vasul este de culoare ocru-galben, fondul este vibrat în gama de ocruri. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu roşu: Bălţatu. Nedatată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 4.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21159 8.30._ TABLOU „Natură statică“ - Valentin Höflich, ulei/pânză, dimensiuni: 63 x 69 cm Pe o masă acoperită cu un material de culoare alb-gri sunt aşezate mai multe obiecte. În prim-plan o strachină cu fructe (două lămâi, o pară verde şi struguri), alături, în partea dreaptă, un trandafir şi un ceainic, în stânga, o vază Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cu flori, în planul următor o vază cu picior în care este o floare, iar în spatele acesteia o lucrare de pictură. Fundalul este pictat cu roşu permanent, vibrat. Lucrarea este semnată stânga sus, cu negru: Höflich V., nedatată. Stare de conservare: bună.
21160 8.30._ TABLOU „Peisaj. La Sinaia“ - Neidentificat ulei/pânză lipită pe carton, dimensiuni: 46 x 55 cm Compoziţia redă, de o parte şi de alta a unui drum, copaci înfrunziţi, iar în centru - capăt de perspectivă a drumului - o casă cu acoperişul orange, cu pereţii văruiţi în alb. Cerul este senin. Lucrarea este semnată dreapta jos, sub stratul de culoare cu verde, indescifrabil. Nedatată. Stare de conservare: bună (eboşa). Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 300 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21161 8.30._ TABLOU „Peisaj. Ciobănaşul“ - Neidentificat, ulei/pânză lipită pe carton, dimensiuni: 46 x 61 cm Lucrarea reprezintă o scenă pastorală. Pe fondul unui peisaj, pe un tăpşan, sunt reprezentate două personaje: un băiat (ciobănaş) întins pe iarbă, cu pălărie neagră pe cap, iar lângă el o ţărăncuţă şezând, ce poartă o basma albă pe cap. Ambele personaje poartă costume populare. În plan secund, pe pajişte, câteva animale: oi, iar în partea dreaptă a tabloului, o vacă. În plan secund se văd munţii împăduriţi, iar la orizont cerul este senin - albastru. Nesemnată, nedatată. Lucrarea prezintă cracluri, zgârieturi, mici lipsuri în stratul pictural. Rama prezintă lacune. Stare de conservare: mediocră. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 2.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21162 8.30._ TABLOU „Peisaj. Bucureştiul vechi“ - Mircea Dumitrescu ulei/carton, dimensiuni: 48 x 58,5 cm Lucrarea reprezintă un colţ de mahala cu case dărăpănate, pe diferite înălţimi, dispuse pe latura stângă a unei străzi desfundate. Gama cromatică de brunuri sumbre prezintă şi varietăţi de verde. Nu este vernisată. Semnată stânga jos, cu gri: M. Dumitrescu şi nedatată. Datorita pensulaţiei, pe lucrare s-a aşezat un strat de murdărie aderentă. Stratul de bronz de pe ramă este ros. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21163 8.30._ TABLOU „Casa cu trandafiri“ - Gheorghe Vlăsceanu, ulei/carton, dimensiuni: 30 x 35 cm În centrul compoziţiei, într-o curte, este redată o boltă (pergolă) cu trandafiri agăţători, pe sub care trece drumul către o casă. În partea dreaptă a picturii se află o casă cu marchiză. Pictura este încadrată într-un passepartout de culoare roz-deschis. Lucrarea este semnată stânga jos cu negru: G. Vlăsceanu. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21164 8.30._ TABLOU „Târg la Sighişoara“ - Gheorghe Saru ulei/carton, dimensiuni: 19 x 28 cm În centrul compoziţiei se află un grup numeros de personaje feminine şi masculine care vând şi cumpără. În plan secund se remarcă un grup compact de case cu Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
numeroase ferestre, de diferite dimensiuni. În centru se vede o scară ce separă grupul de clădiri. Gama cromatică este în tonuri de pământ. Lucrarea este semnată şi datată dreapta sus, cu brun: SARU (19)’53. Stare de conservare: foarte bună.
21165 8.30._ FARFURIOARĂ DESERT Piesă de formă circulară din argint aurit, de mici dimensiuni, cu margini festonate, decorată cu motive florale şi vegetale. Centrul are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: D = 13,6 cm, G = 140,7 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 750 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21166 8.30._ VAS DECORATIV Vas din alamă argintată (cupă cu picior), iar în interior vas din sticlă. Vas decorativ în formă de cupă, cu baza circulară. Cupa este alcătuită din zece medalioane în formă de petale, decorate cu motive vegetale şi florale. Buza este ondulată, iar baza este decorată cu friză cu motive vegetale stilizate. În interiorul vasului se găseşte un bol de sticlă transparentă de culoare fumurie. Vasul din sticlă prezintă mici ciobituri. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 30 cm; Dg = 32 cm; Db = 25 cm; G = 1.705 g (fără vasul din sticlă). Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21167 8.30._ TAVĂ Alamă cu decor în ocniţe Dg = 48 cm; Db = 30 cm; G = 1.615 g Piesă de formă circulară cu marginea lată, cu decoraţia în arcade deschise (ocniţe). Marginea este bogat decorată cu şaisprezece arcade, având în interior motive florale (trandafiri) şi vegetale. Centrul piesei are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este nemarcată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 600 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21168 8.30._ PLATOU Piesă din alamă argintată cizelată, de formă circulară, cu marginea în acoladă, decorată cu motive florale şi vegetale: ciorchini, trandafiri, frunze, fructe de măceş. Centrul are suprafaţa lisă, nedecorată. Este semnată pe margine, cu majuscule: EMIL MIRCIOIU. D = 38 cm; Db = 21 cm; G = 1.025/960 g (2 bucăţi) Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.100 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21169 8.30._ PLATOU Piesă din alamă argintată, de formă circulară cu buza ondulată. Marginea este lată şi este decorată în patru secţiuni cu capete de cerbi, păsări, fazani, fântâni arteziene şi motive vegetale. Centrul este adâncit, cu suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 5 cm; Dg = 41,5 cm, Db = 22 cm; G = 975 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 600 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21170 8.30._ PLATOU Piesă din alamă argintată, de formă circulară, cu buza ondulată, marginea lată, bogat ornamentată cu motive vegetale şi florale în relief. Centrul piesei are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa este patinată şi nemarcată. Dimensiuni: Dg = 43 cm; Db = 26 cm; G = 1.245/1.240 g (2 bucăţi) Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21171 8.30._ PLATOU Piesa din alamă argintată, de formă ovală, puţin adânc, având marginea bogat decorată cu motive florale şi vegetale. Buza este ondulată, nedecorată, iar centrul piesei are suprafaţa lisă, nedecorată. Piesa nu este marcată. Dimensiuni: Dlung = 45 cm; Dlat = 35 cm; G = 815 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21172 8.30._ FRUCTIERĂ Piesa din alamă ambutisată, ciocănită, cizelată, de formă circulară de mari dimensiuni, cu marginea lată, decorată cu motive florale şi vegetale: viţa-de-vie şi ciorchini, fructe de pădure. Buza este ondulată, iar centrul fructierei nu este decorat, având suprafaţa lisă. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 4 cm, Dg = 45 cm, Db = 20,5 cm, G = 1.340 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21173 8.30._ VAZĂ Vază din metal alb, cizelată, argintată 800‰, de formă tronconică, cu partea inferioară bulbară, buză evazată, ondulată, cu două anse. Partea tronconică este decorată auster cu caneluri. Partea bulbară este ornamentată cu opt medalioane alungite la capete cu motive florale (trandafiri). Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 20 cm; Dg = 7,5 cm; Db = 6,5 cm; G = 395 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 700 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21174 8.30._ SFEŞNIC CU DOUĂ BRAŢE Sfeşnic din argint cu două braţe (lumini), cu braţul susţinător în formă de „S“, decorat cu motive florale (trandafiri). Baza bombată este decorată cu patru medalioane în formă de lacrimă, cu suprafaţa lisă. Suportul luminilor este de forma uşor octogonală şi este format dintr-o suprafaţă puţin adâncită din care se ridică un caliciu adâncit, care susţine suportul pentru lumânare. Caliciul şi suportul pentru lumini sunt decorate cu frunze de stejar. Piesa este nemarcată. Argint Dimensiuni: H = 19,5 cm; Lb = lb = 11 cm; G = 405 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21176 8.30._ SFEŞNIC CU DOUĂ BRAŢE Sfeşnic din argint cu două braţe (lumini), cu braţul susţinător în formă de „S“, decorat cu motive florale (trandafiri). Baza bombată este decorată cu patru medalioane în formă de lacrimă, cu suprafaţa lisă. Suportul luminilor este de formă uşor octogonală şi este format dintr-o suprafaţă puţin adâncită, din care se ridică un caliciu, care susţine suportul pentru lumânare. Suportul are forma cilindrică, cu partea superioară evazată, dublată de un inel. Unul dintre suporturile luminii este dezlipit de pe braţul susţinător în trei bucăţi. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 19,5 cm; Lb = lb = 10,5 cm; G = 440 g Stare de conservare: deteriorată (necesită restaurare). Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21177 8.30._ FRUCTIERĂ Vas decorativ din argint 800‰, de formă circulară, cu picior, cu partea superioară mai largă decât baza. Baza este decorată cu o friză cu motive florale (trandafiri), care se reia la interior mărită. Centrul este decorat cu mici arcade în relief, nedecorate, nervurile sunt vizibile şi pe Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
exterior. Centrul vasului, pe interior, este marcat cu o rozetă, cu margini dantelate, ciocănită în puncte. În jurul piciorului, decoraţia este alcătuită din motive vegetale. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: H = 13 cm, Dg = 21 cm, Db = 13 cm, G = 655 g Stare de conservare: bună.
21178 8.30._ TAVĂ Rotundă, margine ondulată, decor cu motive vegetale şi florale. Piesă de formă circulara cu buza ondulată, marginea bogat decorată cu motive vegetale şi florale (trandafiri de diferite dimensiuni). Centrul are suprafaţa lisă, cu şase acolade deschise. Marginea este patinată. Piesa este nemarcată. Dg = 25 cm, Db = 12,5 cm, G = 378 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 300 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21179 8.30._ PLATOU Piesă din alamă argintată de formă circulară, întinsă, cu marginea vălurită. Decoraţia este alcătuită din două figuri de personaje nude (îngeraşi), 4 dragoni, din motive vegetale şi florale în vrej. Partea centrală este adâncită şi nedecorată. Piesa este nemarcată. Dimensiuni: D = 24,5 cm; G = 360 g Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 400 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21180 8.30._ VAS DECORATIV Piesă din faianţă Extremul Orient, montată în bronz aurit, de culoare predominant verde-smarald, formă ovoidală. Coroana din bronz aurit din partea de sus a vasului este decorată cu motive vegetale şi florale. Montura (baza) din bronz aurit se sprijină pe 4 picioruşe având aspectul unor labe de leu, legate printr-o friză şi continuă în partea superioară în spic. Decoraţia vasului de faianţă este în stil oriental, pe un fond alb se remarcă motive vegetale şi florale (trandafiri). Cromatica: verde-smarald, roşu, cărămiziu, albastru, bej, galben. Dimensiuni: H = 28 cm; Dg = 12 cm; Db = 13 cm Stare de conservare: foarte bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21181 8.30._ STATUETĂ Statuetă din bronz „Tânăr cu lance“. Dimensiuni 40 x 69 cm Compoziţia din bronz este dezvoltată pe orizontală şi reprezintă un tânăr ghemuit, ţinând în mâna dreaptă o lance, sprijinindu-se cu genunchiul stâng pe sol. Sculptura stă pe un postament dreptunghiular din bronz, făcând corp comun cu acesta. Postamentul din bronz este aşezat pe un alt postament dreptunghiular din marmură, de culoare bej, cu nuanţe de maro, ocru şi verde. Nesemnată. Stare de conservare: foarte bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 4.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21182 8.30._ STATUETĂ Statuetă din marmură albă „Bust de copil“ - Constantin Baraschi, dimensiuni 51 x 36 cm, gr. = 22 cm Piesa reprezintă un copil - bust - văzut din faţă, cu obraji bucălaţi şi păr cârlionţat. Braţele şi pieptul gol sunt nefinalizate, fiind înglobate în blocul de marmură. Semnat pe soclu în spate (în marmură) Baraschi. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21183 8.30._ SCULPTURĂ „Călăreţ şi zimbru“ - A. Hofman Sculptură din bronz turnat, patinat Dimensiuni: H = 65 cm; L = 88 cm; l = 20 cm Compoziţie dinamică desfăşurată pe orizontală, reprezentând un călăreţ aproape nud, cu coif pe cap, ţinând în mână o lance (lancea lipsă), cu intenţia de a lovi zimbrul. Zimbrul este reprezentat în poziţie de atac, având capul sub calul ridicat pe picioarele din spate. Calul, cu picioarele din faţă, se sprijină pe capul zimbrului. Lucrarea este desfăşurată pe un postament care face corp comun cu sculptura. Este semnată pe postament, lângă piciorul calului, în spate, semnătura săpată în bronz: A. Hofmann. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 7.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21184 8.30._ OU GRESIE Compoziţie „Început de drum“ (Ou gresie) - Mihai Tomseneanu H = 90 cm, Db = 21,5 cm Obiect decorativ confecţionat din gresie albă glazurată, de formă ovoidală, bulbară, cu suprafaţa poroasă. Se termină în partea superioară cu două aplicaţii în formă de „U“. Gol la interior, iar la exterior suprafaţa este glazurată cu nuanţe de gri-deschis spre alb. Nesemnată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 400 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21185 8.30._ TABLOU „Peisaj. Biserica din com. Scorniceşti“ - Iliescu Gheorghe acuarelă/hârtie, dimensiuni: 30 x 20 cm În prim-plan este pictată o biserică cu vedere dinspre pridvor (frontală). Biserica este decorată cu pictură exterioară şi are trei arcade. Gama cromatică dominantă a bisericii este roşul, iar fondul este albastru, vibrat. Lucrarea este semnată şi datată în partea dreapta jos, cu roşu: Iliescu Gh. (1)’967, iar în stânga jos este scris titlul lucrării, tot cu roşu: Biserica din com. Scorniceşti. Rama uşor scorojită. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 400 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21186 8.30._ TABLOU „Peisaj. Biserica din com. Scorniceşti“ - Iliescu Gheorghe acuarelă/hârtie, dimensiuni: 41 x 29 cm În centrul lucrării este reprezentat un monument cu soclu, cu trepte şi cu o figură de bărbat în picioare, în poziţie semiprofil. În plan secund se află o biserică cu pictură murală exterioară, flancată de copaci şi înconjurată de crucile din cimitir, cerul alb cu nori. Cromatica: verde, ocru, albastru, alb. Lucrarea este semnată, datată dreapta jos, cu roşu: Iliescu Gh. (1)’967; localizată în partea stânga jos, cu roşu: Biserica din com. Scorniceşti. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 450 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21187 8.30._ TABLOU „Peisaj. Biserica din com. Scorniceşti“ - Iliescu Gheorghe acuarelă/hârtie, dimensiuni: 41 x 28 cm Pe un fundal cu nori se distinge o biserică văzută din lateral, având pictură exterioară cu nişe şi ocniţe. Biserica este flancată de crucile din cimitir, iar pe fundal (în stânga Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 450 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
şi în dreapta) se află siluetele unor copaci. Cromatica este dominată de culori de pământ - verde-pastel. Lucrarea este semnată şi datată în partea dreapta jos, cu roşu: Iliescu Gh. (1)’967, iar în partea stânga jos este scris titlul compoziţiei, cu roşu: Biserica din com. Scorniceşti. Stare de conservare: foarte bună.
21188 8.30._ TABLOU „Peisaj. Podul Băneasa“ - Maria Chelsoi, acuarelă/hârtie, dimensiuni: 48 x 34 cm Lucrarea reprezintă podul Băneasa. În prim-plan, o apă traversată de un pod pe care trece o locomotivă fumegând, iar în stânga un stâlp de telegraf; în plan secund, dincolo de pod, se observă câţiva copaci având coroane verzi şi arămii. Cromatica: maron, brun, violet, verde, negru şi albastru. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru, datată, localizată: M. Chelsoi, Băneasa, (1)’963. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21189 8.30._ TABLOU „Natură statică“ - Gheorghe Ionescu Sin, ulei/carton, dimensiuni: 65 x 50 cm Lucrarea reprezintă un vas din ceramică cu toartă, de formă bulbară, în care este aşezat un buchet cu flori multicolore: mov, roşu, roz, galben, orange. Alături de vas se află un postament de culoare orange, vibrat, cu câteva flori presărate. Fundalul este vibrat, cu nuanţe de: verde, roz, roşu. Semnată dreapta sus cu negru: Ionescu Sin şi nedatată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.200 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21190 8.30._ PLATOU Platou decorativ din aramă ciocănită gravată, parţial cositorită central, de mari dimensiuni, cu bordură lată, decor vegetal oriental. În centru este reprezentat un personaj feminin care dansează, flancat de alte 3 personaje (muzicanţi). În decor alternează zonele de metal roşu (aramă) cu cele de metal alb. Dimensiuni: Dg = 82 cm; Db = 60 cm Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21192 8.30._ SCULPTURĂ „Bust de tânără“ - Anonim, dimensiuni: H = 58 cm; L = 18 cm; l = 15 cm Sculptură din marmura albă, ce redă un bust de tânără cu fruntea liberă şi cu părul strâns în coc la spate, din coadă împletită şi rotită. Piedestalul din marmură albă, profilat, face corp comun cu sculptura. Lucrarea este nesemnată, nedatată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 4.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21193 8.30._ VAS DECORATIV Piesă din gresie germană glazurată, formată din postament şi vas, bogat decorată cu basoreliefuri, figuri umane, animale, brâuri. Ceramica este glazurată cu albastru-cobalt, pe fond gri-deschis. Postamentul este decorat cu frunze şi vrejuri de căpşune, capete de lei şi steme de cetăţi (principate), cu două personaje masculine de o parte şi de alta a fiecărei steme. H1 = 77 cm; Dg1 = 29,5 cm; Db1 = 35,5 cm Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 8.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
H2= 75 cm; Dg2 = 29,5 cm; Db2 = 35,5 cm Vasul adânc, cu două anse ceramice, este de formă bulbară, decorat din loc în loc cu personaje de epocă, în relief. Unul dintre vase a fost restaurat parţial, restaurarea nefiind finalizată. H1 = 34 cm; Dg1 = 39,5 cm; Db1 = 24,5 cm H2 = 34 cm; Dg2 = 28,5 cm; Db2 = 25,5 cm Stare de conservare: bună Nesemnat şi nedatat. Două bucăţi.
21195 8.30._ TABLOU „Ţesătoare la război“ - Samuel Mützner, acuarelă/carton, dimensiuni: 49 x 39 cm Lucrarea redă o tânără aşezată în faţa unui război de ţesut. Tânăra este îmbrăcată în costum popular, având bluza albă brodată şi părul strâns într-o coadă. În partea dreaptă a războiului se vad câteva sculuri de lână. Gama cromatică: maron, brun, roşu, negru. Lucrarea este semnată, datată stânga jos, cu brun: S. Mützner, 1931. Cartonul este uşor deformat. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 5.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21196 8.30._ TABLOU „Peisaj marin“ - Neidentificat, ulei/lemn, dimensiuni: 79 x 26 cm Lucrarea redă o mare învolburată (talazuri), înspumată. În largul mării o corabie cu pânze, iar lângă ţărm o barcă şi două personaje masculine. În dreapta, uscatul, iar la orizont, cerul cu nori cenuşii ocupă jumătate din tablou. Cromatica: tonuri de gri-alb, culori de pământ. Lucrarea este semnată, datată, localizată dreapta jos, cu negru: La Roché. Paris 1886. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 20.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21197 8.30._ TABLOU „Natură statică cu flori“ - Octav Băncilă, ulei/carton, dimensiuni: 24 x 24 cm Lucrarea reprezintă un buchet de flori galbene pe un fond de culoare închisă, aşezate într-o ulcică de pământ cu toartă, de culoare maron. În centrul compoziţiei, centrul de interes este un accent alb. Lucrarea are un grad ridicat de împăstare. Este semnată stânga jos cu galben: Octav Băncilă. Nedatată. Rama prezintă lipsuri ale stratului de preparaţie. Stare de conservare: foarte bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 6.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21198 8.30._ TABLOU „Peisaj rural“ - Grigore Manea, ulei/carton, dimensiuni: 35 x 50 cm Lucrarea redă o casă ţărănească cu cerdac, pe balustrada căreia sunt aşezate ghivece cu flori. Acoperişul casei are culoarea brună, iar pereţii casei sunt văruiţi în alb. În faţa casei se află un gard crem cu o portiţă. În faţa portiţei este un personaj masculin văzut din spate, îmbrăcat în pantaloni de culoare închisă, cămaşă bej, cu şapcă albă pe cap. În partea stângă, vegetaţia este formată din copaci cu coroane înfrunzite de culoare verde intens. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru: Gr. Manea, nedatată. Rama are mici lacune. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 2.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21199 8.30._ TABLOU „Peisaj marin. La Balcic“ - Alexandru Moscu, ulei/carton, dimensiuni: 50 x 63 cm. În prim-plan, în jumătatea de jos, sunt prezente case şi clădiri în culori deschise: bej, crem, orange, cu acoperişuri roşii, ocruri, gama de griuri. În plan secund este pictat un intrând de mare cu nuanţe de albastru-verzui. Printre case se văd coroanele înfrunzite ale copacilor, în capăt de perspectivă peisaj colinar cu vegetaţie săracă, iar la orizont cerul senin. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru, datată, apoi intervenit cu roşu peste prima semnătură, în majuscule: MOSCU (19)41. Cartonul este deformat. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.200 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21200 8.30._ TABLOU „Natură statică cu fructe“ - Elena Müller Stăncescu ulei/carton, dimensiuni: 22 x 32 cm Pe o masă acoperită cu o ţesătură albă se află un vas de sticlă cu toarte, transparent, puţin înclinat, în care sunt aşezate cinci piersici, iar în faţa vasului, pe masă, încă patru piersici. Cromatica: roşu, orange, nuanţe de gri, albastru. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru: E. Müller Stăncescu. Nedatată. Rama este uşor deteriorată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21201 8.30._ TABLOU „Natură statică cu flori“ - neidentificat, ulei/carton, dimensiuni: 48 x 34 cm Pe un fond de culoare maro-închis, într-o vază de culoare albastră, nuanţată cu orange, cu gâtul subţire, sunt aşezate patru crizanteme de culoare albă. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru, indescifrabil. Nedatată. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21202 8.30._ TABLOU „Natură statică cu flori“ - neidentificat, ulei/carton, dimensiuni: 44 x 50,5 cm. Într-un ulcior de ceramică cu toartă este aşezat un buchet de flori multicolore: albe, galbene, bleu, roşii, roz. Fondul tabloului este de culoare albastru-închis. Semnat şi datat dreapta jos indescifrabil, cu roşu. Stare de conservare: relativ bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21203 8.30._ TABLOU „Peisaj marin“ - Sergiu Singer, acuarelă/carton, dimensiuni: 29 x 43 cm Lucrarea reprezintă un peisaj marin cu cinci ambarcaţiuni în partea dreaptă, executate în peniţă, pe un fond albastru- deschis. La orizont, cerul în amurg. Este semnată şi datată stânga jos, cu brun: Sergiu Singer (19)’58. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 950 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21204 8.30._ TABLOU „Natură statică cu flori de câmp“ - M. Sidlecki, ulei/carton, dimensiuni: 70 x 51 cm Lucrarea redă un buchet de maci roşii aşezaţi într-un vas de ceramică de formă bulbară, de culoare gri-bej. În partea dreaptă a vasului sunt aşezaţi câţiva maci, trei spice de grâu şi albăstrele. Cromatica: roşu, galben, albastru, verde, negru. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru, sub ramă: M. Sidlecki şi nedatată. Cartonul este uşor deformat. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21205 8.30._ TABLOU „Natură statică“ - Marius Bunescu, ulei/carton, dimensiuni: 79 x 65 cm Lucrarea redă un ghiveci cu flori roşii (trandafiri), care ocupă aproape întreaga suprafaţă a picturii. Ghiveciul are culoare brun-închis, ca şi suprafaţa pe care este aşezat, iar fundalul este vibrat, de culoare gri-bleu. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu negru: Bunescu. Nedatată. Cartonul este deformat, rama cu lacune şi rosături. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 6.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21206 8.30._ TABLOU „Peisaj. Toamna cu copaci şi dealuri“ - Eremia Profeta, ulei/pânză, dimensiuni: 51 x 60 cm Peisaj de deal în amurg, cu copaci desfrunziţi, doar schiţaţi (toamnă târzie). La orizont, cerul luminos. Cromatica: gama de griuri în josul compoziţiei, accente de verde. Lucrarea este semnată şi datată dreapta sus cu albastru: Eremia Profeta 1955 Rama este uşor deteriorată, stratul de bronz este ros şi prezintă urme de mucegai. Stare de conservare: foarte bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 700 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21207 8.30._ TABLOU „Bătrână cosând“ - neidentificat, ulei/carton, dimensiuni: 29 x 23 cm Pictura reprezintă o femeie bătrână, cu ochelari, cosând. Personajul este aşezat într-un fotoliu, lângă casă, ţinând în mâini un material de culoare roşie. Bătrâna este îmbrăcată într-o rochie neagră cu guler alb şi un şorţ alb. În partea stângă se vede o ramură de copac cu frunze de culoare verde-smarald. Pictura este semnată stânga jos, cu brun, indescifrabil. Nedatat. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 500 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21208 8.30._ TABLOU „Peisaj cu pădure“ - Ion Panteli-Stanciu, ulei/carton, dimensiuni: 64 x 49 cm Compoziţia este dominată de trei copaci seculari, de o parte şi de alta a unui pârâu. Într-un luminiş se observă în prim-plan câteva elemente de vegetaţie. În plan secund, pe marginea pârâului, într-o poieniţă se află două personaje feminine, unul şezând şi unul în picioare, lângă o mică turmă de oi. Gama cromatică în tonuri calde alternate cu tonurile reci de griuri ale copacilor. Lucrarea este semnată şi datată dreapta jos cu roşu: I. Panteli-Stanciu 1946. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 1.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21209 8.30._ TABLOU „Vas pe mare - Furtună“ - neidentificat, ulei/pânză, dimensiuni: 46 x 57 cm Peisaj marin, redând o furtună pe mare, cu talazuri mari înspumate de culoare verde-albastru. În plan secund, un vas uşor înclinat, prins în mijlocul furtunii. În partea stângă se vede un mal stâncos, cerul este cenuşiu cu nuanţe de gri-închis. Lucrarea este semnată stânga jos, cu negru: indescifrabil; datată 1918. Rama prezintă lacune. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 2.000 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21210 8.30._ TABLOU „Peisaj - La Veneţia“ - Institutul Poligrafic din Roma reproducere tipografică/carton, dimensiuni: 59 x 94 cm Lucrarea redă o vedere din Veneţia. În prim-plan se conturează canalul pe care plutesc gondole, bărci, iar de o parte şi de alta a acestuia se remarcă diverse clădiri arhitectonice. În prim-plan pe partea dreaptă, o stradă de-a lungul canalului, pe care se găsesc multe personaje în costume de epocă, aflate în mişcare; în dreapta străzii, se remarcă o clădire în stil arhitectonic gotic, având cromatica alb-gri şi brun. În plan îndepărtat, pe partea stângă a canalului se află alte clădiri veneţiene, din care se observă în fundal două turle ale unei bazilici. Cromatica: nuanţe de gri, albastru, brun, verde. Pe verso: ştampila Institutului Poligrafic de Stat din Roma. Inscripţie: INSTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO ROMA. RIPRODUZIONE DI OPERE D’ARTE Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 100 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
21211 8.30._ TABLOU „Ţăran cu coasa“ - Jean Neylies, ulei/pânză, dimensiuni: 40 x 23 cm În centrul compoziţiei este redat un ţăran cu mustaţă albă, care poartă o unealtă pe umărul stâng. Ţăranul este îmbrăcat în costum popular de culoare albă, încins la brâu cu un chimir pe care ţine mâna dreaptă. Pe cap are o căciulă de culoare închisă. Pictura este vibrată, peisaj de pădure, vara, în culori vii de galben, roşu, verde. Lucrarea este semnată dreapta jos, cu roşu: J. Neylies, nedatată. Stratul de pictură este deteriorat în zona capului ţăranului. Stare de conservare: bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 800 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
99303 8.30._ CASETĂ CU CAPAC Casetă cu capac detaşabil, corpul cilindric scurt, uşor strâns spre buză, cu talpă circulară, iar capacul urmând conturul buzei, uşor bombat. Sticla „Montesy“ este colorată în masă cu o gamă caldă de roşu englez mat, gravată cu acid. Decorul este alcătuit din motive vegetale şi florale (frunze şi flori de ciclame). Piesa este semnată pe corp şi pe capac „Montesy“, în relief. Dimensiuni: H = 7 cm, Dg = 13,5 cm-15 cm, Db = 14,7 cm. Stare de conservare: bună (are mici ciobituri la buză). Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 300 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil
99305 8.30._ VAS DECORATIV Sticlă Montesy, colorată în masă, dispusă în straturi suprapuse, gravată cu acid. Vasul are baza ovală, corpul ovoidal, uşor aplatizat lateral, gura circulară mică. Sticla este colorată în masă verde-oliv, matisată. Decorul este alcătuit din elemente vegetale şi florale. Piesa este semnată „Montesy“, în relief. La semnătură, ultima literă (y) este în relief, dar nu este colorată. Dimensiuni: H = 13 cm, Dg = 4 cm, Db = 10,5 cm Stare de conservare: foarte bună. Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 5; bd. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 2 2001 600 Hotărârea Guvernului nr. 1.279/2001 în administrare mobil

TOTAL: 282.600 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 930/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 930 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu